Podstawy socjologii, MEDIA w historii cywilizacji podstawowe aspekty mediów typologia, układ oddechowy, OZW - leczenie inwazyjne i farmakologiczne, ekg prezentacja, Parazytologia, Wykłady z baz danych - Politechnika Poznańska, Etapy rozwoju pedagogiki społecznej w polsce, Konspekt pracy na temat \'Dziecko cierpiące w świecie dorosłych.\', normy laboratoryjne, Mikroekonomia ćwiczenia, Humanizm, Vives, Sturm, Mointaigne, szkoły jezuickie, Modrzewski, Marycjusz, Gliczner, Sebastian P.z Pilzna, Teoretyczne podstawy pracy socjalne, Przedwczesne odklejenie łożyska, postawa młodzieży wobec ludzi starszych, Aseptyka i antyseptyka, Hormony, Samoksztalcenie pielegniarstwo srodowiskowo-rodzinne, pedagogika rodziny, atopowe zapalenie skory, gerontologia, prawo karne, Autorytet nauczyciela, wartości w pracy opiekuńczo-wychowawczej, samobójstwo formą rozwiązania problemów, toria wych, styl życia kobiety w okresie ciązy, Etyka, a eutanzaja, Alzheimer problemy zdrowotne osób starszych, proces pielegnowania chirurgia, Wersologia Adam Kulawik notatka, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 2 (rar2/3), Punkcja mostka, opłucnej, otrzewnej, diagnostyka społeczna, Dietetyka, alkoholizm fiszka, Ustrój Aten i Sparty, zagadnienia na internistyczne cd, Maceracje i perkolacje oraz modyfikacje tych procesów, Filozofia EGZAMIN, Życie po piciu - recenzja, ROZWÓJ MOTORYCZNY W OKRESIE POKWITANIA I MŁODZIEŃCZYM, kodeks etyczny pielęgniarki, Proces pielęgnowania pacjenta z choroba Parkinsona , Fizyka - wykłady 1 i 2 + pytania - WSKIZ, aluminium i jego stopy, Główne załozenia strukturalizmu, komunikacja interpersonalna, Zagadnienia z wykładów., filozofia, Koncepcje i praktyki wychowania, Biomedyczne podstawy, opracowanie na socjologie, Pytania na Egzamin z Termodynamiki, Zreformowany system oświaty w Polsce, Zaburzenia oddychania u noworodka, Pedagogika specjalna-wykłady, Ignacy Krasicki - Bajki, Pedagogika zabawy, Patologia - zaburzenia krzepniecia, pedagogika pracy, adhd u dzieci, Proces pilęgnowania-zaburzenia rytmu serca, kultury in vitro, Algorytmy i struktury danych - wykłady, Mikrobiologia -ćw, Formy zachowań agresywnych i podejścia do agresji oraz myślenie, badania prenatalne, Hydrologia, opracowane pytania na zaliczenie, wszesnoszkolna i przedszkolna, wątroba, freud, Przeszczep nerki, test podst.pielęgniarstwa, Wykład z algebry I, pediatria, nerki, Ginekologia onkologiczna, wprowadzenie do pedagogiki DSW- Wrocław, Wszawica, profilaktyka, leczenie, TESTY PEDAGOGICZNE, Idee pedagogiczne w dobie odrodzenia i humanizmu w Europie i Polsce., PKM, zagadnienia na egzamin, ściąga z Pkm, Zagadnienia do egzaminu współczesne kierunki w pedagogice, Odżywanie seniorów, III grupa kationów, IV grupa kationów, program zdrowotny dydaktyka, Elektrotechnika - 100 zagadnień, Teoria państwa u Platona i Arystotelesa, II grupa kationów, patologie społeczne dewiacja samotnicza czyli samobójstwo, Socjologia edukacji w. 2, Kara i nagroda, Podstawy chemioterapii i radioterapii, Scenariusz zajęć: Poznajemy związki człowieka z przyrodą., proces pielęgnacyjny, Higiena rąk w warunkach szpitalnych, Ergonomia, historia myśli pedagogicznej, Poetyka Arystoteles, obowiązki rat med, RESOCJALIZACJA, Miejsce i rola środków dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej. , KWESTIONARIUSZ MBI, system edukacyjny francji, ćwiczenia oddechowe dla dzieci ( scenariusz), pediatria, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wyznaczanie współczynnika lepkości powietrza, Radiologia Zabiegowa, Samobójstwa, Pedagogika (wykłady), Motywowania itp., Pedagogika ? nauka czy filozofia wychowania, pediatria, Pedagogika pozytywistyczna cd ped kultury i ped marksistowska, sciaga mięśnie, socjologia, podstawy marketingu, DIAGNOSTYKA W PEDAGOGICE SPOŁECZNEJ , Konspekt - Wprowadzenie litery Z., Antropologia, Surowce glikozydowe, garbnikowe, saponinowe, antrachinonowe, biostatystyka na kierunku zdrowie publiczne mgr, psychoterapia 6, LICENCJAT, Zadania opiekuna medycznego, opieka pielegniarska w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, Automatyka, ZASADY PAKOWANIA I PRZECHOWYWANIA STERYLNYCH NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, nauka o materialach - sciaga z wiadomosciami ogolnymi, Filozofia, pedagogika- , zmiany zwyrodnieniowe w obrebie stawow konczyn dolnych, Systemy wspomagania decyzji - wykład wprowadzający - WSKIZ, bandażowanie, chirurgia jednego dnia, G.Klimowicz , Gerard Mietzel Wprowadzenie do psychologi, niefarmakologiczne metody łagodzenia bółu porodowego, Etapy umierania wg Kubler- Ross, Automatyka KOLOKWIUM, Pojęcie prawa,wzajemne relacje między syst,związki treściowe i funkcj., Socjologia analiza Społeczeństwa, Historia wychowania, Konstytucyjny System Org. Państwowych Dr Skoneczny, bezrobocie, OIK, uzależnienie, Socjologia kultura i globalizacja, ergonomia, konspekt - profilaktyka p/odleżynowa, proces pielęgnowania, Katalog łożysk kulkowych zwykłych cz. 2, Bazy danych - SQL typy danych, sekcja zwłok, Dobro i zło we współczesnej etyce czyli wartości i normy moralne, Prawo - pytania i odpowiedzi, analiza matematyczna, dlaczego zabijają- resocjalizacja, ZABAWA JAKO CZYNNIK KULTUROWY., Zdrowie publiczne 3, scenariusz do zajęć z agresji 4, Wstęp do państwa i prawa, Wykłady z literatury powszechnej - ujęcia problemowe lektur, streszcz., Pedagogika społeczna- notatka, integracja europejska, klasyfikacja spiaczek, koncepcja behawiorystyczna, poznawcza, psychodynamiczna, humanistyczna, recenzja artykułu książki z socjologii, interna, Okres prenatalny, Edukacja ekologioczna, Pedagogika społeczna materiały do egzaminu, ? Żyj normalnie i zdrowo bez nałogów bądź sobą?, Samobójstwa wśród młodzieży., Proces piel z Rehabilitacji, Pedagogika Pracy, Rodzaje zadań - Wytrzymka - test komputerowy - II rok, PK, WIL, Śmierć, umieranie w aspecie psychologicznym, Bazy danych - wykłady, techniki relaxacujne, Egzamin ze socjologii, Patologia Społeczna/ Alkoholizm, psychologia - teorie rozwoju i podstawowe terminy z nim związane, ankieta nadciśnienie, psychologia skrót, Fizykalne zabiegi przeciwzapalne, I grupa kationów, Psychologia, Nikotynizm wśród młodzieży. Przyczyny, objawy, przeciwdziałanie., Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych , Teoretyczne podstawy wychowania, Psychoptaologia, noworodek z niska masą urodzeniową, osobowość nauczyciela, PSYCHOLOGIA, Neopsychoanaliza: teorie Adlera, Horney\'a, ściąga-socjologia, Psychologia kliniczna, opracowanie na pedagogike z W. Okoń, Wypis pielęgniarski, Edukacja zdrowotna ćwiczenia 1 i 2, alkoholizm 1, Prawo pracy wykład 3, geneza bólu w onkologii, profilaktyka, Lewowicki Śliwerski opracowanie, Pedagogika specjalna, Recenzja Książki "Współczesne rodziny wiejskie", filozofia notatki, Prawo Administracyjne, Mikroekonomia , konspekt-zakładanie wenflonu, I wykład z Podstaw Automatyki, Dynamika II - zadania z mechaniki analitycznej, ?Wpływ grupy rówieśniczej na proces niedostosowania społecznego?., Dietetyka - charakterystyka posiłków, Rysunek psychologiczny jako źródło diagnozy, Bazy danych - egzamin zerowy - WSKIZ, Modernizacja gospodarki i społeczeństwa w Europie końca XIX wieku, prawo karne, Kliniczna- lęk a strach, Pedagogika społeczna- Bezdomność, mechanika techniczna , Astma oskrzelowa Farmacja, Niezbędnik człowieka mówiącego, eksperyment więzienny zimbardo, przemoc w rodzinie, blok ogólnozawodowy specjalizacja 2009-2013, Proces pielęgnowania po usunięciu tarczycy, zespół jelita nadwrażliwego, Wybrane choroby odzwierzęce, praca na gramatykę opisową, Choroby metaboliczne, Aseptya i antyseptyka, wartości morfologii, WPŁYW CZYNNIKÓW BIOGEOGRAFICZNYCH NA ROZWÓJ CZŁOWIEKA, ANATOMIA - mięśnie, psychologia kliniczna - zaburzenia osobowości, Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego, Szymon Marycjusz z Pilzna i Andrzej Frycz Modrzewski, obróbka skrawaniem, SQL-przykłady zapytań, makijaż, Biochemia cz. 3 - enzymy, Janusz Korczak, roztwory spirytusowe, Historia administracji w Polsce, pedagogika międzykulturowa, Narzędzia motywacji, urazy, Proces pielegnowania z klebuszkowym zap,nerek, Mowa zależna i niezależna w języku polskim, Pedagogika krytyczna rodzaje krytyki kultura ciszy ukryty program, prostytucja, PROCES PIELĘGNACYJNY OSTRA NIEDROŻNOŚĆ JELIT , powikłania septyczne po obrażeniach jamy brzusznej, koła zębate-lab, Ściąga z uprawy roślin strączkowych, oleistych, motylkowatych,, Dykcik W. diagnoza, Wakcynologia. Szczepienia., Recenzja książki K. Konarzewskiego , PALS, ściąga z fizyki, Mikrobiologia [ćw], Typy społeczeństw, Zagadnienia do egzaminu z Współczesne kierunki w pedagogice, PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA, mechanika płynów-zadania, Mikrostruktury, opracowane zagadnienia , Proszki i tabletki, Dziecko w szpitalu, test socjometryczny, notatki z wykładów z filozofii, resuscytacja krarzeniowo-oddechowa u dzieci, Dietetyka - wybrane zagadnienia, Bazy danych - opracowanie zadan egzaminacyjnych - WSKIZ, Metody badań pedagogicznych - Pytania., Dydaktyka, KINEZJOLOGIA, Metrologia, Teoria i Technika Systemów - cały wykład - cz. 1, fonetyka i fonologia, statystyka opisowa, geometria i grafika wymiarowanie wału, ćwiczenia z prawa administracyjnego, Elektrowstrząsy, Pedagogika humanistyczna rozumiana jako propozycja psychologiczna, metody nauczania kupisiewicz, Eutanazja, Ochrona własnosci intelektualnej, wplyw cukrzycy na sfere funkcjonowania spolecznego pacjenta, opracowanie konstytucji, teoria literatury, Prawo. Ratownictwo medyczne.Notatki z wykładów., Socjologia, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, wykłady z fizjologii, socjologia wychowania, Działy psychologii oraz rodzaje sytuacji trudnych, andragogika- zagadnienia, Pedagogika - Teoria wychowania, Proces piel. RZS, zespół FAS, teoria zmian społecznych, Klimat społeczny w klasie szkolnej, Rola promocji w marketingu, Obliczenia sprzęgła dwutarczowego, Konspekt zajęć logopedycznych, Prezntacja multimedialna Summerhill, dydaktyka, treści kształcenia, psychologia rozwojowa, Choroby wywołujące nadczynność i niedoczynność tarczycy., Marketing, Świadomość, konstrukcje metalowe-wykłady, Nefrologia, utwór inspirowany, MAKROSTRUKTURY SPOŁECZNE, Eurosieroty, prawne podstawy resocjalizacji, zwyrodnienie stawów, rodzina, wstęp do twórczej resocjalizacji , Socjologia - Globalizacja, Konspekt gier i zabaw ruchowych dla niewidomych i niedowidzących, Inzynieria Produkcji, przełom nadciśnieniowy - PEDIATRIA, Reumatologia, Natężenie emocji - psychologia rozwoju i osobowości, Prawo cywilne wykład nr 2, Obrabiarki skrawające, Psychologia, Prawoznastwo wykład i ćwiczenia 22.11.2009, UKŁAD POKARMOWY- żołądek, Ocena stanu psychicznego, psychologia, historia wychowania : starozytnosc do sredniowiecza, Epidemiologia zakazen szpitalnych 2, praca licencjacka , Podstawy Automatyki - wykłady 2 do 6, cz.1, praca socjalna, t, Rola i znaczenie szkoły w procesie edukacji i wychowania, ergonomia i bhp - materiał na egzamin, intubacja, Zagadnienia- Farmakologia, Krótka historia zbrodni katyńskiej, ściąga anatomia, Psychologia rozwojowa i osobowości, Śmierć i umieranie - wsparcie psychologiczne, Proces pielęgnowania z chirurgi, Pedagogika egzystencjalna, statystyka, geometria analityczna w przestrzeni, leki z patologii ciąży, Pojęcia prawa rzeczowego, Stres i patologie w miejscu pracy, Pedagogika emancypacyjna, Stres i frustracja, zarządzanie procesami praca, Układ nerwowy zarodka,wady cewy nerwowej,kwas foliowy,FAS, uzależnienie od internetu, samokształcenie z chirurgii, kultura jako zaprogramowanie umysłu, inteligencja, Gospodarka odpadami wykład 2, elisabeth kubler-ross rozmowy o śmierci i umieraniu, Starożytny Rzym -początki edukacji, PEDAGOGIKA NIEAUTORYTARNA, Odporność swoista i odporność nieswoista. AIDS, Hugo Kołłątaj _ stan oświaty w XVIII wieku., narkotyki,działanie narkotyków, Temat: Udział pielęgniarki w rozwiązywaniu problemów psychozy poporodo, RODZINA Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, mobbing, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, ochrona środowiska, informatyka - podstawowe pojęcia, przykład scenariusza zajęc, Koncepcje i sposoby badania procesu pracy - praca zaliczeniowa (druga), Logopedyczne rymowanki, Barbara Szacka- wprowadzenie do socjologii, Socjologia-sztompka, obserwacja do procesu z chirurgii, Powikłania po operacji-prezentacja, system oświatowy w PL 1, Teoria litaratury - Markiewicz, Sokrates, Metody i techniki wychowawcze - wywieranie wpływu, pedagogika opiekuńczo–wychowawcza, historia myśli społecznej 2sem. wykłady opracowania, Wprowadzenie do pracy socjalnej notatki, biochemia, Twórczość plastyczna dziecka, Psychoanaliza Zygmunta Freuda, anatomia test , dydaktyka, autonomia pacjenta, poszanowanie jego godności, Systemy wspomagania decyzji - opracowane zagadnienia - WSKIZ, Arytmia serca, objawy, dydaktyka ogólna, Środowiskowe programy wychowawcze, jak wychowywać bez lęku, Charakterystyka wieku od 1 do 15 , typy społeczeństw społeczeństwo tradycyjne, PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, Portret kobiety w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Rozważ koncepcj, Typy rodzin, Środowisko wychowawcze, praca maturalna- pary małżeńskie, socjologia, Scenariusz zajęć: Przyszywanie guzików różnymi technikami, Dewey Szkoła a społeczeństwo, psychoterapia 3, Schizofrenia, opis przypadku, Proces pielęgnowania - chirurgia, Pielęgnowanie pacjentów z chorobami tarczycy, Embriologia, MIKROSTRUKTURY SPOŁECZNE, Pedagogika religii, Nowotwory narządów płciowych, farmakologia uk.pokamowego, Leki obniżajace ciśnienie, proces z POZ, Przebieg procesów zrostu złamania kości, Sytuacja Polski i Polaków pod zaborami w latach 1815 - 1914, KRWIOLECZNICTWO, historia myśli pedagogicznej, scenariusze zajęć na mertodykę zabawy, anatomia, Proces pielęgnacyjny - Zapalenie ucha środkowego u dziecka., metodologia, socjolekty, Teoria literatury - Jung, DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA 3, TERMINY LITERACKIE, media w edukacji wykład 5, elementy morfotyczne krwi, ekonomia, struktura postaw, pediatria , Prezentacja multimedialna na temat: NATO, Nauczanie języka polskiego przez zabawę, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 2 (rar2/3), Fizjologia zwierząt- układ rozrodczy i wydalniczy, fizjoterapia, Sprzęgło dwutarczowe, Pedagogika Serca , metrologia lab, mikroekonomia sciaga alfabetyczna, Podstawowe zabiegi reanimacyjne u dzieci, Platon - uczta + opracowanie, eurosieroctwo, Prezentacja czynności elektryczne serca i zasady działania elektrokardiografu EKG, układ oddechowy, Przewod pokarmowy, patologia ukł. rozrodczego, anoreksja - przyczyny, objawy, Pedagogika Korczaka, Konspwkt do zajęć o tematyce przyrodniczej., sondaż diagnostyczny, Farmakologia ogólna 2, mięśnie, ściąga patologie społeczne, Pzzez wykłady dr Sępowicz-Buczko, praca zaliczeniowa rehabiltacja , ogólne informacje z metodologii, pediatria, socjologia, farmakologia , Równania różniczkowe, Menopauza, Żywienie a choroby cywilizacyjne, Nowotwór a ból, Platon i jego poglądy, Dializa a przeszczep, zespół nerczycowy, Pytania i odpowiedzi z zakresu pedagogiki, badania laboratoryjne, Pedagogika, Mikrobiologia-Bacillus, Program wychowawczy w przedszkolu, egzamin z wytrzymałości materiałów z 2007 (zaoczne), Biznesplan - szczegółowa sciąga, Model rozwoju osobowości i jej zaburzeń w ujęciu E. Eriksona., wytrzymałość, Podstawy Prawa, Badanie fizykalne meskich narządów płciowych, Dieta w przewlekłej niewydolności nerek, rozwój moralny według Piageta, Tablice PKM, ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE-wykład, nauka administracji, Filozofia- Arystoteles, ściągi z pedagogiki społecznej , Pedagogika studia, Schorzenia tarczycy, proces pielęgnowania, proces oiom, Zakażenia u noworodka, Połączenia kości, Ćwiczenia gimnastyczne na dzieci 5-6letnich, karta goraczkowa, Socjalizacja wg Szackiej, Biomedyczne Podstawy Rozwoju, ŚRODOWISKO LOKALNE , Teoria Michaiła Bachtina, Pestalozzi życie i twórczość,naturalizm,poglądowość, socjologia to nauka....., biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, System opieki zdrowotnej w Danii, pedagogika szkolna, Moduł VIII.docx, opracowania pytań do obrony z chirurgii, Świadomość pacjentów na temat gruźlicy i ryzyka zachorowania , Poradnictwo i doradztwo zawodowe - materiały egzamin, media w edukacji wykład 4, Podstawowe pojęcia pedagogiki, Filozofia, filozofia, demografia, bimechanika ściąga, Polityka społeczna charakterystyka pojęcia, psychologia zal końcowe, test na egzamin, Osobowość w życiu człowieka , Proces przygotowania dorosłych do autokreacji i współformowania drogi, WYTRZYNAŁOŚĆ MATERIAŁÓW ZADANIA, Psychologia twórczości (na podst. E. Nęcka), FROEBEL, prosze o pomoc napisaniu pracy na temat , Psychologia (wykłady), psychologia rozwojowa - ściągi, ocena jadłospisów, adhd u dzieci - pokaz slajdów, ekologia roślin, dietetyka, Lewatywa u dorosłych, Lit. powszechna: ćwiczenia, lektury i pojęcia, parazytologia, Przedstawiciele i twórcy polskiej dydaktyki XX wieku, CHARAKTERYSTYKA DZIECKA NIEDOSTOSOWANEGO SPOŁECZNIE, Test socjometryczny napisany techniką klasyczną moreno., Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej, eseje z socjologi, Proces pielęgnowania-poz, Komunikacja interpersonalna w organizacji, Aleksander Świętochowski, Porównanie koncepcji rozwojowej człowieka prezentowanej przez D. Levin, Farmakologia - Gruźlica, Bradykardia, Poradnictwo w zakresie żywienia młodzieży, teoretyczne podstawy kształcenia - ped. antyautorytarna, ankieta na temat błędów wychowawczych, Rozwój dziecka, praca socjalna zawód, profesja,, nauka administracji, wywiad o stosowaniu metody kar i nagród, wykłady z dydaktyki, Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, ?Osobowość i motywacja terapeuty?, Biomedyka - egzamin 62 pytania, model terapii osób chorych na schizofrenie, Organizacja żywienia w szpitalach, Międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia prowadzące badania, Rozwój mowy dziecka, Rodzaje grup społecznych, Biomedyka ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej, metodologia badań pedagogicznych, proces pielęgnowania po udarze niedokrwiennym, elektra sprawozdania, Ochrona danych - Kompleksowa ochrona systemu informatycznego - WSKIZ, zapalenie narządów płciowych, Pedagogika rodziny, Socjologia wychowania ćwiczenia 1, szacowanie niepewnosci pomiarowej fizyka, V grupa kationów, Introduction to Literature, czas wolny dzieci i młodzieży, wykłady- Podstawy Biomedyki rok I- semestr 1, Zawód, praca zawodowa-Zawodoznawstwo, na teorię wychowania, referat dezynfekcja i sterylizacja, Biochemmia-egzamin, POBIERANIE MATERIAŁÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH, ĆWICZENIA W III TRYMESTRZE CIĄŻY, ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 2, projekt edukacyjny agresja stop, leki w pogotowiu, Zagadnienia na zaliczenie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, notatka z zajęć metodyka opiekuńczo-wychowawcza, Biomedyka-etapowość rozwoju, rola pedagoga w szkole, Gospodarka_Odpadami_cz.1_-_Wyklady, Ultrasonografia w położnictwie, prawo cywilne testy, niepełnosprawność, biomedyczne podstawy rozwoju, Proces pielęgnowania pacjenta po usunięciu wyrostka, Obróbka Ubytkowa - wykład - Piotr Cichosz - cz.1, Architektura komputerów - ściąga, sprawiedliwość - rozprawka / motyw sprawiedliwości, system edukacyjny chin, teoria litaratury - funkcje krytyki, psychoterapia 3 semestr, Biomechanika, RETORYKA ERYSTYKA, Kanon dzieł sztuki (matura h. sztuki), Masaż klasyczny kończyny górnej wg Zborowskiego, Ergonomia i bhp zagadnienia na egzamin, Prezentacja- pień mózgu., teoretyczne modele pielegniarstwa, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, proces pielęgnowania ginekologia, Wykłady z chirurgii, Maechanika Techniczna - sciąga cz. 2, Historyczna ewolucja opieki zdrowotnej na świecie, test, Plaanowanie działalności - szczegółowa ściąga, anatomia odpowiedzi, Historia - Polska po II wojnie światowej 1, zagadnienia z farmakologii, Metody badań marketingowych, Główne problemy w psychologi rozwojowej, Arystoteles i jego poglądy, KONSPEKT z wf - u , Inhalacje u dzieci ? algorytm postępowania, Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, materialoznawstwo, metodologia, wychowanie autorytarne i antyautorytarne, ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 3, Comte i krytyka Comte\'a, Epikur, Spinoza - Filozofia, komunikacja, I grupa anionów, \'Sztuka jako chwyt\' Wiktor Szkłowski, Siatka zajęć. Nysa, piel. pomostopwe. Typ A od 2009r., socjologia - wykłady, układ rozrodczy żeński, Analiza sytuacji moralnej i procesu podejmowania decyzji, metoda grupowa, Wczesna diagnoza, wczesne wspomaganie i interwencja, Andragogika, metody badań, Obróbka Ubytkowa - wykład - Piotr Cichosz - cz.3, Zygmunt Freud-psychodynamiczna koncepcja twórczości, Pedagogika dialogu, Teoria wychowania treści kształcenia wartości normy ideały, Psychologiczne fazy rozwoju człowieka, Indukcja porodu, Mikroekonomia , Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Marta Bogdanowicz - Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolny, Prawo cywilne - wykład 3, Rodzina jako grupa społeczna, historia myśli spoleczno-socjologicznej, Najcenniejsze wartości aksjologiczne w mojej rodzinie, anatomia-kości, ANALGETYKI - p.bólowe , p.zaplanne FARMAKOLOGIA, Sąd pielęgniarek i położnych, Psychologia rozwoju i osobowości, terapia pedagogiczna, Plan opieki piel nad pacjentem po zlamaniu szyjki k udowej, Sieci komputerowe - przykładowe testy, termodynamika, Pomiar glikemii na glukometrze, Pomiar natężenia przepływu z wykorzystaniem: rurki P-P,zwężki V,kryzy,, Atrakcyjność interpersonalna, Praktyczne zastosowanie komunikacji społecznej w rozwiązywaniu konflik, integracja w grupie, Technologia Infromacyjna, Problemy ginekologiczne okresu dojrzewania 4.03.2008, Socjologia - Interakcje społeczne, obrzeki, PROCES PIELĘGNOWANIA INTERNA ZAPALENIE PŁUC, Rozwój świadomości narodowej pod zaborami, Teoria litaratury - Głowiński, Teoria literatury - Wartości i oceny w badania literackich, Myśl pedagogiczna Jana Jakuba Rousseau, Kratownica, andragogika, Stygmatyzacja, roztwory olejowe, rehabilitacja zasady, cechy, Sieroctwo społeczne, Socjologia wychowania - rest , bezdomni, KONSPEKT ZAJĘĆ: JESTEM CZĘŚCIĄ PRZYRODY ? POZNAJĘ SIEBIE I INNYCH, Zespół Retta, program MRSA, zasady nauczania wg Kupisiewicza, Pacjent z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, Interferencja a przeobrażenia językowe, Logika - zadania - termin zerowy, struktura osobowosci neutorycznej według Karen Horney, Profilaktyka samobójstw, Wstrzyknięcia podskórne, Pytania - Opracowania - Socjologia - I sem. Pedagogika, Tomasz z Akwinu i jego poglądy, szpitalne zakazenia ukladu pokarmowego, metodologia badań społecznych, pragmatyzm J. Dewey\'a, Etyczne aspekty eutanazji. K.Kościelniak., endokrynologia, interna, Wielkie zmiany cywilizacyjne XIX wieku, sciaga z zarzadzania, socjologiczne pojmowanie kultury, edukacja zintegrowana, Pedagogika społeczna ćwiczenia nr 1, prawo cywilne - Oświadczenie woli i prokura, Etyka, Proces pielęgnowania pacjenta po endoprotezoplastyce stwu biodrowego, Rachunek pochodnych, Logika - wykłady, Hiegiena - jakość wody pitnej i jej uwarunkowania [wykład III], psychika ludzka według Freuda, zajęcia z relaksacji dla dzieci, historia administracji, Podstawy teoretyczne prawa, marketing, ogólne informacje o pozytywizmie, psychologia, Zasady terapii pedagogicznej, ściągi z wykładów ze składni (anglistyka), KOBIETA A MODEL RODZINY NA TLE PRZEMIAN USTROJOWYCH W POLSCE , farmakologia 11, poronienia i niepłodność, słownik wyrażeń psychologicznych, Aronson Elliot - "Człowiek istota społeczna"- Rozdz. 5, Monachijska funkcjonalna Diagnostyka rozwojowa, psychoterapia 5, Wstrząs Hipowolemiczny, Proces pielęgnowania chorego po udarze, Parazytologia, calki-matma, skrypt części maszyn zeszyt 2, Thomas Gordon, Herbart i Dewey, Andragogika pracy - część 1 - Istota, Otwór owalny i krążenie płodowe, referat z kosmetologii, Zastosowanie warsztatów w pracy opiekuńczo-wychowawczej, John Locke, substancje czynne w kosmetyce, Jak skutecznie motywowac uczniów do nauki, arteterapia -mandala, radiologia-rezonans magnetyczny, Charakterystyka sposobów wychowawczych na podstawie filmu pt. ? Młodzi, Zespół Downa, Historia polityczna Polski XXw. cz.1, gruczoły dokrewne, Cienie do powiek - rodzaje, sposób użycia, obróbka ubytkowa laborki, Durkheim - kontrola społeczna, Otępienie- prezentacja., świetlica- rodzaje, cele, zadania, funkcje, Erazm z Rotterdamu,Marus,Vives, metodyka licencjat, Pedagogiczne aspekty promocji zdrowia, anoreksja, oświecenie w polsce, OCENA PRZYKURCZY MIĘŚNI ZGINACZY STAWU BIODROWEGO. , pierwsze tygodnie w przedszkolu scenariusz, pierwsza pomoc w krwotokach, Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Parkinsona., ćw 9 - pkm laboratorium, pediatria, Pojęcia z Poetyki, Osobowość nauczyciela, zadania gminy w zakresie opieki społecznej, resocjalizacja w Unii Europejskiej, bezpośrednie i pośrednie skutki dla stanu psychicznego pacjenta, niepełnosprawność, Badanie fizykalne pacjenta urazowego. Schemat, rozpoznanie schizofrenia, kolo z literatury- XVII i XVIII wiek, Równania liniowe, Cwiczenia nr 5 z Podstaw Automatyki, Mikrobiologia [ćw], Ustrój Sparty i spartański model wychowania, psychologia miłosci-Bogdan Wojciszke, ANTYKONCEPCJA: Metoda objawowo-termiczna, ekonometria, objawy 3, test prawo karne skarbowe -J. sawicki , Patologia - apoptoza, esej makdonaldyzacja społeczeństwa, Socjologia, psychologia stosowana, KIERUNKI WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI sciąga nr 1, Metodyka pracy socjalnej, problemy pacjent nieprzytomny, badania fizykalne, wytrzymałość zmęczeniowa - sprawozdanie, choroby opłucnej, agresja, agresywność, przemoc, System oswiatowy w Japonii, Dekonstrukcja / dekonstrukcjonizm, Osobowość cd 4 typy osobowości i lista 7 cech Guilfortha, Rysunek złożeniowy przenośnika wstrząsowego, analiza matematyczna , Narkotyczne leki przeciwbólowe, Praca na temat grup społecznych- socjologia, Istota terapii pedagogicznej i jej podstawowe wymiary, psychoterapia 4, fizjologia układu moczowego, proces pielęgnowania dziecka z zapaleniem pluc, Podstawy Automatyki - cwiczenia - transformaty, dławica ustabilizowana, Rozpad Jugosławii, Wizja społeczeństwa idealnego, Geneza I wojny światowej - konspekt lekcji, nieprzystosowanie społeczne upośledzonych umysłowo, Motyw samotności w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęc, ekonometria-zagadnienia, profil biofizyczny płodu, Sokrates i jego uczniowie, Wybrane zagadnienia z filozofii 08/09 wykłady rok1 cz.2, Cechy zachowań dzieci autystycznych, Egzamin z matmy: całki, szeregi itp, kolokwium z psychologii, WIOSNA LUDÓW W GALICJI, REFORMA UWŁASZCZENIOWA 1848, Wstęp i edukacja żywieniowa, teoretyczne podstawy informatyki, Komunikacja Niewerbalna, Niedostosowanie społeczne - wykłady, Farmakognozja rośliny łacina, Prawo - definicje, I cz.odp. z fizjologii , edukacja ekologiczna - ściąga, pierwsza pomoc, Subkultury młodzieżowe, Kuratela Sądowa, case study, case work, praca na temat ucznia zdolnego, Budowa i funkcje nerki, skala Nortona, Wytzrymałość Materiałów, seminarium pedagogiczne -notatki, Gimnazjum Jana Sturma, Zakres czynnosci podejmowanych przez ratownika medycznego, Antypedagogika, socjologia 2, Rozciąganie osiowe prętów, Cel wychowania przedszkolnego, farmakologia 3, zespół niewydolności wielonarządowej u osób z mnogimi obrażeniam, ciśnienie krwi, zęby a ciąża, Odpowiedzi do fizjologii, Praca WAŻNE poprawiona.rar, Zdrowy tryb życia, Proces pielęgnowania - p. internistyczne, Definicje z zakresu podstaw geologii, balneologia test, Mikrobiologia [ćw], substancje psychoaktywne, psychologia kliniczna, nauczanie problemowe, Diagnozy łacińskie w pediatrii, teoretyczne podstawy kształcenia, mikrobiologia z parazytologią, konspekt z lekcji dnia 06/05/2010, Koronografia-prezentacja, chirurgia pytania zaliczenie, ?Terapeuta zajęciowy jako osoba w interakcji z pacjentem?, Historia XIX wieku - test, wirusy komputerowe, skrót r wiadomości z ratownictwa, Fizykoterapia skrót, toksykologia, objawy 2, historia wychownaia -lektura , wizja utopii pedagogicznej sliwerski, psychologia rozwojowa, socjologia ściąga, Odpowiedzi do zagadnień z filozoficznych podstaw pedagogiki Gutka, ściąga na filozofię , dermatologia, św. Augustyn - biografia i filozofia, Problemy etyczne transplantologi, Ubóstwo, ERC wytyczne 2010, Problemy Ludzi Starszych, Zagrożenia zawodowe pielegniarki, ROLA PIELĘGNIARKI W REDUKOWANIU OBAW I LĘKÓW PACJENTA, Proces pielęgnowania według modelu H. Peplau., Podstawy Automatyki - wykłady 2 do 6, cz.2, pozycje do karmienia piersią, cukrzyca - ogólne postępowanie, Uzależnienie od substancji psychoaktywnych - narkomania, teoria literatury 4 rok, lewowicki-kształcenie nauczycieli, pedagogika ogólna - wykład, choroby pasozytnicze, sepsa, Metody badania czasu wolnego, Hipoksja tabele porównawcze, kurator, makroekonomia wykłady, oparzenia, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007, Pedagogika społeczna, Recenzja książki \" Doskonalący się nauczyciel\", Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad pacjentem z chorobą Parkinson, specjalizacja 2012 jesień test, tabelka do autocada, Zasady nauczania, Emil Durkheim, dialog w pedagogice, Assembler - programy z laboratoriów - WSKIZ, Definicja obrabiarki skrawającej, podział obrabiarek, cykl roboczy, pediatria, Anatomia. Ratmed.Notatki z wykładów, Historia zawodu położnej, pedagogika porównawcza, psychologia rozwojowa, socjologia dla fizjoterapii sciaga, Istota i zakres socjologii wiedzy, Doradztwo zawodowe, Kinezyterapia - ćwiczenia redresyjne...., Jan Szczepański, Leki układu nerwowego cz.1, Socjologia - Problemy młodzieży, Asertywność, Inzynieria Produkcji, Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej - konspekt lekcji, Biomedyczne podstawy rozwoju, pediatria, dietetyka - notatki z wykładów, Żywienie ciąg dalszy i otyłość osteoporoza alkoholizm, Metodologia badań ćwiczenia nr 1, zarządzanie przedsiębiorstwe, Finanse publiczne, Pedagogika egzystencjalna, książka o rzucaniu palenia, Wykład Historia Państwa i Prawa, Media w Resocjalizacji, spostrzeganie, choroby zakaźne i bakteryjne, Anatomia człowieka, proces pielęgnowania pacjenta po zabiegu przepukliny, Koncepcja państwa według Platona, Zagadnienia do egzaminu z etyki, Procesy uwsteczniające i sposoby ich zapobiegania, Nieśmiałość u dzieci i młodzieży, metodyka j. polskiego; licencjat, Pasternak, "Doktor Żywago", Diagnoza pielęgniarska, uśmierzanie bólu pooperacyjnego u dzieci, Wyznaczanie odległości ogniskowych soczewek za pomocą ławy optycznej, Płyny docierają wszędzie, profilaktyka w środowisku lokalnym, Wpływ aborcji na psychikę kobiety, Pragmatyzm w pedagogice, Postępowanie fizjoterapeutyczne po zerwaniu ścięgna Achillesa, edukacja w Niemczech, Psychologiczna analiza rysunku, skład granulometryczny gleby, Pozycje, Osobowość twórcza, pedagogika pracy, patologia połogu, zagadnienia do kolokwium z psychoterapii, Wybrane zagadnienia z filozofii 08/09 wykłady rok1 cz.3, Endometrioza, OSOBOWOŚĆ, rysunek- metoda projekcyjna, ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 4, skrypt części maszyn zeszyt 3, Teorie wychowania antropologiczne podstawy wychowania, Postawy, zmiana i kształtowanie postaw - cd, Historia filozofii tatarkiewicz cz. I, Bakteriologia i wirusologia - opracowanie przykładowych pytań, PAMIĘĆ I MNEMOTECHNIKA, Pedagogika kultury, składniki mineralne, rozwój psycho-społeczny, Diagnostyka pedagogiczna, anatomia - układ kostny, semestr I, FILOZOFIA , Przemiany życia rodzinnego, pedagogika, wprowadzenie nowej litery, Choroby przemiany materii, Testy z ekonomii, Grafika komputerowa - Pytania na egzamin - WSKIZ, Robert King Merton, współczesny wymiar pedagogiki społecznej, tok pracy nauczyciela, Metody pracy doradcy zawodowego, Socjologia_Kultury - opracowanie, farmakologia 7, KSOP odpowiedzi na 50 pytań , Zywienie a nowotwory, Wpływ mass mediów na rozwój dziecka, Koncepcje rozwojowe w psychologi, wychowanie bez porażek,