Proces pielęgnowania OIOM, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 2 (rar2/3), diagnostyka społeczna, Dietetyka, Ustrój Aten i Sparty, zagadnienia na internistyczne cd, Maceracje i perkolacje oraz modyfikacje tych procesów, Filozofia EGZAMIN, Życie po piciu - recenzja, ROZWÓJ MOTORYCZNY W OKRESIE POKWITANIA I MŁODZIEŃCZYM, samobójstwo formą rozwiązania problemów, OZW - leczenie inwazyjne i farmakologiczne, kodeks etyczny pielęgniarki, Fizyka - wykłady 1 i 2 + pytania - WSKIZ, alkoholizm fiszka, aluminium i jego stopy, Główne załozenia strukturalizmu, komunikacja interpersonalna, Zagadnienia z wykładów., filozofia, toria wych, Biomedyczne podstawy, opracowanie na socjologie, Etyka, a eutanzaja, Pytania na Egzamin z Termodynamiki, Zreformowany system oświaty w Polsce, Zaburzenia oddychania u noworodka, Pedagogika specjalna-wykłady, Ignacy Krasicki - Bajki, Pedagogika zabawy, Koncepcje i praktyki wychowania, kultury in vitro, Algorytmy i struktury danych - wykłady, Mikrobiologia -ćw, Formy zachowań agresywnych i podejścia do agresji oraz myślenie, Hydrologia, opracowane pytania na zaliczenie, wszesnoszkolna i przedszkolna, wątroba, freud, obserwacja z psychiatryka, Wykład z algebry I, pediatria, nerki, Patologia - zaburzenia krzepniecia, wprowadzenie do pedagogiki DSW- Wrocław, TESTY PEDAGOGICZNE, Idee pedagogiczne w dobie odrodzenia i humanizmu w Europie i Polsce., proces neurologia, PKM, zagadnienia na egzamin, ściąga z Pkm, Zagadnienia do egzaminu współczesne kierunki w pedagogice, Odżywanie seniorów, III grupa kationów, IV grupa kationów, Przeszczep nerki, Elektrotechnika - 100 zagadnień, Teoria państwa u Platona i Arystotelesa, II grupa kationów, patologie społeczne dewiacja samotnicza czyli samobójstwo, Socjologia edukacji w. 2, Ginekologia onkologiczna, Wszawica, profilaktyka, leczenie, Kara i nagroda, Scenariusz zajęć: Poznajemy związki człowieka z przyrodą., pedagogika pracy, adhd u dzieci, Punkcja mostka, opłucnej, otrzewnej, badania prenatalne, Ergonomia, historia myśli pedagogicznej, Poetyka Arystoteles, obowiązki rat med, RESOCJALIZACJA, Miejsce i rola środków dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej. , system edukacyjny francji, ćwiczenia oddechowe dla dzieci ( scenariusz), pediatria, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wyznaczanie współczynnika lepkości powietrza, Pedagogika (wykłady), Pedagogika ? nauka czy filozofia wychowania, pediatria, Pedagogika pozytywistyczna cd ped kultury i ped marksistowska, sciaga mięśnie, socjologia, podstawy marketingu, DIAGNOSTYKA W PEDAGOGICE SPOŁECZNEJ , Konspekt - Wprowadzenie litery Z., Antropologia, biostatystyka na kierunku zdrowie publiczne mgr, Radiologia Zabiegowa, PODSTAWY MEDODOLOGII BADAŃ SPOŁECZNYCH- (wpływ czegos na coś), Automatyka, ZASADY PAKOWANIA I PRZECHOWYWANIA STERYLNYCH NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, nauka o materialach - sciaga z wiadomosciami ogolnymi, Filozofia, Samobójstwa, Podstawy chemioterapii i radioterapii, LICENCJAT, zmiany zwyrodnieniowe w obrebie stawow konczyn dolnych, Systemy wspomagania decyzji - wykład wprowadzający - WSKIZ, bandażowanie, Surowce glikozydowe, garbnikowe, saponinowe, antrachinonowe, G.Klimowicz , psychoterapia 6, atopowe zapalenie skory, Automatyka KOLOKWIUM, Pojęcie prawa,wzajemne relacje między syst,związki treściowe i funkcj., Socjologia analiza Społeczeństwa, Historia wychowania, chirurgia jednego dnia, Konstytucyjny System Org. Państwowych Dr Skoneczny, bezrobocie, OIK, uzależnienie, pedagogika- , 0pracowanie pytań dyplomowych z pediatrii, Katalog łożysk kulkowych zwykłych cz. 2, Higiena rąk w warunkach szpitalnych, Bazy danych - SQL typy danych, sekcja zwłok, Dobro i zło we współczesnej etyce czyli wartości i normy moralne, Prawo - pytania i odpowiedzi, analiza matematyczna, dlaczego zabijają- resocjalizacja, Socjologia kultura i globalizacja, ZABAWA JAKO CZYNNIK KULTUROWY., Zdrowie publiczne 3, program zdrowotny dydaktyka, scenariusz do zajęć z agresji 4, Wstęp do państwa i prawa, Pedagogika społeczna- notatka, integracja europejska, klasyfikacja spiaczek, koncepcja behawiorystyczna, poznawcza, psychodynamiczna, humanistyczna, interna, Okres prenatalny, niefarmakologiczne metody łagodzenia bółu porodowego, Edukacja ekologioczna, Pedagogika społeczna materiały do egzaminu, ergonomia, Samobójstwa wśród młodzieży., Proces pielęgnacyjny astma, Pedagogika Pracy, Rodzaje zadań - Wytrzymka - test komputerowy - II rok, PK, WIL, Śmierć, umieranie w aspecie psychologicznym, Wykłady z literatury powszechnej - ujęcia problemowe lektur, streszcz., Bazy danych - wykłady, Egzamin ze socjologii, Patologia Społeczna/ Alkoholizm, ? Żyj normalnie i zdrowo bez nałogów bądź sobą?, psychologia - teorie rozwoju i podstawowe terminy z nim związane, psychologia skrót, Fizykalne zabiegi przeciwzapalne, I grupa kationów, techniki relaxacujne, Psychologia, Nikotynizm wśród młodzieży. Przyczyny, objawy, przeciwdziałanie., Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych , Teoretyczne podstawy wychowania, Psychoptaologia, PSYCHOLOGIA, Neopsychoanaliza: teorie Adlera, Horney\'a, ściąga-socjologia, Gerard Mietzel Wprowadzenie do psychologi, osobowość nauczyciela, Motywowania itp., Proces pielęgnowania - chirurgia - perforacja wrzodu żołądka, Edukacja zdrowotna ćwiczenia 1 i 2, alkoholizm 1, geneza bólu w onkologii, recenzja artykułu książki z socjologii, opracowanie na pedagogike z W. Okoń, Lewowicki Śliwerski opracowanie, Etapy umierania wg Kubler- Ross, ankieta nadciśnienie, Recenzja Książki "Współczesne rodziny wiejskie", Prawo pracy wykład 3, filozofia notatki, Mikroekonomia , profilaktyka, noworodek z niska masą urodzeniową, I wykład z Podstaw Automatyki, Dynamika II - zadania z mechaniki analitycznej, ?Wpływ grupy rówieśniczej na proces niedostosowania społecznego?., Dietetyka - charakterystyka posiłków, Rysunek psychologiczny jako źródło diagnozy, Bazy danych - egzamin zerowy - WSKIZ, Modernizacja gospodarki i społeczeństwa w Europie końca XIX wieku, prawo karne, Kliniczna- lęk a strach, Pedagogika społeczna- Bezdomność, Prawo Administracyjne, mechanika techniczna , Niezbędnik człowieka mówiącego, eksperyment więzienny zimbardo, przemoc w rodzinie, Wypis pielęgniarski, zespół jelita nadwrażliwego, Wybrane choroby odzwierzęce, praca na gramatykę opisową, Choroby metaboliczne, Aseptya i antyseptyka, wartości morfologii, WPŁYW CZYNNIKÓW BIOGEOGRAFICZNYCH NA ROZWÓJ CZŁOWIEKA, ANATOMIA - mięśnie, Psychologia kliniczna, Pedagogika specjalna, blok ogólnozawodowy specjalizacja 2009-2013, Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego, Szymon Marycjusz z Pilzna i Andrzej Frycz Modrzewski, obróbka skrawaniem, SQL-przykłady zapytań, makijaż, Biochemia cz. 3 - enzymy, Janusz Korczak, Historia administracji w Polsce, pedagogika międzykulturowa, Mowa zależna i niezależna w języku polskim, Pedagogika krytyczna rodzaje krytyki kultura ciszy ukryty program, prostytucja, Astma oskrzelowa Farmacja, urazy, Zadania opiekuna medycznego, powikłania septyczne po obrażeniach jamy brzusznej, koła zębate-lab, Ściąga z uprawy roślin strączkowych, oleistych, motylkowatych,, roztwory spirytusowe, Dykcik W. diagnoza, Recenzja książki K. Konarzewskiego , Narzędzia motywacji, PALS, PSYCHIATRIA I PIELĘGNIAESTWO PSYCHIATRYCZNE, ściąga z fizyki, Mikrobiologia [ćw], Typy społeczeństw, Zagadnienia do egzaminu z Współczesne kierunki w pedagogice, PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA, mechanika płynów-zadania, Proszki i tabletki, Wakcynologia. Szczepienia., notatki z wykładów z filozofii, resuscytacja krarzeniowo-oddechowa u dzieci, Dietetyka - wybrane zagadnienia, Bazy danych - opracowanie zadan egzaminacyjnych - WSKIZ, Metody badań pedagogicznych - Pytania., Dydaktyka, Mikrostruktury, opracowane zagadnienia , KINEZJOLOGIA, test socjometryczny, psychologia kliniczna - zaburzenia osobowości, Teoria i Technika Systemów - cały wykład - cz. 1, fonetyka i fonologia, statystyka opisowa, geometria i grafika wymiarowanie wału, ćwiczenia z prawa administracyjnego, Elektrowstrząsy, metody nauczania kupisiewicz, opracowanie konstytucji, teoria literatury, Prawo. Ratownictwo medyczne.Notatki z wykładów., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Metrologia, wykłady z fizjologii, andragogika- zagadnienia, zespół FAS, Socjologia, teoria zmian społecznych, Rola promocji w marketingu, Obliczenia sprzęgła dwutarczowego, Prezntacja multimedialna Summerhill, Dziecko w szpitalu, Ochrona własnosci intelektualnej, wplyw cukrzycy na sfere funkcjonowania spolecznego pacjenta, Marketing, Świadomość, konstrukcje metalowe-wykłady, Nefrologia, utwór inspirowany, MAKROSTRUKTURY SPOŁECZNE, Klimat społeczny w klasie szkolnej, Konspekt zajęć logopedycznych, socjologia wychowania, Eurosieroty, prawne podstawy resocjalizacji, rodzina, wstęp do twórczej resocjalizacji , Socjologia - Globalizacja, Pedagogika - Teoria wychowania, Eutanazja, psychologia rozwojowa, Inzynieria Produkcji, Reumatologia, Natężenie emocji - psychologia rozwoju i osobowości, Prawo cywilne wykład nr 2, Psychologia, Prawoznastwo wykład i ćwiczenia 22.11.2009, UKŁAD POKARMOWY- żołądek, Działy psychologii oraz rodzaje sytuacji trudnych, zwyrodnienie stawów, psychologia, Pedagogika humanistyczna rozumiana jako propozycja psychologiczna, historia wychowania : starozytnosc do sredniowiecza, Epidemiologia zakazen szpitalnych 2, Podstawy Automatyki - wykłady 2 do 6, cz.1, przełom nadciśnieniowy - PEDIATRIA, praca socjalna, Rola i znaczenie szkoły w procesie edukacji i wychowania, ergonomia i bhp - materiał na egzamin, intubacja, Zagadnienia- Farmakologia, Krótka historia zbrodni katyńskiej, ściąga anatomia, Pedagogika egzystencjalna, statystyka, geometria analityczna w przestrzeni, leki z patologii ciąży, Pojęcia prawa rzeczowego, Stres i patologie w miejscu pracy, Pedagogika emancypacyjna, Choroby wywołujące nadczynność i niedoczynność tarczycy., Układ nerwowy zarodka,wady cewy nerwowej,kwas foliowy,FAS, uzależnienie od internetu, samokształcenie z chirurgii, kultura jako zaprogramowanie umysłu, inteligencja, Gospodarka odpadami wykład 2, Obrabiarki skrawające, elisabeth kubler-ross rozmowy o śmierci i umieraniu, Ocena stanu psychicznego, Starożytny Rzym -początki edukacji, Stres i frustracja, zarządzanie procesami praca, dydaktyka, treści kształcenia, narkotyki,działanie narkotyków, Pielegnacja po cholecystektomi, RODZINA Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, mobbing, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, ochrona środowiska, przykład scenariusza zajęc, Logopedyczne rymowanki, Odporność swoista i odporność nieswoista. AIDS, Socjologia-sztompka, Powikłania po operacji-prezentacja, system oświatowy w PL 1, Teoria litaratury - Markiewicz, Sokrates, Metody i techniki wychowawcze - wywieranie wpływu, pedagogika opiekuńczo–wychowawcza, informatyka - podstawowe pojęcia, Wprowadzenie do pracy socjalnej notatki, Psychoanaliza Zygmunta Freuda, anatomia test , autonomia pacjenta, poszanowanie jego godności, Śmierć i umieranie - wsparcie psychologiczne, Systemy wspomagania decyzji - opracowane zagadnienia - WSKIZ, Arytmia serca, objawy, dydaktyka ogólna, Środowiskowe programy wychowawcze, jak wychowywać bez lęku, Charakterystyka wieku od 1 do 15 , typy społeczeństw społeczeństwo tradycyjne, biochemia, PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, Portret kobiety w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Rozważ koncepcj, Hugo Kołłątaj _ stan oświaty w XVIII wieku., Typy rodzin, Temat: Udział pielęgniarki w rozwiązywaniu problemów psychozy poporodo, Psychologia rozwojowa i osobowości, proces pielęgnowania pacjenta z rakiem krtani, Środowisko wychowawcze, praca maturalna- pary małżeńskie, socjologia, Twórczość plastyczna dziecka, Koncepcje i sposoby badania procesu pracy - praca zaliczeniowa (druga), Scenariusz zajęć: Przyszywanie guzików różnymi technikami, Dewey Szkoła a społeczeństwo, Schizofrenia, Proces pielęgnowania pacjenta z choroba Parkinsona , Embriologia, MIKROSTRUKTURY SPOŁECZNE, Pedagogika religii, Nowotwory narządów płciowych, farmakologia uk.pokamowego, psychoterapia 3, Rola pielęgniarki w rehabilitacji i opiece nad chorym po udarze mózgu, Przebieg procesów zrostu złamania kości, Sytuacja Polski i Polaków pod zaborami w latach 1815 - 1914, KRWIOLECZNICTWO, historia myśli pedagogicznej, historia myśli społecznej 2sem. wykłady opracowania, scenariusze zajęć na mertodykę zabawy, Leki obniżajace ciśnienie, anatomia, metodologia, socjolekty, Teoria literatury - Jung, DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA 3, TERMINY LITERACKIE, media w edukacji wykład 5, ekonomia, pediatria , Prezentacja multimedialna na temat: NATO, PEDAGOGIKA NIEAUTORYTARNA, Nauczanie języka polskiego przez zabawę, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 2 (rar2/3), fizjoterapia, Sprzęgło dwutarczowe, Pedagogika Serca , struktura postaw, metrologia lab, mikroekonomia sciaga alfabetyczna, Podstawowe zabiegi reanimacyjne u dzieci, Platon - uczta + opracowanie, eurosieroctwo, dydaktyka, Prezentacja czynności elektryczne serca i zasady działania elektrokardiografu EKG, układ oddechowy, obserwacja do procesu z chirurgii, Przewod pokarmowy, Fizjologia zwierząt- układ rozrodczy i wydalniczy, patologia ukł. rozrodczego, anoreksja - przyczyny, objawy, A. Pratkanis, E. Aronson - Wiek propagandy, Pedagogika Korczaka, elementy morfotyczne krwi, Konspwkt do zajęć o tematyce przyrodniczej., sondaż diagnostyczny, Farmakologia ogólna 2, mięśnie, ściąga patologie społeczne, KWESTIONARIUSZ MBI, ogólne informacje z metodologii, pediatria, socjologia, Równania różniczkowe, Żywienie a choroby cywilizacyjne, Nowotwór a ból, Platon i jego poglądy, Pytania i odpowiedzi z zakresu pedagogiki, Pedagogika, Mikrobiologia-Bacillus, egzamin z wytrzymałości materiałów z 2007 (zaoczne), Model rozwoju osobowości i jej zaburzeń w ujęciu E. Eriksona., wytrzymałość, Podstawy Prawa, badania laboratoryjne, rozwój moralny według Piageta, Tablice PKM, ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE-wykład, Biznesplan - szczegółowa sciąga, nauka administracji, Filozofia- Arystoteles, ściągi z pedagogiki społecznej , Pedagogika studia, Pzzez wykłady dr Sępowicz-Buczko, opis przypadku, Program wychowawczy w przedszkolu, Połączenia kości, Menopauza, Ćwiczenia gimnastyczne na dzieci 5-6letnich, karta goraczkowa, Socjalizacja wg Szackiej, Biomedyczne Podstawy Rozwoju, ŚRODOWISKO LOKALNE , Zakażenia u noworodka, Teoria Michaiła Bachtina, Pestalozzi życie i twórczość,naturalizm,poglądowość, socjologia to nauka....., biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, Barbara Szacka- wprowadzenie do socjologii, zespół nerczycowy, farmakologia , Poradnictwo i doradztwo zawodowe - materiały egzamin, media w edukacji wykład 4, Podstawowe pojęcia pedagogiki, Filozofia, filozofia, demografia, bimechanika ściąga, Polityka społeczna charakterystyka pojęcia, psychologia zal końcowe, test na egzamin, Proces przygotowania dorosłych do autokreacji i współformowania drogi, WYTRZYNAŁOŚĆ MATERIAŁÓW ZADANIA, prosze o pomoc napisaniu pracy na temat , Psychologia (wykłady), Badanie fizykalne meskich narządów płciowych, pedagogika szkolna, psychologia rozwojowa - ściągi, Dializa a przeszczep, adhd u dzieci - pokaz slajdów, Proces piel z Rehabilitacji, proces pielegnowania, ekologia roślin, dietetyka, Lewatywa u dorosłych, Lit. powszechna: ćwiczenia, lektury i pojęcia, parazytologia, CHARAKTERYSTYKA DZIECKA NIEDOSTOSOWANEGO SPOŁECZNIE, Test socjometryczny napisany techniką klasyczną moreno., FROEBEL, ocena jadłospisów, Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej, eseje z socjologi, konspekt - profilaktyka p/odleżynowa, Komunikacja interpersonalna w organizacji, Aleksander Świętochowski, Porównanie koncepcji rozwojowej człowieka prezentowanej przez D. Levin, Farmakologia - Gruźlica, Bradykardia, Poradnictwo w zakresie żywienia młodzieży, ankieta na temat błędów wychowawczych, Rozwój dziecka, praca socjalna zawód, profesja,, wywiad o stosowaniu metody kar i nagród, wykłady z dydaktyki, ?Osobowość i motywacja terapeuty?, Biomedyka - egzamin 62 pytania, Przedstawiciele i twórcy polskiej dydaktyki XX wieku, Organizacja żywienia w szpitalach, System opieki zdrowotnej w Danii, Osobowość w życiu człowieka , metodologia badań pedagogicznych, Pielęgnowanie pacjentki po porodzie fizjologicznym, elektra sprawozdania, Ochrona danych - Kompleksowa ochrona systemu informatycznego - WSKIZ, Pedagogika rodziny, Socjologia wychowania ćwiczenia 1, szacowanie niepewnosci pomiarowej fizyka, V grupa kationów, Introduction to Literature, czas wolny dzieci i młodzieży, model terapii osób chorych na schizofrenie, wykłady- Podstawy Biomedyki rok I- semestr 1, na teorię wychowania, Rozwój mowy dziecka, Rodzaje grup społecznych, POBIERANIE MATERIAŁÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH, ĆWICZENIA W III TRYMESTRZE CIĄŻY, ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 2, projekt edukacyjny agresja stop, leki w pogotowiu, Zagadnienia na zaliczenie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, notatka z zajęć metodyka opiekuńczo-wychowawcza, Biomedyka-etapowość rozwoju, rola pedagoga w szkole, Gospodarka_Odpadami_cz.1_-_Wyklady, Ultrasonografia w położnictwie, Zawód, praca zawodowa-Zawodoznawstwo, prawo cywilne testy, niepełnosprawność, biomedyczne podstawy rozwoju, Biochemmia-egzamin, Obróbka Ubytkowa - wykład - Piotr Cichosz - cz.1, Architektura komputerów - ściąga, system edukacyjny chin, teoria litaratury - funkcje krytyki, psychoterapia 3 semestr, teoretyczne podstawy kształcenia - ped. antyautorytarna, Biomechanika, RETORYKA ERYSTYKA, Kanon dzieł sztuki (matura h. sztuki), Ergonomia i bhp zagadnienia na egzamin, referat dezynfekcja i sterylizacja, nauka administracji, Prezentacja- pień mózgu., Biomedyka ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej, Dieta w przewlekłej niewydolności nerek, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, proces pielęgnowania, sprawiedliwość - rozprawka / motyw sprawiedliwości, zapalenie narządów płciowych, Wykłady z chirurgii, Maechanika Techniczna - sciąga cz. 2, Historyczna ewolucja opieki zdrowotnej na świecie, test, Plaanowanie działalności - szczegółowa ściąga, anatomia odpowiedzi, Historia - Polska po II wojnie światowej 1, zagadnienia z farmakologii, Metody badań marketingowych, Główne problemy w psychologi rozwojowej, materialoznawstwo, metodologia, wychowanie autorytarne i antyautorytarne, ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 3, Comte i krytyka Comte\'a, Epikur, Spinoza - Filozofia, komunikacja, t, I grupa anionów, Siatka zajęć. Nysa, piel. pomostopwe. Typ A od 2009r., Masaż klasyczny kończyny górnej wg Zborowskiego, układ rozrodczy żeński, Andragogika, KONSPEKT z wf - u , teoretyczne modele pielegniarstwa, proces piel. geriatria, Obróbka Ubytkowa - wykład - Piotr Cichosz - cz.3, Zygmunt Freud-psychodynamiczna koncepcja twórczości, Pedagogika dialogu, Teoria wychowania treści kształcenia wartości normy ideały, Psychologiczne fazy rozwoju człowieka, Indukcja porodu, Mikroekonomia , Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Marta Bogdanowicz - Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolny, Prawo cywilne - wykład 3, \'Sztuka jako chwyt\' Wiktor Szkłowski, Rodzina jako grupa społeczna, historia myśli spoleczno-socjologicznej, Najcenniejsze wartości aksjologiczne w mojej rodzinie, Analiza sytuacji moralnej i procesu podejmowania decyzji, Międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia prowadzące badania, Sąd pielęgniarek i położnych, Wczesna diagnoza, wczesne wspomaganie i interwencja, Arystoteles i jego poglądy, Psychologia rozwoju i osobowości, terapia pedagogiczna, Moduł VIII.docx, Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, opracowania pytań do obrony z chirurgii, Sieci komputerowe - przykładowe testy, termodynamika, Pomiar glikemii na glukometrze, Pomiar natężenia przepływu z wykorzystaniem: rurki P-P,zwężki V,kryzy,, Atrakcyjność interpersonalna, Praktyczne zastosowanie komunikacji społecznej w rozwiązywaniu konflik, integracja w grupie, Problemy ginekologiczne okresu dojrzewania 4.03.2008, socjologia - wykłady, proces pielęgnowania, Rozwój świadomości narodowej pod zaborami, Teoria litaratury - Głowiński, Teoria literatury - Wartości i oceny w badania literackich, Myśl pedagogiczna Jana Jakuba Rousseau, Kratownica, andragogika, Stygmatyzacja, Technologia Infromacyjna, roztwory olejowe, Sieroctwo społeczne, Socjologia wychowania - rest , bezdomni, KONSPEKT ZAJĘĆ: JESTEM CZĘŚCIĄ PRZYRODY ? POZNAJĘ SIEBIE I INNYCH, Zespół Retta, zasady nauczania wg Kupisiewicza, Świadomość pacjentów na temat gruźlicy i ryzyka zachorowania , Interferencja a przeobrażenia językowe, Logika - zadania - termin zerowy, struktura osobowosci neutorycznej według Karen Horney, Profilaktyka samobójstw, Pytania - Opracowania - Socjologia - I sem. Pedagogika, anatomia-kości, Psychologia twórczości (na podst. E. Nęcka), Socjologia - Interakcje społeczne, szpitalne zakazenia ukladu pokarmowego, metodologia badań społecznych, metody badań, endokrynologia, interna, Wielkie zmiany cywilizacyjne XIX wieku, sciaga z zarzadzania, socjologiczne pojmowanie kultury, edukacja zintegrowana, Pedagogika społeczna ćwiczenia nr 1, prawo cywilne - Oświadczenie woli i prokura, metoda grupowa, obrzeki, Tomasz z Akwinu i jego poglądy, program MRSA, Etyka, Rachunek pochodnych, Logika - wykłady, Hiegiena - jakość wody pitnej i jej uwarunkowania [wykład III], psychika ludzka według Freuda, zajęcia z relaksacji dla dzieci, Wstrzyknięcia podskórne, historia administracji, Podstawy teoretyczne prawa, marketing, ogólne informacje o pozytywizmie, psychologia, Zasady terapii pedagogicznej, ściągi z wykładów ze składni (anglistyka), farmakologia 11, poronienia i niepłodność, słownik wyrażeń psychologicznych, Aronson Elliot - "Człowiek istota społeczna"- Rozdz. 5, Wstrząs Hipowolemiczny, pragmatyzm J. Dewey\'a, Etyczne aspekty eutanazji. K.Kościelniak., Inhalacje u dzieci ? algorytm postępowania, Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, Parazytologia, calki-matma, skrypt części maszyn zeszyt 2, Thomas Gordon, Herbart i Dewey, Andragogika pracy - część 1 - Istota, Otwór owalny i krążenie płodowe, referat z kosmetologii, Zastosowanie warsztatów w pracy opiekuńczo-wychowawczej, John Locke, Jak skutecznie motywowac uczniów do nauki, arteterapia -mandala, radiologia-rezonans magnetyczny, psychoterapia 5, Historia polityczna Polski XXw. cz.1, gruczoły dokrewne, obróbka ubytkowa laborki, Durkheim - kontrola społeczna, Otępienie- prezentacja., świetlica- rodzaje, cele, zadania, funkcje, Erazm z Rotterdamu,Marus,Vives, metodyka licencjat, Pedagogiczne aspekty promocji zdrowia, anoreksja, oświecenie w polsce, OCENA PRZYKURCZY MIĘŚNI ZGINACZY STAWU BIODROWEGO. , pierwsze tygodnie w przedszkolu scenariusz, Monachijska funkcjonalna Diagnostyka rozwojowa, pierwsza pomoc w krwotokach, ćw 9 - pkm laboratorium, pediatria, Pojęcia z Poetyki, Osobowość nauczyciela, substancje czynne w kosmetyce, bezpośrednie i pośrednie skutki dla stanu psychicznego pacjenta, niepełnosprawność, Badanie fizykalne pacjenta urazowego. Schemat, kolo z literatury- XVII i XVIII wiek, Równania liniowe, Cwiczenia nr 5 z Podstaw Automatyki, Mikrobiologia [ćw], Ustrój Sparty i spartański model wychowania, psychologia miłosci-Bogdan Wojciszke, ANTYKONCEPCJA: Metoda objawowo-termiczna, ekonometria, objawy 3, test prawo karne skarbowe -J. sawicki , Patologia - apoptoza, esej makdonaldyzacja społeczeństwa, psychologia stosowana, test podst.pielęgniarstwa, wytrzymałość zmęczeniowa - sprawozdanie, choroby opłucnej, agresja, agresywność, przemoc, System oswiatowy w Japonii, Dekonstrukcja / dekonstrukcjonizm, Osobowość cd 4 typy osobowości i lista 7 cech Guilfortha, Rysunek złożeniowy przenośnika wstrząsowego, analiza matematyczna , zadania gminy w zakresie opieki społecznej, rehabilitacja zasady, cechy, Narkotyczne leki przeciwbólowe, Praca na temat grup społecznych- socjologia, Istota terapii pedagogicznej i jej podstawowe wymiary, Socjologia, fizjologia układu moczowego, Podstawy Automatyki - cwiczenia - transformaty, dławica ustabilizowana, Rozpad Jugosławii, Wizja społeczeństwa idealnego, Geneza I wojny światowej - konspekt lekcji, Cienie do powiek - rodzaje, sposób użycia, nieprzystosowanie społeczne upośledzonych umysłowo, Motyw samotności w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęc, ekonometria-zagadnienia, Sokrates i jego uczniowie, Wybrane zagadnienia z filozofii 08/09 wykłady rok1 cz.2, KOBIETA A MODEL RODZINY NA TLE PRZEMIAN USTROJOWYCH W POLSCE , Cechy zachowań dzieci autystycznych, Egzamin z matmy: całki, szeregi itp, kolokwium z psychologii, WIOSNA LUDÓW W GALICJI, REFORMA UWŁASZCZENIOWA 1848, Wstęp i edukacja żywieniowa, Komunikacja Niewerbalna, Niedostosowanie społeczne - wykłady, Prawo - definicje, edukacja ekologiczna - ściąga, pierwsza pomoc, Subkultury młodzieżowe, Kuratela Sądowa, psychoterapia 4, praca na temat ucznia zdolnego, Metodyka pracy socjalnej, skala Nortona, Wytzrymałość Materiałów, seminarium pedagogiczne -notatki, Gimnazjum Jana Sturma, Zakres czynnosci podejmowanych przez ratownika medycznego, Antypedagogika, socjologia 2, Rozciąganie osiowe prętów, teoretyczne podstawy informatyki, profil biofizyczny płodu, Cel wychowania przedszkolnego, farmakologia 3, zespół niewydolności wielonarządowej u osób z mnogimi obrażeniam, ciśnienie krwi, I cz.odp. z fizjologii , Odpowiedzi do fizjologii, Praca WAŻNE poprawiona.rar, KIERUNKI WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI sciąga nr 1, Zdrowy tryb życia, Proces pielęgnowania pacjenta po usunięciu wyrostka, proces pielęgnowania chorego dializowanego, Definicje z zakresu podstaw geologii, Mikrobiologia [ćw], substancje psychoaktywne, psychologia kliniczna, nauczanie problemowe, Farmakognozja rośliny łacina, teoretyczne podstawy kształcenia, mikrobiologia z parazytologią, konspekt z lekcji dnia 06/05/2010, case study, case work, Koronografia-prezentacja, Historia XIX wieku - test, wirusy komputerowe, skrót r wiadomości z ratownictwa, Fizykoterapia skrót, objawy 2, historia wychownaia -lektura , Diagnozy łacińskie w pediatrii, psychologia rozwojowa, socjologia ściąga, Odpowiedzi do zagadnień z filozoficznych podstaw pedagogiki Gutka, ściąga na filozofię , św. Augustyn - biografia i filozofia, zęby a ciąża, Ubóstwo, Budowa i funkcje nerki, Zagrożenia zawodowe pielegniarki, Podstawy Automatyki - wykłady 2 do 6, cz.2, balneologia test, pozycje do karmienia piersią, cukrzyca - ogólne postępowanie, Uzależnienie od substancji psychoaktywnych - narkomania, teoria literatury 4 rok, toksykologia, lewowicki-kształcenie nauczycieli, pedagogika ogólna - wykład, sepsa, Metody badania czasu wolnego, Hipoksja tabele porównawcze, kurator, makroekonomia wykłady, Problemy etyczne transplantologi, Pedagogika społeczna, Problemy Ludzi Starszych, tabelka do autocada, Zasady nauczania, Emil Durkheim, dialog w pedagogice, Assembler - programy z laboratoriów - WSKIZ, Definicja obrabiarki skrawającej, podział obrabiarek, cykl roboczy, pediatria, Anatomia. Ratmed.Notatki z wykładów, psychologia rozwojowa, wizja utopii pedagogicznej sliwerski, socjologia dla fizjoterapii sciaga, Istota i zakres socjologii wiedzy, Doradztwo zawodowe, Jan Szczepański, ANALGETYKI - p.bólowe , p.zaplanne FARMAKOLOGIA, Leki układu nerwowego cz.1, oparzenia, Socjologia - Problemy młodzieży, Asertywność, ERC wytyczne 2010, proces pielęgnowania dziecka z zapaleniem pluc, specjalizacja 2012 jesień test, konspekt edukacja cukrzycy, Inzynieria Produkcji, Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej - konspekt lekcji, Biomedyczne podstawy rozwoju, pediatria, dietetyka - notatki z wykładów, Żywienie ciąg dalszy i otyłość osteoporoza alkoholizm, Metodologia badań ćwiczenia nr 1, zarządzanie przedsiębiorstwe, Finanse publiczne, Pedagogika egzystencjalna, książka o rzucaniu palenia, choroby pasozytnicze, Wykład Historia Państwa i Prawa, dermatologia, spostrzeganie, resocjalizacja w Unii Europejskiej, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007, chirurgia pytania zaliczenie, Koncepcja państwa według Platona, Zagadnienia do egzaminu z etyki, Historia zawodu położnej, Nieśmiałość u dzieci i młodzieży, metodyka j. polskiego; licencjat, Pasternak, "Doktor Żywago", Diagnoza pielęgniarska, Media w Resocjalizacji, Płyny docierają wszędzie, profilaktyka w środowisku lokalnym, Pragmatyzm w pedagogice, Postępowanie fizjoterapeutyczne po zerwaniu ścięgna Achillesa, Anatomia człowieka, edukacja w Niemczech, Psychologiczna analiza rysunku, skład granulometryczny gleby, Pozycje, Osobowość twórcza, pedagogika pracy, patologia połogu, zagadnienia do kolokwium z psychoterapii, Procesy uwsteczniające i sposoby ich zapobiegania, pedagogika porównawcza, Wybrane zagadnienia z filozofii 08/09 wykłady rok1 cz.3, uśmierzanie bólu pooperacyjnego u dzieci, OSOBOWOŚĆ, Proces pielęgnowania-poz, rysunek- metoda projekcyjna, ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 4, skrypt części maszyn zeszyt 3, Teorie wychowania antropologiczne podstawy wychowania, Postawy, zmiana i kształtowanie postaw - cd, Historia filozofii tatarkiewicz cz. I, PAMIĘĆ I MNEMOTECHNIKA, Pedagogika kultury, składniki mineralne, rozwój psycho-społeczny, Kinezyterapia - ćwiczenia redresyjne...., FILOZOFIA , Przemiany życia rodzinnego, wprowadzenie nowej litery, Testy z ekonomii, Grafika komputerowa - Pytania na egzamin - WSKIZ, Robert King Merton, współczesny wymiar pedagogiki społecznej, Metody pracy doradcy zawodowego, Socjologia_Kultury - opracowanie, farmakologia 7, Wyznaczanie odległości ogniskowych soczewek za pomocą ławy optycznej, Zywienie a nowotwory, Wpływ mass mediów na rozwój dziecka, Koncepcje rozwojowe w psychologi, Wpływ aborcji na psychikę kobiety, choroby zakaźne i bakteryjne, Skrypt pedagogika ogólna, Recenzja książki \" Doskonalący się nauczyciel\", Teoria i metodyka archiwalna, Robaczyce, Teoria sprawności moralnej czyli teoria cnót Sokrates Platon Arystotel, ekonomia, Pedagogika Marii Montessori, Podstawy zarządzania Stańda, Nieprawidłowości w budowie narządów mowy, mobbing w środowisku pracy, ANTROPOLOGIA WYKŁAD, kinezjologia, tok pracy nauczyciela, Pedagogika antyautorytarna, konspekt dotyczący reklamy, Raport z badań socjologicznych. , Owoce i nasiona, Diagnostyka pedagogiczna, teoretyczne podst wychowania, Wyciągi, socjologia rodziny wykłady, Endometrioza, ściąga historia polski XX wieku, pedagogika, ZATRZYMANIE KRAZENIA, Antropologia, Budowa kości człowieka, 150 zabaw, Mowa zależna i niezależna w języku polskim, Architektura komputerów - zagadnienia na egzamin + rozwiązania, teorie współczesnej psychologii, Wiosna Ludów w Polsce, Krwotok okołoporodowy, Bakteriologia i wirusologia - opracowanie przykładowych pytań, gotowość szkolna, problem uzależnień, techniki i metody badan ped, rodzaje wysiłku fizycznego, "Historia ustroju Polski" M. Kallas, KSOP odpowiedzi na 50 pytań , Globalizacja, wychowanie bez porażek, 10 zadad dobrej komunikacji w rodzinie, Charakterystyka sposobów wychowawczych na podstawie filmu pt. ? Młodzi, Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad pacjentem z chorobą Parkinson, Medycyna sądowa - fakultet, DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA 2, pediatria, Łacina położnictwo, zawód - animator kultury, Zapalenie macicy, systemy transportowe, Nauka o organizacji - wyklad 1, anatomia - układ kostny, semestr I, Socjologia pojęcia. DSW - Wrocław, wypadek komunikacyjny, cykl zycia człowieka,