normy laboratoryjne, Humanizm, Vives, Sturm, Mointaigne, szkoły jezuickie, Modrzewski, Marycjusz, Gliczner, Sebastian P.z Pilzna, Teoretyczne podstawy pracy socjalne, Przedwczesne odklejenie łożyska, postawa młodzieży wobec ludzi starszych, Aseptyka i antyseptyka, Hormony, Samoksztalcenie pielegniarstwo srodowiskowo-rodzinne, OZW - leczenie inwazyjne i farmakologiczne, pedagogika rodziny, Mikroekonomia ćwiczenia, gerontologia, prawo karne, Autorytet nauczyciela, wartości w pracy opiekuńczo-wychowawczej, styl życia kobiety w okresie ciązy, Alzheimer problemy zdrowotne osób starszych, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 2 (rar2/3), Punkcja mostka, opłucnej, otrzewnej, diagnostyka społeczna, Dietetyka, alkoholizm fiszka, Ustrój Aten i Sparty, zagadnienia na internistyczne cd, Maceracje i perkolacje oraz modyfikacje tych procesów, Filozofia EGZAMIN, Życie po piciu - recenzja, ROZWÓJ MOTORYCZNY W OKRESIE POKWITANIA I MŁODZIEŃCZYM, samobójstwo formą rozwiązania problemów, toria wych, Etyka, a eutanzaja, kodeks etyczny pielęgniarki, Fizyka - wykłady 1 i 2 + pytania - WSKIZ, aluminium i jego stopy, Główne załozenia strukturalizmu, komunikacja interpersonalna, Zagadnienia z wykładów., filozofia, Koncepcje i praktyki wychowania, Biomedyczne podstawy, opracowanie na socjologie, Pytania na Egzamin z Termodynamiki, Zreformowany system oświaty w Polsce, Zaburzenia oddychania u noworodka, Pedagogika specjalna-wykłady, Ignacy Krasicki - Bajki, Pedagogika zabawy, pedagogika pracy, kultury in vitro, Algorytmy i struktury danych - wykłady, Mikrobiologia -ćw, Formy zachowań agresywnych i podejścia do agresji oraz myślenie, badania prenatalne, Hydrologia, opracowane pytania na zaliczenie, wszesnoszkolna i przedszkolna, wątroba, freud, Przeszczep nerki, Wykład z algebry I, pediatria, nerki, Patologia - zaburzenia krzepniecia, Ginekologia onkologiczna, wprowadzenie do pedagogiki DSW- Wrocław, TESTY PEDAGOGICZNE, Idee pedagogiczne w dobie odrodzenia i humanizmu w Europie i Polsce., PKM, zagadnienia na egzamin, ściąga z Pkm, Zagadnienia do egzaminu współczesne kierunki w pedagogice, Odżywanie seniorów, III grupa kationów, IV grupa kationów, adhd u dzieci, atopowe zapalenie skory, Elektrotechnika - 100 zagadnień, Teoria państwa u Platona i Arystotelesa, II grupa kationów, patologie społeczne dewiacja samotnicza czyli samobójstwo, Socjologia edukacji w. 2, Wszawica, profilaktyka, leczenie, Kara i nagroda, Scenariusz zajęć: Poznajemy związki człowieka z przyrodą., program zdrowotny dydaktyka, Ergonomia, historia myśli pedagogicznej, Poetyka Arystoteles, obowiązki rat med, RESOCJALIZACJA, Miejsce i rola środków dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej. , test podst.pielęgniarstwa, system edukacyjny francji, ćwiczenia oddechowe dla dzieci ( scenariusz), pediatria, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wyznaczanie współczynnika lepkości powietrza, Radiologia Zabiegowa, Samobójstwa, Pedagogika (wykłady), Podstawy chemioterapii i radioterapii, Higiena rąk w warunkach szpitalnych, Pedagogika ? nauka czy filozofia wychowania, pediatria, Pedagogika pozytywistyczna cd ped kultury i ped marksistowska, sciaga mięśnie, socjologia, podstawy marketingu, DIAGNOSTYKA W PEDAGOGICE SPOŁECZNEJ , Konspekt - Wprowadzenie litery Z., Antropologia, biostatystyka na kierunku zdrowie publiczne mgr, LICENCJAT, Pielęgnowanie pacjentki po porodzie fizjologicznym, Automatyka, ZASADY PAKOWANIA I PRZECHOWYWANIA STERYLNYCH NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, nauka o materialach - sciaga z wiadomosciami ogolnymi, Filozofia, pedagogika- , psychoterapia 6, zmiany zwyrodnieniowe w obrebie stawow konczyn dolnych, Systemy wspomagania decyzji - wykład wprowadzający - WSKIZ, bandażowanie, chirurgia jednego dnia, Surowce glikozydowe, garbnikowe, saponinowe, antrachinonowe, G.Klimowicz , proces piel. geriatria, Automatyka KOLOKWIUM, Pojęcie prawa,wzajemne relacje między syst,związki treściowe i funkcj., Socjologia analiza Społeczeństwa, Historia wychowania, Konstytucyjny System Org. Państwowych Dr Skoneczny, bezrobocie, OIK, uzależnienie, Katalog łożysk kulkowych zwykłych cz. 2, Bazy danych - SQL typy danych, sekcja zwłok, Dobro i zło we współczesnej etyce czyli wartości i normy moralne, Prawo - pytania i odpowiedzi, analiza matematyczna, dlaczego zabijają- resocjalizacja, Socjologia kultura i globalizacja, Gerard Mietzel Wprowadzenie do psychologi, ZABAWA JAKO CZYNNIK KULTUROWY., Zdrowie publiczne 3, scenariusz do zajęć z agresji 4, Wstęp do państwa i prawa, Wykłady z literatury powszechnej - ujęcia problemowe lektur, streszcz., Pedagogika społeczna- notatka, integracja europejska, klasyfikacja spiaczek, koncepcja behawiorystyczna, poznawcza, psychodynamiczna, humanistyczna, interna, Okres prenatalny, niefarmakologiczne metody łagodzenia bółu porodowego, Edukacja ekologioczna, Pedagogika społeczna materiały do egzaminu, ergonomia, Samobójstwa wśród młodzieży., Proces pielęgnowania pacjenta z choroba Parkinsona , Pedagogika Pracy, Rodzaje zadań - Wytrzymka - test komputerowy - II rok, PK, WIL, Śmierć, umieranie w aspecie psychologicznym, Bazy danych - wykłady, techniki relaxacujne, Egzamin ze socjologii, Patologia Społeczna/ Alkoholizm, ? Żyj normalnie i zdrowo bez nałogów bądź sobą?, psychologia - teorie rozwoju i podstawowe terminy z nim związane, recenzja artykułu książki z socjologii, Proces pielęgnowania chirurgia, Zadania opiekuna medycznego, KWESTIONARIUSZ MBI, psychologia skrót, Fizykalne zabiegi przeciwzapalne, I grupa kationów, Psychologia, Nikotynizm wśród młodzieży. Przyczyny, objawy, przeciwdziałanie., Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych , Teoretyczne podstawy wychowania, Psychoptaologia, osobowość nauczyciela, PSYCHOLOGIA, Neopsychoanaliza: teorie Adlera, Horney\'a, ściąga-socjologia, Motywowania itp., Wypis pielęgniarski, ankieta nadciśnienie, proces pielęgnowania, Edukacja zdrowotna ćwiczenia 1 i 2, alkoholizm 1, Prawo pracy wykład 3, geneza bólu w onkologii, opracowanie na pedagogike z W. Okoń, Lewowicki Śliwerski opracowanie, Etapy umierania wg Kubler- Ross, Pedagogika specjalna, Recenzja Książki "Współczesne rodziny wiejskie", filozofia notatki, Prawo Administracyjne, Mikroekonomia , profilaktyka, noworodek z niska masą urodzeniową, I wykład z Podstaw Automatyki, Dynamika II - zadania z mechaniki analitycznej, ?Wpływ grupy rówieśniczej na proces niedostosowania społecznego?., Dietetyka - charakterystyka posiłków, Rysunek psychologiczny jako źródło diagnozy, Bazy danych - egzamin zerowy - WSKIZ, Modernizacja gospodarki i społeczeństwa w Europie końca XIX wieku, prawo karne, Kliniczna- lęk a strach, Pedagogika społeczna- Bezdomność, mechanika techniczna , Psychologia kliniczna, Niezbędnik człowieka mówiącego, eksperyment więzienny zimbardo, przemoc w rodzinie, blok ogólnozawodowy specjalizacja 2009-2013, zespół jelita nadwrażliwego, Wybrane choroby odzwierzęce, praca na gramatykę opisową, Choroby metaboliczne, Aseptya i antyseptyka, wartości morfologii, WPŁYW CZYNNIKÓW BIOGEOGRAFICZNYCH NA ROZWÓJ CZŁOWIEKA, ANATOMIA - mięśnie, psychologia kliniczna - zaburzenia osobowości, Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego, Szymon Marycjusz z Pilzna i Andrzej Frycz Modrzewski, obróbka skrawaniem, SQL-przykłady zapytań, makijaż, Biochemia cz. 3 - enzymy, Janusz Korczak, Historia administracji w Polsce, pedagogika międzykulturowa, Mowa zależna i niezależna w języku polskim, Pedagogika krytyczna rodzaje krytyki kultura ciszy ukryty program, prostytucja, Astma oskrzelowa Farmacja, urazy, Proces piel z Rehabilitacji, powikłania septyczne po obrażeniach jamy brzusznej, koła zębate-lab, Ściąga z uprawy roślin strączkowych, oleistych, motylkowatych,, roztwory spirytusowe, Dykcik W. diagnoza, Wakcynologia. Szczepienia., Recenzja książki K. Konarzewskiego , Narzędzia motywacji, PALS, ściąga z fizyki, Mikrobiologia [ćw], Typy społeczeństw, Zagadnienia do egzaminu z Współczesne kierunki w pedagogice, PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA, mechanika płynów-zadania, Mikrostruktury, opracowane zagadnienia , Proszki i tabletki, notatki z wykładów z filozofii, resuscytacja krarzeniowo-oddechowa u dzieci, konspekt - profilaktyka p/odleżynowa, Dietetyka - wybrane zagadnienia, Bazy danych - opracowanie zadan egzaminacyjnych - WSKIZ, Metody badań pedagogicznych - Pytania., Dydaktyka, KINEZJOLOGIA, Dziecko w szpitalu, test socjometryczny, Rola pielęgniarki w rehabilitacji i opiece nad chorym po udarze mózgu, Teoria i Technika Systemów - cały wykład - cz. 1, fonetyka i fonologia, statystyka opisowa, geometria i grafika wymiarowanie wału, ćwiczenia z prawa administracyjnego, Elektrowstrząsy, Pedagogika humanistyczna rozumiana jako propozycja psychologiczna, metody nauczania kupisiewicz, Ochrona własnosci intelektualnej, opracowanie konstytucji, teoria literatury, Prawo. Ratownictwo medyczne.Notatki z wykładów., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Metrologia, wykłady z fizjologii, socjologia wychowania, Działy psychologii oraz rodzaje sytuacji trudnych, andragogika- zagadnienia, zespół FAS, Socjologia, teoria zmian społecznych, Klimat społeczny w klasie szkolnej, Rola promocji w marketingu, Obliczenia sprzęgła dwutarczowego, Konspekt zajęć logopedycznych, Prezntacja multimedialna Summerhill, dydaktyka, treści kształcenia, Choroby wywołujące nadczynność i niedoczynność tarczycy., wplyw cukrzycy na sfere funkcjonowania spolecznego pacjenta, niewydolność serca studium przypadku - opieka pielęgniarska, Marketing, Świadomość, konstrukcje metalowe-wykłady, Nefrologia, utwór inspirowany, MAKROSTRUKTURY SPOŁECZNE, Eurosieroty, prawne podstawy resocjalizacji, zwyrodnienie stawów, rodzina, wstęp do twórczej resocjalizacji , Socjologia - Globalizacja, Pedagogika - Teoria wychowania, Eutanazja, psychologia rozwojowa, Inzynieria Produkcji, przełom nadciśnieniowy - PEDIATRIA, Reumatologia, Natężenie emocji - psychologia rozwoju i osobowości, Prawo cywilne wykład nr 2, Obrabiarki skrawające, Psychologia, Prawoznastwo wykład i ćwiczenia 22.11.2009, UKŁAD POKARMOWY- żołądek, Ocena stanu psychicznego, psychologia, historia wychowania : starozytnosc do sredniowiecza, Epidemiologia zakazen szpitalnych 2, Podstawy Automatyki - wykłady 2 do 6, cz.1, praca socjalna, Rola i znaczenie szkoły w procesie edukacji i wychowania, ergonomia i bhp - materiał na egzamin, intubacja, Zagadnienia- Farmakologia, Krótka historia zbrodni katyńskiej, ściąga anatomia, Pedagogika egzystencjalna, statystyka, geometria analityczna w przestrzeni, leki z patologii ciąży, Pojęcia prawa rzeczowego, Stres i patologie w miejscu pracy, Pedagogika emancypacyjna, Stan i diagnoza problemów pielęgnacyjnych pacjenta z tętniakiem aorty , Układ nerwowy zarodka,wady cewy nerwowej,kwas foliowy,FAS, uzależnienie od internetu, samokształcenie z chirurgii, kultura jako zaprogramowanie umysłu, inteligencja, Gospodarka odpadami wykład 2, elisabeth kubler-ross rozmowy o śmierci i umieraniu, Starożytny Rzym -początki edukacji, Stres i frustracja, zarządzanie procesami praca, Odporność swoista i odporność nieswoista. AIDS, Hugo Kołłątaj _ stan oświaty w XVIII wieku., narkotyki,działanie narkotyków, Temat: Udział pielęgniarki w rozwiązywaniu problemów psychozy poporodo, Śmierć i umieranie - wsparcie psychologiczne, RODZINA Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, mobbing, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, ochrona środowiska, przykład scenariusza zajęc, Logopedyczne rymowanki, Socjologia-sztompka, Powikłania po operacji-prezentacja, konspekt-zakładanie wenflonu, system oświatowy w PL 1, Teoria litaratury - Markiewicz, Sokrates, Metody i techniki wychowawcze - wywieranie wpływu, pedagogika opiekuńczo–wychowawcza, informatyka - podstawowe pojęcia, Wprowadzenie do pracy socjalnej notatki, biochemia, Psychoanaliza Zygmunta Freuda, Koncepcje i sposoby badania procesu pracy - praca zaliczeniowa (druga), anatomia test , autonomia pacjenta, poszanowanie jego godności, Systemy wspomagania decyzji - opracowane zagadnienia - WSKIZ, Arytmia serca, objawy, dydaktyka ogólna, Środowiskowe programy wychowawcze, jak wychowywać bez lęku, Charakterystyka wieku od 1 do 15 , typy społeczeństw społeczeństwo tradycyjne, PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, Portret kobiety w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Rozważ koncepcj, Typy rodzin, dydaktyka, Psychologia rozwojowa i osobowości, proces pielegnowania chirurgia, Wersologia Adam Kulawik notatka, Środowisko wychowawcze, praca maturalna- pary małżeńskie, historia myśli społecznej 2sem. wykłady opracowania, socjologia, Twórczość plastyczna dziecka, PEDAGOGIKA NIEAUTORYTARNA, Scenariusz zajęć: Przyszywanie guzików różnymi technikami, Dewey Szkoła a społeczeństwo, Schizofrenia, Embriologia, MIKROSTRUKTURY SPOŁECZNE, Pedagogika religii, Nowotwory narządów płciowych, farmakologia uk.pokamowego, psychoterapia 3, Przebieg procesów zrostu złamania kości, Sytuacja Polski i Polaków pod zaborami w latach 1815 - 1914, KRWIOLECZNICTWO, t, historia myśli pedagogicznej, scenariusze zajęć na mertodykę zabawy, Leki obniżajace ciśnienie, anatomia, metodologia, socjolekty, Teoria literatury - Jung, DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA 3, TERMINY LITERACKIE, media w edukacji wykład 5, ekonomia, struktura postaw, pediatria , Prezentacja multimedialna na temat: NATO, obserwacja do procesu z chirurgii, Nauczanie języka polskiego przez zabawę, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 2 (rar2/3), fizjoterapia, Sprzęgło dwutarczowe, Pedagogika Serca , elementy morfotyczne krwi, metrologia lab, mikroekonomia sciaga alfabetyczna, Podstawowe zabiegi reanimacyjne u dzieci, Platon - uczta + opracowanie, Barbara Szacka- wprowadzenie do socjologii, eurosieroctwo, Prezentacja czynności elektryczne serca i zasady działania elektrokardiografu EKG, układ oddechowy, opis przypadku, Przewod pokarmowy, Fizjologia zwierząt- układ rozrodczy i wydalniczy, patologia ukł. rozrodczego, anoreksja - przyczyny, objawy, Pedagogika Korczaka, Konspwkt do zajęć o tematyce przyrodniczej., sondaż diagnostyczny, Farmakologia ogólna 2, mięśnie, ściąga patologie społeczne, ogólne informacje z metodologii, pediatria, socjologia, farmakologia , Równania różniczkowe, Menopauza, Żywienie a choroby cywilizacyjne, Nowotwór a ból, Platon i jego poglądy, Pytania i odpowiedzi z zakresu pedagogiki, Proces piel. RZS, Proces pielęgnowania - chirurgia, badania laboratoryjne, Pedagogika, Mikrobiologia-Bacillus, Program wychowawczy w przedszkolu, egzamin z wytrzymałości materiałów z 2007 (zaoczne), Model rozwoju osobowości i jej zaburzeń w ujęciu E. Eriksona., wytrzymałość, Podstawy Prawa, rozwój moralny według Piageta, Tablice PKM, ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE-wykład, Biznesplan - szczegółowa sciąga, nauka administracji, Filozofia- Arystoteles, ściągi z pedagogiki społecznej , Pedagogika studia, Pzzez wykłady dr Sępowicz-Buczko, Zakażenia u noworodka, Połączenia kości, Ćwiczenia gimnastyczne na dzieci 5-6letnich, karta goraczkowa, Socjalizacja wg Szackiej, Biomedyczne Podstawy Rozwoju, ŚRODOWISKO LOKALNE , Dializa a przeszczep, Teoria Michaiła Bachtina, Pestalozzi życie i twórczość,naturalizm,poglądowość, socjologia to nauka....., biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, zespół nerczycowy, proces pielęgnowania, Poradnictwo i doradztwo zawodowe - materiały egzamin, media w edukacji wykład 4, Podstawowe pojęcia pedagogiki, Filozofia, filozofia, demografia, bimechanika ściąga, Polityka społeczna charakterystyka pojęcia, psychologia zal końcowe, test na egzamin, Proces przygotowania dorosłych do autokreacji i współformowania drogi, WYTRZYNAŁOŚĆ MATERIAŁÓW ZADANIA, Psychologia twórczości (na podst. E. Nęcka), FROEBEL, prosze o pomoc napisaniu pracy na temat , Psychologia (wykłady), Badanie fizykalne meskich narządów płciowych, pedagogika szkolna, psychologia rozwojowa - ściągi, adhd u dzieci - pokaz slajdów, Dieta w przewlekłej niewydolności nerek, ekologia roślin, dietetyka, Lewatywa u dorosłych, Lit. powszechna: ćwiczenia, lektury i pojęcia, parazytologia, Przedstawiciele i twórcy polskiej dydaktyki XX wieku, CHARAKTERYSTYKA DZIECKA NIEDOSTOSOWANEGO SPOŁECZNIE, Test socjometryczny napisany techniką klasyczną moreno., ocena jadłospisów, Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej, eseje z socjologi, Świadomość pacjentów na temat gruźlicy i ryzyka zachorowania , Komunikacja interpersonalna w organizacji, Aleksander Świętochowski, Porównanie koncepcji rozwojowej człowieka prezentowanej przez D. Levin, Farmakologia - Gruźlica, Bradykardia, Poradnictwo w zakresie żywienia młodzieży, ankieta na temat błędów wychowawczych, Rozwój dziecka, praca socjalna zawód, profesja,, wywiad o stosowaniu metody kar i nagród, wykłady z dydaktyki, proces pielęgnowania, ?Osobowość i motywacja terapeuty?, Biomedyka - egzamin 62 pytania, model terapii osób chorych na schizofrenie, Organizacja żywienia w szpitalach, System opieki zdrowotnej w Danii, Osobowość w życiu człowieka , Międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia prowadzące badania, Rozwój mowy dziecka, Rodzaje grup społecznych, Biomedyka ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej, metodologia badań pedagogicznych, elektra sprawozdania, Ochrona danych - Kompleksowa ochrona systemu informatycznego - WSKIZ, Pedagogika rodziny, Socjologia wychowania ćwiczenia 1, szacowanie niepewnosci pomiarowej fizyka, V grupa kationów, Introduction to Literature, czas wolny dzieci i młodzieży, wykłady- Podstawy Biomedyki rok I- semestr 1, na teorię wychowania, Biochemmia-egzamin, POBIERANIE MATERIAŁÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH, ĆWICZENIA W III TRYMESTRZE CIĄŻY, Moduł VIII.docx, ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 2, projekt edukacyjny agresja stop, leki w pogotowiu, Zagadnienia na zaliczenie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, notatka z zajęć metodyka opiekuńczo-wychowawcza, Biomedyka-etapowość rozwoju, rola pedagoga w szkole, Gospodarka_Odpadami_cz.1_-_Wyklady, Ultrasonografia w położnictwie, Zawód, praca zawodowa-Zawodoznawstwo, prawo cywilne testy, referat dezynfekcja i sterylizacja, nauka administracji, niepełnosprawność, biomedyczne podstawy rozwoju, Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, opracowania pytań do obrony z chirurgii, Proces pielęgnowania po usunięciu tarczycy, Obróbka Ubytkowa - wykład - Piotr Cichosz - cz.1, Architektura komputerów - ściąga, sprawiedliwość - rozprawka / motyw sprawiedliwości, system edukacyjny chin, teoria litaratury - funkcje krytyki, psychoterapia 3 semestr, teoretyczne podstawy kształcenia - ped. antyautorytarna, Biomechanika, RETORYKA ERYSTYKA, Kanon dzieł sztuki (matura h. sztuki), Ergonomia i bhp zagadnienia na egzamin, Prezentacja- pień mózgu., Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zapalenie narządów płciowych, Wykłady z chirurgii, Maechanika Techniczna - sciąga cz. 2, Historyczna ewolucja opieki zdrowotnej na świecie, test, Plaanowanie działalności - szczegółowa ściąga, anatomia odpowiedzi, Historia - Polska po II wojnie światowej 1, zagadnienia z farmakologii, Metody badań marketingowych, Główne problemy w psychologi rozwojowej, teoretyczne modele pielegniarstwa, Proces pielęgnacyjny - Zapalenie ucha środkowego u dziecka., materialoznawstwo, metodologia, wychowanie autorytarne i antyautorytarne, ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 3, Comte i krytyka Comte\'a, Epikur, Spinoza - Filozofia, komunikacja, I grupa anionów, Siatka zajęć. Nysa, piel. pomostopwe. Typ A od 2009r., Masaż klasyczny kończyny górnej wg Zborowskiego, układ rozrodczy żeński, Analiza sytuacji moralnej i procesu podejmowania decyzji, Wczesna diagnoza, wczesne wspomaganie i interwencja, Arystoteles i jego poglądy, Andragogika, KONSPEKT z wf - u , Inhalacje u dzieci ? algorytm postępowania, Obróbka Ubytkowa - wykład - Piotr Cichosz - cz.3, Zygmunt Freud-psychodynamiczna koncepcja twórczości, Pedagogika dialogu, Teoria wychowania treści kształcenia wartości normy ideały, Psychologiczne fazy rozwoju człowieka, Indukcja porodu, Mikroekonomia , Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Marta Bogdanowicz - Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolny, Prawo cywilne - wykład 3, \'Sztuka jako chwyt\' Wiktor Szkłowski, Rodzina jako grupa społeczna, historia myśli spoleczno-socjologicznej, Najcenniejsze wartości aksjologiczne w mojej rodzinie, ANALGETYKI - p.bólowe , p.zaplanne FARMAKOLOGIA, socjologia - wykłady, Sąd pielęgniarek i położnych, Psychologia rozwoju i osobowości, terapia pedagogiczna, Sieci komputerowe - przykładowe testy, termodynamika, Pomiar glikemii na glukometrze, Pomiar natężenia przepływu z wykorzystaniem: rurki P-P,zwężki V,kryzy,, Atrakcyjność interpersonalna, Praktyczne zastosowanie komunikacji społecznej w rozwiązywaniu konflik, integracja w grupie, Technologia Infromacyjna, Problemy ginekologiczne okresu dojrzewania 4.03.2008, Socjologia - Interakcje społeczne, obrzeki, Rozwój świadomości narodowej pod zaborami, Teoria litaratury - Głowiński, Teoria literatury - Wartości i oceny w badania literackich, Myśl pedagogiczna Jana Jakuba Rousseau, Kratownica, andragogika, Stygmatyzacja, roztwory olejowe, Sieroctwo społeczne, Socjologia wychowania - rest , metoda grupowa, bezdomni, KONSPEKT ZAJĘĆ: JESTEM CZĘŚCIĄ PRZYRODY ? POZNAJĘ SIEBIE I INNYCH, Zespół Retta, zasady nauczania wg Kupisiewicza, metody badań, Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, Interferencja a przeobrażenia językowe, Logika - zadania - termin zerowy, struktura osobowosci neutorycznej według Karen Horney, Profilaktyka samobójstw, Pytania - Opracowania - Socjologia - I sem. Pedagogika, anatomia-kości, Tomasz z Akwinu i jego poglądy, szpitalne zakazenia ukladu pokarmowego, metodologia badań społecznych, Proces pielęgnowania pacjenta po usunięciu wyrostka, endokrynologia, interna, Wielkie zmiany cywilizacyjne XIX wieku, sciaga z zarzadzania, socjologiczne pojmowanie kultury, edukacja zintegrowana, Pedagogika społeczna ćwiczenia nr 1, prawo cywilne - Oświadczenie woli i prokura, program MRSA, Etyczne aspekty eutanazji. K.Kościelniak., Etyka, Rachunek pochodnych, Logika - wykłady, Hiegiena - jakość wody pitnej i jej uwarunkowania [wykład III], psychika ludzka według Freuda, zajęcia z relaksacji dla dzieci, Wstrzyknięcia podskórne, historia administracji, Podstawy teoretyczne prawa, marketing, ogólne informacje o pozytywizmie, psychologia, Zasady terapii pedagogicznej, ściągi z wykładów ze składni (anglistyka), farmakologia 11, poronienia i niepłodność, słownik wyrażeń psychologicznych, Aronson Elliot - "Człowiek istota społeczna"- Rozdz. 5, Monachijska funkcjonalna Diagnostyka rozwojowa, Wstrząs Hipowolemiczny, pragmatyzm J. Dewey\'a, Proces pielęgnowania-poz, Parazytologia, calki-matma, skrypt części maszyn zeszyt 2, Thomas Gordon, Herbart i Dewey, Andragogika pracy - część 1 - Istota, Otwór owalny i krążenie płodowe, referat z kosmetologii, Zastosowanie warsztatów w pracy opiekuńczo-wychowawczej, John Locke, substancje czynne w kosmetyce, Jak skutecznie motywowac uczniów do nauki, arteterapia -mandala, radiologia-rezonans magnetyczny, psychoterapia 5, Historia polityczna Polski XXw. cz.1, gruczoły dokrewne, obróbka ubytkowa laborki, Durkheim - kontrola społeczna, Otępienie- prezentacja., świetlica- rodzaje, cele, zadania, funkcje, Erazm z Rotterdamu,Marus,Vives, metodyka licencjat, Pedagogiczne aspekty promocji zdrowia, anoreksja, oświecenie w polsce, OCENA PRZYKURCZY MIĘŚNI ZGINACZY STAWU BIODROWEGO. , pierwsze tygodnie w przedszkolu scenariusz, rehabilitacja zasady, cechy, pierwsza pomoc w krwotokach, Proces pielegnowania z klebuszkowym zap,nerek, ćw 9 - pkm laboratorium, pediatria, Pojęcia z Poetyki, Osobowość nauczyciela, zadania gminy w zakresie opieki społecznej, bezpośrednie i pośrednie skutki dla stanu psychicznego pacjenta, niepełnosprawność, Badanie fizykalne pacjenta urazowego. Schemat, PROCES PIELĘGNACYJNY OSTRA NIEDROŻNOŚĆ JELIT , kolo z literatury- XVII i XVIII wiek, Równania liniowe, Cwiczenia nr 5 z Podstaw Automatyki, Mikrobiologia [ćw], Ustrój Sparty i spartański model wychowania, psychologia miłosci-Bogdan Wojciszke, ANTYKONCEPCJA: Metoda objawowo-termiczna, ekonometria, objawy 3, test prawo karne skarbowe -J. sawicki , Patologia - apoptoza, esej makdonaldyzacja społeczeństwa, psychologia stosowana, Metodyka pracy socjalnej, wytrzymałość zmęczeniowa - sprawozdanie, choroby opłucnej, agresja, agresywność, przemoc, System oswiatowy w Japonii, Dekonstrukcja / dekonstrukcjonizm, Osobowość cd 4 typy osobowości i lista 7 cech Guilfortha, Rysunek złożeniowy przenośnika wstrząsowego, analiza matematyczna , Narkotyczne leki przeciwbólowe, Praca na temat grup społecznych- socjologia, Istota terapii pedagogicznej i jej podstawowe wymiary, Socjologia, fizjologia układu moczowego, Podstawy Automatyki - cwiczenia - transformaty, dławica ustabilizowana, Rozpad Jugosławii, Wizja społeczeństwa idealnego, Geneza I wojny światowej - konspekt lekcji, Cienie do powiek - rodzaje, sposób użycia, nieprzystosowanie społeczne upośledzonych umysłowo, Motyw samotności w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęc, ekonometria-zagadnienia, profil biofizyczny płodu, Sokrates i jego uczniowie, Wybrane zagadnienia z filozofii 08/09 wykłady rok1 cz.2, KOBIETA A MODEL RODZINY NA TLE PRZEMIAN USTROJOWYCH W POLSCE , Cechy zachowań dzieci autystycznych, Egzamin z matmy: całki, szeregi itp, kolokwium z psychologii, psychoterapia 4, Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Parkinsona., praca licencjacka , WIOSNA LUDÓW W GALICJI, REFORMA UWŁASZCZENIOWA 1848, Wstęp i edukacja żywieniowa, Komunikacja Niewerbalna, Niedostosowanie społeczne - wykłady, Farmakognozja rośliny łacina, Prawo - definicje, I cz.odp. z fizjologii , edukacja ekologiczna - ściąga, pierwsza pomoc, Subkultury młodzieżowe, Kuratela Sądowa, case study, case work, praca na temat ucznia zdolnego, KIERUNKI WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI sciąga nr 1, skala Nortona, praca zaliczeniowa rehabiltacja , PROCES PIELĘGNOWANIA INTERNA ZAPALENIE PŁUC, Wytzrymałość Materiałów, seminarium pedagogiczne -notatki, Gimnazjum Jana Sturma, Zakres czynnosci podejmowanych przez ratownika medycznego, Antypedagogika, socjologia 2, Rozciąganie osiowe prętów, teoretyczne podstawy informatyki, Cel wychowania przedszkolnego, farmakologia 3, zespół niewydolności wielonarządowej u osób z mnogimi obrażeniam, ciśnienie krwi, zęby a ciąża, resocjalizacja w Unii Europejskiej, Odpowiedzi do fizjologii, Praca WAŻNE poprawiona.rar, Zdrowy tryb życia, Definicje z zakresu podstaw geologii, balneologia test, Mikrobiologia [ćw], substancje psychoaktywne, psychologia kliniczna, nauczanie problemowe, Diagnozy łacińskie w pediatrii, teoretyczne podstawy kształcenia, mikrobiologia z parazytologią, konspekt z lekcji dnia 06/05/2010, Koronografia-prezentacja, proces pielęgnowania dziecka z zapaleniem pluc, Historia XIX wieku - test, wirusy komputerowe, skrót r wiadomości z ratownictwa, Fizykoterapia skrót, toksykologia, objawy 2, historia wychownaia -lektura , wizja utopii pedagogicznej sliwerski, psychologia rozwojowa, socjologia ściąga, Odpowiedzi do zagadnień z filozoficznych podstaw pedagogiki Gutka, ściąga na filozofię , dermatologia, św. Augustyn - biografia i filozofia, Problemy etyczne transplantologi, Ubóstwo, Budowa i funkcje nerki, ERC wytyczne 2010, Problemy Ludzi Starszych, chirurgia pytania zaliczenie, Zagrożenia zawodowe pielegniarki, Podstawy Automatyki - wykłady 2 do 6, cz.2, pozycje do karmienia piersią, cukrzyca - ogólne postępowanie, Uzależnienie od substancji psychoaktywnych - narkomania, teoria literatury 4 rok, lewowicki-kształcenie nauczycieli, pedagogika ogólna - wykład, choroby pasozytnicze, sepsa, Metody badania czasu wolnego, Hipoksja tabele porównawcze, kurator, makroekonomia wykłady, oparzenia, Pedagogika społeczna, Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad pacjentem z chorobą Parkinson, specjalizacja 2012 jesień test, tabelka do autocada, Zasady nauczania, Emil Durkheim, dialog w pedagogice, Assembler - programy z laboratoriów - WSKIZ, Definicja obrabiarki skrawającej, podział obrabiarek, cykl roboczy, pediatria, Anatomia. Ratmed.Notatki z wykładów, psychologia rozwojowa, socjologia dla fizjoterapii sciaga, Istota i zakres socjologii wiedzy, Doradztwo zawodowe, Jan Szczepański, Leki układu nerwowego cz.1, Socjologia - Problemy młodzieży, Asertywność, Charakterystyka sposobów wychowawczych na podstawie filmu pt. ? Młodzi, Konspekt gier i zabaw ruchowych dla niewidomych i niedowidzących, Pacjent ze stomią - przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji, Inzynieria Produkcji, Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej - konspekt lekcji, Biomedyczne podstawy rozwoju, pediatria, dietetyka - notatki z wykładów, Żywienie ciąg dalszy i otyłość osteoporoza alkoholizm, Metodologia badań ćwiczenia nr 1, zarządzanie przedsiębiorstwe, Finanse publiczne, Pedagogika egzystencjalna, książka o rzucaniu palenia, Wykład Historia Państwa i Prawa, Kinezyterapia - ćwiczenia redresyjne...., spostrzeganie, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007, Recenzja książki \" Doskonalący się nauczyciel\", Zespół Downa, Proces pielęgnowania chorego po udarze, Koncepcja państwa według Platona, Zagadnienia do egzaminu z etyki, Historia zawodu położnej, Procesy uwsteczniające i sposoby ich zapobiegania, pedagogika porównawcza, Nieśmiałość u dzieci i młodzieży, metodyka j. polskiego; licencjat, Pasternak, "Doktor Żywago", Diagnoza pielęgniarska, Media w Resocjalizacji, Płyny docierają wszędzie, profilaktyka w środowisku lokalnym, Pragmatyzm w pedagogice, Postępowanie fizjoterapeutyczne po zerwaniu ścięgna Achillesa, Anatomia człowieka, ROLA PIELĘGNIARKI W REDUKOWANIU OBAW I LĘKÓW PACJENTA, edukacja w Niemczech, Psychologiczna analiza rysunku, skład granulometryczny gleby, Pozycje, Osobowość twórcza, pedagogika pracy, patologia połogu, zagadnienia do kolokwium z psychoterapii, Wybrane zagadnienia z filozofii 08/09 wykłady rok1 cz.3, uśmierzanie bólu pooperacyjnego u dzieci, Endometrioza, Wpływ aborcji na psychikę kobiety, OSOBOWOŚĆ, choroby zakaźne i bakteryjne, rysunek- metoda projekcyjna, ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 4, skrypt części maszyn zeszyt 3, Teorie wychowania antropologiczne podstawy wychowania, Postawy, zmiana i kształtowanie postaw - cd, Historia filozofii tatarkiewicz cz. I, Bakteriologia i wirusologia - opracowanie przykładowych pytań, PAMIĘĆ I MNEMOTECHNIKA, Pedagogika kultury, składniki mineralne, rozwój psycho-społeczny, Diagnostyka pedagogiczna, FILOZOFIA , Przemiany życia rodzinnego, pedagogika, wprowadzenie nowej litery, Choroby przemiany materii, proces z POZ, Testy z ekonomii, ?Terapeuta zajęciowy jako osoba w interakcji z pacjentem?, Grafika komputerowa - Pytania na egzamin - WSKIZ, Robert King Merton, współczesny wymiar pedagogiki społecznej, tok pracy nauczyciela, Metody pracy doradcy zawodowego, Socjologia_Kultury - opracowanie, farmakologia 7, Wyznaczanie odległości ogniskowych soczewek za pomocą ławy optycznej, KSOP odpowiedzi na 50 pytań , Zywienie a nowotwory, Wpływ mass mediów na rozwój dziecka, Koncepcje rozwojowe w psychologi, Skrypt pedagogika ogólna, Teoria i metodyka archiwalna, Robaczyce, Teoria sprawności moralnej czyli teoria cnót Sokrates Platon Arystotel, ekonomia, Pedagogika Marii Montessori, Podstawy zarządzania Stańda, Nieprawidłowości w budowie narządów mowy, mobbing w środowisku pracy, ANTROPOLOGIA WYKŁAD, kinezjologia, Pedagogika antyautorytarna, konspekt dotyczący reklamy, Raport z badań socjologicznych. , Owoce i nasiona, teoretyczne podst wychowania, Wyciągi, socjologia rodziny wykłady, ściąga historia polski XX wieku, ZATRZYMANIE KRAZENIA,