Odpowiedzi na pytania z mikro, systemy edukacyjne na swiecie, Podstawy socjologii, MEDIA w historii cywilizacji podstawowe aspekty mediów typologia, układ oddechowy, ekg prezentacja, Parazytologia, Wykłady z baz danych - Politechnika Poznańska, Etapy rozwoju pedagogiki społecznej w polsce, Konspekt pracy na temat \'Dziecko cierpiące w świecie dorosłych.\', atopowe zapalenie skory, normy laboratoryjne, Mikroekonomia ćwiczenia, Humanizm, Vives, Sturm, Mointaigne, szkoły jezuickie, Modrzewski, Marycjusz, Gliczner, Sebastian P.z Pilzna, Teoretyczne podstawy pracy socjalne, Przedwczesne odklejenie łożyska, postawa młodzieży wobec ludzi starszych, Aseptyka i antyseptyka, Hormony, Samoksztalcenie pielegniarstwo srodowiskowo-rodzinne, pedagogika rodziny, Alzheimer problemy zdrowotne osób starszych, Wersologia Adam Kulawik notatka, gerontologia, prawo karne, Autorytet nauczyciela, wartości w pracy opiekuńczo-wychowawczej, samobójstwo formą rozwiązania problemów, toria wych, styl życia kobiety w okresie ciązy, Etyka, a eutanzaja, Proces pielęgnowania pacjenta z choroba Parkinsona , Proces pilęgnowania-zaburzenia rytmu serca, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 2 (rar2/3), Punkcja mostka, opłucnej, otrzewnej, diagnostyka społeczna, Dietetyka, alkoholizm fiszka, Ustrój Aten i Sparty, zagadnienia na internistyczne cd, Maceracje i perkolacje oraz modyfikacje tych procesów, Filozofia EGZAMIN, Życie po piciu - recenzja, ROZWÓJ MOTORYCZNY W OKRESIE POKWITANIA I MŁODZIEŃCZYM, kodeks etyczny pielęgniarki, Fizyka - wykłady 1 i 2 + pytania - WSKIZ, aluminium i jego stopy, Główne załozenia strukturalizmu, komunikacja interpersonalna, Zagadnienia z wykładów., filozofia, Koncepcje i praktyki wychowania, Biomedyczne podstawy, opracowanie na socjologie, test podst.pielęgniarstwa, Pytania na Egzamin z Termodynamiki, Zreformowany system oświaty w Polsce, Zaburzenia oddychania u noworodka, Pedagogika specjalna-wykłady, Ignacy Krasicki - Bajki, Pedagogika zabawy, Patologia - zaburzenia krzepniecia, pedagogika pracy, adhd u dzieci, Idee pedagogiczne w dobie odrodzenia i humanizmu w Europie i Polsce., kultury in vitro, Algorytmy i struktury danych - wykłady, Mikrobiologia -ćw, Formy zachowań agresywnych i podejścia do agresji oraz myślenie, badania prenatalne, Hydrologia, opracowane pytania na zaliczenie, wszesnoszkolna i przedszkolna, wątroba, freud, Przeszczep nerki, KWESTIONARIUSZ MBI, Wykład z algebry I, pediatria, nerki, Ginekologia onkologiczna, wprowadzenie do pedagogiki DSW- Wrocław, Wszawica, profilaktyka, leczenie, TESTY PEDAGOGICZNE, PKM, zagadnienia na egzamin, ściąga z Pkm, Zagadnienia do egzaminu współczesne kierunki w pedagogice, Odżywanie seniorów, III grupa kationów, IV grupa kationów, Miejsce i rola środków dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej. , program zdrowotny dydaktyka, opieka pielegniarska w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, proces pielęgnacyjny, Elektrotechnika - 100 zagadnień, Teoria państwa u Platona i Arystotelesa, II grupa kationów, patologie społeczne dewiacja samotnicza czyli samobójstwo, Socjologia edukacji w. 2, Kara i nagroda, Podstawy chemioterapii i radioterapii, Scenariusz zajęć: Poznajemy związki człowieka z przyrodą., Zadania opiekuna medycznego, Higiena rąk w warunkach szpitalnych, Ergonomia, historia myśli pedagogicznej, Poetyka Arystoteles, obowiązki rat med, RESOCJALIZACJA, Proces pielęgnowania z chirurgi, system edukacyjny francji, ćwiczenia oddechowe dla dzieci ( scenariusz), pediatria, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wyznaczanie współczynnika lepkości powietrza, Radiologia Zabiegowa, Samobójstwa, Pedagogika (wykłady), Motywowania itp., Pedagogika ? nauka czy filozofia wychowania, pediatria, Pedagogika pozytywistyczna cd ped kultury i ped marksistowska, sciaga mięśnie, socjologia, podstawy marketingu, DIAGNOSTYKA W PEDAGOGICE SPOŁECZNEJ , Konspekt - Wprowadzenie litery Z., Antropologia, Surowce glikozydowe, garbnikowe, saponinowe, antrachinonowe, biostatystyka na kierunku zdrowie publiczne mgr, psychoterapia 6, LICENCJAT, konspekt - profilaktyka p/odleżynowa, Automatyka, ZASADY PAKOWANIA I PRZECHOWYWANIA STERYLNYCH NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, nauka o materialach - sciaga z wiadomosciami ogolnymi, Filozofia, G.Klimowicz , pedagogika- , proces pielęgnowania, zmiany zwyrodnieniowe w obrebie stawow konczyn dolnych, Systemy wspomagania decyzji - wykład wprowadzający - WSKIZ, bandażowanie, chirurgia jednego dnia, Gerard Mietzel Wprowadzenie do psychologi, niefarmakologiczne metody łagodzenia bółu porodowego, Etapy umierania wg Kubler- Ross, Automatyka KOLOKWIUM, Pojęcie prawa,wzajemne relacje między syst,związki treściowe i funkcj., Socjologia analiza Społeczeństwa, Historia wychowania, Konstytucyjny System Org. Państwowych Dr Skoneczny, bezrobocie, OIK, uzależnienie, Socjologia kultura i globalizacja, ergonomia, Katalog łożysk kulkowych zwykłych cz. 2, Bazy danych - SQL typy danych, sekcja zwłok, Dobro i zło we współczesnej etyce czyli wartości i normy moralne, Prawo - pytania i odpowiedzi, analiza matematyczna, dlaczego zabijają- resocjalizacja, ZABAWA JAKO CZYNNIK KULTUROWY., Zdrowie publiczne 3, PROCES PIELĘGNACYJNY OSTRA NIEDROŻNOŚĆ JELIT , scenariusz do zajęć z agresji 4, Wstęp do państwa i prawa, Wykłady z literatury powszechnej - ujęcia problemowe lektur, streszcz., Pedagogika społeczna- notatka, integracja europejska, klasyfikacja spiaczek, koncepcja behawiorystyczna, poznawcza, psychodynamiczna, humanistyczna, recenzja artykułu książki z socjologii, interna, Okres prenatalny, Proces piel z Rehabilitacji, Edukacja ekologioczna, Pedagogika społeczna materiały do egzaminu, ? Żyj normalnie i zdrowo bez nałogów bądź sobą?, Samobójstwa wśród młodzieży., noworodek z niska masą urodzeniową, Pedagogika Pracy, Rodzaje zadań - Wytrzymka - test komputerowy - II rok, PK, WIL, Śmierć, umieranie w aspecie psychologicznym, Bazy danych - wykłady, techniki relaxacujne, Egzamin ze socjologii, Patologia Społeczna/ Alkoholizm, psychologia - teorie rozwoju i podstawowe terminy z nim związane, ankieta nadciśnienie, konspekt-zakładanie wenflonu, psychologia skrót, Fizykalne zabiegi przeciwzapalne, I grupa kationów, geneza bólu w onkologii, Psychologia, Nikotynizm wśród młodzieży. Przyczyny, objawy, przeciwdziałanie., Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych , Teoretyczne podstawy wychowania, Psychoptaologia, osobowość nauczyciela, Pedagogika specjalna, PSYCHOLOGIA, Neopsychoanaliza: teorie Adlera, Horney\'a, ściąga-socjologia, Psychologia kliniczna, opracowanie na pedagogike z W. Okoń, Wypis pielęgniarski, Edukacja zdrowotna ćwiczenia 1 i 2, alkoholizm 1, Prawo pracy wykład 3, profilaktyka, Lewowicki Śliwerski opracowanie, Proces pielęgnowania po usunięciu tarczycy, Recenzja Książki "Współczesne rodziny wiejskie", filozofia notatki, Prawo Administracyjne, Mikroekonomia , I wykład z Podstaw Automatyki, Dynamika II - zadania z mechaniki analitycznej, ?Wpływ grupy rówieśniczej na proces niedostosowania społecznego?., Dietetyka - charakterystyka posiłków, Rysunek psychologiczny jako źródło diagnozy, Bazy danych - egzamin zerowy - WSKIZ, Modernizacja gospodarki i społeczeństwa w Europie końca XIX wieku, prawo karne, Kliniczna- lęk a strach, Pedagogika społeczna- Bezdomność, mechanika techniczna , Astma oskrzelowa Farmacja, Niezbędnik człowieka mówiącego, eksperyment więzienny zimbardo, przemoc w rodzinie, Proces pielegnowania z klebuszkowym zap,nerek, blok ogólnozawodowy specjalizacja 2009-2013, zespół jelita nadwrażliwego, Wybrane choroby odzwierzęce, praca na gramatykę opisową, Choroby metaboliczne, Aseptya i antyseptyka, wartości morfologii, WPŁYW CZYNNIKÓW BIOGEOGRAFICZNYCH NA ROZWÓJ CZŁOWIEKA, ANATOMIA - mięśnie, psychologia kliniczna - zaburzenia osobowości, Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego, Szymon Marycjusz z Pilzna i Andrzej Frycz Modrzewski, obróbka skrawaniem, SQL-przykłady zapytań, makijaż, Biochemia cz. 3 - enzymy, Janusz Korczak, roztwory spirytusowe, Historia administracji w Polsce, pedagogika międzykulturowa, Narzędzia motywacji, urazy, Mowa zależna i niezależna w języku polskim, Pedagogika krytyczna rodzaje krytyki kultura ciszy ukryty program, prostytucja, Eutanazja, praca licencjacka , powikłania septyczne po obrażeniach jamy brzusznej, koła zębate-lab, Ściąga z uprawy roślin strączkowych, oleistych, motylkowatych,, Dykcik W. diagnoza, Wakcynologia. Szczepienia., Recenzja książki K. Konarzewskiego , PALS, ściąga z fizyki, Mikrobiologia [ćw], Typy społeczeństw, Zagadnienia do egzaminu z Współczesne kierunki w pedagogice, PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA, mechanika płynów-zadania, Mikrostruktury, opracowane zagadnienia , Proszki i tabletki, Dziecko w szpitalu, test socjometryczny, notatki z wykładów z filozofii, resuscytacja krarzeniowo-oddechowa u dzieci, proces z POZ, Dietetyka - wybrane zagadnienia, Bazy danych - opracowanie zadan egzaminacyjnych - WSKIZ, Metody badań pedagogicznych - Pytania., Dydaktyka, KINEZJOLOGIA, Metrologia, Teoria i Technika Systemów - cały wykład - cz. 1, fonetyka i fonologia, statystyka opisowa, Nefrologia, geometria i grafika wymiarowanie wału, ćwiczenia z prawa administracyjnego, Elektrowstrząsy, Pedagogika humanistyczna rozumiana jako propozycja psychologiczna, metody nauczania kupisiewicz, Ochrona własnosci intelektualnej, wplyw cukrzycy na sfere funkcjonowania spolecznego pacjenta, Proces piel. RZS, opracowanie konstytucji, teoria literatury, Prawo. Ratownictwo medyczne.Notatki z wykładów., Socjologia, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, wykłady z fizjologii, socjologia wychowania, Działy psychologii oraz rodzaje sytuacji trudnych, andragogika- zagadnienia, Pedagogika - Teoria wychowania, Choroby wywołujące nadczynność i niedoczynność tarczycy., Konspekt gier i zabaw ruchowych dla niewidomych i niedowidzących, zespół FAS, teoria zmian społecznych, Klimat społeczny w klasie szkolnej, Rola promocji w marketingu, Obliczenia sprzęgła dwutarczowego, Konspekt zajęć logopedycznych, Prezntacja multimedialna Summerhill, dydaktyka, treści kształcenia, psychologia rozwojowa, Marketing, Świadomość, konstrukcje metalowe-wykłady, utwór inspirowany, MAKROSTRUKTURY SPOŁECZNE, Eurosieroty, prawne podstawy resocjalizacji, zwyrodnienie stawów, rodzina, wstęp do twórczej resocjalizacji , Socjologia - Globalizacja, Inzynieria Produkcji, przełom nadciśnieniowy - PEDIATRIA, Reumatologia, Natężenie emocji - psychologia rozwoju i osobowości, Prawo cywilne wykład nr 2, Obrabiarki skrawające, Psychologia, Prawoznastwo wykład i ćwiczenia 22.11.2009, UKŁAD POKARMOWY- żołądek, Ocena stanu psychicznego, psychologia, historia wychowania : starozytnosc do sredniowiecza, Epidemiologia zakazen szpitalnych 2, Podstawy Automatyki - wykłady 2 do 6, cz.1, praca socjalna, t, Rola i znaczenie szkoły w procesie edukacji i wychowania, ergonomia i bhp - materiał na egzamin, intubacja, Zagadnienia- Farmakologia, Krótka historia zbrodni katyńskiej, ściąga anatomia, Psychologia rozwojowa i osobowości, Śmierć i umieranie - wsparcie psychologiczne, Pielęgnowanie pacjentów z chorobami tarczycy, Pedagogika egzystencjalna, statystyka, geometria analityczna w przestrzeni, leki z patologii ciąży, Pojęcia prawa rzeczowego, Stres i patologie w miejscu pracy, Pedagogika emancypacyjna, Stres i frustracja, zarządzanie procesami praca, Układ nerwowy zarodka,wady cewy nerwowej,kwas foliowy,FAS, uzależnienie od internetu, samokształcenie z chirurgii, kultura jako zaprogramowanie umysłu, inteligencja, Gospodarka odpadami wykład 2, elisabeth kubler-ross rozmowy o śmierci i umieraniu, Starożytny Rzym -początki edukacji, PEDAGOGIKA NIEAUTORYTARNA, Odporność swoista i odporność nieswoista. AIDS, Hugo Kołłątaj _ stan oświaty w XVIII wieku., narkotyki,działanie narkotyków, Temat: Udział pielęgniarki w rozwiązywaniu problemów psychozy poporodo, autonomia pacjenta, poszanowanie jego godności, RODZINA Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, mobbing, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, ochrona środowiska, informatyka - podstawowe pojęcia, przykład scenariusza zajęc, Koncepcje i sposoby badania procesu pracy - praca zaliczeniowa (druga), Logopedyczne rymowanki, Barbara Szacka- wprowadzenie do socjologii, Socjologia-sztompka, obserwacja do procesu z chirurgii, Powikłania po operacji-prezentacja, Proces pielęgnacyjny - Zapalenie ucha środkowego u dziecka., system oświatowy w PL 1, Teoria litaratury - Markiewicz, Sokrates, Metody i techniki wychowawcze - wywieranie wpływu, pedagogika opiekuńczo–wychowawcza, historia myśli społecznej 2sem. wykłady opracowania, Wprowadzenie do pracy socjalnej notatki, biochemia, Twórczość plastyczna dziecka, Psychoanaliza Zygmunta Freuda, anatomia test , dydaktyka, Proces pielęgnowania - chirurgia, Systemy wspomagania decyzji - opracowane zagadnienia - WSKIZ, Arytmia serca, objawy, dydaktyka ogólna, Środowiskowe programy wychowawcze, jak wychowywać bez lęku, Charakterystyka wieku od 1 do 15 , typy społeczeństw społeczeństwo tradycyjne, PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, Portret kobiety w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Rozważ koncepcj, Typy rodzin, Świadomość pacjentów na temat gruźlicy i ryzyka zachorowania , Środowisko wychowawcze, praca maturalna- pary małżeńskie, socjologia, Scenariusz zajęć: Przyszywanie guzików różnymi technikami, Dewey Szkoła a społeczeństwo, psychoterapia 3, Schizofrenia, opis przypadku, Embriologia, MIKROSTRUKTURY SPOŁECZNE, Pedagogika religii, Nowotwory narządów płciowych, farmakologia uk.pokamowego, Leki obniżajace ciśnienie, proces oiom, Przebieg procesów zrostu złamania kości, Sytuacja Polski i Polaków pod zaborami w latach 1815 - 1914, KRWIOLECZNICTWO, historia myśli pedagogicznej, scenariusze zajęć na mertodykę zabawy, anatomia, Schorzenia tarczycy, Nauczanie języka polskiego przez zabawę, metodologia, socjolekty, Teoria literatury - Jung, DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA 3, TERMINY LITERACKIE, media w edukacji wykład 5, elementy morfotyczne krwi, ekonomia, struktura postaw, pediatria , Prezentacja multimedialna na temat: NATO, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 2 (rar2/3), Fizjologia zwierząt- układ rozrodczy i wydalniczy, fizjoterapia, Sprzęgło dwutarczowe, Pedagogika Serca , metrologia lab, mikroekonomia sciaga alfabetyczna, Podstawowe zabiegi reanimacyjne u dzieci, Platon - uczta + opracowanie, eurosieroctwo, Prezentacja czynności elektryczne serca i zasady działania elektrokardiografu EKG, Dializa a przeszczep, układ oddechowy, Przewod pokarmowy, patologia ukł. rozrodczego, anoreksja - przyczyny, objawy, Pedagogika Korczaka, Konspwkt do zajęć o tematyce przyrodniczej., sondaż diagnostyczny, Farmakologia ogólna 2, mięśnie, ściąga patologie społeczne, Pzzez wykłady dr Sępowicz-Buczko, praca zaliczeniowa rehabiltacja , ogólne informacje z metodologii, pediatria, socjologia, farmakologia , Równania różniczkowe, Menopauza, Żywienie a choroby cywilizacyjne, Nowotwór a ból, Platon i jego poglądy, zespół nerczycowy, Pytania i odpowiedzi z zakresu pedagogiki, badania laboratoryjne, Pedagogika, Mikrobiologia-Bacillus, Program wychowawczy w przedszkolu, egzamin z wytrzymałości materiałów z 2007 (zaoczne), Biznesplan - szczegółowa sciąga, Model rozwoju osobowości i jej zaburzeń w ujęciu E. Eriksona., wytrzymałość, Podstawy Prawa, Badanie fizykalne meskich narządów płciowych, Dieta w przewlekłej niewydolności nerek, rozwój moralny według Piageta, Tablice PKM, ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE-wykład, nauka administracji, Filozofia- Arystoteles, ściągi z pedagogiki społecznej , Pedagogika studia, proces pielęgnowania, Zakażenia u noworodka, Połączenia kości, Ćwiczenia gimnastyczne na dzieci 5-6letnich, karta goraczkowa, Socjalizacja wg Szackiej, Biomedyczne Podstawy Rozwoju, ŚRODOWISKO LOKALNE , Teoria Michaiła Bachtina, Pestalozzi życie i twórczość,naturalizm,poglądowość, socjologia to nauka....., biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, System opieki zdrowotnej w Danii, pedagogika szkolna, Moduł VIII.docx, opracowania pytań do obrony z chirurgii, Proces pielęgnowania-poz, proces pielęgnowania po udarze niedokrwiennym, proces pielęgnowania ginekologia, Poradnictwo i doradztwo zawodowe - materiały egzamin, media w edukacji wykład 4, Podstawowe pojęcia pedagogiki, Filozofia, filozofia, demografia, bimechanika ściąga, Polityka społeczna charakterystyka pojęcia, psychologia zal końcowe, test na egzamin, Osobowość w życiu człowieka , Proces przygotowania dorosłych do autokreacji i współformowania drogi, WYTRZYNAŁOŚĆ MATERIAŁÓW ZADANIA, Psychologia twórczości (na podst. E. Nęcka), FROEBEL, prosze o pomoc napisaniu pracy na temat , Psychologia (wykłady), psychologia rozwojowa - ściągi, ocena jadłospisów, adhd u dzieci - pokaz slajdów, Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej, teoretyczne modele pielegniarstwa, ekologia roślin, dietetyka, Lewatywa u dorosłych, Lit. powszechna: ćwiczenia, lektury i pojęcia, parazytologia, Przedstawiciele i twórcy polskiej dydaktyki XX wieku, CHARAKTERYSTYKA DZIECKA NIEDOSTOSOWANEGO SPOŁECZNIE, Test socjometryczny napisany techniką klasyczną moreno., eseje z socjologi, Komunikacja interpersonalna w organizacji, Aleksander Świętochowski, Porównanie koncepcji rozwojowej człowieka prezentowanej przez D. Levin, Farmakologia - Gruźlica, Bradykardia, Poradnictwo w zakresie żywienia młodzieży, teoretyczne podstawy kształcenia - ped. antyautorytarna, ankieta na temat błędów wychowawczych, Rozwój dziecka, praca socjalna zawód, profesja,, nauka administracji, wywiad o stosowaniu metody kar i nagród, Biomedyka ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej, wykłady z dydaktyki, Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, ?Osobowość i motywacja terapeuty?, Biomedyka - egzamin 62 pytania, model terapii osób chorych na schizofrenie, Organizacja żywienia w szpitalach, Międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia prowadzące badania, Rozwój mowy dziecka, Rodzaje grup społecznych, metodologia badań pedagogicznych, elektra sprawozdania, Ochrona danych - Kompleksowa ochrona systemu informatycznego - WSKIZ, zapalenie narządów płciowych, Pedagogika rodziny, Socjologia wychowania ćwiczenia 1, szacowanie niepewnosci pomiarowej fizyka, V grupa kationów, Introduction to Literature, czas wolny dzieci i młodzieży, wykłady- Podstawy Biomedyki rok I- semestr 1, Zawód, praca zawodowa-Zawodoznawstwo, na teorię wychowania, referat dezynfekcja i sterylizacja, Biochemmia-egzamin, POBIERANIE MATERIAŁÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH, ĆWICZENIA W III TRYMESTRZE CIĄŻY, ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 2, projekt edukacyjny agresja stop, leki w pogotowiu, Zagadnienia na zaliczenie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, notatka z zajęć metodyka opiekuńczo-wychowawcza, Biomedyka-etapowość rozwoju, rola pedagoga w szkole, Gospodarka_Odpadami_cz.1_-_Wyklady, Ultrasonografia w położnictwie, prawo cywilne testy, niepełnosprawność, biomedyczne podstawy rozwoju, Proces pielęgnowania pacjenta po usunięciu wyrostka, Obróbka Ubytkowa - wykład - Piotr Cichosz - cz.1, Architektura komputerów - ściąga, sprawiedliwość - rozprawka / motyw sprawiedliwości, system edukacyjny chin, teoria litaratury - funkcje krytyki, psychoterapia 3 semestr, Biomechanika, RETORYKA ERYSTYKA, Kanon dzieł sztuki (matura h. sztuki), Masaż klasyczny kończyny górnej wg Zborowskiego, Ergonomia i bhp zagadnienia na egzamin, Prezentacja- pień mózgu., Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, Wykłady z chirurgii, Maechanika Techniczna - sciąga cz. 2, Historyczna ewolucja opieki zdrowotnej na świecie, test, \'Sztuka jako chwyt\' Wiktor Szkłowski, Plaanowanie działalności - szczegółowa ściąga, anatomia odpowiedzi, Historia - Polska po II wojnie światowej 1, zagadnienia z farmakologii, Metody badań marketingowych, Główne problemy w psychologi rozwojowej, Arystoteles i jego poglądy, KONSPEKT z wf - u , Inhalacje u dzieci ? algorytm postępowania, Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, Pacjent z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, materialoznawstwo, metodologia, wychowanie autorytarne i antyautorytarne, ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 3, Comte i krytyka Comte\'a, Epikur, Spinoza - Filozofia, komunikacja, I grupa anionów, Siatka zajęć. Nysa, piel. pomostopwe. Typ A od 2009r., socjologia - wykłady, układ rozrodczy żeński, Analiza sytuacji moralnej i procesu podejmowania decyzji, metoda grupowa, esej makdonaldyzacja społeczeństwa, Wczesna diagnoza, wczesne wspomaganie i interwencja, Andragogika, metody badań, PROCES PIELĘGNOWANIA INTERNA ZAPALENIE PŁUC, Plan opieki piel nad pacjentem po zlamaniu szyjki k udowej, Obróbka Ubytkowa - wykład - Piotr Cichosz - cz.3, Zygmunt Freud-psychodynamiczna koncepcja twórczości, Pedagogika dialogu, Teoria wychowania treści kształcenia wartości normy ideały, Psychologiczne fazy rozwoju człowieka, Indukcja porodu, Mikroekonomia , Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Marta Bogdanowicz - Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolny, Prawo cywilne - wykład 3, Rodzina jako grupa społeczna, historia myśli spoleczno-socjologicznej, Najcenniejsze wartości aksjologiczne w mojej rodzinie, anatomia-kości, ANALGETYKI - p.bólowe , p.zaplanne FARMAKOLOGIA, Sąd pielęgniarek i położnych, Psychologia rozwoju i osobowości, terapia pedagogiczna, Sieci komputerowe - przykładowe testy, termodynamika, Pomiar glikemii na glukometrze, Pomiar natężenia przepływu z wykorzystaniem: rurki P-P,zwężki V,kryzy,, Atrakcyjność interpersonalna, Praktyczne zastosowanie komunikacji społecznej w rozwiązywaniu konflik, integracja w grupie, Technologia Infromacyjna, Problemy ginekologiczne okresu dojrzewania 4.03.2008, Socjologia - Interakcje społeczne, obrzeki, Proces pielęgnowania pacjenta po endoprotezoplastyce stwu biodrowego, Rozwój świadomości narodowej pod zaborami, Teoria litaratury - Głowiński, Teoria literatury - Wartości i oceny w badania literackich, Myśl pedagogiczna Jana Jakuba Rousseau, Kratownica, andragogika, Stygmatyzacja, roztwory olejowe, rehabilitacja zasady, cechy, Sieroctwo społeczne, Socjologia wychowania - rest , bezdomni, KONSPEKT ZAJĘĆ: JESTEM CZĘŚCIĄ PRZYRODY ? POZNAJĘ SIEBIE I INNYCH, Zespół Retta, program MRSA, zasady nauczania wg Kupisiewicza, Interferencja a przeobrażenia językowe, Logika - zadania - termin zerowy, struktura osobowosci neutorycznej według Karen Horney, Profilaktyka samobójstw, Wstrzyknięcia podskórne, Pytania - Opracowania - Socjologia - I sem. Pedagogika, Tomasz z Akwinu i jego poglądy, szpitalne zakazenia ukladu pokarmowego, metodologia badań społecznych, pragmatyzm J. Dewey\'a, Etyczne aspekty eutanazji. K.Kościelniak., badania fizykalne, endokrynologia, interna, Wielkie zmiany cywilizacyjne XIX wieku, sciaga z zarzadzania, socjologiczne pojmowanie kultury, edukacja zintegrowana, Pedagogika społeczna ćwiczenia nr 1, prawo cywilne - Oświadczenie woli i prokura, Charakterystyka sposobów wychowawczych na podstawie filmu pt. ? Młodzi, Etyka, Rachunek pochodnych, Logika - wykłady, Hiegiena - jakość wody pitnej i jej uwarunkowania [wykład III], psychika ludzka według Freuda, zajęcia z relaksacji dla dzieci, historia administracji, Podstawy teoretyczne prawa, marketing, ogólne informacje o pozytywizmie, psychologia, Zasady terapii pedagogicznej, ściągi z wykładów ze składni (anglistyka), KOBIETA A MODEL RODZINY NA TLE PRZEMIAN USTROJOWYCH W POLSCE , farmakologia 11, poronienia i niepłodność, słownik wyrażeń psychologicznych, Aronson Elliot - "Człowiek istota społeczna"- Rozdz. 5, Monachijska funkcjonalna Diagnostyka rozwojowa, pierwsza pomoc w krwotokach, psychoterapia 5, Wstrząs Hipowolemiczny, Proces pielęgnowania chorego po udarze, Parazytologia, calki-matma, skrypt części maszyn zeszyt 2, Thomas Gordon, Herbart i Dewey, Andragogika pracy - część 1 - Istota, Otwór owalny i krążenie płodowe, referat z kosmetologii, Zastosowanie warsztatów w pracy opiekuńczo-wychowawczej, John Locke, substancje czynne w kosmetyce, Jak skutecznie motywowac uczniów do nauki, arteterapia -mandala, radiologia-rezonans magnetyczny, Zespół Downa, problemy pacjent nieprzytomny, Historia polityczna Polski XXw. cz.1, gruczoły dokrewne, Cienie do powiek - rodzaje, sposób użycia, obróbka ubytkowa laborki, Durkheim - kontrola społeczna, Otępienie- prezentacja., świetlica- rodzaje, cele, zadania, funkcje, Erazm z Rotterdamu,Marus,Vives, metodyka licencjat, Pedagogiczne aspekty promocji zdrowia, anoreksja, oświecenie w polsce, OCENA PRZYKURCZY MIĘŚNI ZGINACZY STAWU BIODROWEGO. , pierwsze tygodnie w przedszkolu scenariusz, resocjalizacja w Unii Europejskiej, Metodyka pracy socjalnej, Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Parkinsona., ćw 9 - pkm laboratorium, pediatria, Pojęcia z Poetyki, ANTYKONCEPCJA: Metoda objawowo-termiczna, Osobowość nauczyciela, zadania gminy w zakresie opieki społecznej, bezpośrednie i pośrednie skutki dla stanu psychicznego pacjenta, niepełnosprawność, Badanie fizykalne pacjenta urazowego. Schemat, rozpoznanie schizofrenia, kolo z literatury- XVII i XVIII wiek, Równania liniowe, Cwiczenia nr 5 z Podstaw Automatyki, Mikrobiologia [ćw], Ustrój Sparty i spartański model wychowania, psychologia miłosci-Bogdan Wojciszke, ekonometria, objawy 3, test prawo karne skarbowe -J. sawicki , Patologia - apoptoza, Socjologia, psychologia stosowana, KIERUNKI WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI sciąga nr 1, Proces pielęgnowania - p. internistyczne, wytrzymałość zmęczeniowa - sprawozdanie, choroby opłucnej, agresja, agresywność, przemoc, System oswiatowy w Japonii, Dekonstrukcja / dekonstrukcjonizm, Osobowość cd 4 typy osobowości i lista 7 cech Guilfortha, Rysunek złożeniowy przenośnika wstrząsowego, analiza matematyczna , Narkotyczne leki przeciwbólowe, Praca na temat grup społecznych- socjologia, Istota terapii pedagogicznej i jej podstawowe wymiary, psychoterapia 4, fizjologia układu moczowego, proces pielęgnowania dziecka z zapaleniem pluc, Podstawy Automatyki - cwiczenia - transformaty, dławica ustabilizowana, Rozpad Jugosławii, Wizja społeczeństwa idealnego, Geneza I wojny światowej - konspekt lekcji, nieprzystosowanie społeczne upośledzonych umysłowo, Motyw samotności w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęc, ekonometria-zagadnienia, profil biofizyczny płodu, Sokrates i jego uczniowie, Wybrane zagadnienia z filozofii 08/09 wykłady rok1 cz.2, Cechy zachowań dzieci autystycznych, Egzamin z matmy: całki, szeregi itp, kolokwium z psychologii, Proces pielęgnowania według modelu H. Peplau., WIOSNA LUDÓW W GALICJI, REFORMA UWŁASZCZENIOWA 1848, Wstęp i edukacja żywieniowa, teoretyczne podstawy informatyki, Komunikacja Niewerbalna, Niedostosowanie społeczne - wykłady, Farmakognozja rośliny łacina, Prawo - definicje, I cz.odp. z fizjologii , edukacja ekologiczna - ściąga, pierwsza pomoc, Subkultury młodzieżowe, Kuratela Sądowa, case study, case work, praca na temat ucznia zdolnego, Budowa i funkcje nerki, skala Nortona, Zdrowy tryb życia, Wytzrymałość Materiałów, seminarium pedagogiczne -notatki, Gimnazjum Jana Sturma, Zakres czynnosci podejmowanych przez ratownika medycznego, Antypedagogika, socjologia 2, Rozciąganie osiowe prętów, Cel wychowania przedszkolnego, farmakologia 3, zespół niewydolności wielonarządowej u osób z mnogimi obrażeniam, ciśnienie krwi, zęby a ciąża, Odpowiedzi do fizjologii, Praca WAŻNE poprawiona.rar, Definicje z zakresu podstaw geologii, balneologia test, Mikrobiologia [ćw], substancje psychoaktywne, psychologia kliniczna, Historia zawodu położnej, nauczanie problemowe, Diagnozy łacińskie w pediatrii, teoretyczne podstawy kształcenia, mikrobiologia z parazytologią, konspekt z lekcji dnia 06/05/2010, Koronografia-prezentacja, Problemy Ludzi Starszych, chirurgia pytania zaliczenie, ?Terapeuta zajęciowy jako osoba w interakcji z pacjentem?, Historia XIX wieku - test, wirusy komputerowe, skrót r wiadomości z ratownictwa, Fizykoterapia skrót, toksykologia, objawy 2, historia wychownaia -lektura , wizja utopii pedagogicznej sliwerski, psychologia rozwojowa, socjologia ściąga, Odpowiedzi do zagadnień z filozoficznych podstaw pedagogiki Gutka, ściąga na filozofię , dermatologia, św. Augustyn - biografia i filozofia, Problemy etyczne transplantologi, Ubóstwo, ERC wytyczne 2010, Zagrożenia zawodowe pielegniarki, ROLA PIELĘGNIARKI W REDUKOWANIU OBAW I LĘKÓW PACJENTA, Podstawy Automatyki - wykłady 2 do 6, cz.2, pozycje do karmienia piersią, cukrzyca - ogólne postępowanie, Uzależnienie od substancji psychoaktywnych - narkomania, teoria literatury 4 rok, lewowicki-kształcenie nauczycieli, pedagogika ogólna - wykład, pedagogika porównawcza, choroby pasozytnicze, sepsa, Metody badania czasu wolnego, Hipoksja tabele porównawcze, kurator, makroekonomia wykłady, oparzenia, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007, Pedagogika społeczna, Recenzja książki \" Doskonalący się nauczyciel\", Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad pacjentem z chorobą Parkinson, specjalizacja 2012 jesień test, tabelka do autocada, Zasady nauczania, Emil Durkheim, dialog w pedagogice, Assembler - programy z laboratoriów - WSKIZ, Definicja obrabiarki skrawającej, podział obrabiarek, cykl roboczy, pediatria, Anatomia. Ratmed.Notatki z wykładów, psychologia rozwojowa, socjologia dla fizjoterapii sciaga, Istota i zakres socjologii wiedzy, Doradztwo zawodowe, Kinezyterapia - ćwiczenia redresyjne...., Jan Szczepański, Leki układu nerwowego cz.1, Socjologia - Problemy młodzieży, Asertywność, Inzynieria Produkcji, Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej - konspekt lekcji, Biomedyczne podstawy rozwoju, pediatria, dietetyka - notatki z wykładów, Żywienie ciąg dalszy i otyłość osteoporoza alkoholizm, Metodologia badań ćwiczenia nr 1, zarządzanie przedsiębiorstwe, Finanse publiczne, Pedagogika egzystencjalna, książka o rzucaniu palenia, Wykład Historia Państwa i Prawa, Media w Resocjalizacji, spostrzeganie, profilaktyka w środowisku lokalnym, choroby zakaźne i bakteryjne, Anatomia człowieka, proces pielęgnowania pacjenta po zabiegu przepukliny, edukacja pacjenta z cukrzycą, Koncepcja państwa według Platona, Zagadnienia do egzaminu z etyki, Procesy uwsteczniające i sposoby ich zapobiegania, Nieśmiałość u dzieci i młodzieży, metodyka j. polskiego; licencjat, Pasternak, "Doktor Żywago", Diagnoza pielęgniarska, uśmierzanie bólu pooperacyjnego u dzieci, Wyznaczanie odległości ogniskowych soczewek za pomocą ławy optycznej, Płyny docierają wszędzie, Wpływ aborcji na psychikę kobiety, Pragmatyzm w pedagogice, Postępowanie fizjoterapeutyczne po zerwaniu ścięgna Achillesa, edukacja w Niemczech, Psychologiczna analiza rysunku, skład granulometryczny gleby, Pozycje, Osobowość twórcza, pedagogika pracy, patologia połogu, zagadnienia do kolokwium z psychoterapii, Wybrane zagadnienia z filozofii 08/09 wykłady rok1 cz.3, Endometrioza, OSOBOWOŚĆ, rysunek- metoda projekcyjna, ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 4, skrypt części maszyn zeszyt 3, Teorie wychowania antropologiczne podstawy wychowania, Postawy, zmiana i kształtowanie postaw - cd, Historia filozofii tatarkiewicz cz. I, Bakteriologia i wirusologia - opracowanie przykładowych pytań, PAMIĘĆ I MNEMOTECHNIKA, Pedagogika kultury, składniki mineralne, rozwój psycho-społeczny, Diagnostyka pedagogiczna, anatomia - układ kostny, semestr I, FILOZOFIA , Przemiany życia rodzinnego, pedagogika, wprowadzenie nowej litery, Choroby przemiany materii, edukacja pacjenta, OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ, proces pielęgnowania po udarze krwotocznym, Testy z ekonomii, Grafika komputerowa - Pytania na egzamin - WSKIZ, Robert King Merton, współczesny wymiar pedagogiki społecznej, tok pracy nauczyciela, Metody pracy doradcy zawodowego, Socjologia_Kultury - opracowanie, farmakologia 7, KSOP odpowiedzi na 50 pytań ,