Etapy rozwoju pedagogiki społecznej w polsce, Konspekt pracy na temat \'Dziecko cierpiące w świecie dorosłych.\', Antomia i fizjologia budowa i funkcja jelita grubego, normy laboratoryjne, Humanizm, Vives, Sturm, Mointaigne, szkoły jezuickie, Modrzewski, Marycjusz, Gliczner, Sebastian P.z Pilzna, Teoretyczne podstawy pracy socjalne, Przedwczesne odklejenie łożyska, postawa młodzieży wobec ludzi starszych, Aseptyka i antyseptyka, Hormony, Samoksztalcenie pielegniarstwo srodowiskowo-rodzinne, pedagogika rodziny, Mikroekonomia ćwiczenia, gerontologia, prawo karne, Autorytet nauczyciela, wartości w pracy opiekuńczo-wychowawczej, toria wych, styl życia kobiety w okresie ciązy, Alzheimer problemy zdrowotne osób starszych, Wersologia Adam Kulawik notatka, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 2 (rar2/3), Punkcja mostka, opłucnej, otrzewnej, diagnostyka społeczna, Dietetyka, alkoholizm fiszka, Ustrój Aten i Sparty, zagadnienia na internistyczne cd, Maceracje i perkolacje oraz modyfikacje tych procesów, Filozofia EGZAMIN, Życie po piciu - recenzja, ROZWÓJ MOTORYCZNY W OKRESIE POKWITANIA I MŁODZIEŃCZYM, samobójstwo formą rozwiązania problemów, Etyka, a eutanzaja, kodeks etyczny pielęgniarki, Fizyka - wykłady 1 i 2 + pytania - WSKIZ, aluminium i jego stopy, Główne załozenia strukturalizmu, komunikacja interpersonalna, Zagadnienia z wykładów., filozofia, Koncepcje i praktyki wychowania, Biomedyczne podstawy, opracowanie na socjologie, atopowe zapalenie skory, Pytania na Egzamin z Termodynamiki, Zreformowany system oświaty w Polsce, Zaburzenia oddychania u noworodka, Pedagogika specjalna-wykłady, Ignacy Krasicki - Bajki, Pedagogika zabawy, pedagogika pracy, kultury in vitro, Algorytmy i struktury danych - wykłady, Mikrobiologia -ćw, Formy zachowań agresywnych i podejścia do agresji oraz myślenie, badania prenatalne, Hydrologia, opracowane pytania na zaliczenie, wszesnoszkolna i przedszkolna, wątroba, freud, Przeszczep nerki, Wykład z algebry I, pediatria, nerki, Patologia - zaburzenia krzepniecia, Ginekologia onkologiczna, wprowadzenie do pedagogiki DSW- Wrocław, TESTY PEDAGOGICZNE, adhd u dzieci, Idee pedagogiczne w dobie odrodzenia i humanizmu w Europie i Polsce., PKM, zagadnienia na egzamin, ściąga z Pkm, Zagadnienia do egzaminu współczesne kierunki w pedagogice, Odżywanie seniorów, III grupa kationów, IV grupa kationów, program zdrowotny dydaktyka, test podst.pielęgniarstwa, Proces pielęgnowania pacjenta z choroba Parkinsona , Elektrotechnika - 100 zagadnień, Teoria państwa u Platona i Arystotelesa, II grupa kationów, patologie społeczne dewiacja samotnicza czyli samobójstwo, Socjologia edukacji w. 2, Wszawica, profilaktyka, leczenie, Kara i nagroda, Podstawy chemioterapii i radioterapii, Scenariusz zajęć: Poznajemy związki człowieka z przyrodą., niewydolność serca studium przypadku - opieka pielęgniarska, Ergonomia, historia myśli pedagogicznej, Poetyka Arystoteles, obowiązki rat med, RESOCJALIZACJA, Miejsce i rola środków dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej. , system edukacyjny francji, ćwiczenia oddechowe dla dzieci ( scenariusz), pediatria, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wyznaczanie współczynnika lepkości powietrza, Radiologia Zabiegowa, Samobójstwa, Pedagogika (wykłady), proces piel. geriatria, Higiena rąk w warunkach szpitalnych, Pedagogika ? nauka czy filozofia wychowania, pediatria, Pedagogika pozytywistyczna cd ped kultury i ped marksistowska, sciaga mięśnie, socjologia, podstawy marketingu, DIAGNOSTYKA W PEDAGOGICE SPOŁECZNEJ , Konspekt - Wprowadzenie litery Z., Antropologia, biostatystyka na kierunku zdrowie publiczne mgr, psychoterapia 6, LICENCJAT, Automatyka, ZASADY PAKOWANIA I PRZECHOWYWANIA STERYLNYCH NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, nauka o materialach - sciaga z wiadomosciami ogolnymi, Filozofia, pedagogika- , zmiany zwyrodnieniowe w obrebie stawow konczyn dolnych, Systemy wspomagania decyzji - wykład wprowadzający - WSKIZ, bandażowanie, chirurgia jednego dnia, Surowce glikozydowe, garbnikowe, saponinowe, antrachinonowe, G.Klimowicz , Gerard Mietzel Wprowadzenie do psychologi, Automatyka KOLOKWIUM, Pojęcie prawa,wzajemne relacje między syst,związki treściowe i funkcj., Socjologia analiza Społeczeństwa, Historia wychowania, Konstytucyjny System Org. Państwowych Dr Skoneczny, bezrobocie, OIK, uzależnienie, Socjologia kultura i globalizacja, ergonomia, Katalog łożysk kulkowych zwykłych cz. 2, Bazy danych - SQL typy danych, sekcja zwłok, Dobro i zło we współczesnej etyce czyli wartości i normy moralne, Prawo - pytania i odpowiedzi, analiza matematyczna, dlaczego zabijają- resocjalizacja, ZABAWA JAKO CZYNNIK KULTUROWY., Zdrowie publiczne 3, Zadania opiekuna medycznego, proces pielęgnowania, scenariusz do zajęć z agresji 4, Wstęp do państwa i prawa, Wykłady z literatury powszechnej - ujęcia problemowe lektur, streszcz., Pedagogika społeczna- notatka, integracja europejska, klasyfikacja spiaczek, koncepcja behawiorystyczna, poznawcza, psychodynamiczna, humanistyczna, recenzja artykułu książki z socjologii, interna, Okres prenatalny, niefarmakologiczne metody łagodzenia bółu porodowego, KWESTIONARIUSZ MBI, Edukacja ekologioczna, Pedagogika społeczna materiały do egzaminu, ? Żyj normalnie i zdrowo bez nałogów bądź sobą?, Samobójstwa wśród młodzieży., Stan i diagnoza problemów pielęgnacyjnych pacjenta z tętniakiem aorty , Pedagogika Pracy, Rodzaje zadań - Wytrzymka - test komputerowy - II rok, PK, WIL, Śmierć, umieranie w aspecie psychologicznym, Bazy danych - wykłady, techniki relaxacujne, Egzamin ze socjologii, Patologia Społeczna/ Alkoholizm, psychologia - teorie rozwoju i podstawowe terminy z nim związane, Motywowania itp., Proces pilęgnowania-zaburzenia rytmu serca, psychologia skrót, Fizykalne zabiegi przeciwzapalne, I grupa kationów, Psychologia, Nikotynizm wśród młodzieży. Przyczyny, objawy, przeciwdziałanie., Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych , Teoretyczne podstawy wychowania, Psychoptaologia, osobowość nauczyciela, PSYCHOLOGIA, Neopsychoanaliza: teorie Adlera, Horney\'a, ściąga-socjologia, Etapy umierania wg Kubler- Ross, Wypis pielęgniarski, ankieta nadciśnienie, Edukacja zdrowotna ćwiczenia 1 i 2, alkoholizm 1, Prawo pracy wykład 3, geneza bólu w onkologii, opracowanie na pedagogike z W. Okoń, Lewowicki Śliwerski opracowanie, Pedagogika specjalna, Proces piel z Rehabilitacji, Recenzja Książki "Współczesne rodziny wiejskie", filozofia notatki, Prawo Administracyjne, Psychologia kliniczna, Mikroekonomia , profilaktyka, noworodek z niska masą urodzeniową, proces pielegnowania chirurgia, I wykład z Podstaw Automatyki, Dynamika II - zadania z mechaniki analitycznej, ?Wpływ grupy rówieśniczej na proces niedostosowania społecznego?., Dietetyka - charakterystyka posiłków, Rysunek psychologiczny jako źródło diagnozy, Bazy danych - egzamin zerowy - WSKIZ, Modernizacja gospodarki i społeczeństwa w Europie końca XIX wieku, prawo karne, Kliniczna- lęk a strach, Pedagogika społeczna- Bezdomność, mechanika techniczna , Niezbędnik człowieka mówiącego, eksperyment więzienny zimbardo, przemoc w rodzinie, blok ogólnozawodowy specjalizacja 2009-2013, zespół jelita nadwrażliwego, Wybrane choroby odzwierzęce, praca na gramatykę opisową, Choroby metaboliczne, Aseptya i antyseptyka, wartości morfologii, WPŁYW CZYNNIKÓW BIOGEOGRAFICZNYCH NA ROZWÓJ CZŁOWIEKA, ANATOMIA - mięśnie, psychologia kliniczna - zaburzenia osobowości, Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego, Szymon Marycjusz z Pilzna i Andrzej Frycz Modrzewski, obróbka skrawaniem, SQL-przykłady zapytań, makijaż, Biochemia cz. 3 - enzymy, Janusz Korczak, roztwory spirytusowe, Historia administracji w Polsce, pedagogika międzykulturowa, Narzędzia motywacji, urazy, konspekt - profilaktyka p/odleżynowa, Rola pielęgniarki w rehabilitacji i opiece nad chorym po udarze mózgu, Mowa zależna i niezależna w języku polskim, Pedagogika krytyczna rodzaje krytyki kultura ciszy ukryty program, prostytucja, Astma oskrzelowa Farmacja, powikłania septyczne po obrażeniach jamy brzusznej, koła zębate-lab, Ściąga z uprawy roślin strączkowych, oleistych, motylkowatych,, Dykcik W. diagnoza, Wakcynologia. Szczepienia., Recenzja książki K. Konarzewskiego , PALS, ściąga z fizyki, Mikrobiologia [ćw], Typy społeczeństw, Zagadnienia do egzaminu z Współczesne kierunki w pedagogice, PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA, mechanika płynów-zadania, Mikrostruktury, opracowane zagadnienia , Proszki i tabletki, Dziecko w szpitalu, test socjometryczny, notatki z wykładów z filozofii, resuscytacja krarzeniowo-oddechowa u dzieci, Dietetyka - wybrane zagadnienia, Bazy danych - opracowanie zadan egzaminacyjnych - WSKIZ, Metody badań pedagogicznych - Pytania., Dydaktyka, KINEZJOLOGIA, konspekt-zakładanie wenflonu, Teoria i Technika Systemów - cały wykład - cz. 1, fonetyka i fonologia, statystyka opisowa, geometria i grafika wymiarowanie wału, ćwiczenia z prawa administracyjnego, Elektrowstrząsy, Pedagogika humanistyczna rozumiana jako propozycja psychologiczna, metody nauczania kupisiewicz, Ochrona własnosci intelektualnej, opracowanie konstytucji, teoria literatury, Prawo. Ratownictwo medyczne.Notatki z wykładów., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Metrologia, wykłady z fizjologii, socjologia wychowania, Działy psychologii oraz rodzaje sytuacji trudnych, andragogika- zagadnienia, zespół FAS, Socjologia, teoria zmian społecznych, Klimat społeczny w klasie szkolnej, Rola promocji w marketingu, Obliczenia sprzęgła dwutarczowego, Konspekt zajęć logopedycznych, Prezntacja multimedialna Summerhill, dydaktyka, treści kształcenia, Choroby wywołujące nadczynność i niedoczynność tarczycy., wplyw cukrzycy na sfere funkcjonowania spolecznego pacjenta, Marketing, Świadomość, konstrukcje metalowe-wykłady, Nefrologia, utwór inspirowany, MAKROSTRUKTURY SPOŁECZNE, Eurosieroty, prawne podstawy resocjalizacji, zwyrodnienie stawów, rodzina, wstęp do twórczej resocjalizacji , Socjologia - Globalizacja, Pedagogika - Teoria wychowania, Eutanazja, psychologia rozwojowa, Inzynieria Produkcji, przełom nadciśnieniowy - PEDIATRIA, Reumatologia, Natężenie emocji - psychologia rozwoju i osobowości, Prawo cywilne wykład nr 2, Obrabiarki skrawające, Psychologia, Prawoznastwo wykład i ćwiczenia 22.11.2009, UKŁAD POKARMOWY- żołądek, Ocena stanu psychicznego, psychologia, historia wychowania : starozytnosc do sredniowiecza, Epidemiologia zakazen szpitalnych 2, Podstawy Automatyki - wykłady 2 do 6, cz.1, praca socjalna, Rola i znaczenie szkoły w procesie edukacji i wychowania, ergonomia i bhp - materiał na egzamin, intubacja, Zagadnienia- Farmakologia, Krótka historia zbrodni katyńskiej, ściąga anatomia, Pedagogika egzystencjalna, statystyka, geometria analityczna w przestrzeni, leki z patologii ciąży, Pojęcia prawa rzeczowego, Stres i patologie w miejscu pracy, Pedagogika emancypacyjna, Układ nerwowy zarodka,wady cewy nerwowej,kwas foliowy,FAS, uzależnienie od internetu, samokształcenie z chirurgii, kultura jako zaprogramowanie umysłu, inteligencja, Gospodarka odpadami wykład 2, elisabeth kubler-ross rozmowy o śmierci i umieraniu, Starożytny Rzym -początki edukacji, Stres i frustracja, zarządzanie procesami praca, Odporność swoista i odporność nieswoista. AIDS, Hugo Kołłątaj _ stan oświaty w XVIII wieku., narkotyki,działanie narkotyków, Temat: Udział pielęgniarki w rozwiązywaniu problemów psychozy poporodo, Psychologia rozwojowa i osobowości, Śmierć i umieranie - wsparcie psychologiczne, RODZINA Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, mobbing, t, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, ochrona środowiska, przykład scenariusza zajęc, Logopedyczne rymowanki, Socjologia-sztompka, Powikłania po operacji-prezentacja, system oświatowy w PL 1, Teoria litaratury - Markiewicz, Sokrates, Metody i techniki wychowawcze - wywieranie wpływu, pedagogika opiekuńczo–wychowawcza, informatyka - podstawowe pojęcia, Wprowadzenie do pracy socjalnej notatki, biochemia, Twórczość plastyczna dziecka, Psychoanaliza Zygmunta Freuda, Koncepcje i sposoby badania procesu pracy - praca zaliczeniowa (druga), anatomia test , Barbara Szacka- wprowadzenie do socjologii, dydaktyka, autonomia pacjenta, poszanowanie jego godności, proces pielęgnacyjny, Systemy wspomagania decyzji - opracowane zagadnienia - WSKIZ, Arytmia serca, objawy, dydaktyka ogólna, Środowiskowe programy wychowawcze, jak wychowywać bez lęku, Charakterystyka wieku od 1 do 15 , typy społeczeństw społeczeństwo tradycyjne, PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, PEDAGOGIKA NIEAUTORYTARNA, Portret kobiety w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Rozważ koncepcj, Typy rodzin, obserwacja do procesu z chirurgii, Środowisko wychowawcze, praca maturalna- pary małżeńskie, historia myśli społecznej 2sem. wykłady opracowania, socjologia, Scenariusz zajęć: Przyszywanie guzików różnymi technikami, Dewey Szkoła a społeczeństwo, psychoterapia 3, Schizofrenia, Proces piel. RZS, Embriologia, MIKROSTRUKTURY SPOŁECZNE, Pedagogika religii, Nowotwory narządów płciowych, farmakologia uk.pokamowego, proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania po usunięciu tarczycy, Przebieg procesów zrostu złamania kości, Sytuacja Polski i Polaków pod zaborami w latach 1815 - 1914, KRWIOLECZNICTWO, historia myśli pedagogicznej, scenariusze zajęć na mertodykę zabawy, Leki obniżajace ciśnienie, anatomia, opis przypadku, metodologia, socjolekty, Teoria literatury - Jung, DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA 3, TERMINY LITERACKIE, media w edukacji wykład 5, elementy morfotyczne krwi, ekonomia, struktura postaw, pediatria , Prezentacja multimedialna na temat: NATO, Nauczanie języka polskiego przez zabawę, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 2 (rar2/3), fizjoterapia, Sprzęgło dwutarczowe, Pedagogika Serca , metrologia lab, mikroekonomia sciaga alfabetyczna, Podstawowe zabiegi reanimacyjne u dzieci, Platon - uczta + opracowanie, eurosieroctwo, Prezentacja czynności elektryczne serca i zasady działania elektrokardiografu EKG, układ oddechowy, Przewod pokarmowy, Fizjologia zwierząt- układ rozrodczy i wydalniczy, patologia ukł. rozrodczego, anoreksja - przyczyny, objawy, Pedagogika Korczaka, Konspwkt do zajęć o tematyce przyrodniczej., sondaż diagnostyczny, Farmakologia ogólna 2, mięśnie, ściąga patologie społeczne, Pzzez wykłady dr Sępowicz-Buczko, Proces pielęgnowania - chirurgia, ogólne informacje z metodologii, pediatria, socjologia, farmakologia , Równania różniczkowe, Menopauza, Żywienie a choroby cywilizacyjne, Nowotwór a ból, Platon i jego poglądy, zespół nerczycowy, Pytania i odpowiedzi z zakresu pedagogiki, badania laboratoryjne, Pedagogika, Mikrobiologia-Bacillus, Program wychowawczy w przedszkolu, egzamin z wytrzymałości materiałów z 2007 (zaoczne), Model rozwoju osobowości i jej zaburzeń w ujęciu E. Eriksona., wytrzymałość, Podstawy Prawa, Badanie fizykalne meskich narządów płciowych, Dieta w przewlekłej niewydolności nerek, Pacjent ze stomią - przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji, rozwój moralny według Piageta, Tablice PKM, ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE-wykład, Biznesplan - szczegółowa sciąga, nauka administracji, Filozofia- Arystoteles, ściągi z pedagogiki społecznej , Dializa a przeszczep, Pedagogika studia, opieka pielegniarska w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, Zakażenia u noworodka, Połączenia kości, Ćwiczenia gimnastyczne na dzieci 5-6letnich, karta goraczkowa, Socjalizacja wg Szackiej, Biomedyczne Podstawy Rozwoju, ŚRODOWISKO LOKALNE , Teoria Michaiła Bachtina, Pestalozzi życie i twórczość,naturalizm,poglądowość, socjologia to nauka....., biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, pedagogika szkolna, Moduł VIII.docx, proces pielęgnowania, Poradnictwo i doradztwo zawodowe - materiały egzamin, media w edukacji wykład 4, Podstawowe pojęcia pedagogiki, Filozofia, filozofia, demografia, bimechanika ściąga, Polityka społeczna charakterystyka pojęcia, psychologia zal końcowe, test na egzamin, Osobowość w życiu człowieka , Proces przygotowania dorosłych do autokreacji i współformowania drogi, WYTRZYNAŁOŚĆ MATERIAŁÓW ZADANIA, Psychologia twórczości (na podst. E. Nęcka), FROEBEL, prosze o pomoc napisaniu pracy na temat , Psychologia (wykłady), psychologia rozwojowa - ściągi, ocena jadłospisów, adhd u dzieci - pokaz slajdów, Proces pielegnowania z klebuszkowym zap,nerek, ekologia roślin, dietetyka, Lewatywa u dorosłych, Lit. powszechna: ćwiczenia, lektury i pojęcia, parazytologia, Przedstawiciele i twórcy polskiej dydaktyki XX wieku, CHARAKTERYSTYKA DZIECKA NIEDOSTOSOWANEGO SPOŁECZNIE, Test socjometryczny napisany techniką klasyczną moreno., System opieki zdrowotnej w Danii, Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej, eseje z socjologi, Świadomość pacjentów na temat gruźlicy i ryzyka zachorowania , Proces pielęgnacyjny - Zapalenie ucha środkowego u dziecka., Konspekt gier i zabaw ruchowych dla niewidomych i niedowidzących, Komunikacja interpersonalna w organizacji, Aleksander Świętochowski, Porównanie koncepcji rozwojowej człowieka prezentowanej przez D. Levin, Farmakologia - Gruźlica, Bradykardia, Poradnictwo w zakresie żywienia młodzieży, ankieta na temat błędów wychowawczych, Rozwój dziecka, praca socjalna zawód, profesja,, nauka administracji, wywiad o stosowaniu metody kar i nagród, wykłady z dydaktyki, ?Osobowość i motywacja terapeuty?, Biomedyka - egzamin 62 pytania, model terapii osób chorych na schizofrenie, Organizacja żywienia w szpitalach, Międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia prowadzące badania, Rozwój mowy dziecka, Rodzaje grup społecznych, Biomedyka ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej, metodologia badań pedagogicznych, elektra sprawozdania, Ochrona danych - Kompleksowa ochrona systemu informatycznego - WSKIZ, Pedagogika rodziny, Socjologia wychowania ćwiczenia 1, szacowanie niepewnosci pomiarowej fizyka, V grupa kationów, Introduction to Literature, czas wolny dzieci i młodzieży, wykłady- Podstawy Biomedyki rok I- semestr 1, na teorię wychowania, Biochemmia-egzamin, POBIERANIE MATERIAŁÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH, ĆWICZENIA W III TRYMESTRZE CIĄŻY, ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 2, projekt edukacyjny agresja stop, leki w pogotowiu, Zagadnienia na zaliczenie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, notatka z zajęć metodyka opiekuńczo-wychowawcza, Biomedyka-etapowość rozwoju, teoretyczne podstawy kształcenia - ped. antyautorytarna, rola pedagoga w szkole, Gospodarka_Odpadami_cz.1_-_Wyklady, Ultrasonografia w położnictwie, Zawód, praca zawodowa-Zawodoznawstwo, prawo cywilne testy, referat dezynfekcja i sterylizacja, niepełnosprawność, biomedyczne podstawy rozwoju, Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, opracowania pytań do obrony z chirurgii, Obróbka Ubytkowa - wykład - Piotr Cichosz - cz.1, Architektura komputerów - ściąga, sprawiedliwość - rozprawka / motyw sprawiedliwości, system edukacyjny chin, teoria litaratury - funkcje krytyki, psychoterapia 3 semestr, Biomechanika, RETORYKA ERYSTYKA, Kanon dzieł sztuki (matura h. sztuki), Masaż klasyczny kończyny górnej wg Zborowskiego, Ergonomia i bhp zagadnienia na egzamin, Prezentacja- pień mózgu., teoretyczne modele pielegniarstwa, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zapalenie narządów płciowych, Wykłady z chirurgii, Maechanika Techniczna - sciąga cz. 2, Historyczna ewolucja opieki zdrowotnej na świecie, test, Plaanowanie działalności - szczegółowa ściąga, anatomia odpowiedzi, Historia - Polska po II wojnie światowej 1, zagadnienia z farmakologii, Metody badań marketingowych, Główne problemy w psychologi rozwojowej, KONSPEKT z wf - u , Proces pielęgnowania pacjenta po usunięciu wyrostka, materialoznawstwo, metodologia, wychowanie autorytarne i antyautorytarne, ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 3, Comte i krytyka Comte\'a, Epikur, Spinoza - Filozofia, komunikacja, I grupa anionów, \'Sztuka jako chwyt\' Wiktor Szkłowski, Siatka zajęć. Nysa, piel. pomostopwe. Typ A od 2009r., układ rozrodczy żeński, Analiza sytuacji moralnej i procesu podejmowania decyzji, metoda grupowa, Wczesna diagnoza, wczesne wspomaganie i interwencja, Arystoteles i jego poglądy, Andragogika, Inhalacje u dzieci ? algorytm postępowania, PROCES PIELĘGNACYJNY OSTRA NIEDROŻNOŚĆ JELIT , Obróbka Ubytkowa - wykład - Piotr Cichosz - cz.3, Zygmunt Freud-psychodynamiczna koncepcja twórczości, Pedagogika dialogu, Teoria wychowania treści kształcenia wartości normy ideały, Psychologiczne fazy rozwoju człowieka, Indukcja porodu, Mikroekonomia , Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Marta Bogdanowicz - Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolny, Prawo cywilne - wykład 3, Rodzina jako grupa społeczna, historia myśli spoleczno-socjologicznej, Najcenniejsze wartości aksjologiczne w mojej rodzinie, ANALGETYKI - p.bólowe , p.zaplanne FARMAKOLOGIA, socjologia - wykłady, Sąd pielęgniarek i położnych, Psychologia rozwoju i osobowości, terapia pedagogiczna, metody badań, Sieci komputerowe - przykładowe testy, termodynamika, Pomiar glikemii na glukometrze, Pomiar natężenia przepływu z wykorzystaniem: rurki P-P,zwężki V,kryzy,, Atrakcyjność interpersonalna, Praktyczne zastosowanie komunikacji społecznej w rozwiązywaniu konflik, integracja w grupie, Technologia Infromacyjna, Problemy ginekologiczne okresu dojrzewania 4.03.2008, Socjologia - Interakcje społeczne, obrzeki, Proces pielęgnowania-poz, proces oiom, Rozwój świadomości narodowej pod zaborami, Teoria litaratury - Głowiński, Teoria literatury - Wartości i oceny w badania literackich, Myśl pedagogiczna Jana Jakuba Rousseau, Kratownica, andragogika, Stygmatyzacja, roztwory olejowe, Sieroctwo społeczne, Socjologia wychowania - rest , bezdomni, KONSPEKT ZAJĘĆ: JESTEM CZĘŚCIĄ PRZYRODY ? POZNAJĘ SIEBIE I INNYCH, Zespół Retta, program MRSA, zasady nauczania wg Kupisiewicza, Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, praca zaliczeniowa rehabiltacja , Interferencja a przeobrażenia językowe, Logika - zadania - termin zerowy, struktura osobowosci neutorycznej według Karen Horney, Profilaktyka samobójstw, Pytania - Opracowania - Socjologia - I sem. Pedagogika, anatomia-kości, Tomasz z Akwinu i jego poglądy, szpitalne zakazenia ukladu pokarmowego, metodologia badań społecznych, endokrynologia, interna, Wielkie zmiany cywilizacyjne XIX wieku, sciaga z zarzadzania, socjologiczne pojmowanie kultury, edukacja zintegrowana, Pedagogika społeczna ćwiczenia nr 1, prawo cywilne - Oświadczenie woli i prokura, Etyczne aspekty eutanazji. K.Kościelniak., Etyka, Rachunek pochodnych, Logika - wykłady, Hiegiena - jakość wody pitnej i jej uwarunkowania [wykład III], psychika ludzka według Freuda, zajęcia z relaksacji dla dzieci, Wstrzyknięcia podskórne, historia administracji, Podstawy teoretyczne prawa, marketing, ogólne informacje o pozytywizmie, psychologia, Zasady terapii pedagogicznej, ściągi z wykładów ze składni (anglistyka), farmakologia 11, poronienia i niepłodność, słownik wyrażeń psychologicznych, Aronson Elliot - "Człowiek istota społeczna"- Rozdz. 5, Monachijska funkcjonalna Diagnostyka rozwojowa, psychoterapia 5, Wstrząs Hipowolemiczny, pragmatyzm J. Dewey\'a, Parazytologia, calki-matma, skrypt części maszyn zeszyt 2, Thomas Gordon, Herbart i Dewey, Andragogika pracy - część 1 - Istota, Otwór owalny i krążenie płodowe, referat z kosmetologii, Zastosowanie warsztatów w pracy opiekuńczo-wychowawczej, John Locke, substancje czynne w kosmetyce, Jak skutecznie motywowac uczniów do nauki, arteterapia -mandala, radiologia-rezonans magnetyczny, praca licencjacka , Historia polityczna Polski XXw. cz.1, gruczoły dokrewne, obróbka ubytkowa laborki, Durkheim - kontrola społeczna, Otępienie- prezentacja., świetlica- rodzaje, cele, zadania, funkcje, Erazm z Rotterdamu,Marus,Vives, metodyka licencjat, Pedagogiczne aspekty promocji zdrowia, anoreksja, oświecenie w polsce, OCENA PRZYKURCZY MIĘŚNI ZGINACZY STAWU BIODROWEGO. , pierwsze tygodnie w przedszkolu scenariusz, rehabilitacja zasady, cechy, pierwsza pomoc w krwotokach, Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Parkinsona., PROCES PIELĘGNOWANIA INTERNA ZAPALENIE PŁUC, ćw 9 - pkm laboratorium, pediatria, Pojęcia z Poetyki, Osobowość nauczyciela, zadania gminy w zakresie opieki społecznej, resocjalizacja w Unii Europejskiej, bezpośrednie i pośrednie skutki dla stanu psychicznego pacjenta, niepełnosprawność, Badanie fizykalne pacjenta urazowego. Schemat, kolo z literatury- XVII i XVIII wiek, Równania liniowe, Cwiczenia nr 5 z Podstaw Automatyki, Mikrobiologia [ćw], Ustrój Sparty i spartański model wychowania, psychologia miłosci-Bogdan Wojciszke, ANTYKONCEPCJA: Metoda objawowo-termiczna, ekonometria, objawy 3, test prawo karne skarbowe -J. sawicki , Patologia - apoptoza, esej makdonaldyzacja społeczeństwa, psychologia stosowana, Metodyka pracy socjalnej, wytrzymałość zmęczeniowa - sprawozdanie, choroby opłucnej, agresja, agresywność, przemoc, System oswiatowy w Japonii, Dekonstrukcja / dekonstrukcjonizm, Osobowość cd 4 typy osobowości i lista 7 cech Guilfortha, Rysunek złożeniowy przenośnika wstrząsowego, analiza matematyczna , Narkotyczne leki przeciwbólowe, Praca na temat grup społecznych- socjologia, Istota terapii pedagogicznej i jej podstawowe wymiary, Socjologia, psychoterapia 4, fizjologia układu moczowego, KIERUNKI WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI sciąga nr 1, Zespół Downa, Podstawy Automatyki - cwiczenia - transformaty, dławica ustabilizowana, Rozpad Jugosławii, Wizja społeczeństwa idealnego, Geneza I wojny światowej - konspekt lekcji, Cienie do powiek - rodzaje, sposób użycia, nieprzystosowanie społeczne upośledzonych umysłowo, Motyw samotności w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęc, ekonometria-zagadnienia, profil biofizyczny płodu, Sokrates i jego uczniowie, Wybrane zagadnienia z filozofii 08/09 wykłady rok1 cz.2, KOBIETA A MODEL RODZINY NA TLE PRZEMIAN USTROJOWYCH W POLSCE , Cechy zachowań dzieci autystycznych, Egzamin z matmy: całki, szeregi itp, kolokwium z psychologii, proces pielęgnowania ginekologia, WIOSNA LUDÓW W GALICJI, REFORMA UWŁASZCZENIOWA 1848, Wstęp i edukacja żywieniowa, Komunikacja Niewerbalna, Niedostosowanie społeczne - wykłady, Farmakognozja rośliny łacina, Prawo - definicje, I cz.odp. z fizjologii , edukacja ekologiczna - ściąga, pierwsza pomoc, Subkultury młodzieżowe, Kuratela Sądowa, case study, case work, praca na temat ucznia zdolnego, Charakterystyka sposobów wychowawczych na podstawie filmu pt. ? Młodzi, Budowa i funkcje nerki, skala Nortona, proces pielęgnowania dziecka z zapaleniem pluc, Wytzrymałość Materiałów, seminarium pedagogiczne -notatki, Gimnazjum Jana Sturma, Zakres czynnosci podejmowanych przez ratownika medycznego, Antypedagogika, socjologia 2, Rozciąganie osiowe prętów, teoretyczne podstawy informatyki, Cel wychowania przedszkolnego, farmakologia 3, zespół niewydolności wielonarządowej u osób z mnogimi obrażeniam, ciśnienie krwi, zęby a ciąża, Odpowiedzi do fizjologii, Praca WAŻNE poprawiona.rar, Zdrowy tryb życia, Definicje z zakresu podstaw geologii, balneologia test, Mikrobiologia [ćw], substancje psychoaktywne, psychologia kliniczna, nauczanie problemowe, Diagnozy łacińskie w pediatrii, teoretyczne podstawy kształcenia, mikrobiologia z parazytologią, konspekt z lekcji dnia 06/05/2010, Koronografia-prezentacja, Historia XIX wieku - test, wirusy komputerowe, skrót r wiadomości z ratownictwa, Fizykoterapia skrót, toksykologia, objawy 2, historia wychownaia -lektura , wizja utopii pedagogicznej sliwerski, psychologia rozwojowa, socjologia ściąga, Odpowiedzi do zagadnień z filozoficznych podstaw pedagogiki Gutka, ściąga na filozofię , dermatologia, św. Augustyn - biografia i filozofia, Problemy etyczne transplantologi, Ubóstwo, ERC wytyczne 2010, Problemy Ludzi Starszych, chirurgia pytania zaliczenie, Proces pielęgnowania chorego po udarze, Zagrożenia zawodowe pielegniarki, Plan opieki piel nad pacjentem po zlamaniu szyjki k udowej, Podstawy Automatyki - wykłady 2 do 6, cz.2, pozycje do karmienia piersią, cukrzyca - ogólne postępowanie, Uzależnienie od substancji psychoaktywnych - narkomania, teoria literatury 4 rok, lewowicki-kształcenie nauczycieli, pedagogika ogólna - wykład, choroby pasozytnicze, sepsa, Metody badania czasu wolnego, Hipoksja tabele porównawcze, kurator, makroekonomia wykłady, oparzenia, Pedagogika społeczna, Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad pacjentem z chorobą Parkinson, specjalizacja 2012 jesień test, tabelka do autocada, Zasady nauczania, ?Terapeuta zajęciowy jako osoba w interakcji z pacjentem?, Emil Durkheim, dialog w pedagogice, Assembler - programy z laboratoriów - WSKIZ, Definicja obrabiarki skrawającej, podział obrabiarek, cykl roboczy, pediatria, Anatomia. Ratmed.Notatki z wykładów, psychologia rozwojowa, socjologia dla fizjoterapii sciaga, Istota i zakres socjologii wiedzy, Doradztwo zawodowe, Jan Szczepański, Leki układu nerwowego cz.1, Socjologia - Problemy młodzieży, Asertywność, Recenzja książki \" Doskonalący się nauczyciel\", Schorzenia tarczycy, Inzynieria Produkcji, Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej - konspekt lekcji, Biomedyczne podstawy rozwoju, pediatria, dietetyka - notatki z wykładów, Żywienie ciąg dalszy i otyłość osteoporoza alkoholizm, Metodologia badań ćwiczenia nr 1, zarządzanie przedsiębiorstwe, Finanse publiczne, Pedagogika egzystencjalna, książka o rzucaniu palenia, Wykład Historia Państwa i Prawa, Kinezyterapia - ćwiczenia redresyjne...., Media w Resocjalizacji, spostrzeganie, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007, problemy pacjent nieprzytomny, badania fizykalne, ROLA PIELĘGNIARKI W REDUKOWANIU OBAW I LĘKÓW PACJENTA, Pielęgnowanie pacjentów z chorobami tarczycy, Koncepcja państwa według Platona, Zagadnienia do egzaminu z etyki, Historia zawodu położnej, Procesy uwsteczniające i sposoby ich zapobiegania, pedagogika porównawcza, Nieśmiałość u dzieci i młodzieży, metodyka j. polskiego; licencjat, Pasternak, "Doktor Żywago", Diagnoza pielęgniarska, uśmierzanie bólu pooperacyjnego u dzieci, Płyny docierają wszędzie, profilaktyka w środowisku lokalnym, Pragmatyzm w pedagogice, Postępowanie fizjoterapeutyczne po zerwaniu ścięgna Achillesa, Anatomia człowieka, proces z POZ, Proces pielęgnowania pacjenta po endoprotezoplastyce stwu biodrowego, edukacja w Niemczech, Psychologiczna analiza rysunku, skład granulometryczny gleby, Pozycje, Osobowość twórcza, pedagogika pracy, patologia połogu, zagadnienia do kolokwium z psychoterapii, Wybrane zagadnienia z filozofii 08/09 wykłady rok1 cz.3, Endometrioza, Wpływ aborcji na psychikę kobiety, OSOBOWOŚĆ, choroby zakaźne i bakteryjne, Proces pielęgnowania z chirurgi, rysunek- metoda projekcyjna, ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 4, skrypt części maszyn zeszyt 3, Teorie wychowania antropologiczne podstawy wychowania, Postawy, zmiana i kształtowanie postaw - cd, Historia filozofii tatarkiewicz cz. I, Bakteriologia i wirusologia - opracowanie przykładowych pytań, PAMIĘĆ I MNEMOTECHNIKA, Pedagogika kultury, składniki mineralne, rozwój psycho-społeczny, Diagnostyka pedagogiczna, FILOZOFIA , Przemiany życia rodzinnego, pedagogika, wprowadzenie nowej litery, Choroby przemiany materii, Pacjent z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, Testy z ekonomii, Grafika komputerowa - Pytania na egzamin - WSKIZ, Robert King Merton, współczesny wymiar pedagogiki społecznej, tok pracy nauczyciela, Metody pracy doradcy zawodowego, Socjologia_Kultury - opracowanie, farmakologia 7, Wyznaczanie odległości ogniskowych soczewek za pomocą ławy optycznej, KSOP odpowiedzi na 50 pytań , Zywienie a nowotwory, Wpływ mass mediów na rozwój dziecka, Koncepcje rozwojowe w psychologi, wychowanie bez porażek, Skrypt pedagogika ogólna, Teoria i metodyka archiwalna, Robaczyce, Teoria sprawności moralnej czyli teoria cnót Sokrates Platon Arystotel, ekonomia, Pedagogika Marii Montessori,