JOHN DEWEY - TWÓRCA NOWEGO KIERUNKU W PEDAGOGICE I SZKOŁA PRACY, Psychoanaliza Zygmunta Freuda, Socjologia, PRACA SOCJALNA- prezentacja, Pobieranie materiału do badań, Proces pielęgnowania w Hypotrofii, DEZORGANIZACJA RODZINY, PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA-POSTRZEGANIE SIEBIE, Konspekt zajęć plastycznych, Tryb rozkazujący w języku polskim, Interakcje pedagogiki z innymi naukami., Choroby wydzielania wewnętrznego, Zagadnienia do egzaminu z historii wychowania cz2 i info o egzaminie, wychowanie, Metody pracy socjalnej, zimbardo, analiza i interpretacja wiersza, praktyki, Oświecenie: John Locke i Jan Jakub Rousseau, Konspekt zajęć z dziećmi, maria montessori, psychologia kliniczna - schizofrenia, anatomia ukł.pokarmowy, edukacja i promocja zdrowia, urazy kregoslupa, Wszystko o PEDAGOGICE OGÓLNEJ, Pedagogika krytyczna, psychologia społeczna notatki, pkm do a do z, Parkinson , praca samokształceniowa, Teoria literatury - Hermenutyka, finanse, Niepełnosprawność, współczesne kierunki pedagogiczne, psychoterapia 1, PEDAGOGIKA EMANCYPACYJNA, szkoła herbartowska, niedokrwistość, EMOCJE, Praca z socjologii, Historia myśli pedagogicznej, Naruszenia i dylematy etyki pielęgniarskiej, intubacja, Przygotowanie do operacji, edukacja zdrowotna, krótka praca z psychologii, więzi rodzinne, rysunek złożeniowy ściągacza łożyska, Rehabilitacja, Przygotowanie do badań obrazowych, Metodyka edukacji matematycznej, diagnostyka niepłodności - standard opieki nad pacjentką, Koncepcje i sposoby badania procesu pracy - praca zaliczeniowa, podstawy pielęgniarstwa, Nerki :), parazytologia, Wolność i odpowiedzialność jako kategoria pedagogiczna, Etyka, Wprowadzenie do socjologii - wykład 1, ABC wychowania, Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej, Struktura administracji publicznej, Matematyka Macierze, Zarządzanie przez jakość w podstawowej opiece zdrowotnej., pedagogika porownawcza, Organizacja oddziału intensywnej terapii, Karta obserwacji pacjenta, historia wych od strarożytnośći, Monitorowanie i profilaktyka zakazen szpitalnych, wykłady z podstaw teorii organizacji i zarządzania, Finanse - wykłady - WSKIZ, opieka długoterminowa, historia administracji, funkcje i zadania nauczyciela, intrna, Potencjał chemiczny substancji, Biochemia, Socjologia Edukacji, Prawa pacjenta, Barbara_Szacka_-_Wprowadzenie_do_Socjologii, pielegniarstwo-znaczenie dotyku, Pytania z anatomii , Socjologia, Zatrucia, Zarzadzanie w pielegniarstwie , Jan Ludwik Vives i Erazm z Rotterdamu, pediatria, pedagogika - na egzamin, Satyra, ironia, żart-jak uleczyć świat śmiechem, Defekty immunologiczne u noworodków, mięśniaki macicy, Triage, system start, segregacja poszkodowanych, telewizja, Egzamin z poetyki filologia polska, Pedagogika społeczna ? geneza, podstawowe pojęcia, główni przedstawici, Filozofia I rok, Anatomia, położnictwo, Zagadnienia na test z Fizyki + rozwiązania - WSKIZ, Teoria Wychowania, Arteterapia, Grupy spełeczne , badania, problem badawczy, Logika - egzamin + rozwiązania, Aktualne problemy zdrowotne ludności w Polsce i w Europie, PEDAGOGIKA OGÓLNA, Pedagogika Międzykulturowa, fascynujące Narodziny Życia, kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, Ankieta i kwestionariusz jako przykład metody diagnostycznej., Mechanizmy obronne osobowości, astma, badanie neurologiczna, onkologia, pedagogika społeczna , Problemy zdrowotne kobiet w wieku przekwitania, Ochrona srodowiska, Pojęcia w ratownictwie medycznym, Kształcenie ustawiczne, choroby tetnic, Człowiek istota społeczna, Obliczenia ściągacza do łożysk, interna 2, Zdrowie publiczne, Podstawy Automatyki - Ćwiczenia - lista 1, anatomia, układ kostny, Biomedyczne podstawy rozwoju, Algorytm BLS u dziecka, współczesne kierunki w pedagogice, historia wychowania -lektura kalina bartnicka , irena szybiak, statystyka opisowa, teoria wychowania - prof. Kubiak-Szymborska, Prezentacja na temat okresu dojrzewania, afazja, pojecia i systemu pedagogiczne, mikroekonomia, biomedyka, Narkotyki - biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, rodzina- jej funkcje, zadania i cele, anatomia kości, narodziny i noworodek, Zabawy ruchowe dla dzieci starszych, praca zaliczeniowa, pozycje do karmienia piersią, Opracowanie klimatologiczne dla stacji meteorologicznych: Olsztyn, Kie, Psychologia - pytania, STYMULACJA SENSORYCZNA, Antropologia kulturowa, PROCES PIELĘGNOWANIA CHOREJ NA RAKA JAJNIKA , Żywienie dziecka z alergią pokarmową., notatki z higieny i epidemiologi, farmakologia 1, Zaburzenia świadomości w medycynie ratunkowej, Proces pielęgnowania, Wytrzymałość laborki, Instytucje ochrony środowiska, Socjologia Sztompka Socjalizacja, proces pielegnownia geriatria, zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, Wykaz dawek substancji leczniczych w preparatach jednoskładnikowych, fazy rozwoju człowieka wg Eriksona, zapalenie płuc, Neurologia, Diagnozy łacińskie - pielęgniarstwo pediatryczne, Podstawy organizacji i zarządzania, metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej w świetlicach szkolnych, Terapia płynami - ostatni wykład z anestezji, Szpitalne zapalenie płuc Szpitalne zakażenie układu moczowego, ściąga z prawa cywilnego, metody i formy stosowane w pracy opiekuńczo-wychowawczej, Biochemia - białka i enzymy, ortopedia, badanie fizykalne, USTRÓJ PAŃSTWA A ?MODEL? ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Sprawozdanie z laboratorium wytrzymałości materiałów, edukacja ekologiczna, psychologia, koncepcja państwa idealnego, Metody odziaływań grupowych- m. organizowania działalności zespołowej, Zachowania prozdrowotne, rodzaje, sposoby realizacji i motywy., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, pedagogika antyautorytarna, Znaniecki Socjologia wychowania konspekt, potoczna teoria wychowania a refleksja nad wychowaniem , zarzadzanie w ochronie zdrowia, Hiegiena - żywienie [wykład VI], Kartezjusz - streszczenie., segregacja chorych , ratownictwo, stan zdrowia populacji polskiej w odniesieniu do starej unii, obs neurologia, obrzek limfatyczny, Teoria dzieła literackiego i procesu hist.-lit., historia języka polskiego, IVrok filologii polskiej, Nowotwory narządów rodnych kobiety, test na stres, Polityka Społeczna - demografia, odpowiedzi do wrzuconych pytań z LEP, komisja edukacji narodowej, WYKŁADY PEDAGOGIKA 1 ROK I 1 SEMSTR, pielęgniarstwo, Wpływ mass mediów na rozwój dziecka, Historia mysli pedagogicznej, Nakłucie jamy opłucnej, Ściaga na terme, dziecko maltretowane, Dydaktyka- cele kształcenia, pytania badania fizykalne, Strona bierna w języku polskim, Zagadnienia z prawa konstytucyjnego, Sprawowanie kontroli, poczucie własnej wartości i potrzeba osiągnięć, Prace zaliczeniowe, Narkomania, oparzenia, wszczepy, przeszczepy, Dietetyka - pomoc, Katalog łożysk stożkowych, profilaktyka zdrowotna dziecka w okresie przedszkolnym, Egzamin Mechanika Płynów, biochemia-wyklady, historia mysli pedagogicznej 2, Działania samorządu na rzecz rozwoju infrastruktury materialnej gminy, ergonomia i Bhp, dydaktyka, Dieta w profilaktyce miażdżycy, Koncepcja Freuda, wstrząs, proces pielegnowania klebuszkowe zapalenie nerek, Studium przypadku z interny, mikroekonomia, zginanie, Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego g za pomocą wahadła prostego, Historia ochrony środowiska, Zagadnienia z Ekonomii, Metodyka pracy op.-wych., Socjologia wychowania 50 pytań do egzaminu, Kobieta w literaturze - monografia, badania ilościowe w naukach, tpl ściąga, Globalna i alternatywna wizja szkoły XXI w. Projektowanie okazów eduka, POChP, praca, ekg w ratownictwie, ALS. Farmakoterapia w resuscytacji., Rozwój tożsamości w koncepcji Eriksona, DZIAŁANIE CZŁOWIEKA I WOLNOŚĆ WOLI, Doustne leki przeciwcukrzycowe - prezentacja, Metody nauczania w szkole - super ściąga!, wlewy dożylne, Transplantacja, socjologia1, PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA, fizjologia laktacji, zarządzanie w położnictwie ściąga, Rozwój ruchowy dziecka do 1 r.ż., Mikrobiologia ściąga (zal końcowe), podstawy pielegniarstwa sciąga , (nie)równość szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, Filozofia w pigułce cz2., Mapa pojęciowa Herbart, koncepcje psychologiczne człowieka J.Kozielecki, Lalak Danuta Pilch Tadeusz - Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej, matematyka-kompendium, pkm śćiąga, Style nauczania - dydaktyka, -, psychologia rozwojowa, układ hormonalny, nauka o polityce, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 3, Bezdomność, Gerontologia, Bóle głowy, Teoretyczne podstawy wychowania, wpływ mediów na dziecko, teoretyczne podstawy wychowania.wykłady, powiklania w chirurgi, sprawozdania z fizyki, CHOROBY GENETYCZNE, moja koncepcja wychowania, Pedagogika specjalna-Grodzkiej, Nadcisnienie, Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci, rola poloznej w profilaktyce statyki narządu rodnego, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, Rodzina jako grupa społeczna, rodzina w obliczu smierci, agresywni pacjenci, klimakterium, resuscytacja dziecka, Zagrożenia niemilitarne, PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTKI PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM MÓZGU Z NIEDOW, podstawy mechamiki, Administracja publiczna, logika wykłady, sciaga z dydaktyki 2 rok, niematerialne formy pomocy w ośrodku pomocy społecznej, Niedrożność dróg oddechowych, Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirurgicznym, mikroekonomia, charakterystyka emocji, Połóg, Wprowadzenie do psychologii, pedagogika resocjalizacyjna jako nauka, Rezonans magnetyczny, CZłowiek.Twórczość.Projektowanie.Resocjalizacja, Zadania z geometrii wykreślnej dr.Z.Sysak pwr_wroc, Psychologia społeczna, Subkultury młodzieżowe - podstawowe informacje, proces pielęgnowania chorego dializowanego, Budowa piersi i fizjologia laktacji, historia wychowania - średniowiecze, uniwersytety, Dobór materiału na koła zębate, filozofia, Zespół nerczycowy u dzieci, Aktywizujące metody nauczania, Projekt podnośnika, Działalność naukowa w pielęgniarstwie, opracowany materiał do obrony z socjologii, ETYKA zaliczenie końcowe, Mikroekonomia, EKG rozmieszczenie elektrod, Anoreksja i bulinia - pokaz slajdów, Cukry i cukrzyca, Pedagogika społeczna wykład nr 1, połóg -karmienie piersią (plusy), Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 5 i 6, Biegunki, zagadnienia na internistyczne cd, Belka z obliczeniami, PRZEDSTAW STANDARD OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD UCZNIEM, Pedriatria-hipoglikemia, gatunki stali, finanse ściąga, cukrzyca w ciąży, fenomenologia i egzystencjalizm, historia polski XIX w skrypt, współczesne koncepcje i teorie wychowania, psychologia ogólna -pojecia, Praca socjalna z klientem trudnym, WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK - THOMAS GORDON, zajęcia ruchowe 6-latków, wykład z biofizyki, Psycholgia kliniczna, Diagnoza pielęgniarska, PSYCHIATRIA I PIELĘGNIAESTWO PSYCHIATRYCZNE, pytania i odpowiedzi z psychologii, metody badań pedagogicznych, Makroekonomia David Begg, Ściąga uprawa roślin,, Kryminologia, Fizjologiczne i psychologiczne problemy młodzieży w wieku dojrzewania., Patofizjologia niedokrwistości, Mikrobiologia [wykład III], Biomedyczne podstawy rozwoju, psychologia kliniczna, Gorączka trzydniowa - badanie fizykalne, historia wychowania w starożytności, Podmiotowość w edukacji., Farmakologia dr Burak , Spawalnictwo - wykład - prowadzący Zbigniew Mirski, Mikrobiologia [wykład VI], zachowania ryzykowne wśród młodzieży, I i II wykład z Wytrzymałości Materiałów II, Pedagogika marksistowska cd i Nowe Wychowanie, czas wolny i kultura, Księstwo Warszawskie, badanie chorego nieprzytomnego - ostra niedomoga pnia mózgu, Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych., dorosłość na psychologię rozwoju i osobowości , nauka i wiedza naukowa, Zarządzanie, spawalnictwo metoda TIG, Śmierć, umieranie, aspekt psychologiczny, badanie układu nerwowego, problemy pielęgnacyjne pacjenta z otepieniem starczym, Proces pielęgnowania pacjenta z zakrzepowym zapaleniem żył, Systemy ochrony zdrowia., Podstawy Psychologii, Mammografia - opieka przed i po zabiegu, konspekt lekcji wf I klasa, pielegnowanie chorych na AIDS i ich rodzin, Fizjologia układu oddechowego, dydaktyka ogólna - ściągi , Janusz Korczak, rak piersi, Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w praktyce pielęgniarsk, Mózgowe porażenie dziecięce, Asertywność, sztuka której można i warto się nauczyć, historia wychowania, Menopauza, Biomedyka, zagadnienia, Pytania na egz z onkologii - położnictwo USM dzienne, Wprowadzenie do pedagogiki 001, PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI, Sytuacja socjalna osób w podeszłym wieku, eutanazja, Przygotowanie do strumektomii- problemy pielęniarskie, OSOBOWOSC - NARZEDZIE PRACY PEDAGOGA, wiedza o kulturze, mechanizm porodu fizjologicznego, Animacja jako nowa koncepcja upowszechniania kultury i edukacji. , pedagogika wykłady, proces pilęgnowania pacjenta dializowanego, działania twórcze egzamin, CHemia organiczna, pojęcie patologii jej rodzaje, skutki, zaburzenia gospodarki wodno- elektrolitowej, PSYCHOLOGIA PRACY 21 pytań i opracowane odpowiedzi do egzaminu, Schemat postępowania z dziećmi nieprzytomnymi, rozwojówka egzamin, pedagogika międzykulturowa, Mikrobiologia [wykład II], Nóż tokarski - rysunek i oznaczenia kątów, MASAŻ NIEMOWLĘCIA, Metody Badań Pedagogicznych, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 4, nakłucie lędźwiowe - prezentacja, wychowanie ateńskie, Adaptacja noworodka, Wskazania do wilgotnego leczenia ran, teoria wych ped uniw wroc egza, Wprowadzenie do psychologii, sokrates, SZCZEPIONKI- SKŁAD, DZIAŁANIE, OBOWIĄZKOWY KALENDARZ SZCZEPIEŃ, Kryzys i rozpad rodziny jako systemu , charakterystyka spółgłosek, dostęp naczyniowy tętniczy i żylny, proces pielegnowania, PEDAGOGIKA PERSONALISTYCZNA, J.J Rousseau., współczesne koncepcje pedagogiczne -egzamin, PSYCHOLOGIA PRACY przedmiot badań organizacja struktura motywacja, Czynniki warunkujące zdrowie i rozwój człowieka, Rola osób głuchych i słabo słyszących w społeczeństwie, praca socjalna, Sztuczna inteligencja, premedykcja przed zabiegiem operacyjnym, Zginanie płaskie belek prostych, Wychowanie naturalne J.J. Rousseau, Projekt przekładni walcowej (zęby proste-proste), Aseptyka, polityka społeczna, socjologia , inicjacja seksualna, ZNACZENIE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU W WYCHOWANIU I NAUCZANIU, Konspekt dydaktyka - CPR, From "Ucieczka od wolności", Edukacja onkologiczna, Agresja dzieci w wieku przedszkolnym, Proces pielęgnowania OIOM, Psychologia i psychologia głębi czyli psychoanaliza, Podstawy Dydaktyki Ogólnej, wychowanie w róznych epokach ściąga, tydzień aktywności edukacyjnej dziecka w przedszkolu, rehabilitacja, Rzucawka, KSOP Banaszak opracowanie pytań, Subkultura hip-hopu, Krwotoki, zakłady karne, testy NLPZ, Tony płuc i serca, procespielęgnacji 4, Podstawy filozofii, edukacja różnowiercza, Problemy komunikacji interpersonalnej., Nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, prawo cywilne, metrologia - laboratorium, rat.med.cz.1, Filozofia w pigułce cz3., materiały z pedagogiki wczesnoszkolnej, materiały na egzamin- współczesne prądy i kierunki w pedagogice, Klasyfikacja stanu nieprzytomności wg. Glasgow, Teoria wychowania treści kształcenia, istota, definicje, Drażetki i kapsułki, Czym jest pamięc?, Biofizyka, Organizacja i zarządzanie w administracji, konspekty rok 2, Postawy rodzicielskie i ich znaczenie dla rozwoju dziecka, Korczak, Emile Durkheim, polineuropatie, prezentacja z teorii wychowania, socjalizacja, inkulturacja, sluzba wiezienna, Filozofia w pigułce cz4., neurochirurgia, Pedagogika społeczna, cz. 1, Proces pielęgnowania pacjenta z chorobą Alzheimera, Depresja, przyczyny, objawy, Pedagogika Międzykulturowa, diagnstyka pedagogiczna-ściąga, Socjologia, Stres psychologiczny, Filozofia- egzamin, ściąga pedsgogika resocjalizacyjna, Pedagogika przedszkolna, urazy kregoslupa szyjnego, Epidemiologia zakazen szpitalnych 1, geriatria proces pielegnowania, Fizjologia, na koło z literatury- średniowiecze, Geodezja - prace kameralne, schodzenia przewodu pokarmowego, cechy,typy i rodzaje diagnoz, anestezjologia i opieka medyczna, pojęcia z dydaktyki, test z ginekolkogii PWSZ Nysa, Pedagogika specjalna, opieka nad pacjentem z SM, biochemia, Antropologia kulturowa-pigułka, SEGREGACJA MEDYCZNA, choroba huntingtona, Dydaktyka historii - ściąga mojej produkcji, składniki wychowania wg Kunowskiego, Etapy rozwoju psychospołecznego - Erikson, Karta cyklu - pusta, renesans, główne idee, Układ nerwowy i oddechowy, J.Kozielecki humanistyczna koncepcja psychologiczna człowieka", dieta matki karmiącej piersią, ellen key, Podstawy zarządzania slajdy, Przedmiot i zadania dydaktyki, niepełnosprawność ruchowa, Ściąga z Podstaw Automatyki - człony i wykresy, pedagogika społeczna, opracowane pytania dotyczące prawa i państwa, choroby chirurgiczne klatki piersiowej, plan tygodnia-pielęgniarka środowiskowa, psychologia rozwoju człowieka, R. Jaworski, mgr, Proces pielęgnowania - chirurgia - perforacja wrzodu żołądka, Matematyka Całki, zespół Downa, Wrodzone wady serca, Historia filozofii, enzymy, Patologia 2, Badanie wpływu pracy na tworzenie się typów osobowości, typów zawodow, Margaret Mead- Kultura i tożsamość, Przyżądowe udrażnianie dróg oddechowych, Pielegnacja po cholecystektomi, Środowisko wychowawcze rodziny i szkoły, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, Rękoczyny manewry, leki opioidowe leczenie bólu, pojęcia i systemy pedagogicznne, Termodynamika - laboratorium, pytania na egzamin z historii myśli pedagogicznej, Mikrobiologia [wykład VII], Podkultura więzienna., SZKOLNICTWO W CZASACH REFORMACJI, Pedagogika opiekuńcza, proces neurologia, Proces pielęgnowania chirurgia, konspekt edukacja cukrzycy, Termodynamika - kolokwium 1 i 2, zasady prawne wykonywania zawodu pielęgniarki, Fizjologia, KOMUNIKAT ? SPOSÓB KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, Agresja w przedszkolu., Problematyka uzależnień, system oświatowy w Wielkiej Brytanii, mikrobiolgia, Koncepcja psychodynamiczna człowieka, Samodzielność zawodowa pielęgniarki i położnej- prezentacja., Mechanika Techniczna - ściąga cz.1, Zaburzenia wodno-elektrolitowe, wprowadzenie do filozofii sciaga alfabetyczna, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 2 (rar3/3), scenariusz do zajęć z agresji 3, bad. fizykalne nerwy czaszkowe, mikrobiologia i paracytologia, Fizjologia, Zatorowość płucna, Zespół dziecka krzywdzonego, metodologia wykłady, wychowanie rzymskie, Zagadnienia Partie polityczne i Systemy partyjne , A. Pratkanis, E. Aronson - Wiek propagandy, Mięśnie szkieletowe, Administracja Publiczna, ZASADY STOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO, Podstawy psychiatrii, polityka społeczna, choroba wrzodowa patofizjologia, Okres Międzywojenny w Polsce!, KARA ŚMIERCI - ARGUMENTY ZA I PRZECIW, studium przypadku dziecka zdolnego , Wodogłowie, psychologia kliniczna - niepełnosprawność intelektualna, Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem, Wybrane choroby powodowane przez pierwotniaki, pierwsza i druga wojna światowa, pedagogika montessori, biologiczne i społeczne czynniki rozwoju jednostki, urazy narządów jamy brzusznej, ?Rola pracy w życiu człowieka i społeczeństwa?, pedagogika specjalna, PSYCHOLOGIA, Ściąga - Rośliny okopowe, zagadnienia i notatki z literatury staropolskiej, instytucje wsparcia dziecka i rodziny, wykłady z niedostosowania społecznego, Fizjoterapia w chirurgii i onkologii, Sumienie a zasady etyczne, ściągi z prawa, Media w edukacji - wykład 3 , PEDAGOGIKA I SZKOLNICTWO EPOKI ODRODZENIA, nietrzymanie moczu u kobiet, neurologia, Podstawy terapii indywidualnej i grupowej, upadki osób starszych, Rola i funkcje nauczyciela we współczesnej szkole, anoreksja i bulimia, obserwacja intensywna terapia, Teoria maszyn i mechanizmów - zestaw problemów analizy i projektowania, metody i techniki badań w pedagogice, Strereotypy jako bariery kulturowe, Związki w kosmetyce, zagadnienia na internistyczne cd, działania twórcze, psychologia rozwojowa, Proscesy Percepcji itp., Prawo administracyjne, Śpiączki-stany nieprzytomności, Interna i pielęgniarstwo internistyczne, Metodologia historii-super ściąga!, konspekt- nauka pływania kraulem na piersiach, ściąga-pedagogika specjalna, Systemy dydaktyczne , sprawozdanie z pracy dydaktyczni- wychowawczej, Badanie własności technologicznych metali, Samokształcenie/Monitorowanie śródoperacyjne, Stosunki polsko-rosyjskie w XVI i XVII wieku, emocje a procesy poznawcze, Medycyna, opieka zdrowotna i pomoc doraźna w średniowieczu. , Socjologia pyt. na egzamin, Narkotyki, Kuratorzy rodzinni, Psychologia wychowania, HCV,HBV,HIV, Udrażnianie dróg oddechowych, biomed.podstawy rozwoju, Biomedyka, Pieluszkowe zapalenie skóry, Metody badań w pedagogice społecznej, szkoły alternatywne, termodynamika kolokwium pwr, zatrucia, Praca na temat grup społecznych- socjologia, OBSERWACJA I PIELĘGNOWANIE POŁOŻNICY W POŁOGU POWIKŁANYM, Nowoczesne metody leczenia odleżyn., Pedagogika personalistyczna, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, dziennik praktyk, testy z zarządzania, choroba parkinsona, współczesne kierunki pedagogiczne, KOMUNIKACJA POLOZNICTWO, 100 ukladow rownan liniowych z pelnymi rozwiazaniami krok po kroku, Media w edukacji, PSYCHOLOGII, Biomedyka , Charakterystyka postaw rodzicielskich., Nieprzystosowanie społeczne i ich resocjalizacja-schroniska nieletnich, KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI ? KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERB, Obrobka plastyczna, Konflikty społeczne i polityczne na świecie, definicja pedagogiki społecznej, Zasady postępowania i opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem, Zagadnienia z elementów prawa ( studia pedagogiczne) cz. 1, Poststrukturalizm, Żółtaczka noworodków, porty naczyniowe, Zasady żywienia niemowląt, potrzeby człowieka, Pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa, 20 pytań z socjologii, logika dla opornych, metody wychowania, Teoria poznania św. Augustyna, Oświecenie w Polsce Komisja Edukacji Narodowej, Chirurgia - klinika, system nagród i kar na przykładzie ZK w Tarnowie, wyznaczanie ogniskowej soczewki na podstawie pomiaru odległości przedm, Administracja Publiczna, Układ oddechowy- prezentacja, diagnoza pedagogiczna, Rehabilitacja po endoprotezoplastyce cementowej, niepełnosprawność intelektualna, Rysunek wykonawczy wału korbowego, Nauczanie w średniowieczu, Konspekt edukacji pacjenta, poijn, Praca inż. projekt przenośnika wstrząsowego... itd. - moja, Diagnoza pielęgniarska, zagadnienia na internistyczne cd, Konspekt wprowadzania literki \'i\', Diagnoza, zaburzenia rytmu, interna, proces uczenia się, Prawa pacjenta, Pedagogika wychowania integralnego skrypt, konspekt zajęć świetlicowych, Metody i Techniki, osobliwości nauczyciela, PYTANIA NA EGZAMIN Z SOCJOLOGII, Wstęp do prawoznawstwa; Tobor Nowacki, psychiatria, autonomiczny układ nerwowy, Good info, pediatria, Pedagogika wczesnoszkolna, czas wolny dzieci i młodzieży, Socjologia, Szacka - Wstęp do Socjologii, Farmakologia ogólna 1, Pedagogika przedszkolna, opracowane zagadnienia-resocjalizacja, NAGŁE ZATRZ.KRĄŻENIA, Historia ustroju państwa i prawa polski 08.11.2009, Poglądy pedagogiczne Szymona Marycjusza z Pilzna, pedagogika porównawcza, doktyryny pedagogiczne- wykłądy, Rozwój dziecka, Interna, diabetologia, gastroenterologia, nefrologia, Wpływ nikotyny i alkoholu na rozwój płodu, Chorob niedokrwienna sarca, najbardziej skorumpowane grupy społeczne w Polsce, Wykłady z prawa konstytucyjnego u dr składowskiego, anatomia- układ mięśniowy, Metoda Montesorri, Zadania pielęgniarki w łagodzeniu ujemnych następstw chemioterapii, Pielęgnowanie pacjentki po porodzie fizjologicznym, definicja poj??????‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚, przygotowanie pompy insulinowej, Historia Mysli Pedagogicznej, Filozofia, plan metodyczny zajec, aborcja, Ankieta wg Rubachy, Analiza przypadku, obliczenia z mechaniki, Badanie noworodka, nagły wypadek, co robić w miejscu zagrożenia-referat, dojrzewanie płciowe, zaburzenia, Wytłaczanie i przetłaczanie, niewydolność serca studium przypadku - opieka pielęgniarska, Erazm Glinczer, Janusz Korczak, czesław babicki, Metody badawcze, europejsk wspolnota pielegniarek badaczy, test - historia filozofii, Transplantologia - prezentacja, doegliwości okresu ciąży, wypalenie zawodowe, Poród uliczny, Czynniki wpływające na rozwój praktyki pielęgniarskiej, narkomania, CHORY W STANIE TERMINALNYM, Ochrona srodowiska sciagi, Wstęp, zdolności społeczne, procesy grupowe,role grupowe, odruchy, egzamin z wytrzymałości materiałów 2008 i 09 (zaoczne), egzamin z wytrzymałości materiałów z 2009 (dzienne), Antypedagogika, Historia wychowania jako nauka, Patologie społeczne, promocja zdrowia 2, Podstawy obróbki skrawaniem - Skrypt, Dom Dziecka, leki wykrztusne, stres, Biochemia cz.2, Neurologia, semestr I, zdrowie publiczne, poznanie siebie a wybór zawodu, podmiotowość, Przemoc wobec dziecka w rodzinie/przemoc seksualna., Andragogika, cechy smierci, Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych, Patomorfologia, karmienie piersią, Geneza filozofii chrześcijańskiej - poglądy św Augustyna., Początki i rozwój szpitali. Od świątyni i przytułku do nowoczesnego..., Literatura Staropolska 1 rok, Wychowanie , kontraktowanie świadczeń, substabtancje psychoaktywne i ich wpływ na organizm, GRUPA SPOŁECZNA, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój szkolnictwa w państwie Karola wielkiego, stopnie odwodnienia, Dialogi pielęgniarki i pacjenta. znaczenie w kształtowaniu podmiotowym, Program profilaktyki dla rodziców dziecka chorującego na drogi oddech, DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA, iniekcje, Pedagogika emancypacyjna, Gestalt, Niederektywna, antyautorytarna, Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, karmienie piersią, obserwacja z psychiatryka, SYSTEM OŚWIATOWY USA, Dziecko przewlekle chore, dziesięciościan edukacji, depresja poporodowa, CELE I ZADANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ŚWIETLE NOWEJ REFORMY, psychologia og. 9 pojęć, Zaburzenia nerwicowe, praca badawcza socjologia, prezentacja z genetyki, MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY POLA OPERACYJNEGO. CEL MYCIA POLA OPERACYJNE, Biznes Plan Fitness Klubu, Pielegnowanie dziecka chirurgicznego i chorobami endokrynologicznymi, Osobowość i jej cechy, test Eysencka, Ergonomia i BHP, Metoda oceny ryzyka- praca powtarzalna, Układ wydalniczy, witaminy, badania endoskopowe, biomedyczne podstawy , wypalenie zawodowe, psychoterapia 2, Rola pielęgniarki w rehabilitacji i opiece nad chorym po udarze mózgu, koło z genetyki, Przegląd wiązań w chemii nieorganicznej, Motywacje - najważniejsze informacje o motywach działania ludzkiego., behawioryzm, Funkcjonowanie zakładu poprawczego, proces pielęgnowania dziecka chorego na płonice, Odmiana rzeczowników trudnych, histologia - test 2oo6, wprowadzenie do socjologii - wykład 2, Czynniki zaburzające rozwój dziecka przedurodzeniem, Starość jako zjawisko społeczne , zaburzenia rytmu serca, Platon życie, dzieło i poglądy., Odpornoś organizmu, farmakologia 2, postawy rodzicielskie wg. Ziemskiej, Rola łożyska i wód płodowych., Metody kształtowania wizerunku firmy , wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej wykłady, Antybiotyki w skrócie, Teoria wychowania - przykładowe sprawdziany, Andragogika, ćwiczenia w połogu, chemia rolna, zagadnienia z dydaktyki, Ściąga z uprawy zbóż, , Objawy, dieta seniorów, socjologia. sciagaa, Patomorfologia, notatki z ćwiczeń z teorii współczesnej psychologii, PEDAGOGIKA EMANCYPACYJNA, konspekt z lekcji korekcyjnej, Patologia 3, Metody Badań Ped., Socjologia- religia, andragogika, kserówka 1, cukrzyca, historia wychowania i mysli pedagogicznej, współczesne ideologie wychowania, zamiana bielizny pościelowej leżącemu (w 2 pielęgniarki), Pedagogika personalistyczna cd, skan notatek z ćwiczeń z geologii, europejska grupa pielegniarek badaczy, Prawo rodzinne i opiekuńcze opracowane pytania na egzamin, Szkolnictwo polskie pod okupacją hitlerowską, Problemy zdrowotne kobiet w wieku przekwitania-formy i metody profil, Historia myśli pedagogicznej, Gry i zabawy ogólnorozwojowe, Okres prenatalny życia człowieka, Refleksja nad książką Janusza Korczaka pt.: ?Jak kochać dziecko. Dziec, nadciśnienie u dzieci, Historia wychowania, ostry stan zapalny trzustki, psychologia kliniczna, Kroplowy wlew dożylny, opracowanie na pedagogike z Kunowskiego, Wstrzyknięcia dożylne, 0pracowanie pytań dyplomowych z pediatrii, Depresja i jej rodzaje, Arystoteles, pytania z genetyki, Animacja społeczno - kulturalna - zagadnienia egzaminacyjne, TERMODYNAMIKA DLA CHEMIKÓW, FIZYKÓW I INŻYNIERÓW, RECENZJA Gry komputerowe i programy multimedialne zagrożenia ..., FILOZOFIA ŚCIĄGA, strategie ochrony zdrowia i programy zdrowotne, CECHY OSOBOWOŚCI A PREFERENCJE ZAWODOWE wg Hollanda i Geiera, Przedmiot, cel i zadania resocjalizacji., odkrycia geograficzne -- konspekt lekcji, sposoby motywacji ucznia do nauki, Auksologia, Nawozy, chemia rolna, ubóstwo jako zjawisko społeczne, Metodologia badań społecznych kpsw, Biologia molekularna z cytogenetyką - wykłady, Higiena - chemiczne zanieczyszczenia środowiska życia [wykład I], Tatarkiewicz "Cywilizacja i kultura", zrobione zadanie na zaliczenie - 3, Automatyzm serca, pedagogika w ujęciu współczesnym, tyflopedagogika praca socjalna , Sposoby tamowania krwotoków z zewnątrz , Punkcja mostka algorytm postępowania, Psychologia- pytania na egzamin , motywacja, łacina anatomia, Teoria stosunków międzynarodowych, 100 lat samotności - streszczenie, DIETA NISKOCHOLESTEROLOWA, prawo medyczne, roztwory wodne, Pedagogika emancypacyjna i antyautorytarna, Socjologia, Pedagogika - behawioryzm, scenariusz zajęć z lektury, Leki p/biegunkowe, RSI - metoda szybkiej intubacji, okres wczesnoszkolny-psychologia, nadciśnienie indukowane ciążą, Szkolnictwo w czasach saskich /w XVIII w., pierwsza pomoc, Anragogika, Rola człowieka dorosłego, PROJEKT REALIZACJI MASAŻU KLASYCZNEGO, agresja i przemoc wobec dziecka, pielegniarstwo-depresja, Mowa zależna i niezależna w języku polskim, Porażenia nn obwodowych KKD, usprawnianie - krótka prezentacja, John Dewey, niewydolnosc oddechowa jako problem obrażen wiolonarzadowych, SIŁY SPOŁECZNE JAKO KLUCZOWA KATEGORIA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ , Gramatyka opisowa-przykładowe zdania , Składniki osobowości, Noworodek, psychologia humanistyczna, Współczesny człowiek wobec wartości moralnych, Prostytucja, Fryderyk Frobel(ogródki dziecięce), historia języka polskiego, IVrok filologii polskiej, kineza sciaga, oligofrenopedagogika, podstawy pielęgniarstwa, SUDETY, ściąga z anatomii, wychowanie rycerskie, rzemieslnicze i mieszczańskie w średniowieczu, Ortopedia -pielęgniarstwo praca samokształceniowa, proces piel. geriatria, fizyka II PWR ZADANIA, scenariusz do zajęć z agresji 5, Historia języka polskiego w pigułce, egzamin zawodowy farma, dekontaminacja, Konstytucyjny system organów państwa, leki psychotropowe, farmakologia, Zdjęcia egzaminu z Mechaniki Płynów, archetypy i symbole, niedostosowanie spoleczne, Fizyka sprawozdania, Bezrobocie, profilaktyka patologii społecznej wykłady, Ignacy Krasicki - Myszeida, Sen i zaburzenia snu., Filozofia, Historia wychowania, referat o dziurze ozonowej, Mikrobiologia [ćw], Biomedyczne podstawy rozwoju, endokrynologia, Fizyka - badanie ruchu wahadła sprężynowego, mediacja- prezentacja , UKŁAD KRAZENIA, badanie przedmiotowe jamy brzusznej, psychologia twórczości- definicje, socjologia edukacji - dr budrewicz, pedagogika wczesnoszkolna, wykłady i ćwiczenia, rozpoznania ginekologiczne, Hormony, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Nieprzystosowanie społeczne, Zdrowie publiczne - bakterie i wirusy, Zagadnienie norm i wartości , Wstrząsająca książka o anoreksji, PODSTAWY MEDODOLOGII BADAŃ SPOŁECZNYCH- (wpływ czegos na coś), Stan i diagnoza problemów pielęgnacyjnych pacjenta z tętniakiem aorty , proces pielęgnowania, Mechanizmy ewolucji, filozofia, Socjologia Zdrowia, Antomia i fizjologia budowa i funkcja jelita grubego, Źródła informacji dla dziennikarza, skrypt części maszyn zeszyt 1, prawo rzymskie , Odpowiedzi na pytania z mikro, systemy edukacyjne na swiecie, Podstawy socjologii,