DEZORGANIZACJA RODZINY, PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA-POSTRZEGANIE SIEBIE, europejskie, Konspekt zajęć plastycznych, Pobieranie materiału do badań, Tryb rozkazujący w języku polskim, Interakcje pedagogiki z innymi naukami., Choroby wydzielania wewnętrznego, Zagadnienia do egzaminu z historii wychowania cz2 i info o egzaminie, wychowanie, Metody pracy socjalnej, zimbardo, analiza i interpretacja wiersza, praktyki, Oświecenie: John Locke i Jan Jakub Rousseau, prace zaliceniowe, Konspekt zajęć z dziećmi, maria montessori, anatomia ukł.pokarmowy, edukacja i promocja zdrowia, urazy kregoslupa, Wszystko o PEDAGOGICE OGÓLNEJ, Pedagogika krytyczna, psychologia społeczna notatki, pkm do a do z, psychologia kliniczna - schizofrenia, Teoria literatury - Hermenutyka, finanse, współczesne kierunki pedagogiczne, Proces pielęgnowania w Hypotrofii, PEDAGOGIKA EMANCYPACYJNA, szkoła herbartowska, niedokrwistość, EMOCJE, Niepełnosprawność, Praca z socjologii, Historia myśli pedagogicznej, intubacja, edukacja zdrowotna, krótka praca z psychologii, więzi rodzinne, rysunek złożeniowy ściągacza łożyska, psychoterapia 1, Rehabilitacja, Przygotowanie do badań obrazowych, Metodyka edukacji matematycznej, diagnostyka niepłodności - standard opieki nad pacjentką, Koncepcje i sposoby badania procesu pracy - praca zaliczeniowa, podstawy pielęgniarstwa, parazytologia, Wolność i odpowiedzialność jako kategoria pedagogiczna, Etyka, Wprowadzenie do socjologii - wykład 1, ABC wychowania, Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej, Struktura administracji publicznej, Matematyka Macierze, Zarządzanie przez jakość w podstawowej opiece zdrowotnej., pedagogika porownawcza, Organizacja oddziału intensywnej terapii, Karta obserwacji pacjenta, historia wych od strarożytnośći, Monitorowanie i profilaktyka zakazen szpitalnych, Parkinson , praca samokształceniowa, wykłady z podstaw teorii organizacji i zarządzania, Finanse - wykłady - WSKIZ, opieka długoterminowa, funkcje i zadania nauczyciela, intrna, Potencjał chemiczny substancji, Biochemia, Socjologia Edukacji, Prawa pacjenta, pielegniarstwo-znaczenie dotyku, Pytania z anatomii , historia administracji, Socjologia, Zarzadzanie w pielegniarstwie , Naruszenia i dylematy etyki pielęgniarskiej, Jan Ludwik Vives i Erazm z Rotterdamu, Przygotowanie do operacji, Barbara_Szacka_-_Wprowadzenie_do_Socjologii, Zatrucia, pediatria, pedagogika - na egzamin, Nerki :), Satyra, ironia, żart-jak uleczyć świat śmiechem, Defekty immunologiczne u noworodków, Triage, system start, segregacja poszkodowanych, telewizja, Egzamin z poetyki filologia polska, Pedagogika społeczna ? geneza, podstawowe pojęcia, główni przedstawici, Filozofia I rok, Anatomia, położnictwo, Zagadnienia na test z Fizyki + rozwiązania - WSKIZ, Teoria Wychowania, Arteterapia, badania, mięśniaki macicy, problem badawczy, Aktualne problemy zdrowotne ludności w Polsce i w Europie, PEDAGOGIKA OGÓLNA, fascynujące Narodziny Życia, kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, Ankieta i kwestionariusz jako przykład metody diagnostycznej., Mechanizmy obronne osobowości, astma, badanie neurologiczna, Grupy spełeczne , pedagogika społeczna , Problemy zdrowotne kobiet w wieku przekwitania, Logika - egzamin + rozwiązania, Ochrona srodowiska, Pojęcia w ratownictwie medycznym, Kształcenie ustawiczne, choroby tetnic, Człowiek istota społeczna, Pedagogika Międzykulturowa, Zdrowie publiczne, Podstawy Automatyki - Ćwiczenia - lista 1, Algorytm BLS u dziecka, współczesne kierunki w pedagogice, historia wychowania -lektura kalina bartnicka , irena szybiak, Obliczenia ściągacza do łożysk, statystyka opisowa, Biomedyczne podstawy rozwoju, teoria wychowania - prof. Kubiak-Szymborska, onkologia, Prezentacja na temat okresu dojrzewania, interna 2, afazja, pojecia i systemu pedagogiczne, biomedyka, Narkotyki - biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, rodzina- jej funkcje, zadania i cele, anatomia kości, narodziny i noworodek, Zabawy ruchowe dla dzieci starszych, praca zaliczeniowa, pozycje do karmienia piersią, Opracowanie klimatologiczne dla stacji meteorologicznych: Olsztyn, Kie, Psychologia - pytania, mikroekonomia, Żywienie dziecka z alergią pokarmową., notatki z higieny i epidemiologi, farmakologia 1, STYMULACJA SENSORYCZNA, Zaburzenia świadomości w medycynie ratunkowej, Antropologia kulturowa, Proces pielęgnowania, Wytrzymałość laborki, Instytucje ochrony środowiska, Socjologia Sztompka Socjalizacja, proces pielegnownia geriatria, Wykaz dawek substancji leczniczych w preparatach jednoskładnikowych, fazy rozwoju człowieka wg Eriksona, Neurologia, Podstawy organizacji i zarządzania, PROCES PIELĘGNOWANIA CHOREJ NA RAKA JAJNIKA , metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej w świetlicach szkolnych, Terapia płynami - ostatni wykład z anestezji, Szpitalne zapalenie płuc Szpitalne zakażenie układu moczowego, ściąga z prawa cywilnego, metody i formy stosowane w pracy opiekuńczo-wychowawczej, Biochemia - białka i enzymy, ortopedia, zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, USTRÓJ PAŃSTWA A ?MODEL? ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Sprawozdanie z laboratorium wytrzymałości materiałów, Diagnozy łacińskie - pielęgniarstwo pediatryczne, edukacja ekologiczna, psychologia, koncepcja państwa idealnego, anatomia, układ kostny, Zachowania prozdrowotne, rodzaje, sposoby realizacji i motywy., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, pedagogika antyautorytarna, Znaniecki Socjologia wychowania konspekt, potoczna teoria wychowania a refleksja nad wychowaniem , zarzadzanie w ochronie zdrowia, Hiegiena - żywienie [wykład VI], Kartezjusz - streszczenie., segregacja chorych , ratownictwo, stan zdrowia populacji polskiej w odniesieniu do starej unii, obs neurologia, Teoria dzieła literackiego i procesu hist.-lit., historia języka polskiego, IVrok filologii polskiej, obrzek limfatyczny, Nowotwory narządów rodnych kobiety, badanie fizykalne, test na stres, Polityka Społeczna - demografia, odpowiedzi do wrzuconych pytań z LEP, komisja edukacji narodowej, Metody odziaływań grupowych- m. organizowania działalności zespołowej, Wpływ mass mediów na rozwój dziecka, Historia mysli pedagogicznej, Ściaga na terme, pielęgniarstwo, Dydaktyka- cele kształcenia, Strona bierna w języku polskim, Zagadnienia z prawa konstytucyjnego, Sprawowanie kontroli, poczucie własnej wartości i potrzeba osiągnięć, Prace zaliczeniowe, Narkomania, Dietetyka - pomoc, Katalog łożysk stożkowych, profilaktyka zdrowotna dziecka w okresie przedszkolnym, dziecko maltretowane, Egzamin Mechanika Płynów, historia mysli pedagogicznej 2, WYKŁADY PEDAGOGIKA 1 ROK I 1 SEMSTR, Działania samorządu na rzecz rozwoju infrastruktury materialnej gminy, oparzenia, wszczepy, przeszczepy, ergonomia i Bhp, dydaktyka, Dieta w profilaktyce miażdżycy, Koncepcja Freuda, biochemia-wyklady, mikroekonomia, zginanie, Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego g za pomocą wahadła prostego, wstrząs, Historia ochrony środowiska, Nakłucie jamy opłucnej, Zagadnienia z Ekonomii, Metodyka pracy op.-wych., Socjologia wychowania 50 pytań do egzaminu, Kobieta w literaturze - monografia, badania ilościowe w naukach, tpl ściąga, Globalna i alternatywna wizja szkoły XXI w. Projektowanie okazów eduka, ekg w ratownictwie, ALS. Farmakoterapia w resuscytacji., Rozwój tożsamości w koncepcji Eriksona, DZIAŁANIE CZŁOWIEKA I WOLNOŚĆ WOLI, pytania badania fizykalne, Metody nauczania w szkole - super ściąga!, Transplantacja, socjologia1, PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA, fizjologia laktacji, zarządzanie w położnictwie ściąga, Rozwój ruchowy dziecka do 1 r.ż., Doustne leki przeciwcukrzycowe - prezentacja, podstawy pielegniarstwa sciąga , (nie)równość szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, Filozofia w pigułce cz2., Mikrobiologia ściąga (zal końcowe), Mapa pojęciowa Herbart, Lalak Danuta Pilch Tadeusz - Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej, matematyka-kompendium, pkm śćiąga, wlewy dożylne, Style nauczania - dydaktyka, -, psychologia rozwojowa, nauka o polityce, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 3, Bezdomność, Gerontologia, Bóle głowy, Teoretyczne podstawy wychowania, teoretyczne podstawy wychowania.wykłady, powiklania w chirurgi, sprawozdania z fizyki, układ hormonalny, CHOROBY GENETYCZNE, Pedagogika specjalna-Grodzkiej, wpływ mediów na dziecko, Nadcisnienie, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, proces pielęgnowania pacjenta z rakiem krtani, rodzina w obliczu smierci, Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci, agresywni pacjenci, rola poloznej w profilaktyce statyki narządu rodnego, klimakterium, resuscytacja dziecka, moja koncepcja wychowania, Zagrożenia niemilitarne, podstawy mechamiki, Administracja publiczna, logika wykłady, sciaga z dydaktyki 2 rok, niematerialne formy pomocy w ośrodku pomocy społecznej, Niedrożność dróg oddechowych, Rodzina jako grupa społeczna, mikroekonomia, charakterystyka emocji, Połóg, Wprowadzenie do psychologii, pedagogika resocjalizacyjna jako nauka, Rezonans magnetyczny, CZłowiek.Twórczość.Projektowanie.Resocjalizacja, Zadania z geometrii wykreślnej dr.Z.Sysak pwr_wroc, Psychologia społeczna, POChP, praca, Subkultury młodzieżowe - podstawowe informacje, koncepcje psychologiczne człowieka J.Kozielecki, Budowa piersi i fizjologia laktacji, historia wychowania - średniowiecze, uniwersytety, Dobór materiału na koła zębate, filozofia, Zespół nerczycowy u dzieci, Aktywizujące metody nauczania, Projekt podnośnika, Działalność naukowa w pielęgniarstwie, ETYKA zaliczenie końcowe, Mikroekonomia, EKG rozmieszczenie elektrod, Anoreksja i bulinia - pokaz slajdów, Pedagogika społeczna wykład nr 1, połóg -karmienie piersią (plusy), Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 5 i 6, Biegunki, zagadnienia na internistyczne cd, Belka z obliczeniami, PRZEDSTAW STANDARD OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD UCZNIEM, gatunki stali, finanse ściąga, cukrzyca w ciąży, opracowany materiał do obrony z socjologii, fenomenologia i egzystencjalizm, historia polski XIX w skrypt, współczesne koncepcje i teorie wychowania, psychologia ogólna -pojecia, Pedriatria-hipoglikemia, zajęcia ruchowe 6-latków, wykład z biofizyki, Cukry i cukrzyca, Psycholgia kliniczna, Diagnoza pielęgniarska, pytania i odpowiedzi z psychologii, metody badań pedagogicznych, Makroekonomia David Begg, Ściąga uprawa roślin,, Kryminologia, Fizjologiczne i psychologiczne problemy młodzieży w wieku dojrzewania., Praca socjalna z klientem trudnym, Patofizjologia niedokrwistości, Biomedyczne podstawy rozwoju, psychologia kliniczna, Gorączka trzydniowa - badanie fizykalne, historia wychowania w starożytności, Podmiotowość w edukacji., Farmakologia dr Burak , WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK - THOMAS GORDON, Spawalnictwo - wykład - prowadzący Zbigniew Mirski, Mikrobiologia [wykład VI], Mikrobiologia [wykład III], zachowania ryzykowne wśród młodzieży, I i II wykład z Wytrzymałości Materiałów II, Pedagogika marksistowska cd i Nowe Wychowanie, czas wolny i kultura, Księstwo Warszawskie, badanie chorego nieprzytomnego - ostra niedomoga pnia mózgu, Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych., dorosłość na psychologię rozwoju i osobowości , nauka i wiedza naukowa, Studium przypadku z interny, Zarządzanie, spawalnictwo metoda TIG, Śmierć, umieranie, aspekt psychologiczny, badanie układu nerwowego, Systemy ochrony zdrowia., Podstawy Psychologii, konspekt lekcji wf I klasa, pielegnowanie chorych na AIDS i ich rodzin, Janusz Korczak, rak piersi, Mózgowe porażenie dziecięce, historia wychowania, Menopauza, Biomedyka, zagadnienia, proces pielegnowania klebuszkowe zapalenie nerek, Asertywność, sztuka której można i warto się nauczyć, Pytania na egz z onkologii - położnictwo USM dzienne, Wprowadzenie do pedagogiki 001, PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI, Sytuacja socjalna osób w podeszłym wieku, Fizjologia układu oddechowego, eutanazja, dydaktyka ogólna - ściągi , Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w praktyce pielęgniarsk, OSOBOWOSC - NARZEDZIE PRACY PEDAGOGA, wiedza o kulturze, mechanizm porodu fizjologicznego, Animacja jako nowa koncepcja upowszechniania kultury i edukacji. , Przygotowanie do strumektomii- problemy pielęniarskie, działania twórcze egzamin, CHemia organiczna, pojęcie patologii jej rodzaje, skutki, zaburzenia gospodarki wodno- elektrolitowej, PSYCHOLOGIA PRACY 21 pytań i opracowane odpowiedzi do egzaminu, Schemat postępowania z dziećmi nieprzytomnymi, pedagogika wykłady, rozwojówka egzamin, Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirurgicznym, pedagogika międzykulturowa, Nóż tokarski - rysunek i oznaczenia kątów, Metody Badań Pedagogicznych, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 4, nakłucie lędźwiowe - prezentacja, wychowanie ateńskie, Adaptacja noworodka, Wskazania do wilgotnego leczenia ran, teoria wych ped uniw wroc egza, Wprowadzenie do psychologii, sokrates, Mikrobiologia [wykład II], MASAŻ NIEMOWLĘCIA, charakterystyka spółgłosek, SZCZEPIONKI- SKŁAD, DZIAŁANIE, OBOWIĄZKOWY KALENDARZ SZCZEPIEŃ, PEDAGOGIKA PERSONALISTYCZNA, J.J Rousseau., Mammografia - opieka przed i po zabiegu, współczesne koncepcje pedagogiczne -egzamin, Czynniki warunkujące zdrowie i rozwój człowieka, Kryzys i rozpad rodziny jako systemu , praca socjalna, PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTKI PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM MÓZGU Z NIEDOW, Sztuczna inteligencja, premedykcja przed zabiegiem operacyjnym, Zginanie płaskie belek prostych, Wychowanie naturalne J.J. Rousseau, Projekt przekładni walcowej (zęby proste-proste), Aseptyka, polityka społeczna, socjologia , inicjacja seksualna, PSYCHOLOGIA PRACY przedmiot badań organizacja struktura motywacja, Rola osób głuchych i słabo słyszących w społeczeństwie, From "Ucieczka od wolności", Agresja dzieci w wieku przedszkolnym, zapalenie płuc, Psychologia i psychologia głębi czyli psychoanaliza, Podstawy Dydaktyki Ogólnej, wychowanie w róznych epokach ściąga, tydzień aktywności edukacyjnej dziecka w przedszkolu, ZNACZENIE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU W WYCHOWANIU I NAUCZANIU, rehabilitacja, Rzucawka, KSOP Banaszak opracowanie pytań, Subkultura hip-hopu, Krwotoki, testy NLPZ, Tony płuc i serca, Podstawy filozofii, edukacja różnowiercza, Problemy komunikacji interpersonalnej., Nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, prawo cywilne, metrologia - laboratorium, rat.med.cz.1, Filozofia w pigułce cz3., materiały z pedagogiki wczesnoszkolnej, Proces pielęgnacyjny astma, materiały na egzamin- współczesne prądy i kierunki w pedagogice, Klasyfikacja stanu nieprzytomności wg. Glasgow, Teoria wychowania treści kształcenia, istota, definicje, Drażetki i kapsułki, Czym jest pamięc?, Biofizyka, Organizacja i zarządzanie w administracji, procespielęgnacji 4, Edukacja onkologiczna, Postawy rodzicielskie i ich znaczenie dla rozwoju dziecka, Korczak, Emile Durkheim, polineuropatie, prezentacja z teorii wychowania, socjalizacja, inkulturacja, sluzba wiezienna, dostęp naczyniowy tętniczy i żylny, Filozofia w pigułce cz4., zakłady karne, konspekty rok 2, Pedagogika społeczna, cz. 1, Depresja, przyczyny, objawy, Pedagogika Międzykulturowa, diagnstyka pedagogiczna-ściąga, Socjologia, Stres psychologiczny, Filozofia- egzamin, ściąga pedsgogika resocjalizacyjna, Pedagogika przedszkolna, urazy kregoslupa szyjnego, Epidemiologia zakazen szpitalnych 1, na koło z literatury- średniowiecze, Geodezja - prace kameralne, schodzenia przewodu pokarmowego, cechy,typy i rodzaje diagnoz, anestezjologia i opieka medyczna, pojęcia z dydaktyki, test z ginekolkogii PWSZ Nysa, Pedagogika specjalna, Fizjologia, biochemia, Antropologia kulturowa-pigułka, choroba huntingtona, Dydaktyka historii - ściąga mojej produkcji, SEGREGACJA MEDYCZNA, Etapy rozwoju psychospołecznego - Erikson, Karta cyklu - pusta, renesans, główne idee, Układ nerwowy i oddechowy, dieta matki karmiącej piersią, ellen key, Podstawy zarządzania slajdy, Przedmiot i zadania dydaktyki, składniki wychowania wg Kunowskiego, Proces pielęgnowania pacjenta z chorobą Alzheimera, Ściąga z Podstaw Automatyki - człony i wykresy, J.Kozielecki humanistyczna koncepcja psychologiczna człowieka", pedagogika społeczna, opracowane pytania dotyczące prawa i państwa, choroby chirurgiczne klatki piersiowej, plan tygodnia-pielęgniarka środowiskowa, psychologia rozwoju człowieka, R. Jaworski, mgr, niepełnosprawność ruchowa, neurochirurgia, Matematyka Całki, zespół Downa, Wrodzone wady serca, Historia filozofii, enzymy, Patologia 2, Margaret Mead- Kultura i tożsamość, Konspekt dydaktyka - CPR, Środowisko wychowawcze rodziny i szkoły, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, Rękoczyny manewry, leki opioidowe leczenie bólu, Badanie wpływu pracy na tworzenie się typów osobowości, typów zawodow, pojęcia i systemy pedagogicznne, Termodynamika - laboratorium, pytania na egzamin z historii myśli pedagogicznej, Mikrobiologia [wykład VII], Podkultura więzienna., SZKOLNICTWO W CZASACH REFORMACJI, Pedagogika opiekuńcza, Przyżądowe udrażnianie dróg oddechowych, Termodynamika - kolokwium 1 i 2, zasady prawne wykonywania zawodu pielęgniarki, Fizjologia, KOMUNIKAT ? SPOSÓB KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, Agresja w przedszkolu., Problematyka uzależnień, proces pielęgnowania chorego dializowanego, system oświatowy w Wielkiej Brytanii, mikrobiolgia, Samodzielność zawodowa pielęgniarki i położnej- prezentacja., Mechanika Techniczna - ściąga cz.1, Zaburzenia wodno-elektrolitowe, wprowadzenie do filozofii sciaga alfabetyczna, geriatria proces pielegnowania, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 2 (rar3/3), scenariusz do zajęć z agresji 3, Koncepcja psychodynamiczna człowieka, bad. fizykalne nerwy czaszkowe, Fizjologia, Zatorowość płucna, Zespół dziecka krzywdzonego, metodologia wykłady, wychowanie rzymskie, Zagadnienia Partie polityczne i Systemy partyjne , A. Pratkanis, E. Aronson - Wiek propagandy, mikrobiologia i paracytologia, Mięśnie szkieletowe, Administracja Publiczna, ZASADY STOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO, Podstawy psychiatrii, polityka społeczna, choroba wrzodowa patofizjologia, Okres Międzywojenny w Polsce!, KARA ŚMIERCI - ARGUMENTY ZA I PRZECIW, studium przypadku dziecka zdolnego , Wodogłowie, psychologia kliniczna - niepełnosprawność intelektualna, Wybrane choroby powodowane przez pierwotniaki, pierwsza i druga wojna światowa, pedagogika montessori, urazy narządów jamy brzusznej, pedagogika specjalna, PSYCHOLOGIA, Ściąga - Rośliny okopowe, zagadnienia i notatki z literatury staropolskiej, instytucje wsparcia dziecka i rodziny, Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem, problemy pielęgnacyjne pacjenta z otepieniem starczym, ?Rola pracy w życiu człowieka i społeczeństwa?, wykłady z niedostosowania społecznego, Fizjoterapia w chirurgii i onkologii, Sumienie a zasady etyczne, ściągi z prawa, Media w edukacji - wykład 3 , PEDAGOGIKA I SZKOLNICTWO EPOKI ODRODZENIA, nietrzymanie moczu u kobiet, neurologia, biologiczne i społeczne czynniki rozwoju jednostki, upadki osób starszych, Rola i funkcje nauczyciela we współczesnej szkole, anoreksja i bulimia, Teoria maszyn i mechanizmów - zestaw problemów analizy i projektowania, metody i techniki badań w pedagogice, Strereotypy jako bariery kulturowe, Związki w kosmetyce, Prawo administracyjne, Śpiączki-stany nieprzytomności, Interna i pielęgniarstwo internistyczne, Proces pielęgnowania OIOM, Metodologia historii-super ściąga!, konspekt- nauka pływania kraulem na piersiach, ściąga-pedagogika specjalna, Systemy dydaktyczne , Proscesy Percepcji itp., sprawozdanie z pracy dydaktyczni- wychowawczej, Badanie własności technologicznych metali, działania twórcze, Samokształcenie/Monitorowanie śródoperacyjne, Stosunki polsko-rosyjskie w XVI i XVII wieku, emocje a procesy poznawcze, Medycyna, opieka zdrowotna i pomoc doraźna w średniowieczu. , Socjologia pyt. na egzamin, Narkotyki, Kuratorzy rodzinni, Psychologia wychowania, HCV,HBV,HIV, obserwacja intensywna terapia, opieka nad pacjentem z SM, Udrażnianie dróg oddechowych, biomed.podstawy rozwoju, Biomedyka, Pieluszkowe zapalenie skóry, Metody badań w pedagogice społecznej, szkoły alternatywne, termodynamika kolokwium pwr, OBSERWACJA I PIELĘGNOWANIE POŁOŻNICY W POŁOGU POWIKŁANYM, Pedagogika personalistyczna, zagadnienia na internistyczne cd, zatrucia, Podstawy terapii indywidualnej i grupowej, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, testy z zarządzania, choroba parkinsona, współczesne kierunki pedagogiczne, KOMUNIKACJA POLOZNICTWO, 100 ukladow rownan liniowych z pelnymi rozwiazaniami krok po kroku, Media w edukacji, Biomedyka , Charakterystyka postaw rodzicielskich., Nieprzystosowanie społeczne i ich resocjalizacja-schroniska nieletnich, Praca na temat grup społecznych- socjologia, Nowoczesne metody leczenia odleżyn., Obrobka plastyczna, Konflikty społeczne i polityczne na świecie, definicja pedagogiki społecznej, KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI ? KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERB, Zagadnienia z elementów prawa ( studia pedagogiczne) cz. 1, Poststrukturalizm, Żółtaczka noworodków, porty naczyniowe, Zasady żywienia niemowląt, potrzeby człowieka, Pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa, 20 pytań z socjologii, PSYCHOLOGII, logika dla opornych, metody wychowania, Teoria poznania św. Augustyna, Oświecenie w Polsce Komisja Edukacji Narodowej, Chirurgia - klinika, system nagród i kar na przykładzie ZK w Tarnowie, wyznaczanie ogniskowej soczewki na podstawie pomiaru odległości przedm, Administracja Publiczna, Układ oddechowy- prezentacja, niepełnosprawność intelektualna, Rysunek wykonawczy wału korbowego, Nauczanie w średniowieczu, Praca inż. projekt przenośnika wstrząsowego... itd. - moja, Diagnoza pielęgniarska, zagadnienia na internistyczne cd, Konspekt wprowadzania literki \'i\', zaburzenia rytmu, interna, proces uczenia się, Prawa pacjenta, Pedagogika wychowania integralnego skrypt, konspekt zajęć świetlicowych, psychologia rozwojowa, Metody i Techniki, osobliwości nauczyciela, PYTANIA NA EGZAMIN Z SOCJOLOGII, Wstęp do prawoznawstwa; Tobor Nowacki, psychiatria, autonomiczny układ nerwowy, Good info, diagnoza pedagogiczna, pediatria, Pedagogika wczesnoszkolna, czas wolny dzieci i młodzieży, Socjologia, Szacka - Wstęp do Socjologii, Farmakologia ogólna 1, Pedagogika przedszkolna, Diagnoza, Rehabilitacja po endoprotezoplastyce cementowej, NAGŁE ZATRZ.KRĄŻENIA, Historia ustroju państwa i prawa polski 08.11.2009, doktyryny pedagogiczne- wykłądy, Rozwój dziecka, Wpływ nikotyny i alkoholu na rozwój płodu, Chorob niedokrwienna sarca, najbardziej skorumpowane grupy społeczne w Polsce, Wykłady z prawa konstytucyjnego u dr składowskiego, anatomia- układ mięśniowy, Metoda Montesorri, Interna, diabetologia, gastroenterologia, nefrologia, definicja poj??????‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚, przygotowanie pompy insulinowej, Poglądy pedagogiczne Szymona Marycjusza z Pilzna, Historia Mysli Pedagogicznej, Filozofia, plan metodyczny zajec, aborcja, obliczenia z mechaniki, Badanie noworodka, nagły wypadek, co robić w miejscu zagrożenia-referat, Konspekt edukacji pacjenta, poijn, dojrzewanie płciowe, zaburzenia, Wytłaczanie i przetłaczanie, pedagogika porównawcza, Ankieta wg Rubachy, Analiza przypadku, Zasady postępowania i opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem, proces neurologia, dziennik praktyk, Erazm Glinczer, Janusz Korczak, Metody badawcze, europejsk wspolnota pielegniarek badaczy, test - historia filozofii, Transplantologia - prezentacja, doegliwości okresu ciąży, wypalenie zawodowe, Czynniki wpływające na rozwój praktyki pielęgniarskiej, narkomania, Ochrona srodowiska sciagi, Wstęp, zdolności społeczne, procesy grupowe,role grupowe, odruchy, egzamin z wytrzymałości materiałów 2008 i 09 (zaoczne), egzamin z wytrzymałości materiałów z 2009 (dzienne), Antypedagogika, Historia wychowania jako nauka, Patologie społeczne, opracowane zagadnienia-resocjalizacja, Podstawy obróbki skrawaniem - Skrypt, Dom Dziecka, leki wykrztusne, stres, Biochemia cz.2, Poród uliczny, Neurologia, semestr I, zdrowie publiczne, poznanie siebie a wybór zawodu, Zadania pielęgniarki w łagodzeniu ujemnych następstw chemioterapii, podmiotowość, Przemoc wobec dziecka w rodzinie/przemoc seksualna., Andragogika, cechy smierci, Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych, promocja zdrowia 2, Patomorfologia, Geneza filozofii chrześcijańskiej - poglądy św Augustyna., Początki i rozwój szpitali. Od świątyni i przytułku do nowoczesnego..., Literatura Staropolska 1 rok, Wychowanie , kontraktowanie świadczeń, substabtancje psychoaktywne i ich wpływ na organizm, rozwój szkolnictwa w państwie Karola wielkiego, stopnie odwodnienia, Dialogi pielęgniarki i pacjenta. znaczenie w kształtowaniu podmiotowym, Program profilaktyki dla rodziców dziecka chorującego na drogi oddech, DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA, iniekcje, Pedagogika emancypacyjna, Gestalt, Niederektywna, antyautorytarna, Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, czesław babicki, karmienie piersią, obserwacja z psychiatryka, CHORY W STANIE TERMINALNYM, SYSTEM OŚWIATOWY USA, Dziecko przewlekle chore, dziesięciościan edukacji, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, depresja poporodowa, CELE I ZADANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ŚWIETLE NOWEJ REFORMY, GRUPA SPOŁECZNA, praca badawcza socjologia, prezentacja z genetyki, Biznes Plan Fitness Klubu, Pielegnowanie dziecka chirurgicznego i chorobami endokrynologicznymi, proces pielegnowania, Pielegnacja po cholecystektomi, Osobowość i jej cechy, test Eysencka, Ergonomia i BHP, Metoda oceny ryzyka- praca powtarzalna, witaminy, badania endoskopowe, biomedyczne podstawy , psychologia og. 9 pojęć, Zaburzenia nerwicowe, wypalenie zawodowe, MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY POLA OPERACYJNEGO. CEL MYCIA POLA OPERACYJNE, koło z genetyki, Przegląd wiązań w chemii nieorganicznej, Motywacje - najważniejsze informacje o motywach działania ludzkiego., behawioryzm, Funkcjonowanie zakładu poprawczego, Układ wydalniczy, psychoterapia 2, Odmiana rzeczowników trudnych, histologia - test 2oo6, karmienie piersią, wprowadzenie do socjologii - wykład 2, Czynniki zaburzające rozwój dziecka przedurodzeniem, Starość jako zjawisko społeczne , zaburzenia rytmu serca, Platon życie, dzieło i poglądy., farmakologia 2, postawy rodzicielskie wg. Ziemskiej, zarządzanie zasobami ludzkimi, Rola łożyska i wód płodowych., Metody kształtowania wizerunku firmy , Antybiotyki w skrócie, Teoria wychowania - przykładowe sprawdziany, Andragogika, ćwiczenia w połogu, chemia rolna, zagadnienia z dydaktyki, Ściąga z uprawy zbóż, , Objawy, dieta seniorów, socjologia. sciagaa, Patomorfologia, notatki z ćwiczeń z teorii współczesnej psychologii, PEDAGOGIKA EMANCYPACYJNA, Odpornoś organizmu, konspekt z lekcji korekcyjnej, Patologia 3, Metody Badań Ped., Socjologia- religia, andragogika, kserówka 1, cukrzyca, wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej wykłady, historia wychowania i mysli pedagogicznej, współczesne ideologie wychowania, zamiana bielizny pościelowej leżącemu (w 2 pielęgniarki), Pedagogika personalistyczna cd, skan notatek z ćwiczeń z geologii, Prawo rodzinne i opiekuńcze opracowane pytania na egzamin, Szkolnictwo polskie pod okupacją hitlerowską, Problemy zdrowotne kobiet w wieku przekwitania-formy i metody profil, Historia myśli pedagogicznej, Okres prenatalny życia człowieka, nadciśnienie u dzieci, Historia wychowania, proces pielęgnowania dziecka chorego na płonice, ostry stan zapalny trzustki, psychologia kliniczna, Refleksja nad książką Janusza Korczaka pt.: ?Jak kochać dziecko. Dziec, Kroplowy wlew dożylny, proces pilęgnowania pacjenta dializowanego, Depresja i jej rodzaje, Arystoteles, pytania z genetyki, Animacja społeczno - kulturalna - zagadnienia egzaminacyjne, TERMODYNAMIKA DLA CHEMIKÓW, FIZYKÓW I INŻYNIERÓW, europejska grupa pielegniarek badaczy, FILOZOFIA ŚCIĄGA, CECHY OSOBOWOŚCI A PREFERENCJE ZAWODOWE wg Hollanda i Geiera, Gry i zabawy ogólnorozwojowe, Wstrzyknięcia dożylne, Przedmiot, cel i zadania resocjalizacji., odkrycia geograficzne -- konspekt lekcji, Auksologia, Nawozy, chemia rolna, RECENZJA Gry komputerowe i programy multimedialne zagrożenia ..., ubóstwo jako zjawisko społeczne, sposoby motywacji ucznia do nauki, Metodologia badań społecznych kpsw, opracowanie na pedagogike z Kunowskiego, Biologia molekularna z cytogenetyką - wykłady, Higiena - chemiczne zanieczyszczenia środowiska życia [wykład I], Tatarkiewicz "Cywilizacja i kultura", zrobione zadanie na zaliczenie - 3, Automatyzm serca, pedagogika w ujęciu współczesnym, tyflopedagogika praca socjalna , Sposoby tamowania krwotoków z zewnątrz , Psychologia- pytania na egzamin , PSYCHIATRIA I PIELĘGNIAESTWO PSYCHIATRYCZNE, motywacja, łacina anatomia, 100 lat samotności - streszczenie, prawo medyczne, roztwory wodne, Punkcja mostka algorytm postępowania, Pedagogika emancypacyjna i antyautorytarna, Socjologia, Pedagogika - behawioryzm, scenariusz zajęć z lektury, Leki p/biegunkowe, RSI - metoda szybkiej intubacji, okres wczesnoszkolny-psychologia, strategie ochrony zdrowia i programy zdrowotne, nadciśnienie indukowane ciążą, Szkolnictwo w czasach saskich /w XVIII w., pierwsza pomoc, Anragogika, Rola człowieka dorosłego, PROJEKT REALIZACJI MASAŻU KLASYCZNEGO, agresja i przemoc wobec dziecka, pielegniarstwo-depresja, Mowa zależna i niezależna w języku polskim, Porażenia nn obwodowych KKD, usprawnianie - krótka prezentacja, John Dewey, niewydolnosc oddechowa jako problem obrażen wiolonarzadowych, SIŁY SPOŁECZNE JAKO KLUCZOWA KATEGORIA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ , Gramatyka opisowa-przykładowe zdania , Teoria stosunków międzynarodowych, Składniki osobowości, Proces pielęgnowania - chirurgia - perforacja wrzodu żołądka, Proces pielęgnowania pacjenta z zakrzepowym zapaleniem żył, psychologia humanistyczna, Współczesny człowiek wobec wartości moralnych, Prostytucja, Fryderyk Frobel(ogródki dziecięce), historia języka polskiego, IVrok filologii polskiej, kineza sciaga, oligofrenopedagogika, podstawy pielęgniarstwa, SUDETY, ściąga z anatomii, wychowanie rycerskie, rzemieslnicze i mieszczańskie w średniowieczu, fizyka II PWR ZADANIA, scenariusz do zajęć z agresji 5, Historia języka polskiego w pigułce, egzamin zawodowy farma, dekontaminacja, Konstytucyjny system organów państwa, leki psychotropowe, farmakologia, Zdjęcia egzaminu z Mechaniki Płynów, archetypy i symbole, niedostosowanie spoleczne, Fizyka sprawozdania, Bezrobocie, profilaktyka patologii społecznej wykłady, Sen i zaburzenia snu., Filozofia, Historia wychowania, 0pracowanie pytań dyplomowych z pediatrii, referat o dziurze ozonowej, Biomedyczne podstawy rozwoju, endokrynologia, DIETA NISKOCHOLESTEROLOWA, mediacja- prezentacja , UKŁAD KRAZENIA, Ortopedia -pielęgniarstwo praca samokształceniowa, konspekt edukacja cukrzycy, Mikrobiologia [ćw], psychologia twórczości- definicje, socjologia edukacji - dr budrewicz, pedagogika wczesnoszkolna, wykłady i ćwiczenia, rozpoznania ginekologiczne, Hormony, Ignacy Krasicki - Myszeida, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Zdrowie publiczne - bakterie i wirusy, Fizyka - badanie ruchu wahadła sprężynowego, Zagadnienie norm i wartości , Wstrząsająca książka o anoreksji, Mechanizmy ewolucji, filozofia, badanie przedmiotowe jamy brzusznej, Socjologia Zdrowia, Nieprzystosowanie społeczne, Noworodek, PODSTAWY MEDODOLOGII BADAŃ SPOŁECZNYCH- (wpływ czegos na coś), Źródła informacji dla dziennikarza, skrypt części maszyn zeszyt 1, prawo rzymskie , Odpowiedzi na pytania z mikro, systemy edukacyjne na swiecie, Podstawy socjologii, MEDIA w historii cywilizacji podstawowe aspekty mediów typologia, układ oddechowy, ekg prezentacja, Parazytologia, Wykłady z baz danych - Politechnika Poznańska, Etapy rozwoju pedagogiki społecznej w polsce, Konspekt pracy na temat \'Dziecko cierpiące w świecie dorosłych.\', normy laboratoryjne,