psychologia- zagadnienia, działy wychowania, DEZORGANIZACJA RODZINY, JOHN DEWEY - TWÓRCA NOWEGO KIERUNKU W PEDAGOGICE I SZKOŁA PRACY, Psychoanaliza Zygmunta Freuda, PRACA SOCJALNA- prezentacja, Pobieranie materiału do badań, PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA-POSTRZEGANIE SIEBIE, Konspekt zajęć plastycznych, Tryb rozkazujący w języku polskim, Interakcje pedagogiki z innymi naukami., Choroby wydzielania wewnętrznego, Zagadnienia do egzaminu z historii wychowania cz2 i info o egzaminie, wychowanie, Metody pracy socjalnej, zimbardo, analiza i interpretacja wiersza, praktyki, Oświecenie: John Locke i Jan Jakub Rousseau, Konspekt zajęć z dziećmi, maria montessori, psychologia kliniczna - schizofrenia, anatomia ukł.pokarmowy, edukacja i promocja zdrowia, urazy kregoslupa, Wszystko o PEDAGOGICE OGÓLNEJ, Pedagogika krytyczna, psychologia społeczna notatki, diagnostyka niepłodności - standard opieki nad pacjentką, pkm do a do z, Parkinson , praca samokształceniowa, Teoria literatury - Hermenutyka, finanse, Niepełnosprawność, współczesne kierunki pedagogiczne, psychoterapia 1, PEDAGOGIKA EMANCYPACYJNA, szkoła herbartowska, niedokrwistość, EMOCJE, Praca z socjologii, Historia myśli pedagogicznej, Naruszenia i dylematy etyki pielęgniarskiej, intubacja, Przygotowanie do operacji, edukacja zdrowotna, krótka praca z psychologii, więzi rodzinne, rysunek złożeniowy ściągacza łożyska, Rehabilitacja, Przygotowanie do badań obrazowych, Metodyka edukacji matematycznej, Koncepcje i sposoby badania procesu pracy - praca zaliczeniowa, podstawy pielęgniarstwa, Nerki :), parazytologia, Wolność i odpowiedzialność jako kategoria pedagogiczna, Etyka, Wprowadzenie do socjologii - wykład 1, ABC wychowania, Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej, Struktura administracji publicznej, Matematyka Macierze, Zarządzanie przez jakość w podstawowej opiece zdrowotnej., pedagogika porownawcza, Organizacja oddziału intensywnej terapii, Karta obserwacji pacjenta, historia wych od strarożytnośći, Monitorowanie i profilaktyka zakazen szpitalnych, wykłady z podstaw teorii organizacji i zarządzania, Finanse - wykłady - WSKIZ, opieka długoterminowa, historia administracji, funkcje i zadania nauczyciela, intrna, Potencjał chemiczny substancji, Biochemia, Socjologia Edukacji, Prawa pacjenta, Barbara_Szacka_-_Wprowadzenie_do_Socjologii, pielegniarstwo-znaczenie dotyku, Pytania z anatomii , onkologia, Socjologia, Zatrucia, zapalenie płuc, Zarzadzanie w pielegniarstwie , Jan Ludwik Vives i Erazm z Rotterdamu, mięśniaki macicy, pediatria, pedagogika - na egzamin, Satyra, ironia, żart-jak uleczyć świat śmiechem, Defekty immunologiczne u noworodków, Triage, system start, segregacja poszkodowanych, telewizja, Egzamin z poetyki filologia polska, Pedagogika społeczna ? geneza, podstawowe pojęcia, główni przedstawici, Filozofia I rok, Anatomia, położnictwo, Zagadnienia na test z Fizyki + rozwiązania - WSKIZ, Teoria Wychowania, Arteterapia, Grupy spełeczne , badania, problem badawczy, Logika - egzamin + rozwiązania, Aktualne problemy zdrowotne ludności w Polsce i w Europie, PEDAGOGIKA OGÓLNA, Pedagogika Międzykulturowa, fascynujące Narodziny Życia, kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, Ankieta i kwestionariusz jako przykład metody diagnostycznej., pojecia i systemu pedagogiczne, Mechanizmy obronne osobowości, astma, badanie neurologiczna, pedagogika społeczna , Problemy zdrowotne kobiet w wieku przekwitania, Ochrona srodowiska, Pojęcia w ratownictwie medycznym, Kształcenie ustawiczne, choroby tetnic, Człowiek istota społeczna, Obliczenia ściągacza do łożysk, proces pielegnowania klebuszkowe zapalenie nerek, interna 2, Zdrowie publiczne, Podstawy Automatyki - Ćwiczenia - lista 1, anatomia, układ kostny, Biomedyczne podstawy rozwoju, Algorytm BLS u dziecka, współczesne kierunki w pedagogice, historia wychowania -lektura kalina bartnicka , irena szybiak, statystyka opisowa, teoria wychowania - prof. Kubiak-Szymborska, Prezentacja na temat okresu dojrzewania, afazja, mikroekonomia, biomedyka, Narkotyki - biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, rodzina- jej funkcje, zadania i cele, anatomia kości, narodziny i noworodek, Zabawy ruchowe dla dzieci starszych, praca zaliczeniowa, pozycje do karmienia piersią, Opracowanie klimatologiczne dla stacji meteorologicznych: Olsztyn, Kie, Psychologia - pytania, STYMULACJA SENSORYCZNA, Antropologia kulturowa, PROCES PIELĘGNOWANIA CHOREJ NA RAKA JAJNIKA , Żywienie dziecka z alergią pokarmową., notatki z higieny i epidemiologi, farmakologia 1, Zaburzenia świadomości w medycynie ratunkowej, Proces pielęgnowania, Wytrzymałość laborki, Instytucje ochrony środowiska, Socjologia Sztompka Socjalizacja, proces pielegnownia geriatria, badanie fizykalne, zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, Wykaz dawek substancji leczniczych w preparatach jednoskładnikowych, fazy rozwoju człowieka wg Eriksona, Neurologia, Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirurgicznym, Diagnozy łacińskie - pielęgniarstwo pediatryczne, Podstawy organizacji i zarządzania, metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej w świetlicach szkolnych, Terapia płynami - ostatni wykład z anestezji, Szpitalne zapalenie płuc Szpitalne zakażenie układu moczowego, ściąga z prawa cywilnego, metody i formy stosowane w pracy opiekuńczo-wychowawczej, Biochemia - białka i enzymy, ortopedia, USTRÓJ PAŃSTWA A ?MODEL? ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Sprawozdanie z laboratorium wytrzymałości materiałów, edukacja ekologiczna, Kartezjusz - streszczenie., psychologia, koncepcja państwa idealnego, Metody odziaływań grupowych- m. organizowania działalności zespołowej, oparzenia, wszczepy, przeszczepy, Studium przypadku z interny, Zachowania prozdrowotne, rodzaje, sposoby realizacji i motywy., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, pedagogika antyautorytarna, Znaniecki Socjologia wychowania konspekt, potoczna teoria wychowania a refleksja nad wychowaniem , zarzadzanie w ochronie zdrowia, Nakłucie jamy opłucnej, Hiegiena - żywienie [wykład VI], segregacja chorych , ratownictwo, stan zdrowia populacji polskiej w odniesieniu do starej unii, obs neurologia, obrzek limfatyczny, Teoria dzieła literackiego i procesu hist.-lit., historia języka polskiego, IVrok filologii polskiej, Nowotwory narządów rodnych kobiety, WYKŁADY PEDAGOGIKA 1 ROK I 1 SEMSTR, proces pielęgnowania chorego dializowanego, test na stres, Polityka Społeczna - demografia, odpowiedzi do wrzuconych pytań z LEP, komisja edukacji narodowej, pielęgniarstwo, Wpływ mass mediów na rozwój dziecka, Historia mysli pedagogicznej, Ściaga na terme, dziecko maltretowane, Dydaktyka- cele kształcenia, pytania badania fizykalne, Strona bierna w języku polskim, Zagadnienia z prawa konstytucyjnego, Sprawowanie kontroli, poczucie własnej wartości i potrzeba osiągnięć, Prace zaliczeniowe, Narkomania, ALS. Farmakoterapia w resuscytacji., Dietetyka - pomoc, Katalog łożysk stożkowych, profilaktyka zdrowotna dziecka w okresie przedszkolnym, Egzamin Mechanika Płynów, biochemia-wyklady, historia mysli pedagogicznej 2, Działania samorządu na rzecz rozwoju infrastruktury materialnej gminy, wstrząs, ergonomia i Bhp, dydaktyka, Dieta w profilaktyce miażdżycy, Koncepcja Freuda, PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTKI PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM MÓZGU Z NIEDOW, mikroekonomia, zginanie, Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego g za pomocą wahadła prostego, POChP, praca, Historia ochrony środowiska, Zagadnienia z Ekonomii, Metodyka pracy op.-wych., Socjologia wychowania 50 pytań do egzaminu, Kobieta w literaturze - monografia, badania ilościowe w naukach, tpl ściąga, Globalna i alternatywna wizja szkoły XXI w. Projektowanie okazów eduka, ekg w ratownictwie, Rozwój tożsamości w koncepcji Eriksona, DZIAŁANIE CZŁOWIEKA I WOLNOŚĆ WOLI, Rozwój ruchowy dziecka do 1 r.ż., Doustne leki przeciwcukrzycowe - prezentacja, koncepcje psychologiczne człowieka J.Kozielecki, Metody nauczania w szkole - super ściąga!, wlewy dożylne, Transplantacja, socjologia1, PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA, fizjologia laktacji, zarządzanie w położnictwie ściąga, Mikrobiologia ściąga (zal końcowe), podstawy pielegniarstwa sciąga , (nie)równość szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, Filozofia w pigułce cz2., Pedagogika specjalna-Grodzkiej, Mapa pojęciowa Herbart, Lalak Danuta Pilch Tadeusz - Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej, Nadcisnienie, matematyka-kompendium, pkm śćiąga, Style nauczania - dydaktyka, -, psychologia rozwojowa, układ hormonalny, nauka o polityce, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 3, Bezdomność, Gerontologia, Bóle głowy, Teoretyczne podstawy wychowania, wpływ mediów na dziecko, teoretyczne podstawy wychowania.wykłady, powiklania w chirurgi, sprawozdania z fizyki, CHOROBY GENETYCZNE, moja koncepcja wychowania, Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci, rola poloznej w profilaktyce statyki narządu rodnego, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, Rodzina jako grupa społeczna, rodzina w obliczu smierci, agresywni pacjenci, klimakterium, resuscytacja dziecka, Zagrożenia niemilitarne, podstawy mechamiki, Administracja publiczna, Połóg, logika wykłady, sciaga z dydaktyki 2 rok, Psychologia społeczna, niematerialne formy pomocy w ośrodku pomocy społecznej, Niedrożność dróg oddechowych, mikroekonomia, charakterystyka emocji, Wprowadzenie do psychologii, zajęcia ruchowe 6-latków, Proces pielęgnowania pacjenta z zakrzepowym zapaleniem żył, pedagogika resocjalizacyjna jako nauka, Rezonans magnetyczny, CZłowiek.Twórczość.Projektowanie.Resocjalizacja, Zadania z geometrii wykreślnej dr.Z.Sysak pwr_wroc, Subkultury młodzieżowe - podstawowe informacje, Budowa piersi i fizjologia laktacji, historia wychowania - średniowiecze, uniwersytety, Dobór materiału na koła zębate, filozofia, Zespół nerczycowy u dzieci, Aktywizujące metody nauczania, Projekt podnośnika, Działalność naukowa w pielęgniarstwie, opracowany materiał do obrony z socjologii, ETYKA zaliczenie końcowe, PSYCHIATRIA I PIELĘGNIAESTWO PSYCHIATRYCZNE, Mikroekonomia, EKG rozmieszczenie elektrod, Anoreksja i bulinia - pokaz slajdów, Cukry i cukrzyca, Pedagogika społeczna wykład nr 1, połóg -karmienie piersią (plusy), Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 5 i 6, Biegunki, zagadnienia na internistyczne cd, Belka z obliczeniami, PRZEDSTAW STANDARD OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD UCZNIEM, Pedriatria-hipoglikemia, gatunki stali, finanse ściąga, cukrzyca w ciąży, fenomenologia i egzystencjalizm, historia polski XIX w skrypt, współczesne koncepcje i teorie wychowania, psychologia ogólna -pojecia, Praca socjalna z klientem trudnym, WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK - THOMAS GORDON, wykład z biofizyki, Psycholgia kliniczna, Diagnoza pielęgniarska, pytania i odpowiedzi z psychologii, metody badań pedagogicznych, Makroekonomia David Begg, Ściąga uprawa roślin,, Kryminologia, Fizjologiczne i psychologiczne problemy młodzieży w wieku dojrzewania., proces pielegnowania, Patofizjologia niedokrwistości, Mikrobiologia [wykład III], Biomedyczne podstawy rozwoju, psychologia kliniczna, Gorączka trzydniowa - badanie fizykalne, A. Pratkanis, E. Aronson - Wiek propagandy, historia wychowania w starożytności, Podmiotowość w edukacji., Farmakologia dr Burak , Spawalnictwo - wykład - prowadzący Zbigniew Mirski, Mikrobiologia [wykład VI], zachowania ryzykowne wśród młodzieży, I i II wykład z Wytrzymałości Materiałów II, Pedagogika marksistowska cd i Nowe Wychowanie, czas wolny i kultura, problemy pielęgnacyjne pacjenta z otepieniem starczym, Księstwo Warszawskie, badanie chorego nieprzytomnego - ostra niedomoga pnia mózgu, Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych., dorosłość na psychologię rozwoju i osobowości , nauka i wiedza naukowa, Zarządzanie, spawalnictwo metoda TIG, Śmierć, umieranie, aspekt psychologiczny, badanie układu nerwowego, Systemy ochrony zdrowia., Podstawy Psychologii, Mammografia - opieka przed i po zabiegu, konspekt lekcji wf I klasa, rak piersi, pielegnowanie chorych na AIDS i ich rodzin, Fizjologia układu oddechowego, dydaktyka ogólna - ściągi , Janusz Korczak, Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w praktyce pielęgniarsk, proces pilęgnowania pacjenta dializowanego, mechanizm porodu fizjologicznego, Mózgowe porażenie dziecięce, Asertywność, sztuka której można i warto się nauczyć, historia wychowania, Menopauza, Biomedyka, zagadnienia, Przygotowanie do strumektomii- problemy pielęniarskie, Pytania na egz z onkologii - położnictwo USM dzienne, Wprowadzenie do pedagogiki 001, PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI, Sytuacja socjalna osób w podeszłym wieku, pedagogika wykłady, eutanazja, OSOBOWOSC - NARZEDZIE PRACY PEDAGOGA, wiedza o kulturze, Animacja jako nowa koncepcja upowszechniania kultury i edukacji. , działania twórcze egzamin, CHemia organiczna, pojęcie patologii jej rodzaje, skutki, zaburzenia gospodarki wodno- elektrolitowej, PSYCHOLOGIA PRACY 21 pytań i opracowane odpowiedzi do egzaminu, Schemat postępowania z dziećmi nieprzytomnymi, SZCZEPIONKI- SKŁAD, DZIAŁANIE, OBOWIĄZKOWY KALENDARZ SZCZEPIEŃ, rozwojówka egzamin, pedagogika międzykulturowa, Mikrobiologia [wykład II], Nóż tokarski - rysunek i oznaczenia kątów, MASAŻ NIEMOWLĘCIA, Metody Badań Pedagogicznych, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 4, nakłucie lędźwiowe - prezentacja, konspekt edukacja cukrzycy, wychowanie ateńskie, Adaptacja noworodka, Wskazania do wilgotnego leczenia ran, teoria wych ped uniw wroc egza, Wprowadzenie do psychologii, sokrates, dostęp naczyniowy tętniczy i żylny, Kryzys i rozpad rodziny jako systemu , Proces pielęgnowania OIOM, niewydolność serca studium przypadku - opieka pielęgniarska, charakterystyka spółgłosek, Pielegnacja po cholecystektomi, PEDAGOGIKA PERSONALISTYCZNA, J.J Rousseau., współczesne koncepcje pedagogiczne -egzamin, PSYCHOLOGIA PRACY przedmiot badań organizacja struktura motywacja, Czynniki warunkujące zdrowie i rozwój człowieka, Rola osób głuchych i słabo słyszących w społeczeństwie, praca socjalna, Sztuczna inteligencja, premedykcja przed zabiegiem operacyjnym, Zginanie płaskie belek prostych, Wychowanie naturalne J.J. Rousseau, Projekt przekładni walcowej (zęby proste-proste), Aseptyka, polityka społeczna, socjologia , inicjacja seksualna, Agresja dzieci w wieku przedszkolnym, ZNACZENIE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU W WYCHOWANIU I NAUCZANIU, Konspekt dydaktyka - CPR, Proces pielęgnowania chirurgia, From "Ucieczka od wolności", Edukacja onkologiczna, Psychologia i psychologia głębi czyli psychoanaliza, Podstawy Dydaktyki Ogólnej, wychowanie w róznych epokach ściąga, tydzień aktywności edukacyjnej dziecka w przedszkolu, edukacja różnowiercza, rehabilitacja, Rzucawka, KSOP Banaszak opracowanie pytań, Subkultura hip-hopu, Krwotoki, zakłady karne, testy NLPZ, Tony płuc i serca, procespielęgnacji 4, Podstawy filozofii, neurochirurgia, Problemy komunikacji interpersonalnej., Proces pielęgnowania pacjenta z chorobą Alzheimera, Nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, prawo cywilne, metrologia - laboratorium, rat.med.cz.1, Filozofia w pigułce cz3., materiały z pedagogiki wczesnoszkolnej, Proces pielęgnowania - chirurgia - perforacja wrzodu żołądka, materiały na egzamin- współczesne prądy i kierunki w pedagogice, Klasyfikacja stanu nieprzytomności wg. Glasgow, polineuropatie, Teoria wychowania treści kształcenia, istota, definicje, Drażetki i kapsułki, Czym jest pamięc?, Biofizyka, Organizacja i zarządzanie w administracji, konspekty rok 2, Postawy rodzicielskie i ich znaczenie dla rozwoju dziecka, Korczak, Emile Durkheim, prezentacja z teorii wychowania, socjalizacja, inkulturacja, sluzba wiezienna, Filozofia w pigułce cz4., Pedagogika społeczna, cz. 1, opieka nad pacjentem z SM, geriatria proces pielegnowania, Depresja, przyczyny, objawy, SEGREGACJA MEDYCZNA, Pedagogika Międzykulturowa, diagnstyka pedagogiczna-ściąga, Socjologia, Stres psychologiczny, Filozofia- egzamin, ściąga pedsgogika resocjalizacyjna, Pedagogika przedszkolna, urazy kregoslupa szyjnego, Epidemiologia zakazen szpitalnych 1, Fizjologia, na koło z literatury- średniowiecze, Geodezja - prace kameralne, schodzenia przewodu pokarmowego, cechy,typy i rodzaje diagnoz, anestezjologia i opieka medyczna, pojęcia z dydaktyki, choroba huntingtona, test z ginekolkogii PWSZ Nysa, Pedagogika specjalna, biochemia, Antropologia kulturowa-pigułka, Dydaktyka historii - ściąga mojej produkcji, składniki wychowania wg Kunowskiego, Etapy rozwoju psychospołecznego - Erikson, Karta cyklu - pusta, renesans, główne idee, Układ nerwowy i oddechowy, J.Kozielecki humanistyczna koncepcja psychologiczna człowieka", dieta matki karmiącej piersią, ellen key, Podstawy zarządzania slajdy, Przedmiot i zadania dydaktyki, niepełnosprawność ruchowa, Ściąga z Podstaw Automatyki - człony i wykresy, pedagogika społeczna, opracowane pytania dotyczące prawa i państwa, choroby chirurgiczne klatki piersiowej, plan tygodnia-pielęgniarka środowiskowa, psychologia rozwoju człowieka, R. Jaworski, mgr, proces neurologia, Matematyka Całki, zespół Downa, Wrodzone wady serca, Historia filozofii, enzymy, Patologia 2, Badanie wpływu pracy na tworzenie się typów osobowości, typów zawodow, Margaret Mead- Kultura i tożsamość, Przyżądowe udrażnianie dróg oddechowych, Środowisko wychowawcze rodziny i szkoły, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, Rękoczyny manewry, leki opioidowe leczenie bólu, pojęcia i systemy pedagogicznne, Termodynamika - laboratorium, pytania na egzamin z historii myśli pedagogicznej, Mikrobiologia [wykład VII], Podkultura więzienna., SZKOLNICTWO W CZASACH REFORMACJI, Pedagogika opiekuńcza, obserwacja intensywna terapia, Termodynamika - kolokwium 1 i 2, zasady prawne wykonywania zawodu pielęgniarki, Fizjologia, KOMUNIKAT ? SPOSÓB KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, Fizjologia, Agresja w przedszkolu., Problematyka uzależnień, system oświatowy w Wielkiej Brytanii, mikrobiolgia, Koncepcja psychodynamiczna człowieka, Samodzielność zawodowa pielęgniarki i położnej- prezentacja., Mechanika Techniczna - ściąga cz.1, Zaburzenia wodno-elektrolitowe, Mięśnie szkieletowe, wprowadzenie do filozofii sciaga alfabetyczna, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 2 (rar3/3), scenariusz do zajęć z agresji 3, bad. fizykalne nerwy czaszkowe, mikrobiologia i paracytologia, studium przypadku dziecka zdolnego , Zatorowość płucna, Zespół dziecka krzywdzonego, Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem, metodologia wykłady, wychowanie rzymskie, Zagadnienia Partie polityczne i Systemy partyjne , Administracja Publiczna, ZASADY STOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO, Podstawy psychiatrii, polityka społeczna, choroba wrzodowa patofizjologia, Okres Międzywojenny w Polsce!, KARA ŚMIERCI - ARGUMENTY ZA I PRZECIW, Wodogłowie, psychologia kliniczna - niepełnosprawność intelektualna, Wybrane choroby powodowane przez pierwotniaki, pierwsza i druga wojna światowa, pedagogika montessori, biologiczne i społeczne czynniki rozwoju jednostki, urazy narządów jamy brzusznej, ?Rola pracy w życiu człowieka i społeczeństwa?, pedagogika specjalna, PSYCHOLOGIA, Ściąga - Rośliny okopowe, zagadnienia i notatki z literatury staropolskiej, instytucje wsparcia dziecka i rodziny, dziennik praktyk, wykłady z niedostosowania społecznego, Fizjoterapia w chirurgii i onkologii, Sumienie a zasady etyczne, ściągi z prawa, Media w edukacji - wykład 3 , PEDAGOGIKA I SZKOLNICTWO EPOKI ODRODZENIA, nietrzymanie moczu u kobiet, zagadnienia na internistyczne cd, neurologia, Podstawy terapii indywidualnej i grupowej, upadki osób starszych, Rola i funkcje nauczyciela we współczesnej szkole, anoreksja i bulimia, Pielęgnowanie pacjentki po porodzie fizjologicznym, Teoria maszyn i mechanizmów - zestaw problemów analizy i projektowania, metody i techniki badań w pedagogice, Strereotypy jako bariery kulturowe, Związki w kosmetyce, działania twórcze, Stosunki polsko-rosyjskie w XVI i XVII wieku, psychologia rozwojowa, Proscesy Percepcji itp., Prawo administracyjne, Śpiączki-stany nieprzytomności, Interna i pielęgniarstwo internistyczne, Metodologia historii-super ściąga!, konspekt- nauka pływania kraulem na piersiach, ściąga-pedagogika specjalna, Systemy dydaktyczne , sprawozdanie z pracy dydaktyczni- wychowawczej, Badanie własności technologicznych metali, Samokształcenie/Monitorowanie śródoperacyjne, emocje a procesy poznawcze, Medycyna, opieka zdrowotna i pomoc doraźna w średniowieczu. , Socjologia pyt. na egzamin, Narkotyki, Kuratorzy rodzinni, Psychologia wychowania, HCV,HBV,HIV, Ankieta wg Rubachy, Zasady postępowania i opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem, Udrażnianie dróg oddechowych, biomed.podstawy rozwoju, Biomedyka, Pieluszkowe zapalenie skóry, Metody badań w pedagogice społecznej, szkoły alternatywne, termodynamika kolokwium pwr, zatrucia, Praca na temat grup społecznych- socjologia, OBSERWACJA I PIELĘGNOWANIE POŁOŻNICY W POŁOGU POWIKŁANYM, Nowoczesne metody leczenia odleżyn., Pedagogika personalistyczna, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, testy z zarządzania, choroba parkinsona, współczesne kierunki pedagogiczne, KOMUNIKACJA POLOZNICTWO, 100 ukladow rownan liniowych z pelnymi rozwiazaniami krok po kroku, Media w edukacji, PSYCHOLOGII, Biomedyka , Charakterystyka postaw rodzicielskich., Nieprzystosowanie społeczne i ich resocjalizacja-schroniska nieletnich, KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI ? KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERB, Obrobka plastyczna, Konflikty społeczne i polityczne na świecie, definicja pedagogiki społecznej, Zagadnienia z elementów prawa ( studia pedagogiczne) cz. 1, Poststrukturalizm, Żółtaczka noworodków, porty naczyniowe, Zasady żywienia niemowląt, potrzeby człowieka, Pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa, 20 pytań z socjologii, logika dla opornych, metody wychowania, Teoria poznania św. Augustyna, Oświecenie w Polsce Komisja Edukacji Narodowej, Chirurgia - klinika, system nagród i kar na przykładzie ZK w Tarnowie, wyznaczanie ogniskowej soczewki na podstawie pomiaru odległości przedm, Administracja Publiczna, Układ oddechowy- prezentacja, diagnoza pedagogiczna, Rehabilitacja po endoprotezoplastyce cementowej, niepełnosprawność intelektualna, Rysunek wykonawczy wału korbowego, Nauczanie w średniowieczu, Konspekt edukacji pacjenta, poijn, Praca inż. projekt przenośnika wstrząsowego... itd. - moja, Diagnoza pielęgniarska, zagadnienia na internistyczne cd, Konspekt wprowadzania literki \'i\', Zadania pielęgniarki w łagodzeniu ujemnych następstw chemioterapii, Diagnoza, zaburzenia rytmu, interna, proces uczenia się, Prawa pacjenta, Pedagogika wychowania integralnego skrypt, konspekt zajęć świetlicowych, Metody i Techniki, osobliwości nauczyciela, PYTANIA NA EGZAMIN Z SOCJOLOGII, Wstęp do prawoznawstwa; Tobor Nowacki, psychiatria, autonomiczny układ nerwowy, Good info, doktyryny pedagogiczne- wykłądy, pediatria, Pedagogika wczesnoszkolna, czas wolny dzieci i młodzieży, Socjologia, Szacka - Wstęp do Socjologii, Farmakologia ogólna 1, Pedagogika przedszkolna, opracowane zagadnienia-resocjalizacja, NAGŁE ZATRZ.KRĄŻENIA, Historia ustroju państwa i prawa polski 08.11.2009, Poglądy pedagogiczne Szymona Marycjusza z Pilzna, pedagogika porównawcza, Rozwój dziecka, Interna, diabetologia, gastroenterologia, nefrologia, Wpływ nikotyny i alkoholu na rozwój płodu, Chorob niedokrwienna sarca, najbardziej skorumpowane grupy społeczne w Polsce, Wykłady z prawa konstytucyjnego u dr składowskiego, anatomia- układ mięśniowy, Metoda Montesorri, Transplantologia - prezentacja, definicja poj??????‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚, przygotowanie pompy insulinowej, Historia Mysli Pedagogicznej, Filozofia, plan metodyczny zajec, aborcja, Analiza przypadku, obliczenia z mechaniki, Badanie noworodka, nagły wypadek, co robić w miejscu zagrożenia-referat, dojrzewanie płciowe, zaburzenia, Wytłaczanie i przetłaczanie, Poród uliczny, Rola pielęgniarki w rehabilitacji i opiece nad chorym po udarze mózgu, Erazm Glinczer, Janusz Korczak, czesław babicki, Metody badawcze, europejsk wspolnota pielegniarek badaczy, test - historia filozofii, Pacjent ze stomią - przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji, doegliwości okresu ciąży, wypalenie zawodowe, Czynniki wpływające na rozwój praktyki pielęgniarskiej, narkomania, CHORY W STANIE TERMINALNYM, Ochrona srodowiska sciagi, Wstęp, zdolności społeczne, procesy grupowe,role grupowe, odruchy, egzamin z wytrzymałości materiałów 2008 i 09 (zaoczne), egzamin z wytrzymałości materiałów z 2009 (dzienne), Antypedagogika, Historia wychowania jako nauka, Patologie społeczne, promocja zdrowia 2, Podstawy obróbki skrawaniem - Skrypt, Dom Dziecka, leki wykrztusne, stres, Biochemia cz.2, Neurologia, semestr I, zdrowie publiczne, poznanie siebie a wybór zawodu, podmiotowość, karmienie piersią, Literatura Staropolska 1 rok, Przemoc wobec dziecka w rodzinie/przemoc seksualna., Andragogika, cechy smierci, Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych, Patomorfologia, Geneza filozofii chrześcijańskiej - poglądy św Augustyna., Początki i rozwój szpitali. Od świątyni i przytułku do nowoczesnego..., Wychowanie , kontraktowanie świadczeń, substabtancje psychoaktywne i ich wpływ na organizm, GRUPA SPOŁECZNA, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój szkolnictwa w państwie Karola wielkiego, stopnie odwodnienia, Dialogi pielęgniarki i pacjenta. znaczenie w kształtowaniu podmiotowym, Program profilaktyki dla rodziców dziecka chorującego na drogi oddech, DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA, iniekcje, Pedagogika emancypacyjna, Gestalt, Niederektywna, antyautorytarna, Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, karmienie piersią, obserwacja z psychiatryka, Stan i diagnoza problemów pielęgnacyjnych pacjenta z tętniakiem aorty , SYSTEM OŚWIATOWY USA, Dziecko przewlekle chore, dziesięciościan edukacji, depresja poporodowa, CELE I ZADANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ŚWIETLE NOWEJ REFORMY, europejska grupa pielegniarek badaczy, badania endoskopowe, biomedyczne podstawy , psychologia og. 9 pojęć, Zaburzenia nerwicowe, praca badawcza socjologia, prezentacja z genetyki, MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY POLA OPERACYJNEGO. CEL MYCIA POLA OPERACYJNE, Biznes Plan Fitness Klubu, Pielegnowanie dziecka chirurgicznego i chorobami endokrynologicznymi, Osobowość i jej cechy, test Eysencka, Ergonomia i BHP, Metoda oceny ryzyka- praca powtarzalna, Układ wydalniczy, witaminy, wypalenie zawodowe, psychoterapia 2, koło z genetyki, Przegląd wiązań w chemii nieorganicznej, Motywacje - najważniejsze informacje o motywach działania ludzkiego., behawioryzm, Funkcjonowanie zakładu poprawczego, proces pielęgnowania dziecka chorego na płonice, Odmiana rzeczowników trudnych, histologia - test 2oo6, chemia rolna, wprowadzenie do socjologii - wykład 2, Czynniki zaburzające rozwój dziecka przedurodzeniem, Starość jako zjawisko społeczne , zaburzenia rytmu serca, Platon życie, dzieło i poglądy., Odpornoś organizmu, farmakologia 2, postawy rodzicielskie wg. Ziemskiej, Rola łożyska i wód płodowych., Problemy zdrowotne kobiet w wieku przekwitania-formy i metody profil, Metody kształtowania wizerunku firmy , wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej wykłady, Antybiotyki w skrócie, Teoria wychowania - przykładowe sprawdziany, Andragogika, 0pracowanie pytań dyplomowych z pediatrii, ćwiczenia w połogu, zagadnienia z dydaktyki, Ściąga z uprawy zbóż, , Objawy, dieta seniorów, socjologia. sciagaa, Patomorfologia, notatki z ćwiczeń z teorii współczesnej psychologii, PEDAGOGIKA EMANCYPACYJNA, konspekt z lekcji korekcyjnej, Patologia 3, Metody Badań Ped., Socjologia- religia, andragogika, kserówka 1, cukrzyca, historia wychowania i mysli pedagogicznej, współczesne ideologie wychowania, zamiana bielizny pościelowej leżącemu (w 2 pielęgniarki), Pedagogika personalistyczna cd, skan notatek z ćwiczeń z geologii, Prawo rodzinne i opiekuńcze opracowane pytania na egzamin, Szkolnictwo polskie pod okupacją hitlerowską, Historia myśli pedagogicznej, Gry i zabawy ogólnorozwojowe, Okres prenatalny życia człowieka, Refleksja nad książką Janusza Korczaka pt.: ?Jak kochać dziecko. Dziec, nadciśnienie u dzieci, Historia wychowania, ostry stan zapalny trzustki, odkrycia geograficzne -- konspekt lekcji, psychologia kliniczna, Kroplowy wlew dożylny, opracowanie na pedagogike z Kunowskiego, Wstrzyknięcia dożylne, Depresja i jej rodzaje, Arystoteles, pytania z genetyki, Animacja społeczno - kulturalna - zagadnienia egzaminacyjne, TERMODYNAMIKA DLA CHEMIKÓW, FIZYKÓW I INŻYNIERÓW, RECENZJA Gry komputerowe i programy multimedialne zagrożenia ..., FILOZOFIA ŚCIĄGA, strategie ochrony zdrowia i programy zdrowotne, CECHY OSOBOWOŚCI A PREFERENCJE ZAWODOWE wg Hollanda i Geiera, Przedmiot, cel i zadania resocjalizacji., sposoby motywacji ucznia do nauki, Punkcja mostka algorytm postępowania, Metodologia badań społecznych kpsw, Auksologia, Nawozy, chemia rolna, ubóstwo jako zjawisko społeczne, DIETA NISKOCHOLESTEROLOWA, proces piel. geriatria, proces pielęgnowania, Biologia molekularna z cytogenetyką - wykłady, Higiena - chemiczne zanieczyszczenia środowiska życia [wykład I], Tatarkiewicz "Cywilizacja i kultura", zrobione zadanie na zaliczenie - 3, Automatyzm serca, pedagogika w ujęciu współczesnym, tyflopedagogika praca socjalna , Sposoby tamowania krwotoków z zewnątrz , roztwory wodne, Psychologia- pytania na egzamin , motywacja, łacina anatomia, Teoria stosunków międzynarodowych, 100 lat samotności - streszczenie, prawo medyczne, proces pielegnowania chirurgia, Pedagogika emancypacyjna i antyautorytarna, Socjologia, Pedagogika - behawioryzm, scenariusz zajęć z lektury, Leki p/biegunkowe, RSI - metoda szybkiej intubacji, okres wczesnoszkolny-psychologia, nadciśnienie indukowane ciążą, SUDETY, Szkolnictwo w czasach saskich /w XVIII w., pierwsza pomoc, Anragogika, Rola człowieka dorosłego, PROJEKT REALIZACJI MASAŻU KLASYCZNEGO, agresja i przemoc wobec dziecka, pielegniarstwo-depresja, Mowa zależna i niezależna w języku polskim, Porażenia nn obwodowych KKD, usprawnianie - krótka prezentacja, John Dewey, niewydolnosc oddechowa jako problem obrażen wiolonarzadowych, SIŁY SPOŁECZNE JAKO KLUCZOWA KATEGORIA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ , Gramatyka opisowa-przykładowe zdania , Składniki osobowości, Noworodek, psychologia humanistyczna, Współczesny człowiek wobec wartości moralnych, Sen i zaburzenia snu., Prostytucja, Fryderyk Frobel(ogródki dziecięce), historia języka polskiego, IVrok filologii polskiej, kineza sciaga, oligofrenopedagogika, podstawy pielęgniarstwa, ściąga z anatomii, wychowanie rycerskie, rzemieslnicze i mieszczańskie w średniowieczu, Ortopedia -pielęgniarstwo praca samokształceniowa, fizyka II PWR ZADANIA, scenariusz do zajęć z agresji 5, Historia języka polskiego w pigułce, egzamin zawodowy farma, dekontaminacja, Fizyka - badanie ruchu wahadła sprężynowego, Konstytucyjny system organów państwa, leki psychotropowe, farmakologia, Zdjęcia egzaminu z Mechaniki Płynów, archetypy i symbole, niedostosowanie spoleczne, Fizyka sprawozdania, Bezrobocie, profilaktyka patologii społecznej wykłady, Ignacy Krasicki - Myszeida, Nieprzystosowanie społeczne, Filozofia, Historia wychowania, referat o dziurze ozonowej, Mikrobiologia [ćw], Biomedyczne podstawy rozwoju, endokrynologia, mediacja- prezentacja , UKŁAD KRAZENIA, badanie przedmiotowe jamy brzusznej, psychologia twórczości- definicje, socjologia edukacji - dr budrewicz, pedagogika wczesnoszkolna, wykłady i ćwiczenia, rozpoznania ginekologiczne, Hormony, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Zdrowie publiczne - bakterie i wirusy, Zagadnienie norm i wartości , Wstrząsająca książka o anoreksji, PODSTAWY MEDODOLOGII BADAŃ SPOŁECZNYCH- (wpływ czegos na coś), Mechanizmy ewolucji, filozofia, Socjologia Zdrowia, OZW - leczenie inwazyjne i farmakologiczne, Antomia i fizjologia budowa i funkcja jelita grubego, Źródła informacji dla dziennikarza, skrypt części maszyn zeszyt 1, prawo rzymskie ,