Interakcje pedagogiki z innymi naukami., Choroby wydzielania wewnętrznego, Zagadnienia do egzaminu z historii wychowania cz2 i info o egzaminie, wychowanie, Metody pracy socjalnej, zimbardo, analiza i interpretacja wiersza, Roland Barthes "Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań", praktyki, Oświecenie: John Locke i Jan Jakub Rousseau, prace zaliceniowe, Konspekt zajęć z dziećmi, maria montessori, europejskie, anatomia ukł.pokarmowy, edukacja i promocja zdrowia, Pobieranie materiału do badań, Wszystko o PEDAGOGICE OGÓLNEJ, Pedagogika krytyczna, psychologia społeczna notatki, pkm do a do z, Teoria literatury - Hermenutyka, finanse, psychologia kliniczna - schizofrenia, współczesne kierunki pedagogiczne, PEDAGOGIKA EMANCYPACYJNA, urazy kregoslupa, szkoła herbartowska, niedokrwistość, EMOCJE, Praca z socjologii, Historia myśli pedagogicznej, intubacja, edukacja zdrowotna, więzi rodzinne, rysunek złożeniowy ściągacza łożyska, Rehabilitacja, Przygotowanie do badań obrazowych, krótka praca z psychologii, Metodyka edukacji matematycznej, diagnostyka niepłodności - standard opieki nad pacjentką, Koncepcje i sposoby badania procesu pracy - praca zaliczeniowa, Niepełnosprawność, psychoterapia 1, Proces pielęgnowania w Hypotrofii, parazytologia, Wolność i odpowiedzialność jako kategoria pedagogiczna, Etyka, Wprowadzenie do socjologii - wykład 1, ABC wychowania, Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej, Matematyka Macierze, Zarządzanie przez jakość w podstawowej opiece zdrowotnej., pedagogika porownawcza, Organizacja oddziału intensywnej terapii, Socjologia, Karta obserwacji pacjenta, historia wych od strarożytnośći, Monitorowanie i profilaktyka zakazen szpitalnych, wykłady z podstaw teorii organizacji i zarządzania, Finanse - wykłady - WSKIZ, opieka długoterminowa, Struktura administracji publicznej, podstawy pielęgniarstwa, intrna, Potencjał chemiczny substancji, Biochemia, Socjologia Edukacji, Prawa pacjenta, Pytania z anatomii , historia administracji, Socjologia, Naruszenia i dylematy etyki pielęgniarskiej, proces pielęgnowania- ginekologia, Jan Ludwik Vives i Erazm z Rotterdamu, Barbara_Szacka_-_Wprowadzenie_do_Socjologii, pielegniarstwo-znaczenie dotyku, Zatrucia, pedagogika - na egzamin, Nerki :), Zarzadzanie w pielegniarstwie , Satyra, ironia, żart-jak uleczyć świat śmiechem, Defekty immunologiczne u noworodków, telewizja, pediatria, funkcje i zadania nauczyciela, Egzamin z poetyki filologia polska, Pedagogika społeczna ? geneza, podstawowe pojęcia, główni przedstawici, Filozofia I rok, Anatomia, położnictwo, Parkinson , praca samokształceniowa, Zagadnienia na test z Fizyki + rozwiązania - WSKIZ, Teoria Wychowania, Triage, system start, segregacja poszkodowanych, badania, Proces pielęgniarski pediatria biegunka wywołana rotawirusem, Przygotowanie do operacji, problem badawczy, Arteterapia, Aktualne problemy zdrowotne ludności w Polsce i w Europie, PEDAGOGIKA OGÓLNA, fascynujące Narodziny Życia, kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, Ankieta i kwestionariusz jako przykład metody diagnostycznej., Mechanizmy obronne osobowości, astma, badanie neurologiczna, Grupy spełeczne , Problemy zdrowotne kobiet w wieku przekwitania, Logika - egzamin + rozwiązania, Ochrona srodowiska, Pojęcia w ratownictwie medycznym, mięśniaki macicy, Kształcenie ustawiczne, choroby tetnic, Człowiek istota społeczna, Pedagogika Międzykulturowa, pedagogika społeczna , Zdrowie publiczne, Podstawy Automatyki - Ćwiczenia - lista 1, Algorytm BLS u dziecka, współczesne kierunki w pedagogice, historia wychowania -lektura kalina bartnicka , irena szybiak, Obliczenia ściągacza do łożysk, statystyka opisowa, Biomedyczne podstawy rozwoju, teoria wychowania - prof. Kubiak-Szymborska, onkologia, Prezentacja na temat okresu dojrzewania, interna 2, afazja, biomedyka, Narkotyki - biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, anatomia kości, narodziny i noworodek, Zabawy ruchowe dla dzieci starszych, pojecia i systemu pedagogiczne, praca zaliczeniowa, pozycje do karmienia piersią, Opracowanie klimatologiczne dla stacji meteorologicznych: Olsztyn, Kie, rodzina- jej funkcje, zadania i cele, mikroekonomia, Żywienie dziecka z alergią pokarmową., notatki z higieny i epidemiologi, STYMULACJA SENSORYCZNA, Zaburzenia świadomości w medycynie ratunkowej, Antropologia kulturowa, Proces pielęgnowania, Wytrzymałość laborki, Socjologia Sztompka Socjalizacja, proces pielegnownia geriatria, Wykaz dawek substancji leczniczych w preparatach jednoskładnikowych, fazy rozwoju człowieka wg Eriksona, Neurologia, Podstawy organizacji i zarządzania, metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej w świetlicach szkolnych, Instytucje ochrony środowiska, farmakologia 1, Psychologia - pytania, Terapia płynami - ostatni wykład z anestezji, Szpitalne zapalenie płuc Szpitalne zakażenie układu moczowego, ściąga z prawa cywilnego, metody i formy stosowane w pracy opiekuńczo-wychowawczej, Biochemia - białka i enzymy, ortopedia, Sprawozdanie z laboratorium wytrzymałości materiałów, Diagnozy łacińskie - pielęgniarstwo pediatryczne, edukacja ekologiczna, koncepcja państwa idealnego, anatomia, układ kostny, psychologia, Zachowania prozdrowotne, rodzaje, sposoby realizacji i motywy., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, pedagogika antyautorytarna, Znaniecki Socjologia wychowania konspekt, potoczna teoria wychowania a refleksja nad wychowaniem , PROCES PIELĘGNOWANIA CHOREJ NA RAKA JAJNIKA , Hiegiena - żywienie [wykład VI], Kartezjusz - streszczenie., segregacja chorych , ratownictwo, stan zdrowia populacji polskiej w odniesieniu do starej unii, USTRÓJ PAŃSTWA A ?MODEL? ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, zarzadzanie w ochronie zdrowia, Teoria dzieła literackiego i procesu hist.-lit., historia języka polskiego, IVrok filologii polskiej, obrzek limfatyczny, Nowotwory narządów rodnych kobiety, badanie fizykalne, test na stres, Polityka Społeczna - demografia, odpowiedzi do wrzuconych pytań z LEP, komisja edukacji narodowej, Metody odziaływań grupowych- m. organizowania działalności zespołowej, Wpływ mass mediów na rozwój dziecka, Historia mysli pedagogicznej, Ściaga na terme, Dydaktyka- cele kształcenia, Strona bierna w języku polskim, Zagadnienia z prawa konstytucyjnego, Sprawowanie kontroli, poczucie własnej wartości i potrzeba osiągnięć, obs neurologia, Prace zaliczeniowe, zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, Dietetyka - pomoc, Katalog łożysk stożkowych, profilaktyka zdrowotna dziecka w okresie przedszkolnym, dziecko maltretowane, Egzamin Mechanika Płynów, historia mysli pedagogicznej 2, Narkomania, Działania samorządu na rzecz rozwoju infrastruktury materialnej gminy, ergonomia i Bhp, dydaktyka, Dieta w profilaktyce miażdżycy, Koncepcja Freuda, biochemia-wyklady, pielęgniarstwo, mikroekonomia, zginanie, Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego g za pomocą wahadła prostego, oparzenia, wszczepy, przeszczepy, Historia ochrony środowiska, Zagadnienia z Ekonomii, Metodyka pracy op.-wych., Socjologia wychowania 50 pytań do egzaminu, Kobieta w literaturze - monografia, badania ilościowe w naukach, WYKŁADY PEDAGOGIKA 1 ROK I 1 SEMSTR, tpl ściąga, Globalna i alternatywna wizja szkoły XXI w. Projektowanie okazów eduka, ekg w ratownictwie, ALS. Farmakoterapia w resuscytacji., Rozwój tożsamości w koncepcji Eriksona, DZIAŁANIE CZŁOWIEKA I WOLNOŚĆ WOLI, Metody nauczania w szkole - super ściąga!, Nakłucie jamy opłucnej, Transplantacja, socjologia1, PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA, fizjologia laktacji, zarządzanie w położnictwie ściąga, Rozwój ruchowy dziecka do 1 r.ż., Doustne leki przeciwcukrzycowe - prezentacja, podstawy pielegniarstwa sciąga , (nie)równość szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, Filozofia w pigułce cz2., Mikrobiologia ściąga (zal końcowe), wstrząs, Mapa pojęciowa Herbart, pytania badania fizykalne, matematyka-kompendium, pkm śćiąga, Style nauczania - dydaktyka, -, psychologia rozwojowa, nauka o polityce, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 3, Bezdomność, Gerontologia, Bóle głowy, Teoretyczne podstawy wychowania, teoretyczne podstawy wychowania.wykłady, wlewy dożylne, powiklania w chirurgi, sprawozdania z fizyki, układ hormonalny, CHOROBY GENETYCZNE, Pedagogika specjalna-Grodzkiej, Lalak Danuta Pilch Tadeusz - Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej, wpływ mediów na dziecko, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, rodzina w obliczu smierci, Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci, agresywni pacjenci, rola poloznej w profilaktyce statyki narządu rodnego, klimakterium, resuscytacja dziecka, moja koncepcja wychowania, Zagrożenia niemilitarne, Nadcisnienie, podstawy mechamiki, Administracja publiczna, logika wykłady, sciaga z dydaktyki 2 rok, niematerialne formy pomocy w ośrodku pomocy społecznej, Niedrożność dróg oddechowych, Rodzina jako grupa społeczna, mikroekonomia, charakterystyka emocji, Połóg, Wprowadzenie do psychologii, pedagogika resocjalizacyjna jako nauka, Rezonans magnetyczny, CZłowiek.Twórczość.Projektowanie.Resocjalizacja, Zadania z geometrii wykreślnej dr.Z.Sysak pwr_wroc, Psychologia społeczna, Subkultury młodzieżowe - podstawowe informacje, Budowa piersi i fizjologia laktacji, historia wychowania - średniowiecze, uniwersytety, Dobór materiału na koła zębate, filozofia, Zespół nerczycowy u dzieci, Aktywizujące metody nauczania, Projekt podnośnika, Działalność naukowa w pielęgniarstwie, ETYKA zaliczenie końcowe, POChP, praca, koncepcje psychologiczne człowieka J.Kozielecki, Mikroekonomia, EKG rozmieszczenie elektrod, Anoreksja i bulinia - pokaz slajdów, Pedagogika społeczna wykład nr 1, połóg -karmienie piersią (plusy), Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 5 i 6, Biegunki, zagadnienia na internistyczne cd, Belka z obliczeniami, PRZEDSTAW STANDARD OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD UCZNIEM, gatunki stali, finanse ściąga, cukrzyca w ciąży, opracowany materiał do obrony z socjologii, fenomenologia i egzystencjalizm, historia polski XIX w skrypt, współczesne koncepcje i teorie wychowania, zajęcia ruchowe 6-latków, wykład z biofizyki, Cukry i cukrzyca, Psycholgia kliniczna, psychologia ogólna -pojecia, Pedriatria-hipoglikemia, pytania i odpowiedzi z psychologii, metody badań pedagogicznych, Makroekonomia David Begg, Ściąga uprawa roślin,, Kryminologia, Fizjologiczne i psychologiczne problemy młodzieży w wieku dojrzewania., Biomedyczne podstawy rozwoju, Gorączka trzydniowa - badanie fizykalne, Diagnoza pielęgniarska, historia wychowania w starożytności, Podmiotowość w edukacji., WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK - THOMAS GORDON, Spawalnictwo - wykład - prowadzący Zbigniew Mirski, Mikrobiologia [wykład VI], Mikrobiologia [wykład III], Praca socjalna z klientem trudnym, zachowania ryzykowne wśród młodzieży, I i II wykład z Wytrzymałości Materiałów II, Patofizjologia niedokrwistości, Pedagogika marksistowska cd i Nowe Wychowanie, psychologia kliniczna, Farmakologia dr Burak , czas wolny i kultura, Księstwo Warszawskie, badanie chorego nieprzytomnego - ostra niedomoga pnia mózgu, Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych., dorosłość na psychologię rozwoju i osobowości , nauka i wiedza naukowa, Zarządzanie, spawalnictwo metoda TIG, Śmierć, umieranie, aspekt psychologiczny, badanie układu nerwowego, Systemy ochrony zdrowia., Podstawy Psychologii, konspekt lekcji wf I klasa, pielegnowanie chorych na AIDS i ich rodzin, Janusz Korczak, rak piersi, Mózgowe porażenie dziecięce, historia wychowania, Menopauza, Biomedyka, zagadnienia, Asertywność, sztuka której można i warto się nauczyć, Pytania na egz z onkologii - położnictwo USM dzienne, Wprowadzenie do pedagogiki 001, PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI, Sytuacja socjalna osób w podeszłym wieku, Fizjologia układu oddechowego, eutanazja, dydaktyka ogólna - ściągi , OSOBOWOSC - NARZEDZIE PRACY PEDAGOGA, wiedza o kulturze, mechanizm porodu fizjologicznego, Animacja jako nowa koncepcja upowszechniania kultury i edukacji. , działania twórcze egzamin, CHemia organiczna, pojęcie patologii jej rodzaje, skutki, zaburzenia gospodarki wodno- elektrolitowej, PSYCHOLOGIA PRACY 21 pytań i opracowane odpowiedzi do egzaminu, Schemat postępowania z dziećmi nieprzytomnymi, rozwojówka egzamin, Przygotowanie do strumektomii- problemy pielęniarskie, pedagogika międzykulturowa, Nóż tokarski - rysunek i oznaczenia kątów, Metody Badań Pedagogicznych, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 4, pedagogika wykłady, wychowanie ateńskie, Adaptacja noworodka, Wskazania do wilgotnego leczenia ran, teoria wych ped uniw wroc egza, Wprowadzenie do psychologii, sokrates, Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w praktyce pielęgniarsk, Mikrobiologia [wykład II], charakterystyka spółgłosek, nakłucie lędźwiowe - prezentacja, MASAŻ NIEMOWLĘCIA, PEDAGOGIKA PERSONALISTYCZNA, J.J Rousseau., Mammografia - opieka przed i po zabiegu, współczesne koncepcje pedagogiczne -egzamin, SZCZEPIONKI- SKŁAD, DZIAŁANIE, OBOWIĄZKOWY KALENDARZ SZCZEPIEŃ, Czynniki warunkujące zdrowie i rozwój człowieka, praca socjalna, Studium przypadku z interny, Sztuczna inteligencja, premedykcja przed zabiegiem operacyjnym, Zginanie płaskie belek prostych, Wychowanie naturalne J.J. Rousseau, Projekt przekładni walcowej (zęby proste-proste), Aseptyka, polityka społeczna, socjologia , inicjacja seksualna, PSYCHOLOGIA PRACY przedmiot badań organizacja struktura motywacja, Rola osób głuchych i słabo słyszących w społeczeństwie, From "Ucieczka od wolności", Kryzys i rozpad rodziny jako systemu , Agresja dzieci w wieku przedszkolnym, Psychologia i psychologia głębi czyli psychoanaliza, Podstawy Dydaktyki Ogólnej, wychowanie w róznych epokach ściąga, tydzień aktywności edukacyjnej dziecka w przedszkolu, ZNACZENIE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU W WYCHOWANIU I NAUCZANIU, rehabilitacja, Rzucawka, KSOP Banaszak opracowanie pytań, Subkultura hip-hopu, Krwotoki, testy NLPZ, Tony płuc i serca, Podstawy filozofii, edukacja różnowiercza, Problemy komunikacji interpersonalnej., Nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, prawo cywilne, metrologia - laboratorium, rat.med.cz.1, Filozofia w pigułce cz3., materiały z pedagogiki wczesnoszkolnej, materiały na egzamin- współczesne prądy i kierunki w pedagogice, Klasyfikacja stanu nieprzytomności wg. Glasgow, Teoria wychowania treści kształcenia, istota, definicje, Drażetki i kapsułki, Czym jest pamięc?, Biofizyka, Organizacja i zarządzanie w administracji, procespielęgnacji 4, Postawy rodzicielskie i ich znaczenie dla rozwoju dziecka, Korczak, Emile Durkheim, polineuropatie, prezentacja z teorii wychowania, socjalizacja, inkulturacja, sluzba wiezienna, Filozofia w pigułce cz4., zakłady karne, konspekty rok 2, Pedagogika społeczna, cz. 1, Depresja, przyczyny, objawy, Pedagogika Międzykulturowa, diagnstyka pedagogiczna-ściąga, Socjologia, Stres psychologiczny, Edukacja onkologiczna, Filozofia- egzamin, ściąga pedsgogika resocjalizacyjna, Pedagogika przedszkolna, urazy kregoslupa szyjnego, Epidemiologia zakazen szpitalnych 1, na koło z literatury- średniowiecze, Geodezja - prace kameralne, schodzenia przewodu pokarmowego, cechy,typy i rodzaje diagnoz, anestezjologia i opieka medyczna, pojęcia z dydaktyki, test z ginekolkogii PWSZ Nysa, Pedagogika specjalna, Fizjologia, biochemia, Antropologia kulturowa-pigułka, choroba huntingtona, SEGREGACJA MEDYCZNA, Etapy rozwoju psychospołecznego - Erikson, Dydaktyka historii - ściąga mojej produkcji, Karta cyklu - pusta, renesans, główne idee, Układ nerwowy i oddechowy, dieta matki karmiącej piersią, ellen key, Podstawy zarządzania slajdy, Przedmiot i zadania dydaktyki, zapalenie płuc, Ściąga z Podstaw Automatyki - człony i wykresy, J.Kozielecki humanistyczna koncepcja psychologiczna człowieka", pedagogika społeczna, dostęp naczyniowy tętniczy i żylny, opracowane pytania dotyczące prawa i państwa, plan tygodnia-pielęgniarka środowiskowa, psychologia rozwoju człowieka, R. Jaworski, mgr, niepełnosprawność ruchowa, Matematyka Całki, zespół Downa, Wrodzone wady serca, Historia filozofii, enzymy, Patologia 2, Margaret Mead- Kultura i tożsamość, Środowisko wychowawcze rodziny i szkoły, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, Rękoczyny manewry, leki opioidowe leczenie bólu, Badanie wpływu pracy na tworzenie się typów osobowości, typów zawodow, pojęcia i systemy pedagogicznne, Termodynamika - laboratorium, pytania na egzamin z historii myśli pedagogicznej, Mikrobiologia [wykład VII], Podkultura więzienna., SZKOLNICTWO W CZASACH REFORMACJI, Pedagogika opiekuńcza, składniki wychowania wg Kunowskiego, Przyżądowe udrażnianie dróg oddechowych, Termodynamika - kolokwium 1 i 2, zasady prawne wykonywania zawodu pielęgniarki, Fizjologia, KOMUNIKAT ? SPOSÓB KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, Agresja w przedszkolu., choroby chirurgiczne klatki piersiowej, Problematyka uzależnień, PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTKI PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM MÓZGU Z NIEDOW, proces pielęgnowania pacjenta z rakiem krtani, system oświatowy w Wielkiej Brytanii, mikrobiolgia, Samodzielność zawodowa pielęgniarki i położnej- prezentacja., Mechanika Techniczna - ściąga cz.1, Zaburzenia wodno-elektrolitowe, wprowadzenie do filozofii sciaga alfabetyczna, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 2 (rar3/3), scenariusz do zajęć z agresji 3, Koncepcja psychodynamiczna człowieka, bad. fizykalne nerwy czaszkowe, Fizjologia, neurochirurgia, Zatorowość płucna, Zespół dziecka krzywdzonego, metodologia wykłady, wychowanie rzymskie, Zagadnienia Partie polityczne i Systemy partyjne , mikrobiologia i paracytologia, Mięśnie szkieletowe, ZASADY STOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO, Podstawy psychiatrii, polityka społeczna, choroba wrzodowa patofizjologia, Okres Międzywojenny w Polsce!, KARA ŚMIERCI - ARGUMENTY ZA I PRZECIW, Administracja Publiczna, studium przypadku dziecka zdolnego , Wodogłowie, psychologia kliniczna - niepełnosprawność intelektualna, Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirurgicznym, Wybrane choroby powodowane przez pierwotniaki, pierwsza i druga wojna światowa, pedagogika montessori, urazy narządów jamy brzusznej, pedagogika specjalna, PSYCHOLOGIA, Ściąga - Rośliny okopowe, zagadnienia i notatki z literatury staropolskiej, instytucje wsparcia dziecka i rodziny, Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem, Proces pielęgnowania pacjenta z chorobą Alzheimera, geriatria proces pielegnowania, ?Rola pracy w życiu człowieka i społeczeństwa?, wykłady z niedostosowania społecznego, Fizjoterapia w chirurgii i onkologii, Sumienie a zasady etyczne, ściągi z prawa, Media w edukacji - wykład 3 , PEDAGOGIKA I SZKOLNICTWO EPOKI ODRODZENIA, nietrzymanie moczu u kobiet, biologiczne i społeczne czynniki rozwoju jednostki, upadki osób starszych, Rola i funkcje nauczyciela we współczesnej szkole, anoreksja i bulimia, Teoria maszyn i mechanizmów - zestaw problemów analizy i projektowania, metody i techniki badań w pedagogice, Strereotypy jako bariery kulturowe, Związki w kosmetyce, neurologia, Prawo administracyjne, Śpiączki-stany nieprzytomności, Interna i pielęgniarstwo internistyczne, Metodologia historii-super ściąga!, konspekt- nauka pływania kraulem na piersiach, ściąga-pedagogika specjalna, Systemy dydaktyczne , Konspekt dydaktyka - CPR, Badanie własności technologicznych metali, działania twórcze, Samokształcenie/Monitorowanie śródoperacyjne, Stosunki polsko-rosyjskie w XVI i XVII wieku, emocje a procesy poznawcze, Socjologia pyt. na egzamin, Narkotyki, Proscesy Percepcji itp., Kuratorzy rodzinni, HCV,HBV,HIV, Udrażnianie dróg oddechowych, biomed.podstawy rozwoju, Biomedyka, Pieluszkowe zapalenie skóry, Metody badań w pedagogice społecznej, Psychologia wychowania, szkoły alternatywne, sprawozdanie z pracy dydaktyczni- wychowawczej, OBSERWACJA I PIELĘGNOWANIE POŁOŻNICY W POŁOGU POWIKŁANYM, Pedagogika personalistyczna, zagadnienia na internistyczne cd, termodynamika kolokwium pwr, Podstawy terapii indywidualnej i grupowej, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, testy z zarządzania, choroba parkinsona, współczesne kierunki pedagogiczne, KOMUNIKACJA POLOZNICTWO, 100 ukladow rownan liniowych z pelnymi rozwiazaniami krok po kroku, Media w edukacji, Biomedyka , zatrucia, Praca na temat grup społecznych- socjologia, Nowoczesne metody leczenia odleżyn., Obrobka plastyczna, Medycyna, opieka zdrowotna i pomoc doraźna w średniowieczu. , Konflikty społeczne i polityczne na świecie, definicja pedagogiki społecznej, Nieprzystosowanie społeczne i ich resocjalizacja-schroniska nieletnich, KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI ? KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERB, Zagadnienia z elementów prawa ( studia pedagogiczne) cz. 1, Poststrukturalizm, Żółtaczka noworodków, porty naczyniowe, Zasady żywienia niemowląt, potrzeby człowieka, Pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa, 20 pytań z socjologii, Charakterystyka postaw rodzicielskich., logika dla opornych, Proces pielęgnacyjny astma, metody wychowania, Teoria poznania św. Augustyna, Oświecenie w Polsce Komisja Edukacji Narodowej, Chirurgia - klinika, system nagród i kar na przykładzie ZK w Tarnowie, wyznaczanie ogniskowej soczewki na podstawie pomiaru odległości przedm, PSYCHOLOGII, Układ oddechowy- prezentacja, niepełnosprawność intelektualna, Rysunek wykonawczy wału korbowego, Nauczanie w średniowieczu, Praca inż. projekt przenośnika wstrząsowego... itd. - moja, Diagnoza pielęgniarska, Administracja Publiczna, zagadnienia na internistyczne cd, Konspekt wprowadzania literki \'i\', zaburzenia rytmu, interna, proces uczenia się, Prawa pacjenta, Pedagogika wychowania integralnego skrypt, konspekt zajęć świetlicowych, psychologia rozwojowa, Metody i Techniki, PYTANIA NA EGZAMIN Z SOCJOLOGII, Wstęp do prawoznawstwa; Tobor Nowacki, psychiatria, autonomiczny układ nerwowy, Good info, diagnoza pedagogiczna, pediatria, Pedagogika wczesnoszkolna, czas wolny dzieci i młodzieży, Socjologia, Szacka - Wstęp do Socjologii, Pedagogika przedszkolna, Diagnoza, opieka nad pacjentem z SM, problemy pielęgnacyjne pacjenta z otepieniem starczym, Rehabilitacja po endoprotezoplastyce cementowej, NAGŁE ZATRZ.KRĄŻENIA, osobliwości nauczyciela, Historia ustroju państwa i prawa polski 08.11.2009, Farmakologia ogólna 1, doktyryny pedagogiczne- wykłądy, Rozwój dziecka, Wpływ nikotyny i alkoholu na rozwój płodu, Chorob niedokrwienna sarca, najbardziej skorumpowane grupy społeczne w Polsce, Wykłady z prawa konstytucyjnego u dr składowskiego, anatomia- układ mięśniowy, Metoda Montesorri, Interna, diabetologia, gastroenterologia, nefrologia, definicja poj??????‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚, przygotowanie pompy insulinowej, Poglądy pedagogiczne Szymona Marycjusza z Pilzna, Historia Mysli Pedagogicznej, Filozofia, plan metodyczny zajec, aborcja, obliczenia z mechaniki, Badanie noworodka, nagły wypadek, co robić w miejscu zagrożenia-referat, Konspekt edukacji pacjenta, poijn, dojrzewanie płciowe, zaburzenia, Wytłaczanie i przetłaczanie, pedagogika porównawcza, Ankieta wg Rubachy, Analiza przypadku, Erazm Glinczer, Janusz Korczak, Metody badawcze, europejsk wspolnota pielegniarek badaczy, test - historia filozofii, Transplantologia - prezentacja, doegliwości okresu ciąży, wypalenie zawodowe, Czynniki wpływające na rozwój praktyki pielęgniarskiej, Proces pielęgnowania OIOM, Ochrona srodowiska sciagi, Wstęp, zdolności społeczne, procesy grupowe,role grupowe, odruchy, egzamin z wytrzymałości materiałów 2008 i 09 (zaoczne), egzamin z wytrzymałości materiałów z 2009 (dzienne), Antypedagogika, Historia wychowania jako nauka, Patologie społeczne, narkomania, opracowane zagadnienia-resocjalizacja, Zasady postępowania i opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem, Podstawy obróbki skrawaniem - Skrypt, Dom Dziecka, stres, Biochemia cz.2, zdrowie publiczne, poznanie siebie a wybór zawodu, podmiotowość, Przemoc wobec dziecka w rodzinie/przemoc seksualna., leki wykrztusne, Andragogika, cechy smierci, Neurologia, semestr I, Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych, Patomorfologia, Geneza filozofii chrześcijańskiej - poglądy św Augustyna., Początki i rozwój szpitali. Od świątyni i przytułku do nowoczesnego..., Literatura Staropolska 1 rok, Wychowanie , kontraktowanie świadczeń, substabtancje psychoaktywne i ich wpływ na organizm, Poród uliczny, rozwój szkolnictwa w państwie Karola wielkiego, stopnie odwodnienia, promocja zdrowia 2, Dialogi pielęgniarki i pacjenta. znaczenie w kształtowaniu podmiotowym, obserwacja intensywna terapia, DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA, iniekcje, Pedagogika emancypacyjna, Gestalt, Niederektywna, antyautorytarna, Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, czesław babicki, karmienie piersią, Zadania pielęgniarki w łagodzeniu ujemnych następstw chemioterapii, Program profilaktyki dla rodziców dziecka chorującego na drogi oddech, SYSTEM OŚWIATOWY USA, Dziecko przewlekle chore, dziesięciościan edukacji, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, depresja poporodowa, CELE I ZADANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ŚWIETLE NOWEJ REFORMY, GRUPA SPOŁECZNA, praca badawcza socjologia, prezentacja z genetyki, Biznes Plan Fitness Klubu, Pielegnowanie dziecka chirurgicznego i chorobami endokrynologicznymi, Osobowość i jej cechy, test Eysencka, Ergonomia i BHP, Metoda oceny ryzyka- praca powtarzalna, witaminy, badania endoskopowe, biomedyczne podstawy , psychologia og. 9 pojęć, Zaburzenia nerwicowe, wypalenie zawodowe, proces pielegnowania klebuszkowe zapalenie nerek, koło z genetyki, Przegląd wiązań w chemii nieorganicznej, Motywacje - najważniejsze informacje o motywach działania ludzkiego., behawioryzm, Układ wydalniczy, psychoterapia 2, dziennik praktyk, Odmiana rzeczowników trudnych, histologia - test 2oo6, wprowadzenie do socjologii - wykład 2, Czynniki zaburzające rozwój dziecka przedurodzeniem, Funkcjonowanie zakładu poprawczego, Starość jako zjawisko społeczne , zaburzenia rytmu serca, CHORY W STANIE TERMINALNYM, proces neurologia, Platon życie, dzieło i poglądy., Rola łożyska i wód płodowych., Metody kształtowania wizerunku firmy , Antybiotyki w skrócie, Teoria wychowania - przykładowe sprawdziany, Andragogika, chemia rolna, zagadnienia z dydaktyki, Ściąga z uprawy zbóż, , Objawy, dieta seniorów, farmakologia 2, socjologia. sciagaa, zarządzanie zasobami ludzkimi, ćwiczenia w połogu, Patomorfologia, notatki z ćwiczeń z teorii współczesnej psychologii, PEDAGOGIKA EMANCYPACYJNA, Odpornoś organizmu, konspekt z lekcji korekcyjnej, Patologia 3, Metody Badań Ped., Socjologia- religia, andragogika, kserówka 1, cukrzyca, wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej wykłady, MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY POLA OPERACYJNEGO. CEL MYCIA POLA OPERACYJNE, historia wychowania i mysli pedagogicznej, proces pielęgnowania chorego dializowanego, współczesne ideologie wychowania, zamiana bielizny pościelowej leżącemu (w 2 pielęgniarki), karmienie piersią, Pedagogika personalistyczna cd, skan notatek z ćwiczeń z geologii, Prawo rodzinne i opiekuńcze opracowane pytania na egzamin, Szkolnictwo polskie pod okupacją hitlerowską, Problemy zdrowotne kobiet w wieku przekwitania-formy i metody profil, Historia myśli pedagogicznej, Okres prenatalny życia człowieka, nadciśnienie u dzieci, Historia wychowania, proces pielęgnowania dziecka chorego na płonice, ostry stan zapalny trzustki, psychologia kliniczna, Refleksja nad książką Janusza Korczaka pt.: ?Jak kochać dziecko. Dziec, Kroplowy wlew dożylny, Depresja i jej rodzaje, Arystoteles, pytania z genetyki, Animacja społeczno - kulturalna - zagadnienia egzaminacyjne, TERMODYNAMIKA DLA CHEMIKÓW, FIZYKÓW I INŻYNIERÓW, europejska grupa pielegniarek badaczy, FILOZOFIA ŚCIĄGA, CECHY OSOBOWOŚCI A PREFERENCJE ZAWODOWE wg Hollanda i Geiera, Gry i zabawy ogólnorozwojowe, Wstrzyknięcia dożylne, Przedmiot, cel i zadania resocjalizacji., odkrycia geograficzne -- konspekt lekcji, Auksologia, Nawozy, chemia rolna, RECENZJA Gry komputerowe i programy multimedialne zagrożenia ..., ubóstwo jako zjawisko społeczne, sposoby motywacji ucznia do nauki, Metodologia badań społecznych kpsw, opracowanie na pedagogike z Kunowskiego, Biologia molekularna z cytogenetyką - wykłady, Higiena - chemiczne zanieczyszczenia środowiska życia [wykład I], Tatarkiewicz "Cywilizacja i kultura", zrobione zadanie na zaliczenie - 3, Automatyzm serca, pedagogika w ujęciu współczesnym, postawy rodzicielskie wg. Ziemskiej, Sposoby tamowania krwotoków z zewnątrz , Psychologia- pytania na egzamin , motywacja, łacina anatomia, 100 lat samotności - streszczenie, prawo medyczne, roztwory wodne, Punkcja mostka algorytm postępowania, Pedagogika emancypacyjna i antyautorytarna, Socjologia, Pedagogika - behawioryzm, scenariusz zajęć z lektury, tyflopedagogika praca socjalna , Leki p/biegunkowe, RSI - metoda szybkiej intubacji, okres wczesnoszkolny-psychologia, strategie ochrony zdrowia i programy zdrowotne, nadciśnienie indukowane ciążą, pierwsza pomoc, Anragogika, Rola człowieka dorosłego, PROJEKT REALIZACJI MASAŻU KLASYCZNEGO, agresja i przemoc wobec dziecka, pielegniarstwo-depresja, Mowa zależna i niezależna w języku polskim, Porażenia nn obwodowych KKD, usprawnianie - krótka prezentacja, John Dewey, niewydolnosc oddechowa jako problem obrażen wiolonarzadowych, SIŁY SPOŁECZNE JAKO KLUCZOWA KATEGORIA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ , Gramatyka opisowa-przykładowe zdania , Teoria stosunków międzynarodowych, Składniki osobowości, psychologia humanistyczna, Współczesny człowiek wobec wartości moralnych, Prostytucja, Fryderyk Frobel(ogródki dziecięce), historia języka polskiego, IVrok filologii polskiej, kineza sciaga, oligofrenopedagogika, podstawy pielęgniarstwa, SUDETY, ściąga z anatomii, wychowanie rycerskie, rzemieslnicze i mieszczańskie w średniowieczu, obserwacja z psychiatryka, fizyka II PWR ZADANIA, scenariusz do zajęć z agresji 5, Historia języka polskiego w pigułce, egzamin zawodowy farma, dekontaminacja, Konstytucyjny system organów państwa, Szkolnictwo w czasach saskich /w XVIII w., Pielegnacja po cholecystektomi, Zdjęcia egzaminu z Mechaniki Płynów, archetypy i symbole, niedostosowanie spoleczne, Fizyka sprawozdania, Bezrobocie, profilaktyka patologii społecznej wykłady, Filozofia, Historia wychowania, leki psychotropowe, farmakologia, referat o dziurze ozonowej, Biomedyczne podstawy rozwoju, endokrynologia, DIETA NISKOCHOLESTEROLOWA, mediacja- prezentacja , UKŁAD KRAZENIA, Ortopedia -pielęgniarstwo praca samokształceniowa, Mikrobiologia [ćw], psychologia twórczości- definicje, socjologia edukacji - dr budrewicz, pedagogika wczesnoszkolna, wykłady i ćwiczenia, rozpoznania ginekologiczne, Hormony, Ignacy Krasicki - Myszeida, Sen i zaburzenia snu., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Zagadnienie norm i wartości , Wstrząsająca książka o anoreksji, Mechanizmy ewolucji, filozofia, badanie przedmiotowe jamy brzusznej, Socjologia Zdrowia, Nieprzystosowanie społeczne, Fizyka - badanie ruchu wahadła sprężynowego, Noworodek, Źródła informacji dla dziennikarza, skrypt części maszyn zeszyt 1, prawo rzymskie , systemy edukacyjne na swiecie, Podstawy socjologii, MEDIA w historii cywilizacji podstawowe aspekty mediów typologia, Zdrowie publiczne - bakterie i wirusy, układ oddechowy, ekg prezentacja, Parazytologia, Wykłady z baz danych - Politechnika Poznańska, Etapy rozwoju pedagogiki społecznej w polsce, Konspekt pracy na temat \'Dziecko cierpiące w świecie dorosłych.\', normy laboratoryjne, Humanizm, Vives, Sturm, Mointaigne, szkoły jezuickie, Modrzewski, Marycjusz, Gliczner, Sebastian P.z Pilzna, Teoretyczne podstawy pracy socjalne, Przedwczesne odklejenie łożyska, Aseptyka i antyseptyka, Hormony, Samoksztalcenie pielegniarstwo srodowiskowo-rodzinne, pedagogika rodziny, PODSTAWY MEDODOLOGII BADAŃ SPOŁECZNYCH- (wpływ czegos na coś), Mikroekonomia ćwiczenia,