Metody pracy socjalnej, zimbardo, analiza i interpretacja wiersza, Roland Barthes "Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań", praktyki, Oświecenie: John Locke i Jan Jakub Rousseau, prace zaliceniowe, Konspekt zajęć z dziećmi, maria montessori, proces pielęgnowania z anestezjologii, europejskie, anatomia ukł.pokarmowy, edukacja i promocja zdrowia, Pobieranie materiału do badań, proces pielegnowania ostre zapalenie trzustki, Wszystko o PEDAGOGICE OGÓLNEJ, Pedagogika krytyczna, psychologia społeczna notatki, pkm do a do z, Teoria literatury - Hermenutyka, finanse, Choroby wydzielania wewnętrznego, psychologia kliniczna - schizofrenia, współczesne kierunki pedagogiczne, PEDAGOGIKA EMANCYPACYJNA, urazy kregoslupa, szkoła herbartowska, niedokrwistość, EMOCJE, Praca z socjologii, Historia myśli pedagogicznej, intubacja, edukacja zdrowotna, więzi rodzinne, rysunek złożeniowy ściągacza łożyska, Rehabilitacja, Przygotowanie do badań obrazowych, krótka praca z psychologii, Metodyka edukacji matematycznej, Koncepcje i sposoby badania procesu pracy - praca zaliczeniowa, Niepełnosprawność, psychoterapia 1, Proces pielęgnowania RZS, parazytologia, Wolność i odpowiedzialność jako kategoria pedagogiczna, Etyka, Wprowadzenie do socjologii - wykład 1, ABC wychowania, Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej, Matematyka Macierze, Zarządzanie przez jakość w podstawowej opiece zdrowotnej., pedagogika porownawcza, Organizacja oddziału intensywnej terapii, Karta obserwacji pacjenta, historia wych od strarożytnośći, Monitorowanie i profilaktyka zakazen szpitalnych, Proces pielęgnowania w Hypotrofii, wykłady z podstaw teorii organizacji i zarządzania, Finanse - wykłady - WSKIZ, opieka długoterminowa, Struktura administracji publicznej, Socjologia, podstawy pielęgniarstwa, intrna, Potencjał chemiczny substancji, Biochemia, Socjologia Edukacji, Prawa pacjenta, Pytania z anatomii , diagnostyka niepłodności - standard opieki nad pacjentką, historia administracji, Socjologia, Naruszenia i dylematy etyki pielęgniarskiej, Jan Ludwik Vives i Erazm z Rotterdamu, Barbara_Szacka_-_Wprowadzenie_do_Socjologii, pielegniarstwo-znaczenie dotyku, Zatrucia, pedagogika - na egzamin, Nerki :), Zarzadzanie w pielegniarstwie , Satyra, ironia, żart-jak uleczyć świat śmiechem, Defekty immunologiczne u noworodków, telewizja, pediatria, funkcje i zadania nauczyciela, Egzamin z poetyki filologia polska, Pedagogika społeczna ? geneza, podstawowe pojęcia, główni przedstawici, Filozofia I rok, Anatomia, położnictwo, Zagadnienia na test z Fizyki + rozwiązania - WSKIZ, Teoria Wychowania, Triage, system start, segregacja poszkodowanych, badania, problem badawczy, Arteterapia, Przygotowanie do operacji, Aktualne problemy zdrowotne ludności w Polsce i w Europie, PEDAGOGIKA OGÓLNA, fascynujące Narodziny Życia, kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, Parkinson , praca samokształceniowa, Mechanizmy obronne osobowości, astma, badanie neurologiczna, Grupy spełeczne , Problemy zdrowotne kobiet w wieku przekwitania, Ankieta i kwestionariusz jako przykład metody diagnostycznej., Logika - egzamin + rozwiązania, Ochrona srodowiska, Pojęcia w ratownictwie medycznym, mięśniaki macicy, Kształcenie ustawiczne, choroby tetnic, Człowiek istota społeczna, Pedagogika Międzykulturowa, pedagogika społeczna , Zdrowie publiczne, Podstawy Automatyki - Ćwiczenia - lista 1, Algorytm BLS u dziecka, współczesne kierunki w pedagogice, historia wychowania -lektura kalina bartnicka , irena szybiak, Obliczenia ściągacza do łożysk, statystyka opisowa, Biomedyczne podstawy rozwoju, teoria wychowania - prof. Kubiak-Szymborska, onkologia, Prezentacja na temat okresu dojrzewania, interna 2, afazja, biomedyka, Narkotyki - biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, anatomia kości, Zabawy ruchowe dla dzieci starszych, pojecia i systemu pedagogiczne, praca zaliczeniowa, pozycje do karmienia piersią, Opracowanie klimatologiczne dla stacji meteorologicznych: Olsztyn, Kie, rodzina- jej funkcje, zadania i cele, narodziny i noworodek, mikroekonomia, Żywienie dziecka z alergią pokarmową., notatki z higieny i epidemiologi, STYMULACJA SENSORYCZNA, Zaburzenia świadomości w medycynie ratunkowej, Antropologia kulturowa, Wytrzymałość laborki, Socjologia Sztompka Socjalizacja, proces pielegnownia geriatria, Wykaz dawek substancji leczniczych w preparatach jednoskładnikowych, fazy rozwoju człowieka wg Eriksona, Neurologia, Proces pielęgnowania, Podstawy organizacji i zarządzania, metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej w świetlicach szkolnych, Instytucje ochrony środowiska, farmakologia 1, Psychologia - pytania, Terapia płynami - ostatni wykład z anestezji, Szpitalne zapalenie płuc Szpitalne zakażenie układu moczowego, ściąga z prawa cywilnego, metody i formy stosowane w pracy opiekuńczo-wychowawczej, Biochemia - białka i enzymy, ortopedia, Sprawozdanie z laboratorium wytrzymałości materiałów, Diagnozy łacińskie - pielęgniarstwo pediatryczne, edukacja ekologiczna, koncepcja państwa idealnego, anatomia, układ kostny, psychologia, Zachowania prozdrowotne, rodzaje, sposoby realizacji i motywy., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, pedagogika antyautorytarna, Znaniecki Socjologia wychowania konspekt, potoczna teoria wychowania a refleksja nad wychowaniem , Proces pielęgniarski pediatria biegunka wywołana rotawirusem, Hiegiena - żywienie [wykład VI], Kartezjusz - streszczenie., segregacja chorych , ratownictwo, stan zdrowia populacji polskiej w odniesieniu do starej unii, USTRÓJ PAŃSTWA A ?MODEL? ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, zarzadzanie w ochronie zdrowia, Teoria dzieła literackiego i procesu hist.-lit., historia języka polskiego, IVrok filologii polskiej, obrzek limfatyczny, Nowotwory narządów rodnych kobiety, badanie fizykalne, PROCES PIELĘGNOWANIA CHOREJ NA RAKA JAJNIKA , test na stres, Polityka Społeczna - demografia, odpowiedzi do wrzuconych pytań z LEP, komisja edukacji narodowej, Metody odziaływań grupowych- m. organizowania działalności zespołowej, Wpływ mass mediów na rozwój dziecka, Historia mysli pedagogicznej, Ściaga na terme, Dydaktyka- cele kształcenia, Strona bierna w języku polskim, Zagadnienia z prawa konstytucyjnego, Sprawowanie kontroli, poczucie własnej wartości i potrzeba osiągnięć, zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, Dietetyka - pomoc, Katalog łożysk stożkowych, profilaktyka zdrowotna dziecka w okresie przedszkolnym, Egzamin Mechanika Płynów, historia mysli pedagogicznej 2, Narkomania, Działania samorządu na rzecz rozwoju infrastruktury materialnej gminy, ergonomia i Bhp, dydaktyka, Dieta w profilaktyce miażdżycy, obs neurologia, Koncepcja Freuda, biochemia-wyklady, Prace zaliczeniowe, pielęgniarstwo, mikroekonomia, zginanie, Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego g za pomocą wahadła prostego, Historia ochrony środowiska, Zagadnienia z Ekonomii, Metodyka pracy op.-wych., Socjologia wychowania 50 pytań do egzaminu, Kobieta w literaturze - monografia, dziecko maltretowane, badania ilościowe w naukach, tpl ściąga, Globalna i alternatywna wizja szkoły XXI w. Projektowanie okazów eduka, ekg w ratownictwie, ALS. Farmakoterapia w resuscytacji., Rozwój tożsamości w koncepcji Eriksona, DZIAŁANIE CZŁOWIEKA I WOLNOŚĆ WOLI, oparzenia, wszczepy, przeszczepy, Metody nauczania w szkole - super ściąga!, Transplantacja, PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA, fizjologia laktacji, zarządzanie w położnictwie ściąga, Rozwój ruchowy dziecka do 1 r.ż., WYKŁADY PEDAGOGIKA 1 ROK I 1 SEMSTR, Doustne leki przeciwcukrzycowe - prezentacja, podstawy pielegniarstwa sciąga , (nie)równość szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, socjologia1, Filozofia w pigułce cz2., Mikrobiologia ściąga (zal końcowe), wstrząs, Mapa pojęciowa Herbart, matematyka-kompendium, pkm śćiąga, Style nauczania - dydaktyka, -, psychologia rozwojowa, nauka o polityce, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 3, Bezdomność, Gerontologia, Bóle głowy, Teoretyczne podstawy wychowania, teoretyczne podstawy wychowania.wykłady, Nakłucie jamy opłucnej, wlewy dożylne, powiklania w chirurgi, sprawozdania z fizyki, układ hormonalny, CHOROBY GENETYCZNE, Lalak Danuta Pilch Tadeusz - Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej, wpływ mediów na dziecko, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, rodzina w obliczu smierci, Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci, agresywni pacjenci, rola poloznej w profilaktyce statyki narządu rodnego, resuscytacja dziecka, Zagrożenia niemilitarne, pytania badania fizykalne, podstawy mechamiki, Administracja publiczna, logika wykłady, sciaga z dydaktyki 2 rok, Pedagogika specjalna-Grodzkiej, niematerialne formy pomocy w ośrodku pomocy społecznej, Niedrożność dróg oddechowych, Rodzina jako grupa społeczna, mikroekonomia, charakterystyka emocji, Połóg, Wprowadzenie do psychologii, Nadcisnienie, pedagogika resocjalizacyjna jako nauka, klimakterium, Rezonans magnetyczny, CZłowiek.Twórczość.Projektowanie.Resocjalizacja, Zadania z geometrii wykreślnej dr.Z.Sysak pwr_wroc, Psychologia społeczna, moja koncepcja wychowania, Subkultury młodzieżowe - podstawowe informacje, Budowa piersi i fizjologia laktacji, historia wychowania - średniowiecze, uniwersytety, Dobór materiału na koła zębate, filozofia, Zespół nerczycowy u dzieci, Aktywizujące metody nauczania, Projekt podnośnika, Działalność naukowa w pielęgniarstwie, ETYKA zaliczenie końcowe, koncepcje psychologiczne człowieka J.Kozielecki, Mikroekonomia, EKG rozmieszczenie elektrod, Anoreksja i bulinia - pokaz slajdów, Pedagogika społeczna wykład nr 1, połóg -karmienie piersią (plusy), Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 5 i 6, Biegunki, zagadnienia na internistyczne cd, Belka z obliczeniami, PRZEDSTAW STANDARD OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD UCZNIEM, gatunki stali, finanse ściąga, cukrzyca w ciąży, opracowany materiał do obrony z socjologii, fenomenologia i egzystencjalizm, historia polski XIX w skrypt, współczesne koncepcje i teorie wychowania, POChP, praca, wykład z biofizyki, Cukry i cukrzyca, Psycholgia kliniczna, psychologia ogólna -pojecia, Pedriatria-hipoglikemia, pytania i odpowiedzi z psychologii, metody badań pedagogicznych, Makroekonomia David Begg, Ściąga uprawa roślin,, Fizjologiczne i psychologiczne problemy młodzieży w wieku dojrzewania., Biomedyczne podstawy rozwoju, Gorączka trzydniowa - badanie fizykalne, Diagnoza pielęgniarska, historia wychowania w starożytności, WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK - THOMAS GORDON, Spawalnictwo - wykład - prowadzący Zbigniew Mirski, Mikrobiologia [wykład VI], Mikrobiologia [wykład III], zachowania ryzykowne wśród młodzieży, zajęcia ruchowe 6-latków, I i II wykład z Wytrzymałości Materiałów II, Pedagogika marksistowska cd i Nowe Wychowanie, psychologia kliniczna, Kryminologia, Podmiotowość w edukacji., Farmakologia dr Burak , czas wolny i kultura, Praca socjalna z klientem trudnym, Księstwo Warszawskie, badanie chorego nieprzytomnego - ostra niedomoga pnia mózgu, Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych., dorosłość na psychologię rozwoju i osobowości , nauka i wiedza naukowa, Zarządzanie, Patofizjologia niedokrwistości, spawalnictwo metoda TIG, Śmierć, umieranie, aspekt psychologiczny, badanie układu nerwowego, Systemy ochrony zdrowia., Podstawy Psychologii, konspekt lekcji wf I klasa, pielegnowanie chorych na AIDS i ich rodzin, Janusz Korczak, rak piersi, Mózgowe porażenie dziecięce, historia wychowania, Menopauza, Biomedyka, zagadnienia, Asertywność, sztuka której można i warto się nauczyć, Pytania na egz z onkologii - położnictwo USM dzienne, Wprowadzenie do pedagogiki 001, PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI, Fizjologia układu oddechowego, eutanazja, dydaktyka ogólna - ściągi , OSOBOWOSC - NARZEDZIE PRACY PEDAGOGA, wiedza o kulturze, mechanizm porodu fizjologicznego, Animacja jako nowa koncepcja upowszechniania kultury i edukacji. , działania twórcze egzamin, CHemia organiczna, pojęcie patologii jej rodzaje, skutki, zaburzenia gospodarki wodno- elektrolitowej, Schemat postępowania z dziećmi nieprzytomnymi, Sytuacja socjalna osób w podeszłym wieku, rozwojówka egzamin, pedagogika międzykulturowa, Nóż tokarski - rysunek i oznaczenia kątów, Metody Badań Pedagogicznych, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 4, pedagogika wykłady, wychowanie ateńskie, Adaptacja noworodka, Wskazania do wilgotnego leczenia ran, teoria wych ped uniw wroc egza, Wprowadzenie do psychologii, sokrates, Przygotowanie do strumektomii- problemy pielęniarskie, Mikrobiologia [wykład II], charakterystyka spółgłosek, PSYCHOLOGIA PRACY 21 pytań i opracowane odpowiedzi do egzaminu, nakłucie lędźwiowe - prezentacja, MASAŻ NIEMOWLĘCIA, PEDAGOGIKA PERSONALISTYCZNA, J.J Rousseau., Mammografia - opieka przed i po zabiegu, współczesne koncepcje pedagogiczne -egzamin, Czynniki warunkujące zdrowie i rozwój człowieka, praca socjalna, Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w praktyce pielęgniarsk, Sztuczna inteligencja, premedykcja przed zabiegiem operacyjnym, Zginanie płaskie belek prostych, Wychowanie naturalne J.J. Rousseau, Projekt przekładni walcowej (zęby proste-proste), Aseptyka, polityka społeczna, socjologia , inicjacja seksualna, PSYCHOLOGIA PRACY przedmiot badań organizacja struktura motywacja, SZCZEPIONKI- SKŁAD, DZIAŁANIE, OBOWIĄZKOWY KALENDARZ SZCZEPIEŃ, From "Ucieczka od wolności", Kryzys i rozpad rodziny jako systemu , Agresja dzieci w wieku przedszkolnym, Rola osób głuchych i słabo słyszących w społeczeństwie, Psychologia i psychologia głębi czyli psychoanaliza, Podstawy Dydaktyki Ogólnej, wychowanie w róznych epokach ściąga, tydzień aktywności edukacyjnej dziecka w przedszkolu, ZNACZENIE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU W WYCHOWANIU I NAUCZANIU, rehabilitacja, Rzucawka, KSOP Banaszak opracowanie pytań, Krwotoki, testy NLPZ, Tony płuc i serca, Podstawy filozofii, edukacja różnowiercza, Problemy komunikacji interpersonalnej., Nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, prawo cywilne, Subkultura hip-hopu, metrologia - laboratorium, rat.med.cz.1, Filozofia w pigułce cz3., materiały z pedagogiki wczesnoszkolnej, materiały na egzamin- współczesne prądy i kierunki w pedagogice, Klasyfikacja stanu nieprzytomności wg. Glasgow, Teoria wychowania treści kształcenia, istota, definicje, Czym jest pamięc?, Biofizyka, Organizacja i zarządzanie w administracji, Postawy rodzicielskie i ich znaczenie dla rozwoju dziecka, Korczak, Emile Durkheim, polineuropatie, prezentacja z teorii wychowania, socjalizacja, inkulturacja, sluzba wiezienna, Filozofia w pigułce cz4., zakłady karne, konspekty rok 2, Depresja, przyczyny, objawy, Drażetki i kapsułki, Pedagogika Międzykulturowa, diagnstyka pedagogiczna-ściąga, Socjologia, Stres psychologiczny, procespielęgnacji 4, Filozofia- egzamin, ściąga pedsgogika resocjalizacyjna, Pedagogika przedszkolna, Epidemiologia zakazen szpitalnych 1, na koło z literatury- średniowiecze, Geodezja - prace kameralne, schodzenia przewodu pokarmowego, cechy,typy i rodzaje diagnoz, anestezjologia i opieka medyczna, pojęcia z dydaktyki, Edukacja onkologiczna, test z ginekolkogii PWSZ Nysa, urazy kregoslupa szyjnego, Pedagogika specjalna, Fizjologia, biochemia, Antropologia kulturowa-pigułka, choroba huntingtona, SEGREGACJA MEDYCZNA, Etapy rozwoju psychospołecznego - Erikson, Dydaktyka historii - ściąga mojej produkcji, Karta cyklu - pusta, renesans, główne idee, Układ nerwowy i oddechowy, dieta matki karmiącej piersią, ellen key, Podstawy zarządzania slajdy, Przedmiot i zadania dydaktyki, Ściąga z Podstaw Automatyki - człony i wykresy, J.Kozielecki humanistyczna koncepcja psychologiczna człowieka", pedagogika społeczna, dostęp naczyniowy tętniczy i żylny, opracowane pytania dotyczące prawa i państwa, plan tygodnia-pielęgniarka środowiskowa, psychologia rozwoju człowieka, R. Jaworski, mgr, niepełnosprawność ruchowa, Matematyka Całki, zespół Downa, Wrodzone wady serca, Historia filozofii, enzymy, Patologia 2, Margaret Mead- Kultura i tożsamość, Studium przypadku z interny, Środowisko wychowawcze rodziny i szkoły, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, leki opioidowe leczenie bólu, Badanie wpływu pracy na tworzenie się typów osobowości, typów zawodow, pojęcia i systemy pedagogicznne, pytania na egzamin z historii myśli pedagogicznej, Mikrobiologia [wykład VII], Podkultura więzienna., Rękoczyny manewry, SZKOLNICTWO W CZASACH REFORMACJI, Pedagogika opiekuńcza, składniki wychowania wg Kunowskiego, Przyżądowe udrażnianie dróg oddechowych, Termodynamika - kolokwium 1 i 2, zasady prawne wykonywania zawodu pielęgniarki, Fizjologia, KOMUNIKAT ? SPOSÓB KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, Agresja w przedszkolu., choroby chirurgiczne klatki piersiowej, Problematyka uzależnień, Termodynamika - laboratorium, system oświatowy w Wielkiej Brytanii, mikrobiolgia, Samodzielność zawodowa pielęgniarki i położnej- prezentacja., Mechanika Techniczna - ściąga cz.1, Zaburzenia wodno-elektrolitowe, wprowadzenie do filozofii sciaga alfabetyczna, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 2 (rar3/3), scenariusz do zajęć z agresji 3, Koncepcja psychodynamiczna człowieka, bad. fizykalne nerwy czaszkowe, Fizjologia, neurochirurgia, Zatorowość płucna, Zespół dziecka krzywdzonego, metodologia wykłady, wychowanie rzymskie, Zagadnienia Partie polityczne i Systemy partyjne , mikrobiologia i paracytologia, Mięśnie szkieletowe, ZASADY STOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO, Podstawy psychiatrii, polityka społeczna, choroba wrzodowa patofizjologia, Okres Międzywojenny w Polsce!, KARA ŚMIERCI - ARGUMENTY ZA I PRZECIW, Administracja Publiczna, studium przypadku dziecka zdolnego , Wodogłowie, psychologia kliniczna - niepełnosprawność intelektualna, Wybrane choroby powodowane przez pierwotniaki, pierwsza i druga wojna światowa, pedagogika montessori, urazy narządów jamy brzusznej, pedagogika specjalna, PSYCHOLOGIA, Ściąga - Rośliny okopowe, zagadnienia i notatki z literatury staropolskiej, instytucje wsparcia dziecka i rodziny, Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem, ?Rola pracy w życiu człowieka i społeczeństwa?, wykłady z niedostosowania społecznego, Fizjoterapia w chirurgii i onkologii, Sumienie a zasady etyczne, ściągi z prawa, Media w edukacji - wykład 3 , PEDAGOGIKA I SZKOLNICTWO EPOKI ODRODZENIA, nietrzymanie moczu u kobiet, biologiczne i społeczne czynniki rozwoju jednostki, upadki osób starszych, Rola i funkcje nauczyciela we współczesnej szkole, geriatria proces pielegnowania, Teoria maszyn i mechanizmów - zestaw problemów analizy i projektowania, metody i techniki badań w pedagogice, Strereotypy jako bariery kulturowe, Związki w kosmetyce, neurologia, anoreksja i bulimia, Prawo administracyjne, Śpiączki-stany nieprzytomności, Interna i pielęgniarstwo internistyczne, Metodologia historii-super ściąga!, konspekt- nauka pływania kraulem na piersiach, ściąga-pedagogika specjalna, Systemy dydaktyczne , PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTKI PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM MÓZGU Z NIEDOW, Badanie własności technologicznych metali, Samokształcenie/Monitorowanie śródoperacyjne, Stosunki polsko-rosyjskie w XVI i XVII wieku, emocje a procesy poznawcze, Socjologia pyt. na egzamin, Narkotyki, Proscesy Percepcji itp., Kuratorzy rodzinni, HCV,HBV,HIV, proces pielęgnowania- ginekologia, działania twórcze, Udrażnianie dróg oddechowych, biomed.podstawy rozwoju, Biomedyka, Pieluszkowe zapalenie skóry, Metody badań w pedagogice społecznej, Psychologia wychowania, szkoły alternatywne, sprawozdanie z pracy dydaktyczni- wychowawczej, OBSERWACJA I PIELĘGNOWANIE POŁOŻNICY W POŁOGU POWIKŁANYM, Konspekt dydaktyka - CPR, Pedagogika personalistyczna, zagadnienia na internistyczne cd, termodynamika kolokwium pwr, Podstawy terapii indywidualnej i grupowej, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, testy z zarządzania, choroba parkinsona, współczesne kierunki pedagogiczne, KOMUNIKACJA POLOZNICTWO, 100 ukladow rownan liniowych z pelnymi rozwiazaniami krok po kroku, Media w edukacji, Biomedyka , zatrucia, Praca na temat grup społecznych- socjologia, Nowoczesne metody leczenia odleżyn., Obrobka plastyczna, Medycyna, opieka zdrowotna i pomoc doraźna w średniowieczu. , Konflikty społeczne i polityczne na świecie, definicja pedagogiki społecznej, KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI ? KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERB, Proces pielęgnowania pacjenta z chorobą Alzheimera, Zagadnienia z elementów prawa ( studia pedagogiczne) cz. 1, Poststrukturalizm, porty naczyniowe, Zasady żywienia niemowląt, potrzeby człowieka, Pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa, 20 pytań z socjologii, Charakterystyka postaw rodzicielskich., logika dla opornych, Nieprzystosowanie społeczne i ich resocjalizacja-schroniska nieletnich, metody wychowania, Teoria poznania św. Augustyna, Żółtaczka noworodków, Oświecenie w Polsce Komisja Edukacji Narodowej, Chirurgia - klinika, system nagród i kar na przykładzie ZK w Tarnowie, wyznaczanie ogniskowej soczewki na podstawie pomiaru odległości przedm, PSYCHOLOGII, Układ oddechowy- prezentacja, Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirurgicznym, niepełnosprawność intelektualna, Rysunek wykonawczy wału korbowego, Nauczanie w średniowieczu, Praca inż. projekt przenośnika wstrząsowego... itd. - moja, Diagnoza pielęgniarska, Administracja Publiczna, Konspekt wprowadzania literki \'i\', zaburzenia rytmu, interna, proces uczenia się, Prawa pacjenta, Pedagogika wychowania integralnego skrypt, konspekt zajęć świetlicowych, psychologia rozwojowa, Metody i Techniki, PYTANIA NA EGZAMIN Z SOCJOLOGII, Wstęp do prawoznawstwa; Tobor Nowacki, psychiatria, autonomiczny układ nerwowy, Good info, Pedagogika społeczna, cz. 1, zapalenie płuc, diagnoza pedagogiczna, pediatria, Pedagogika wczesnoszkolna, czas wolny dzieci i młodzieży, Socjologia, Szacka - Wstęp do Socjologii, Pedagogika przedszkolna, Diagnoza, NAGŁE ZATRZ.KRĄŻENIA, osobliwości nauczyciela, Historia ustroju państwa i prawa polski 08.11.2009, doktyryny pedagogiczne- wykłądy, Rozwój dziecka, Wpływ nikotyny i alkoholu na rozwój płodu, Chorob niedokrwienna sarca, najbardziej skorumpowane grupy społeczne w Polsce, Wykłady z prawa konstytucyjnego u dr składowskiego, zagadnienia na internistyczne cd, anatomia- układ mięśniowy, Metoda Montesorri, Rehabilitacja po endoprotezoplastyce cementowej, definicja poj??????‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚, przygotowanie pompy insulinowej, Farmakologia ogólna 1, Poglądy pedagogiczne Szymona Marycjusza z Pilzna, Historia Mysli Pedagogicznej, Filozofia, Interna, diabetologia, gastroenterologia, nefrologia, obliczenia z mechaniki, Badanie noworodka, nagły wypadek, co robić w miejscu zagrożenia-referat, dojrzewanie płciowe, zaburzenia, pedagogika porównawcza, plan metodyczny zajec, aborcja, Ankieta wg Rubachy, Erazm Glinczer, Janusz Korczak, Wytłaczanie i przetłaczanie, Metody badawcze, europejsk wspolnota pielegniarek badaczy, test - historia filozofii, Transplantologia - prezentacja, doegliwości okresu ciąży, wypalenie zawodowe, Czynniki wpływające na rozwój praktyki pielęgniarskiej, Analiza przypadku, Ochrona srodowiska sciagi, Wstęp, zdolności społeczne, procesy grupowe,role grupowe, odruchy, Konspekt edukacji pacjenta, poijn, egzamin z wytrzymałości materiałów 2008 i 09 (zaoczne), egzamin z wytrzymałości materiałów z 2009 (dzienne), Antypedagogika, Historia wychowania jako nauka, Patologie społeczne, narkomania, opracowane zagadnienia-resocjalizacja, Zasady postępowania i opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem, problemy pielęgnacyjne pacjenta z otepieniem starczym, Podstawy obróbki skrawaniem - Skrypt, Dom Dziecka, stres, Biochemia cz.2, zdrowie publiczne, poznanie siebie a wybór zawodu, podmiotowość, Przemoc wobec dziecka w rodzinie/przemoc seksualna., leki wykrztusne, Andragogika, cechy smierci, Neurologia, semestr I, Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych, opieka nad pacjentem z SM, Patomorfologia, Geneza filozofii chrześcijańskiej - poglądy św Augustyna., Początki i rozwój szpitali. Od świątyni i przytułku do nowoczesnego..., Literatura Staropolska 1 rok, Wychowanie , kontraktowanie świadczeń, substabtancje psychoaktywne i ich wpływ na organizm, Poród uliczny, rozwój szkolnictwa w państwie Karola wielkiego, stopnie odwodnienia, Dialogi pielęgniarki i pacjenta. znaczenie w kształtowaniu podmiotowym, DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA, iniekcje, Pedagogika emancypacyjna, Gestalt, Niederektywna, antyautorytarna, Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, czesław babicki, karmienie piersią, promocja zdrowia 2, SYSTEM OŚWIATOWY USA, Dziecko przewlekle chore, dziesięciościan edukacji, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, CELE I ZADANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ŚWIETLE NOWEJ REFORMY, GRUPA SPOŁECZNA, praca badawcza socjologia, prezentacja z genetyki, Zadania pielęgniarki w łagodzeniu ujemnych następstw chemioterapii, Osobowość i jej cechy, test Eysencka, Ergonomia i BHP, depresja poporodowa, Metoda oceny ryzyka- praca powtarzalna, witaminy, badania endoskopowe, biomedyczne podstawy , psychologia og. 9 pojęć, Zaburzenia nerwicowe, wypalenie zawodowe, koło z genetyki, Przegląd wiązań w chemii nieorganicznej, Motywacje - najważniejsze informacje o motywach działania ludzkiego., behawioryzm, Układ wydalniczy, Biznes Plan Fitness Klubu, Pielegnowanie dziecka chirurgicznego i chorobami endokrynologicznymi, obserwacja intensywna terapia, Odmiana rzeczowników trudnych, histologia - test 2oo6, wprowadzenie do socjologii - wykład 2, Czynniki zaburzające rozwój dziecka przedurodzeniem, Funkcjonowanie zakładu poprawczego, Starość jako zjawisko społeczne , psychoterapia 2, Platon życie, dzieło i poglądy., Rola łożyska i wód płodowych., Metody kształtowania wizerunku firmy , Antybiotyki w skrócie, Teoria wychowania - przykładowe sprawdziany, Andragogika, CHORY W STANIE TERMINALNYM, chemia rolna, zagadnienia z dydaktyki, Ściąga z uprawy zbóż, , Objawy, dieta seniorów, farmakologia 2, socjologia. sciagaa, zarządzanie zasobami ludzkimi, ćwiczenia w połogu, Patomorfologia, notatki z ćwiczeń z teorii współczesnej psychologii, PEDAGOGIKA EMANCYPACYJNA, Odpornoś organizmu, konspekt z lekcji korekcyjnej, Patologia 3, Metody Badań Ped., Socjologia- religia, andragogika, kserówka 1, cukrzyca, wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej wykłady, MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY POLA OPERACYJNEGO. CEL MYCIA POLA OPERACYJNE, historia wychowania i mysli pedagogicznej, współczesne ideologie wychowania, zamiana bielizny pościelowej leżącemu (w 2 pielęgniarki), Pedagogika personalistyczna cd, skan notatek z ćwiczeń z geologii, Prawo rodzinne i opiekuńcze opracowane pytania na egzamin, Szkolnictwo polskie pod okupacją hitlerowską, Problemy zdrowotne kobiet w wieku przekwitania-formy i metody profil, Historia myśli pedagogicznej, Okres prenatalny życia człowieka, nadciśnienie u dzieci, Historia wychowania, zaburzenia rytmu serca, proces pielęgnowania dziecka chorego na płonice, dziennik praktyk, karmienie piersią, ostry stan zapalny trzustki, psychologia kliniczna, Refleksja nad książką Janusza Korczaka pt.: ?Jak kochać dziecko. Dziec, Kroplowy wlew dożylny, Depresja i jej rodzaje, Arystoteles, pytania z genetyki, Animacja społeczno - kulturalna - zagadnienia egzaminacyjne, TERMODYNAMIKA DLA CHEMIKÓW, FIZYKÓW I INŻYNIERÓW, europejska grupa pielegniarek badaczy, FILOZOFIA ŚCIĄGA, CECHY OSOBOWOŚCI A PREFERENCJE ZAWODOWE wg Hollanda i Geiera, Gry i zabawy ogólnorozwojowe, Wstrzyknięcia dożylne, Przedmiot, cel i zadania resocjalizacji., odkrycia geograficzne -- konspekt lekcji, Program profilaktyki dla rodziców dziecka chorującego na drogi oddech, Auksologia, Nawozy, chemia rolna, RECENZJA Gry komputerowe i programy multimedialne zagrożenia ..., ubóstwo jako zjawisko społeczne, sposoby motywacji ucznia do nauki, Metodologia badań społecznych kpsw, opracowanie na pedagogike z Kunowskiego, Biologia molekularna z cytogenetyką - wykłady, Higiena - chemiczne zanieczyszczenia środowiska życia [wykład I], Tatarkiewicz "Cywilizacja i kultura", zrobione zadanie na zaliczenie - 3, Automatyzm serca, pedagogika w ujęciu współczesnym, postawy rodzicielskie wg. Ziemskiej, Sposoby tamowania krwotoków z zewnątrz , Psychologia- pytania na egzamin , Proces pielęgnacyjny astma, motywacja, łacina anatomia, 100 lat samotności - streszczenie, prawo medyczne, roztwory wodne, Punkcja mostka algorytm postępowania, Proces pielęgnowania OIOM, Pedagogika emancypacyjna i antyautorytarna, Socjologia, Pedagogika - behawioryzm, scenariusz zajęć z lektury, tyflopedagogika praca socjalna , Leki p/biegunkowe, RSI - metoda szybkiej intubacji, okres wczesnoszkolny-psychologia, strategie ochrony zdrowia i programy zdrowotne, nadciśnienie indukowane ciążą, pierwsza pomoc, Anragogika, Rola człowieka dorosłego, PROJEKT REALIZACJI MASAŻU KLASYCZNEGO, agresja i przemoc wobec dziecka, pielegniarstwo-depresja, proces pielęgnowania pacjenta z rakiem krtani, Mowa zależna i niezależna w języku polskim, Porażenia nn obwodowych KKD, usprawnianie - krótka prezentacja, John Dewey, niewydolnosc oddechowa jako problem obrażen wiolonarzadowych, SIŁY SPOŁECZNE JAKO KLUCZOWA KATEGORIA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ , Gramatyka opisowa-przykładowe zdania , Teoria stosunków międzynarodowych, Składniki osobowości, psychologia humanistyczna, Współczesny człowiek wobec wartości moralnych, Prostytucja, Fryderyk Frobel(ogródki dziecięce), historia języka polskiego, IVrok filologii polskiej, kineza sciaga, podstawy pielęgniarstwa, SUDETY, ściąga z anatomii, wychowanie rycerskie, rzemieslnicze i mieszczańskie w średniowieczu, proces neurologia, fizyka II PWR ZADANIA, scenariusz do zajęć z agresji 5, Historia języka polskiego w pigułce, egzamin zawodowy farma, dekontaminacja, Konstytucyjny system organów państwa, Szkolnictwo w czasach saskich /w XVIII w., Zdjęcia egzaminu z Mechaniki Płynów, archetypy i symbole, niedostosowanie spoleczne, Fizyka sprawozdania, Bezrobocie, profilaktyka patologii społecznej wykłady, oligofrenopedagogika, Filozofia, Historia wychowania, leki psychotropowe, farmakologia, referat o dziurze ozonowej, Biomedyczne podstawy rozwoju, endokrynologia, mediacja- prezentacja , UKŁAD KRAZENIA, Ortopedia -pielęgniarstwo praca samokształceniowa, Mikrobiologia [ćw], psychologia twórczości- definicje, socjologia edukacji - dr budrewicz, pedagogika wczesnoszkolna, wykłady i ćwiczenia, rozpoznania ginekologiczne, Hormony, Ignacy Krasicki - Myszeida, Sen i zaburzenia snu., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, DIETA NISKOCHOLESTEROLOWA, Zagadnienie norm i wartości , Wstrząsająca książka o anoreksji, obserwacja z psychiatryka, Mechanizmy ewolucji, filozofia, badanie przedmiotowe jamy brzusznej, Nieprzystosowanie społeczne, Źródła informacji dla dziennikarza, skrypt części maszyn zeszyt 1, prawo rzymskie , Socjologia Zdrowia, systemy edukacyjne na swiecie, Podstawy socjologii, MEDIA w historii cywilizacji podstawowe aspekty mediów typologia, Zdrowie publiczne - bakterie i wirusy, Fizyka - badanie ruchu wahadła sprężynowego, układ oddechowy, ekg prezentacja, Parazytologia, Wykłady z baz danych - Politechnika Poznańska, Etapy rozwoju pedagogiki społecznej w polsce, Konspekt pracy na temat \'Dziecko cierpiące w świecie dorosłych.\', Noworodek, normy laboratoryjne, Humanizm, Vives, Sturm, Mointaigne, szkoły jezuickie, Modrzewski, Marycjusz, Gliczner, Sebastian P.z Pilzna, Teoretyczne podstawy pracy socjalne, Przedwczesne odklejenie łożyska, Aseptyka i antyseptyka, Hormony, Samoksztalcenie pielegniarstwo srodowiskowo-rodzinne, pedagogika rodziny, PODSTAWY MEDODOLOGII BADAŃ SPOŁECZNYCH- (wpływ czegos na coś), Pielegnacja po cholecystektomi, Mikroekonomia ćwiczenia, gerontologia, prawo karne,