Socjologia, PRACA SOCJALNA- prezentacja, DEZORGANIZACJA RODZINY, PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA-POSTRZEGANIE SIEBIE, prace zaliceniowe, Konspekt zajęć plastycznych, Pobieranie materiału do badań, Tryb rozkazujący w języku polskim, Interakcje pedagogiki z innymi naukami., Choroby wydzielania wewnętrznego, Zagadnienia do egzaminu z historii wychowania cz2 i info o egzaminie, wychowanie, Metody pracy socjalnej, zimbardo, analiza i interpretacja wiersza, praktyki, Oświecenie: John Locke i Jan Jakub Rousseau, Konspekt zajęć z dziećmi, maria montessori, anatomia ukł.pokarmowy, edukacja i promocja zdrowia, urazy kregoslupa, Wszystko o PEDAGOGICE OGÓLNEJ, Pedagogika krytyczna, psychologia społeczna notatki, pkm do a do z, psychologia kliniczna - schizofrenia, Teoria literatury - Hermenutyka, finanse, Niepełnosprawność, współczesne kierunki pedagogiczne, psychoterapia 1, Proces pielęgnowania w Hypotrofii, PEDAGOGIKA EMANCYPACYJNA, szkoła herbartowska, niedokrwistość, EMOCJE, Praca z socjologii, Historia myśli pedagogicznej, Parkinson , praca samokształceniowa, intubacja, edukacja zdrowotna, krótka praca z psychologii, więzi rodzinne, rysunek złożeniowy ściągacza łożyska, Rehabilitacja, Przygotowanie do badań obrazowych, Metodyka edukacji matematycznej, diagnostyka niepłodności - standard opieki nad pacjentką, Koncepcje i sposoby badania procesu pracy - praca zaliczeniowa, podstawy pielęgniarstwa, Przygotowanie do operacji, parazytologia, Wolność i odpowiedzialność jako kategoria pedagogiczna, Etyka, Wprowadzenie do socjologii - wykład 1, ABC wychowania, Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej, Struktura administracji publicznej, Matematyka Macierze, Zarządzanie przez jakość w podstawowej opiece zdrowotnej., pedagogika porownawcza, Organizacja oddziału intensywnej terapii, Karta obserwacji pacjenta, historia wych od strarożytnośći, Monitorowanie i profilaktyka zakazen szpitalnych, Naruszenia i dylematy etyki pielęgniarskiej, wykłady z podstaw teorii organizacji i zarządzania, Finanse - wykłady - WSKIZ, opieka długoterminowa, historia administracji, funkcje i zadania nauczyciela, intrna, Nerki :), Potencjał chemiczny substancji, Biochemia, Socjologia Edukacji, Prawa pacjenta, Barbara_Szacka_-_Wprowadzenie_do_Socjologii, pielegniarstwo-znaczenie dotyku, Pytania z anatomii , Socjologia, Zarzadzanie w pielegniarstwie , Jan Ludwik Vives i Erazm z Rotterdamu, Zatrucia, pediatria, pedagogika - na egzamin, Satyra, ironia, żart-jak uleczyć świat śmiechem, Defekty immunologiczne u noworodków, mięśniaki macicy, Triage, system start, segregacja poszkodowanych, telewizja, Egzamin z poetyki filologia polska, Pedagogika społeczna ? geneza, podstawowe pojęcia, główni przedstawici, Filozofia I rok, Anatomia, położnictwo, Zagadnienia na test z Fizyki + rozwiązania - WSKIZ, Teoria Wychowania, Arteterapia, badania, problem badawczy, Logika - egzamin + rozwiązania, Aktualne problemy zdrowotne ludności w Polsce i w Europie, PEDAGOGIKA OGÓLNA, fascynujące Narodziny Życia, kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, Ankieta i kwestionariusz jako przykład metody diagnostycznej., Mechanizmy obronne osobowości, astma, badanie neurologiczna, Grupy spełeczne , onkologia, Pedagogika Międzykulturowa, pedagogika społeczna , Problemy zdrowotne kobiet w wieku przekwitania, Ochrona srodowiska, Pojęcia w ratownictwie medycznym, Kształcenie ustawiczne, choroby tetnic, Człowiek istota społeczna, interna 2, Zdrowie publiczne, Podstawy Automatyki - Ćwiczenia - lista 1, Algorytm BLS u dziecka, współczesne kierunki w pedagogice, historia wychowania -lektura kalina bartnicka , irena szybiak, Obliczenia ściągacza do łożysk, statystyka opisowa, Biomedyczne podstawy rozwoju, teoria wychowania - prof. Kubiak-Szymborska, Prezentacja na temat okresu dojrzewania, afazja, pojecia i systemu pedagogiczne, mikroekonomia, biomedyka, Narkotyki - biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, rodzina- jej funkcje, zadania i cele, anatomia kości, narodziny i noworodek, Zabawy ruchowe dla dzieci starszych, praca zaliczeniowa, pozycje do karmienia piersią, Opracowanie klimatologiczne dla stacji meteorologicznych: Olsztyn, Kie, Psychologia - pytania, STYMULACJA SENSORYCZNA, PROCES PIELĘGNOWANIA CHOREJ NA RAKA JAJNIKA , Żywienie dziecka z alergią pokarmową., notatki z higieny i epidemiologi, farmakologia 1, Zaburzenia świadomości w medycynie ratunkowej, Antropologia kulturowa, Proces pielęgnowania, Wytrzymałość laborki, Instytucje ochrony środowiska, Socjologia Sztompka Socjalizacja, proces pielegnownia geriatria, zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, Wykaz dawek substancji leczniczych w preparatach jednoskładnikowych, fazy rozwoju człowieka wg Eriksona, Neurologia, Diagnozy łacińskie - pielęgniarstwo pediatryczne, Podstawy organizacji i zarządzania, metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej w świetlicach szkolnych, Terapia płynami - ostatni wykład z anestezji, Szpitalne zapalenie płuc Szpitalne zakażenie układu moczowego, ściąga z prawa cywilnego, metody i formy stosowane w pracy opiekuńczo-wychowawczej, Biochemia - białka i enzymy, ortopedia, badanie fizykalne, USTRÓJ PAŃSTWA A ?MODEL? ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Sprawozdanie z laboratorium wytrzymałości materiałów, edukacja ekologiczna, psychologia, koncepcja państwa idealnego, anatomia, układ kostny, Zachowania prozdrowotne, rodzaje, sposoby realizacji i motywy., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, pedagogika antyautorytarna, Metody odziaływań grupowych- m. organizowania działalności zespołowej, Znaniecki Socjologia wychowania konspekt, potoczna teoria wychowania a refleksja nad wychowaniem , zarzadzanie w ochronie zdrowia, Hiegiena - żywienie [wykład VI], Kartezjusz - streszczenie., segregacja chorych , ratownictwo, stan zdrowia populacji polskiej w odniesieniu do starej unii, obs neurologia, Teoria dzieła literackiego i procesu hist.-lit., historia języka polskiego, IVrok filologii polskiej, obrzek limfatyczny, Nowotwory narządów rodnych kobiety, test na stres, Polityka Społeczna - demografia, odpowiedzi do wrzuconych pytań z LEP, komisja edukacji narodowej, pielęgniarstwo, Wpływ mass mediów na rozwój dziecka, Historia mysli pedagogicznej, Nakłucie jamy opłucnej, Ściaga na terme, WYKŁADY PEDAGOGIKA 1 ROK I 1 SEMSTR, Dydaktyka- cele kształcenia, pytania badania fizykalne, Strona bierna w języku polskim, Zagadnienia z prawa konstytucyjnego, Sprawowanie kontroli, poczucie własnej wartości i potrzeba osiągnięć, dziecko maltretowane, Prace zaliczeniowe, Narkomania, Dietetyka - pomoc, Katalog łożysk stożkowych, profilaktyka zdrowotna dziecka w okresie przedszkolnym, Egzamin Mechanika Płynów, biochemia-wyklady, historia mysli pedagogicznej 2, Działania samorządu na rzecz rozwoju infrastruktury materialnej gminy, oparzenia, wszczepy, przeszczepy, ergonomia i Bhp, dydaktyka, Dieta w profilaktyce miażdżycy, Koncepcja Freuda, mikroekonomia, zginanie, Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego g za pomocą wahadła prostego, wstrząs, Historia ochrony środowiska, Zagadnienia z Ekonomii, Metodyka pracy op.-wych., Socjologia wychowania 50 pytań do egzaminu, Kobieta w literaturze - monografia, badania ilościowe w naukach, tpl ściąga, Globalna i alternatywna wizja szkoły XXI w. Projektowanie okazów eduka, ekg w ratownictwie, ALS. Farmakoterapia w resuscytacji., Rozwój tożsamości w koncepcji Eriksona, DZIAŁANIE CZŁOWIEKA I WOLNOŚĆ WOLI, Metody nauczania w szkole - super ściąga!, wlewy dożylne, Transplantacja, socjologia1, PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA, fizjologia laktacji, zarządzanie w położnictwie ściąga, Rozwój ruchowy dziecka do 1 r.ż., Mikrobiologia ściąga (zal końcowe), Doustne leki przeciwcukrzycowe - prezentacja, zapalenie płuc, podstawy pielegniarstwa sciąga , (nie)równość szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, Filozofia w pigułce cz2., Mapa pojęciowa Herbart, Lalak Danuta Pilch Tadeusz - Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej, matematyka-kompendium, pkm śćiąga, Style nauczania - dydaktyka, -, psychologia rozwojowa, układ hormonalny, nauka o polityce, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 3, Bezdomność, Gerontologia, Bóle głowy, Teoretyczne podstawy wychowania, teoretyczne podstawy wychowania.wykłady, Proces pielęgnacyjny astma, powiklania w chirurgi, sprawozdania z fizyki, CHOROBY GENETYCZNE, moja koncepcja wychowania, Pedagogika specjalna-Grodzkiej, wpływ mediów na dziecko, Nadcisnienie, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, POChP, praca, Studium przypadku z interny, rodzina w obliczu smierci, Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci, agresywni pacjenci, rola poloznej w profilaktyce statyki narządu rodnego, klimakterium, resuscytacja dziecka, Zagrożenia niemilitarne, podstawy mechamiki, Administracja publiczna, logika wykłady, sciaga z dydaktyki 2 rok, niematerialne formy pomocy w ośrodku pomocy społecznej, Niedrożność dróg oddechowych, koncepcje psychologiczne człowieka J.Kozielecki, Rodzina jako grupa społeczna, mikroekonomia, charakterystyka emocji, Połóg, Wprowadzenie do psychologii, pedagogika resocjalizacyjna jako nauka, Rezonans magnetyczny, CZłowiek.Twórczość.Projektowanie.Resocjalizacja, Zadania z geometrii wykreślnej dr.Z.Sysak pwr_wroc, Psychologia społeczna, Subkultury młodzieżowe - podstawowe informacje, Budowa piersi i fizjologia laktacji, historia wychowania - średniowiecze, uniwersytety, Dobór materiału na koła zębate, filozofia, Zespół nerczycowy u dzieci, Aktywizujące metody nauczania, Projekt podnośnika, Działalność naukowa w pielęgniarstwie, ETYKA zaliczenie końcowe, proces pielegnowania klebuszkowe zapalenie nerek, Mikroekonomia, EKG rozmieszczenie elektrod, Anoreksja i bulinia - pokaz slajdów, Pedagogika społeczna wykład nr 1, połóg -karmienie piersią (plusy), Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 5 i 6, Biegunki, zagadnienia na internistyczne cd, Belka z obliczeniami, PRZEDSTAW STANDARD OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD UCZNIEM, Pedriatria-hipoglikemia, gatunki stali, finanse ściąga, cukrzyca w ciąży, opracowany materiał do obrony z socjologii, fenomenologia i egzystencjalizm, historia polski XIX w skrypt, współczesne koncepcje i teorie wychowania, psychologia ogólna -pojecia, zajęcia ruchowe 6-latków, wykład z biofizyki, Cukry i cukrzyca, Psycholgia kliniczna, Diagnoza pielęgniarska, pytania i odpowiedzi z psychologii, metody badań pedagogicznych, Makroekonomia David Begg, Ściąga uprawa roślin,, Kryminologia, Fizjologiczne i psychologiczne problemy młodzieży w wieku dojrzewania., Praca socjalna z klientem trudnym, Patofizjologia niedokrwistości, Mikrobiologia [wykład III], Biomedyczne podstawy rozwoju, psychologia kliniczna, Gorączka trzydniowa - badanie fizykalne, historia wychowania w starożytności, Podmiotowość w edukacji., Farmakologia dr Burak , WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK - THOMAS GORDON, Spawalnictwo - wykład - prowadzący Zbigniew Mirski, Mikrobiologia [wykład VI], zachowania ryzykowne wśród młodzieży, I i II wykład z Wytrzymałości Materiałów II, Pedagogika marksistowska cd i Nowe Wychowanie, czas wolny i kultura, Księstwo Warszawskie, badanie chorego nieprzytomnego - ostra niedomoga pnia mózgu, Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych., dorosłość na psychologię rozwoju i osobowości , nauka i wiedza naukowa, Zarządzanie, spawalnictwo metoda TIG, Śmierć, umieranie, aspekt psychologiczny, badanie układu nerwowego, Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirurgicznym, Systemy ochrony zdrowia., Podstawy Psychologii, konspekt lekcji wf I klasa, pielegnowanie chorych na AIDS i ich rodzin, Fizjologia układu oddechowego, Janusz Korczak, rak piersi, Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w praktyce pielęgniarsk, Mózgowe porażenie dziecięce, historia wychowania, Menopauza, Biomedyka, zagadnienia, Asertywność, sztuka której można i warto się nauczyć, Pytania na egz z onkologii - położnictwo USM dzienne, Wprowadzenie do pedagogiki 001, PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI, Sytuacja socjalna osób w podeszłym wieku, eutanazja, dydaktyka ogólna - ściągi , Przygotowanie do strumektomii- problemy pielęniarskie, OSOBOWOSC - NARZEDZIE PRACY PEDAGOGA, wiedza o kulturze, mechanizm porodu fizjologicznego, Animacja jako nowa koncepcja upowszechniania kultury i edukacji. , pedagogika wykłady, działania twórcze egzamin, CHemia organiczna, pojęcie patologii jej rodzaje, skutki, zaburzenia gospodarki wodno- elektrolitowej, PSYCHOLOGIA PRACY 21 pytań i opracowane odpowiedzi do egzaminu, Schemat postępowania z dziećmi nieprzytomnymi, rozwojówka egzamin, pedagogika międzykulturowa, Mikrobiologia [wykład II], Nóż tokarski - rysunek i oznaczenia kątów, Metody Badań Pedagogicznych, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 4, nakłucie lędźwiowe - prezentacja, wychowanie ateńskie, Adaptacja noworodka, Wskazania do wilgotnego leczenia ran, teoria wych ped uniw wroc egza, Wprowadzenie do psychologii, sokrates, SZCZEPIONKI- SKŁAD, DZIAŁANIE, OBOWIĄZKOWY KALENDARZ SZCZEPIEŃ, MASAŻ NIEMOWLĘCIA, charakterystyka spółgłosek, Mammografia - opieka przed i po zabiegu, PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTKI PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM MÓZGU Z NIEDOW, PEDAGOGIKA PERSONALISTYCZNA, Kryzys i rozpad rodziny jako systemu , J.J Rousseau., problemy pielęgnacyjne pacjenta z otepieniem starczym, proces pielęgnowania chorego dializowanego, współczesne koncepcje pedagogiczne -egzamin, PSYCHOLOGIA PRACY przedmiot badań organizacja struktura motywacja, Czynniki warunkujące zdrowie i rozwój człowieka, praca socjalna, Sztuczna inteligencja, premedykcja przed zabiegiem operacyjnym, Zginanie płaskie belek prostych, Wychowanie naturalne J.J. Rousseau, Projekt przekładni walcowej (zęby proste-proste), Aseptyka, polityka społeczna, socjologia , inicjacja seksualna, Rola osób głuchych i słabo słyszących w społeczeństwie, From "Ucieczka od wolności", Edukacja onkologiczna, Agresja dzieci w wieku przedszkolnym, Psychologia i psychologia głębi czyli psychoanaliza, dostęp naczyniowy tętniczy i żylny, Podstawy Dydaktyki Ogólnej, wychowanie w róznych epokach ściąga, tydzień aktywności edukacyjnej dziecka w przedszkolu, ZNACZENIE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU W WYCHOWANIU I NAUCZANIU, rehabilitacja, Konspekt dydaktyka - CPR, Rzucawka, KSOP Banaszak opracowanie pytań, Subkultura hip-hopu, Krwotoki, testy NLPZ, Tony płuc i serca, Podstawy filozofii, edukacja różnowiercza, Problemy komunikacji interpersonalnej., Nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, prawo cywilne, metrologia - laboratorium, rat.med.cz.1, Filozofia w pigułce cz3., materiały z pedagogiki wczesnoszkolnej, materiały na egzamin- współczesne prądy i kierunki w pedagogice, Klasyfikacja stanu nieprzytomności wg. Glasgow, Teoria wychowania treści kształcenia, istota, definicje, Drażetki i kapsułki, Czym jest pamięc?, Biofizyka, Organizacja i zarządzanie w administracji, konspekty rok 2, procespielęgnacji 4, Postawy rodzicielskie i ich znaczenie dla rozwoju dziecka, Korczak, Emile Durkheim, polineuropatie, prezentacja z teorii wychowania, socjalizacja, inkulturacja, sluzba wiezienna, Filozofia w pigułce cz4., zakłady karne, Pedagogika społeczna, cz. 1, Proces pielęgnowania pacjenta z chorobą Alzheimera, Depresja, przyczyny, objawy, Pedagogika Międzykulturowa, diagnstyka pedagogiczna-ściąga, Socjologia, Stres psychologiczny, Filozofia- egzamin, ściąga pedsgogika resocjalizacyjna, neurochirurgia, Pedagogika przedszkolna, urazy kregoslupa szyjnego, Epidemiologia zakazen szpitalnych 1, PSYCHIATRIA I PIELĘGNIAESTWO PSYCHIATRYCZNE, Fizjologia, na koło z literatury- średniowiecze, Geodezja - prace kameralne, schodzenia przewodu pokarmowego, cechy,typy i rodzaje diagnoz, anestezjologia i opieka medyczna, pojęcia z dydaktyki, test z ginekolkogii PWSZ Nysa, Pedagogika specjalna, biochemia, Antropologia kulturowa-pigułka, choroba huntingtona, Dydaktyka historii - ściąga mojej produkcji, SEGREGACJA MEDYCZNA, składniki wychowania wg Kunowskiego, Etapy rozwoju psychospołecznego - Erikson, proces pielegnowania, Karta cyklu - pusta, renesans, główne idee, Układ nerwowy i oddechowy, J.Kozielecki humanistyczna koncepcja psychologiczna człowieka", dieta matki karmiącej piersią, ellen key, Podstawy zarządzania slajdy, Przedmiot i zadania dydaktyki, niepełnosprawność ruchowa, Ściąga z Podstaw Automatyki - człony i wykresy, pedagogika społeczna, opracowane pytania dotyczące prawa i państwa, choroby chirurgiczne klatki piersiowej, plan tygodnia-pielęgniarka środowiskowa, psychologia rozwoju człowieka, R. Jaworski, mgr, Matematyka Całki, zespół Downa, Wrodzone wady serca, Historia filozofii, enzymy, Patologia 2, Badanie wpływu pracy na tworzenie się typów osobowości, typów zawodow, Margaret Mead- Kultura i tożsamość, Proces pielęgnowania OIOM, Środowisko wychowawcze rodziny i szkoły, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, Rękoczyny manewry, leki opioidowe leczenie bólu, pojęcia i systemy pedagogicznne, Termodynamika - laboratorium, pytania na egzamin z historii myśli pedagogicznej, Mikrobiologia [wykład VII], Podkultura więzienna., SZKOLNICTWO W CZASACH REFORMACJI, Pedagogika opiekuńcza, Przyżądowe udrażnianie dróg oddechowych, geriatria proces pielegnowania, Termodynamika - kolokwium 1 i 2, zasady prawne wykonywania zawodu pielęgniarki, Fizjologia, KOMUNIKAT ? SPOSÓB KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, Agresja w przedszkolu., Problematyka uzależnień, system oświatowy w Wielkiej Brytanii, mikrobiolgia, Koncepcja psychodynamiczna człowieka, Samodzielność zawodowa pielęgniarki i położnej- prezentacja., Mechanika Techniczna - ściąga cz.1, Zaburzenia wodno-elektrolitowe, wprowadzenie do filozofii sciaga alfabetyczna, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 2 (rar3/3), scenariusz do zajęć z agresji 3, bad. fizykalne nerwy czaszkowe, mikrobiologia i paracytologia, Fizjologia, Zatorowość płucna, Zespół dziecka krzywdzonego, opieka nad pacjentem z SM, metodologia wykłady, wychowanie rzymskie, Zagadnienia Partie polityczne i Systemy partyjne , A. Pratkanis, E. Aronson - Wiek propagandy, Mięśnie szkieletowe, Administracja Publiczna, ZASADY STOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO, Podstawy psychiatrii, polityka społeczna, choroba wrzodowa patofizjologia, Okres Międzywojenny w Polsce!, KARA ŚMIERCI - ARGUMENTY ZA I PRZECIW, studium przypadku dziecka zdolnego , Wodogłowie, psychologia kliniczna - niepełnosprawność intelektualna, proces pilęgnowania pacjenta dializowanego, Proces pielęgnowania pacjenta z zakrzepowym zapaleniem żył, Wybrane choroby powodowane przez pierwotniaki, pierwsza i druga wojna światowa, pedagogika montessori, biologiczne i społeczne czynniki rozwoju jednostki, urazy narządów jamy brzusznej, ?Rola pracy w życiu człowieka i społeczeństwa?, pedagogika specjalna, PSYCHOLOGIA, Ściąga - Rośliny okopowe, zagadnienia i notatki z literatury staropolskiej, instytucje wsparcia dziecka i rodziny, Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem, wykłady z niedostosowania społecznego, Fizjoterapia w chirurgii i onkologii, Sumienie a zasady etyczne, ściągi z prawa, Media w edukacji - wykład 3 , PEDAGOGIKA I SZKOLNICTWO EPOKI ODRODZENIA, nietrzymanie moczu u kobiet, neurologia, upadki osób starszych, Rola i funkcje nauczyciela we współczesnej szkole, anoreksja i bulimia, Teoria maszyn i mechanizmów - zestaw problemów analizy i projektowania, metody i techniki badań w pedagogice, Strereotypy jako bariery kulturowe, Związki w kosmetyce, psychologia rozwojowa, Proscesy Percepcji itp., Prawo administracyjne, Podstawy terapii indywidualnej i grupowej, Śpiączki-stany nieprzytomności, Interna i pielęgniarstwo internistyczne, Metodologia historii-super ściąga!, konspekt- nauka pływania kraulem na piersiach, ściąga-pedagogika specjalna, Systemy dydaktyczne , sprawozdanie z pracy dydaktyczni- wychowawczej, Badanie własności technologicznych metali, działania twórcze, Samokształcenie/Monitorowanie śródoperacyjne, Stosunki polsko-rosyjskie w XVI i XVII wieku, emocje a procesy poznawcze, Medycyna, opieka zdrowotna i pomoc doraźna w średniowieczu. , Socjologia pyt. na egzamin, Narkotyki, Kuratorzy rodzinni, Psychologia wychowania, HCV,HBV,HIV, obserwacja intensywna terapia, Udrażnianie dróg oddechowych, biomed.podstawy rozwoju, Biomedyka, Pieluszkowe zapalenie skóry, Metody badań w pedagogice społecznej, szkoły alternatywne, termodynamika kolokwium pwr, OBSERWACJA I PIELĘGNOWANIE POŁOŻNICY W POŁOGU POWIKŁANYM, Nowoczesne metody leczenia odleżyn., Pedagogika personalistyczna, zagadnienia na internistyczne cd, zatrucia, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, testy z zarządzania, choroba parkinsona, współczesne kierunki pedagogiczne, KOMUNIKACJA POLOZNICTWO, 100 ukladow rownan liniowych z pelnymi rozwiazaniami krok po kroku, Media w edukacji, Biomedyka , Charakterystyka postaw rodzicielskich., Nieprzystosowanie społeczne i ich resocjalizacja-schroniska nieletnich, Praca na temat grup społecznych- socjologia, KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI ? KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERB, Obrobka plastyczna, Konflikty społeczne i polityczne na świecie, PSYCHOLOGII, definicja pedagogiki społecznej, Zagadnienia z elementów prawa ( studia pedagogiczne) cz. 1, Poststrukturalizm, Żółtaczka noworodków, porty naczyniowe, Zasady żywienia niemowląt, potrzeby człowieka, Pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa, 20 pytań z socjologii, logika dla opornych, Pielegnacja po cholecystektomi, metody wychowania, Teoria poznania św. Augustyna, Oświecenie w Polsce Komisja Edukacji Narodowej, Chirurgia - klinika, system nagród i kar na przykładzie ZK w Tarnowie, wyznaczanie ogniskowej soczewki na podstawie pomiaru odległości przedm, Administracja Publiczna, Układ oddechowy- prezentacja, proces neurologia, dziennik praktyk, niepełnosprawność intelektualna, Rysunek wykonawczy wału korbowego, Nauczanie w średniowieczu, Praca inż. projekt przenośnika wstrząsowego... itd. - moja, Diagnoza pielęgniarska, zagadnienia na internistyczne cd, Konspekt wprowadzania literki \'i\', zaburzenia rytmu, interna, proces uczenia się, Prawa pacjenta, Pedagogika wychowania integralnego skrypt, konspekt zajęć świetlicowych, Metody i Techniki, osobliwości nauczyciela, PYTANIA NA EGZAMIN Z SOCJOLOGII, Wstęp do prawoznawstwa; Tobor Nowacki, psychiatria, autonomiczny układ nerwowy, Good info, diagnoza pedagogiczna, pediatria, Pedagogika wczesnoszkolna, czas wolny dzieci i młodzieży, Socjologia, Szacka - Wstęp do Socjologii, Farmakologia ogólna 1, Pedagogika przedszkolna, Diagnoza, Rehabilitacja po endoprotezoplastyce cementowej, NAGŁE ZATRZ.KRĄŻENIA, Historia ustroju państwa i prawa polski 08.11.2009, doktyryny pedagogiczne- wykłądy, Rozwój dziecka, Interna, diabetologia, gastroenterologia, nefrologia, Wpływ nikotyny i alkoholu na rozwój płodu, Chorob niedokrwienna sarca, najbardziej skorumpowane grupy społeczne w Polsce, Konspekt edukacji pacjenta, poijn, Wykłady z prawa konstytucyjnego u dr składowskiego, anatomia- układ mięśniowy, Metoda Montesorri, definicja poj??????‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚, przygotowanie pompy insulinowej, Poglądy pedagogiczne Szymona Marycjusza z Pilzna, Historia Mysli Pedagogicznej, Filozofia, plan metodyczny zajec, aborcja, obliczenia z mechaniki, Badanie noworodka, nagły wypadek, co robić w miejscu zagrożenia-referat, dojrzewanie płciowe, zaburzenia, Wytłaczanie i przetłaczanie, pedagogika porównawcza, Ankieta wg Rubachy, Analiza przypadku, Zadania pielęgniarki w łagodzeniu ujemnych następstw chemioterapii, Zasady postępowania i opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem, Proces pielęgnowania - chirurgia - perforacja wrzodu żołądka, Erazm Glinczer, Janusz Korczak, czesław babicki, Metody badawcze, europejsk wspolnota pielegniarek badaczy, test - historia filozofii, Transplantologia - prezentacja, doegliwości okresu ciąży, wypalenie zawodowe, Poród uliczny, Czynniki wpływające na rozwój praktyki pielęgniarskiej, narkomania, CHORY W STANIE TERMINALNYM, Ochrona srodowiska sciagi, Wstęp, zdolności społeczne, procesy grupowe,role grupowe, odruchy, egzamin z wytrzymałości materiałów 2008 i 09 (zaoczne), egzamin z wytrzymałości materiałów z 2009 (dzienne), Antypedagogika, Historia wychowania jako nauka, Patologie społeczne, promocja zdrowia 2, opracowane zagadnienia-resocjalizacja, konspekt edukacja cukrzycy, Podstawy obróbki skrawaniem - Skrypt, Dom Dziecka, leki wykrztusne, stres, Biochemia cz.2, Neurologia, semestr I, zdrowie publiczne, poznanie siebie a wybór zawodu, podmiotowość, Przemoc wobec dziecka w rodzinie/przemoc seksualna., Andragogika, cechy smierci, Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych, Patomorfologia, Geneza filozofii chrześcijańskiej - poglądy św Augustyna., Początki i rozwój szpitali. Od świątyni i przytułku do nowoczesnego..., Literatura Staropolska 1 rok, Wychowanie , kontraktowanie świadczeń, substabtancje psychoaktywne i ich wpływ na organizm, rozwój szkolnictwa w państwie Karola wielkiego, stopnie odwodnienia, Dialogi pielęgniarki i pacjenta. znaczenie w kształtowaniu podmiotowym, Program profilaktyki dla rodziców dziecka chorującego na drogi oddech, DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA, iniekcje, karmienie piersią, Pedagogika emancypacyjna, Gestalt, Niederektywna, antyautorytarna, Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, GRUPA SPOŁECZNA, karmienie piersią, obserwacja z psychiatryka, SYSTEM OŚWIATOWY USA, Dziecko przewlekle chore, dziesięciościan edukacji, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, depresja poporodowa, CELE I ZADANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ŚWIETLE NOWEJ REFORMY, praca badawcza socjologia, prezentacja z genetyki, MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY POLA OPERACYJNEGO. CEL MYCIA POLA OPERACYJNE, Biznes Plan Fitness Klubu, Pielegnowanie dziecka chirurgicznego i chorobami endokrynologicznymi, Osobowość i jej cechy, test Eysencka, Ergonomia i BHP, Metoda oceny ryzyka- praca powtarzalna, Układ wydalniczy, witaminy, badania endoskopowe, biomedyczne podstawy , psychologia og. 9 pojęć, Zaburzenia nerwicowe, wypalenie zawodowe, psychoterapia 2, koło z genetyki, Przegląd wiązań w chemii nieorganicznej, Motywacje - najważniejsze informacje o motywach działania ludzkiego., behawioryzm, Funkcjonowanie zakładu poprawczego, Odmiana rzeczowników trudnych, histologia - test 2oo6, wprowadzenie do socjologii - wykład 2, Czynniki zaburzające rozwój dziecka przedurodzeniem, Starość jako zjawisko społeczne , zaburzenia rytmu serca, Platon życie, dzieło i poglądy., Odpornoś organizmu, farmakologia 2, postawy rodzicielskie wg. Ziemskiej, zarządzanie zasobami ludzkimi, Rola łożyska i wód płodowych., Metody kształtowania wizerunku firmy , Antybiotyki w skrócie, Teoria wychowania - przykładowe sprawdziany, Andragogika, ćwiczenia w połogu, chemia rolna, zagadnienia z dydaktyki, Ściąga z uprawy zbóż, , Objawy, dieta seniorów, socjologia. sciagaa, Patomorfologia, notatki z ćwiczeń z teorii współczesnej psychologii, PEDAGOGIKA EMANCYPACYJNA, konspekt z lekcji korekcyjnej, Patologia 3, Metody Badań Ped., Socjologia- religia, andragogika, kserówka 1, cukrzyca, wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej wykłady, historia wychowania i mysli pedagogicznej, współczesne ideologie wychowania, zamiana bielizny pościelowej leżącemu (w 2 pielęgniarki), Pedagogika personalistyczna cd, skan notatek z ćwiczeń z geologii, europejska grupa pielegniarek badaczy, Prawo rodzinne i opiekuńcze opracowane pytania na egzamin, Szkolnictwo polskie pod okupacją hitlerowską, Problemy zdrowotne kobiet w wieku przekwitania-formy i metody profil, Historia myśli pedagogicznej, Okres prenatalny życia człowieka, nadciśnienie u dzieci, Historia wychowania, proces pielęgnowania dziecka chorego na płonice, ostry stan zapalny trzustki, psychologia kliniczna, Refleksja nad książką Janusza Korczaka pt.: ?Jak kochać dziecko. Dziec, Kroplowy wlew dożylny, opracowanie na pedagogike z Kunowskiego, Pielęgnowanie pacjentki po porodzie fizjologicznym, Depresja i jej rodzaje, Arystoteles, pytania z genetyki, Animacja społeczno - kulturalna - zagadnienia egzaminacyjne, TERMODYNAMIKA DLA CHEMIKÓW, FIZYKÓW I INŻYNIERÓW, FILOZOFIA ŚCIĄGA, strategie ochrony zdrowia i programy zdrowotne, CECHY OSOBOWOŚCI A PREFERENCJE ZAWODOWE wg Hollanda i Geiera, Gry i zabawy ogólnorozwojowe, Wstrzyknięcia dożylne, Przedmiot, cel i zadania resocjalizacji., odkrycia geograficzne -- konspekt lekcji, sposoby motywacji ucznia do nauki, Auksologia, Nawozy, chemia rolna, RECENZJA Gry komputerowe i programy multimedialne zagrożenia ..., ubóstwo jako zjawisko społeczne, Metodologia badań społecznych kpsw, Biologia molekularna z cytogenetyką - wykłady, Higiena - chemiczne zanieczyszczenia środowiska życia [wykład I], Tatarkiewicz "Cywilizacja i kultura", zrobione zadanie na zaliczenie - 3, Automatyzm serca, pedagogika w ujęciu współczesnym, tyflopedagogika praca socjalna , Sposoby tamowania krwotoków z zewnątrz , Psychologia- pytania na egzamin , motywacja, łacina anatomia, Teoria stosunków międzynarodowych, 100 lat samotności - streszczenie, prawo medyczne, roztwory wodne, Punkcja mostka algorytm postępowania, Pedagogika emancypacyjna i antyautorytarna, Socjologia, Pedagogika - behawioryzm, scenariusz zajęć z lektury, Leki p/biegunkowe, RSI - metoda szybkiej intubacji, okres wczesnoszkolny-psychologia, nadciśnienie indukowane ciążą, Szkolnictwo w czasach saskich /w XVIII w., pierwsza pomoc, Anragogika, Rola człowieka dorosłego, PROJEKT REALIZACJI MASAŻU KLASYCZNEGO, agresja i przemoc wobec dziecka, pielegniarstwo-depresja, Mowa zależna i niezależna w języku polskim, Porażenia nn obwodowych KKD, usprawnianie - krótka prezentacja, John Dewey, niewydolnosc oddechowa jako problem obrażen wiolonarzadowych, SIŁY SPOŁECZNE JAKO KLUCZOWA KATEGORIA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ , Gramatyka opisowa-przykładowe zdania , Składniki osobowości, psychologia humanistyczna, Współczesny człowiek wobec wartości moralnych, Prostytucja, Fryderyk Frobel(ogródki dziecięce), historia języka polskiego, IVrok filologii polskiej, kineza sciaga, oligofrenopedagogika, podstawy pielęgniarstwa, SUDETY, ściąga z anatomii, wychowanie rycerskie, rzemieslnicze i mieszczańskie w średniowieczu, fizyka II PWR ZADANIA, scenariusz do zajęć z agresji 5, Historia języka polskiego w pigułce, egzamin zawodowy farma, dekontaminacja, Konstytucyjny system organów państwa, leki psychotropowe, farmakologia, Ortopedia -pielęgniarstwo praca samokształceniowa, 0pracowanie pytań dyplomowych z pediatrii, Zdjęcia egzaminu z Mechaniki Płynów, archetypy i symbole, niedostosowanie spoleczne, Fizyka sprawozdania, Bezrobocie, profilaktyka patologii społecznej wykłady, Sen i zaburzenia snu., Filozofia, Historia wychowania, Noworodek, Proces pielęgnowania chirurgia, referat o dziurze ozonowej, Mikrobiologia [ćw], Biomedyczne podstawy rozwoju, endokrynologia, DIETA NISKOCHOLESTEROLOWA, mediacja- prezentacja , UKŁAD KRAZENIA, badanie przedmiotowe jamy brzusznej, psychologia twórczości- definicje, socjologia edukacji - dr budrewicz, pedagogika wczesnoszkolna, wykłady i ćwiczenia, rozpoznania ginekologiczne, Hormony, Ignacy Krasicki - Myszeida, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Zdrowie publiczne - bakterie i wirusy, Fizyka - badanie ruchu wahadła sprężynowego, Zagadnienie norm i wartości , Wstrząsająca książka o anoreksji, PODSTAWY MEDODOLOGII BADAŃ SPOŁECZNYCH- (wpływ czegos na coś), Mechanizmy ewolucji, filozofia, Socjologia Zdrowia, Nieprzystosowanie społeczne, Źródła informacji dla dziennikarza, skrypt części maszyn zeszyt 1, prawo rzymskie , Odpowiedzi na pytania z mikro, systemy edukacyjne na swiecie, Podstawy socjologii, MEDIA w historii cywilizacji podstawowe aspekty mediów typologia, układ oddechowy, OZW - leczenie inwazyjne i farmakologiczne, ekg prezentacja, Parazytologia, Wykłady z baz danych - Politechnika Poznańska,