Pielęgnowanie chorego po operacji śledziony, Filozofia w pigułce cz1., ŻYWIENIE POZAJELITOWE, Wstrząs, notatki z psychiatrii, chirurgia, chirurgia, OZNACZANIE POZIOMU GLUKOZY WE KRWI, oparzenie elekt - Kopia.odt, psychotechnika, socjotechnika, kulturotechnika w resocjalizacji, zakażenia szpitalne, Prawa człowieka i ich ochrona, iniekcje podskórne, pytania egzaminacyjne z prawa cywilnego, HIgiena jamy ustnej, pielęgnacja skóry i włosów, notatki z biochemii, wypalenie zawodowe, Organizacja systemu ochrony zdrowia, bezdomność, Interakcje w lekach płynnych, Rak piersi, niedoczynność tarczycy, Temat: Wpływ stylu życia na zdrowie w wybranych grupach wiekowych., Mikrobiologia, AUTYZM, Teoretyczne Podstawy Wychowania, zagadnienia z psychiatrii, Jak pisać recenzję. Przydatne zwroty., karta pielęgnacyjna, Choroby nerek, Ostra niewydolność oddechowa, skala ADL, IADL, test sprawności umysłowej, Specyfika pracy pielęgniarki w środowisku rodziny, fizjologia skrypt, Mikrobiologia [wykład V], Okresy rozwoju psychicznego człowieka, streszczenie gramatyki historycznej, wstrząs- prelekcja , Statystyka dla socjologów, Alzheimer, Pedagogika społeczna, Podstawy dydaktyki ogólnej, Podstwy Prawoznawstwa, zadania pielęgniarki w poz, Zmiana bielizny pościelowej, osobistej itp, etyka zawodu pilęgniarki, materiały z kierunków i prądów współczesnej pedagogiki, Historia administracji i prawa polskiego, pedagogika społeczna - wykłady, wczesnoszkolna, konspekty , odruchy noworoidka, Anatomia - Układ Nerwowy, prawo, Ułożenie chorego w łóżku, proces pielegnowania zapalenie płuc, promocja zdrowia, Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z nietrzymaniem moczu., Choroba Parkinsona, psychologia kliniczna, wspołczesne kierunki wychowania, Recenzja WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK, Pestalozzi, egzamin Pedagogika I rok, populacja, cechy populacji, oddziaływania pomiędzy populacjami, Zeskanowana książka, Herda. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, PREZENTACJA MULTIMEDIALNA-ASTMA, scenariusz do zajęć z agresji 1, Komunikowanie w pracy pielęgniarki, Promocja Zdrowia (I rok pielęgniarstwa), Wytrzymałość materiałów - laboratorium sem 4, Żółtaczka fizjologiczna, rak żołądka, Filozofia I rok, Pielegnowanie, Opieka przedkoncepcyjna, mikroekonomia, dysfunkcje rodziny, Zadania z zaliczenia wytrzymałości materiałów - zestaw F PWSZ IP E-g, Promocja zdrowia i profilaktyka osób przewlekle chorych i niepełnospra, PEDAGOGIKA KULTURY, Nietrzymanie moczu, zagadnienia na egzamin z pedagogiki społecznej, Patomorfologia układu moczowego, Organizacja działań programu zdrowotnego., Konspekt z zajęć "Promocja zdrowia", zawał serca leczenie referat, teoria tożsamości, Normy i wartości,a zachowanie człowieka, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, komisja edukacji narodowej, Socjologia wychowania - wykład 1, Promocja Zdrowia wykład 4, projektowanie procesu technologicznego, przemoc, Cewnikowanie pęcherza moczowego , Diety w różnych jednostkach chorobowych, Wychowanie i metody wychowania-Gurycka, Wywiad pielęgniarski, NOTATKI PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, pojęcia i systemy pedagogiczne szkoła nowoczesna, gotowa sciaga z socjologii, toczeń układowy, Cukrzyca u dzieci, Wady postawy u dzieci, Teoretyczne podstawy wychowania - wykład 2, resocjalizacja tak-nie, makroekonomia, Zdrowie Publiczne. System opieki zdrowotnej w Polsce - akty prawne, Pracownik socjalny wśród ludzi - Wprowadzenie do pracy socjalnej, patofizjologia - choroby krwi i ukł. krwiotwórczego, rat.med test z farmakologi cz.1, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, psychologia ogólna ćw., Wykaz zagadnień do zaliczenia Podstaw Pielęgniarstwa (rok 2005/2006), psychologia rozwojowa i osobowosci, Zakażenia szpitalne - wyzwania, Anestezjologia, Jakie są cele oraz zadania rehabilitacji w odniesieniu do osób niepełn, interna, PRAWO PRACY 70 pytań i opracowane odpowiedzi do egzaminu, resocjalizacja teorie przyczyn i skutków przestępczosci, test ze środowiskowego POZ, Drenaż klatki piersiowej, Czynniki warunkujące zdrowie i rozwój człowieka, opieka paliatywna, Sebastian Petrycy z Pilzna, test z opieki długoterminowej , Epidemiologia, Astma oskrzelowa, Herbart, Dewey i Korczak, patologia społeczna, Edukacja-Systemy Pedagogiczne, wprowadzenie do psychologii sciaga alfabetyczna, Psychologia rozwoju człowieka (Tom II), Psychologia rozwojowa- pytania i odpowiedzi, Podręcznik z psychiatrii, Organizacja systemu ochrony zdrowia, Roman Ingarden: "Z teorii dzieła literackiego", Psychologia rozwojowa i osobowości pigułka, prezentacja z patomorfologii o marskości wątroby, dydaktyka ogólna, ekonometria-wzory i przykładowe zadania, Dydaktyka, ściąga, administracja publiczna w Polsce, Tatuaże więzienne, choroby układu oddechowego , Ulotka dla mam karmiących piersią( pozycje, zalety), wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomoca mikroskopu, Książka B.Śliwerski , psychologia kliniczna, pytania z egzaminu z farmakologii (połoznictwo), atopowe zapalenie skóry.doc, historia myśli pedagogicznej, historia wychowania i myśli pedagogicznej, Pedagogika krytyczna, Emocje, stres,psychologia zdrowia, rehabilitacja w udarze mózgu, BLS, Pediatria-Astma oskrzelowa, gry i zabawy dla dzieci- "JEŻ", Schemat komunikacji językowej R. Jacobsona, Grupa rówieśnicza i subkultury, badanie fizykalne jamy brzusznej, Wychowanie wg. koncepcji..., ściąga z teorii wychowania, opieka położnicza, Test z PSYCHOLOGI OGÓLNEJ (rok 1 ppiw), Epilepsja - padaczka, Patologie społeczne, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - ściąga z teorii - WSKIZ, Planowanie i gospodarowanie czasem, Mukowiscydoza, Motyw samotności w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęc, proces badawczy w pedagogice, Ból - tabela, Geriatria, pROCES PIELĘGNOWANIA CHOREJ NA RAKA JAJNIKA , Endometrioza, choroby trzustki, Ekstrakcja, maceracja, perkolacja, nalewki, wyciągi, Prezentacja na temat białaczki, POZ praca zaliczeniowa, Studium przypadku z interny, zapobieganie alergii pokarmowej, Wywiad pielęgniarski, leki stosowane w resuscytacji, Budowa stawu kolanowego, Badanie fizykalne- prezentacja., Socjologia wychowania, Chirurgia- opracowanie, skrypt, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - UMED łódź, konspekt zajęć- wychowanie do odpowiedzialności, NACHMIAS, NACHMIAS - METODY BADAWCZE W NAUKACH SPOŁECZNYCH-streszczeni, Diagnostyka bólów nowotworowych , podstawy pielęgniarstwa, proces pielęgnowania chorego z chorobą Alzheimera, ankieta, matody badań pedagogicznych, Schizofrenia, egzam z PKM, Iniekcje podskórne, Pojecia i systemy pedagogiczne - wykłady, Podstawowy plan opieki, historia mediów, filozofia, Skrypt GENETYKA, psychologiczne determinanty zdrowia i choroby, Konspekt lekcji wychowania fizycznego, Okresy rozwoju, EKG i próba wysiłkowa, Samoksztacelnie POZ.doc, Proces pielęgnowania pacjenta po udarze mózgu (w warunkach domowych), prawo cywilne, pojęcia, indywidualny program terapeutyczny, proces pielęgnowania chorego z POCHP, Interna, Wstęp do psychologii, Zatrucia - pierwsza pomoc, Oparzenia i odmrożenia - patofizjologia i leczenie, alkoholizm problem wsrod mlodziezy, chiruria ortopedia, PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM, Problemy pielęgnacyjne pacjenta z WZW, Udary, mózgowe, Metody i zasady opatrywania ran. , karta opieki pielegniarskiej, Badanie fizykalne - układ nerwowy, ściąga metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, wsp???????‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚‚?‚, Przesłanie łóżka pustego w 2 pielęgniarki, Wytyczne postepowania przy migotaniu przedsionków, Agresja agresywność przemoc, Cukrzyca typu drugiego, diagnoza, choroby cywilizacyjne, zdrowie publiczne, Kompetencje położnej w III i IV okresie porodu, przyczyny niepowodzeń i powodzeń szkolnych, Rozumienie wolności w myśli filozoficznej, Przekładnia zębata zęby p-p, plik dwg, Psychologia rozwojowa, Podstawy Konstrukcji Maszyn, MEDIA W EDUKACJI materiał do egzaminu , ZDM - zespół dziecka maltretowanego, Leki stosowane w pogotowiu, FILOZOFIA (z 1 roku pedagogiki ogolnej), Diagnostyka-główne pojecia, książka dla ratowników, Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej, Organizacja i zasady badań naukowych, Dieta w chorobie trzustki i pęcherzyka żółciowego, Schizofrenia, Biochemia notatki z wykładów, Koncepcje psychologiczne i pedagogiczne, Studium przypadku z neurologi, Odmiana rzeczowników trudnych-teksty na lekcję, układ nerwowy HIT, udar mózgu prezentacja pp, Inhalacje - rodzaje, metody, Dydaktyka jako nauka, narkotyczne leki p/bólowe, Problemy osób z dysfunkcja narządów ruchu, rak szyjki macicy, Mechanika oddychania, Negatywne postawy rodzicielskie i struktura rodziny, Pedagogika wczesnoszkolna, Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej i BTLS, Psychologia-ćw, Badania endoskopowe, ból, Metody wychowania wg Kruszewskiego-sytuacyjne tylko, Padaczka, Obrzęk płuc, prawa człowieka, stres edukacja zdrowotna, Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 - wprowadzenie, pytania na egzamin z pedagogiki specjalnej, Zakażenia szpitalne, Aerozoloterapia w chorobach układu oddechowego, Niedokrwistość, etyka zawodowa pracownika socjalnego, ? Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą?, Zagrożenia życia w schorzeniach układu oddechowego, dydaktyka cele edukacji i metody nauczania, Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą typ 2 , Orientacje metodologiczne we współczesnej pedagogice, ?Zapobieganie chorobą zakaźnym ? POWSTRZYMAJ ROTAWIRUSY?., pedagogika międzykulturowa, test z opieki długoterminowej , ??‚?‚šci??‚„?‚?‚Â…gi na II sem. wytrzyma??‚?‚‚o??‚?‚›ci materi, cukrzyca, higiena rąk , higieniczne mycie rąk, Bakteryjne zakażenie układu moczowego,czynniki etiologiczne,przyczyny, Jan Ludwik Vives., Konstruowanie kół zębatych, Sytuacja zdrowotna w Polsce na tle krajów europejskich-, Ostre zapalenie trzustki, wstrząs, dydaktyka, współczesne kierunki pedagogiczne, choroby układu moczowego, Wszystkie wykłady z chorób wewnętrznych, Belka 2 przegubowa rozwiązana sposobem analitycznym, Opracowane zgadnienia z teoretycznych podstaw wychowania, Mikrobiologia [wykład I], Cewnikowanie pęcherza moczowego, BADANIE PODMIOTOWE-wywiad, definicje (sciagi) z pedagogiki spolecznej, patologie społeczne, oświata polska w okresie rozbiorów, Paradoksy Logiczne, Wytrzymałość Materiałów II - Laboratorium 1 - Próba rozciągania, Pedagogika społeczna wiadomości wprowadzające, ściąga - wprowadzenie do polityki społecznej, podstawy pielegniarstwa/ nakłucie opłucnej,nakłucie otrzewnej, rana , SOCJOLOGIA RODZINY - WYKŁAD 2, Egzamin z Biomedyki I rok, mikrobiologia, Płukanie żołądka, Psychologia wychowawcza - podstawowe pojęcia, patologia otyłość, EKG Latwiej, Niedostosowanie społeczne, Całki Fouriera, Interna, Maści, hydrożele, pasty i kremy, niepowodzenia szkolne , zaliczenie z poz, Pedagogika Marii Montessori, Rysunek wykonawczy wałka, Jan Amos Komeński, odleżyny, Powikłania cukrzycy, Bezrobocie jako problem społeczny, Aborcja - Motody dokonywania aborji, status prawny aborcji, przepisy prawne dotyczące przerywania ciąży, Historia Filozofii 2, autyzm, Diagnoza pedagogiczna, resocjalizacyjna, penitencjarna., Zaburzenia odżywiania, pielęgniarstwo, Stany zagrożenia życia w chorobach sercowo-naczyniowych, pedagogika specjalna ściaga, choroba wieńcowa, interna, Teoretyczne podstawy wychowania-prezentacja, Problemy pielęgnacyjne i planowanie działania wobec pacjenta narażoneg, Farmakologia-wykład1, program KRATA do obliczania belki, kratownic , zagrożenia życia unoworodków, Konspekt do klasy IV - I pomoc, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa RKO, niewydolność serca, interna, Florian Znaniecki, Przepisany zeszyt cw. Mikroekonomia sem 1, Metody nauczania - dydaktyka, Program profilaktyczny program profilaktyki agresji - Wiedza na agres, kierunki współczesnej pedagogiki- egzamin, Wcześniactwo, wady rozwojowe, opieka przed i po porodowa, Metody kształcenia, Zagadnienia Prawo Administracyjne, zasady prawne wykonywania zawodu pielęgniarki, program promocji karmienia naturalnego, Starość jako faza życia, Styl życia kobiety ciężarnej, Dorobek pedagogów odrodzenia Jan Ludwig Vives, Bracia wspólnego życia, Ratownictwo, Niepełnosprawność - praca, notatki z zajęć o krwi z fizjologii, filozofia, bardach prawo konstytucyjne skrypt, Kaniulacja obwodowych naczyń żylnych, ściąga do egzaminu z pedagogiki resocjalizacyjnej, Zachowania przestępcze, : Zaopatrzenie ortopedyczne i protezowanie pacjenta po amputacji., rehabilitacja po zawale mięśnia sercowego, fama test, pielęgnarstwo rozwoj pielęgnarstwa polskiego, filozofia nowożytna i współczesna- wyklady, Czynności poznawcze - wrażenia, spostrzeżenia, pamięć i myślenie., Pytania dyplomowe cz.2, Reumatoidalne zapalenie stawów, szacka-opr, Kompetencje pielęgniarki w POZ, atopowe zapalenie skóry u dzieci, Udary mózgu, Mózgowe porażenie dziecięce, RECENZJA KSIĄŻKI Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały ..., szczepienia, PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, układ oddechowy, Teoretyczne podstawy wychowania, psychiatria, Krople, Pielegnowanie dziecka z chorobami skornymi, Proces pielęgnowania z zaburzeniami psychotycznymi, Erazm z Rotterdamu - poglądy pedagogiczne., Zakażenie, rodzaje stanów zapalnych, chirurgia, wyniszczenie nowotworowe, Profilaktyka chorob nowotworowych narzadow rodnych, ergonomia, alkoholizm, Algorytmy, Pilch , Leparczyk , Pedagogika Społeczna , Wstrząs, Zdrowie i choroba - definicja i wyjaśnienie, STYLE WYCHOWANIA W RODZINIE, Dokumentacja edukacji zdrowotnej- stres, Narodziny i rozwój najstarszych uniwersytetów Europy., Łobocki Mieczysław - ABC wychowania, istota współczesnego pielęgniarstwa, supkultura młodzieżowe, człowiek-istota społeczna, studum przypadku z chirurgi, Wywiad i ankieta, poród, Media w edukacji zarys ogólny - wykład, test z opieki długoterminowej , Etapy badań pedagogicznych, choroby zakaźne -ściaga, oparzenia, PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ, Pediatria - Wszystko z pediatrii potrzebne do egzaminu, Rola pielęgniarki szkolnej nad niepełnosprawnym uczniem, PORADNICTWO PEDAGOGICZNE, Cewnikowanie pęcherza moczowego, chemia podstawy - ściągi, Wady wrodzone u noworodka, Pielęgniarstwo bariery komunikacji z pacjentem, Psychiatria- procesy poznawcze, Biomedyczne podstawy rozwoju cżłowieka, Notatki z logiki, CHOROBY ZAKAŹNE WIEKU DZIECIĘCEGO ? DZIAŁANIE PIELĘGNACYJNO ? OPIEKUŃ, Chemia Fizyczna zadania, Wskazówki żywieniowe osób w podeszłym wieku, Mechanika Płynów - ściągi, niedostosowanie społeczne, BHP znaki ostrzegawcze w ochronie przeciwpożarowej, Promocja zdrowia przewlekle chorych i niepełnosprawnych, Behawioryzm w psychologii, wszesnoszkolna i przedszkolna, książka "podstawy współczesnej pedagogiki" Stefan Kunowski, Aktywność fizyczna., Podstawy zarządzania dr M. Szeloch, Matematyka wykłady, opieka położnicza, Prasa do wtłaczania tulei na czop, Tworzenie mapy kategorialnej, bud teorii nauk.,paradygmaty społeczne, Prezentacja o Pedagogice Wczesnoszkolnej, Pamięć - proces kodowania i przechowywania efektów aktywności poznawczej, macierze i wyznaczniki, Zagadnienia na egzamin z wpr. do pedagogiki, bulimia, Strona bierna w języku polskim, Gimnastyka oddechowa, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, pojecia pedagogiczne, Zimbardo Philip - Psychologia i Życie, kształcenie wielostronne według Okonia, Rozpoznanie zawału serca EKG, praca z geriatrii, czas wolny dzieci i młodzieży, Arkusz zbierania danych, amputacja, Nowe Wychowanie jako źródło inspiracji dla rozwiązań alternatywnych, Zjawisko agresji i przemocy, proces pielęgnowania z anestezjologii, Potencjalnie odwracalne przyczyny NZK 4h i 4t, pedagogiki specjalna, Pedagogika społeczna-pytania i odpowiedzi, zapalenie płuc, Geriatria wyklady, Platon - uczta + opracowanie, Nauczyciel - zawód, misją czy powołanie, promocja zdrowia 1, proces pielęgnowania kobiety po mastektomii, zdrowie publiczne, Układ pokarmowy, mikrobiolgia, Badanie stanowiska pracy metodą fotograficzną, Taksonomia celów kształcenia, zagadnienia na egzam z pedagogiki społecznej, modele nauczania, metody uczenia się i zapamietywania, Od Studium Generale do Szkoły Głównej - dzieje uniwwersytetów w Polsce, Patologia społeczna całość, Układ wewnętrznego wydzielania, resocjalizacja, Historia myśli pedagogicznej-kolokwium ze średniowiecza, Subdyscypliny pedagogiki, społeczna, opiekuńcza, specjalna itp., opracowanie na pedagogike z B. Śliwerskiego, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 1 (rar3/3), Psychiatria, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - ściągi - WSKIZ, rola pielegniarki w zapobieganiu chorobom zakaznym hiv, wzw b, wzw c , Resuscytacja krążeniowo-oddechowa BLS u dzieci i u dorosłych., Zagadnienia do egzaminu z historii wychowania część 1, iniekcje domięśniowe, autoCAD3d - proste rysunki, PRZEMIANY GOSPODARCZE NA ZIEMIACH POLSKICH NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU, Istota aktywnej polityki społecznej, Inteligencja, test z opieki długoterminowej , HIV, budowa, wrota zakażenia, zapobieganie, leczenie, wstrząs, Nowotwory sutka, BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU CZŁOWIEKA - WPŁYW ŻYWIENIA NA ROZWÓJ I ZD, Marginalizacja społeczna., Zachowania suicydalne (Ringel), Historia administracji, Psychiatria- rola rodziny w terapi pacjenta, wzory na egzamin z mikro, Położnictwo, piel europejskie, sztopmka-socjologia, Socjologia - opracowanie dot. rodziny, Historia wychowania, Rehabilitacja, Termodynamika - przykładowe zadania, Pobieranie krwi i wykonywanie OB, Biochemia, socjologia - ściąga, przemoc wobec dziecka, Zadania z zaliczenia wytrzymałości materiałów - zestaw E PWSZ IP E-g, KORZYŚCI KARMIENIA NATURALNEGO, Dokumentacja edukacji zdrowotnej AIDS, Zagadnienia dot. teori wychowania, biomedyki, teori kształcenia., układ dokrewny, medycyna ratunkowa, substabtancje psychoaktywne i ich wpływ na organizm, anatomia i fizjologia serca, Emocje,stres psychologia zdrowia, Ogólne zasady żywienia, Zaburzenia czynności poznawczych, psychologiczne podstawy wychowania i nauczania, Opracowane pytania na egzamin z PEDAGOGIKI WCZESNOSZKOLNEJ, pedagogika , Ekspozycja zawodowa pielęgniarki, Karmienie naturalne niemowląt, Masaż klasyczny, Ocena przedoperacyjna stanu chorego w anestezjologii, Współczesne nurty socjologii ściąga, Depresja - stan zagrożenia w psychiatrii, Zdrowie publiczne., teoria wychowania, Fizjologia testy , Zabawy ruchowe dla dzieci młodszych, Bauman Zygmunt - Dwa szkice o moralnosci ponowocze, socjologia sem I 1 kolokwium, PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA, 28 najważniejszych zagadnień Pedagogiki, Prawo cywilne wykład 1, Ostra niewydolność oddechowa, podst.badania i pomiary w ocenie stanu zdrowia chorego dziecka i doros, choroby genetyczne , Gruzlica, podawanie insuliny, RODZINA W DOBIE PRZEMIAN, specjalizacja blok ogolnozawodowy, „Wybrane zjawiska patologii społecznej-główne kierunki profilaktyki.”, Teoretyczne podstawy zaburzeń zachowania, geneza i rozwój pedagogiki jako nauki, Filozofia STAROŻYTNOŚĆ, ŚREDNIOWIECZE, PONOWOCZESNOŚĆ, pedagogika, Moralność, etyka, kryteria, Hobbes, taksonomia i cele kształcenia, wywiad ratowniczy, Biomedyka - rozwój dziecka, Pedagogika społeczna ćwiczenia 3 i 4, Formuowanie celów operacyjnych, rechabilitacja, Żywienie naturalne i sztuczne niemowląt, narzędzia , choroby zakaźne wieku szkolnego, teoretyczne podstawy wychowania wg Łobockiego, anatomia całość, Potrzeby zdrowotne, prostytucja, Studium przypadku z pediatri, Ściąga z socjologii pytania i odpowiedźi, Collegium Nobilium - program nauczania, wychowanie, regulamin, zasady., Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 1 (rar2/3), recenzja książki ?Krzyczeć, bić, niszczyć?. Agresja u dzieci w wieku d, Dom pomocy Społecznej w jaskulinie, podstawy logopedii, pielegniarstwo- psychiatria, pedagogika opiekuńcza, Socjologia - stres, Problem alkoholizmu wsród młodzieży, Pedagogika międzykulturowa-Szkudlarek, Serce i Płuca - posłuchaj, ściągi psychologia kliniczna, Prezentacja o Unii Europejskiej, Sytuacje trudne i ich rodzaje oraz ich skutki, Asystowanie w czasie badań diagnostycznych, Proces pielegnowania nieprzytomnego, Eksperyment pedagogiczny, Podstawy organizacji i zarządzania, Pedagogika wczesnoszkolna, promocja zdrowia 3, Janusz Korczak, antropologia kulturowa, CVC- wkłucie centralne, Cukrzyca, a ciąża, Dokumentacja pracy fizjoterapeuty, Sieroctwo społeczne i naturalne, stadia rozwoju PIAGETA, Struktura pedagogiki, medycyna ratunkowa, arkusz obserwacyjny, Procesy technologiczne - projekt, diagnostyka pedagogiczna, metodologia badań w pedagogice, Mikrobiologia, rozwoj w ciagu calego zycia, proces pielegnowania, współczesne dylematy w pracy pielęgniarki, Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych, pedagogika pracy, Choroby w pediatrii, Problemy społeczne ich zakres oraz jak państwo im zapobiega, Badania fizykalne, Scenariusz zajęć w szkole podstawowej z treningu interpersonalnego, Pomoce naukowe z Patologi (ściągi), Pytania dla Pacjeta z oddziału kardiologicznego, Wpływ aktywności fizycznej na życie człowieka, drgawkowy stan padaczkowy, Jan Amos Komeński, Zadania z geometri wykreślnej Z. Sysak, ściąga nieprzystosowanie społeczne, Ekonometria, egzamin- rehabilitacja, Postępowanie ratownika we wstrząsie krwotocznym., Jan Amos Komeński, Cukrzyca, spiączki cukrzycowe, Tryb rozkazujący w języku polskim, Całki - wzory, Wirusy zapalenia wątroby, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Tendencje przemian rodziny, Fizjoterapia w ZZSK, zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży, Niewydolność oddechowa, postawa młodzieży wobec ludzi starszych, Arystoteles, zarządzanie w piel., postępowanie zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki, Mikrobiologia [wykład IV], Jan Amos Komeński biografia i twórczość z omówieniem, Teoretyczne podstawy wychowania, proces pielegnowania ostre zapalenie trzustki, farmakologia 2 wykład, psychologia rozwojowa, Pierwszy okres filozofii,przedstawiciele, ściąga-psychologia społeczna, Polityka Społeczna, napary, odwary, maceraty, wyciągi, nalewki, krople, toaleta drzewa oskrzelowego u dziecka zaintubowanego, dieta w chorobach wątroby, Finanse - ściąga - WSKIZ, prawoznawstwo, Rysunek złożeniowy przekładni 2-st (zęby p-p), Janusz Korczak- pedagog, Porada w zakresie samokontroli i samobadania piersi, urazy klatki piersiowej, Skrawanie - skrypt, Biomedyczne podstawy rozwoju, Psychologiczna analiza wychowania i oddziaływania wychowawcze, Prawo rodzinne i opiekuńcze opracowane pytania na egzamin, Działalność Karola Wielkiego wobec oświaty, Rodzina, Udział pielęgniarki w profilaktyce chorób pasożytniczych., urazy klatki piersiowej, jamy brzusznej itp, Odmiana rzeczowników trudnych i nieregularnych, BLS-AED-PREZENTACJA, Projekt podnośnika, Motywacja , intensywna terapia pacjentow z obrażeniami po urazowymi, filozofia ściągi II, katalog problemów pielegnacyjnych - pediatria, Doktryny pedagogiczne, John Locke, objawy, zaburzenia rytmu serca, Systemy pedagogiczne, konspekt z prezentacji problemu prostytucji, Biofizyka, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, MRI prezentacja, Technologia Budowy Maszyn - wykłady, ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 1, Pomiar temperatury, ZDM - zespół dziecka maltretowanego, pojęcia na teoretyczne podstawy wychowania , zdrowie publiczne 2, Pierwsza pomoc, grupy rowiesnicze pokolenia, Notatki z pedagogiki społecznej nr 2, metody i zasady nauczania, Postawy młodzieży wobec osób starszych, proces pielęgnowania- ginekologia, Biomedyczne podstawy rozwoju, Osobowość nauczyciela i wychowawcy, Pedagogika społeczna- wykład , Socjologia, odpowiedzi na zaliczenie UWB, bhp z elementami ergonomii, Biochemia, Nysa Piel. pomostowe, odleżyna, Pedagogika społeczna-pytania na egz. , Zaburzenia odżywiania się, ocena stanu pacjenta wg kategorii, Rodzina a uzależnienia, Pedagogika opiekuńcza ściąga, Socjologia, Grupa Społeczna, Helena Radlińska, Socjologia edukacji w. 1, pielegniarstwo europejskie, Andragogika, Wstęp do Zdrowia Publicznego, komunikacja werbalna i niewerbalna, Patogeneza osteoporozy, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - zadania - WSKIZ, Inhalacja u niemowląt, pedagogika krytyczna-plusy i minusy, Henryk Rowid i jego szkoła twórcza, Filozofia ściaga - podstawy, Katalog łożysk tocznych kulkowych zwykłych d=20-100, Treści kształcenia, badanie neurologiczne, Wybrane zagadnienia z filozofii 08/09 wykłady rok1 cz.1, PODSTAWY ORGANZIACJI I ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Działaność opiekuńczo - wychowawcza środwiska lokalnego, proces pielęgnowania pediatria, logika dla opornych-wieczorek, Psychospołeczne problemy ludzi niepełnosprawnych i ich rodzin, Epidemiologia. Zakażenia szpitalne. Wykład., różne diagnozy pielęgniarskie, Wychowanie, edukacja pacjenta w zakresie leczenia marfiną, Samokształcenie neurologia, Profilaktyka chorób zakaźnych, szczepienia, Mikrobiologia notatki z wykładów, Karmienie naturalne, Tożsamość, zagadnienia na internistyczne cd, Piel. pacjenta z Azhaimerem, Nowe Wychowanie cd. i pedagogika personalistyczna cz.1, Podstawy zarządzania slajdy, Dydaktyka, standardy nauczania ,pielęgniartwo, Pierwsza pomoc BLS( pokaz multimed.) dla szkoły podstawowej, Proces nauczania, Patologie społeczne , Dietetyka, komunikacja interpersonalna, Elementy prawa - wykłady - WSKIZ, edukacja międzykulturowa, Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna, Niedokrwistość, skrypt socjologii ogólnej, spostrzeganie, percepcja, zmysły, receptory, padaczka, chirurgia, marginalizacja starości, teoria wychowania - ściąga, Praca a stres, SOCJOLOGIA WYCHOWANIA - WYKŁAD 2, historia filozofii, PRAWO CYWILNE pytania egzaminacyjne i odpowiedzi, KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE, filozofia i etyka, Motywacje i emocje, Ściągacz do łozysk, Machiavelli "Książe", scenariusz zajęć zintegrowanych, Pojęcia i systemy pedagogiczne, choroba wrzodowa, EKG, Badnia fizykalne, pedagogika semestr I ściąga, Samobójstwa, I pomoc, inteligencja, Choroby demielinizacyjne, bhp_stanowisko komputerowe, chirurgia , bezdomność, slajdy Florencja NIHTINGALE, Samokształcenie, a edukacja permanentna dorosłych , Ostra biegunka, stany naglace w opiece paliatywnej, koło pielegniarstwo pediatryczne, patologie społeczne, wywiad, rodzaje wywiadów, Badanie neurologiczne, konspekt zajęć z etyki, Bibliografia dot. Zakładów Karnych, medycyna ratunkowa, andragogika wyk?‚ady, ekg, ratownictwo medyczne, ANATOMIA, Jak napisać pracę dyplomową w OpenOffice, socjologia, projekt składowiska odpadów - gospodarka odpadami, materieły do fizykoterapii, podstawy pielęgniarstwa, analiza i zasady stosowania podstawowych umiejętności pracownika socj., Geneza i rozwój pedagogiki, med katastrof, STANDARD POSTĘPOWANIA PO PROTEZOPLASTYCE BIODRA, Socjologia wychowania wykłady, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 2, triage, Pozytywizm, naturalizm, scjentyzm, humanizm, paradygmat, pedagogika antyautorytarna i autorytarna , Szkoła alternatywna "Dla życia przez życie" Owidiusz Declory, Ziemie polskie na przełomie xix i xx wieku, upośledzenie intelektualne, KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ, Subkultury, Strona bierna w języku polskim-ćwiczenia, Kilka pytań z biochemii, bad.fizykalne, Teoria nowoczesnych metod kształcenia, Rehabilitacja po endoprotezoplastyce bezcementowej, różne zagadnienia z politologii, Kamica i zapalenie pęcherzyka żółciowego, WYBRANE KATEGORIE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ, historia wychowania średniowiecze, koncepcja idealnego domu dla ludzi starszych, zarzadzanie, pedagogika ogolna, Filozofia, in vitro, poród, medycyna ratunkowa, Psychologia Społeczna-Repetytorium, pytania na egzamin z wychowania współczesnego, nienarkotyczne leki p/bólowe, Opieka paliatywna, Psychologia - ściąga rok I, Poglądy pedagogiczne Szymona Marycjusza z Pilzna, Znaczenie terapii zajęciowej, Nadciśnienie- prezentacja, poczucie własnej wartości, Antypedagogika- istota, geneza, przedstawiciele, nietrzymanie moczu, Prawo konstytucyjne, opracowania pytań, Instytucja totalna w koncepcji Ervinga Goffmana, Prawo pracy wykład 2, Wprowadzenie do socjologii - ćwiczenia 1, pediatria, BHP, opracowanie pytań do egzaminu, Oparzenia- prezentacja, praca edukacyjna Nikotynizm, Pedagogika pozytywistyczna: psychologizm, socjologizm, scjentyzm, pkultury, Strategie kształcenia i typy lekcji, Wał korbowy przenośnika wstrząsowego, Streszczenie książki historia wychowania józefa miąsy, interna, metodologia zagadnienia, Projekt wału, odzywianie kobiet w ciazy i karmiacych, Leki działające na układ sercowo-naczyniowy, Rozwój dziecka pierwszy rok , Scenariusze zajęć, wykłady z poz II rok pielęgniarstwo, Urologia, Narkotyczne leki przeciwbólowe, gruźlica-slajdy, EMPATIA, Jan Jakub Rousseau, patologia, Logika, Fizjologia notatki z wykładów, Przekładnia walcowo - stożkowa, Literatura dziecięca KOLOKWIUM II ROK Pedagogika wczesnoszkolna, OSOBOWOŚĆ JAKO PODMIOT I PRZEDMIOTT WYCHOWANIA, urazy, geriatria, Wywiad, Mikrobiologia-wykład, Etyka, Anatomia, układ nerwowy, miastenia, Proces pielęgnowania RZS, proces uczenia się, Maurice Debesse, socjologia edukacji... wykłady, Oparzenia - rodzaje, stopnie, postępowanie, zakażenia połogowe, funkcje trzustki, Techniki oddziaływań wychowawczych- techniki oparte na dramatyzacji., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, teoretyczne podstawy wychowania, recenzja książki o tematyce pedagogicznej, Biologia medyczna - zagadnienia 1 semest fizjoterapia, pomoc przedlekarska, Nerwice społeczne, zarządzanie strategiczne, Chirurgia-obrażenia głowy, Katalog łożysk kulkowych zwykłych, Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych, dydaktyka ogólna, Historia wychowania, CHIRURGIA, EPIDEMIOLOGIA.doc, podmiot w pielęgniarstwie, Koła zębate, Konspekt zajęć wychowawczych, pierwsza pomoc, Pedagogika rodziny MGR ELŻBIETA BŁASZCZYK - KUBIELSKA , proces choroby nowotworowej dziecka, płynoterapia, Wstrząs anafilaktyczny, urazy układu moczowego, Zdrowie Publiczne. System opieki zdrowotnej w Polsce - akty prawne, Historia myśli pedagogicznej, John Dewey - Twórca nowego kierunku w pedagogice i szkoła pracy, Teoria litaratury - Ingarden, Psychologia rozwojowa i osobowości, Chirurgiczne mycie rąk, Antropologia kulturowa , Przemoc wobec dziecka w rodzinie, Dezynfekcja ? zasady i mechanizmy. Najczęściej stosowane środki., dieta ubogobiałkowa, ściąga z dietetyki, geriatria studium przypadku, Meteorologia, CHARAKTERYSTYKA EMOCJI, I pomoc na miejscu wypadku, Postępowanie po ekspozycji zawodowej na zakazenia wirusami HIV, HCV..., zespół nerczycowy, Marketing - wykłady - WSKIZ, Geologia i geomorfologia - Minerały, Media w edukacji - teorie mediów, formy organizacyjne nauczania i środki dydaktyczne, kompetencje pielegniarki POZ, "Intensywna terapia i wybrane zagadnienia z medycyny ratunkowej", Neurologia-urazy głowy i rdzenia kręgowego, zdrowie jako potencjal i wlasciwosci czlowieka oraz jego kontekst zyci, Zasady rozcieńczania penicyliny krystalicznej, Typy społeczeństw, prawoznawstwo, kardiologia - prezentacje, Emulsje, Zawiesiny, Emulgatory, Budowa stawu kolanowego, gramatyka - podstawy, Gastrostomia, Szkolnictwo polskie pod zaborami, program resocjalizacyjny STOP dla przestępców seksualnych, Proszki, czopki, Żywienie w chorobach układu krążenia, Dcabzne BEST AFFILIATE PROGRAM Pcalgjj, PSYCHO -ŚCIĄGA, Rola Światowej Organizacji Zdrowia i innych organizacji międzynarodowy, Roland Barthes "Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań", Psychologia - definicje, Proces pielęgniarski pediatria biegunka wywołana rotawirusem, Sieci komputerowe - projekt sieci, Emocje, Refleksje własne dotyczące pracy naukowej Śliwerskiego, zagadnienia na internistyczne cd, Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, Padaczka-prezentacja, ściąga z mikroekonomii, Chirurgia szczękowa, wykład, pierwsza pomoc medyczna czy tam przedmedyczna, Cukry i tłuszcze - farmakognozja, niewydolnośc oddechowa i krążenia pediatria, praca socjalna zagadnienia egzaminaczjne, pedagogika międzykulturowa, Zmiana bielizny pościelowej choremu leżącemu w jedna pielęgniarkę, system prawny RP, Rola społeczno zawodowa pielęgniarki- prezentacja., Prawa osób niepalących, poczatki wychowania, poglady Komeński Lock Herbart Spencer, CZYM JEST WYCHOWANIE CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEGO PERSONALISTYCZNA KONCEPCJ, Subkultury Młodzieżowe, Patofizjolgia, metodologia badań społecznych, logika, Radiologia, rozwoj dziecka 3 - 6 lat, Pedagogika wczesnoszkolna, szkodliwość palenia tytoniu, zasady wykonywania zawodu przez pielęgniarki cz3, scenariusz do zajęć z agresji 2, współczesne kierunki pedagogiczne, Omdlenia - Algorytm postępowania w omdleniach., Pedagogika pozytywistyczna, proces pielegnowania zapalenie płuc, Farmakologia, Psychologia humanistyczna, system oświatowy Niemiec, Test kr?????????‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???, psychologia- zagadnienia, działy wychowania, JOHN DEWEY - TWÓRCA NOWEGO KIERUNKU W PEDAGOGICE I SZKOŁA PRACY, Psychoanaliza Zygmunta Freuda, Socjologia, PRACA SOCJALNA- prezentacja, nadciśnienie,