intensywna obs 2, notatki z psychiatrii, chirurgia, Prawa człowieka i ich ochrona, OZNACZANIE POZIOMU GLUKOZY WE KRWI, pytania egzaminacyjne z prawa cywilnego, HIgiena jamy ustnej, pielęgnacja skóry i włosów, iniekcje podskórne, chirurgia, notatki z biochemii, wypalenie zawodowe, proces pielęgnowania z pediatri, Organizacja systemu ochrony zdrowia, bezdomność, Interakcje w lekach płynnych, Rak piersi, zakażenia szpitalne, Mikrobiologia, Teoretyczne Podstawy Wychowania, Jak pisać recenzję. Przydatne zwroty., karta pielęgnacyjna, Temat: Wpływ stylu życia na zdrowie w wybranych grupach wiekowych., zagadnienia z psychiatrii, Choroby nerek, psychotechnika, socjotechnika, kulturotechnika w resocjalizacji, Specyfika pracy pielęgniarki w środowisku rodziny, fizjologia skrypt, Okresy rozwoju psychicznego człowieka, AUTYZM, Mikrobiologia [wykład V], streszczenie gramatyki historycznej, wstrząs- prelekcja , oparzenie elekt - Kopia.odt, skala ADL, IADL, test sprawności umysłowej, Statystyka dla socjologów, Ostra niewydolność oddechowa, Pedagogika społeczna, Podstawy dydaktyki ogólnej, Podstwy Prawoznawstwa, Alzheimer, zadania pielęgniarki w poz, Zmiana bielizny pościelowej, osobistej itp, europejskie, materiały z kierunków i prądów współczesnej pedagogiki, Historia administracji i prawa polskiego, pedagogika społeczna - wykłady, wczesnoszkolna, konspekty , odruchy noworoidka, Anatomia - Układ Nerwowy, prawo, Ułożenie chorego w łóżku, promocja zdrowia, Choroba Parkinsona, psychologia kliniczna, wspołczesne kierunki wychowania, niedoczynność tarczycy, Recenzja WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK, populacja, cechy populacji, oddziaływania pomiędzy populacjami, Zeskanowana książka, Herda. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, Pestalozzi, egzamin Pedagogika I rok, PREZENTACJA MULTIMEDIALNA-ASTMA, scenariusz do zajęć z agresji 1, Promocja Zdrowia (I rok pielęgniarstwa), Wytrzymałość materiałów - laboratorium sem 4, Żółtaczka fizjologiczna, rak żołądka, Filozofia I rok, Komunikowanie w pracy pielęgniarki, Opieka przedkoncepcyjna, Pielegnowanie, mikroekonomia, dysfunkcje rodziny, Zadania z zaliczenia wytrzymałości materiałów - zestaw F PWSZ IP E-g, PEDAGOGIKA KULTURY, Nietrzymanie moczu, zagadnienia na egzamin z pedagogiki społecznej, Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z nietrzymaniem moczu., proces pielegnowania zapalenie płuc, Patomorfologia układu moczowego, Promocja zdrowia i profilaktyka osób przewlekle chorych i niepełnospra, Organizacja działań programu zdrowotnego., zawał serca leczenie referat, etyka zawodu pilęgniarki, teoria tożsamości, Normy i wartości,a zachowanie człowieka, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, komisja edukacji narodowej, Konspekt z zajęć "Promocja zdrowia", Socjologia wychowania - wykład 1, projektowanie procesu technologicznego, przemoc, Cewnikowanie pęcherza moczowego , Wychowanie i metody wychowania-Gurycka, Wywiad pielęgniarski, Diety w różnych jednostkach chorobowych, Promocja Zdrowia wykład 4, NOTATKI PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, pojęcia i systemy pedagogiczne szkoła nowoczesna, gotowa sciaga z socjologii, toczeń układowy, Wady postawy u dzieci, Teoretyczne podstawy wychowania - wykład 2, Cukrzyca u dzieci, makroekonomia, resocjalizacja tak-nie, Zdrowie Publiczne. System opieki zdrowotnej w Polsce - akty prawne, rat.med test z farmakologi cz.1, Pracownik socjalny wśród ludzi - Wprowadzenie do pracy socjalnej, Wykaz zagadnień do zaliczenia Podstaw Pielęgniarstwa (rok 2005/2006), psychologia rozwojowa i osobowosci, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, psychologia ogólna ćw., Zakażenia szpitalne - wyzwania, Anestezjologia, Jakie są cele oraz zadania rehabilitacji w odniesieniu do osób niepełn, PRAWO PRACY 70 pytań i opracowane odpowiedzi do egzaminu, resocjalizacja teorie przyczyn i skutków przestępczosci, test ze środowiskowego POZ, interna, Drenaż klatki piersiowej, Sebastian Petrycy z Pilzna, test z opieki długoterminowej , Czynniki warunkujące zdrowie i rozwój człowieka, patofizjologia - choroby krwi i ukł. krwiotwórczego, Epidemiologia, Astma oskrzelowa, Herbart, Dewey i Korczak, patologia społeczna, Edukacja-Systemy Pedagogiczne, wprowadzenie do psychologii sciaga alfabetyczna, Psychologia rozwojowa- pytania i odpowiedzi, Organizacja systemu ochrony zdrowia, Roman Ingarden: "Z teorii dzieła literackiego", Psychologia rozwojowa i osobowości pigułka, prezentacja z patomorfologii o marskości wątroby, Podręcznik z psychiatrii, dydaktyka ogólna, ekonometria-wzory i przykładowe zadania, Dydaktyka, ściąga, Psychologia rozwoju człowieka (Tom II), administracja publiczna w Polsce, Tatuaże więzienne, wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomoca mikroskopu, opieka paliatywna, psychologia kliniczna, Ulotka dla mam karmiących piersią( pozycje, zalety), pytania z egzaminu z farmakologii (połoznictwo), historia myśli pedagogicznej, historia wychowania i myśli pedagogicznej, Pedagogika krytyczna, Emocje, stres,psychologia zdrowia, choroby układu oddechowego , BLS, Pediatria-Astma oskrzelowa, rehabilitacja w udarze mózgu, gry i zabawy dla dzieci- "JEŻ", Schemat komunikacji językowej R. Jacobsona, badanie fizykalne jamy brzusznej, Wychowanie wg. koncepcji..., ściąga z teorii wychowania, opieka położnicza, Grupa rówieśnicza i subkultury, Test z PSYCHOLOGI OGÓLNEJ (rok 1 ppiw), Epilepsja - padaczka, Patologie społeczne, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - ściąga z teorii - WSKIZ, Planowanie i gospodarowanie czasem, Mukowiscydoza, Motyw samotności w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęc, atopowe zapalenie skóry.doc, Książka B.Śliwerski , proces badawczy w pedagogice, Ból - tabela, Endometrioza, Ekstrakcja, maceracja, perkolacja, nalewki, wyciągi, choroby trzustki, Geriatria, Budowa stawu kolanowego, Badanie fizykalne- prezentacja., Socjologia wychowania, leki stosowane w resuscytacji, konspekt zajęć- wychowanie do odpowiedzialności, NACHMIAS, NACHMIAS - METODY BADAWCZE W NAUKACH SPOŁECZNYCH-streszczeni, Chirurgia- opracowanie, skrypt, POZ praca zaliczeniowa, Proces pielęgnowania pacjenta po nagłym zatrzymaniu krążenia, zapobieganie alergii pokarmowej, Prezentacja na temat białaczki, Diagnostyka bólów nowotworowych , podstawy pielęgniarstwa, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - UMED łódź, ankieta, matody badań pedagogicznych, Studium przypadku z interny, egzam z PKM, Iniekcje podskórne, Pojecia i systemy pedagogiczne - wykłady, historia mediów, filozofia, Skrypt GENETYKA, Wywiad pielęgniarski, Schizofrenia, Konspekt lekcji wychowania fizycznego, Okresy rozwoju, EKG i próba wysiłkowa, psychologiczne determinanty zdrowia i choroby, Podstawowy plan opieki, prawo cywilne, pojęcia, pROCES PIELĘGNOWANIA CHOREJ NA RAKA JAJNIKA , Interna, Wstęp do psychologii, alkoholizm problem wsrod mlodziezy, chiruria ortopedia, Oparzenia i odmrożenia - patofizjologia i leczenie, indywidualny program terapeutyczny, Samoksztacelnie POZ.doc, Zatrucia - pierwsza pomoc, Metody i zasady opatrywania ran. , karta opieki pielegniarskiej, Badanie fizykalne - układ nerwowy, ściąga metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, wsp???????‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚‚?‚, Przesłanie łóżka pustego w 2 pielęgniarki, Agresja agresywność przemoc, Cukrzyca typu drugiego, zdrowie publiczne, Kompetencje położnej w III i IV okresie porodu, przyczyny niepowodzeń i powodzeń szkolnych, choroby cywilizacyjne, Udary, mózgowe, Rozumienie wolności w myśli filozoficznej, Przekładnia zębata zęby p-p, plik dwg, Psychologia rozwojowa, Wytyczne postepowania przy migotaniu przedsionków, Podstawy Konstrukcji Maszyn, MEDIA W EDUKACJI materiał do egzaminu , ZDM - zespół dziecka maltretowanego, Leki stosowane w pogotowiu, FILOZOFIA (z 1 roku pedagogiki ogolnej), Diagnostyka-główne pojecia, książka dla ratowników, Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej, Dieta w chorobie trzustki i pęcherzyka żółciowego, Biochemia notatki z wykładów, Organizacja i zasady badań naukowych, diagnoza, Odmiana rzeczowników trudnych-teksty na lekcję, Schizofrenia, układ nerwowy HIT, Koncepcje psychologiczne i pedagogiczne, Inhalacje - rodzaje, metody, Problemy pielęgnacyjne pacjenta z WZW, Problemy osób z dysfunkcja narządów ruchu, Dydaktyka jako nauka, rak szyjki macicy, udar mózgu prezentacja pp, Mechanika oddychania, Negatywne postawy rodzicielskie i struktura rodziny, Pedagogika wczesnoszkolna, Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej i BTLS, Psychologia-ćw, Badania endoskopowe, narkotyczne leki p/bólowe, Metody wychowania wg Kruszewskiego-sytuacyjne tylko, ból, prawa człowieka, stres edukacja zdrowotna, Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 - wprowadzenie, Obrzęk płuc, pytania na egzamin z pedagogiki specjalnej, Zakażenia szpitalne, Padaczka, Aerozoloterapia w chorobach układu oddechowego, Zagrożenia życia w schorzeniach układu oddechowego, Niedokrwistość, etyka zawodowa pracownika socjalnego, Studium przypadku z neurologi, Orientacje metodologiczne we współczesnej pedagogice, pedagogika międzykulturowa, test z opieki długoterminowej , ?Zapobieganie chorobą zakaźnym ? POWSTRZYMAJ ROTAWIRUSY?., dydaktyka cele edukacji i metody nauczania, Proces pielęgnowania pacjenta po udarze mózgu (w warunkach domowych), ??‚?‚šci??‚„?‚?‚Â…gi na II sem. wytrzyma??‚?‚‚o??‚?‚›ci materi, cukrzyca, ? Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą?, Konstruowanie kół zębatych, Ostre zapalenie trzustki, dydaktyka, współczesne kierunki pedagogiczne, Belka 2 przegubowa rozwiązana sposobem analitycznym, Cewnikowanie pęcherza moczowego, BADANIE PODMIOTOWE-wywiad, definicje (sciagi) z pedagogiki spolecznej, patologie społeczne, Sytuacja zdrowotna w Polsce na tle krajów europejskich-, Opracowane zgadnienia z teoretycznych podstaw wychowania, Paradoksy Logiczne, Wytrzymałość Materiałów II - Laboratorium 1 - Próba rozciągania, Mikrobiologia [wykład I], Wszystkie wykłady z chorób wewnętrznych, Pedagogika społeczna wiadomości wprowadzające, ściąga - wprowadzenie do polityki społecznej, wstrząs, Jan Ludwik Vives., SOCJOLOGIA RODZINY - WYKŁAD 2, Egzamin z Biomedyki I rok, higiena rąk , oświata polska w okresie rozbiorów, choroby układu moczowego, Płukanie żołądka, Psychologia wychowawcza - podstawowe pojęcia, Bakteryjne zakażenie układu moczowego,czynniki etiologiczne,przyczyny, patologia otyłość, podstawy pielegniarstwa/ nakłucie opłucnej,nakłucie otrzewnej, rana , higieniczne mycie rąk, Niedostosowanie społeczne, Całki Fouriera, mikrobiologia, Maści, hydrożele, pasty i kremy, EKG Latwiej, zaliczenie z poz, Pedagogika Marii Montessori, niepowodzenia szkolne , Rysunek wykonawczy wałka, Jan Amos Komeński, Interna, Powikłania cukrzycy, Bezrobocie jako problem społeczny, Aborcja - Motody dokonywania aborji, status prawny aborcji, przepisy prawne dotyczące przerywania ciąży, Historia Filozofii 2, autyzm, Diagnoza pedagogiczna, resocjalizacyjna, penitencjarna., pielęgniarstwo, pedagogika specjalna ściaga, choroba wieńcowa, interna, Teoretyczne podstawy wychowania-prezentacja, Zaburzenia odżywiania, odleżyny, program KRATA do obliczania belki, kratownic , Farmakologia-wykład1, Stany zagrożenia życia w chorobach sercowo-naczyniowych, Konspekt do klasy IV - I pomoc, niewydolność serca, interna, zagrożenia życia unoworodków, Florian Znaniecki, Przepisany zeszyt cw. Mikroekonomia sem 1, Metody nauczania - dydaktyka, Program profilaktyczny program profilaktyki agresji - Wiedza na agres, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa RKO, Problemy pielęgnacyjne i planowanie działania wobec pacjenta narażoneg, Wcześniactwo, wady rozwojowe, opieka przed i po porodowa, Metody kształcenia, zasady prawne wykonywania zawodu pielęgniarki, kierunki współczesnej pedagogiki- egzamin, program promocji karmienia naturalnego, Styl życia kobiety ciężarnej, Ratownictwo, notatki z zajęć o krwi z fizjologii, filozofia, bardach prawo konstytucyjne skrypt, Zagadnienia Prawo Administracyjne, Dorobek pedagogów odrodzenia Jan Ludwig Vives, Bracia wspólnego życia, Niepełnosprawność - praca, Kaniulacja obwodowych naczyń żylnych, Starość jako faza życia, ściąga do egzaminu z pedagogiki resocjalizacyjnej, Zachowania przestępcze, fama test, pielęgnarstwo rozwoj pielęgnarstwa polskiego, filozofia nowożytna i współczesna- wyklady, Pytania dyplomowe cz.2, Reumatoidalne zapalenie stawów, szacka-opr, Czynności poznawcze - wrażenia, spostrzeżenia, pamięć i myślenie., rehabilitacja po zawale mięśnia sercowego, Udary mózgu, : Zaopatrzenie ortopedyczne i protezowanie pacjenta po amputacji., RECENZJA KSIĄŻKI Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały ..., PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, Teoretyczne podstawy wychowania, atopowe zapalenie skóry u dzieci, Krople, Pielegnowanie dziecka z chorobami skornymi, Mózgowe porażenie dziecięce, wyniszczenie nowotworowe, Profilaktyka chorob nowotworowych narzadow rodnych, ergonomia, Zakażenie, rodzaje stanów zapalnych, chirurgia, szczepienia, Algorytmy, psychiatria, Pilch , Leparczyk , Pedagogika Społeczna , alkoholizm, układ oddechowy, Proces pielęgnowania z zaburzeniami psychotycznymi, STYLE WYCHOWANIA W RODZINIE, Kompetencje pielęgniarki w POZ, Zdrowie i choroba - definicja i wyjaśnienie, Dokumentacja edukacji zdrowotnej- stres, Narodziny i rozwój najstarszych uniwersytetów Europy., istota współczesnego pielęgniarstwa, człowiek-istota społeczna, Wstrząs, Wywiad i ankieta, poród, supkultura młodzieżowe, Erazm z Rotterdamu - poglądy pedagogiczne., Media w edukacji zarys ogólny - wykład, test z opieki długoterminowej , Etapy badań pedagogicznych, choroby zakaźne -ściaga, PORADNICTWO PEDAGOGICZNE, PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ, chemia podstawy - ściągi, Wady wrodzone u noworodka, Psychiatria- procesy poznawcze, Biomedyczne podstawy rozwoju cżłowieka, Notatki z logiki, Rola pielęgniarki szkolnej nad niepełnosprawnym uczniem, Pielęgniarstwo bariery komunikacji z pacjentem, Pediatria - Wszystko z pediatrii potrzebne do egzaminu, Wskazówki żywieniowe osób w podeszłym wieku, Mechanika Płynów - ściągi, niedostosowanie społeczne, Chemia Fizyczna zadania, BHP znaki ostrzegawcze w ochronie przeciwpożarowej, oparzenia, Promocja zdrowia przewlekle chorych i niepełnosprawnych, Behawioryzm w psychologii, książka "podstawy współczesnej pedagogiki" Stefan Kunowski, Podstawy zarządzania dr M. Szeloch, Matematyka wykłady, CHOROBY ZAKAŹNE WIEKU DZIECIĘCEGO ? DZIAŁANIE PIELĘGNACYJNO ? OPIEKUŃ, Aktywność fizyczna., opieka położnicza, Łobocki Mieczysław - ABC wychowania, Cewnikowanie pęcherza moczowego, Tworzenie mapy kategorialnej, bud teorii nauk.,paradygmaty społeczne, Prezentacja o Pedagogice Wczesnoszkolnej, Pamięć - proces kodowania i przechowywania efektów aktywności poznawczej, macierze i wyznaczniki, Zagadnienia na egzamin z wpr. do pedagogiki, wszesnoszkolna i przedszkolna, Gimnastyka oddechowa, pojecia pedagogiczne, Zimbardo Philip - Psychologia i Życie, studum przypadku z chirurgi, kształcenie wielostronne według Okonia, bulimia, Rozpoznanie zawału serca EKG, praca z geriatrii, czas wolny dzieci i młodzieży, Arkusz zbierania danych, amputacja, Nowe Wychowanie jako źródło inspiracji dla rozwiązań alternatywnych, Zjawisko agresji i przemocy, Pedagogika społeczna-pytania i odpowiedzi, Prasa do wtłaczania tulei na czop, pedagogiki specjalna, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, Platon - uczta + opracowanie, zdrowie publiczne, Potencjalnie odwracalne przyczyny NZK 4h i 4t, Układ pokarmowy, Badanie stanowiska pracy metodą fotograficzną, Taksonomia celów kształcenia, zagadnienia na egzam z pedagogiki społecznej, Od Studium Generale do Szkoły Głównej - dzieje uniwwersytetów w Polsce, zapalenie płuc, Nauczyciel - zawód, misją czy powołanie, Patologia społeczna całość, Strona bierna w języku polskim, mikrobiolgia, Układ wewnętrznego wydzielania, resocjalizacja, Historia myśli pedagogicznej-kolokwium ze średniowiecza, Subdyscypliny pedagogiki, społeczna, opiekuńcza, specjalna itp., opracowanie na pedagogike z B. Śliwerskiego, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 1 (rar3/3), Psychiatria, promocja zdrowia 1, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - ściągi - WSKIZ, Geriatria wyklady, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa BLS u dzieci i u dorosłych., Zagadnienia do egzaminu z historii wychowania część 1, autoCAD3d - proste rysunki, PRZEMIANY GOSPODARCZE NA ZIEMIACH POLSKICH NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU, Istota aktywnej polityki społecznej, Inteligencja, test z opieki długoterminowej , wstrząs, modele nauczania, BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU CZŁOWIEKA - WPŁYW ŻYWIENIA NA ROZWÓJ I ZD, metody uczenia się i zapamietywania, Marginalizacja społeczna., iniekcje domięśniowe, Zachowania suicydalne (Ringel), HIV, budowa, wrota zakażenia, zapobieganie, leczenie, Historia administracji, wzory na egzamin z mikro, Położnictwo, Nowotwory sutka, sztopmka-socjologia, Historia wychowania, rola pielegniarki w zapobieganiu chorobom zakaznym hiv, wzw b, wzw c , Termodynamika - przykładowe zadania, Psychiatria- rola rodziny w terapi pacjenta, Pobieranie krwi i wykonywanie OB, socjologia - ściąga, Rehabilitacja, Zadania z zaliczenia wytrzymałości materiałów - zestaw E PWSZ IP E-g, KORZYŚCI KARMIENIA NATURALNEGO, Dokumentacja edukacji zdrowotnej AIDS, Biochemia, Zagadnienia dot. teori wychowania, biomedyki, teori kształcenia., Socjologia - opracowanie dot. rodziny, układ dokrewny, medycyna ratunkowa, przemoc wobec dziecka, anatomia i fizjologia serca, Emocje,stres psychologia zdrowia, Ogólne zasady żywienia, Zaburzenia czynności poznawczych, psychologiczne podstawy wychowania i nauczania, Opracowane pytania na egzamin z PEDAGOGIKI WCZESNOSZKOLNEJ, Ekspozycja zawodowa pielęgniarki, Masaż klasyczny, substabtancje psychoaktywne i ich wpływ na organizm, Ocena przedoperacyjna stanu chorego w anestezjologii, pedagogika , piel europejskie, Współczesne nurty socjologii ściąga, Zdrowie publiczne., teoria wychowania, Fizjologia testy , Zabawy ruchowe dla dzieci młodszych, Bauman Zygmunt - Dwa szkice o moralnosci ponowocze, socjologia sem I 1 kolokwium, PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA, 28 najważniejszych zagadnień Pedagogiki, Prawo cywilne wykład 1, podst.badania i pomiary w ocenie stanu zdrowia chorego dziecka i doros, choroby genetyczne , Gruzlica, Ostra niewydolność oddechowa, „Wybrane zjawiska patologii społecznej-główne kierunki profilaktyki.”, geneza i rozwój pedagogiki jako nauki, Filozofia STAROŻYTNOŚĆ, ŚREDNIOWIECZE, PONOWOCZESNOŚĆ, pedagogika, Moralność, etyka, kryteria, Hobbes, taksonomia i cele kształcenia, wywiad ratowniczy, Pedagogika społeczna ćwiczenia 3 i 4, Formuowanie celów operacyjnych, Teoretyczne podstawy zaburzeń zachowania, Biomedyka - rozwój dziecka, narzędzia , choroby zakaźne wieku szkolnego, rechabilitacja, teoretyczne podstawy wychowania wg Łobockiego, anatomia całość, Żywienie naturalne i sztuczne niemowląt, Potrzeby zdrowotne, prostytucja, Karmienie naturalne niemowląt, Collegium Nobilium - program nauczania, wychowanie, regulamin, zasady., Depresja - stan zagrożenia w psychiatrii, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 1 (rar2/3), RODZINA W DOBIE PRZEMIAN, Ściąga z socjologii pytania i odpowiedźi, proces pielęgnowania chorego z chorobą Alzheimera, podawanie insuliny, Dom pomocy Społecznej w jaskulinie, proces pielęgnowania chorego z POCHP, recenzja książki ?Krzyczeć, bić, niszczyć?. Agresja u dzieci w wieku d, pedagogika opiekuńcza, Socjologia - stres, podstawy logopedii, Problem alkoholizmu wsród młodzieży, pielegniarstwo- psychiatria, specjalizacja blok ogolnozawodowy, Pedagogika międzykulturowa-Szkudlarek, Serce i Płuca - posłuchaj, ściągi psychologia kliniczna, Prezentacja o Unii Europejskiej, Sytuacje trudne i ich rodzaje oraz ich skutki, Eksperyment pedagogiczny, Podstawy organizacji i zarządzania, Pedagogika wczesnoszkolna, Janusz Korczak, antropologia kulturowa, Asystowanie w czasie badań diagnostycznych, stadia rozwoju PIAGETA, Struktura pedagogiki, medycyna ratunkowa, Procesy technologiczne - projekt, diagnostyka pedagogiczna, promocja zdrowia 3, metodologia badań w pedagogice, Mikrobiologia, Sieroctwo społeczne i naturalne, rozwoj w ciagu calego zycia, Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych, pedagogika pracy, Dokumentacja pracy fizjoterapeuty, arkusz obserwacyjny, Badania fizykalne, Pomoce naukowe z Patologi (ściągi), Pytania dla Pacjeta z oddziału kardiologicznego, Problemy społeczne ich zakres oraz jak państwo im zapobiega, Wpływ aktywności fizycznej na życie człowieka, Jan Amos Komeński, Scenariusz zajęć w szkole podstawowej z treningu interpersonalnego, Studium przypadku z pediatri, Zadania z geometri wykreślnej Z. Sysak, drgawkowy stan padaczkowy, Cukrzyca, a ciąża, ściąga nieprzystosowanie społeczne, Choroby w pediatrii, CVC- wkłucie centralne, Ekonometria, egzamin- rehabilitacja, Postępowanie ratownika we wstrząsie krwotocznym., Jan Amos Komeński, Tryb rozkazujący w języku polskim, Całki - wzory, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Tendencje przemian rodziny, zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży, postawa młodzieży wobec ludzi starszych, Arystoteles, postępowanie zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki, Mikrobiologia [wykład IV], Jan Amos Komeński biografia i twórczość z omówieniem, Teoretyczne podstawy wychowania, Cukrzyca, spiączki cukrzycowe, farmakologia 2 wykład, Fizjoterapia w ZZSK, psychologia rozwojowa, Pierwszy okres filozofii,przedstawiciele, ściąga-psychologia społeczna, Polityka Społeczna, napary, odwary, maceraty, wyciągi, nalewki, krople, toaleta drzewa oskrzelowego u dziecka zaintubowanego, zarządzanie w piel., Finanse - ściąga - WSKIZ, prawoznawstwo, Rysunek złożeniowy przekładni 2-st (zęby p-p), Wirusy zapalenia wątroby, Niewydolność oddechowa, Janusz Korczak- pedagog, Porada w zakresie samokontroli i samobadania piersi, urazy klatki piersiowej, dieta w chorobach wątroby, Skrawanie - skrypt, Biomedyczne podstawy rozwoju, Psychologiczna analiza wychowania i oddziaływania wychowawcze, Prawo rodzinne i opiekuńcze opracowane pytania na egzamin, Działalność Karola Wielkiego wobec oświaty, Udział pielęgniarki w profilaktyce chorób pasożytniczych., Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą typ 2 , urazy klatki piersiowej, jamy brzusznej itp, BLS-AED-PREZENTACJA, Projekt podnośnika, PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM, Rodzina, intensywna terapia pacjentow z obrażeniami po urazowymi, filozofia ściągi II, Motywacja , Odmiana rzeczowników trudnych i nieregularnych, Doktryny pedagogiczne, John Locke, objawy, konspekt z prezentacji problemu prostytucji, Biofizyka, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, MRI prezentacja, Technologia Budowy Maszyn - wykłady, ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 1, Pomiar temperatury, ZDM - zespół dziecka maltretowanego, pojęcia na teoretyczne podstawy wychowania , zdrowie publiczne 2, Pierwsza pomoc, Notatki z pedagogiki społecznej nr 2, metody i zasady nauczania, Biomedyczne podstawy rozwoju, Osobowość nauczyciela i wychowawcy, Pedagogika społeczna- wykład , Socjologia, odpowiedzi na zaliczenie UWB, grupy rowiesnicze pokolenia, bhp z elementami ergonomii, Systemy pedagogiczne, Pedagogika społeczna-pytania na egz. , Rodzina a uzależnienia, Pedagogika opiekuńcza ściąga, Biochemia, Nysa Piel. pomostowe, Socjologia, Grupa Społeczna, Postawy młodzieży wobec osób starszych, zaburzenia rytmu serca, ocena stanu pacjenta wg kategorii, Helena Radlińska, Socjologia edukacji w. 1, Andragogika, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - zadania - WSKIZ, Inhalacja u niemowląt, pedagogika krytyczna-plusy i minusy, Wstęp do Zdrowia Publicznego, Filozofia ściaga - podstawy, Patogeneza osteoporozy, Zaburzenia odżywiania się, katalog problemów pielegnacyjnych - pediatria, Katalog łożysk tocznych kulkowych zwykłych d=20-100, Treści kształcenia, odleżyna, badanie neurologiczne, Wybrane zagadnienia z filozofii 08/09 wykłady rok1 cz.1, Działaność opiekuńczo - wychowawcza środwiska lokalnego, logika dla opornych-wieczorek, Henryk Rowid i jego szkoła twórcza, komunikacja werbalna i niewerbalna, Epidemiologia. Zakażenia szpitalne. Wykład., Wychowanie, edukacja pacjenta w zakresie leczenia marfiną, Psychospołeczne problemy ludzi niepełnosprawnych i ich rodzin, Profilaktyka chorób zakaźnych, szczepienia, Karmienie naturalne, proces pielegnowania, Tożsamość, zagadnienia na internistyczne cd, PODSTAWY ORGANZIACJI I ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Piel. pacjenta z Azhaimerem, Samokształcenie neurologia, proces pielęgnowania pediatria, Nowe Wychowanie cd. i pedagogika personalistyczna cz.1, Mikrobiologia notatki z wykładów, Podstawy zarządzania slajdy, Dydaktyka, standardy nauczania ,pielęgniartwo, Pierwsza pomoc BLS( pokaz multimed.) dla szkoły podstawowej, Proces nauczania, Elementy prawa - wykłady - WSKIZ, edukacja międzykulturowa, Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna, skrypt socjologii ogólnej, padaczka, teoria wychowania - ściąga, Praca a stres, SOCJOLOGIA WYCHOWANIA - WYKŁAD 2, historia filozofii, PRAWO CYWILNE pytania egzaminacyjne i odpowiedzi, Patologie społeczne , filozofia i etyka, Dietetyka, Ściągacz do łozysk, marginalizacja starości, komunikacja interpersonalna, Machiavelli "Książe", Niedokrwistość, scenariusz zajęć zintegrowanych, spostrzeganie, percepcja, zmysły, receptory, Pojęcia i systemy pedagogiczne, chirurgia, EKG, Badnia fizykalne, pedagogika semestr I ściąga, I pomoc, inteligencja, Motywacje i emocje, Samobójstwa, bhp_stanowisko komputerowe, chirurgia , bezdomność, pielegniarstwo europejskie, KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE, choroba wrzodowa, Samokształcenie, a edukacja permanentna dorosłych , Ostra biegunka, Choroby demielinizacyjne, koło pielegniarstwo pediatryczne, patologie społeczne, wywiad, rodzaje wywiadów, konspekt zajęć z etyki, Bibliografia dot. Zakładów Karnych, medycyna ratunkowa, andragogika wyk?‚ady, ekg, ratownictwo medyczne, ANATOMIA, Jak napisać pracę dyplomową w OpenOffice, stany naglace w opiece paliatywnej, socjologia, Badanie neurologiczne, projekt składowiska odpadów - gospodarka odpadami, podstawy pielęgniarstwa, analiza i zasady stosowania podstawowych umiejętności pracownika socj., materieły do fizykoterapii, współczesne dylematy w pracy pielęgniarki, Geneza i rozwój pedagogiki, med katastrof, Socjologia wychowania wykłady, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 2, triage, różne diagnozy pielęgniarskie, Pozytywizm, naturalizm, scjentyzm, humanizm, paradygmat, pedagogika antyautorytarna i autorytarna , proces pielęgnowania kobiety po mastektomii, Szkoła alternatywna "Dla życia przez życie" Owidiusz Declory, Ziemie polskie na przełomie xix i xx wieku, upośledzenie intelektualne, KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ, Subkultury, Strona bierna w języku polskim-ćwiczenia, Kilka pytań z biochemii, slajdy Florencja NIHTINGALE, Teoria nowoczesnych metod kształcenia, bad.fizykalne, różne zagadnienia z politologii, WYBRANE KATEGORIE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ, Rehabilitacja po endoprotezoplastyce bezcementowej, zarzadzanie, pedagogika ogolna, Filozofia, medycyna ratunkowa, Psychologia Społeczna-Repetytorium, historia wychowania średniowiecze, koncepcja idealnego domu dla ludzi starszych, Kamica i zapalenie pęcherzyka żółciowego, poród, pytania na egzamin z wychowania współczesnego, Opieka paliatywna, nienarkotyczne leki p/bólowe, Psychologia - ściąga rok I, Nadciśnienie- prezentacja, poczucie własnej wartości, Antypedagogika- istota, geneza, przedstawiciele, Prawo konstytucyjne, opracowania pytań, Instytucja totalna w koncepcji Ervinga Goffmana, Prawo pracy wykład 2, Wprowadzenie do socjologii - ćwiczenia 1, Oparzenia- prezentacja, Pedagogika pozytywistyczna: psychologizm, socjologizm, scjentyzm, pkultury, Strategie kształcenia i typy lekcji, Wał korbowy przenośnika wstrząsowego, Streszczenie książki historia wychowania józefa miąsy, interna, BHP, opracowanie pytań do egzaminu, praca edukacyjna Nikotynizm, Proces pielegnowania nieprzytomnego, metodologia zagadnienia, Projekt wału, in vitro, Leki działające na układ sercowo-naczyniowy, Rozwój dziecka pierwszy rok , Scenariusze zajęć, Urologia, odzywianie kobiet w ciazy i karmiacych, Narkotyczne leki przeciwbólowe, Poglądy pedagogiczne Szymona Marycjusza z Pilzna, wykłady z poz II rok pielęgniarstwo, EMPATIA, Jan Jakub Rousseau, patologia, Logika, Fizjologia notatki z wykładów, Przekładnia walcowo - stożkowa, Literatura dziecięca KOLOKWIUM II ROK Pedagogika wczesnoszkolna, Znaczenie terapii zajęciowej, urazy, geriatria, Mikrobiologia-wykład, Etyka, Anatomia, OSOBOWOŚĆ JAKO PODMIOT I PRZEDMIOTT WYCHOWANIA, układ nerwowy, nietrzymanie moczu, proces uczenia się, gruźlica-slajdy, STANDARD POSTĘPOWANIA PO PROTEZOPLASTYCE BIODRA, miastenia, funkcje trzustki, pediatria, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Maurice Debesse, teoretyczne podstawy wychowania, Biologia medyczna - zagadnienia 1 semest fizjoterapia, Wywiad, Oparzenia - rodzaje, stopnie, postępowanie, zakażenia połogowe, pomoc przedlekarska, Techniki oddziaływań wychowawczych- techniki oparte na dramatyzacji., zarządzanie strategiczne, Chirurgia-obrażenia głowy, Nerwice społeczne, recenzja książki o tematyce pedagogicznej, Katalog łożysk kulkowych zwykłych, Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych, dydaktyka ogólna, Historia wychowania, CHIRURGIA, EPIDEMIOLOGIA.doc, socjologia edukacji... wykłady, Koła zębate, Konspekt zajęć wychowawczych, pierwsza pomoc, Pedagogika rodziny MGR ELŻBIETA BŁASZCZYK - KUBIELSKA , płynoterapia, Wstrząs anafilaktyczny, urazy układu moczowego, Zdrowie Publiczne. System opieki zdrowotnej w Polsce - akty prawne, Historia myśli pedagogicznej, John Dewey - Twórca nowego kierunku w pedagogice i szkoła pracy, podmiot w pielęgniarstwie, Teoria litaratury - Ingarden, Psychologia rozwojowa i osobowości, Chirurgiczne mycie rąk, Antropologia kulturowa , Przemoc wobec dziecka w rodzinie, ściąga z dietetyki, Meteorologia, Dezynfekcja ? zasady i mechanizmy. Najczęściej stosowane środki., CHARAKTERYSTYKA EMOCJI, I pomoc na miejscu wypadku, Postępowanie po ekspozycji zawodowej na zakazenia wirusami HIV, HCV..., Marketing - wykłady - WSKIZ, Geologia i geomorfologia - Minerały, Media w edukacji - teorie mediów, formy organizacyjne nauczania i środki dydaktyczne, kompetencje pielegniarki POZ, "Intensywna terapia i wybrane zagadnienia z medycyny ratunkowej", Neurologia-urazy głowy i rdzenia kręgowego, zdrowie jako potencjal i wlasciwosci czlowieka oraz jego kontekst zyci, Zasady rozcieńczania penicyliny krystalicznej, Typy społeczeństw, prawoznawstwo, kardiologia - prezentacje, dieta ubogobiałkowa, Emulsje, Zawiesiny, Emulgatory, proces choroby nowotworowej dziecka, zespół nerczycowy, Budowa stawu kolanowego, gramatyka - podstawy, Gastrostomia, Szkolnictwo polskie pod zaborami, program resocjalizacyjny STOP dla przestępców seksualnych, Proszki, czopki, Żywienie w chorobach układu krążenia, PSYCHO -ŚCIĄGA, Rola Światowej Organizacji Zdrowia i innych organizacji międzynarodowy, Dcabzne BEST AFFILIATE PROGRAM Pcalgjj, Sieci komputerowe - projekt sieci, Emocje, Psychologia - definicje, Refleksje własne dotyczące pracy naukowej Śliwerskiego, zagadnienia na internistyczne cd, Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, Padaczka-prezentacja, Chirurgia szczękowa, wykład, pierwsza pomoc medyczna czy tam przedmedyczna, Cukry i tłuszcze - farmakognozja, niewydolnośc oddechowa i krążenia pediatria, praca socjalna zagadnienia egzaminaczjne, ściąga z mikroekonomii, Zmiana bielizny pościelowej choremu leżącemu w jedna pielęgniarkę, system prawny RP, Rola społeczno zawodowa pielęgniarki- prezentacja., Prawa osób niepalących, poczatki wychowania, poglady Komeński Lock Herbart Spencer, Subkultury Młodzieżowe, pedagogika międzykulturowa, metodologia badań społecznych, logika, CZYM JEST WYCHOWANIE CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEGO PERSONALISTYCZNA KONCEPCJ, rozwoj dziecka 3 - 6 lat, Pedagogika wczesnoszkolna, szkodliwość palenia tytoniu, zasady wykonywania zawodu przez pielęgniarki cz3, Patofizjolgia, scenariusz do zajęć z agresji 2, współczesne kierunki pedagogiczne, Omdlenia - Algorytm postępowania w omdleniach., Pedagogika pozytywistyczna, Psychologia humanistyczna, system oświatowy Niemiec, Test kr?????????‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???, psychologia- zagadnienia, działy wychowania, JOHN DEWEY - TWÓRCA NOWEGO KIERUNKU W PEDAGOGICE I SZKOŁA PRACY, Psychoanaliza Zygmunta Freuda, PRACA SOCJALNA- prezentacja, proces pielegnowania zapalenie płuc, DEZORGANIZACJA RODZINY, PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA-POSTRZEGANIE SIEBIE, nadciśnienie, Radiologia, Konspekt zajęć plastycznych, Tryb rozkazujący w języku polskim, Farmakologia, Interakcje pedagogiki z innymi naukami., Zagadnienia do egzaminu z historii wychowania cz2 i info o egzaminie, wychowanie, Metody pracy socjalnej,