intensywna obs 2, Filozofia w pigułce cz1., ŻYWIENIE POZAJELITOWE, Wstrząs, notatki z psychiatrii, chirurgia, OZNACZANIE POZIOMU GLUKOZY WE KRWI, oparzenie elekt - Kopia.odt, chirurgia, Prawa człowieka i ich ochrona, iniekcje podskórne, pytania egzaminacyjne z prawa cywilnego, HIgiena jamy ustnej, pielęgnacja skóry i włosów, notatki z biochemii, wypalenie zawodowe, Organizacja systemu ochrony zdrowia, zakażenia szpitalne, bezdomność, Interakcje w lekach płynnych, Rak piersi, Mikrobiologia, Temat: Wpływ stylu życia na zdrowie w wybranych grupach wiekowych., AUTYZM, Teoretyczne Podstawy Wychowania, zagadnienia z psychiatrii, Jak pisać recenzję. Przydatne zwroty., karta pielęgnacyjna, Choroby nerek, psychotechnika, socjotechnika, kulturotechnika w resocjalizacji, Specyfika pracy pielęgniarki w środowisku rodziny, fizjologia skrypt, Mikrobiologia [wykład V], Okresy rozwoju psychicznego człowieka, streszczenie gramatyki historycznej, niedoczynność tarczycy, wstrząs- prelekcja , Ostra niewydolność oddechowa, skala ADL, IADL, test sprawności umysłowej, Statystyka dla socjologów, Pedagogika społeczna, Podstawy dydaktyki ogólnej, Alzheimer, Podstwy Prawoznawstwa, zadania pielęgniarki w poz, Zmiana bielizny pościelowej, osobistej itp, materiały z kierunków i prądów współczesnej pedagogiki, Historia administracji i prawa polskiego, pedagogika społeczna - wykłady, wczesnoszkolna, konspekty , odruchy noworoidka, Anatomia - Układ Nerwowy, prawo, Ułożenie chorego w łóżku, promocja zdrowia, Choroba Parkinsona, psychologia kliniczna, wspołczesne kierunki wychowania, Recenzja WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK, etyka zawodu pilęgniarki, Pestalozzi, egzamin Pedagogika I rok, populacja, cechy populacji, oddziaływania pomiędzy populacjami, Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z nietrzymaniem moczu., proces pielegnowania zapalenie płuc, Zeskanowana książka, Herda. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, PREZENTACJA MULTIMEDIALNA-ASTMA, scenariusz do zajęć z agresji 1, Komunikowanie w pracy pielęgniarki, Promocja Zdrowia (I rok pielęgniarstwa), Wytrzymałość materiałów - laboratorium sem 4, Żółtaczka fizjologiczna, rak żołądka, Filozofia I rok, Opieka przedkoncepcyjna, Pielegnowanie, mikroekonomia, dysfunkcje rodziny, Zadania z zaliczenia wytrzymałości materiałów - zestaw F PWSZ IP E-g, Promocja zdrowia i profilaktyka osób przewlekle chorych i niepełnospra, PEDAGOGIKA KULTURY, Nietrzymanie moczu, zagadnienia na egzamin z pedagogiki społecznej, Patomorfologia układu moczowego, Organizacja działań programu zdrowotnego., zawał serca leczenie referat, teoria tożsamości, Konspekt z zajęć "Promocja zdrowia", Normy i wartości,a zachowanie człowieka, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, komisja edukacji narodowej, Socjologia wychowania - wykład 1, projektowanie procesu technologicznego, przemoc, Cewnikowanie pęcherza moczowego , Diety w różnych jednostkach chorobowych, Wychowanie i metody wychowania-Gurycka, Wywiad pielęgniarski, Promocja Zdrowia wykład 4, NOTATKI PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, pojęcia i systemy pedagogiczne szkoła nowoczesna, gotowa sciaga z socjologii, toczeń układowy, Wady postawy u dzieci, Teoretyczne podstawy wychowania - wykład 2, Cukrzyca u dzieci, resocjalizacja tak-nie, makroekonomia, Zdrowie Publiczne. System opieki zdrowotnej w Polsce - akty prawne, Pracownik socjalny wśród ludzi - Wprowadzenie do pracy socjalnej, patofizjologia - choroby krwi i ukł. krwiotwórczego, rat.med test z farmakologi cz.1, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wykaz zagadnień do zaliczenia Podstaw Pielęgniarstwa (rok 2005/2006), psychologia rozwojowa i osobowosci, psychologia ogólna ćw., Zakażenia szpitalne - wyzwania, Anestezjologia, Jakie są cele oraz zadania rehabilitacji w odniesieniu do osób niepełn, PRAWO PRACY 70 pytań i opracowane odpowiedzi do egzaminu, resocjalizacja teorie przyczyn i skutków przestępczosci, test ze środowiskowego POZ, interna, Drenaż klatki piersiowej, Czynniki warunkujące zdrowie i rozwój człowieka, Sebastian Petrycy z Pilzna, test z opieki długoterminowej , Epidemiologia, Astma oskrzelowa, opieka paliatywna, Herbart, Dewey i Korczak, patologia społeczna, Edukacja-Systemy Pedagogiczne, wprowadzenie do psychologii sciaga alfabetyczna, Psychologia rozwoju człowieka (Tom II), Psychologia rozwojowa- pytania i odpowiedzi, Podręcznik z psychiatrii, Organizacja systemu ochrony zdrowia, Roman Ingarden: "Z teorii dzieła literackiego", Psychologia rozwojowa i osobowości pigułka, prezentacja z patomorfologii o marskości wątroby, dydaktyka ogólna, ekonometria-wzory i przykładowe zadania, Dydaktyka, ściąga, administracja publiczna w Polsce, Tatuaże więzienne, Ulotka dla mam karmiących piersią( pozycje, zalety), wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomoca mikroskopu, choroby układu oddechowego , psychologia kliniczna, pytania z egzaminu z farmakologii (połoznictwo), historia myśli pedagogicznej, historia wychowania i myśli pedagogicznej, Pedagogika krytyczna, Emocje, stres,psychologia zdrowia, BLS, Pediatria-Astma oskrzelowa, rehabilitacja w udarze mózgu, gry i zabawy dla dzieci- "JEŻ", Schemat komunikacji językowej R. Jacobsona, Grupa rówieśnicza i subkultury, badanie fizykalne jamy brzusznej, atopowe zapalenie skóry.doc, Wychowanie wg. koncepcji..., ściąga z teorii wychowania, opieka położnicza, Test z PSYCHOLOGI OGÓLNEJ (rok 1 ppiw), Książka B.Śliwerski , Epilepsja - padaczka, Patologie społeczne, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - ściąga z teorii - WSKIZ, Planowanie i gospodarowanie czasem, Mukowiscydoza, Motyw samotności w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęc, proces badawczy w pedagogice, Ból - tabela, Geriatria, Endometrioza, Ekstrakcja, maceracja, perkolacja, nalewki, wyciągi, choroby trzustki, POZ praca zaliczeniowa, Prezentacja na temat białaczki, leki stosowane w resuscytacji, Budowa stawu kolanowego, Badanie fizykalne- prezentacja., Socjologia wychowania, Chirurgia- opracowanie, skrypt, konspekt zajęć- wychowanie do odpowiedzialności, NACHMIAS, NACHMIAS - METODY BADAWCZE W NAUKACH SPOŁECZNYCH-streszczeni, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - UMED łódź, Studium przypadku z interny, zapobieganie alergii pokarmowej, Wywiad pielęgniarski, pROCES PIELĘGNOWANIA CHOREJ NA RAKA JAJNIKA , Diagnostyka bólów nowotworowych , podstawy pielęgniarstwa, ankieta, matody badań pedagogicznych, Schizofrenia, egzam z PKM, Iniekcje podskórne, Pojecia i systemy pedagogiczne - wykłady, Podstawowy plan opieki, historia mediów, filozofia, Skrypt GENETYKA, psychologiczne determinanty zdrowia i choroby, Konspekt lekcji wychowania fizycznego, Okresy rozwoju, EKG i próba wysiłkowa, prawo cywilne, pojęcia, indywidualny program terapeutyczny, Interna, Wstęp do psychologii, Samoksztacelnie POZ.doc, Zatrucia - pierwsza pomoc, Oparzenia i odmrożenia - patofizjologia i leczenie, alkoholizm problem wsrod mlodziezy, chiruria ortopedia, Metody i zasady opatrywania ran. , karta opieki pielegniarskiej, Badanie fizykalne - układ nerwowy, ściąga metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, wsp???????‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚‚?‚, Proces pielęgnowania pacjenta po udarze mózgu (w warunkach domowych), Przesłanie łóżka pustego w 2 pielęgniarki, Wytyczne postepowania przy migotaniu przedsionków, Problemy pielęgnacyjne pacjenta z WZW, Agresja agresywność przemoc, Udary, mózgowe, Cukrzyca typu drugiego, choroby cywilizacyjne, zdrowie publiczne, Kompetencje położnej w III i IV okresie porodu, przyczyny niepowodzeń i powodzeń szkolnych, diagnoza, Rozumienie wolności w myśli filozoficznej, Przekładnia zębata zęby p-p, plik dwg, Psychologia rozwojowa, Podstawy Konstrukcji Maszyn, MEDIA W EDUKACJI materiał do egzaminu , ZDM - zespół dziecka maltretowanego, Leki stosowane w pogotowiu, FILOZOFIA (z 1 roku pedagogiki ogolnej), Diagnostyka-główne pojecia, książka dla ratowników, Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej, Organizacja i zasady badań naukowych, Dieta w chorobie trzustki i pęcherzyka żółciowego, Schizofrenia, Biochemia notatki z wykładów, Odmiana rzeczowników trudnych-teksty na lekcję, układ nerwowy HIT, Koncepcje psychologiczne i pedagogiczne, Inhalacje - rodzaje, metody, Problemy osób z dysfunkcja narządów ruchu, Dydaktyka jako nauka, rak szyjki macicy, udar mózgu prezentacja pp, Studium przypadku z neurologi, Mechanika oddychania, Negatywne postawy rodzicielskie i struktura rodziny, narkotyczne leki p/bólowe, Pedagogika wczesnoszkolna, Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej i BTLS, Psychologia-ćw, Badania endoskopowe, ból, Metody wychowania wg Kruszewskiego-sytuacyjne tylko, Obrzęk płuc, prawa człowieka, stres edukacja zdrowotna, Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 - wprowadzenie, pytania na egzamin z pedagogiki specjalnej, Zakażenia szpitalne, Padaczka, Aerozoloterapia w chorobach układu oddechowego, Niedokrwistość, Zagrożenia życia w schorzeniach układu oddechowego, dydaktyka cele edukacji i metody nauczania, etyka zawodowa pracownika socjalnego, proces pielęgnowania chorego z chorobą Alzheimera, Orientacje metodologiczne we współczesnej pedagogice, ?Zapobieganie chorobą zakaźnym ? POWSTRZYMAJ ROTAWIRUSY?., pedagogika międzykulturowa, test z opieki długoterminowej , ? Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą?, ??‚?‚šci??‚„?‚?‚Â…gi na II sem. wytrzyma??‚?‚‚o??‚?‚›ci materi, cukrzyca, higieniczne mycie rąk, Bakteryjne zakażenie układu moczowego,czynniki etiologiczne,przyczyny, Jan Ludwik Vives., Konstruowanie kół zębatych, Ostre zapalenie trzustki, higiena rąk , dydaktyka, współczesne kierunki pedagogiczne, Wszystkie wykłady z chorób wewnętrznych, Belka 2 przegubowa rozwiązana sposobem analitycznym, Opracowane zgadnienia z teoretycznych podstaw wychowania, Cewnikowanie pęcherza moczowego, BADANIE PODMIOTOWE-wywiad, definicje (sciagi) z pedagogiki spolecznej, patologie społeczne, oświata polska w okresie rozbiorów, Sytuacja zdrowotna w Polsce na tle krajów europejskich-, Paradoksy Logiczne, Wytrzymałość Materiałów II - Laboratorium 1 - Próba rozciągania, Mikrobiologia [wykład I], Pedagogika społeczna wiadomości wprowadzające, ściąga - wprowadzenie do polityki społecznej, wstrząs, podstawy pielegniarstwa/ nakłucie opłucnej,nakłucie otrzewnej, rana , choroby układu moczowego, SOCJOLOGIA RODZINY - WYKŁAD 2, Egzamin z Biomedyki I rok, Płukanie żołądka, Psychologia wychowawcza - podstawowe pojęcia, Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą typ 2 , patologia otyłość, Niedostosowanie społeczne, Całki Fouriera, mikrobiologia, Interna, Maści, hydrożele, pasty i kremy, EKG Latwiej, zaliczenie z poz, Pedagogika Marii Montessori, niepowodzenia szkolne , Rysunek wykonawczy wałka, Jan Amos Komeński, odleżyny, Powikłania cukrzycy, Bezrobocie jako problem społeczny, Aborcja - Motody dokonywania aborji, status prawny aborcji, przepisy prawne dotyczące przerywania ciąży, Historia Filozofii 2, autyzm, Diagnoza pedagogiczna, resocjalizacyjna, penitencjarna., pielęgniarstwo, Zaburzenia odżywiania, proces pielęgnowania chorego z POCHP, PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM, pedagogika specjalna ściaga, choroba wieńcowa, interna, Teoretyczne podstawy wychowania-prezentacja, Farmakologia-wykład1, Stany zagrożenia życia w chorobach sercowo-naczyniowych, program KRATA do obliczania belki, kratownic , Problemy pielęgnacyjne i planowanie działania wobec pacjenta narażoneg, zagrożenia życia unoworodków, Konspekt do klasy IV - I pomoc, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa RKO, niewydolność serca, interna, Florian Znaniecki, Przepisany zeszyt cw. Mikroekonomia sem 1, Metody nauczania - dydaktyka, Program profilaktyczny program profilaktyki agresji - Wiedza na agres, Wcześniactwo, wady rozwojowe, opieka przed i po porodowa, Metody kształcenia, zasady prawne wykonywania zawodu pielęgniarki, kierunki współczesnej pedagogiki- egzamin, program promocji karmienia naturalnego, Starość jako faza życia, Styl życia kobiety ciężarnej, Dorobek pedagogów odrodzenia Jan Ludwig Vives, Bracia wspólnego życia, Ratownictwo, notatki z zajęć o krwi z fizjologii, filozofia, bardach prawo konstytucyjne skrypt, Zagadnienia Prawo Administracyjne, Niepełnosprawność - praca, Kaniulacja obwodowych naczyń żylnych, ściąga do egzaminu z pedagogiki resocjalizacyjnej, Zachowania przestępcze, : Zaopatrzenie ortopedyczne i protezowanie pacjenta po amputacji., rehabilitacja po zawale mięśnia sercowego, fama test, pielęgnarstwo rozwoj pielęgnarstwa polskiego, filozofia nowożytna i współczesna- wyklady, Pytania dyplomowe cz.2, Reumatoidalne zapalenie stawów, szacka-opr, Czynności poznawcze - wrażenia, spostrzeżenia, pamięć i myślenie., atopowe zapalenie skóry u dzieci, Udary mózgu, RECENZJA KSIĄŻKI Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały ..., PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, Kompetencje pielęgniarki w POZ, Teoretyczne podstawy wychowania, psychiatria, Krople, Pielegnowanie dziecka z chorobami skornymi, Mózgowe porażenie dziecięce, Zakażenie, rodzaje stanów zapalnych, chirurgia, szczepienia, wyniszczenie nowotworowe, Profilaktyka chorob nowotworowych narzadow rodnych, ergonomia, alkoholizm, Algorytmy, Pilch , Leparczyk , Pedagogika Społeczna , Proces pielęgnowania z zaburzeniami psychotycznymi, układ oddechowy, Zdrowie i choroba - definicja i wyjaśnienie, STYLE WYCHOWANIA W RODZINIE, Dokumentacja edukacji zdrowotnej- stres, Narodziny i rozwój najstarszych uniwersytetów Europy., Erazm z Rotterdamu - poglądy pedagogiczne., istota współczesnego pielęgniarstwa, supkultura młodzieżowe, człowiek-istota społeczna, Wstrząs, Wywiad i ankieta, poród, studum przypadku z chirurgi, Media w edukacji zarys ogólny - wykład, test z opieki długoterminowej , Etapy badań pedagogicznych, choroby zakaźne -ściaga, oparzenia, PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ, Rola pielęgniarki szkolnej nad niepełnosprawnym uczniem, PORADNICTWO PEDAGOGICZNE, chemia podstawy - ściągi, Wady wrodzone u noworodka, Psychiatria- procesy poznawcze, Biomedyczne podstawy rozwoju cżłowieka, Notatki z logiki, Łobocki Mieczysław - ABC wychowania, Pielęgniarstwo bariery komunikacji z pacjentem, Pediatria - Wszystko z pediatrii potrzebne do egzaminu, Chemia Fizyczna zadania, Wskazówki żywieniowe osób w podeszłym wieku, CHOROBY ZAKAŹNE WIEKU DZIECIĘCEGO ? DZIAŁANIE PIELĘGNACYJNO ? OPIEKUŃ, Mechanika Płynów - ściągi, niedostosowanie społeczne, BHP znaki ostrzegawcze w ochronie przeciwpożarowej, Promocja zdrowia przewlekle chorych i niepełnosprawnych, Behawioryzm w psychologii, książka "podstawy współczesnej pedagogiki" Stefan Kunowski, Aktywność fizyczna., Cewnikowanie pęcherza moczowego, Podstawy zarządzania dr M. Szeloch, Matematyka wykłady, wszesnoszkolna i przedszkolna, opieka położnicza, Tworzenie mapy kategorialnej, bud teorii nauk.,paradygmaty społeczne, Prezentacja o Pedagogice Wczesnoszkolnej, Pamięć - proces kodowania i przechowywania efektów aktywności poznawczej, macierze i wyznaczniki, Zagadnienia na egzamin z wpr. do pedagogiki, bulimia, Gimnastyka oddechowa, Prasa do wtłaczania tulei na czop, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, pojecia pedagogiczne, Zimbardo Philip - Psychologia i Życie, Strona bierna w języku polskim, kształcenie wielostronne według Okonia, Rozpoznanie zawału serca EKG, praca z geriatrii, czas wolny dzieci i młodzieży, Arkusz zbierania danych, amputacja, Nowe Wychowanie jako źródło inspiracji dla rozwiązań alternatywnych, Zjawisko agresji i przemocy, Pedagogika społeczna-pytania i odpowiedzi, pedagogiki specjalna, zapalenie płuc, Geriatria wyklady, Platon - uczta + opracowanie, Potencjalnie odwracalne przyczyny NZK 4h i 4t, promocja zdrowia 1, zdrowie publiczne, Układ pokarmowy, Badanie stanowiska pracy metodą fotograficzną, Taksonomia celów kształcenia, zagadnienia na egzam z pedagogiki społecznej, metody uczenia się i zapamietywania, Od Studium Generale do Szkoły Głównej - dzieje uniwwersytetów w Polsce, Nauczyciel - zawód, misją czy powołanie, Patologia społeczna całość, mikrobiolgia, Układ wewnętrznego wydzielania, resocjalizacja, Historia myśli pedagogicznej-kolokwium ze średniowiecza, Subdyscypliny pedagogiki, społeczna, opiekuńcza, specjalna itp., opracowanie na pedagogike z B. Śliwerskiego, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 1 (rar3/3), modele nauczania, Psychiatria, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - ściągi - WSKIZ, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa BLS u dzieci i u dorosłych., Zagadnienia do egzaminu z historii wychowania część 1, autoCAD3d - proste rysunki, PRZEMIANY GOSPODARCZE NA ZIEMIACH POLSKICH NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU, Istota aktywnej polityki społecznej, Inteligencja, test z opieki długoterminowej , wstrząs, BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU CZŁOWIEKA - WPŁYW ŻYWIENIA NA ROZWÓJ I ZD, Marginalizacja społeczna., iniekcje domięśniowe, Zachowania suicydalne (Ringel), HIV, budowa, wrota zakażenia, zapobieganie, leczenie, Historia administracji, rola pielegniarki w zapobieganiu chorobom zakaznym hiv, wzw b, wzw c , Psychiatria- rola rodziny w terapi pacjenta, wzory na egzamin z mikro, Położnictwo, Nowotwory sutka, sztopmka-socjologia, Historia wychowania, Termodynamika - przykładowe zadania, Pobieranie krwi i wykonywanie OB, socjologia - ściąga, Rehabilitacja, Zadania z zaliczenia wytrzymałości materiałów - zestaw E PWSZ IP E-g, KORZYŚCI KARMIENIA NATURALNEGO, Dokumentacja edukacji zdrowotnej AIDS, piel europejskie, Biochemia, Zagadnienia dot. teori wychowania, biomedyki, teori kształcenia., Socjologia - opracowanie dot. rodziny, układ dokrewny, medycyna ratunkowa, substabtancje psychoaktywne i ich wpływ na organizm, przemoc wobec dziecka, anatomia i fizjologia serca, Emocje,stres psychologia zdrowia, Ogólne zasady żywienia, Zaburzenia czynności poznawczych, psychologiczne podstawy wychowania i nauczania, Opracowane pytania na egzamin z PEDAGOGIKI WCZESNOSZKOLNEJ, pedagogika , Ekspozycja zawodowa pielęgniarki, Karmienie naturalne niemowląt, Masaż klasyczny, Ocena przedoperacyjna stanu chorego w anestezjologii, Współczesne nurty socjologii ściąga, Zdrowie publiczne., teoria wychowania, Fizjologia testy , Zabawy ruchowe dla dzieci młodszych, Bauman Zygmunt - Dwa szkice o moralnosci ponowocze, socjologia sem I 1 kolokwium, PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA, 28 najważniejszych zagadnień Pedagogiki, Prawo cywilne wykład 1, Ostra niewydolność oddechowa, podst.badania i pomiary w ocenie stanu zdrowia chorego dziecka i doros, choroby genetyczne , Gruzlica, RODZINA W DOBIE PRZEMIAN, „Wybrane zjawiska patologii społecznej-główne kierunki profilaktyki.”, Teoretyczne podstawy zaburzeń zachowania, geneza i rozwój pedagogiki jako nauki, Filozofia STAROŻYTNOŚĆ, ŚREDNIOWIECZE, PONOWOCZESNOŚĆ, pedagogika, specjalizacja blok ogolnozawodowy, Moralność, etyka, kryteria, Hobbes, taksonomia i cele kształcenia, wywiad ratowniczy, Pedagogika społeczna ćwiczenia 3 i 4, Depresja - stan zagrożenia w psychiatrii, Formuowanie celów operacyjnych, rechabilitacja, Biomedyka - rozwój dziecka, Żywienie naturalne i sztuczne niemowląt, narzędzia , choroby zakaźne wieku szkolnego, teoretyczne podstawy wychowania wg Łobockiego, anatomia całość, Potrzeby zdrowotne, prostytucja, Ściąga z socjologii pytania i odpowiedźi, Collegium Nobilium - program nauczania, wychowanie, regulamin, zasady., Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 1 (rar2/3), proces pielęgnowania kobiety po mastektomii, podawanie insuliny, Dom pomocy Społecznej w jaskulinie, recenzja książki ?Krzyczeć, bić, niszczyć?. Agresja u dzieci w wieku d, podstawy logopedii, pielegniarstwo- psychiatria, pedagogika opiekuńcza, Socjologia - stres, Problem alkoholizmu wsród młodzieży, Studium przypadku z pediatri, Pedagogika międzykulturowa-Szkudlarek, Serce i Płuca - posłuchaj, ściągi psychologia kliniczna, Prezentacja o Unii Europejskiej, Sytuacje trudne i ich rodzaje oraz ich skutki, Asystowanie w czasie badań diagnostycznych, Eksperyment pedagogiczny, Podstawy organizacji i zarządzania, Pedagogika wczesnoszkolna, Janusz Korczak, antropologia kulturowa, promocja zdrowia 3, Sieroctwo społeczne i naturalne, stadia rozwoju PIAGETA, Struktura pedagogiki, medycyna ratunkowa, Procesy technologiczne - projekt, Dokumentacja pracy fizjoterapeuty, diagnostyka pedagogiczna, metodologia badań w pedagogice, CVC- wkłucie centralne, Mikrobiologia, rozwoj w ciagu calego zycia, Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych, pedagogika pracy, arkusz obserwacyjny, Badania fizykalne, Pomoce naukowe z Patologi (ściągi), Pytania dla Pacjeta z oddziału kardiologicznego, Problemy społeczne ich zakres oraz jak państwo im zapobiega, Wpływ aktywności fizycznej na życie człowieka, Jan Amos Komeński, Cukrzyca, a ciąża, Choroby w pediatrii, Scenariusz zajęć w szkole podstawowej z treningu interpersonalnego, Zadania z geometri wykreślnej Z. Sysak, drgawkowy stan padaczkowy, ściąga nieprzystosowanie społeczne, Ekonometria, egzamin- rehabilitacja, Postępowanie ratownika we wstrząsie krwotocznym., Jan Amos Komeński, Cukrzyca, spiączki cukrzycowe, Tryb rozkazujący w języku polskim, Całki - wzory, Wirusy zapalenia wątroby, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Tendencje przemian rodziny, Fizjoterapia w ZZSK, zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży, Niewydolność oddechowa, postawa młodzieży wobec ludzi starszych, Arystoteles, postępowanie zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki, Mikrobiologia [wykład IV], Jan Amos Komeński biografia i twórczość z omówieniem, Teoretyczne podstawy wychowania, farmakologia 2 wykład, psychologia rozwojowa, Pierwszy okres filozofii,przedstawiciele, ściąga-psychologia społeczna, Polityka Społeczna, napary, odwary, maceraty, wyciągi, nalewki, krople, toaleta drzewa oskrzelowego u dziecka zaintubowanego, dieta w chorobach wątroby, zarządzanie w piel., Finanse - ściąga - WSKIZ, prawoznawstwo, Rysunek złożeniowy przekładni 2-st (zęby p-p), Janusz Korczak- pedagog, Porada w zakresie samokontroli i samobadania piersi, urazy klatki piersiowej, Proces pielegnowania nieprzytomnego, Skrawanie - skrypt, Biomedyczne podstawy rozwoju, Psychologiczna analiza wychowania i oddziaływania wychowawcze, Prawo rodzinne i opiekuńcze opracowane pytania na egzamin, Działalność Karola Wielkiego wobec oświaty, Udział pielęgniarki w profilaktyce chorób pasożytniczych., urazy klatki piersiowej, jamy brzusznej itp, BLS-AED-PREZENTACJA, Projekt podnośnika, Rodzina, proces pielegnowania, intensywna terapia pacjentow z obrażeniami po urazowymi, filozofia ściągi II, Motywacja , Odmiana rzeczowników trudnych i nieregularnych, Doktryny pedagogiczne, John Locke, katalog problemów pielegnacyjnych - pediatria, objawy, konspekt z prezentacji problemu prostytucji, Biofizyka, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, MRI prezentacja, Technologia Budowy Maszyn - wykłady, ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 1, Pomiar temperatury, ZDM - zespół dziecka maltretowanego, pojęcia na teoretyczne podstawy wychowania , Systemy pedagogiczne, zdrowie publiczne 2, Pierwsza pomoc, grupy rowiesnicze pokolenia, Notatki z pedagogiki społecznej nr 2, metody i zasady nauczania, Postawy młodzieży wobec osób starszych, zaburzenia rytmu serca, Biomedyczne podstawy rozwoju, Osobowość nauczyciela i wychowawcy, Pedagogika społeczna- wykład , Socjologia, odpowiedzi na zaliczenie UWB, bhp z elementami ergonomii, Pedagogika społeczna-pytania na egz. , Zaburzenia odżywiania się, ocena stanu pacjenta wg kategorii, Rodzina a uzależnienia, Pedagogika opiekuńcza ściąga, Biochemia, Nysa Piel. pomostowe, Socjologia, Grupa Społeczna, odleżyna, Helena Radlińska, Socjologia edukacji w. 1, Andragogika, Wstęp do Zdrowia Publicznego, komunikacja werbalna i niewerbalna, Patogeneza osteoporozy, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - zadania - WSKIZ, Inhalacja u niemowląt, pedagogika krytyczna-plusy i minusy, Henryk Rowid i jego szkoła twórcza, Filozofia ściaga - podstawy, Katalog łożysk tocznych kulkowych zwykłych d=20-100, Treści kształcenia, badanie neurologiczne, Wybrane zagadnienia z filozofii 08/09 wykłady rok1 cz.1, Działaność opiekuńczo - wychowawcza środwiska lokalnego, logika dla opornych-wieczorek, Psychospołeczne problemy ludzi niepełnosprawnych i ich rodzin, Epidemiologia. Zakażenia szpitalne. Wykład., Wychowanie, edukacja pacjenta w zakresie leczenia marfiną, PODSTAWY ORGANZIACJI I ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Samokształcenie neurologia, Profilaktyka chorób zakaźnych, szczepienia, Mikrobiologia notatki z wykładów, Karmienie naturalne, Tożsamość, zagadnienia na internistyczne cd, Piel. pacjenta z Azhaimerem, proces pielęgnowania pediatria, Nowe Wychowanie cd. i pedagogika personalistyczna cz.1, Podstawy zarządzania slajdy, Dydaktyka, standardy nauczania ,pielęgniartwo, Pierwsza pomoc BLS( pokaz multimed.) dla szkoły podstawowej, Proces nauczania, Dietetyka, komunikacja interpersonalna, Elementy prawa - wykłady - WSKIZ, edukacja międzykulturowa, Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna, skrypt socjologii ogólnej, padaczka, chirurgia, teoria wychowania - ściąga, Praca a stres, SOCJOLOGIA WYCHOWANIA - WYKŁAD 2, historia filozofii, PRAWO CYWILNE pytania egzaminacyjne i odpowiedzi, Patologie społeczne , KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE, filozofia i etyka, Motywacje i emocje, spostrzeganie, percepcja, zmysły, receptory, Ściągacz do łozysk, marginalizacja starości, Machiavelli "Książe", Niedokrwistość, scenariusz zajęć zintegrowanych, Pojęcia i systemy pedagogiczne, współczesne dylematy w pracy pielęgniarki, EKG, Badnia fizykalne, pedagogika semestr I ściąga, Samobójstwa, I pomoc, inteligencja, pielegniarstwo europejskie, choroba wrzodowa, różne diagnozy pielęgniarskie, bhp_stanowisko komputerowe, chirurgia , bezdomność, Samokształcenie, a edukacja permanentna dorosłych , Ostra biegunka, Choroby demielinizacyjne, koło pielegniarstwo pediatryczne, patologie społeczne, wywiad, rodzaje wywiadów, Badanie neurologiczne, konspekt zajęć z etyki, Bibliografia dot. Zakładów Karnych, medycyna ratunkowa, andragogika wyk?‚ady, ekg, ratownictwo medyczne, ANATOMIA, Jak napisać pracę dyplomową w OpenOffice, stany naglace w opiece paliatywnej, socjologia, projekt składowiska odpadów - gospodarka odpadami, podstawy pielęgniarstwa, slajdy Florencja NIHTINGALE, analiza i zasady stosowania podstawowych umiejętności pracownika socj., materieły do fizykoterapii, Geneza i rozwój pedagogiki, med katastrof, Socjologia wychowania wykłady, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 2, triage, proces pielęgnowania z anestezjologii, Pozytywizm, naturalizm, scjentyzm, humanizm, paradygmat, pedagogika antyautorytarna i autorytarna , Szkoła alternatywna "Dla życia przez życie" Owidiusz Declory, Ziemie polskie na przełomie xix i xx wieku, upośledzenie intelektualne, KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ, Subkultury, proces pielegnowania ostre zapalenie trzustki, Strona bierna w języku polskim-ćwiczenia, Kilka pytań z biochemii, bad.fizykalne, Teoria nowoczesnych metod kształcenia, Rehabilitacja po endoprotezoplastyce bezcementowej, różne zagadnienia z politologii, Kamica i zapalenie pęcherzyka żółciowego, WYBRANE KATEGORIE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ, zarzadzanie, pedagogika ogolna, Filozofia, medycyna ratunkowa, Psychologia Społeczna-Repetytorium, historia wychowania średniowiecze, koncepcja idealnego domu dla ludzi starszych, poród, pytania na egzamin z wychowania współczesnego, nienarkotyczne leki p/bólowe, Opieka paliatywna, STANDARD POSTĘPOWANIA PO PROTEZOPLASTYCE BIODRA, Psychologia - ściąga rok I, Nadciśnienie- prezentacja, poczucie własnej wartości, Antypedagogika- istota, geneza, przedstawiciele, Prawo konstytucyjne, opracowania pytań, Instytucja totalna w koncepcji Ervinga Goffmana, Prawo pracy wykład 2, Wprowadzenie do socjologii - ćwiczenia 1, Poglądy pedagogiczne Szymona Marycjusza z Pilzna, Znaczenie terapii zajęciowej, Oparzenia- prezentacja, praca edukacyjna Nikotynizm, Pedagogika pozytywistyczna: psychologizm, socjologizm, scjentyzm, pkultury, Strategie kształcenia i typy lekcji, in vitro, Wał korbowy przenośnika wstrząsowego, Streszczenie książki historia wychowania józefa miąsy, interna, nietrzymanie moczu, BHP, opracowanie pytań do egzaminu, metodologia zagadnienia, Projekt wału, Leki działające na układ sercowo-naczyniowy, Rozwój dziecka pierwszy rok , pediatria, Scenariusze zajęć, wykłady z poz II rok pielęgniarstwo, Urologia, odzywianie kobiet w ciazy i karmiacych, Narkotyczne leki przeciwbólowe, EMPATIA, Jan Jakub Rousseau, patologia, Logika, Fizjologia notatki z wykładów, Przekładnia walcowo - stożkowa, Literatura dziecięca KOLOKWIUM II ROK Pedagogika wczesnoszkolna, OSOBOWOŚĆ JAKO PODMIOT I PRZEDMIOTT WYCHOWANIA, urazy, geriatria, Mikrobiologia-wykład, gruźlica-slajdy, Etyka, Anatomia, układ nerwowy, miastenia, proces uczenia się, Maurice Debesse, zakażenia połogowe, funkcje trzustki, Oparzenia - rodzaje, stopnie, postępowanie, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Techniki oddziaływań wychowawczych- techniki oparte na dramatyzacji., teoretyczne podstawy wychowania, recenzja książki o tematyce pedagogicznej, Wywiad, Biologia medyczna - zagadnienia 1 semest fizjoterapia, pomoc przedlekarska, Nerwice społeczne, socjologia edukacji... wykłady, zarządzanie strategiczne, Chirurgia-obrażenia głowy, Katalog łożysk kulkowych zwykłych, Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych, dydaktyka ogólna, Historia wychowania, CHIRURGIA, EPIDEMIOLOGIA.doc, podmiot w pielęgniarstwie, Koła zębate, Konspekt zajęć wychowawczych, pierwsza pomoc, Pedagogika rodziny MGR ELŻBIETA BŁASZCZYK - KUBIELSKA , proces choroby nowotworowej dziecka, płynoterapia, Wstrząs anafilaktyczny, urazy układu moczowego, Zdrowie Publiczne. System opieki zdrowotnej w Polsce - akty prawne, Historia myśli pedagogicznej, John Dewey - Twórca nowego kierunku w pedagogice i szkoła pracy, Teoria litaratury - Ingarden, Psychologia rozwojowa i osobowości, Chirurgiczne mycie rąk, Antropologia kulturowa , Przemoc wobec dziecka w rodzinie, ściąga z dietetyki, Proces pielęgnowania RZS, Meteorologia, Dezynfekcja ? zasady i mechanizmy. Najczęściej stosowane środki., CHARAKTERYSTYKA EMOCJI, I pomoc na miejscu wypadku, Postępowanie po ekspozycji zawodowej na zakazenia wirusami HIV, HCV..., Marketing - wykłady - WSKIZ, Geologia i geomorfologia - Minerały, Media w edukacji - teorie mediów, formy organizacyjne nauczania i środki dydaktyczne, dieta ubogobiałkowa, kompetencje pielegniarki POZ, "Intensywna terapia i wybrane zagadnienia z medycyny ratunkowej", Neurologia-urazy głowy i rdzenia kręgowego, zdrowie jako potencjal i wlasciwosci czlowieka oraz jego kontekst zyci, zespół nerczycowy, Zasady rozcieńczania penicyliny krystalicznej, Typy społeczeństw, prawoznawstwo, kardiologia - prezentacje, geriatria studium przypadku, Emulsje, Zawiesiny, Emulgatory, Budowa stawu kolanowego, gramatyka - podstawy, Gastrostomia, Szkolnictwo polskie pod zaborami, program resocjalizacyjny STOP dla przestępców seksualnych, Proszki, czopki, Żywienie w chorobach układu krążenia, PSYCHO -ŚCIĄGA, Rola Światowej Organizacji Zdrowia i innych organizacji międzynarodowy, Dcabzne BEST AFFILIATE PROGRAM Pcalgjj, Psychologia - definicje, Sieci komputerowe - projekt sieci, Emocje, Refleksje własne dotyczące pracy naukowej Śliwerskiego, zagadnienia na internistyczne cd, Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, Padaczka-prezentacja, Chirurgia szczękowa, wykład, pierwsza pomoc medyczna czy tam przedmedyczna, Cukry i tłuszcze - farmakognozja, niewydolnośc oddechowa i krążenia pediatria, praca socjalna zagadnienia egzaminaczjne, ściąga z mikroekonomii, Zmiana bielizny pościelowej choremu leżącemu w jedna pielęgniarkę, system prawny RP, Rola społeczno zawodowa pielęgniarki- prezentacja., Prawa osób niepalących, poczatki wychowania, poglady Komeński Lock Herbart Spencer, CZYM JEST WYCHOWANIE CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEGO PERSONALISTYCZNA KONCEPCJ, Subkultury Młodzieżowe, pedagogika międzykulturowa, Patofizjolgia, metodologia badań społecznych, logika, rozwoj dziecka 3 - 6 lat, Pedagogika wczesnoszkolna, szkodliwość palenia tytoniu, zasady wykonywania zawodu przez pielęgniarki cz3, scenariusz do zajęć z agresji 2, współczesne kierunki pedagogiczne, Omdlenia - Algorytm postępowania w omdleniach., Pedagogika pozytywistyczna, Radiologia, Farmakologia, Psychologia humanistyczna, system oświatowy Niemiec, Test kr?????????‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???, psychologia- zagadnienia, działy wychowania, JOHN DEWEY - TWÓRCA NOWEGO KIERUNKU W PEDAGOGICE I SZKOŁA PRACY, Psychoanaliza Zygmunta Freuda, PRACA SOCJALNA- prezentacja, proces pielegnowania zapalenie płuc, DEZORGANIZACJA RODZINY, PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA-POSTRZEGANIE SIEBIE, nadciśnienie, Konspekt zajęć plastycznych, Tryb rozkazujący w języku polskim,