Podstawy Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Schemat obliczeń przekładni walcowej o zębach prostych, Pielęgnowanie chorego po operacji śledziony, Filozofia w pigułce cz1., Wstrząs, notatki z psychiatrii, Ułożenie chorego w łóżku, chirurgia, chirurgia, iniekcje podskórne, OZNACZANIE POZIOMU GLUKOZY WE KRWI, oparzenie elekt - Kopia.odt, zakażenia szpitalne, Prawa człowieka i ich ochrona, pytania egzaminacyjne z prawa cywilnego, HIgiena jamy ustnej, pielęgnacja skóry i włosów, notatki z biochemii, wypalenie zawodowe, Organizacja systemu ochrony zdrowia, niedoczynność tarczycy, bezdomność, Interakcje w lekach płynnych, Rak piersi, AUTYZM, Teoretyczne Podstawy Wychowania, Temat: Wpływ stylu życia na zdrowie w wybranych grupach wiekowych., Mikrobiologia, zagadnienia z psychiatrii, Jak pisać recenzję. Przydatne zwroty., karta pielęgnacyjna, Ostra niewydolność oddechowa, Choroby nerek, skala ADL, IADL, test sprawności umysłowej, Specyfika pracy pielęgniarki w środowisku rodziny, fizjologia skrypt, Mikrobiologia [wykład V], Okresy rozwoju psychicznego człowieka, streszczenie gramatyki historycznej, wstrząs- prelekcja , Statystyka dla socjologów, Alzheimer, Pedagogika społeczna, Podstawy dydaktyki ogólnej, Podstwy Prawoznawstwa, zadania pielęgniarki w poz, Zmiana bielizny pościelowej, osobistej itp, etyka zawodu pilęgniarki, materiały z kierunków i prądów współczesnej pedagogiki, Historia administracji i prawa polskiego, pedagogika społeczna - wykłady, promocja zdrowia, wczesnoszkolna, konspekty , Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z nietrzymaniem moczu., proces pielegnowania zapalenie płuc, odruchy noworoidka, Anatomia - Układ Nerwowy, prawo, Choroba Parkinsona, psychologia kliniczna, wspołczesne kierunki wychowania, Recenzja WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK, Pestalozzi, egzamin Pedagogika I rok, populacja, cechy populacji, oddziaływania pomiędzy populacjami, Zeskanowana książka, Herda. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, PREZENTACJA MULTIMEDIALNA-ASTMA, scenariusz do zajęć z agresji 1, Komunikowanie w pracy pielęgniarki, Promocja Zdrowia (I rok pielęgniarstwa), Wytrzymałość materiałów - laboratorium sem 4, Żółtaczka fizjologiczna, rak żołądka, Filozofia I rok, Pielegnowanie, Opieka przedkoncepcyjna, mikroekonomia, dysfunkcje rodziny, Konspekt z zajęć "Promocja zdrowia", Zadania z zaliczenia wytrzymałości materiałów - zestaw F PWSZ IP E-g, Promocja zdrowia i profilaktyka osób przewlekle chorych i niepełnospra, PEDAGOGIKA KULTURY, Nietrzymanie moczu, zagadnienia na egzamin z pedagogiki społecznej, Patomorfologia układu moczowego, Organizacja działań programu zdrowotnego., komisja edukacji narodowej, zawał serca leczenie referat, teoria tożsamości, Normy i wartości,a zachowanie człowieka, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Socjologia wychowania - wykład 1, Promocja Zdrowia wykład 4, projektowanie procesu technologicznego, przemoc, Cewnikowanie pęcherza moczowego , Diety w różnych jednostkach chorobowych, Wychowanie i metody wychowania-Gurycka, Wywiad pielęgniarski, NOTATKI PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, pojęcia i systemy pedagogiczne szkoła nowoczesna, gotowa sciaga z socjologii, toczeń układowy, Cukrzyca u dzieci, Wady postawy u dzieci, Teoretyczne podstawy wychowania - wykład 2, resocjalizacja tak-nie, makroekonomia, Zdrowie Publiczne. System opieki zdrowotnej w Polsce - akty prawne, psychologia ogólna ćw., Pracownik socjalny wśród ludzi - Wprowadzenie do pracy socjalnej, patofizjologia - choroby krwi i ukł. krwiotwórczego, rat.med test z farmakologi cz.1, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Psychologia rozwoju człowieka (Tom II), Jakie są cele oraz zadania rehabilitacji w odniesieniu do osób niepełn, Wykaz zagadnień do zaliczenia Podstaw Pielęgniarstwa (rok 2005/2006), psychologia rozwojowa i osobowosci, Zakażenia szpitalne - wyzwania, opieka paliatywna, Anestezjologia, interna, PRAWO PRACY 70 pytań i opracowane odpowiedzi do egzaminu, resocjalizacja teorie przyczyn i skutków przestępczosci, test ze środowiskowego POZ, Drenaż klatki piersiowej, Czynniki warunkujące zdrowie i rozwój człowieka, Sebastian Petrycy z Pilzna, test z opieki długoterminowej , Epidemiologia, Astma oskrzelowa, Roman Ingarden: "Z teorii dzieła literackiego", Herbart, Dewey i Korczak, patologia społeczna, Edukacja-Systemy Pedagogiczne, wprowadzenie do psychologii sciaga alfabetyczna, Psychologia rozwojowa- pytania i odpowiedzi, Podręcznik z psychiatrii, Organizacja systemu ochrony zdrowia, Psychologia rozwojowa i osobowości pigułka, prezentacja z patomorfologii o marskości wątroby, dydaktyka ogólna, ekonometria-wzory i przykładowe zadania, Dydaktyka, ściąga, administracja publiczna w Polsce, Tatuaże więzienne, Książka B.Śliwerski , choroby układu oddechowego , proces pielęgnowania chorego z chorobą Alzheimera, Ulotka dla mam karmiących piersią( pozycje, zalety), wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomoca mikroskopu, psychologia kliniczna, pytania z egzaminu z farmakologii (połoznictwo), atopowe zapalenie skóry.doc, historia myśli pedagogicznej, historia wychowania i myśli pedagogicznej, Pedagogika krytyczna, Emocje, stres,psychologia zdrowia, rehabilitacja w udarze mózgu, BLS, Pediatria-Astma oskrzelowa, gry i zabawy dla dzieci- "JEŻ", Schemat komunikacji językowej R. Jacobsona, Grupa rówieśnicza i subkultury, badanie fizykalne jamy brzusznej, Wychowanie wg. koncepcji..., ściąga z teorii wychowania, opieka położnicza, Test z PSYCHOLOGI OGÓLNEJ (rok 1 ppiw), Epilepsja - padaczka, Patologie społeczne, pROCES PIELĘGNOWANIA CHOREJ NA RAKA JAJNIKA , Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - ściąga z teorii - WSKIZ, Planowanie i gospodarowanie czasem, Mukowiscydoza, Motyw samotności w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęc, Studium przypadku z interny, proces badawczy w pedagogice, Ból - tabela, POZ praca zaliczeniowa, Geriatria, proces pielęgnowania chorego z POCHP, Endometrioza, Chirurgia- opracowanie, skrypt, choroby trzustki, Ekstrakcja, maceracja, perkolacja, nalewki, wyciągi, Prezentacja na temat białaczki, zapobieganie alergii pokarmowej, Wywiad pielęgniarski, PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM, leki stosowane w resuscytacji, Budowa stawu kolanowego, Badanie fizykalne- prezentacja., Socjologia wychowania, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - UMED łódź, konspekt zajęć- wychowanie do odpowiedzialności, NACHMIAS, NACHMIAS - METODY BADAWCZE W NAUKACH SPOŁECZNYCH-streszczeni, Diagnostyka bólów nowotworowych , podstawy pielęgniarstwa, Psychologia rozwojowa, ankieta, matody badań pedagogicznych, Schizofrenia, egzam z PKM, Iniekcje podskórne, Pojecia i systemy pedagogiczne - wykłady, Podstawowy plan opieki, Samoksztacelnie POZ.doc, historia mediów, filozofia, Proces pielęgnowania pacjenta po udarze mózgu (w warunkach domowych), Skrypt GENETYKA, EKG i próba wysiłkowa, psychologiczne determinanty zdrowia i choroby, indywidualny program terapeutyczny, Konspekt lekcji wychowania fizycznego, Okresy rozwoju, Oparzenia i odmrożenia - patofizjologia i leczenie, Problemy pielęgnacyjne pacjenta z WZW, prawo cywilne, pojęcia, Interna, Badanie fizykalne - układ nerwowy, Wstęp do psychologii, Zatrucia - pierwsza pomoc, alkoholizm problem wsrod mlodziezy, chiruria ortopedia, Udary, mózgowe, Metody i zasady opatrywania ran. , karta opieki pielegniarskiej, diagnoza, ściąga metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, wsp???????‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚‚?‚, Przesłanie łóżka pustego w 2 pielęgniarki, Wytyczne postepowania przy migotaniu przedsionków, Kompetencje położnej w III i IV okresie porodu, Agresja agresywność przemoc, Cukrzyca typu drugiego, choroby cywilizacyjne, zdrowie publiczne, Studium przypadku z neurologi, przyczyny niepowodzeń i powodzeń szkolnych, Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą typ 2 , Rozumienie wolności w myśli filozoficznej, Przekładnia zębata zęby p-p, plik dwg, Podstawy Konstrukcji Maszyn, MEDIA W EDUKACJI materiał do egzaminu , ZDM - zespół dziecka maltretowanego, Leki stosowane w pogotowiu, FILOZOFIA (z 1 roku pedagogiki ogolnej), Diagnostyka-główne pojecia, książka dla ratowników, Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej, Organizacja i zasady badań naukowych, Koncepcje psychologiczne i pedagogiczne, Dieta w chorobie trzustki i pęcherzyka żółciowego, Schizofrenia, Biochemia notatki z wykładów, Odmiana rzeczowników trudnych-teksty na lekcję, układ nerwowy HIT, udar mózgu prezentacja pp, Inhalacje - rodzaje, metody, Dydaktyka jako nauka, narkotyczne leki p/bólowe, Problemy osób z dysfunkcja narządów ruchu, rak szyjki macicy, Mechanika oddychania, Negatywne postawy rodzicielskie i struktura rodziny, Pedagogika wczesnoszkolna, Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej i BTLS, Psychologia-ćw, Badania endoskopowe, ból, Metody wychowania wg Kruszewskiego-sytuacyjne tylko, Padaczka, Obrzęk płuc, Zakażenia szpitalne, prawa człowieka, stres edukacja zdrowotna, Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 - wprowadzenie, pytania na egzamin z pedagogiki specjalnej, Aerozoloterapia w chorobach układu oddechowego, Niedokrwistość, etyka zawodowa pracownika socjalnego, ? Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą?, Zagrożenia życia w schorzeniach układu oddechowego, dydaktyka cele edukacji i metody nauczania, Orientacje metodologiczne we współczesnej pedagogice, ?Zapobieganie chorobą zakaźnym ? POWSTRZYMAJ ROTAWIRUSY?., pedagogika międzykulturowa, cukrzyca, test z opieki długoterminowej , higieniczne mycie rąk, ??‚?‚šci??‚„?‚?‚Â…gi na II sem. wytrzyma??‚?‚‚o??‚?‚›ci materi, higiena rąk , Bakteryjne zakażenie układu moczowego,czynniki etiologiczne,przyczyny, Jan Ludwik Vives., Konstruowanie kół zębatych, Sytuacja zdrowotna w Polsce na tle krajów europejskich-, Ostre zapalenie trzustki, wstrząs, dydaktyka, współczesne kierunki pedagogiczne, choroby układu moczowego, Wszystkie wykłady z chorób wewnętrznych, Belka 2 przegubowa rozwiązana sposobem analitycznym, Opracowane zgadnienia z teoretycznych podstaw wychowania, Mikrobiologia [wykład I], Cewnikowanie pęcherza moczowego, BADANIE PODMIOTOWE-wywiad, definicje (sciagi) z pedagogiki spolecznej, patologie społeczne, podstawy pielegniarstwa/ nakłucie opłucnej,nakłucie otrzewnej, rana , oświata polska w okresie rozbiorów, Paradoksy Logiczne, Wytrzymałość Materiałów II - Laboratorium 1 - Próba rozciągania, Pedagogika społeczna wiadomości wprowadzające, ściąga - wprowadzenie do polityki społecznej, SOCJOLOGIA RODZINY - WYKŁAD 2, Egzamin z Biomedyki I rok, mikrobiologia, Płukanie żołądka, Psychologia wychowawcza - podstawowe pojęcia, patologia otyłość, EKG Latwiej, Niedostosowanie społeczne, Jan Amos Komeński, Całki Fouriera, Interna, Maści, hydrożele, pasty i kremy, niepowodzenia szkolne , odleżyny, zaliczenie z poz, Pedagogika Marii Montessori, Rysunek wykonawczy wałka, Powikłania cukrzycy, Bezrobocie jako problem społeczny, Aborcja - Motody dokonywania aborji, status prawny aborcji, przepisy prawne dotyczące przerywania ciąży, Historia Filozofii 2, autyzm, Diagnoza pedagogiczna, resocjalizacyjna, penitencjarna., Zaburzenia odżywiania, pielęgniarstwo, Problemy pielęgnacyjne i planowanie działania wobec pacjenta narażoneg, Stany zagrożenia życia w chorobach sercowo-naczyniowych, pedagogika specjalna ściaga, choroba wieńcowa, interna, Teoretyczne podstawy wychowania-prezentacja, Farmakologia-wykład1, niewydolność serca, interna, program KRATA do obliczania belki, kratownic , zagrożenia życia unoworodków, Konspekt do klasy IV - I pomoc, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa RKO, Florian Znaniecki, Przepisany zeszyt cw. Mikroekonomia sem 1, Metody nauczania - dydaktyka, Program profilaktyczny program profilaktyki agresji - Wiedza na agres, proces pielęgnowania z anestezjologii, kierunki współczesnej pedagogiki- egzamin, Wcześniactwo, wady rozwojowe, opieka przed i po porodowa, Metody kształcenia, Zagadnienia Prawo Administracyjne, zasady prawne wykonywania zawodu pielęgniarki, program promocji karmienia naturalnego, Starość jako faza życia, Styl życia kobiety ciężarnej, Dorobek pedagogów odrodzenia Jan Ludwig Vives, Bracia wspólnego życia, Ratownictwo, Niepełnosprawność - praca, notatki z zajęć o krwi z fizjologii, filozofia, bardach prawo konstytucyjne skrypt, Kaniulacja obwodowych naczyń żylnych, : Zaopatrzenie ortopedyczne i protezowanie pacjenta po amputacji., ściąga do egzaminu z pedagogiki resocjalizacyjnej, Zachowania przestępcze, rehabilitacja po zawale mięśnia sercowego, fama test, pielęgnarstwo rozwoj pielęgnarstwa polskiego, filozofia nowożytna i współczesna- wyklady, Mózgowe porażenie dziecięce, Czynności poznawcze - wrażenia, spostrzeżenia, pamięć i myślenie., Pytania dyplomowe cz.2, Reumatoidalne zapalenie stawów, szacka-opr, atopowe zapalenie skóry u dzieci, Erazm z Rotterdamu - poglądy pedagogiczne., Kompetencje pielęgniarki w POZ, Udary mózgu, Krople, RECENZJA KSIĄŻKI Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały ..., szczepienia, PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, układ oddechowy, Teoretyczne podstawy wychowania, psychiatria, Pielegnowanie dziecka z chorobami skornymi, Proces pielęgnowania z zaburzeniami psychotycznymi, Zakażenie, rodzaje stanów zapalnych, chirurgia, wyniszczenie nowotworowe, Profilaktyka chorob nowotworowych narzadow rodnych, Łobocki Mieczysław - ABC wychowania, ergonomia, alkoholizm, Algorytmy, Pilch , Leparczyk , Pedagogika Społeczna , Wstrząs, Zdrowie i choroba - definicja i wyjaśnienie, STYLE WYCHOWANIA W RODZINIE, proces pielęgnowania kobiety po mastektomii, Dokumentacja edukacji zdrowotnej- stres, Prasa do wtłaczania tulei na czop, Narodziny i rozwój najstarszych uniwersytetów Europy., istota współczesnego pielęgniarstwa, supkultura młodzieżowe, człowiek-istota społeczna, PORADNICTWO PEDAGOGICZNE, studum przypadku z chirurgi, Wywiad i ankieta, poród, oparzenia, Media w edukacji zarys ogólny - wykład, test z opieki długoterminowej , Etapy badań pedagogicznych, choroby zakaźne -ściaga, PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ, Pediatria - Wszystko z pediatrii potrzebne do egzaminu, Rola pielęgniarki szkolnej nad niepełnosprawnym uczniem, Cewnikowanie pęcherza moczowego, chemia podstawy - ściągi, Wady wrodzone u noworodka, Pielęgniarstwo bariery komunikacji z pacjentem, Psychiatria- procesy poznawcze, Biomedyczne podstawy rozwoju cżłowieka, Notatki z logiki, CHOROBY ZAKAŹNE WIEKU DZIECIĘCEGO ? DZIAŁANIE PIELĘGNACYJNO ? OPIEKUŃ, Chemia Fizyczna zadania, Wskazówki żywieniowe osób w podeszłym wieku, Mechanika Płynów - ściągi, niedostosowanie społeczne, BHP znaki ostrzegawcze w ochronie przeciwpożarowej, Promocja zdrowia przewlekle chorych i niepełnosprawnych, Behawioryzm w psychologii, wszesnoszkolna i przedszkolna, książka "podstawy współczesnej pedagogiki" Stefan Kunowski, Aktywność fizyczna., Podstawy zarządzania dr M. Szeloch, Matematyka wykłady, opieka położnicza, Tworzenie mapy kategorialnej, bud teorii nauk.,paradygmaty społeczne, Prezentacja o Pedagogice Wczesnoszkolnej, Pamięć - proces kodowania i przechowywania efektów aktywności poznawczej, macierze i wyznaczniki, Zagadnienia na egzamin z wpr. do pedagogiki, bulimia, Strona bierna w języku polskim, Gimnastyka oddechowa, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, pojecia pedagogiczne, Zimbardo Philip - Psychologia i Życie, kształcenie wielostronne według Okonia, Rozpoznanie zawału serca EKG, praca z geriatrii, czas wolny dzieci i młodzieży, Arkusz zbierania danych, amputacja, Nauczyciel - zawód, misją czy powołanie, Nowe Wychowanie jako źródło inspiracji dla rozwiązań alternatywnych, Zjawisko agresji i przemocy, Potencjalnie odwracalne przyczyny NZK 4h i 4t, pedagogiki specjalna, zapalenie płuc, Geriatria wyklady, Pedagogika społeczna-pytania i odpowiedzi, Platon - uczta + opracowanie, promocja zdrowia 1, Subdyscypliny pedagogiki, społeczna, opiekuńcza, specjalna itp., zdrowie publiczne, Układ pokarmowy, mikrobiolgia, Badanie stanowiska pracy metodą fotograficzną, Taksonomia celów kształcenia, zagadnienia na egzam z pedagogiki społecznej, modele nauczania, metody uczenia się i zapamietywania, Od Studium Generale do Szkoły Głównej - dzieje uniwwersytetów w Polsce, opracowanie na pedagogike z B. Śliwerskiego, Patologia społeczna całość, Układ wewnętrznego wydzielania, resocjalizacja, Historia myśli pedagogicznej-kolokwium ze średniowiecza, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 1 (rar3/3), Psychiatria, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - ściągi - WSKIZ, rola pielegniarki w zapobieganiu chorobom zakaznym hiv, wzw b, wzw c , Resuscytacja krążeniowo-oddechowa BLS u dzieci i u dorosłych., Zagadnienia do egzaminu z historii wychowania część 1, iniekcje domięśniowe, autoCAD3d - proste rysunki, PRZEMIANY GOSPODARCZE NA ZIEMIACH POLSKICH NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU, Istota aktywnej polityki społecznej, Inteligencja, test z opieki długoterminowej , HIV, budowa, wrota zakażenia, zapobieganie, leczenie, wstrząs, Nowotwory sutka, BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU CZŁOWIEKA - WPŁYW ŻYWIENIA NA ROZWÓJ I ZD, Marginalizacja społeczna., wzory na egzamin z mikro, Zachowania suicydalne (Ringel), piel europejskie, Historia administracji, Rehabilitacja, Psychiatria- rola rodziny w terapi pacjenta, Położnictwo, sztopmka-socjologia, Socjologia - opracowanie dot. rodziny, Historia wychowania, Termodynamika - przykładowe zadania, Pobieranie krwi i wykonywanie OB, Biochemia, socjologia - ściąga, przemoc wobec dziecka, Zadania z zaliczenia wytrzymałości materiałów - zestaw E PWSZ IP E-g, KORZYŚCI KARMIENIA NATURALNEGO, Dokumentacja edukacji zdrowotnej AIDS, Zagadnienia dot. teori wychowania, biomedyki, teori kształcenia., układ dokrewny, medycyna ratunkowa, substabtancje psychoaktywne i ich wpływ na organizm, anatomia i fizjologia serca, Emocje,stres psychologia zdrowia, Ogólne zasady żywienia, Zaburzenia czynności poznawczych, psychologiczne podstawy wychowania i nauczania, Opracowane pytania na egzamin z PEDAGOGIKI WCZESNOSZKOLNEJ, pedagogika , Ekspozycja zawodowa pielęgniarki, Proces pielegnowania nieprzytomnego, Karmienie naturalne niemowląt, Masaż klasyczny, Ocena przedoperacyjna stanu chorego w anestezjologii, proces pielegnowania ostre zapalenie trzustki, Współczesne nurty socjologii ściąga, Depresja - stan zagrożenia w psychiatrii, Zdrowie publiczne., teoria wychowania, Fizjologia testy , Zabawy ruchowe dla dzieci młodszych, Bauman Zygmunt - Dwa szkice o moralnosci ponowocze, socjologia sem I 1 kolokwium, Ostra niewydolność oddechowa, PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA, 28 najważniejszych zagadnień Pedagogiki, Prawo cywilne wykład 1, podst.badania i pomiary w ocenie stanu zdrowia chorego dziecka i doros, choroby genetyczne , Pedagogika społeczna ćwiczenia 3 i 4, Gruzlica, podawanie insuliny, RODZINA W DOBIE PRZEMIAN, specjalizacja blok ogolnozawodowy, „Wybrane zjawiska patologii społecznej-główne kierunki profilaktyki.”, Teoretyczne podstawy zaburzeń zachowania, geneza i rozwój pedagogiki jako nauki, Filozofia STAROŻYTNOŚĆ, ŚREDNIOWIECZE, PONOWOCZESNOŚĆ, pedagogika, Moralność, etyka, kryteria, Hobbes, taksonomia i cele kształcenia, wywiad ratowniczy, Biomedyka - rozwój dziecka, Studium przypadku z pediatri, Formuowanie celów operacyjnych, rechabilitacja, Żywienie naturalne i sztuczne niemowląt, narzędzia , choroby zakaźne wieku szkolnego, teoretyczne podstawy wychowania wg Łobockiego, anatomia całość, Potrzeby zdrowotne, prostytucja, Ściąga z socjologii pytania i odpowiedźi, Collegium Nobilium - program nauczania, wychowanie, regulamin, zasady., Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 1 (rar2/3), podstawy logopedii, recenzja książki ?Krzyczeć, bić, niszczyć?. Agresja u dzieci w wieku d, Dom pomocy Społecznej w jaskulinie, pielegniarstwo- psychiatria, pedagogika opiekuńcza, Socjologia - stres, Problem alkoholizmu wsród młodzieży, Pedagogika międzykulturowa-Szkudlarek, Pedagogika wczesnoszkolna, Serce i Płuca - posłuchaj, ściągi psychologia kliniczna, Prezentacja o Unii Europejskiej, Sytuacje trudne i ich rodzaje oraz ich skutki, Asystowanie w czasie badań diagnostycznych, CVC- wkłucie centralne, współczesne dylematy w pracy pielęgniarki, Cukrzyca, a ciąża, Eksperyment pedagogiczny, Podstawy organizacji i zarządzania, Dokumentacja pracy fizjoterapeuty, arkusz obserwacyjny, promocja zdrowia 3, Janusz Korczak, antropologia kulturowa, Sieroctwo społeczne i naturalne, metodologia badań w pedagogice, stadia rozwoju PIAGETA, Struktura pedagogiki, medycyna ratunkowa, Procesy technologiczne - projekt, diagnostyka pedagogiczna, Mikrobiologia, rozwoj w ciagu calego zycia, proces pielegnowania, Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych, pedagogika pracy, Pomoce naukowe z Patologi (ściągi), Choroby w pediatrii, Problemy społeczne ich zakres oraz jak państwo im zapobiega, Badania fizykalne, Scenariusz zajęć w szkole podstawowej z treningu interpersonalnego, Pytania dla Pacjeta z oddziału kardiologicznego, Wpływ aktywności fizycznej na życie człowieka, drgawkowy stan padaczkowy, Jan Amos Komeński, Zadania z geometri wykreślnej Z. Sysak, ściąga nieprzystosowanie społeczne, Ekonometria, egzamin- rehabilitacja, Niewydolność oddechowa, Postępowanie ratownika we wstrząsie krwotocznym., Jan Amos Komeński, zarządzanie w piel., Cukrzyca, spiączki cukrzycowe, Tryb rozkazujący w języku polskim, Całki - wzory, Wirusy zapalenia wątroby, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Tendencje przemian rodziny, Fizjoterapia w ZZSK, zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży, postawa młodzieży wobec ludzi starszych, Arystoteles, Teoretyczne podstawy wychowania, postępowanie zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki, Mikrobiologia [wykład IV], Jan Amos Komeński biografia i twórczość z omówieniem, proces pielęgnowania- ginekologia, farmakologia 2 wykład, psychologia rozwojowa, Pierwszy okres filozofii,przedstawiciele, ściąga-psychologia społeczna, Polityka Społeczna, napary, odwary, maceraty, wyciągi, nalewki, krople, toaleta drzewa oskrzelowego u dziecka zaintubowanego, dieta w chorobach wątroby, Finanse - ściąga - WSKIZ, prawoznawstwo, Rysunek złożeniowy przekładni 2-st (zęby p-p), urazy klatki piersiowej, Janusz Korczak- pedagog, Porada w zakresie samokontroli i samobadania piersi, Skrawanie - skrypt, Biomedyczne podstawy rozwoju, Psychologiczna analiza wychowania i oddziaływania wychowawcze, Prawo rodzinne i opiekuńcze opracowane pytania na egzamin, Działalność Karola Wielkiego wobec oświaty, Rodzina, Udział pielęgniarki w profilaktyce chorób pasożytniczych., urazy klatki piersiowej, jamy brzusznej itp, Motywacja , Odmiana rzeczowników trudnych i nieregularnych, BLS-AED-PREZENTACJA, Projekt podnośnika, intensywna terapia pacjentow z obrażeniami po urazowymi, filozofia ściągi II, John Locke, katalog problemów pielegnacyjnych - pediatria, Doktryny pedagogiczne, objawy, zaburzenia rytmu serca, Systemy pedagogiczne, konspekt z prezentacji problemu prostytucji, Biofizyka, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, MRI prezentacja, Technologia Budowy Maszyn - wykłady, ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 1, Pomiar temperatury, ZDM - zespół dziecka maltretowanego, pojęcia na teoretyczne podstawy wychowania , zdrowie publiczne 2, Pierwsza pomoc, grupy rowiesnicze pokolenia, Notatki z pedagogiki społecznej nr 2, metody i zasady nauczania, Postawy młodzieży wobec osób starszych, pielegniarstwo europejskie, Biomedyczne podstawy rozwoju, Osobowość nauczyciela i wychowawcy, Pedagogika społeczna- wykład , Socjologia, odpowiedzi na zaliczenie UWB, bhp z elementami ergonomii, Biochemia, Nysa Piel. pomostowe, Socjologia, Grupa Społeczna, odleżyna, Pedagogika społeczna-pytania na egz. , Zaburzenia odżywiania się, ocena stanu pacjenta wg kategorii, Rodzina a uzależnienia, Pedagogika opiekuńcza ściąga, Helena Radlińska, Socjologia edukacji w. 1, Andragogika, Henryk Rowid i jego szkoła twórcza, Wstęp do Zdrowia Publicznego, komunikacja werbalna i niewerbalna, Patogeneza osteoporozy, badanie neurologiczne, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - zadania - WSKIZ, Inhalacja u niemowląt, pedagogika krytyczna-plusy i minusy, Filozofia ściaga - podstawy, Katalog łożysk tocznych kulkowych zwykłych d=20-100, Treści kształcenia, Wybrane zagadnienia z filozofii 08/09 wykłady rok1 cz.1, PODSTAWY ORGANZIACJI I ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Samokształcenie neurologia, Działaność opiekuńczo - wychowawcza środwiska lokalnego, proces pielęgnowania pediatria, różne diagnozy pielęgniarskie, logika dla opornych-wieczorek, Tożsamość, Psychospołeczne problemy ludzi niepełnosprawnych i ich rodzin, Epidemiologia. Zakażenia szpitalne. Wykład., Wychowanie, edukacja pacjenta w zakresie leczenia marfiną, Profilaktyka chorób zakaźnych, szczepienia, Niedokrwistość, Mikrobiologia notatki z wykładów, Karmienie naturalne, komunikacja interpersonalna, zagadnienia na internistyczne cd, Piel. pacjenta z Azhaimerem, Nowe Wychowanie cd. i pedagogika personalistyczna cz.1, Podstawy zarządzania slajdy, Dydaktyka, standardy nauczania ,pielęgniartwo, Pierwsza pomoc BLS( pokaz multimed.) dla szkoły podstawowej, Proces nauczania, Patologie społeczne , KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE, Dietetyka, Elementy prawa - wykłady - WSKIZ, edukacja międzykulturowa, Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna, skrypt socjologii ogólnej, Motywacje i emocje, spostrzeganie, percepcja, zmysły, receptory, padaczka, chirurgia, marginalizacja starości, teoria wychowania - ściąga, Praca a stres, SOCJOLOGIA WYCHOWANIA - WYKŁAD 2, historia filozofii, PRAWO CYWILNE pytania egzaminacyjne i odpowiedzi, filozofia i etyka, Choroby demielinizacyjne, Ściągacz do łozysk, Machiavelli "Książe", scenariusz zajęć zintegrowanych, Pojęcia i systemy pedagogiczne, choroba wrzodowa, EKG, Badnia fizykalne, pedagogika semestr I ściąga, Samobójstwa, I pomoc, inteligencja, STANDARD POSTĘPOWANIA PO PROTEZOPLASTYCE BIODRA, bhp_stanowisko komputerowe, chirurgia , bezdomność, slajdy Florencja NIHTINGALE, materieły do fizykoterapii, Samokształcenie, a edukacja permanentna dorosłych , Ostra biegunka, stany naglace w opiece paliatywnej, koło pielegniarstwo pediatryczne, patologie społeczne, wywiad, rodzaje wywiadów, Badanie neurologiczne, konspekt zajęć z etyki, Bibliografia dot. Zakładów Karnych, medycyna ratunkowa, andragogika wyk?‚ady, ekg, ratownictwo medyczne, ANATOMIA, Jak napisać pracę dyplomową w OpenOffice, socjologia, projekt składowiska odpadów - gospodarka odpadami, podstawy pielęgniarstwa, analiza i zasady stosowania podstawowych umiejętności pracownika socj., Geneza i rozwój pedagogiki, med katastrof, Socjologia wychowania wykłady, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 2, triage, Pozytywizm, naturalizm, scjentyzm, humanizm, paradygmat, pedagogika antyautorytarna i autorytarna , Szkoła alternatywna "Dla życia przez życie" Owidiusz Declory, Ziemie polskie na przełomie xix i xx wieku, bad.fizykalne, upośledzenie intelektualne, KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ, Subkultury, Strona bierna w języku polskim-ćwiczenia, Kilka pytań z biochemii, Rehabilitacja po endoprotezoplastyce bezcementowej, Teoria nowoczesnych metod kształcenia, nietrzymanie moczu, różne zagadnienia z politologii, Kamica i zapalenie pęcherzyka żółciowego, WYBRANE KATEGORIE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ, medycyna ratunkowa, Psychologia - ściąga rok I, historia wychowania średniowiecze, koncepcja idealnego domu dla ludzi starszych, zarzadzanie, pedagogika ogolna, Filozofia, in vitro, poród, Psychologia Społeczna-Repetytorium, pytania na egzamin z wychowania współczesnego, nienarkotyczne leki p/bólowe, Opieka paliatywna, Znaczenie terapii zajęciowej, Poglądy pedagogiczne Szymona Marycjusza z Pilzna, Nadciśnienie- prezentacja, poczucie własnej wartości, Antypedagogika- istota, geneza, przedstawiciele, Prawo konstytucyjne, opracowania pytań, Instytucja totalna w koncepcji Ervinga Goffmana, Prawo pracy wykład 2, Wprowadzenie do socjologii - ćwiczenia 1, pediatria, BHP, opracowanie pytań do egzaminu, Oparzenia- prezentacja, praca edukacyjna Nikotynizm, Pedagogika pozytywistyczna: psychologizm, socjologizm, scjentyzm, pkultury, Strategie kształcenia i typy lekcji, Wał korbowy przenośnika wstrząsowego, Streszczenie książki historia wychowania józefa miąsy, interna, metodologia zagadnienia, Projekt wału, odzywianie kobiet w ciazy i karmiacych, Leki działające na układ sercowo-naczyniowy, Rozwój dziecka pierwszy rok , Scenariusze zajęć, wykłady z poz II rok pielęgniarstwo, Urologia, Narkotyczne leki przeciwbólowe, gruźlica-slajdy, EMPATIA, Jan Jakub Rousseau, Proces pielęgnowania RZS, patologia, Logika, Fizjologia notatki z wykładów, Przekładnia walcowo - stożkowa, Literatura dziecięca KOLOKWIUM II ROK Pedagogika wczesnoszkolna, OSOBOWOŚĆ JAKO PODMIOT I PRZEDMIOTT WYCHOWANIA, urazy, geriatria, Wywiad, Mikrobiologia-wykład, Etyka, Techniki oddziaływań wychowawczych- techniki oparte na dramatyzacji., Maurice Debesse, Anatomia, układ nerwowy, miastenia, proces uczenia się, socjologia edukacji... wykłady, Oparzenia - rodzaje, stopnie, postępowanie, zakażenia połogowe, funkcje trzustki, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, teoretyczne podstawy wychowania, recenzja książki o tematyce pedagogicznej, Biologia medyczna - zagadnienia 1 semest fizjoterapia, pomoc przedlekarska, Nerwice społeczne, zarządzanie strategiczne, Chirurgia-obrażenia głowy, Katalog łożysk kulkowych zwykłych, Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych, dydaktyka ogólna, Historia wychowania, CHIRURGIA, EPIDEMIOLOGIA.doc, podmiot w pielęgniarstwie, Koła zębate, Konspekt zajęć wychowawczych, pierwsza pomoc, Pedagogika rodziny MGR ELŻBIETA BŁASZCZYK - KUBIELSKA , urazy układu moczowego, proces choroby nowotworowej dziecka, płynoterapia, Wstrząs anafilaktyczny, Zdrowie Publiczne. System opieki zdrowotnej w Polsce - akty prawne, Historia myśli pedagogicznej, John Dewey - Twórca nowego kierunku w pedagogice i szkoła pracy, zespół nerczycowy, geriatria studium przypadku, Teoria litaratury - Ingarden, Psychologia rozwojowa i osobowości, Chirurgiczne mycie rąk, Antropologia kulturowa , Przemoc wobec dziecka w rodzinie, Dezynfekcja ? zasady i mechanizmy. Najczęściej stosowane środki., dieta ubogobiałkowa, ściąga z dietetyki, Meteorologia, CHARAKTERYSTYKA EMOCJI, I pomoc na miejscu wypadku, Postępowanie po ekspozycji zawodowej na zakazenia wirusami HIV, HCV..., Proces pielęgniarski pediatria biegunka wywołana rotawirusem, Marketing - wykłady - WSKIZ, Geologia i geomorfologia - Minerały, Media w edukacji - teorie mediów, formy organizacyjne nauczania i środki dydaktyczne, kompetencje pielegniarki POZ, "Intensywna terapia i wybrane zagadnienia z medycyny ratunkowej", Neurologia-urazy głowy i rdzenia kręgowego, zdrowie jako potencjal i wlasciwosci czlowieka oraz jego kontekst zyci, Zasady rozcieńczania penicyliny krystalicznej, Typy społeczeństw, prawoznawstwo, kardiologia - prezentacje, Emulsje, Zawiesiny, Emulgatory, Budowa stawu kolanowego, gramatyka - podstawy, Gastrostomia, Szkolnictwo polskie pod zaborami, program resocjalizacyjny STOP dla przestępców seksualnych, Proszki, czopki, Żywienie w chorobach układu krążenia, Dcabzne BEST AFFILIATE PROGRAM Pcalgjj, PSYCHO -ŚCIĄGA, Rola Światowej Organizacji Zdrowia i innych organizacji międzynarodowy, Roland Barthes "Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań", Cukry i tłuszcze - farmakognozja, Psychologia - definicje, Refleksje własne dotyczące pracy naukowej Śliwerskiego, praca socjalna zagadnienia egzaminaczjne, Sieci komputerowe - projekt sieci, Emocje, zagadnienia na internistyczne cd, Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, Padaczka-prezentacja, ściąga z mikroekonomii, Chirurgia szczękowa, wykład, pierwsza pomoc medyczna czy tam przedmedyczna, niewydolnośc oddechowa i krążenia pediatria, Pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika międzykulturowa, proces pielegnowania zapalenie płuc, Zmiana bielizny pościelowej choremu leżącemu w jedna pielęgniarkę, system prawny RP, Rola społeczno zawodowa pielęgniarki- prezentacja., Prawa osób niepalących, poczatki wychowania, poglady Komeński Lock Herbart Spencer, CZYM JEST WYCHOWANIE CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEGO PERSONALISTYCZNA KONCEPCJ, Subkultury Młodzieżowe, proces pielęgnowania pacjenta z rakiem krtani, Patofizjolgia, metodologia badań społecznych, logika, Radiologia, rozwoj dziecka 3 - 6 lat, szkodliwość palenia tytoniu, zasady wykonywania zawodu przez pielęgniarki cz3, scenariusz do zajęć z agresji 2, współczesne kierunki pedagogiczne, europejskie, Omdlenia - Algorytm postępowania w omdleniach., Pedagogika pozytywistyczna, nadciśnienie, Farmakologia, Psychologia humanistyczna, system oświatowy Niemiec, Test kr?????????‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???, psychologia- zagadnienia, działy wychowania, JOHN DEWEY - TWÓRCA NOWEGO KIERUNKU W PEDAGOGICE I SZKOŁA PRACY, Psychoanaliza Zygmunta Freuda,