Filozofia w pigułce cz1., ŻYWIENIE POZAJELITOWE, Wstrząs, notatki z psychiatrii, chirurgia, Prawa człowieka i ich ochrona, iniekcje podskórne, OZNACZANIE POZIOMU GLUKOZY WE KRWI, pytania egzaminacyjne z prawa cywilnego, HIgiena jamy ustnej, pielęgnacja skóry i włosów, chirurgia, notatki z biochemii, oparzenie elekt - Kopia.odt, wypalenie zawodowe, Organizacja systemu ochrony zdrowia, zakażenia szpitalne, bezdomność, Interakcje w lekach płynnych, Rak piersi, Mikrobiologia, Temat: Wpływ stylu życia na zdrowie w wybranych grupach wiekowych., Teoretyczne Podstawy Wychowania, europejskie, Jak pisać recenzję. Przydatne zwroty., AUTYZM, karta pielęgnacyjna, zagadnienia z psychiatrii, Choroby nerek, psychotechnika, socjotechnika, kulturotechnika w resocjalizacji, Specyfika pracy pielęgniarki w środowisku rodziny, fizjologia skrypt, Okresy rozwoju psychicznego człowieka, Mikrobiologia [wykład V], streszczenie gramatyki historycznej, wstrząs- prelekcja , Ostra niewydolność oddechowa, skala ADL, IADL, test sprawności umysłowej, Statystyka dla socjologów, Pedagogika społeczna, Podstawy dydaktyki ogólnej, Alzheimer, niedoczynność tarczycy, Podstwy Prawoznawstwa, zadania pielęgniarki w poz, Zmiana bielizny pościelowej, osobistej itp, materiały z kierunków i prądów współczesnej pedagogiki, Historia administracji i prawa polskiego, pedagogika społeczna - wykłady, wczesnoszkolna, konspekty , odruchy noworoidka, Anatomia - Układ Nerwowy, prawo, Ułożenie chorego w łóżku, promocja zdrowia, Choroba Parkinsona, psychologia kliniczna, wspołczesne kierunki wychowania, Recenzja WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK, Pestalozzi, egzamin Pedagogika I rok, populacja, cechy populacji, oddziaływania pomiędzy populacjami, etyka zawodu pilęgniarki, proces pielegnowania zapalenie płuc, Zeskanowana książka, Herda. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, PREZENTACJA MULTIMEDIALNA-ASTMA, scenariusz do zajęć z agresji 1, Komunikowanie w pracy pielęgniarki, Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z nietrzymaniem moczu., Promocja Zdrowia (I rok pielęgniarstwa), Wytrzymałość materiałów - laboratorium sem 4, Żółtaczka fizjologiczna, rak żołądka, Filozofia I rok, Opieka przedkoncepcyjna, Pielegnowanie, mikroekonomia, dysfunkcje rodziny, Zadania z zaliczenia wytrzymałości materiałów - zestaw F PWSZ IP E-g, Promocja zdrowia i profilaktyka osób przewlekle chorych i niepełnospra, PEDAGOGIKA KULTURY, Nietrzymanie moczu, zagadnienia na egzamin z pedagogiki społecznej, Patomorfologia układu moczowego, Organizacja działań programu zdrowotnego., zawał serca leczenie referat, teoria tożsamości, Konspekt z zajęć "Promocja zdrowia", Normy i wartości,a zachowanie człowieka, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, komisja edukacji narodowej, Socjologia wychowania - wykład 1, projektowanie procesu technologicznego, przemoc, Cewnikowanie pęcherza moczowego , Diety w różnych jednostkach chorobowych, Wychowanie i metody wychowania-Gurycka, Wywiad pielęgniarski, Promocja Zdrowia wykład 4, NOTATKI PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, pojęcia i systemy pedagogiczne szkoła nowoczesna, gotowa sciaga z socjologii, toczeń układowy, Wady postawy u dzieci, Teoretyczne podstawy wychowania - wykład 2, Cukrzyca u dzieci, makroekonomia, resocjalizacja tak-nie, Zdrowie Publiczne. System opieki zdrowotnej w Polsce - akty prawne, Pracownik socjalny wśród ludzi - Wprowadzenie do pracy socjalnej, rat.med test z farmakologi cz.1, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, patofizjologia - choroby krwi i ukł. krwiotwórczego, Wykaz zagadnień do zaliczenia Podstaw Pielęgniarstwa (rok 2005/2006), psychologia rozwojowa i osobowosci, psychologia ogólna ćw., Zakażenia szpitalne - wyzwania, Anestezjologia, Jakie są cele oraz zadania rehabilitacji w odniesieniu do osób niepełn, PRAWO PRACY 70 pytań i opracowane odpowiedzi do egzaminu, resocjalizacja teorie przyczyn i skutków przestępczosci, test ze środowiskowego POZ, interna, Drenaż klatki piersiowej, Sebastian Petrycy z Pilzna, test z opieki długoterminowej , Czynniki warunkujące zdrowie i rozwój człowieka, Epidemiologia, Astma oskrzelowa, Herbart, Dewey i Korczak, patologia społeczna, Edukacja-Systemy Pedagogiczne, wprowadzenie do psychologii sciaga alfabetyczna, Psychologia rozwoju człowieka (Tom II), Psychologia rozwojowa- pytania i odpowiedzi, Podręcznik z psychiatrii, Organizacja systemu ochrony zdrowia, Roman Ingarden: "Z teorii dzieła literackiego", Psychologia rozwojowa i osobowości pigułka, prezentacja z patomorfologii o marskości wątroby, opieka paliatywna, dydaktyka ogólna, ekonometria-wzory i przykładowe zadania, Dydaktyka, ściąga, administracja publiczna w Polsce, Tatuaże więzienne, Ulotka dla mam karmiących piersią( pozycje, zalety), wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomoca mikroskopu, psychologia kliniczna, pytania z egzaminu z farmakologii (połoznictwo), historia myśli pedagogicznej, historia wychowania i myśli pedagogicznej, Pedagogika krytyczna, Emocje, stres,psychologia zdrowia, choroby układu oddechowego , BLS, Pediatria-Astma oskrzelowa, rehabilitacja w udarze mózgu, gry i zabawy dla dzieci- "JEŻ", Schemat komunikacji językowej R. Jacobsona, Grupa rówieśnicza i subkultury, badanie fizykalne jamy brzusznej, Wychowanie wg. koncepcji..., ściąga z teorii wychowania, opieka położnicza, atopowe zapalenie skóry.doc, Test z PSYCHOLOGI OGÓLNEJ (rok 1 ppiw), Epilepsja - padaczka, Patologie społeczne, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - ściąga z teorii - WSKIZ, Planowanie i gospodarowanie czasem, Mukowiscydoza, Motyw samotności w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęc, Książka B.Śliwerski , proces badawczy w pedagogice, Ból - tabela, Endometrioza, Ekstrakcja, maceracja, perkolacja, nalewki, wyciągi, Geriatria, choroby trzustki, Prezentacja na temat białaczki, Budowa stawu kolanowego, Badanie fizykalne- prezentacja., Socjologia wychowania, Chirurgia- opracowanie, skrypt, POZ praca zaliczeniowa, leki stosowane w resuscytacji, konspekt zajęć- wychowanie do odpowiedzialności, NACHMIAS, NACHMIAS - METODY BADAWCZE W NAUKACH SPOŁECZNYCH-streszczeni, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - UMED łódź, Studium przypadku z interny, zapobieganie alergii pokarmowej, Diagnostyka bólów nowotworowych , podstawy pielęgniarstwa, Wywiad pielęgniarski, pROCES PIELĘGNOWANIA CHOREJ NA RAKA JAJNIKA , ankieta, matody badań pedagogicznych, Schizofrenia, egzam z PKM, Iniekcje podskórne, Pojecia i systemy pedagogiczne - wykłady, Podstawowy plan opieki, historia mediów, filozofia, Skrypt GENETYKA, psychologiczne determinanty zdrowia i choroby, Konspekt lekcji wychowania fizycznego, Okresy rozwoju, EKG i próba wysiłkowa, prawo cywilne, pojęcia, Interna, Wstęp do psychologii, Zatrucia - pierwsza pomoc, Oparzenia i odmrożenia - patofizjologia i leczenie, alkoholizm problem wsrod mlodziezy, chiruria ortopedia, Samoksztacelnie POZ.doc, indywidualny program terapeutyczny, Metody i zasady opatrywania ran. , karta opieki pielegniarskiej, Badanie fizykalne - układ nerwowy, ściąga metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, wsp???????‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚‚?‚, Przesłanie łóżka pustego w 2 pielęgniarki, Wytyczne postepowania przy migotaniu przedsionków, Agresja agresywność przemoc, Udary, mózgowe, Cukrzyca typu drugiego, choroby cywilizacyjne, zdrowie publiczne, Kompetencje położnej w III i IV okresie porodu, przyczyny niepowodzeń i powodzeń szkolnych, Rozumienie wolności w myśli filozoficznej, Przekładnia zębata zęby p-p, plik dwg, Psychologia rozwojowa, Podstawy Konstrukcji Maszyn, MEDIA W EDUKACJI materiał do egzaminu , ZDM - zespół dziecka maltretowanego, diagnoza, Leki stosowane w pogotowiu, Problemy pielęgnacyjne pacjenta z WZW, FILOZOFIA (z 1 roku pedagogiki ogolnej), Diagnostyka-główne pojecia, książka dla ratowników, Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej, Organizacja i zasady badań naukowych, Dieta w chorobie trzustki i pęcherzyka żółciowego, Schizofrenia, Biochemia notatki z wykładów, Odmiana rzeczowników trudnych-teksty na lekcję, układ nerwowy HIT, Koncepcje psychologiczne i pedagogiczne, Inhalacje - rodzaje, metody, Proces pielęgnowania pacjenta po udarze mózgu (w warunkach domowych), Problemy osób z dysfunkcja narządów ruchu, Dydaktyka jako nauka, rak szyjki macicy, udar mózgu prezentacja pp, Mechanika oddychania, Negatywne postawy rodzicielskie i struktura rodziny, Studium przypadku z neurologi, Pedagogika wczesnoszkolna, narkotyczne leki p/bólowe, Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej i BTLS, Psychologia-ćw, Badania endoskopowe, ból, Metody wychowania wg Kruszewskiego-sytuacyjne tylko, prawa człowieka, stres edukacja zdrowotna, Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 - wprowadzenie, Obrzęk płuc, Zakażenia szpitalne, pytania na egzamin z pedagogiki specjalnej, Padaczka, Aerozoloterapia w chorobach układu oddechowego, Niedokrwistość, Zagrożenia życia w schorzeniach układu oddechowego, dydaktyka cele edukacji i metody nauczania, etyka zawodowa pracownika socjalnego, Orientacje metodologiczne we współczesnej pedagogice, ?Zapobieganie chorobą zakaźnym ? POWSTRZYMAJ ROTAWIRUSY?., pedagogika międzykulturowa, test z opieki długoterminowej , ? Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą?, ??‚?‚šci??‚„?‚?‚Â…gi na II sem. wytrzyma??‚?‚‚o??‚?‚›ci materi, cukrzyca, Jan Ludwik Vives., Konstruowanie kół zębatych, Ostre zapalenie trzustki, higieniczne mycie rąk, dydaktyka, Bakteryjne zakażenie układu moczowego,czynniki etiologiczne,przyczyny, współczesne kierunki pedagogiczne, Wszystkie wykłady z chorób wewnętrznych, Belka 2 przegubowa rozwiązana sposobem analitycznym, Opracowane zgadnienia z teoretycznych podstaw wychowania, Cewnikowanie pęcherza moczowego, BADANIE PODMIOTOWE-wywiad, definicje (sciagi) z pedagogiki spolecznej, patologie społeczne, Sytuacja zdrowotna w Polsce na tle krajów europejskich-, Paradoksy Logiczne, Wytrzymałość Materiałów II - Laboratorium 1 - Próba rozciągania, Mikrobiologia [wykład I], Pedagogika społeczna wiadomości wprowadzające, ściąga - wprowadzenie do polityki społecznej, wstrząs, choroby układu moczowego, SOCJOLOGIA RODZINY - WYKŁAD 2, Egzamin z Biomedyki I rok, higiena rąk , oświata polska w okresie rozbiorów, Płukanie żołądka, Psychologia wychowawcza - podstawowe pojęcia, podstawy pielegniarstwa/ nakłucie opłucnej,nakłucie otrzewnej, rana , patologia otyłość, Niedostosowanie społeczne, Całki Fouriera, mikrobiologia, Interna, Maści, hydrożele, pasty i kremy, EKG Latwiej, zaliczenie z poz, Pedagogika Marii Montessori, niepowodzenia szkolne , Rysunek wykonawczy wałka, Jan Amos Komeński, Powikłania cukrzycy, Bezrobocie jako problem społeczny, Aborcja - Motody dokonywania aborji, status prawny aborcji, przepisy prawne dotyczące przerywania ciąży, Historia Filozofii 2, autyzm, Diagnoza pedagogiczna, resocjalizacyjna, penitencjarna., pielęgniarstwo, odleżyny, Zaburzenia odżywiania, pedagogika specjalna ściaga, choroba wieńcowa, interna, Teoretyczne podstawy wychowania-prezentacja, program KRATA do obliczania belki, kratownic , Farmakologia-wykład1, Stany zagrożenia życia w chorobach sercowo-naczyniowych, zagrożenia życia unoworodków, Konspekt do klasy IV - I pomoc, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa RKO, proces pielęgnowania chorego z chorobą Alzheimera, niewydolność serca, interna, Florian Znaniecki, Przepisany zeszyt cw. Mikroekonomia sem 1, Metody nauczania - dydaktyka, Program profilaktyczny program profilaktyki agresji - Wiedza na agres, Problemy pielęgnacyjne i planowanie działania wobec pacjenta narażoneg, Wcześniactwo, wady rozwojowe, opieka przed i po porodowa, Metody kształcenia, zasady prawne wykonywania zawodu pielęgniarki, kierunki współczesnej pedagogiki- egzamin, program promocji karmienia naturalnego, Styl życia kobiety ciężarnej, Dorobek pedagogów odrodzenia Jan Ludwig Vives, Bracia wspólnego życia, Ratownictwo, notatki z zajęć o krwi z fizjologii, filozofia, bardach prawo konstytucyjne skrypt, Zagadnienia Prawo Administracyjne, Starość jako faza życia, Niepełnosprawność - praca, Kaniulacja obwodowych naczyń żylnych, ściąga do egzaminu z pedagogiki resocjalizacyjnej, Zachowania przestępcze, rehabilitacja po zawale mięśnia sercowego, fama test, pielęgnarstwo rozwoj pielęgnarstwa polskiego, filozofia nowożytna i współczesna- wyklady, Pytania dyplomowe cz.2, Reumatoidalne zapalenie stawów, szacka-opr, Czynności poznawcze - wrażenia, spostrzeżenia, pamięć i myślenie., Udary mózgu, : Zaopatrzenie ortopedyczne i protezowanie pacjenta po amputacji., atopowe zapalenie skóry u dzieci, RECENZJA KSIĄŻKI Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały ..., PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, Kompetencje pielęgniarki w POZ, Teoretyczne podstawy wychowania, Krople, Pielegnowanie dziecka z chorobami skornymi, psychiatria, Mózgowe porażenie dziecięce, Zakażenie, rodzaje stanów zapalnych, chirurgia, szczepienia, wyniszczenie nowotworowe, Profilaktyka chorob nowotworowych narzadow rodnych, ergonomia, alkoholizm, Algorytmy, Pilch , Leparczyk , Pedagogika Społeczna , układ oddechowy, Proces pielęgnowania z zaburzeniami psychotycznymi, Zdrowie i choroba - definicja i wyjaśnienie, STYLE WYCHOWANIA W RODZINIE, proces pielęgnowania chorego z POCHP, Dokumentacja edukacji zdrowotnej- stres, Narodziny i rozwój najstarszych uniwersytetów Europy., Erazm z Rotterdamu - poglądy pedagogiczne., istota współczesnego pielęgniarstwa, supkultura młodzieżowe, człowiek-istota społeczna, Wstrząs, Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą typ 2 , Wywiad i ankieta, poród, Media w edukacji zarys ogólny - wykład, test z opieki długoterminowej , Etapy badań pedagogicznych, studum przypadku z chirurgi, PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM, choroby zakaźne -ściaga, PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ, Rola pielęgniarki szkolnej nad niepełnosprawnym uczniem, oparzenia, PORADNICTWO PEDAGOGICZNE, chemia podstawy - ściągi, Wady wrodzone u noworodka, Psychiatria- procesy poznawcze, Biomedyczne podstawy rozwoju cżłowieka, Notatki z logiki, Łobocki Mieczysław - ABC wychowania, Pielęgniarstwo bariery komunikacji z pacjentem, Pediatria - Wszystko z pediatrii potrzebne do egzaminu, Chemia Fizyczna zadania, Wskazówki żywieniowe osób w podeszłym wieku, CHOROBY ZAKAŹNE WIEKU DZIECIĘCEGO ? DZIAŁANIE PIELĘGNACYJNO ? OPIEKUŃ, Mechanika Płynów - ściągi, niedostosowanie społeczne, BHP znaki ostrzegawcze w ochronie przeciwpożarowej, Promocja zdrowia przewlekle chorych i niepełnosprawnych, Behawioryzm w psychologii, książka "podstawy współczesnej pedagogiki" Stefan Kunowski, Cewnikowanie pęcherza moczowego, Podstawy zarządzania dr M. Szeloch, Matematyka wykłady, Aktywność fizyczna., opieka położnicza, Tworzenie mapy kategorialnej, bud teorii nauk.,paradygmaty społeczne, Prezentacja o Pedagogice Wczesnoszkolnej, wszesnoszkolna i przedszkolna, Pamięć - proces kodowania i przechowywania efektów aktywności poznawczej, macierze i wyznaczniki, Zagadnienia na egzamin z wpr. do pedagogiki, bulimia, Gimnastyka oddechowa, Prasa do wtłaczania tulei na czop, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, pojecia pedagogiczne, Zimbardo Philip - Psychologia i Życie, Strona bierna w języku polskim, kształcenie wielostronne według Okonia, Rozpoznanie zawału serca EKG, praca z geriatrii, czas wolny dzieci i młodzieży, Arkusz zbierania danych, amputacja, Nowe Wychowanie jako źródło inspiracji dla rozwiązań alternatywnych, Zjawisko agresji i przemocy, Pedagogika społeczna-pytania i odpowiedzi, pedagogiki specjalna, Platon - uczta + opracowanie, Potencjalnie odwracalne przyczyny NZK 4h i 4t, zapalenie płuc, Geriatria wyklady, promocja zdrowia 1, zdrowie publiczne, Układ pokarmowy, Badanie stanowiska pracy metodą fotograficzną, Taksonomia celów kształcenia, zagadnienia na egzam z pedagogiki społecznej, metody uczenia się i zapamietywania, Od Studium Generale do Szkoły Głównej - dzieje uniwwersytetów w Polsce, Nauczyciel - zawód, misją czy powołanie, Patologia społeczna całość, mikrobiolgia, Układ wewnętrznego wydzielania, resocjalizacja, Historia myśli pedagogicznej-kolokwium ze średniowiecza, Subdyscypliny pedagogiki, społeczna, opiekuńcza, specjalna itp., opracowanie na pedagogike z B. Śliwerskiego, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 1 (rar3/3), Psychiatria, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - ściągi - WSKIZ, modele nauczania, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa BLS u dzieci i u dorosłych., Zagadnienia do egzaminu z historii wychowania część 1, autoCAD3d - proste rysunki, PRZEMIANY GOSPODARCZE NA ZIEMIACH POLSKICH NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU, Istota aktywnej polityki społecznej, Inteligencja, test z opieki długoterminowej , wstrząs, BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU CZŁOWIEKA - WPŁYW ŻYWIENIA NA ROZWÓJ I ZD, Marginalizacja społeczna., iniekcje domięśniowe, Zachowania suicydalne (Ringel), HIV, budowa, wrota zakażenia, zapobieganie, leczenie, Historia administracji, rola pielegniarki w zapobieganiu chorobom zakaznym hiv, wzw b, wzw c , Psychiatria- rola rodziny w terapi pacjenta, wzory na egzamin z mikro, Położnictwo, Nowotwory sutka, sztopmka-socjologia, Historia wychowania, Termodynamika - przykładowe zadania, Pobieranie krwi i wykonywanie OB, socjologia - ściąga, Rehabilitacja, Zadania z zaliczenia wytrzymałości materiałów - zestaw E PWSZ IP E-g, KORZYŚCI KARMIENIA NATURALNEGO, Dokumentacja edukacji zdrowotnej AIDS, Biochemia, Zagadnienia dot. teori wychowania, biomedyki, teori kształcenia., Socjologia - opracowanie dot. rodziny, układ dokrewny, medycyna ratunkowa, substabtancje psychoaktywne i ich wpływ na organizm, przemoc wobec dziecka, anatomia i fizjologia serca, piel europejskie, Emocje,stres psychologia zdrowia, Ogólne zasady żywienia, Zaburzenia czynności poznawczych, psychologiczne podstawy wychowania i nauczania, Opracowane pytania na egzamin z PEDAGOGIKI WCZESNOSZKOLNEJ, Ekspozycja zawodowa pielęgniarki, Masaż klasyczny, pedagogika , Ocena przedoperacyjna stanu chorego w anestezjologii, Karmienie naturalne niemowląt, Współczesne nurty socjologii ściąga, Zdrowie publiczne., teoria wychowania, Fizjologia testy , Zabawy ruchowe dla dzieci młodszych, Bauman Zygmunt - Dwa szkice o moralnosci ponowocze, socjologia sem I 1 kolokwium, PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA, 28 najważniejszych zagadnień Pedagogiki, Prawo cywilne wykład 1, Ostra niewydolność oddechowa, podst.badania i pomiary w ocenie stanu zdrowia chorego dziecka i doros, choroby genetyczne , Gruzlica, RODZINA W DOBIE PRZEMIAN, „Wybrane zjawiska patologii społecznej-główne kierunki profilaktyki.”, Teoretyczne podstawy zaburzeń zachowania, geneza i rozwój pedagogiki jako nauki, Filozofia STAROŻYTNOŚĆ, ŚREDNIOWIECZE, PONOWOCZESNOŚĆ, pedagogika, Moralność, etyka, kryteria, Hobbes, taksonomia i cele kształcenia, wywiad ratowniczy, Pedagogika społeczna ćwiczenia 3 i 4, Depresja - stan zagrożenia w psychiatrii, Formuowanie celów operacyjnych, rechabilitacja, Biomedyka - rozwój dziecka, narzędzia , choroby zakaźne wieku szkolnego, specjalizacja blok ogolnozawodowy, teoretyczne podstawy wychowania wg Łobockiego, anatomia całość, Żywienie naturalne i sztuczne niemowląt, Potrzeby zdrowotne, prostytucja, Collegium Nobilium - program nauczania, wychowanie, regulamin, zasady., Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 1 (rar2/3), Ściąga z socjologii pytania i odpowiedźi, podawanie insuliny, Dom pomocy Społecznej w jaskulinie, recenzja książki ?Krzyczeć, bić, niszczyć?. Agresja u dzieci w wieku d, podstawy logopedii, pedagogika opiekuńcza, Socjologia - stres, Problem alkoholizmu wsród młodzieży, pielegniarstwo- psychiatria, Pedagogika międzykulturowa-Szkudlarek, Serce i Płuca - posłuchaj, ściągi psychologia kliniczna, Prezentacja o Unii Europejskiej, Sytuacje trudne i ich rodzaje oraz ich skutki, Asystowanie w czasie badań diagnostycznych, Eksperyment pedagogiczny, Podstawy organizacji i zarządzania, Pedagogika wczesnoszkolna, Janusz Korczak, antropologia kulturowa, stadia rozwoju PIAGETA, Struktura pedagogiki, medycyna ratunkowa, Sieroctwo społeczne i naturalne, promocja zdrowia 3, Procesy technologiczne - projekt, diagnostyka pedagogiczna, metodologia badań w pedagogice, Studium przypadku z pediatri, Mikrobiologia, rozwoj w ciagu calego zycia, Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych, pedagogika pracy, Dokumentacja pracy fizjoterapeuty, arkusz obserwacyjny, Badania fizykalne, Pomoce naukowe z Patologi (ściągi), Pytania dla Pacjeta z oddziału kardiologicznego, Problemy społeczne ich zakres oraz jak państwo im zapobiega, Wpływ aktywności fizycznej na życie człowieka, CVC- wkłucie centralne, Jan Amos Komeński, Cukrzyca, a ciąża, Choroby w pediatrii, Scenariusz zajęć w szkole podstawowej z treningu interpersonalnego, Zadania z geometri wykreślnej Z. Sysak, drgawkowy stan padaczkowy, ściąga nieprzystosowanie społeczne, Ekonometria, egzamin- rehabilitacja, Postępowanie ratownika we wstrząsie krwotocznym., Jan Amos Komeński, Tryb rozkazujący w języku polskim, Całki - wzory, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Tendencje przemian rodziny, Cukrzyca, spiączki cukrzycowe, Fizjoterapia w ZZSK, zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży, Niewydolność oddechowa, postawa młodzieży wobec ludzi starszych, Arystoteles, postępowanie zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki, Mikrobiologia [wykład IV], Jan Amos Komeński biografia i twórczość z omówieniem, Teoretyczne podstawy wychowania, farmakologia 2 wykład, psychologia rozwojowa, Pierwszy okres filozofii,przedstawiciele, ściąga-psychologia społeczna, Polityka Społeczna, napary, odwary, maceraty, wyciągi, nalewki, krople, toaleta drzewa oskrzelowego u dziecka zaintubowanego, dieta w chorobach wątroby, zarządzanie w piel., Finanse - ściąga - WSKIZ, prawoznawstwo, Rysunek złożeniowy przekładni 2-st (zęby p-p), Wirusy zapalenia wątroby, Janusz Korczak- pedagog, Porada w zakresie samokontroli i samobadania piersi, urazy klatki piersiowej, proces pielęgnowania kobiety po mastektomii, Skrawanie - skrypt, Biomedyczne podstawy rozwoju, Psychologiczna analiza wychowania i oddziaływania wychowawcze, Prawo rodzinne i opiekuńcze opracowane pytania na egzamin, Działalność Karola Wielkiego wobec oświaty, Udział pielęgniarki w profilaktyce chorób pasożytniczych., urazy klatki piersiowej, jamy brzusznej itp, BLS-AED-PREZENTACJA, Projekt podnośnika, Rodzina, proces pielegnowania, intensywna terapia pacjentow z obrażeniami po urazowymi, filozofia ściągi II, Motywacja , Odmiana rzeczowników trudnych i nieregularnych, Doktryny pedagogiczne, John Locke, objawy, Proces pielegnowania nieprzytomnego, konspekt z prezentacji problemu prostytucji, Biofizyka, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, MRI prezentacja, Technologia Budowy Maszyn - wykłady, ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 1, Pomiar temperatury, ZDM - zespół dziecka maltretowanego, pojęcia na teoretyczne podstawy wychowania , Systemy pedagogiczne, zdrowie publiczne 2, Pierwsza pomoc, grupy rowiesnicze pokolenia, Notatki z pedagogiki społecznej nr 2, metody i zasady nauczania, zaburzenia rytmu serca, Biomedyczne podstawy rozwoju, Osobowość nauczyciela i wychowawcy, Pedagogika społeczna- wykład , Socjologia, odpowiedzi na zaliczenie UWB, katalog problemów pielegnacyjnych - pediatria, Postawy młodzieży wobec osób starszych, bhp z elementami ergonomii, Pedagogika społeczna-pytania na egz. , ocena stanu pacjenta wg kategorii, Rodzina a uzależnienia, Pedagogika opiekuńcza ściąga, Biochemia, Nysa Piel. pomostowe, Socjologia, Grupa Społeczna, odleżyna, Helena Radlińska, Socjologia edukacji w. 1, Andragogika, Zaburzenia odżywiania się, komunikacja werbalna i niewerbalna, Patogeneza osteoporozy, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - zadania - WSKIZ, Inhalacja u niemowląt, pedagogika krytyczna-plusy i minusy, Wstęp do Zdrowia Publicznego, Filozofia ściaga - podstawy, Katalog łożysk tocznych kulkowych zwykłych d=20-100, Treści kształcenia, Henryk Rowid i jego szkoła twórcza, badanie neurologiczne, Wybrane zagadnienia z filozofii 08/09 wykłady rok1 cz.1, Działaność opiekuńczo - wychowawcza środwiska lokalnego, logika dla opornych-wieczorek, Psychospołeczne problemy ludzi niepełnosprawnych i ich rodzin, Epidemiologia. Zakażenia szpitalne. Wykład., Wychowanie, edukacja pacjenta w zakresie leczenia marfiną, PODSTAWY ORGANZIACJI I ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Samokształcenie neurologia, Profilaktyka chorób zakaźnych, szczepienia, Mikrobiologia notatki z wykładów, Karmienie naturalne, Tożsamość, zagadnienia na internistyczne cd, Piel. pacjenta z Azhaimerem, proces pielęgnowania pediatria, Nowe Wychowanie cd. i pedagogika personalistyczna cz.1, Podstawy zarządzania slajdy, Dydaktyka, standardy nauczania ,pielęgniartwo, Pierwsza pomoc BLS( pokaz multimed.) dla szkoły podstawowej, Proces nauczania, Dietetyka, Elementy prawa - wykłady - WSKIZ, edukacja międzykulturowa, Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna, skrypt socjologii ogólnej, padaczka, komunikacja interpersonalna, teoria wychowania - ściąga, Praca a stres, SOCJOLOGIA WYCHOWANIA - WYKŁAD 2, historia filozofii, PRAWO CYWILNE pytania egzaminacyjne i odpowiedzi, Patologie społeczne , chirurgia, filozofia i etyka, Motywacje i emocje, Ściągacz do łozysk, marginalizacja starości, Machiavelli "Książe", Niedokrwistość, scenariusz zajęć zintegrowanych, spostrzeganie, percepcja, zmysły, receptory, Pojęcia i systemy pedagogiczne, KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE, EKG, Badnia fizykalne, pedagogika semestr I ściąga, I pomoc, inteligencja, pielegniarstwo europejskie, różne diagnozy pielęgniarskie, Samobójstwa, bhp_stanowisko komputerowe, chirurgia , bezdomność, choroba wrzodowa, Samokształcenie, a edukacja permanentna dorosłych , Ostra biegunka, Choroby demielinizacyjne, koło pielegniarstwo pediatryczne, patologie społeczne, wywiad, rodzaje wywiadów, Badanie neurologiczne, konspekt zajęć z etyki, Bibliografia dot. Zakładów Karnych, medycyna ratunkowa, andragogika wyk?‚ady, ekg, ratownictwo medyczne, ANATOMIA, współczesne dylematy w pracy pielęgniarki, Jak napisać pracę dyplomową w OpenOffice, stany naglace w opiece paliatywnej, socjologia, projekt składowiska odpadów - gospodarka odpadami, podstawy pielęgniarstwa, analiza i zasady stosowania podstawowych umiejętności pracownika socj., materieły do fizykoterapii, Geneza i rozwój pedagogiki, med katastrof, Socjologia wychowania wykłady, slajdy Florencja NIHTINGALE, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 2, triage, Pozytywizm, naturalizm, scjentyzm, humanizm, paradygmat, pedagogika antyautorytarna i autorytarna , Szkoła alternatywna "Dla życia przez życie" Owidiusz Declory, Ziemie polskie na przełomie xix i xx wieku, upośledzenie intelektualne, KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ, Subkultury, Strona bierna w języku polskim-ćwiczenia, Kilka pytań z biochemii, Teoria nowoczesnych metod kształcenia, bad.fizykalne, Rehabilitacja po endoprotezoplastyce bezcementowej, różne zagadnienia z politologii, Kamica i zapalenie pęcherzyka żółciowego, WYBRANE KATEGORIE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ, zarzadzanie, pedagogika ogolna, Filozofia, medycyna ratunkowa, Psychologia Społeczna-Repetytorium, historia wychowania średniowiecze, koncepcja idealnego domu dla ludzi starszych, poród, pytania na egzamin z wychowania współczesnego, Opieka paliatywna, nienarkotyczne leki p/bólowe, Psychologia - ściąga rok I, Nadciśnienie- prezentacja, poczucie własnej wartości, Antypedagogika- istota, geneza, przedstawiciele, Prawo konstytucyjne, opracowania pytań, Instytucja totalna w koncepcji Ervinga Goffmana, Prawo pracy wykład 2, Wprowadzenie do socjologii - ćwiczenia 1, Poglądy pedagogiczne Szymona Marycjusza z Pilzna, Oparzenia- prezentacja, praca edukacyjna Nikotynizm, Pedagogika pozytywistyczna: psychologizm, socjologizm, scjentyzm, pkultury, Strategie kształcenia i typy lekcji, Wał korbowy przenośnika wstrząsowego, Streszczenie książki historia wychowania józefa miąsy, interna, Znaczenie terapii zajęciowej, BHP, opracowanie pytań do egzaminu, metodologia zagadnienia, Projekt wału, in vitro, Leki działające na układ sercowo-naczyniowy, STANDARD POSTĘPOWANIA PO PROTEZOPLASTYCE BIODRA, Rozwój dziecka pierwszy rok , pediatria, Scenariusze zajęć, wykłady z poz II rok pielęgniarstwo, Urologia, odzywianie kobiet w ciazy i karmiacych, Narkotyczne leki przeciwbólowe, nietrzymanie moczu, EMPATIA, Jan Jakub Rousseau, patologia, Logika, Fizjologia notatki z wykładów, Przekładnia walcowo - stożkowa, Literatura dziecięca KOLOKWIUM II ROK Pedagogika wczesnoszkolna, OSOBOWOŚĆ JAKO PODMIOT I PRZEDMIOTT WYCHOWANIA, urazy, geriatria, Mikrobiologia-wykład, gruźlica-slajdy, Etyka, Anatomia, układ nerwowy, miastenia, proces uczenia się, Maurice Debesse, funkcje trzustki, Oparzenia - rodzaje, stopnie, postępowanie, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Techniki oddziaływań wychowawczych- techniki oparte na dramatyzacji., teoretyczne podstawy wychowania, Wywiad, Biologia medyczna - zagadnienia 1 semest fizjoterapia, zakażenia połogowe, pomoc przedlekarska, socjologia edukacji... wykłady, recenzja książki o tematyce pedagogicznej, zarządzanie strategiczne, Chirurgia-obrażenia głowy, Nerwice społeczne, Katalog łożysk kulkowych zwykłych, Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych, dydaktyka ogólna, Historia wychowania, CHIRURGIA, EPIDEMIOLOGIA.doc, podmiot w pielęgniarstwie, Koła zębate, Konspekt zajęć wychowawczych, pierwsza pomoc, Pedagogika rodziny MGR ELŻBIETA BŁASZCZYK - KUBIELSKA , proces choroby nowotworowej dziecka, płynoterapia, Wstrząs anafilaktyczny, urazy układu moczowego, Zdrowie Publiczne. System opieki zdrowotnej w Polsce - akty prawne, Historia myśli pedagogicznej, John Dewey - Twórca nowego kierunku w pedagogice i szkoła pracy, Teoria litaratury - Ingarden, Psychologia rozwojowa i osobowości, Chirurgiczne mycie rąk, Antropologia kulturowa , Przemoc wobec dziecka w rodzinie, ściąga z dietetyki, Meteorologia, Dezynfekcja ? zasady i mechanizmy. Najczęściej stosowane środki., CHARAKTERYSTYKA EMOCJI, I pomoc na miejscu wypadku, Postępowanie po ekspozycji zawodowej na zakazenia wirusami HIV, HCV..., Marketing - wykłady - WSKIZ, Geologia i geomorfologia - Minerały, Media w edukacji - teorie mediów, formy organizacyjne nauczania i środki dydaktyczne, dieta ubogobiałkowa, kompetencje pielegniarki POZ, "Intensywna terapia i wybrane zagadnienia z medycyny ratunkowej", Neurologia-urazy głowy i rdzenia kręgowego, zdrowie jako potencjal i wlasciwosci czlowieka oraz jego kontekst zyci, zespół nerczycowy, Zasady rozcieńczania penicyliny krystalicznej, Typy społeczeństw, prawoznawstwo, kardiologia - prezentacje, proces pielęgnowania z anestezjologii, Emulsje, Zawiesiny, Emulgatory, Budowa stawu kolanowego, gramatyka - podstawy, Gastrostomia, Szkolnictwo polskie pod zaborami, program resocjalizacyjny STOP dla przestępców seksualnych, Proszki, czopki, Żywienie w chorobach układu krążenia, PSYCHO -ŚCIĄGA, Rola Światowej Organizacji Zdrowia i innych organizacji międzynarodowy, geriatria studium przypadku, Dcabzne BEST AFFILIATE PROGRAM Pcalgjj, Psychologia - definicje, Sieci komputerowe - projekt sieci, Emocje, Refleksje własne dotyczące pracy naukowej Śliwerskiego, zagadnienia na internistyczne cd, Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, Padaczka-prezentacja, Chirurgia szczękowa, wykład, pierwsza pomoc medyczna czy tam przedmedyczna, Cukry i tłuszcze - farmakognozja, niewydolnośc oddechowa i krążenia pediatria, praca socjalna zagadnienia egzaminaczjne, ściąga z mikroekonomii, Zmiana bielizny pościelowej choremu leżącemu w jedna pielęgniarkę, system prawny RP, Rola społeczno zawodowa pielęgniarki- prezentacja., Prawa osób niepalących, poczatki wychowania, poglady Komeński Lock Herbart Spencer, Subkultury Młodzieżowe, pedagogika międzykulturowa, Patofizjolgia, metodologia badań społecznych, logika, CZYM JEST WYCHOWANIE CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEGO PERSONALISTYCZNA KONCEPCJ, rozwoj dziecka 3 - 6 lat, Pedagogika wczesnoszkolna, szkodliwość palenia tytoniu, proces pielegnowania ostre zapalenie trzustki, zasady wykonywania zawodu przez pielęgniarki cz3, scenariusz do zajęć z agresji 2, współczesne kierunki pedagogiczne, Omdlenia - Algorytm postępowania w omdleniach., Pedagogika pozytywistyczna, Psychologia humanistyczna, system oświatowy Niemiec, Test kr?????????‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???, psychologia- zagadnienia, działy wychowania, JOHN DEWEY - TWÓRCA NOWEGO KIERUNKU W PEDAGOGICE I SZKOŁA PRACY, Psychoanaliza Zygmunta Freuda, PRACA SOCJALNA- prezentacja, proces pielegnowania zapalenie płuc, DEZORGANIZACJA RODZINY, PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA-POSTRZEGANIE SIEBIE, Radiologia, nadciśnienie, Konspekt zajęć plastycznych, Tryb rozkazujący w języku polskim, Farmakologia, Interakcje pedagogiki z innymi naukami.,