Pielęgnowanie chorego po operacji śledziony, Filozofia w pigułce cz1., ŻYWIENIE POZAJELITOWE, Wstrząs, notatki z psychiatrii, chirurgia, chirurgia, OZNACZANIE POZIOMU GLUKOZY WE KRWI, oparzenie elekt - Kopia.odt, psychotechnika, socjotechnika, kulturotechnika w resocjalizacji, zakażenia szpitalne, Prawa człowieka i ich ochrona, iniekcje podskórne, pytania egzaminacyjne z prawa cywilnego, HIgiena jamy ustnej, pielęgnacja skóry i włosów, notatki z biochemii, wypalenie zawodowe, Organizacja systemu ochrony zdrowia, bezdomność, Interakcje w lekach płynnych, Rak piersi, Temat: Wpływ stylu życia na zdrowie w wybranych grupach wiekowych., Mikrobiologia, AUTYZM, Teoretyczne Podstawy Wychowania, zagadnienia z psychiatrii, Jak pisać recenzję. Przydatne zwroty., karta pielęgnacyjna, niedoczynność tarczycy, Choroby nerek, Ostra niewydolność oddechowa, skala ADL, IADL, test sprawności umysłowej, Specyfika pracy pielęgniarki w środowisku rodziny, fizjologia skrypt, Mikrobiologia [wykład V], Okresy rozwoju psychicznego człowieka, streszczenie gramatyki historycznej, wstrząs- prelekcja , Statystyka dla socjologów, Alzheimer, Pedagogika społeczna, Podstawy dydaktyki ogólnej, Podstwy Prawoznawstwa, zadania pielęgniarki w poz, Zmiana bielizny pościelowej, osobistej itp, materiały z kierunków i prądów współczesnej pedagogiki, Historia administracji i prawa polskiego, pedagogika społeczna - wykłady, wczesnoszkolna, konspekty , etyka zawodu pilęgniarki, odruchy noworoidka, Anatomia - Układ Nerwowy, prawo, Ułożenie chorego w łóżku, promocja zdrowia, proces pielegnowania zapalenie płuc, Choroba Parkinsona, psychologia kliniczna, wspołczesne kierunki wychowania, Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z nietrzymaniem moczu., Recenzja WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK, Pestalozzi, egzamin Pedagogika I rok, populacja, cechy populacji, oddziaływania pomiędzy populacjami, Zeskanowana książka, Herda. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, PREZENTACJA MULTIMEDIALNA-ASTMA, scenariusz do zajęć z agresji 1, Komunikowanie w pracy pielęgniarki, Promocja Zdrowia (I rok pielęgniarstwa), Wytrzymałość materiałów - laboratorium sem 4, Żółtaczka fizjologiczna, rak żołądka, Filozofia I rok, Pielegnowanie, Opieka przedkoncepcyjna, mikroekonomia, dysfunkcje rodziny, Zadania z zaliczenia wytrzymałości materiałów - zestaw F PWSZ IP E-g, Promocja zdrowia i profilaktyka osób przewlekle chorych i niepełnospra, PEDAGOGIKA KULTURY, Nietrzymanie moczu, zagadnienia na egzamin z pedagogiki społecznej, Patomorfologia układu moczowego, Organizacja działań programu zdrowotnego., Konspekt z zajęć "Promocja zdrowia", zawał serca leczenie referat, teoria tożsamości, Normy i wartości,a zachowanie człowieka, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, komisja edukacji narodowej, Socjologia wychowania - wykład 1, Promocja Zdrowia wykład 4, projektowanie procesu technologicznego, przemoc, Cewnikowanie pęcherza moczowego , Diety w różnych jednostkach chorobowych, Wychowanie i metody wychowania-Gurycka, Wywiad pielęgniarski, NOTATKI PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, pojęcia i systemy pedagogiczne szkoła nowoczesna, gotowa sciaga z socjologii, toczeń układowy, Cukrzyca u dzieci, Wady postawy u dzieci, Teoretyczne podstawy wychowania - wykład 2, resocjalizacja tak-nie, makroekonomia, Zdrowie Publiczne. System opieki zdrowotnej w Polsce - akty prawne, Pracownik socjalny wśród ludzi - Wprowadzenie do pracy socjalnej, patofizjologia - choroby krwi i ukł. krwiotwórczego, rat.med test z farmakologi cz.1, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, psychologia ogólna ćw., Wykaz zagadnień do zaliczenia Podstaw Pielęgniarstwa (rok 2005/2006), psychologia rozwojowa i osobowosci, Zakażenia szpitalne - wyzwania, Anestezjologia, Jakie są cele oraz zadania rehabilitacji w odniesieniu do osób niepełn, interna, PRAWO PRACY 70 pytań i opracowane odpowiedzi do egzaminu, resocjalizacja teorie przyczyn i skutków przestępczosci, test ze środowiskowego POZ, Drenaż klatki piersiowej, Czynniki warunkujące zdrowie i rozwój człowieka, Sebastian Petrycy z Pilzna, test z opieki długoterminowej , Epidemiologia, opieka paliatywna, Astma oskrzelowa, Herbart, Dewey i Korczak, patologia społeczna, Edukacja-Systemy Pedagogiczne, wprowadzenie do psychologii sciaga alfabetyczna, Psychologia rozwoju człowieka (Tom II), Psychologia rozwojowa- pytania i odpowiedzi, Podręcznik z psychiatrii, Organizacja systemu ochrony zdrowia, Roman Ingarden: "Z teorii dzieła literackiego", Psychologia rozwojowa i osobowości pigułka, prezentacja z patomorfologii o marskości wątroby, dydaktyka ogólna, ekonometria-wzory i przykładowe zadania, Dydaktyka, ściąga, administracja publiczna w Polsce, Tatuaże więzienne, choroby układu oddechowego , Ulotka dla mam karmiących piersią( pozycje, zalety), wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomoca mikroskopu, psychologia kliniczna, pytania z egzaminu z farmakologii (połoznictwo), atopowe zapalenie skóry.doc, historia myśli pedagogicznej, historia wychowania i myśli pedagogicznej, Pedagogika krytyczna, Emocje, stres,psychologia zdrowia, rehabilitacja w udarze mózgu, BLS, Pediatria-Astma oskrzelowa, gry i zabawy dla dzieci- "JEŻ", Schemat komunikacji językowej R. Jacobsona, Grupa rówieśnicza i subkultury, badanie fizykalne jamy brzusznej, Wychowanie wg. koncepcji..., Książka B.Śliwerski , ściąga z teorii wychowania, opieka położnicza, Test z PSYCHOLOGI OGÓLNEJ (rok 1 ppiw), Epilepsja - padaczka, Patologie społeczne, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - ściąga z teorii - WSKIZ, Planowanie i gospodarowanie czasem, Mukowiscydoza, Motyw samotności w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęc, proces badawczy w pedagogice, Ból - tabela, Geriatria, Endometrioza, pROCES PIELĘGNOWANIA CHOREJ NA RAKA JAJNIKA , choroby trzustki, Ekstrakcja, maceracja, perkolacja, nalewki, wyciągi, Prezentacja na temat białaczki, Studium przypadku z interny, POZ praca zaliczeniowa, leki stosowane w resuscytacji, Budowa stawu kolanowego, Badanie fizykalne- prezentacja., Socjologia wychowania, Chirurgia- opracowanie, skrypt, zapobieganie alergii pokarmowej, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - UMED łódź, konspekt zajęć- wychowanie do odpowiedzialności, NACHMIAS, NACHMIAS - METODY BADAWCZE W NAUKACH SPOŁECZNYCH-streszczeni, Wywiad pielęgniarski, Diagnostyka bólów nowotworowych , podstawy pielęgniarstwa, ankieta, matody badań pedagogicznych, Schizofrenia, egzam z PKM, Iniekcje podskórne, Pojecia i systemy pedagogiczne - wykłady, Podstawowy plan opieki, historia mediów, filozofia, Skrypt GENETYKA, psychologiczne determinanty zdrowia i choroby, Konspekt lekcji wychowania fizycznego, Okresy rozwoju, EKG i próba wysiłkowa, proces pielęgnowania chorego z chorobą Alzheimera, prawo cywilne, pojęcia, indywidualny program terapeutyczny, Proces pielęgnowania pacjenta po udarze mózgu (w warunkach domowych), Interna, Wstęp do psychologii, Samoksztacelnie POZ.doc, Zatrucia - pierwsza pomoc, Oparzenia i odmrożenia - patofizjologia i leczenie, alkoholizm problem wsrod mlodziezy, chiruria ortopedia, Problemy pielęgnacyjne pacjenta z WZW, Udary, mózgowe, Metody i zasady opatrywania ran. , karta opieki pielegniarskiej, Badanie fizykalne - układ nerwowy, ściąga metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, wsp???????‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚‚?‚, Przesłanie łóżka pustego w 2 pielęgniarki, Wytyczne postepowania przy migotaniu przedsionków, Agresja agresywność przemoc, Cukrzyca typu drugiego, diagnoza, choroby cywilizacyjne, zdrowie publiczne, proces pielęgnowania chorego z POCHP, Kompetencje położnej w III i IV okresie porodu, przyczyny niepowodzeń i powodzeń szkolnych, Rozumienie wolności w myśli filozoficznej, Przekładnia zębata zęby p-p, plik dwg, Psychologia rozwojowa, Podstawy Konstrukcji Maszyn, MEDIA W EDUKACJI materiał do egzaminu , ZDM - zespół dziecka maltretowanego, PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM, Leki stosowane w pogotowiu, FILOZOFIA (z 1 roku pedagogiki ogolnej), Diagnostyka-główne pojecia, książka dla ratowników, Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej, Organizacja i zasady badań naukowych, Dieta w chorobie trzustki i pęcherzyka żółciowego, Schizofrenia, Biochemia notatki z wykładów, Studium przypadku z neurologi, Odmiana rzeczowników trudnych-teksty na lekcję, układ nerwowy HIT, Koncepcje psychologiczne i pedagogiczne, udar mózgu prezentacja pp, Inhalacje - rodzaje, metody, Dydaktyka jako nauka, narkotyczne leki p/bólowe, Problemy osób z dysfunkcja narządów ruchu, rak szyjki macicy, Mechanika oddychania, Negatywne postawy rodzicielskie i struktura rodziny, Pedagogika wczesnoszkolna, Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej i BTLS, Psychologia-ćw, Badania endoskopowe, ból, Metody wychowania wg Kruszewskiego-sytuacyjne tylko, Obrzęk płuc, prawa człowieka, stres edukacja zdrowotna, Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 - wprowadzenie, pytania na egzamin z pedagogiki specjalnej, Zakażenia szpitalne, Padaczka, Aerozoloterapia w chorobach układu oddechowego, Niedokrwistość, etyka zawodowa pracownika socjalnego, ? Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą?, Zagrożenia życia w schorzeniach układu oddechowego, dydaktyka cele edukacji i metody nauczania, Orientacje metodologiczne we współczesnej pedagogice, ?Zapobieganie chorobą zakaźnym ? POWSTRZYMAJ ROTAWIRUSY?., pedagogika międzykulturowa, test z opieki długoterminowej , ??‚?‚šci??‚„?‚?‚Â…gi na II sem. wytrzyma??‚?‚‚o??‚?‚›ci materi, cukrzyca, higiena rąk , higieniczne mycie rąk, Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą typ 2 , Bakteryjne zakażenie układu moczowego,czynniki etiologiczne,przyczyny, Jan Ludwik Vives., Konstruowanie kół zębatych, Sytuacja zdrowotna w Polsce na tle krajów europejskich-, Ostre zapalenie trzustki, dydaktyka, współczesne kierunki pedagogiczne, choroby układu moczowego, Wszystkie wykłady z chorób wewnętrznych, Belka 2 przegubowa rozwiązana sposobem analitycznym, wstrząs, Opracowane zgadnienia z teoretycznych podstaw wychowania, Cewnikowanie pęcherza moczowego, BADANIE PODMIOTOWE-wywiad, definicje (sciagi) z pedagogiki spolecznej, patologie społeczne, oświata polska w okresie rozbiorów, Paradoksy Logiczne, Wytrzymałość Materiałów II - Laboratorium 1 - Próba rozciągania, Mikrobiologia [wykład I], Pedagogika społeczna wiadomości wprowadzające, ściąga - wprowadzenie do polityki społecznej, podstawy pielegniarstwa/ nakłucie opłucnej,nakłucie otrzewnej, rana , SOCJOLOGIA RODZINY - WYKŁAD 2, Egzamin z Biomedyki I rok, Płukanie żołądka, Psychologia wychowawcza - podstawowe pojęcia, patologia otyłość, EKG Latwiej, Niedostosowanie społeczne, Całki Fouriera, mikrobiologia, Interna, Maści, hydrożele, pasty i kremy, niepowodzenia szkolne , zaliczenie z poz, Pedagogika Marii Montessori, Rysunek wykonawczy wałka, Jan Amos Komeński, odleżyny, Powikłania cukrzycy, Bezrobocie jako problem społeczny, Aborcja - Motody dokonywania aborji, status prawny aborcji, przepisy prawne dotyczące przerywania ciąży, Historia Filozofii 2, autyzm, Diagnoza pedagogiczna, resocjalizacyjna, penitencjarna., pielęgniarstwo, Zaburzenia odżywiania, Stany zagrożenia życia w chorobach sercowo-naczyniowych, pedagogika specjalna ściaga, choroba wieńcowa, interna, Teoretyczne podstawy wychowania-prezentacja, Problemy pielęgnacyjne i planowanie działania wobec pacjenta narażoneg, Farmakologia-wykład1, program KRATA do obliczania belki, kratownic , zagrożenia życia unoworodków, Konspekt do klasy IV - I pomoc, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa RKO, niewydolność serca, interna, Florian Znaniecki, Przepisany zeszyt cw. Mikroekonomia sem 1, Metody nauczania - dydaktyka, Program profilaktyczny program profilaktyki agresji - Wiedza na agres, kierunki współczesnej pedagogiki- egzamin, Wcześniactwo, wady rozwojowe, opieka przed i po porodowa, Metody kształcenia, zasady prawne wykonywania zawodu pielęgniarki, program promocji karmienia naturalnego, Starość jako faza życia, Styl życia kobiety ciężarnej, Dorobek pedagogów odrodzenia Jan Ludwig Vives, Bracia wspólnego życia, Ratownictwo, notatki z zajęć o krwi z fizjologii, filozofia, bardach prawo konstytucyjne skrypt, Zagadnienia Prawo Administracyjne, Niepełnosprawność - praca, Kaniulacja obwodowych naczyń żylnych, ściąga do egzaminu z pedagogiki resocjalizacyjnej, Zachowania przestępcze, : Zaopatrzenie ortopedyczne i protezowanie pacjenta po amputacji., rehabilitacja po zawale mięśnia sercowego, fama test, pielęgnarstwo rozwoj pielęgnarstwa polskiego, filozofia nowożytna i współczesna- wyklady, Czynności poznawcze - wrażenia, spostrzeżenia, pamięć i myślenie., Pytania dyplomowe cz.2, Reumatoidalne zapalenie stawów, szacka-opr, Kompetencje pielęgniarki w POZ, atopowe zapalenie skóry u dzieci, Udary mózgu, Mózgowe porażenie dziecięce, szczepienia, PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, układ oddechowy, RECENZJA KSIĄŻKI Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały ..., Teoretyczne podstawy wychowania, psychiatria, Krople, Pielegnowanie dziecka z chorobami skornymi, Proces pielęgnowania z zaburzeniami psychotycznymi, Erazm z Rotterdamu - poglądy pedagogiczne., Zakażenie, rodzaje stanów zapalnych, chirurgia, wyniszczenie nowotworowe, Profilaktyka chorob nowotworowych narzadow rodnych, ergonomia, alkoholizm, Algorytmy, Pilch , Leparczyk , Pedagogika Społeczna , Wstrząs, Zdrowie i choroba - definicja i wyjaśnienie, STYLE WYCHOWANIA W RODZINIE, Dokumentacja edukacji zdrowotnej- stres, Narodziny i rozwój najstarszych uniwersytetów Europy., istota współczesnego pielęgniarstwa, supkultura młodzieżowe, człowiek-istota społeczna, studum przypadku z chirurgi, Wywiad i ankieta, poród, Media w edukacji zarys ogólny - wykład, test z opieki długoterminowej , Łobocki Mieczysław - ABC wychowania, Etapy badań pedagogicznych, choroby zakaźne -ściaga, oparzenia, PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ, Pediatria - Wszystko z pediatrii potrzebne do egzaminu, Rola pielęgniarki szkolnej nad niepełnosprawnym uczniem, PORADNICTWO PEDAGOGICZNE, Cewnikowanie pęcherza moczowego, chemia podstawy - ściągi, Wady wrodzone u noworodka, Pielęgniarstwo bariery komunikacji z pacjentem, Psychiatria- procesy poznawcze, Biomedyczne podstawy rozwoju cżłowieka, Notatki z logiki, CHOROBY ZAKAŹNE WIEKU DZIECIĘCEGO ? DZIAŁANIE PIELĘGNACYJNO ? OPIEKUŃ, Chemia Fizyczna zadania, Wskazówki żywieniowe osób w podeszłym wieku, Mechanika Płynów - ściągi, niedostosowanie społeczne, BHP znaki ostrzegawcze w ochronie przeciwpożarowej, Promocja zdrowia przewlekle chorych i niepełnosprawnych, Behawioryzm w psychologii, książka "podstawy współczesnej pedagogiki" Stefan Kunowski, Aktywność fizyczna., Podstawy zarządzania dr M. Szeloch, Matematyka wykłady, wszesnoszkolna i przedszkolna, opieka położnicza, Prasa do wtłaczania tulei na czop, Tworzenie mapy kategorialnej, bud teorii nauk.,paradygmaty społeczne, Prezentacja o Pedagogice Wczesnoszkolnej, Pamięć - proces kodowania i przechowywania efektów aktywności poznawczej, macierze i wyznaczniki, Zagadnienia na egzamin z wpr. do pedagogiki, bulimia, Strona bierna w języku polskim, Gimnastyka oddechowa, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, pojecia pedagogiczne, Zimbardo Philip - Psychologia i Życie, kształcenie wielostronne według Okonia, Rozpoznanie zawału serca EKG, praca z geriatrii, czas wolny dzieci i młodzieży, Arkusz zbierania danych, amputacja, Nowe Wychowanie jako źródło inspiracji dla rozwiązań alternatywnych, Zjawisko agresji i przemocy, Potencjalnie odwracalne przyczyny NZK 4h i 4t, pedagogiki specjalna, Pedagogika społeczna-pytania i odpowiedzi, zapalenie płuc, Geriatria wyklady, Platon - uczta + opracowanie, Nauczyciel - zawód, misją czy powołanie, promocja zdrowia 1, zdrowie publiczne, Układ pokarmowy, Badanie stanowiska pracy metodą fotograficzną, Taksonomia celów kształcenia, zagadnienia na egzam z pedagogiki społecznej, modele nauczania, metody uczenia się i zapamietywania, Od Studium Generale do Szkoły Głównej - dzieje uniwwersytetów w Polsce, Patologia społeczna całość, mikrobiolgia, Układ wewnętrznego wydzielania, resocjalizacja, Historia myśli pedagogicznej-kolokwium ze średniowiecza, Subdyscypliny pedagogiki, społeczna, opiekuńcza, specjalna itp., opracowanie na pedagogike z B. Śliwerskiego, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 1 (rar3/3), Psychiatria, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - ściągi - WSKIZ, rola pielegniarki w zapobieganiu chorobom zakaznym hiv, wzw b, wzw c , Resuscytacja krążeniowo-oddechowa BLS u dzieci i u dorosłych., Zagadnienia do egzaminu z historii wychowania część 1, iniekcje domięśniowe, proces pielęgnowania kobiety po mastektomii, autoCAD3d - proste rysunki, PRZEMIANY GOSPODARCZE NA ZIEMIACH POLSKICH NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU, Istota aktywnej polityki społecznej, Inteligencja, test z opieki długoterminowej , HIV, budowa, wrota zakażenia, zapobieganie, leczenie, wstrząs, Nowotwory sutka, BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU CZŁOWIEKA - WPŁYW ŻYWIENIA NA ROZWÓJ I ZD, Marginalizacja społeczna., Zachowania suicydalne (Ringel), Historia administracji, Psychiatria- rola rodziny w terapi pacjenta, wzory na egzamin z mikro, Położnictwo, piel europejskie, sztopmka-socjologia, Socjologia - opracowanie dot. rodziny, Historia wychowania, proces pielęgnowania z anestezjologii, Rehabilitacja, Termodynamika - przykładowe zadania, Pobieranie krwi i wykonywanie OB, socjologia - ściąga, przemoc wobec dziecka, Zadania z zaliczenia wytrzymałości materiałów - zestaw E PWSZ IP E-g, KORZYŚCI KARMIENIA NATURALNEGO, Dokumentacja edukacji zdrowotnej AIDS, Biochemia, Zagadnienia dot. teori wychowania, biomedyki, teori kształcenia., układ dokrewny, medycyna ratunkowa, substabtancje psychoaktywne i ich wpływ na organizm, anatomia i fizjologia serca, Emocje,stres psychologia zdrowia, Ogólne zasady żywienia, Zaburzenia czynności poznawczych, psychologiczne podstawy wychowania i nauczania, Opracowane pytania na egzamin z PEDAGOGIKI WCZESNOSZKOLNEJ, pedagogika , Ekspozycja zawodowa pielęgniarki, Karmienie naturalne niemowląt, Masaż klasyczny, Ocena przedoperacyjna stanu chorego w anestezjologii, Współczesne nurty socjologii ściąga, Zdrowie publiczne., teoria wychowania, Fizjologia testy , Zabawy ruchowe dla dzieci młodszych, Bauman Zygmunt - Dwa szkice o moralnosci ponowocze, socjologia sem I 1 kolokwium, PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA, 28 najważniejszych zagadnień Pedagogiki, Prawo cywilne wykład 1, Ostra niewydolność oddechowa, podst.badania i pomiary w ocenie stanu zdrowia chorego dziecka i doros, Depresja - stan zagrożenia w psychiatrii, choroby genetyczne , Gruzlica, podawanie insuliny, RODZINA W DOBIE PRZEMIAN, „Wybrane zjawiska patologii społecznej-główne kierunki profilaktyki.”, Teoretyczne podstawy zaburzeń zachowania, geneza i rozwój pedagogiki jako nauki, Filozofia STAROŻYTNOŚĆ, ŚREDNIOWIECZE, PONOWOCZESNOŚĆ, pedagogika, specjalizacja blok ogolnozawodowy, Moralność, etyka, kryteria, Hobbes, taksonomia i cele kształcenia, wywiad ratowniczy, Biomedyka - rozwój dziecka, Pedagogika społeczna ćwiczenia 3 i 4, Formuowanie celów operacyjnych, rechabilitacja, Żywienie naturalne i sztuczne niemowląt, narzędzia , choroby zakaźne wieku szkolnego, teoretyczne podstawy wychowania wg Łobockiego, anatomia całość, Potrzeby zdrowotne, prostytucja, Studium przypadku z pediatri, Ściąga z socjologii pytania i odpowiedźi, Collegium Nobilium - program nauczania, wychowanie, regulamin, zasady., Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 1 (rar2/3), Dom pomocy Społecznej w jaskulinie, recenzja książki ?Krzyczeć, bić, niszczyć?. Agresja u dzieci w wieku d, podstawy logopedii, pielegniarstwo- psychiatria, pedagogika opiekuńcza, Socjologia - stres, Problem alkoholizmu wsród młodzieży, Pedagogika międzykulturowa-Szkudlarek, Serce i Płuca - posłuchaj, ściągi psychologia kliniczna, Prezentacja o Unii Europejskiej, Sytuacje trudne i ich rodzaje oraz ich skutki, Asystowanie w czasie badań diagnostycznych, Eksperyment pedagogiczny, Podstawy organizacji i zarządzania, Pedagogika wczesnoszkolna, Janusz Korczak, antropologia kulturowa, promocja zdrowia 3, CVC- wkłucie centralne, Proces pielegnowania nieprzytomnego, Dokumentacja pracy fizjoterapeuty, Sieroctwo społeczne i naturalne, Cukrzyca, a ciąża, stadia rozwoju PIAGETA, Struktura pedagogiki, medycyna ratunkowa, arkusz obserwacyjny, Procesy technologiczne - projekt, diagnostyka pedagogiczna, metodologia badań w pedagogice, Mikrobiologia, rozwoj w ciagu calego zycia, proces pielegnowania, Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych, pedagogika pracy, Choroby w pediatrii, Badania fizykalne, Pomoce naukowe z Patologi (ściągi), Pytania dla Pacjeta z oddziału kardiologicznego, Problemy społeczne ich zakres oraz jak państwo im zapobiega, Wpływ aktywności fizycznej na życie człowieka, drgawkowy stan padaczkowy, Jan Amos Komeński, Scenariusz zajęć w szkole podstawowej z treningu interpersonalnego, Zadania z geometri wykreślnej Z. Sysak, ściąga nieprzystosowanie społeczne, Ekonometria, egzamin- rehabilitacja, Postępowanie ratownika we wstrząsie krwotocznym., Jan Amos Komeński, Cukrzyca, spiączki cukrzycowe, Tryb rozkazujący w języku polskim, Całki - wzory, Wirusy zapalenia wątroby, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Tendencje przemian rodziny, Fizjoterapia w ZZSK, zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży, Niewydolność oddechowa, postawa młodzieży wobec ludzi starszych, Arystoteles, zarządzanie w piel., postępowanie zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki, Mikrobiologia [wykład IV], Jan Amos Komeński biografia i twórczość z omówieniem, Teoretyczne podstawy wychowania, farmakologia 2 wykład, psychologia rozwojowa, Pierwszy okres filozofii,przedstawiciele, ściąga-psychologia społeczna, Polityka Społeczna, napary, odwary, maceraty, wyciągi, nalewki, krople, toaleta drzewa oskrzelowego u dziecka zaintubowanego, dieta w chorobach wątroby, Finanse - ściąga - WSKIZ, prawoznawstwo, Rysunek złożeniowy przekładni 2-st (zęby p-p), Janusz Korczak- pedagog, Porada w zakresie samokontroli i samobadania piersi, urazy klatki piersiowej, Skrawanie - skrypt, Biomedyczne podstawy rozwoju, Psychologiczna analiza wychowania i oddziaływania wychowawcze, Prawo rodzinne i opiekuńcze opracowane pytania na egzamin, Działalność Karola Wielkiego wobec oświaty, Rodzina, Udział pielęgniarki w profilaktyce chorób pasożytniczych., urazy klatki piersiowej, jamy brzusznej itp, Odmiana rzeczowników trudnych i nieregularnych, BLS-AED-PREZENTACJA, Projekt podnośnika, Motywacja , intensywna terapia pacjentow z obrażeniami po urazowymi, filozofia ściągi II, katalog problemów pielegnacyjnych - pediatria, Doktryny pedagogiczne, John Locke, objawy, zaburzenia rytmu serca, Systemy pedagogiczne, proces pielegnowania ostre zapalenie trzustki, konspekt z prezentacji problemu prostytucji, Biofizyka, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, MRI prezentacja, Technologia Budowy Maszyn - wykłady, ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 1, Pomiar temperatury, ZDM - zespół dziecka maltretowanego, pojęcia na teoretyczne podstawy wychowania , zdrowie publiczne 2, Pierwsza pomoc, grupy rowiesnicze pokolenia, Notatki z pedagogiki społecznej nr 2, metody i zasady nauczania, Postawy młodzieży wobec osób starszych, Biomedyczne podstawy rozwoju, Osobowość nauczyciela i wychowawcy, Pedagogika społeczna- wykład , Socjologia, odpowiedzi na zaliczenie UWB, bhp z elementami ergonomii, odleżyna, Pedagogika społeczna-pytania na egz. , Zaburzenia odżywiania się, ocena stanu pacjenta wg kategorii, Rodzina a uzależnienia, Pedagogika opiekuńcza ściąga, Biochemia, Nysa Piel. pomostowe, Socjologia, Grupa Społeczna, Helena Radlińska, Socjologia edukacji w. 1, pielegniarstwo europejskie, Andragogika, Wstęp do Zdrowia Publicznego, komunikacja werbalna i niewerbalna, Patogeneza osteoporozy, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - zadania - WSKIZ, Inhalacja u niemowląt, pedagogika krytyczna-plusy i minusy, Henryk Rowid i jego szkoła twórcza, Filozofia ściaga - podstawy, Katalog łożysk tocznych kulkowych zwykłych d=20-100, Treści kształcenia, badanie neurologiczne, Wybrane zagadnienia z filozofii 08/09 wykłady rok1 cz.1, Działaność opiekuńczo - wychowawcza środwiska lokalnego, logika dla opornych-wieczorek, Psychospołeczne problemy ludzi niepełnosprawnych i ich rodzin, Epidemiologia. Zakażenia szpitalne. Wykład., różne diagnozy pielęgniarskie, Wychowanie, edukacja pacjenta w zakresie leczenia marfiną, PODSTAWY ORGANZIACJI I ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Samokształcenie neurologia, proces pielęgnowania pediatria, Profilaktyka chorób zakaźnych, szczepienia, Mikrobiologia notatki z wykładów, Karmienie naturalne, Tożsamość, zagadnienia na internistyczne cd, Piel. pacjenta z Azhaimerem, Nowe Wychowanie cd. i pedagogika personalistyczna cz.1, Podstawy zarządzania slajdy, Dydaktyka, standardy nauczania ,pielęgniartwo, Pierwsza pomoc BLS( pokaz multimed.) dla szkoły podstawowej, Proces nauczania, Dietetyka, komunikacja interpersonalna, Elementy prawa - wykłady - WSKIZ, edukacja międzykulturowa, Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna, Niedokrwistość, skrypt socjologii ogólnej, padaczka, chirurgia, teoria wychowania - ściąga, Praca a stres, SOCJOLOGIA WYCHOWANIA - WYKŁAD 2, historia filozofii, PRAWO CYWILNE pytania egzaminacyjne i odpowiedzi, spostrzeganie, percepcja, zmysły, receptory, Patologie społeczne , KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE, filozofia i etyka, Motywacje i emocje, Ściągacz do łozysk, marginalizacja starości, współczesne dylematy w pracy pielęgniarki, Machiavelli "Książe", scenariusz zajęć zintegrowanych, Pojęcia i systemy pedagogiczne, choroba wrzodowa, proces pielęgnowania- ginekologia, EKG, Badnia fizykalne, pedagogika semestr I ściąga, Samobójstwa, I pomoc, inteligencja, Choroby demielinizacyjne, bhp_stanowisko komputerowe, chirurgia , bezdomność, slajdy Florencja NIHTINGALE, Samokształcenie, a edukacja permanentna dorosłych , Ostra biegunka, stany naglace w opiece paliatywnej, koło pielegniarstwo pediatryczne, patologie społeczne, wywiad, rodzaje wywiadów, Badanie neurologiczne, konspekt zajęć z etyki, Bibliografia dot. Zakładów Karnych, medycyna ratunkowa, andragogika wyk?‚ady, ekg, ratownictwo medyczne, ANATOMIA, Jak napisać pracę dyplomową w OpenOffice, socjologia, projekt składowiska odpadów - gospodarka odpadami, materieły do fizykoterapii, podstawy pielęgniarstwa, analiza i zasady stosowania podstawowych umiejętności pracownika socj., Geneza i rozwój pedagogiki, med katastrof, STANDARD POSTĘPOWANIA PO PROTEZOPLASTYCE BIODRA, Socjologia wychowania wykłady, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 2, triage, Pozytywizm, naturalizm, scjentyzm, humanizm, paradygmat, pedagogika antyautorytarna i autorytarna , Szkoła alternatywna "Dla życia przez życie" Owidiusz Declory, Ziemie polskie na przełomie xix i xx wieku, upośledzenie intelektualne, KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ, Subkultury, Strona bierna w języku polskim-ćwiczenia, Kilka pytań z biochemii, bad.fizykalne, Teoria nowoczesnych metod kształcenia, Rehabilitacja po endoprotezoplastyce bezcementowej, różne zagadnienia z politologii, Kamica i zapalenie pęcherzyka żółciowego, WYBRANE KATEGORIE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ, historia wychowania średniowiecze, zarzadzanie, pedagogika ogolna, Filozofia, poród, medycyna ratunkowa, Psychologia Społeczna-Repetytorium, koncepcja idealnego domu dla ludzi starszych, pytania na egzamin z wychowania współczesnego, nienarkotyczne leki p/bólowe, Opieka paliatywna, Psychologia - ściąga rok I, Poglądy pedagogiczne Szymona Marycjusza z Pilzna, Znaczenie terapii zajęciowej, Nadciśnienie- prezentacja, poczucie własnej wartości, in vitro, Antypedagogika- istota, geneza, przedstawiciele, nietrzymanie moczu, Prawo konstytucyjne, opracowania pytań, Instytucja totalna w koncepcji Ervinga Goffmana, Prawo pracy wykład 2, Wprowadzenie do socjologii - ćwiczenia 1, pediatria, BHP, opracowanie pytań do egzaminu, Oparzenia- prezentacja, praca edukacyjna Nikotynizm, Pedagogika pozytywistyczna: psychologizm, socjologizm, scjentyzm, pkultury, Strategie kształcenia i typy lekcji, Wał korbowy przenośnika wstrząsowego, Streszczenie książki historia wychowania józefa miąsy, interna, metodologia zagadnienia, Projekt wału, odzywianie kobiet w ciazy i karmiacych, Leki działające na układ sercowo-naczyniowy, Rozwój dziecka pierwszy rok , Scenariusze zajęć, wykłady z poz II rok pielęgniarstwo, Urologia, Narkotyczne leki przeciwbólowe, gruźlica-slajdy, EMPATIA, Jan Jakub Rousseau, patologia, Logika, Fizjologia notatki z wykładów, Przekładnia walcowo - stożkowa, Literatura dziecięca KOLOKWIUM II ROK Pedagogika wczesnoszkolna, OSOBOWOŚĆ JAKO PODMIOT I PRZEDMIOTT WYCHOWANIA, urazy, geriatria, Wywiad, Mikrobiologia-wykład, Etyka, Anatomia, układ nerwowy, miastenia, proces uczenia się, Maurice Debesse, Oparzenia - rodzaje, stopnie, postępowanie, zakażenia połogowe, funkcje trzustki, Techniki oddziaływań wychowawczych- techniki oparte na dramatyzacji., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, teoretyczne podstawy wychowania, socjologia edukacji... wykłady, recenzja książki o tematyce pedagogicznej, Biologia medyczna - zagadnienia 1 semest fizjoterapia, pomoc przedlekarska, Proces pielęgnowania RZS, Nerwice społeczne, zarządzanie strategiczne, Chirurgia-obrażenia głowy, Katalog łożysk kulkowych zwykłych, Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych, dydaktyka ogólna, Historia wychowania, CHIRURGIA, EPIDEMIOLOGIA.doc, podmiot w pielęgniarstwie, Koła zębate, Konspekt zajęć wychowawczych, pierwsza pomoc, Pedagogika rodziny MGR ELŻBIETA BŁASZCZYK - KUBIELSKA , proces choroby nowotworowej dziecka, płynoterapia, Wstrząs anafilaktyczny, urazy układu moczowego, Zdrowie Publiczne. System opieki zdrowotnej w Polsce - akty prawne, Historia myśli pedagogicznej, John Dewey - Twórca nowego kierunku w pedagogice i szkoła pracy, Teoria litaratury - Ingarden, Psychologia rozwojowa i osobowości, Chirurgiczne mycie rąk, Antropologia kulturowa , Przemoc wobec dziecka w rodzinie, Dezynfekcja ? zasady i mechanizmy. Najczęściej stosowane środki., ściąga z dietetyki, Meteorologia, CHARAKTERYSTYKA EMOCJI, I pomoc na miejscu wypadku, Postępowanie po ekspozycji zawodowej na zakazenia wirusami HIV, HCV..., zespół nerczycowy, geriatria studium przypadku, Marketing - wykłady - WSKIZ, Geologia i geomorfologia - Minerały, Media w edukacji - teorie mediów, formy organizacyjne nauczania i środki dydaktyczne, dieta ubogobiałkowa, kompetencje pielegniarki POZ, "Intensywna terapia i wybrane zagadnienia z medycyny ratunkowej", Neurologia-urazy głowy i rdzenia kręgowego, zdrowie jako potencjal i wlasciwosci czlowieka oraz jego kontekst zyci, Zasady rozcieńczania penicyliny krystalicznej, Typy społeczeństw, prawoznawstwo, kardiologia - prezentacje, Emulsje, Zawiesiny, Emulgatory, Budowa stawu kolanowego, gramatyka - podstawy, Gastrostomia, Szkolnictwo polskie pod zaborami, program resocjalizacyjny STOP dla przestępców seksualnych, Proszki, czopki, Żywienie w chorobach układu krążenia, PSYCHO -ŚCIĄGA, Rola Światowej Organizacji Zdrowia i innych organizacji międzynarodowy, Roland Barthes "Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań", Dcabzne BEST AFFILIATE PROGRAM Pcalgjj, Psychologia - definicje, Sieci komputerowe - projekt sieci, Emocje, Refleksje własne dotyczące pracy naukowej Śliwerskiego, zagadnienia na internistyczne cd, Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, Padaczka-prezentacja, ściąga z mikroekonomii, Chirurgia szczękowa, wykład, pierwsza pomoc medyczna czy tam przedmedyczna, Cukry i tłuszcze - farmakognozja, niewydolnośc oddechowa i krążenia pediatria, praca socjalna zagadnienia egzaminaczjne, Zmiana bielizny pościelowej choremu leżącemu w jedna pielęgniarkę, system prawny RP, Rola społeczno zawodowa pielęgniarki- prezentacja., Prawa osób niepalących, poczatki wychowania, poglady Komeński Lock Herbart Spencer, CZYM JEST WYCHOWANIE CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEGO PERSONALISTYCZNA KONCEPCJ, Subkultury Młodzieżowe, pedagogika międzykulturowa, Patofizjolgia, metodologia badań społecznych, logika, Radiologia, rozwoj dziecka 3 - 6 lat, Pedagogika wczesnoszkolna, szkodliwość palenia tytoniu, zasady wykonywania zawodu przez pielęgniarki cz3, scenariusz do zajęć z agresji 2, współczesne kierunki pedagogiczne, Omdlenia - Algorytm postępowania w omdleniach., Pedagogika pozytywistyczna, Farmakologia, Psychologia humanistyczna, system oświatowy Niemiec, Test kr?????????‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???, psychologia- zagadnienia, działy wychowania, JOHN DEWEY - TWÓRCA NOWEGO KIERUNKU W PEDAGOGICE I SZKOŁA PRACY, Psychoanaliza Zygmunta Freuda, PRACA SOCJALNA- prezentacja, nadciśnienie, proces pielegnowania zapalenie płuc, DEZORGANIZACJA RODZINY, PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA-POSTRZEGANIE SIEBIE,