sciaga z dydaktyki, intensywna obs 2, Podstawy Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Schemat obliczeń przekładni walcowej o zębach prostych, Pielęgnowanie chorego po operacji śledziony, oparzenie elekt - Kopia.odt, Filozofia w pigułce cz1., chirurgia, OZNACZANIE POZIOMU GLUKOZY WE KRWI, Ułożenie chorego w łóżku, notatki z psychiatrii, chirurgia, zakażenia szpitalne, Prawa człowieka i ich ochrona, niedoczynność tarczycy, pytania egzaminacyjne z prawa cywilnego, HIgiena jamy ustnej, pielęgnacja skóry i włosów, notatki z biochemii, wypalenie zawodowe, Organizacja systemu ochrony zdrowia, AUTYZM, bezdomność, Interakcje w lekach płynnych, Rak piersi, Teoretyczne Podstawy Wychowania, Temat: Wpływ stylu życia na zdrowie w wybranych grupach wiekowych., Mikrobiologia, Ostra niewydolność oddechowa, zagadnienia z psychiatrii, Jak pisać recenzję. Przydatne zwroty., karta pielęgnacyjna, Choroby nerek, skala ADL, IADL, test sprawności umysłowej, Specyfika pracy pielęgniarki w środowisku rodziny, fizjologia skrypt, Mikrobiologia [wykład V], Okresy rozwoju psychicznego człowieka, Statystyka dla socjologów, streszczenie gramatyki historycznej, wstrząs- prelekcja , Alzheimer, Pedagogika społeczna, Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z nietrzymaniem moczu., Podstawy dydaktyki ogólnej, proces pielęgnowania chorego z chorobą Alzheimera, Podstwy Prawoznawstwa, zadania pielęgniarki w poz, Zmiana bielizny pościelowej, osobistej itp, proces pielegnowania zapalenie płuc, promocja zdrowia, etyka zawodu pilęgniarki, materiały z kierunków i prądów współczesnej pedagogiki, Historia administracji i prawa polskiego, pedagogika społeczna - wykłady, wczesnoszkolna, konspekty , proces pielęgnowania chorego z POCHP, PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM, odruchy noworoidka, Anatomia - Układ Nerwowy, prawo, Opieka przedkoncepcyjna, Choroba Parkinsona, psychologia kliniczna, wspołczesne kierunki wychowania, Recenzja WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK, Pestalozzi, egzamin Pedagogika I rok, populacja, cechy populacji, oddziaływania pomiędzy populacjami, Zeskanowana książka, Herda. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, PREZENTACJA MULTIMEDIALNA-ASTMA, Komunikowanie w pracy pielęgniarki, scenariusz do zajęć z agresji 1, Pielegnowanie, Konspekt z zajęć "Promocja zdrowia", Promocja Zdrowia (I rok pielęgniarstwa), Wytrzymałość materiałów - laboratorium sem 4, Żółtaczka fizjologiczna, rak żołądka, Filozofia I rok, Promocja zdrowia i profilaktyka osób przewlekle chorych i niepełnospra, mikroekonomia, dysfunkcje rodziny, Zadania z zaliczenia wytrzymałości materiałów - zestaw F PWSZ IP E-g, PEDAGOGIKA KULTURY, Nietrzymanie moczu, komisja edukacji narodowej, zagadnienia na egzamin z pedagogiki społecznej, zawał serca leczenie referat, Patomorfologia układu moczowego, Organizacja działań programu zdrowotnego., teoria tożsamości, Cewnikowanie pęcherza moczowego , Normy i wartości,a zachowanie człowieka, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, przemoc, Promocja Zdrowia wykład 4, Socjologia wychowania - wykład 1, projektowanie procesu technologicznego, Diety w różnych jednostkach chorobowych, proces pielęgnowania- ginekologia, Wychowanie i metody wychowania-Gurycka, Wywiad pielęgniarski, Wady postawy u dzieci, NOTATKI PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, pojęcia i systemy pedagogiczne szkoła nowoczesna, gotowa sciaga z socjologii, toczeń układowy, Cukrzyca u dzieci, Teoretyczne podstawy wychowania - wykład 2, resocjalizacja tak-nie, Psychologia rozwoju człowieka (Tom II), Pracownik socjalny wśród ludzi - Wprowadzenie do pracy socjalnej, makroekonomia, Zdrowie Publiczne. System opieki zdrowotnej w Polsce - akty prawne, psychologia ogólna ćw., patofizjologia - choroby krwi i ukł. krwiotwórczego, rat.med test z farmakologi cz.1, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Jakie są cele oraz zadania rehabilitacji w odniesieniu do osób niepełn, Wykaz zagadnień do zaliczenia Podstaw Pielęgniarstwa (rok 2005/2006), psychologia rozwojowa i osobowosci, Czynniki warunkujące zdrowie i rozwój człowieka, Zakażenia szpitalne - wyzwania, opieka paliatywna, Anestezjologia, Proces pielęgnowania pacjenta po udarze mózgu (w warunkach domowych), interna, PRAWO PRACY 70 pytań i opracowane odpowiedzi do egzaminu, resocjalizacja teorie przyczyn i skutków przestępczosci, test ze środowiskowego POZ, Drenaż klatki piersiowej, Sebastian Petrycy z Pilzna, test z opieki długoterminowej , Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą typ 2 , Epidemiologia, Astma oskrzelowa, Roman Ingarden: "Z teorii dzieła literackiego", Herbart, Dewey i Korczak, Książka B.Śliwerski , patologia społeczna, Edukacja-Systemy Pedagogiczne, wprowadzenie do psychologii sciaga alfabetyczna, Psychologia rozwojowa- pytania i odpowiedzi, Podręcznik z psychiatrii, Organizacja systemu ochrony zdrowia, Psychologia rozwojowa i osobowości pigułka, prezentacja z patomorfologii o marskości wątroby, dydaktyka ogólna, ekonometria-wzory i przykładowe zadania, Dydaktyka, ściąga, rehabilitacja w udarze mózgu, administracja publiczna w Polsce, Tatuaże więzienne, choroby układu oddechowego , Ulotka dla mam karmiących piersią( pozycje, zalety), wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomoca mikroskopu, psychologia kliniczna, pytania z egzaminu z farmakologii (połoznictwo), atopowe zapalenie skóry.doc, historia myśli pedagogicznej, historia wychowania i myśli pedagogicznej, Pedagogika krytyczna, Emocje, stres,psychologia zdrowia, BLS, Wychowanie wg. koncepcji..., Pediatria-Astma oskrzelowa, gry i zabawy dla dzieci- "JEŻ", Epilepsja - padaczka, Schemat komunikacji językowej R. Jacobsona, Grupa rówieśnicza i subkultury, proces pielęgnowania z anestezjologii, opieka położnicza, badanie fizykalne jamy brzusznej, ściąga z teorii wychowania, Test z PSYCHOLOGI OGÓLNEJ (rok 1 ppiw), Studium przypadku z neurologi, Patologie społeczne, pROCES PIELĘGNOWANIA CHOREJ NA RAKA JAJNIKA , Studium przypadku z interny, Endometrioza, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - ściąga z teorii - WSKIZ, Planowanie i gospodarowanie czasem, Mukowiscydoza, Motyw samotności w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęc, proces badawczy w pedagogice, Ból - tabela, POZ praca zaliczeniowa, Geriatria, Chirurgia- opracowanie, skrypt, zapobieganie alergii pokarmowej, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - UMED łódź, Wywiad pielęgniarski, Prezentacja na temat białaczki, choroby trzustki, Ekstrakcja, maceracja, perkolacja, nalewki, wyciągi, Samoksztacelnie POZ.doc, leki stosowane w resuscytacji, Budowa stawu kolanowego, Badanie fizykalne- prezentacja., Socjologia wychowania, konspekt zajęć- wychowanie do odpowiedzialności, NACHMIAS, NACHMIAS - METODY BADAWCZE W NAUKACH SPOŁECZNYCH-streszczeni, Diagnostyka bólów nowotworowych , podstawy pielęgniarstwa, Schizofrenia, Psychologia rozwojowa, ankieta, matody badań pedagogicznych, egzam z PKM, Iniekcje podskórne, Pojecia i systemy pedagogiczne - wykłady, Podstawowy plan opieki, historia mediów, filozofia, Udary, mózgowe, Skrypt GENETYKA, EKG i próba wysiłkowa, psychologiczne determinanty zdrowia i choroby, Oparzenia i odmrożenia - patofizjologia i leczenie, indywidualny program terapeutyczny, Konspekt lekcji wychowania fizycznego, Okresy rozwoju, Problemy pielęgnacyjne pacjenta z WZW, prawo cywilne, pojęcia, chiruria ortopedia, Interna, Badanie fizykalne - układ nerwowy, Wstęp do psychologii, Zatrucia - pierwsza pomoc, alkoholizm problem wsrod mlodziezy, Metody i zasady opatrywania ran. , diagnoza, Kompetencje położnej w III i IV okresie porodu, karta opieki pielegniarskiej, ściąga metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, wsp???????‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚‚?‚, Przesłanie łóżka pustego w 2 pielęgniarki, Wytyczne postepowania przy migotaniu przedsionków, Agresja agresywność przemoc, Cukrzyca typu drugiego, choroby cywilizacyjne, zdrowie publiczne, przyczyny niepowodzeń i powodzeń szkolnych, Rozumienie wolności w myśli filozoficznej, Przekładnia zębata zęby p-p, plik dwg, ZDM - zespół dziecka maltretowanego, Podstawy Konstrukcji Maszyn, MEDIA W EDUKACJI materiał do egzaminu , Leki stosowane w pogotowiu, Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej, FILOZOFIA (z 1 roku pedagogiki ogolnej), Schizofrenia, Diagnostyka-główne pojecia, książka dla ratowników, Organizacja i zasady badań naukowych, Koncepcje psychologiczne i pedagogiczne, Dieta w chorobie trzustki i pęcherzyka żółciowego, Biochemia notatki z wykładów, Odmiana rzeczowników trudnych-teksty na lekcję, układ nerwowy HIT, udar mózgu prezentacja pp, Inhalacje - rodzaje, metody, Dydaktyka jako nauka, narkotyczne leki p/bólowe, pytania na egzamin z pedagogiki specjalnej, Problemy osób z dysfunkcja narządów ruchu, rak szyjki macicy, Mechanika oddychania, Negatywne postawy rodzicielskie i struktura rodziny, ból, Padaczka, Badania endoskopowe, Pedagogika wczesnoszkolna, Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej i BTLS, Psychologia-ćw, Metody wychowania wg Kruszewskiego-sytuacyjne tylko, Obrzęk płuc, Zakażenia szpitalne, prawa człowieka, stres edukacja zdrowotna, Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 - wprowadzenie, Aerozoloterapia w chorobach układu oddechowego, ? Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą?, Niedokrwistość, etyka zawodowa pracownika socjalnego, Zagrożenia życia w schorzeniach układu oddechowego, dydaktyka cele edukacji i metody nauczania, Orientacje metodologiczne we współczesnej pedagogice, higiena rąk , ?Zapobieganie chorobą zakaźnym ? POWSTRZYMAJ ROTAWIRUSY?., pedagogika międzykulturowa, cukrzyca, test z opieki długoterminowej , higieniczne mycie rąk, Bakteryjne zakażenie układu moczowego,czynniki etiologiczne,przyczyny, ??‚?‚šci??‚„?‚?‚Â…gi na II sem. wytrzyma??‚?‚‚o??‚?‚›ci materi, Jan Ludwik Vives., proces pielęgnowania kobiety po mastektomii, Konstruowanie kół zębatych, Sytuacja zdrowotna w Polsce na tle krajów europejskich-, Ostre zapalenie trzustki, wstrząs, dydaktyka, Opracowane zgadnienia z teoretycznych podstaw wychowania, proces pielegnowania ostre zapalenie trzustki, współczesne kierunki pedagogiczne, Cewnikowanie pęcherza moczowego, choroby układu moczowego, Wszystkie wykłady z chorób wewnętrznych, Belka 2 przegubowa rozwiązana sposobem analitycznym, mikrobiologia, Mikrobiologia [wykład I], BADANIE PODMIOTOWE-wywiad, definicje (sciagi) z pedagogiki spolecznej, patologie społeczne, podstawy pielegniarstwa/ nakłucie opłucnej,nakłucie otrzewnej, rana , oświata polska w okresie rozbiorów, Paradoksy Logiczne, Wytrzymałość Materiałów II - Laboratorium 1 - Próba rozciągania, Pedagogika społeczna wiadomości wprowadzające, ściąga - wprowadzenie do polityki społecznej, SOCJOLOGIA RODZINY - WYKŁAD 2, Egzamin z Biomedyki I rok, odleżyny, Płukanie żołądka, Psychologia wychowawcza - podstawowe pojęcia, patologia otyłość, EKG Latwiej, Niedostosowanie społeczne, Jan Amos Komeński, Całki Fouriera, Interna, Maści, hydrożele, pasty i kremy, niepowodzenia szkolne , autyzm, zaliczenie z poz, Pedagogika Marii Montessori, Rysunek wykonawczy wałka, niewydolność serca, interna, Powikłania cukrzycy, Aborcja - Motody dokonywania aborji, status prawny aborcji, przepisy prawne dotyczące przerywania ciąży, Bezrobocie jako problem społeczny, Historia Filozofii 2, Diagnoza pedagogiczna, resocjalizacyjna, penitencjarna., Zaburzenia odżywiania, pielęgniarstwo, Problemy pielęgnacyjne i planowanie działania wobec pacjenta narażoneg, Stany zagrożenia życia w chorobach sercowo-naczyniowych, pedagogika specjalna ściaga, choroba wieńcowa, interna, zagrożenia życia unoworodków, Teoretyczne podstawy wychowania-prezentacja, Farmakologia-wykład1, program KRATA do obliczania belki, kratownic , Konspekt do klasy IV - I pomoc, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa RKO, Florian Znaniecki, Przepisany zeszyt cw. Mikroekonomia sem 1, Metody nauczania - dydaktyka, Program profilaktyczny program profilaktyki agresji - Wiedza na agres, kierunki współczesnej pedagogiki- egzamin, Wcześniactwo, wady rozwojowe, opieka przed i po porodowa, Metody kształcenia, Zagadnienia Prawo Administracyjne, Dorobek pedagogów odrodzenia Jan Ludwig Vives, Bracia wspólnego życia, zasady prawne wykonywania zawodu pielęgniarki, program promocji karmienia naturalnego, Starość jako faza życia, Styl życia kobiety ciężarnej, Ratownictwo, Niepełnosprawność - praca, notatki z zajęć o krwi z fizjologii, filozofia, bardach prawo konstytucyjne skrypt, Kaniulacja obwodowych naczyń żylnych, szczepienia, : Zaopatrzenie ortopedyczne i protezowanie pacjenta po amputacji., ściąga do egzaminu z pedagogiki resocjalizacyjnej, Zachowania przestępcze, rehabilitacja po zawale mięśnia sercowego, fama test, pielęgnarstwo rozwoj pielęgnarstwa polskiego, filozofia nowożytna i współczesna- wyklady, Mózgowe porażenie dziecięce, Czynności poznawcze - wrażenia, spostrzeżenia, pamięć i myślenie., Pytania dyplomowe cz.2, Reumatoidalne zapalenie stawów, szacka-opr, atopowe zapalenie skóry u dzieci, Erazm z Rotterdamu - poglądy pedagogiczne., Kompetencje pielęgniarki w POZ, Udary mózgu, Krople, RECENZJA KSIĄŻKI Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały ..., PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, układ oddechowy, Prasa do wtłaczania tulei na czop, Teoretyczne podstawy wychowania, psychiatria, Pielegnowanie dziecka z chorobami skornymi, Proces pielęgnowania z zaburzeniami psychotycznymi, Zakażenie, rodzaje stanów zapalnych, chirurgia, wyniszczenie nowotworowe, Profilaktyka chorob nowotworowych narzadow rodnych, Łobocki Mieczysław - ABC wychowania, Wstrząs, ergonomia, alkoholizm, Algorytmy, Pilch , Leparczyk , Pedagogika Społeczna , Zdrowie i choroba - definicja i wyjaśnienie, studum przypadku z chirurgi, STYLE WYCHOWANIA W RODZINIE, Narodziny i rozwój najstarszych uniwersytetów Europy., Dokumentacja edukacji zdrowotnej- stres, istota współczesnego pielęgniarstwa, supkultura młodzieżowe, człowiek-istota społeczna, PORADNICTWO PEDAGOGICZNE, Wywiad i ankieta, poród, oparzenia, Media w edukacji zarys ogólny - wykład, test z opieki długoterminowej , Etapy badań pedagogicznych, choroby zakaźne -ściaga, CHOROBY ZAKAŹNE WIEKU DZIECIĘCEGO ? DZIAŁANIE PIELĘGNACYJNO ? OPIEKUŃ, PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ, Cewnikowanie pęcherza moczowego, Pediatria - Wszystko z pediatrii potrzebne do egzaminu, Rola pielęgniarki szkolnej nad niepełnosprawnym uczniem, Wskazówki żywieniowe osób w podeszłym wieku, chemia podstawy - ściągi, Wady wrodzone u noworodka, Pielęgniarstwo bariery komunikacji z pacjentem, Psychiatria- procesy poznawcze, Biomedyczne podstawy rozwoju cżłowieka, Notatki z logiki, Chemia Fizyczna zadania, wszesnoszkolna i przedszkolna, Mechanika Płynów - ściągi, niedostosowanie społeczne, BHP znaki ostrzegawcze w ochronie przeciwpożarowej, Promocja zdrowia przewlekle chorych i niepełnosprawnych, Behawioryzm w psychologii, książka "podstawy współczesnej pedagogiki" Stefan Kunowski, Aktywność fizyczna., Podstawy zarządzania dr M. Szeloch, Matematyka wykłady, opieka położnicza, Strona bierna w języku polskim, Tworzenie mapy kategorialnej, bud teorii nauk.,paradygmaty społeczne, Prezentacja o Pedagogice Wczesnoszkolnej, Pamięć - proces kodowania i przechowywania efektów aktywności poznawczej, macierze i wyznaczniki, Zagadnienia na egzamin z wpr. do pedagogiki, bulimia, Gimnastyka oddechowa, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, pojecia pedagogiczne, Zimbardo Philip - Psychologia i Życie, kształcenie wielostronne według Okonia, Rozpoznanie zawału serca EKG, praca z geriatrii, czas wolny dzieci i młodzieży, Arkusz zbierania danych, amputacja, pedagogiki specjalna, Nauczyciel - zawód, misją czy powołanie, Pedagogika społeczna-pytania i odpowiedzi, Zjawisko agresji i przemocy, Nowe Wychowanie jako źródło inspiracji dla rozwiązań alternatywnych, zapalenie płuc, Geriatria wyklady, Potencjalnie odwracalne przyczyny NZK 4h i 4t, Subdyscypliny pedagogiki, społeczna, opiekuńcza, specjalna itp., Platon - uczta + opracowanie, promocja zdrowia 1, Rehabilitacja, mikrobiolgia, zdrowie publiczne, Układ pokarmowy, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 1 (rar3/3), Badanie stanowiska pracy metodą fotograficzną, Taksonomia celów kształcenia, zagadnienia na egzam z pedagogiki społecznej, modele nauczania, metody uczenia się i zapamietywania, Od Studium Generale do Szkoły Głównej - dzieje uniwwersytetów w Polsce, opracowanie na pedagogike z B. Śliwerskiego, Patologia społeczna całość, Proces pielegnowania nieprzytomnego, Układ wewnętrznego wydzielania, resocjalizacja, Historia myśli pedagogicznej-kolokwium ze średniowiecza, Psychiatria, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - ściągi - WSKIZ, HIV, budowa, wrota zakażenia, zapobieganie, leczenie, rola pielegniarki w zapobieganiu chorobom zakaznym hiv, wzw b, wzw c , Resuscytacja krążeniowo-oddechowa BLS u dzieci i u dorosłych., Zagadnienia do egzaminu z historii wychowania część 1, iniekcje domięśniowe, sztopmka-socjologia, autoCAD3d - proste rysunki, PRZEMIANY GOSPODARCZE NA ZIEMIACH POLSKICH NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU, Położnictwo, Istota aktywnej polityki społecznej, Inteligencja, test z opieki długoterminowej , wstrząs, Nowotwory sutka, BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU CZŁOWIEKA - WPŁYW ŻYWIENIA NA ROZWÓJ I ZD, Marginalizacja społeczna., wzory na egzamin z mikro, Zachowania suicydalne (Ringel), piel europejskie, Historia administracji, Psychiatria- rola rodziny w terapi pacjenta, Socjologia - opracowanie dot. rodziny, Historia wychowania, Termodynamika - przykładowe zadania, Pobieranie krwi i wykonywanie OB, Biochemia, socjologia - ściąga, przemoc wobec dziecka, Zadania z zaliczenia wytrzymałości materiałów - zestaw E PWSZ IP E-g, KORZYŚCI KARMIENIA NATURALNEGO, anatomia i fizjologia serca, Dokumentacja edukacji zdrowotnej AIDS, Zagadnienia dot. teori wychowania, biomedyki, teori kształcenia., Ostra niewydolność oddechowa, układ dokrewny, medycyna ratunkowa, substabtancje psychoaktywne i ich wpływ na organizm, Emocje,stres psychologia zdrowia, Ogólne zasady żywienia, Zaburzenia czynności poznawczych, psychologiczne podstawy wychowania i nauczania, Opracowane pytania na egzamin z PEDAGOGIKI WCZESNOSZKOLNEJ, pedagogika , Ekspozycja zawodowa pielęgniarki, Karmienie naturalne niemowląt, Masaż klasyczny, Ocena przedoperacyjna stanu chorego w anestezjologii, Współczesne nurty socjologii ściąga, Depresja - stan zagrożenia w psychiatrii, Studium przypadku z pediatri, Zdrowie publiczne., teoria wychowania, Fizjologia testy , Zabawy ruchowe dla dzieci młodszych, Bauman Zygmunt - Dwa szkice o moralnosci ponowocze, socjologia sem I 1 kolokwium, PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA, 28 najważniejszych zagadnień Pedagogiki, Prawo cywilne wykład 1, podst.badania i pomiary w ocenie stanu zdrowia chorego dziecka i doros, choroby genetyczne , Pedagogika społeczna ćwiczenia 3 i 4, Gruzlica, podawanie insuliny, RODZINA W DOBIE PRZEMIAN, specjalizacja blok ogolnozawodowy, „Wybrane zjawiska patologii społecznej-główne kierunki profilaktyki.”, Teoretyczne podstawy zaburzeń zachowania, geneza i rozwój pedagogiki jako nauki, Filozofia STAROŻYTNOŚĆ, ŚREDNIOWIECZE, PONOWOCZESNOŚĆ, pedagogika, Moralność, etyka, kryteria, Hobbes, Formuowanie celów operacyjnych, teoretyczne podstawy wychowania wg Łobockiego, taksonomia i cele kształcenia, wywiad ratowniczy, Biomedyka - rozwój dziecka, rechabilitacja, Żywienie naturalne i sztuczne niemowląt, narzędzia , choroby zakaźne wieku szkolnego, Collegium Nobilium - program nauczania, wychowanie, regulamin, zasady., anatomia całość, Potrzeby zdrowotne, prostytucja, Ściąga z socjologii pytania i odpowiedźi, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 1 (rar2/3), podstawy logopedii, recenzja książki ?Krzyczeć, bić, niszczyć?. Agresja u dzieci w wieku d, Dom pomocy Społecznej w jaskulinie, pielegniarstwo- psychiatria, pedagogika opiekuńcza, Socjologia - stres, Problem alkoholizmu wsród młodzieży, Pedagogika międzykulturowa-Szkudlarek, Sytuacje trudne i ich rodzaje oraz ich skutki, Asystowanie w czasie badań diagnostycznych, Pedagogika wczesnoszkolna, Serce i Płuca - posłuchaj, ściągi psychologia kliniczna, Prezentacja o Unii Europejskiej, CVC- wkłucie centralne, współczesne dylematy w pracy pielęgniarki, Cukrzyca, a ciąża, Eksperyment pedagogiczny, Podstawy organizacji i zarządzania, Dokumentacja pracy fizjoterapeuty, arkusz obserwacyjny, promocja zdrowia 3, Janusz Korczak, antropologia kulturowa, Sieroctwo społeczne i naturalne, metodologia badań w pedagogice, proces pielegnowania, stadia rozwoju PIAGETA, Struktura pedagogiki, medycyna ratunkowa, Tendencje przemian rodziny, Procesy technologiczne - projekt, Niewydolność oddechowa, Choroby w pediatrii, diagnostyka pedagogiczna, Mikrobiologia, rozwoj w ciagu calego zycia, Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych, pedagogika pracy, Pomoce naukowe z Patologi (ściągi), Problemy społeczne ich zakres oraz jak państwo im zapobiega, Badania fizykalne, Scenariusz zajęć w szkole podstawowej z treningu interpersonalnego, Pytania dla Pacjeta z oddziału kardiologicznego, Wpływ aktywności fizycznej na życie człowieka, drgawkowy stan padaczkowy, Jan Amos Komeński, Zadania z geometri wykreślnej Z. Sysak, ściąga nieprzystosowanie społeczne, urazy klatki piersiowej, Postępowanie ratownika we wstrząsie krwotocznym., Ekonometria, Fizjoterapia w ZZSK, egzamin- rehabilitacja, Jan Amos Komeński, zarządzanie w piel., Cukrzyca, spiączki cukrzycowe, postępowanie zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki, Tryb rozkazujący w języku polskim, Całki - wzory, Wirusy zapalenia wątroby, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży, postawa młodzieży wobec ludzi starszych, Arystoteles, Teoretyczne podstawy wychowania, Mikrobiologia [wykład IV], Jan Amos Komeński biografia i twórczość z omówieniem, dieta w chorobach wątroby, farmakologia 2 wykład, psychologia rozwojowa, Pierwszy okres filozofii,przedstawiciele, ściąga-psychologia społeczna, Polityka Społeczna, napary, odwary, maceraty, wyciągi, nalewki, krople, toaleta drzewa oskrzelowego u dziecka zaintubowanego, Finanse - ściąga - WSKIZ, prawoznawstwo, Rysunek złożeniowy przekładni 2-st (zęby p-p), Janusz Korczak- pedagog, Porada w zakresie samokontroli i samobadania piersi, Skrawanie - skrypt, Biomedyczne podstawy rozwoju, Psychologiczna analiza wychowania i oddziaływania wychowawcze, Prawo rodzinne i opiekuńcze opracowane pytania na egzamin, Działalność Karola Wielkiego wobec oświaty, Rodzina, Udział pielęgniarki w profilaktyce chorób pasożytniczych., katalog problemów pielegnacyjnych - pediatria, urazy klatki piersiowej, jamy brzusznej itp, Motywacja , Odmiana rzeczowników trudnych i nieregularnych, BLS-AED-PREZENTACJA, Projekt podnośnika, intensywna terapia pacjentow z obrażeniami po urazowymi, filozofia ściągi II, John Locke, zaburzenia rytmu serca, Doktryny pedagogiczne, objawy, Systemy pedagogiczne, konspekt z prezentacji problemu prostytucji, Biofizyka, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, MRI prezentacja, Technologia Budowy Maszyn - wykłady, ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 1, Pomiar temperatury, ZDM - zespół dziecka maltretowanego, pojęcia na teoretyczne podstawy wychowania , zdrowie publiczne 2, różne diagnozy pielęgniarskie, Pierwsza pomoc, grupy rowiesnicze pokolenia, Notatki z pedagogiki społecznej nr 2, metody i zasady nauczania, Postawy młodzieży wobec osób starszych, pielegniarstwo europejskie, Biomedyczne podstawy rozwoju, Osobowość nauczyciela i wychowawcy, Pedagogika społeczna- wykład , Socjologia, odpowiedzi na zaliczenie UWB, Pedagogika społeczna-pytania na egz. , bhp z elementami ergonomii, Biochemia, Nysa Piel. pomostowe, Socjologia, Grupa Społeczna, odleżyna, Samokształcenie neurologia, Zaburzenia odżywiania się, ocena stanu pacjenta wg kategorii, Rodzina a uzależnienia, Pedagogika opiekuńcza ściąga, badanie neurologiczne, Helena Radlińska, Socjologia edukacji w. 1, komunikacja werbalna i niewerbalna, Andragogika, Henryk Rowid i jego szkoła twórcza, Wstęp do Zdrowia Publicznego, Patogeneza osteoporozy, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - zadania - WSKIZ, Inhalacja u niemowląt, pedagogika krytyczna-plusy i minusy, Filozofia ściaga - podstawy, proces pielęgnowania pacjenta z rakiem krtani, Katalog łożysk tocznych kulkowych zwykłych d=20-100, Treści kształcenia, Wybrane zagadnienia z filozofii 08/09 wykłady rok1 cz.1, PODSTAWY ORGANZIACJI I ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Działaność opiekuńczo - wychowawcza środwiska lokalnego, proces pielęgnowania pediatria, logika dla opornych-wieczorek, Tożsamość, Karmienie naturalne, Psychospołeczne problemy ludzi niepełnosprawnych i ich rodzin, Epidemiologia. Zakażenia szpitalne. Wykład., Wychowanie, Mikrobiologia notatki z wykładów, edukacja pacjenta w zakresie leczenia marfiną, Profilaktyka chorób zakaźnych, szczepienia, Niedokrwistość, komunikacja interpersonalna, zagadnienia na internistyczne cd, Piel. pacjenta z Azhaimerem, Nowe Wychowanie cd. i pedagogika personalistyczna cz.1, chirurgia, KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE, Podstawy zarządzania slajdy, Dydaktyka, standardy nauczania ,pielęgniartwo, Pierwsza pomoc BLS( pokaz multimed.) dla szkoły podstawowej, Proces nauczania, Patologie społeczne , Dietetyka, Elementy prawa - wykłady - WSKIZ, edukacja międzykulturowa, Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna, skrypt socjologii ogólnej, Motywacje i emocje, spostrzeganie, percepcja, zmysły, receptory, padaczka, marginalizacja starości, teoria wychowania - ściąga, Praca a stres, SOCJOLOGIA WYCHOWANIA - WYKŁAD 2, historia filozofii, PRAWO CYWILNE pytania egzaminacyjne i odpowiedzi, filozofia i etyka, Znaczenie terapii zajęciowej, Choroby demielinizacyjne, STANDARD POSTĘPOWANIA PO PROTEZOPLASTYCE BIODRA, Ściągacz do łozysk, slajdy Florencja NIHTINGALE, Machiavelli "Książe", scenariusz zajęć zintegrowanych, Pojęcia i systemy pedagogiczne, choroba wrzodowa, EKG, Badnia fizykalne, pedagogika semestr I ściąga, Samobójstwa, bhp_stanowisko komputerowe, I pomoc, inteligencja, konspekt zajęć z etyki, materieły do fizykoterapii, chirurgia , bezdomność, Samokształcenie, a edukacja permanentna dorosłych , Ostra biegunka, stany naglace w opiece paliatywnej, koło pielegniarstwo pediatryczne, patologie społeczne, wywiad, rodzaje wywiadów, Badanie neurologiczne, Bibliografia dot. Zakładów Karnych, medycyna ratunkowa, andragogika wyk?‚ady, ekg, ratownictwo medyczne, ANATOMIA, Jak napisać pracę dyplomową w OpenOffice, socjologia, projekt składowiska odpadów - gospodarka odpadami, podstawy pielęgniarstwa, Rehabilitacja po endoprotezoplastyce bezcementowej, analiza i zasady stosowania podstawowych umiejętności pracownika socj., Geneza i rozwój pedagogiki, med katastrof, Socjologia wychowania wykłady, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 2, triage, Pozytywizm, naturalizm, scjentyzm, humanizm, paradygmat, pedagogika antyautorytarna i autorytarna , Szkoła alternatywna "Dla życia przez życie" Owidiusz Declory, Ziemie polskie na przełomie xix i xx wieku, bad.fizykalne, upośledzenie intelektualne, KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ, Subkultury, Strona bierna w języku polskim-ćwiczenia, Kilka pytań z biochemii, Teoria nowoczesnych metod kształcenia, Poglądy pedagogiczne Szymona Marycjusza z Pilzna, nietrzymanie moczu, różne zagadnienia z politologii, Kamica i zapalenie pęcherzyka żółciowego, WYBRANE KATEGORIE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ, medycyna ratunkowa, Psychologia - ściąga rok I, historia wychowania średniowiecze, koncepcja idealnego domu dla ludzi starszych, zarzadzanie, pedagogika ogolna, Filozofia, in vitro, poród, Psychologia Społeczna-Repetytorium, pytania na egzamin z wychowania współczesnego, nienarkotyczne leki p/bólowe, Opieka paliatywna, pediatria, Nadciśnienie- prezentacja, Proces pielęgniarski pediatria biegunka wywołana rotawirusem, poczucie własnej wartości, Antypedagogika- istota, geneza, przedstawiciele, Prawo konstytucyjne, opracowania pytań, Instytucja totalna w koncepcji Ervinga Goffmana, Prawo pracy wykład 2, Wprowadzenie do socjologii - ćwiczenia 1, interna, BHP, opracowanie pytań do egzaminu, Oparzenia- prezentacja, praca edukacyjna Nikotynizm, Pedagogika pozytywistyczna: psychologizm, socjologizm, scjentyzm, pkultury, Strategie kształcenia i typy lekcji, Wał korbowy przenośnika wstrząsowego, Streszczenie książki historia wychowania józefa miąsy, wykłady z poz II rok pielęgniarstwo, Proces pielęgnowania RZS, metodologia zagadnienia, Projekt wału, odzywianie kobiet w ciazy i karmiacych, Leki działające na układ sercowo-naczyniowy, Rozwój dziecka pierwszy rok , Scenariusze zajęć, Urologia, Narkotyczne leki przeciwbólowe, gruźlica-slajdy, EMPATIA, Techniki oddziaływań wychowawczych- techniki oparte na dramatyzacji., Maurice Debesse, Jan Jakub Rousseau, Wywiad, patologia, Logika, Fizjologia notatki z wykładów, Przekładnia walcowo - stożkowa, Literatura dziecięca KOLOKWIUM II ROK Pedagogika wczesnoszkolna, OSOBOWOŚĆ JAKO PODMIOT I PRZEDMIOTT WYCHOWANIA, urazy, geriatria, Mikrobiologia-wykład, Etyka, Anatomia, układ nerwowy, miastenia, proces uczenia się, funkcje trzustki, socjologia edukacji... wykłady, Oparzenia - rodzaje, stopnie, postępowanie, zakażenia połogowe, Proces pielęgnacyjny astma, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, teoretyczne podstawy wychowania, recenzja książki o tematyce pedagogicznej, Biologia medyczna - zagadnienia 1 semest fizjoterapia, pomoc przedlekarska, Nerwice społeczne, zarządzanie strategiczne, Chirurgia-obrażenia głowy, Katalog łożysk kulkowych zwykłych, Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych, dydaktyka ogólna, Historia wychowania, CHIRURGIA, EPIDEMIOLOGIA.doc, podmiot w pielęgniarstwie, geriatria studium przypadku, Koła zębate, Konspekt zajęć wychowawczych, proces choroby nowotworowej dziecka, pierwsza pomoc, Pedagogika rodziny MGR ELŻBIETA BŁASZCZYK - KUBIELSKA , urazy układu moczowego, płynoterapia, Wstrząs anafilaktyczny, dieta ubogobiałkowa, Zdrowie Publiczne. System opieki zdrowotnej w Polsce - akty prawne, Historia myśli pedagogicznej, John Dewey - Twórca nowego kierunku w pedagogice i szkoła pracy, zespół nerczycowy, Teoria litaratury - Ingarden, Psychologia rozwojowa i osobowości, Chirurgiczne mycie rąk, Antropologia kulturowa , Przemoc wobec dziecka w rodzinie, Dezynfekcja ? zasady i mechanizmy. Najczęściej stosowane środki., ściąga z dietetyki, zdrowie jako potencjal i wlasciwosci czlowieka oraz jego kontekst zyci, Meteorologia, CHARAKTERYSTYKA EMOCJI, I pomoc na miejscu wypadku, Postępowanie po ekspozycji zawodowej na zakazenia wirusami HIV, HCV..., Marketing - wykłady - WSKIZ, Geologia i geomorfologia - Minerały, Media w edukacji - teorie mediów, formy organizacyjne nauczania i środki dydaktyczne, kompetencje pielegniarki POZ, "Intensywna terapia i wybrane zagadnienia z medycyny ratunkowej", Neurologia-urazy głowy i rdzenia kręgowego, Zasady rozcieńczania penicyliny krystalicznej, Typy społeczeństw, prawoznawstwo, kardiologia - prezentacje, Emulsje, Zawiesiny, Emulgatory, Budowa stawu kolanowego, gramatyka - podstawy, Gastrostomia, Szkolnictwo polskie pod zaborami, program resocjalizacyjny STOP dla przestępców seksualnych, Refleksje własne dotyczące pracy naukowej Śliwerskiego, Proszki, czopki, Żywienie w chorobach układu krążenia, Dcabzne BEST AFFILIATE PROGRAM Pcalgjj, PSYCHO -ŚCIĄGA, Rola Światowej Organizacji Zdrowia i innych organizacji międzynarodowy, Padaczka-prezentacja, Sieci komputerowe - projekt sieci, Roland Barthes "Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań", Cukry i tłuszcze - farmakognozja, Psychologia - definicje, praca socjalna zagadnienia egzaminaczjne, Emocje, zagadnienia na internistyczne cd, Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, ściąga z mikroekonomii, Chirurgia szczękowa, wykład, pierwsza pomoc medyczna czy tam przedmedyczna, niewydolnośc oddechowa i krążenia pediatria, Pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika międzykulturowa, proces pielegnowania zapalenie płuc, Zmiana bielizny pościelowej choremu leżącemu w jedna pielęgniarkę, system prawny RP, Rola społeczno zawodowa pielęgniarki- prezentacja., Prawa osób niepalących, poczatki wychowania, poglady Komeński Lock Herbart Spencer, CZYM JEST WYCHOWANIE CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEGO PERSONALISTYCZNA KONCEPCJ, Subkultury Młodzieżowe, nadciśnienie, Patofizjolgia, metodologia badań społecznych, prace zaliceniowe, logika, Radiologia, rozwoj dziecka 3 - 6 lat, szkodliwość palenia tytoniu, Proces pielęgnowania w Hypotrofii, zasady wykonywania zawodu przez pielęgniarki cz3, scenariusz do zajęć z agresji 2, współczesne kierunki pedagogiczne, europejskie, Omdlenia - Algorytm postępowania w omdleniach., Pedagogika pozytywistyczna, Farmakologia, Psychologia humanistyczna, system oświatowy Niemiec, Test kr?????????‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???, psychologia- zagadnienia,