sciaga z dydaktyki, intensywna obs 2, Podstawy Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Schemat obliczeń przekładni walcowej o zębach prostych, Pielęgnowanie chorego po operacji śledziony, oparzenie elekt - Kopia.odt, Filozofia w pigułce cz1., chirurgia, OZNACZANIE POZIOMU GLUKOZY WE KRWI, Ułożenie chorego w łóżku, notatki z psychiatrii, chirurgia, zakażenia szpitalne, Prawa człowieka i ich ochrona, niedoczynność tarczycy, pytania egzaminacyjne z prawa cywilnego, HIgiena jamy ustnej, pielęgnacja skóry i włosów, notatki z biochemii, wypalenie zawodowe, AUTYZM, Organizacja systemu ochrony zdrowia, bezdomność, Interakcje w lekach płynnych, Rak piersi, Teoretyczne Podstawy Wychowania, Temat: Wpływ stylu życia na zdrowie w wybranych grupach wiekowych., Mikrobiologia, Ostra niewydolność oddechowa, PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM, zagadnienia z psychiatrii, Jak pisać recenzję. Przydatne zwroty., Choroby nerek, karta pielęgnacyjna, proces pielęgnowania chorego z chorobą Alzheimera, skala ADL, IADL, test sprawności umysłowej, Specyfika pracy pielęgniarki w środowisku rodziny, fizjologia skrypt, Mikrobiologia [wykład V], Okresy rozwoju psychicznego człowieka, Statystyka dla socjologów, proces pielęgnowania chorego z POCHP, streszczenie gramatyki historycznej, Alzheimer, wstrząs- prelekcja , Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z nietrzymaniem moczu., Pedagogika społeczna, Podstawy dydaktyki ogólnej, Podstwy Prawoznawstwa, Opieka przedkoncepcyjna, zadania pielęgniarki w poz, Zmiana bielizny pościelowej, osobistej itp, proces pielegnowania zapalenie płuc, promocja zdrowia, etyka zawodu pilęgniarki, materiały z kierunków i prądów współczesnej pedagogiki, Historia administracji i prawa polskiego, pedagogika społeczna - wykłady, wczesnoszkolna, konspekty , odruchy noworoidka, Anatomia - Układ Nerwowy, prawo, Choroba Parkinsona, psychologia kliniczna, wspołczesne kierunki wychowania, Recenzja WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK, Pestalozzi, egzamin Pedagogika I rok, populacja, cechy populacji, oddziaływania pomiędzy populacjami, Konspekt z zajęć "Promocja zdrowia", Zeskanowana książka, Herda. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, PREZENTACJA MULTIMEDIALNA-ASTMA, Komunikowanie w pracy pielęgniarki, scenariusz do zajęć z agresji 1, Pielegnowanie, rak żołądka, Promocja Zdrowia (I rok pielęgniarstwa), Wytrzymałość materiałów - laboratorium sem 4, Żółtaczka fizjologiczna, Filozofia I rok, Promocja zdrowia i profilaktyka osób przewlekle chorych i niepełnospra, mikroekonomia, dysfunkcje rodziny, Zadania z zaliczenia wytrzymałości materiałów - zestaw F PWSZ IP E-g, PEDAGOGIKA KULTURY, Nietrzymanie moczu, komisja edukacji narodowej, zagadnienia na egzamin z pedagogiki społecznej, zawał serca leczenie referat, Patomorfologia układu moczowego, Organizacja działań programu zdrowotnego., teoria tożsamości, Cewnikowanie pęcherza moczowego , proces pielęgnowania- ginekologia, Normy i wartości,a zachowanie człowieka, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, przemoc, Promocja Zdrowia wykład 4, Socjologia wychowania - wykład 1, projektowanie procesu technologicznego, Diety w różnych jednostkach chorobowych, Wychowanie i metody wychowania-Gurycka, Wywiad pielęgniarski, Cukrzyca u dzieci, Wady postawy u dzieci, NOTATKI PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, pojęcia i systemy pedagogiczne szkoła nowoczesna, gotowa sciaga z socjologii, toczeń układowy, Teoretyczne podstawy wychowania - wykład 2, resocjalizacja tak-nie, Psychologia rozwoju człowieka (Tom II), Pracownik socjalny wśród ludzi - Wprowadzenie do pracy socjalnej, makroekonomia, Zdrowie Publiczne. System opieki zdrowotnej w Polsce - akty prawne, psychologia ogólna ćw., Anestezjologia, patofizjologia - choroby krwi i ukł. krwiotwórczego, rat.med test z farmakologi cz.1, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, opieka paliatywna, Jakie są cele oraz zadania rehabilitacji w odniesieniu do osób niepełn, Wykaz zagadnień do zaliczenia Podstaw Pielęgniarstwa (rok 2005/2006), psychologia rozwojowa i osobowosci, Czynniki warunkujące zdrowie i rozwój człowieka, Zakażenia szpitalne - wyzwania, Proces pielęgnowania pacjenta po udarze mózgu (w warunkach domowych), interna, PRAWO PRACY 70 pytań i opracowane odpowiedzi do egzaminu, resocjalizacja teorie przyczyn i skutków przestępczosci, test ze środowiskowego POZ, Drenaż klatki piersiowej, Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą typ 2 , Sebastian Petrycy z Pilzna, test z opieki długoterminowej , Epidemiologia, proces pielęgnowania z anestezjologii, Astma oskrzelowa, Książka B.Śliwerski , Roman Ingarden: "Z teorii dzieła literackiego", Herbart, Dewey i Korczak, patologia społeczna, Edukacja-Systemy Pedagogiczne, wprowadzenie do psychologii sciaga alfabetyczna, Psychologia rozwojowa- pytania i odpowiedzi, Podręcznik z psychiatrii, Organizacja systemu ochrony zdrowia, Psychologia rozwojowa i osobowości pigułka, prezentacja z patomorfologii o marskości wątroby, dydaktyka ogólna, ekonometria-wzory i przykładowe zadania, Dydaktyka, ściąga, rehabilitacja w udarze mózgu, administracja publiczna w Polsce, Tatuaże więzienne, choroby układu oddechowego , Ulotka dla mam karmiących piersią( pozycje, zalety), wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomoca mikroskopu, psychologia kliniczna, pytania z egzaminu z farmakologii (połoznictwo), atopowe zapalenie skóry.doc, historia myśli pedagogicznej, historia wychowania i myśli pedagogicznej, Epilepsja - padaczka, Pedagogika krytyczna, Emocje, stres,psychologia zdrowia, BLS, Wychowanie wg. koncepcji..., Pediatria-Astma oskrzelowa, gry i zabawy dla dzieci- "JEŻ", Schemat komunikacji językowej R. Jacobsona, Grupa rówieśnicza i subkultury, opieka położnicza, badanie fizykalne jamy brzusznej, ściąga z teorii wychowania, Test z PSYCHOLOGI OGÓLNEJ (rok 1 ppiw), Studium przypadku z neurologi, Studium przypadku z interny, Patologie społeczne, pROCES PIELĘGNOWANIA CHOREJ NA RAKA JAJNIKA , Endometrioza, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - ściąga z teorii - WSKIZ, Planowanie i gospodarowanie czasem, Mukowiscydoza, Motyw samotności w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęc, proces badawczy w pedagogice, POZ praca zaliczeniowa, Ból - tabela, Geriatria, Chirurgia- opracowanie, skrypt, zapobieganie alergii pokarmowej, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - UMED łódź, Wywiad pielęgniarski, Prezentacja na temat białaczki, choroby trzustki, Ekstrakcja, maceracja, perkolacja, nalewki, wyciągi, Samoksztacelnie POZ.doc, leki stosowane w resuscytacji, Budowa stawu kolanowego, Badanie fizykalne- prezentacja., Socjologia wychowania, konspekt zajęć- wychowanie do odpowiedzialności, NACHMIAS, NACHMIAS - METODY BADAWCZE W NAUKACH SPOŁECZNYCH-streszczeni, Diagnostyka bólów nowotworowych , podstawy pielęgniarstwa, Schizofrenia, Psychologia rozwojowa, ankieta, matody badań pedagogicznych, egzam z PKM, Skrypt GENETYKA, Iniekcje podskórne, Pojecia i systemy pedagogiczne - wykłady, Podstawowy plan opieki, historia mediów, filozofia, Udary, mózgowe, EKG i próba wysiłkowa, psychologiczne determinanty zdrowia i choroby, Oparzenia i odmrożenia - patofizjologia i leczenie, indywidualny program terapeutyczny, Konspekt lekcji wychowania fizycznego, Okresy rozwoju, Problemy pielęgnacyjne pacjenta z WZW, Badanie fizykalne - układ nerwowy, prawo cywilne, pojęcia, chiruria ortopedia, Zatrucia - pierwsza pomoc, Interna, Wstęp do psychologii, alkoholizm problem wsrod mlodziezy, Metody i zasady opatrywania ran. , diagnoza, Kompetencje położnej w III i IV okresie porodu, karta opieki pielegniarskiej, ściąga metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, wsp???????‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚‚?‚, Przesłanie łóżka pustego w 2 pielęgniarki, Wytyczne postepowania przy migotaniu przedsionków, Agresja agresywność przemoc, Cukrzyca typu drugiego, choroby cywilizacyjne, Rozumienie wolności w myśli filozoficznej, zdrowie publiczne, przyczyny niepowodzeń i powodzeń szkolnych, Przekładnia zębata zęby p-p, plik dwg, ZDM - zespół dziecka maltretowanego, Podstawy Konstrukcji Maszyn, MEDIA W EDUKACJI materiał do egzaminu , Leki stosowane w pogotowiu, Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej, FILOZOFIA (z 1 roku pedagogiki ogolnej), Schizofrenia, Diagnostyka-główne pojecia, książka dla ratowników, pytania na egzamin z pedagogiki specjalnej, Organizacja i zasady badań naukowych, Koncepcje psychologiczne i pedagogiczne, udar mózgu prezentacja pp, Dieta w chorobie trzustki i pęcherzyka żółciowego, Biochemia notatki z wykładów, Odmiana rzeczowników trudnych-teksty na lekcję, układ nerwowy HIT, Inhalacje - rodzaje, metody, Dydaktyka jako nauka, narkotyczne leki p/bólowe, Problemy osób z dysfunkcja narządów ruchu, rak szyjki macicy, Badania endoskopowe, Mechanika oddychania, Negatywne postawy rodzicielskie i struktura rodziny, ból, Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej i BTLS, Padaczka, proces pielegnowania ostre zapalenie trzustki, Pedagogika wczesnoszkolna, Psychologia-ćw, Obrzęk płuc, Metody wychowania wg Kruszewskiego-sytuacyjne tylko, Zakażenia szpitalne, prawa człowieka, stres edukacja zdrowotna, Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 - wprowadzenie, Aerozoloterapia w chorobach układu oddechowego, ? Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą?, Niedokrwistość, etyka zawodowa pracownika socjalnego, Zagrożenia życia w schorzeniach układu oddechowego, dydaktyka cele edukacji i metody nauczania, proces pielęgnowania kobiety po mastektomii, Orientacje metodologiczne we współczesnej pedagogice, higiena rąk , ?Zapobieganie chorobą zakaźnym ? POWSTRZYMAJ ROTAWIRUSY?., pedagogika międzykulturowa, cukrzyca, test z opieki długoterminowej , higieniczne mycie rąk, Bakteryjne zakażenie układu moczowego,czynniki etiologiczne,przyczyny, ??‚?‚šci??‚„?‚?‚Â…gi na II sem. wytrzyma??‚?‚‚o??‚?‚›ci materi, Jan Ludwik Vives., Opracowane zgadnienia z teoretycznych podstaw wychowania, Konstruowanie kół zębatych, Sytuacja zdrowotna w Polsce na tle krajów europejskich-, Ostre zapalenie trzustki, Wszystkie wykłady z chorób wewnętrznych, wstrząs, patologie społeczne, dydaktyka, współczesne kierunki pedagogiczne, Cewnikowanie pęcherza moczowego, BADANIE PODMIOTOWE-wywiad, choroby układu moczowego, Belka 2 przegubowa rozwiązana sposobem analitycznym, mikrobiologia, Mikrobiologia [wykład I], definicje (sciagi) z pedagogiki spolecznej, podstawy pielegniarstwa/ nakłucie opłucnej,nakłucie otrzewnej, rana , oświata polska w okresie rozbiorów, Paradoksy Logiczne, Wytrzymałość Materiałów II - Laboratorium 1 - Próba rozciągania, Pedagogika społeczna wiadomości wprowadzające, ściąga - wprowadzenie do polityki społecznej, patologia otyłość, SOCJOLOGIA RODZINY - WYKŁAD 2, Egzamin z Biomedyki I rok, odleżyny, Płukanie żołądka, Psychologia wychowawcza - podstawowe pojęcia, EKG Latwiej, Niedostosowanie społeczne, Jan Amos Komeński, Całki Fouriera, niewydolność serca, interna, Interna, Maści, hydrożele, pasty i kremy, autyzm, niepowodzenia szkolne , zaliczenie z poz, Pedagogika Marii Montessori, Rysunek wykonawczy wałka, Powikłania cukrzycy, Aborcja - Motody dokonywania aborji, status prawny aborcji, przepisy prawne dotyczące przerywania ciąży, Bezrobocie jako problem społeczny, Problemy pielęgnacyjne i planowanie działania wobec pacjenta narażoneg, Historia Filozofii 2, Diagnoza pedagogiczna, resocjalizacyjna, penitencjarna., Zaburzenia odżywiania, pielęgniarstwo, Stany zagrożenia życia w chorobach sercowo-naczyniowych, pedagogika specjalna ściaga, choroba wieńcowa, interna, zagrożenia życia unoworodków, Teoretyczne podstawy wychowania-prezentacja, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa RKO, Farmakologia-wykład1, Program profilaktyczny program profilaktyki agresji - Wiedza na agres, program KRATA do obliczania belki, kratownic , Konspekt do klasy IV - I pomoc, Florian Znaniecki, Przepisany zeszyt cw. Mikroekonomia sem 1, Metody nauczania - dydaktyka, Dorobek pedagogów odrodzenia Jan Ludwig Vives, Bracia wspólnego życia, kierunki współczesnej pedagogiki- egzamin, Wcześniactwo, wady rozwojowe, opieka przed i po porodowa, Metody kształcenia, Zagadnienia Prawo Administracyjne, zasady prawne wykonywania zawodu pielęgniarki, program promocji karmienia naturalnego, Starość jako faza życia, Styl życia kobiety ciężarnej, Ratownictwo, Niepełnosprawność - praca, notatki z zajęć o krwi z fizjologii, filozofia, bardach prawo konstytucyjne skrypt, Kaniulacja obwodowych naczyń żylnych, szczepienia, : Zaopatrzenie ortopedyczne i protezowanie pacjenta po amputacji., ściąga do egzaminu z pedagogiki resocjalizacyjnej, Zachowania przestępcze, Erazm z Rotterdamu - poglądy pedagogiczne., rehabilitacja po zawale mięśnia sercowego, fama test, pielęgnarstwo rozwoj pielęgnarstwa polskiego, Prasa do wtłaczania tulei na czop, filozofia nowożytna i współczesna- wyklady, atopowe zapalenie skóry u dzieci, Mózgowe porażenie dziecięce, Czynności poznawcze - wrażenia, spostrzeżenia, pamięć i myślenie., Pytania dyplomowe cz.2, Reumatoidalne zapalenie stawów, szacka-opr, Kompetencje pielęgniarki w POZ, Udary mózgu, Krople, RECENZJA KSIĄŻKI Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały ..., PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, układ oddechowy, Teoretyczne podstawy wychowania, psychiatria, Pielegnowanie dziecka z chorobami skornymi, Proces pielęgnowania z zaburzeniami psychotycznymi, Zakażenie, rodzaje stanów zapalnych, chirurgia, alkoholizm, wyniszczenie nowotworowe, Profilaktyka chorob nowotworowych narzadow rodnych, Łobocki Mieczysław - ABC wychowania, Wstrząs, ergonomia, Algorytmy, Pilch , Leparczyk , Pedagogika Społeczna , studum przypadku z chirurgi, Zdrowie i choroba - definicja i wyjaśnienie, STYLE WYCHOWANIA W RODZINIE, Narodziny i rozwój najstarszych uniwersytetów Europy., Dokumentacja edukacji zdrowotnej- stres, istota współczesnego pielęgniarstwa, supkultura młodzieżowe, człowiek-istota społeczna, PORADNICTWO PEDAGOGICZNE, Wywiad i ankieta, poród, oparzenia, Media w edukacji zarys ogólny - wykład, test z opieki długoterminowej , Etapy badań pedagogicznych, choroby zakaźne -ściaga, CHOROBY ZAKAŹNE WIEKU DZIECIĘCEGO ? DZIAŁANIE PIELĘGNACYJNO ? OPIEKUŃ, PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ, Cewnikowanie pęcherza moczowego, Pielęgniarstwo bariery komunikacji z pacjentem, Pediatria - Wszystko z pediatrii potrzebne do egzaminu, Rola pielęgniarki szkolnej nad niepełnosprawnym uczniem, Wskazówki żywieniowe osób w podeszłym wieku, chemia podstawy - ściągi, Wady wrodzone u noworodka, Psychiatria- procesy poznawcze, Biomedyczne podstawy rozwoju cżłowieka, Notatki z logiki, Chemia Fizyczna zadania, wszesnoszkolna i przedszkolna, Mechanika Płynów - ściągi, niedostosowanie społeczne, BHP znaki ostrzegawcze w ochronie przeciwpożarowej, Promocja zdrowia przewlekle chorych i niepełnosprawnych, Behawioryzm w psychologii, książka "podstawy współczesnej pedagogiki" Stefan Kunowski, Aktywność fizyczna., Podstawy zarządzania dr M. Szeloch, Matematyka wykłady, opieka położnicza, Strona bierna w języku polskim, Tworzenie mapy kategorialnej, bud teorii nauk.,paradygmaty społeczne, Prezentacja o Pedagogice Wczesnoszkolnej, Pamięć - proces kodowania i przechowywania efektów aktywności poznawczej, macierze i wyznaczniki, Zagadnienia na egzamin z wpr. do pedagogiki, bulimia, Gimnastyka oddechowa, Geriatria wyklady, Rozpoznanie zawału serca EKG, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, pojecia pedagogiczne, Zimbardo Philip - Psychologia i Życie, kształcenie wielostronne według Okonia, praca z geriatrii, czas wolny dzieci i młodzieży, Arkusz zbierania danych, amputacja, pedagogiki specjalna, Nauczyciel - zawód, misją czy powołanie, Pedagogika społeczna-pytania i odpowiedzi, Zjawisko agresji i przemocy, Nowe Wychowanie jako źródło inspiracji dla rozwiązań alternatywnych, zapalenie płuc, Potencjalnie odwracalne przyczyny NZK 4h i 4t, Subdyscypliny pedagogiki, społeczna, opiekuńcza, specjalna itp., Platon - uczta + opracowanie, promocja zdrowia 1, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 1 (rar3/3), Rehabilitacja, mikrobiolgia, zdrowie publiczne, Układ pokarmowy, Badanie stanowiska pracy metodą fotograficzną, Taksonomia celów kształcenia, zagadnienia na egzam z pedagogiki społecznej, modele nauczania, metody uczenia się i zapamietywania, Od Studium Generale do Szkoły Głównej - dzieje uniwwersytetów w Polsce, opracowanie na pedagogike z B. Śliwerskiego, Patologia społeczna całość, Proces pielegnowania nieprzytomnego, Układ wewnętrznego wydzielania, resocjalizacja, Historia myśli pedagogicznej-kolokwium ze średniowiecza, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa BLS u dzieci i u dorosłych., Psychiatria, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - ściągi - WSKIZ, HIV, budowa, wrota zakażenia, zapobieganie, leczenie, rola pielegniarki w zapobieganiu chorobom zakaznym hiv, wzw b, wzw c , Zagadnienia do egzaminu z historii wychowania część 1, iniekcje domięśniowe, sztopmka-socjologia, autoCAD3d - proste rysunki, PRZEMIANY GOSPODARCZE NA ZIEMIACH POLSKICH NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU, Położnictwo, Istota aktywnej polityki społecznej, Inteligencja, test z opieki długoterminowej , wstrząs, Nowotwory sutka, BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU CZŁOWIEKA - WPŁYW ŻYWIENIA NA ROZWÓJ I ZD, Marginalizacja społeczna., wzory na egzamin z mikro, Zachowania suicydalne (Ringel), piel europejskie, Biochemia, Historia administracji, Psychiatria- rola rodziny w terapi pacjenta, Socjologia - opracowanie dot. rodziny, Historia wychowania, Termodynamika - przykładowe zadania, Pobieranie krwi i wykonywanie OB, socjologia - ściąga, przemoc wobec dziecka, Zadania z zaliczenia wytrzymałości materiałów - zestaw E PWSZ IP E-g, KORZYŚCI KARMIENIA NATURALNEGO, anatomia i fizjologia serca, Dokumentacja edukacji zdrowotnej AIDS, Zagadnienia dot. teori wychowania, biomedyki, teori kształcenia., Ostra niewydolność oddechowa, Ekspozycja zawodowa pielęgniarki, układ dokrewny, medycyna ratunkowa, substabtancje psychoaktywne i ich wpływ na organizm, Emocje,stres psychologia zdrowia, Ogólne zasady żywienia, Zaburzenia czynności poznawczych, psychologiczne podstawy wychowania i nauczania, Opracowane pytania na egzamin z PEDAGOGIKI WCZESNOSZKOLNEJ, pedagogika , Karmienie naturalne niemowląt, Masaż klasyczny, Ocena przedoperacyjna stanu chorego w anestezjologii, Studium przypadku z pediatri, Współczesne nurty socjologii ściąga, Depresja - stan zagrożenia w psychiatrii, Zdrowie publiczne., teoria wychowania, Fizjologia testy , Zabawy ruchowe dla dzieci młodszych, Bauman Zygmunt - Dwa szkice o moralnosci ponowocze, socjologia sem I 1 kolokwium, PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA, 28 najważniejszych zagadnień Pedagogiki, Prawo cywilne wykład 1, podst.badania i pomiary w ocenie stanu zdrowia chorego dziecka i doros, choroby genetyczne , Pedagogika społeczna ćwiczenia 3 i 4, Gruzlica, podawanie insuliny, RODZINA W DOBIE PRZEMIAN, specjalizacja blok ogolnozawodowy, „Wybrane zjawiska patologii społecznej-główne kierunki profilaktyki.”, Teoretyczne podstawy zaburzeń zachowania, geneza i rozwój pedagogiki jako nauki, Filozofia STAROŻYTNOŚĆ, ŚREDNIOWIECZE, PONOWOCZESNOŚĆ, pedagogika, Moralność, etyka, kryteria, Hobbes, Formuowanie celów operacyjnych, teoretyczne podstawy wychowania wg Łobockiego, taksonomia i cele kształcenia, wywiad ratowniczy, Biomedyka - rozwój dziecka, rechabilitacja, Żywienie naturalne i sztuczne niemowląt, narzędzia , choroby zakaźne wieku szkolnego, Collegium Nobilium - program nauczania, wychowanie, regulamin, zasady., Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 1 (rar2/3), anatomia całość, Potrzeby zdrowotne, prostytucja, Ściąga z socjologii pytania i odpowiedźi, podstawy logopedii, recenzja książki ?Krzyczeć, bić, niszczyć?. Agresja u dzieci w wieku d, Dom pomocy Społecznej w jaskulinie, Asystowanie w czasie badań diagnostycznych, pielegniarstwo- psychiatria, pedagogika opiekuńcza, Socjologia - stres, Problem alkoholizmu wsród młodzieży, Pedagogika wczesnoszkolna, Pedagogika międzykulturowa-Szkudlarek, Dokumentacja pracy fizjoterapeuty, Sytuacje trudne i ich rodzaje oraz ich skutki, Serce i Płuca - posłuchaj, ściągi psychologia kliniczna, Prezentacja o Unii Europejskiej, CVC- wkłucie centralne, współczesne dylematy w pracy pielęgniarki, Cukrzyca, a ciąża, Eksperyment pedagogiczny, Podstawy organizacji i zarządzania, arkusz obserwacyjny, promocja zdrowia 3, proces pielegnowania, Janusz Korczak, antropologia kulturowa, Sieroctwo społeczne i naturalne, metodologia badań w pedagogice, stadia rozwoju PIAGETA, Struktura pedagogiki, medycyna ratunkowa, Tendencje przemian rodziny, Procesy technologiczne - projekt, Niewydolność oddechowa, Choroby w pediatrii, diagnostyka pedagogiczna, Mikrobiologia, rozwoj w ciagu calego zycia, Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych, pedagogika pracy, Pomoce naukowe z Patologi (ściągi), Problemy społeczne ich zakres oraz jak państwo im zapobiega, Badania fizykalne, Scenariusz zajęć w szkole podstawowej z treningu interpersonalnego, Pytania dla Pacjeta z oddziału kardiologicznego, Postępowanie ratownika we wstrząsie krwotocznym., Wpływ aktywności fizycznej na życie człowieka, drgawkowy stan padaczkowy, Jan Amos Komeński, egzamin- rehabilitacja, postępowanie zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki, Zadania z geometri wykreślnej Z. Sysak, ściąga nieprzystosowanie społeczne, urazy klatki piersiowej, Jan Amos Komeński, Ekonometria, Fizjoterapia w ZZSK, zarządzanie w piel., Cukrzyca, spiączki cukrzycowe, Tryb rozkazujący w języku polskim, Całki - wzory, Wirusy zapalenia wątroby, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, proces pielęgnowania pacjenta z rakiem krtani, zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży, postawa młodzieży wobec ludzi starszych, Arystoteles, Teoretyczne podstawy wychowania, Mikrobiologia [wykład IV], prawoznawstwo, Jan Amos Komeński biografia i twórczość z omówieniem, ściąga-psychologia społeczna, dieta w chorobach wątroby, farmakologia 2 wykład, psychologia rozwojowa, Pierwszy okres filozofii,przedstawiciele, Polityka Społeczna, napary, odwary, maceraty, wyciągi, nalewki, krople, toaleta drzewa oskrzelowego u dziecka zaintubowanego, Finanse - ściąga - WSKIZ, Rysunek złożeniowy przekładni 2-st (zęby p-p), Janusz Korczak- pedagog, Porada w zakresie samokontroli i samobadania piersi, Skrawanie - skrypt, Biomedyczne podstawy rozwoju, Psychologiczna analiza wychowania i oddziaływania wychowawcze, Prawo rodzinne i opiekuńcze opracowane pytania na egzamin, Działalność Karola Wielkiego wobec oświaty, Rodzina, Udział pielęgniarki w profilaktyce chorób pasożytniczych., katalog problemów pielegnacyjnych - pediatria, urazy klatki piersiowej, jamy brzusznej itp, Motywacja , Odmiana rzeczowników trudnych i nieregularnych, BLS-AED-PREZENTACJA, Projekt podnośnika, intensywna terapia pacjentow z obrażeniami po urazowymi, filozofia ściągi II, John Locke, zaburzenia rytmu serca, Doktryny pedagogiczne, objawy, Systemy pedagogiczne, różne diagnozy pielęgniarskie, konspekt z prezentacji problemu prostytucji, Biofizyka, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, MRI prezentacja, Technologia Budowy Maszyn - wykłady, ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 1, Pomiar temperatury, ZDM - zespół dziecka maltretowanego, pojęcia na teoretyczne podstawy wychowania , zdrowie publiczne 2, Pierwsza pomoc, grupy rowiesnicze pokolenia, Notatki z pedagogiki społecznej nr 2, metody i zasady nauczania, Postawy młodzieży wobec osób starszych, pielegniarstwo europejskie, Biomedyczne podstawy rozwoju, Osobowość nauczyciela i wychowawcy, Pedagogika społeczna- wykład , Socjologia, odpowiedzi na zaliczenie UWB, Biochemia, Nysa Piel. pomostowe, Pedagogika społeczna-pytania na egz. , bhp z elementami ergonomii, odleżyna, ocena stanu pacjenta wg kategorii, Socjologia, Grupa Społeczna, Samokształcenie neurologia, Zaburzenia odżywiania się, Rodzina a uzależnienia, Pedagogika opiekuńcza ściąga, komunikacja werbalna i niewerbalna, badanie neurologiczne, Helena Radlińska, Socjologia edukacji w. 1, Andragogika, Henryk Rowid i jego szkoła twórcza, Wstęp do Zdrowia Publicznego, Patogeneza osteoporozy, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - zadania - WSKIZ, Inhalacja u niemowląt, pedagogika krytyczna-plusy i minusy, Filozofia ściaga - podstawy, proces pielęgnowania pediatria, Katalog łożysk tocznych kulkowych zwykłych d=20-100, Treści kształcenia, Wybrane zagadnienia z filozofii 08/09 wykłady rok1 cz.1, edukacja pacjenta w zakresie leczenia marfiną, PODSTAWY ORGANZIACJI I ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Epidemiologia. Zakażenia szpitalne. Wykład., Działaność opiekuńczo - wychowawcza środwiska lokalnego, logika dla opornych-wieczorek, Tożsamość, Karmienie naturalne, Psychospołeczne problemy ludzi niepełnosprawnych i ich rodzin, Wychowanie, Mikrobiologia notatki z wykładów, Profilaktyka chorób zakaźnych, szczepienia, Niedokrwistość, komunikacja interpersonalna, zagadnienia na internistyczne cd, Piel. pacjenta z Azhaimerem, Nowe Wychowanie cd. i pedagogika personalistyczna cz.1, chirurgia, KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE, Znaczenie terapii zajęciowej, Podstawy zarządzania slajdy, Dydaktyka, standardy nauczania ,pielęgniartwo, Pierwsza pomoc BLS( pokaz multimed.) dla szkoły podstawowej, Proces nauczania, Patologie społeczne , Dietetyka, Elementy prawa - wykłady - WSKIZ, edukacja międzykulturowa, Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna, skrypt socjologii ogólnej, Motywacje i emocje, spostrzeganie, percepcja, zmysły, receptory, padaczka, marginalizacja starości, teoria wychowania - ściąga, slajdy Florencja NIHTINGALE, Praca a stres, SOCJOLOGIA WYCHOWANIA - WYKŁAD 2, historia filozofii, PRAWO CYWILNE pytania egzaminacyjne i odpowiedzi, filozofia i etyka, Choroby demielinizacyjne, STANDARD POSTĘPOWANIA PO PROTEZOPLASTYCE BIODRA, Ściągacz do łozysk, Machiavelli "Książe", scenariusz zajęć zintegrowanych, I pomoc, Pojęcia i systemy pedagogiczne, choroba wrzodowa, EKG, Badnia fizykalne, pedagogika semestr I ściąga, Samobójstwa, bhp_stanowisko komputerowe, inteligencja, konspekt zajęć z etyki, materieły do fizykoterapii, chirurgia , bezdomność, Samokształcenie, a edukacja permanentna dorosłych , Ostra biegunka, stany naglace w opiece paliatywnej, koło pielegniarstwo pediatryczne, patologie społeczne, wywiad, rodzaje wywiadów, Badanie neurologiczne, Bibliografia dot. Zakładów Karnych, medycyna ratunkowa, andragogika wyk?‚ady, ekg, ratownictwo medyczne, ANATOMIA, Jak napisać pracę dyplomową w OpenOffice, socjologia, projekt składowiska odpadów - gospodarka odpadami, podstawy pielęgniarstwa, Rehabilitacja po endoprotezoplastyce bezcementowej, analiza i zasady stosowania podstawowych umiejętności pracownika socj., Geneza i rozwój pedagogiki, med katastrof, Socjologia wychowania wykłady, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 2, triage, Pozytywizm, naturalizm, scjentyzm, humanizm, paradygmat, pedagogika antyautorytarna i autorytarna , Szkoła alternatywna "Dla życia przez życie" Owidiusz Declory, Ziemie polskie na przełomie xix i xx wieku, bad.fizykalne, upośledzenie intelektualne, KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ, Subkultury, Strona bierna w języku polskim-ćwiczenia, Kilka pytań z biochemii, Proces pielęgnacyjny astma, Teoria nowoczesnych metod kształcenia, in vitro, medycyna ratunkowa, Poglądy pedagogiczne Szymona Marycjusza z Pilzna, nietrzymanie moczu, różne zagadnienia z politologii, Kamica i zapalenie pęcherzyka żółciowego, WYBRANE KATEGORIE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ, Psychologia - ściąga rok I, historia wychowania średniowiecze, koncepcja idealnego domu dla ludzi starszych, zarzadzanie, pedagogika ogolna, Filozofia, poród, Psychologia Społeczna-Repetytorium, pytania na egzamin z wychowania współczesnego, nienarkotyczne leki p/bólowe, Opieka paliatywna, pediatria, Proces pielęgniarski pediatria biegunka wywołana rotawirusem, Nadciśnienie- prezentacja, poczucie własnej wartości, Antypedagogika- istota, geneza, przedstawiciele, Proces pielęgnowania RZS, Prawo konstytucyjne, opracowania pytań, Instytucja totalna w koncepcji Ervinga Goffmana, Prawo pracy wykład 2, Wprowadzenie do socjologii - ćwiczenia 1, interna, BHP, opracowanie pytań do egzaminu, Oparzenia- prezentacja, praca edukacyjna Nikotynizm, Pedagogika pozytywistyczna: psychologizm, socjologizm, scjentyzm, pkultury, Strategie kształcenia i typy lekcji, Wał korbowy przenośnika wstrząsowego, Streszczenie książki historia wychowania józefa miąsy, wykłady z poz II rok pielęgniarstwo, Wywiad, metodologia zagadnienia, Projekt wału, gruźlica-slajdy, odzywianie kobiet w ciazy i karmiacych, Leki działające na układ sercowo-naczyniowy, Rozwój dziecka pierwszy rok , Scenariusze zajęć, Urologia, Narkotyczne leki przeciwbólowe, Mikrobiologia-wykład, EMPATIA, Techniki oddziaływań wychowawczych- techniki oparte na dramatyzacji., Maurice Debesse, układ nerwowy, Jan Jakub Rousseau, patologia, Logika, Fizjologia notatki z wykładów, Przekładnia walcowo - stożkowa, Literatura dziecięca KOLOKWIUM II ROK Pedagogika wczesnoszkolna, OSOBOWOŚĆ JAKO PODMIOT I PRZEDMIOTT WYCHOWANIA, urazy, geriatria, Etyka, Anatomia, miastenia, proces uczenia się, funkcje trzustki, socjologia edukacji... wykłady, Oparzenia - rodzaje, stopnie, postępowanie, zakażenia połogowe, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, teoretyczne podstawy wychowania, recenzja książki o tematyce pedagogicznej, Biologia medyczna - zagadnienia 1 semest fizjoterapia, pomoc przedlekarska, Nerwice społeczne, geriatria studium przypadku, zarządzanie strategiczne, Chirurgia-obrażenia głowy, Katalog łożysk kulkowych zwykłych, Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych, dydaktyka ogólna, Historia wychowania, CHIRURGIA, EPIDEMIOLOGIA.doc, podmiot w pielęgniarstwie, Koła zębate, Konspekt zajęć wychowawczych, proces choroby nowotworowej dziecka, Wstrząs anafilaktyczny, pierwsza pomoc, Pedagogika rodziny MGR ELŻBIETA BŁASZCZYK - KUBIELSKA , urazy układu moczowego, płynoterapia, dieta ubogobiałkowa, Zdrowie Publiczne. System opieki zdrowotnej w Polsce - akty prawne, Historia myśli pedagogicznej, John Dewey - Twórca nowego kierunku w pedagogice i szkoła pracy, zespół nerczycowy, Teoria litaratury - Ingarden, Psychologia rozwojowa i osobowości, Chirurgiczne mycie rąk, Antropologia kulturowa , Przemoc wobec dziecka w rodzinie, Dezynfekcja ? zasady i mechanizmy. Najczęściej stosowane środki., I pomoc na miejscu wypadku, ściąga z dietetyki, zdrowie jako potencjal i wlasciwosci czlowieka oraz jego kontekst zyci, Meteorologia, CHARAKTERYSTYKA EMOCJI, Postępowanie po ekspozycji zawodowej na zakazenia wirusami HIV, HCV..., Marketing - wykłady - WSKIZ, Geologia i geomorfologia - Minerały, Media w edukacji - teorie mediów, formy organizacyjne nauczania i środki dydaktyczne, kardiologia - prezentacje, kompetencje pielegniarki POZ, "Intensywna terapia i wybrane zagadnienia z medycyny ratunkowej", Neurologia-urazy głowy i rdzenia kręgowego, Zasady rozcieńczania penicyliny krystalicznej, Typy społeczeństw, prawoznawstwo, Emulsje, Zawiesiny, Emulgatory, Budowa stawu kolanowego, gramatyka - podstawy, Gastrostomia, Szkolnictwo polskie pod zaborami, program resocjalizacyjny STOP dla przestępców seksualnych, Refleksje własne dotyczące pracy naukowej Śliwerskiego, Proszki, czopki, Żywienie w chorobach układu krążenia, Dcabzne BEST AFFILIATE PROGRAM Pcalgjj, PSYCHO -ŚCIĄGA, Rola Światowej Organizacji Zdrowia i innych organizacji międzynarodowy, Padaczka-prezentacja, Sieci komputerowe - projekt sieci, Roland Barthes "Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań", Cukry i tłuszcze - farmakognozja, Psychologia - definicje, praca socjalna zagadnienia egzaminaczjne, Emocje, zagadnienia na internistyczne cd, Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, nadciśnienie, ściąga z mikroekonomii, Chirurgia szczękowa, wykład, pierwsza pomoc medyczna czy tam przedmedyczna, niewydolnośc oddechowa i krążenia pediatria, Pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika międzykulturowa, proces pielegnowania zapalenie płuc, Zmiana bielizny pościelowej choremu leżącemu w jedna pielęgniarkę, system prawny RP, Rola społeczno zawodowa pielęgniarki- prezentacja., Prawa osób niepalących, poczatki wychowania, poglady Komeński Lock Herbart Spencer, CZYM JEST WYCHOWANIE CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEGO PERSONALISTYCZNA KONCEPCJ, Subkultury Młodzieżowe, Patofizjolgia, metodologia badań społecznych, prace zaliceniowe, logika, Omdlenia - Algorytm postępowania w omdleniach., Radiologia, Socjologia, rozwoj dziecka 3 - 6 lat, szkodliwość palenia tytoniu, Proces pielęgnowania w Hypotrofii, zasady wykonywania zawodu przez pielęgniarki cz3, scenariusz do zajęć z agresji 2, współczesne kierunki pedagogiczne, europejskie, Pedagogika pozytywistyczna, Farmakologia, Psychologia humanistyczna, system oświatowy Niemiec, Test kr?????????‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???,