proces pielęgnowania, proces pielęgnowania pacjenta neurologicznego, Proces pielęgnowania nadciśnienie tętnicze, Proces pielęgnowania neurologia, udar mózgu, Proces pielegnowania z pielegniarstwa internistycznego, Proces pielęgnowania na 5, Proces pielęgnowania pacjenta z nowotworem płuc, Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z nadcisnieniem tętniczym - WSHE, proces pielęgnowania z pediatrii , Proces pielęgnowania pacjenta z niewydolnością oddechową w POCHP, Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą, Proces pielęgnowania z wieloma problemami zdrowotnymi, Proces pielęgnowania w chorobie Alzheimera, Proces pielęgnowania - udar mózgu (neurologia), Proces pielęgnowania neurologia, udar mózgu, Proces pielęgnowania w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym, Proces pielęgnowania - marskość wątroby, Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirurgii, Proces pielęgnowania psychiatria, Proces pielęgnowania, Opieka nad dzieckiem z biegunka- konspekt, proces pielęgnowania chorego po udarze, proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania, pediatria, proces pielęgnacyjny z interny, Proces pielęgnowania w pediatrii, proces pielęgnowania pediatria, rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z depresją, Podstawowe założenia modelu/teorii pielęgniarstwa Dorothy Orem, Chirurgia proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania z chirurgii, Proces pielęgnowania - ginekologia, PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA, cukrzyca, Pielęgnowanie chorego z ostrą niewydolnością krążenia, Pediatria- proces pielęgnowania, Proces pielegnowania z anestezjo, standardy w pielegniarstwie, Geriatria proces pielegnowania, Schizofrenia - proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania, Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z astmą oskrzelową, nadciśn ienie problemy pacjenta, Proces pielęgnowania Choroba Parkinsona, Opieka pielęgniarska nad pacjentem po złamaniu szyjki kości udowej., Pielęgnowanie pacjenta z zaburzeniami układu nerwowego, proces pielęgnowania - położnictwo, PIELĘGNIARSTWO - pytania na obronę, proces pielęgnowania pacjenta z POChP, proces pielęgnowania pacjenta z niewydolnością oddechową w POCHP, Socjologia zagadnienia na kolokwium, proces pielęgnowania zapalenie płuc, Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem w chorobach wieku podeszłego., plan opieki pacjenta z zapaleniem płuc, opieka paliatywna, METODOLOGIA badań pedagogicznych do egzaminu, Zadania pielęgniarki wobec dziecka hospitalizowanego, Rola i zadania pielęgniarki w POZ, proces pielęgnowania, proces pielęgnowania interna, Zdrowie Publiczne - System opieki zdrowotnej w Polsce, Proces pielęgnowania - oddział intensywnej opieki medycznej, proces pięlęgnowania , proces pielęgnowania, proces pielęgnowania, proces pielęgnowania pacjenta, Proces pielęgnowania (kardiologia), testy z chirurgi, pielęgnacja pacjenta z zapaleniem płuc, test z chirurgii, Proces pielęgnowania- oddział dziecięcy, proces pielęgnowania, bank pytań, proces pielęgnowania- rak piersi, edukacja pacjenta w cukrzycy-rola pielegniarki, Proces pielęgnowania- ginekologia, Proces pielęgnowania niedokrwienny udar mózgu POZ, Stomia- pielęgnowanie, STANDARDY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ WOBEC PRZEWLEKLE CHOREGO , Pielęgnowanie w chorobie nowotworowej kości, Proces pielęgnowania- ginekologia, interna proces pielegnacyjny z zawałem mięśnia sercowego i hiperlipide, Proces pielęgnacji chorego na POCHP, Plan opieki nad niemowlakiem, Wprowadzenie do psychologii, Procedura przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego, Proces pielęgnowania pacjenta i jego rodziny w środowisku domowym, proces pielegnacyjny, Wprowadzenie do pielęgniarstwa, Proces pielęgnowania - interna, Metodologia Badań Naukowych, Pielęgnacja i rehabilitacja chorego po amputacji., Formy opieki nad osobami w starszym wieku. Rola pielęgniarki rodzinnej, historia wychowania- pytania i odpowiedzi do egzaminu, proces pielęgnowania z chirurgii, Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem geriatrycznym w schorzeniac, Endoproteza stawu biodrowego-proces pielegnowania, Opieka Paliatywna, Pediatria - konspekt z wykładu, Edukacja pacjenta z cukrzyca typu 1, Proces pielęgnowania chorej na zapalenie przydatków, badania fizykalne testy, Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom wewnątrzszpitalnym, Konspekt zajęć z Pierwszej Pomocy dla klasy 6, Stany zagrożenia życia, Pielęgnowanie chorych z chorobami układu oddechowego, Pielęgnowanie pacjenta z ostrą niewydolnością oddechową, zlamanie szyjki kości udowej, specyfika procesu pielęgnowania wobec chorych neurologicznie, Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem terminalnie chorym, socjologia kilka zagadnien na egzamin, Proces pielęgnowania po usunięciu perforowanego wrzoda żołądka, proces pielęgnowania, Kobieta ciężarna - proces pielęgnowania, Proces pielęgnacyjny pacjenta ze stomią, Teoria pielęgnowania, Cele wychowania, samokształcenie z chirurgii, Proces pielęgnowania jako metoda pracy pielęgniarki, Proces pielęgnowania w wybranych chorobach układu krążenia u dzieci, Metodologia- ściąga, ETAPY PROCESU PIELĘGNOWANIA ROLA PIELĘGNIARKI W USTALANIU DIAGNOZY, TECHNIKI BADAŃ PEDAGOGICZNYCH , Pielegnowanie, psychologia egzamin I rok pedagogika, proces pielęgnowania po cięciu cesarskim, Geriatria-proces pielęgnowania, Promocja zdrowia - plan metodyczny zajęć, proces pielegnowania-interna, Problemy pielęgniarskie u pacjenta w OIT, Zaburzenia rytmu serca, Proces pielegnowania kłębuszkowe zapalenie nerek, chory z astmą oskrzelową, test 1 z pielęgniarstwa anestezjologicznego, Proces pielęgnowania pacjenta oparzonego, Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród osób otyłych i z, proces pielęgnacji , Rola Pielęgniarki w opiece nad pacjentem nieprzytomnym, Organizacja systemu ochrony zdrowia, Geriatria ściąga, wyrostek robaczkowy, proces pielęgnowania neurologia, SPRAWOZDANIE Z OPIEKI NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ TYPU II, historia wychowania w pigulce, Choroby dróg oddechowych u dzieci, problemy opiekuńcze pacjenta z udarem mózgu, CHOROBA WRZODOWA żOŁĄDKA I DWUNASTNICY. , rola i zadania pielęgniarki w NZK, proces pielęgnowania na internę, Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z hemofilią, PRACA ZALICZENIOWA Z METODOLOGII BADAŃ, pielegnowanie niepelnosprawnych, Zasady opieki nad pacjentem we wstrząsie, Egzamin - Psychologia Ogólna, zapalenie płuc, proces pielęgnowania, METODOLOGIA pojęcia metody fazy procesu badawczego, opieka w połogu fizjologicznym, Konspekt- pęcherzyk żółciowy, Ból w chorobie nowotworowej, Udar Mózgu, Konspekt do zajec praktycznych, test z pediatrii II rok, Postępowanie z chorym ze stomią jelitową, alkoholizm wśród młodzieży, proces pielęgnowania, tabela lekow, ściąga ze wstępu do socjologii, test 2 z pielęgniarstwa anestezjologicznego, Proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania...najczęściej spotykane, Proces pielęgnowania-położnictwo, Pielegnowanie, Szkolnictwo w starożytności Sokrates,Platon,Arystoteles,Kwintylian, METODOLOGIA ankieta wywiad obserwacja eksperyment focus monografia, Problemy etyczne i moralne pielęgniarki w dobie współczesnej medycyny , ściąga/teoretyczne podstawy wychowania, Historia wychowania i myśli pedagogicznej w skórcie, Standardy opieki pielęgniarskiej chorego nieprzytomnego, okresy rozwojowe człowieka, plan pielęgnacji chorego z POCHP, Opieka środowiskowa, Zmiany w układach u osób starszych, geriatria, Rehabilitacja-Odleżyny, Podstawy zarządzania - skrypt, Problematyka nadcisnienia tetniczego, pielegnacja pacjenta po udarze mózgu, proces pielęgnowania w reumatologii, rak piersi, proces pielęgnowania urologia, Rola i zadania pielęgniarki w POZ, życie ze stwardnieniem rozsianym, zapalenie oskrzelików u dziecka proces pielegnacyjny, pielęgniarstwo ratunkowe, karta Przebieg praktyk, proces pielęgnowania, endoproteza stawu biodrowego i kolanowego, badania fizykalne pielegniarstwo, zapobieganie zakażeniom szpitalnym, Opieka pielęgniarska nad pacjentem z procesem rozrostowym OUN, Praca licencjacka - Higiena bielizny i odzieży szpitalnej warunkiem..., Janusz Korczak- Prezentacja, SPECYFIKA PRACY Z PACJENTEM NEUROLOGICZNYM, Drogi szerzenia się zakażeń szpitalnych. Zapobieganie i zwalczanie zak, historia wychowania- streszczenie, zespol stopy cukrzycowej, Proces pielęgnowania dziecka z nerwicą, Testy z interny, Opieka nad chorym umierającym -praca zaliczeniowa, Tabela lekow, edukacja pacjenta w cukrzycy-rola pielegniarki, Badania fizykalne, Pielęgnowanie dziecka z porażeniem mózgowym, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, rola i zadania pielęgniarki w POZ, diagnoza pielęgniarska osoby samotnej w środowisku wiejskim, Pytania z egzaminu lekarskiego LEP, Pedeutologia opracowanie zagadnień na egzamin, program edukacyjny dla chorego z cukrzyca, metodologia badań pedagogicznych - pozostałe techniki/ metody badawcze, Proces pielęgnowania - ból, Dodaktyka ogólna / teoretyczne podstawy kształcenia, podstawy pielęgniarstwa na egzamin dyplomowy, Proces pielęgnacyjny dziecka z ZN, interna studium przypadku, Psychologia społeczna - do egzaminu, teoretyczne podstawy wychowania, Neurologia ściąga, Podstawy pielęgniarstwa i badania fizykalnego, Konspekt, proces pielęgnowania metodą Neuman, Ankieta, standard opieki dziecko odwodnione, Sytuacje wskazujące na dylematy etyczne pracy pielęgniarek. Sytuacje m, Współczesne kierunki pedagogiczne, Zdrowie Publiczne, Filozofia, pedagogika społeczna, rak piersi, procespielęgnacji 2, Diagnoza i plan opieki nad chorą po operacji tarczycy., Test z socjologii ~PIOTR SZTOMPKA~, konspekt - profilaktyka raka piersi, Teorie pielęgnowania, edukacja pacjenta ze stomią, o lekach -dla pielegniarek, Wykazy leków, dawki i dawkowanie leków u dzieci, proszki, tabletki, Ostra niewydolność oddechowa, ściąga psychologi I semestr, Opieka długoterminowa nad chorym z przewlekłą niewydolnością krążenia, ściąga - wprowadzenie do psychologii, cukrzyca, Recenzje artykułów pedagogicznych, Osobowość, struktura osobowości, teorie osobowości, Choroba Alzheimera, anestezjologia, empatia pielegniarki wobec umierającego dziecka, pielęgnacja stopy cukrzycowej, pielegniarstwo, Monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe w oddziale Intensywnej Tera, Przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych, Zagadnienia do egzaminu z podstaw pielęgniarstwa, Cukrzyca - typy, objawy, leczenie, pielegniarstwo-zdrowie publiczne, teoria wychowania pyt i odp, Wspierająca rola pielęgniarki wobec pacjenta i jego rodziny, Pyatnia z chirurgi, socjologia niektore pojecia, pierwsza pomoc w różnych stanach, Rehabilitacja i Pielęgnowanie Pacjentów z SM, geriatria, projekt badawczy, zagadnienia na dydaktykę, PROCES PIELĘGNOWANIA W ŻYLAKACH KOŃCZYN DOLNYCH, Charakterystyka wybranej choroby wieku starczego: proces pielęgnowania, proces cukrzyca, Badnia fizykalne, modele pielęgnowania, Zagadnienia socjologiczne- Szacka, choroby zoladka i dwunastnicy, Teorie i filozofia pielegniarstwa, historia myśli pedagogicznej-wychowania, cukrzyca typu 2, ZAGDANINIA DO EGZAMINU Z CHIRURGII I PIELEGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO (Św, konspekt edukacyjny, osteoporoza, promocja zdrowia, endoproteza, Pielęgnowanie dziecka z chorobą nowotworową, Metodologia badań pedagogicznych, PIELĘGNOWANIE PACJENTA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ O NIEPOMYŚLNYM ROKOWANI, program edukacyjny-anoreksja, proces pielęgnowania kobiety ciężarnej, Wzór obserwacjji pacj.z udarem mózgu, Rola opoekuna medycznego w zaspokajaniu potrzeb biopsychospołecznych, zaburzenia odżywiania osob starszych, pielegnacja po usunieciu pecherzyka zolciowego, Opieka pielęgniarki środowiskowej nad przewlekle chorym, badania fizykalne, sztompka, badania fizykalne testy, Opracowane zagadnienia na egzamin z socjologii, Psychologia rozwojwa, Profilaktyka raka szyjki macicy, Rak szyjki macicy, Filozofia: teoria poznania, metafizyka, etyka, Ciała Obce - LARYNGOLOGIA, Dokumentacja edukacji zdrowotnej - cukrzyca, Pielęgniarstwo Psychiatryczne, Teoretyczne podstawy wychowania dr Szablewska, Definicje pedagogiczne, Definicja zdrowia WHO, profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia, Pielegniarstwo, promocja zdrowia, edukacja zdrowota, proces pielęgnowania, depresja w wieku starszym,podeszłym, ratunkowa ocena EKG, cierpienie i śmierć w życiu człowieka, Proces pielęgnownia stabilna dusznica bolesna, choroby układu oddechowego, Opieka nad pacjentem z niedrożnością jelit, proces pielęgnacji 1, Psychologia - ściąga, Rehabilitacja w reumatoidalnym zapaleniu stawow, edukacja pacjenta z depresją, Wspierająca rola pielęgniarki nad chorym i jego rodziną, Rola czasu wolnego w życiu podopiecznego DPS -, Wprowadzenie do psychologii, badania fizykalne , Podopieczny przewlekle chory. Planowanie działań w domu. , Pielęgnowanie chorego z udarem krwotocznym, Model opieki nad pacjentem ze stomią, mechanika płynów, Pytania z bloku ogólnozawodowego, promocja zdrowia, pedagogika społeczna, Zespół Downa-prezentacja, Wprowadzenie do podawanie leków drogą iniekcji, Badanie fizykalne (I rok pielęgniarstwa 2007), zawał, zespoły neurologiczne, Działania profilaktyczno-edukacyjne w pielegniarstwie, Metodologia badań wykład nr 4, proces pielęgnowania z chirurgii, proces pielegnowania-wytrzewienie jelit, konspekt zajęć- pierwsza pomoc, profillaktyka i leczenie odlezyn, PEDAGOGIKA SPOŁECZNA opracowany materiał na egzamin, EDUKACJA RODZICÓW Z ZAKRESU PIELĘGNACJI NOWORODKA PO WYPISIE DO DOMU, odleżyny, procespielęgnacji 3, Iniekcje - wykonanie, Stany przejściowe noworodka, egzamin z pediatrii, testy z chirurgii, Konspekt do zajec praktycznych, Skrypt - podstawowe zagadnienia socjologii, Zalecenia dla pacjenta po amputacji kończyny, historia wychowania - wykłady, Teoretyczne Podstawy Wychowania, Badanie układu oddechowego, Epidemiologia zakażeń szpitalnych: , opieka nad dzieckiem z porażaniem mózgowym, Ściąga z ochrony własności intelektualnej, pielęgniarstwo geriatryczne, przepuklina, Konspekt edukacyjny- pielęgniarstwo pediatryczne, Pielęgnowanie chorego w stanie ciężkiej sepsy, pielęgnacja położnicy po cięciu cesarskim, badania, w ,pielęgniarstwie, PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII Akademia Med. we Wrocław. Piel., wybrane problemy okresu noworodkowego, chirurgia, problemy i dylematy etyczne pielegniarki, stres psychologiczny, Farmakologia, specjalizacja, pielęgniarstwo, Kształcenie ustawiczne dorosłych, PRZEDMIOT I ZADANIA DYDAKTYKI OGÓLNEJ. WYBRANE PROBLEMY., Interna, osteoporoza, Konspekt nakłucie jamy opłucnej, Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirugrii, Układ krążenia, Stres i radzenie sobie ze stresem, Anestezja, ospa wietrzna, pielęgniarka iw diagnostyce chorób metabolicznych u dzieci, Zasady komunikacji z pacjentem i jego rodziną w różnych stanach chorob, badania fizykalne, uzależnienie narkomania, proces pielęgnowania w niewydolności krążeniowo-oddechowej, psychologia kliniczna wykłady, anastezjologia testy, modele pielęgnowania najbardziej pasujące do wykorzystania w geriatrii, Procesy pielęgnacyjne, Proces pielęgnowania po usunięciu pęcherzyka żółciowego, Andragogika, Procesy pielegnowania, Zagrożenia zdrowia i życia w środowisku pracy i nauki (BHP), Postępowanie pielęgniarskie pacjenta z zaburzeniami wzroku i słuchu, Czynniki społeczne i ekonomiczne warunkujące zdrowie, Aronson - Psychologia społeczna serce i umysł -skrypt, Pielęgniarstwo i pielęgnowanie w wybranych definicjach a własne wyobra, choroby tarczycy, BLS u dorosłych, Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych, ściągacz dwuramienny do łożysk, Wyniszczenie organizmu, Indywidualny Program Resocjalizacji, neonatologia, Uruchamianie, rehabilitacja pacjenta, Zagadnienia do egzaminu z polityki społecznej, pielęgniarska opieka długoterminowa plan opieki , pedagogika porównawcza, Pacjent umierający-plan opieki, zasady etyki zawodowej, Choroba niedokrwienna serca, pielegnowanie dziecka z chorobami ukladu moczowego, praca samokształeniowa, program edukacyjny Anoreksja, rodzina współczesna, metodologia badań społecznych, zagadnienia na egzamin z pielęgniarstwa internistycznego, 1. Organizacja i zasady pracy na intensywnej terapii, Farmakologia- wykład 3, alkoholizm jako zjawisko marginalizacji społecznej, proces pielęgnacyjny z położnictwa- opieka rodzącej w 1 sym-tabela, Stwardnienie rozsiane, Psychologia ogólna , Socjologia, pedagogika, Opieka nad chorym na cukrzycę w okresie okołooperacyjnym, Indywidualny Program Resocjalizacji, Otyłość - problem współczesnej medycyny, Pojęcia i systemy pedagogiczne, główne założenia pedagogiki Johna Deweya, Zalecenia dla pacjenta po operacji żylaków kończyn dolnych, Odleżyny , diagnoza piel.- miażdżyca kończyn dolnych, filozofia zagadnienia egzaminacyjne, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, samokształcenie z interny, proces pielegnowania, HISTORIA WYCHOWANIA, procesy pielegnowania, otępienie-praca zaliczeniowa z bibliografią, Mózgowe porażenie dziecięce - postępowanie pielęgniarskie, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Udział w usprawnianiu pacjenta, Wybrane modele teorii pielęgnowania, zadania pielegniarki POZ, Układ oddechowy i jego choroby, Pedagogika społeczna - Zagadnienia na kolokwium., metodologia badań pedagogicznych- umcs, rola pielęgniarki w pielęgnowaniu dziecka z gorączką, ściąga z psychologii, standard postępowania w stanie przedrzucawkowym i rzucawce..., Ośrodkowy układ nerwowy, Rola pielęgniarki w łagodzeniu objawów ze strony układu oddechowego, Andragogika - wykłady i ćwiczenia, pielęgmowanie osoby niepełnosprawnej- stwardnienie zanikowe boczne, Inhalacje i tlenoterapia, METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH, Historia Filozofii, Projekt programu edykacyjno-zdrowotnego dla dzieci, Przekładnia zębata stożkowa obliczenia, pedagogika, Standard - nadciśnienie tętnicze pierwotne, sprawozdanie z praktyk studenckich w szkole, ściąga z socjologii, promocja zdrowia psychicznego, Metodologia badań pedagogicznych, Dydaktyka. wykłady, proces pielęgnacji , Kompleksowa rehabilitacja w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów, proces pielęgnowania-hospicjum, Diagnostyka układu krążenia, Interna-proces pielęgnowania, Filozoficzne koncepcje człowieka, Projekt podnośnika i przekładni zebatej, testy z ginekologii i poloznictwa, promocja zdrowia-modele opieki, zastosowanie, studium przypadku, studium indywidualnego przypadku, Etyka w pracy opiekuna medycznego, zjawiska patologii społecznej , geriatria, Algorytmy działań pielęgniarskich, Mycie głowy pacjentowi w leżącemu w łóżku, Podstawy ped. resocjalizacyjnej, historia myśli pedagogicznej pytania i odpowiedzi, chirurgia pytania opracowane, Stany zagrożenia życia w ukł. krwionośnym, Interna, Zagadnienia na teoretyczne podstawy wychowania, Szkolnictwo chrześcijańskie,Karol Wielki,uniwersytety, Nowe wychowanie, test z opieki długoterminowej 12.2008 r., anastezjologia testy, Problemy pielegnacyjne w chorobie Parkinsona, ściąga psychologia sem. I cd., test z rehabilitacji, Konspekt lekcji W-Fu w klasach I-III, internz test II, ściąga z pedagogiki specjalnej, Charakterystyka podstawowych diet, Metodologia badań wykład nr 1, janusz korczak założenia pedagogiczne, test z interny, dziecko z chorobą nowotworową, Metody badań pedagogicznych, Osobowość, zagadnienia na kolokwium z socjologii, Metody wychowania, analiza zbiorcza teori pielęgniarskich, Historia wychowania 1, stany nagl???????‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚??, Ocena stanu pacjenta na oddziale wewnętrznym, Filozofia - ściąga, RODZINA I JEJ FUNKCJE, Styl życia, Zachowania pro i anty zdrowotne, chirurgia-egzamin-pielegniarstwo, stany naglące w położnictwie i ginekologii, samokształcenie z pediatrii , Przygotowanie rodzącej do porodu fizjologicznego, Ćwiczenia rehabilitacyjne w chorobie Parkinsona, Choroby wewnętrzne - badanie podmiotowe i przedmiotowe, Nowotwory - informacje ogólne, Plan procesu pielęgnacji wg Virginii Henderson, HISTORIA WYCHOWANIA - ściąga, Teoretyczne podstawy wychowania, Teoretyczne podstawy kształcenia, Historia myśli pedagogicznej-kolokwium, metody i organizacja badań, Wprowadzenie do pedagogiki, Streszczenie fizyki - PK, WIL, Budownictwo I rok., Technologia Postaci Leków, Pytania do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, Pytania, Promocja Zdrowia(I rok pielęgniarswa 2007), Psychologia społeczna pytania na egzamin 01/2009, Psychologia rozwojowa, Pielęgniarstwo połoznicze, projekt pkm - podnośnik słupowy, Mózgowe Porażenie Dziecięce, Problemy psychologiczne osob niepelnosprawnych, Przekładnia zębata stożkowa, Proces pielegnowania i opis przypadku, pielegnacja w nowotworach jelita grubego, Odmiana nazwisk w języku polskim - tabele, Opis działania leków, Farmakologia Test Nr 2, monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe, projekt pkm podnośnik słupowy, komunikowanie sie z chorym umierajacym, POZ prezentacja o antykoncepcji, Ratownictwo medyczne, Bauman- Tak zwana globalizacja, Podstawy Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, Problemy zdrowotne wieku podeszłego, Medycyna Ratunkowa, Podstatwowe zabiegi reanimacyjne u dzieci, test z pediatrii, podstawowe zasady iniekcji, metoda indywidualnego przypadku, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, Macierze, ratownictwo kardiologia i wstrząsy, Filozofia - materiały na egzamin., opieka nad umirającym, Pielęgniarka w zapobieganiu powikłaniom wynikającym z unieruchomienia, ŚCIĄGA NA KOLOWKIUM Z PSYCHOLOGII 1 ROK PEDAGOGIKA I 1 SEMESTR!!, Stwardnienie rozsiane, WSPÓLCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE, proces pielęgnowania neurologia, Całościowa ocena geriatryczna, Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, Postępowanie z noworodkiem po porodzie fizjologicznym, badanie fizykalne układu oddechowego, PROBLEMY PIELĘGNACYJNE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA I SPOSOBY ICH EL, Socjologia Rodziny wykład 1, Alkoholizm, pedagogika, test POZ kurs kwalifikacyjny, teoria wychowania, padaczka u dzieci, Proces pielęgnowania GERD, Wspierająca rola pielęgniarki wobec pacjenta i jego rodziny, pielęgnowanie dziecka z zapaleniem gardła, metody badań pedagogicznych - zagadnienia, pedagogika ściąga sem I , Przemoc, proces pielęgnacji , resocjalizacja , metody badań w pedagogice społecznej, Rehabilitacja, Atlas pasożytów człowieka - parazytologia, cukrzyca typu b, interna, Metody i techniki badawcze, Ankieta dotycząca spędzania czasu wolnego przez młodzież, Egzamin opiekun medyczny, testy z ginekologii, konspekt zajęc na metodykę przedszkolną, konspekt edukacyjny, Modelowe rozwiazania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wstrzyknięcia do mięśniowe, dożylne i wlewy kroplowe, dydaktyka, badania fizykalne-układ krążenia, Choroba parkinsona, Zawał mięsnia sercowego, psychologia rozwoju i osobowości, Barbara Szacka - Wrowadzenie do socjologii, promocja zdrowie- choroby cywilizacyjne, Guzy mózgu, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, proces pielęgnacyjny zespół nerczycowy, wywiad i badanie fizykalne, Wqlsvniq, POChP, Schizofrenia, gry i zabawy dla dzieci- konspekt zajęć- ŚLIZGACZE, Opieka paliatywna, Podstawy pielęgniarstwa, Pedagogika społeczna ćwiczenia 1 i 2, badania fizykalne - jama brzuszna, Komorowe zaburzenia rytmu serca, medycyna ratunkowa książka, biomedetyczne podstawy rozwoju i wychowania, Analiza i ocena reform oświatowych w Polsce w XVIII wieku., Pacjent niepełnosprawny, eutanazja-zagrożenie współczesności, badanie fizykalne dla pielęgniarek, Proces pielęgnowania pacjenta ze schizofrenią, cewnikownie pęcherza moczowego, pediatria, szacka Wprowadzenie do socjologii, pielegnacja w niedroznosci jelit, Opieka położniczo- pielęgniarska w ciąży powikłanej., Rytmy EKG, skany, Pedagogika jako nauka o wychowaniu, Niepełnosprawność, funkcje wychowawcze w zakładach karnych, ALKOHOLIZM I JEGO WPŁYW NA DYSFUNKCJONALNOŚĆ RODZINY, program zdr. rak szyjki.doc, pedagogika specjalna, Kolokwium z Wprowadzenia do Psychologii rok I sem. I, udar niedokrwienny mógu , NIEPRZYSTOSOWANIE I NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE - PROBLEMY RESOCJALIZACJ, autorytet wychowawcy, zakażenia szpitalne, terapia zajęciowa, Dieta cukrzycowa, Psychologia ogólna - ćwiczenia, anoreksji i bulimia , Nietrzymanie moczu, Urologia, Zagadnienia na egzamin z socjologii, Iniekcje podskórne, Patologie społeczne- prostytucja, narkomania, samobójstwa, Wypalenie zawodowe , PODSTAWY PRAWNE RESOCJALIZACJI, Proces wychowania i jego elementy, pediatria, Eutanazja, Zaburzenia oddychania u noworodka (wcześniaka), odleżyny, Historia wychowania w pigułce, Opis działania leków (wersja doc.), rany i urazy, test 1 z pielęgniarstwa ginekologicznego, elementy systemu dydaktycznego, Tadeusz Dobrzanski - Rysunek techniczny maszynowy, Historia wychowania od antyku po współczesność, Ostra i przewlekła niewydolność nerek-samokształcenie, testy z pediatrii, Stany zagrożenia życia pochodzenia metabolicznego i endokrynnego., Metody badań pedagogicznych, pytania z eg z ginekologii , ściąga z zarządzania w pielęgniarstwie część 2, notatki z podstaw pielęgniarstwa, Zachowania prospołeczne, agresja, uprzedzenia, metoda indywidulanych przypadków, edukacja położnicy przez pielegniarkę, Dziennik praktyk u pedagoga, zbior zadań z mechaniki ogólnej, scenariusz zajęć wychowawczych - gotowy szablon, teoria pielęgnowania, charakterystyka wybranych środowisk wychowawczych, Moje rozważania na temat transplantacji narządów, aborcji i eutanazji, Nowotwory jelita grubego, funkcjonowanie ludzi starszych w domach opieki społecznej, resekcja żolądka, Anoreksja i bulinia- prezentacja, choroba niedokrwienna, wspóczesne teorie socjologiczne, proces pielęgnowania pediatria, proces intensywna terapia tabelka, Budowa gruczołu piersiowego, Teoretyczne podstawy wychowania I rok - wykłady, JAKIE ZNACZENIE ROZWOJOWE MA ZABAWA?, Choroby zakaźne, Anatomia-skrypt ratownik medyczny, pojęcia z pedagogiki, Pielęgnacja pacjenta po operacja, Plan pielegnacji z pediatrii - stan po zapaleniu mozgu., Filozofia w pigułce dla polonistów, Zasady operacjonalizacji celów kształcenia, historia wychowania, Łobocki, Pomoc społeczna, HPV - rak szyjki macicy, Opieka Paliatywna, ratownictwo medyczne, Psychiatria test, pielęgniarstwo położnicze, R Meighan, Standardy opieki nad chorymi psychiatrycznie: chory z depresją, chory , Systemy kształcenia pielęgniarek w UE, zaburzenia psychiczne i psychotyczne, Diagnostyka w położnictwie i ginekologii (DPG), cukrzyca, Pedagogika Ogólna, Program szczepień jako przykład dziłań profilaktycznych, Pediatria - materiały na zaliczenie, metodologia badań pedagogicznych - kwestionariusz, Alkoholizm, polityka społeczna, METODOLOGIA zasady przy redagowaniu kwestionariusza, Komunikowanie z pacjentem w wieku starczym w zaburzeniach psychicznych, Iniekcje domięśniowe, śródskórne, podskórne, Wybrane zagadnienia fizyki teoretycznej, Reakcja dzieci na chorobę i fakt hospitalizacji, postępowanie pielęgniarskie, Farmakologia + MEd ratunkowa, Komunikacja werbalna i niewerbalna, PRZEMOC W RODZINIE, ginekologia testy, Choroby jelita grubego, ospa wietrzna, Rehabilitacja, zla notatka, teoretyczne podstawy wychowania - podstawowe pojęcia, Andrzej Frycz Modrzewski., Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, proces pielęgnowania pacjentki z zasniadem groniastym, anoreksja , zagadnienia egzaminacyjne z pielęgniarstwa pediatrycznego, Propedeutyka położnictwa, badania fizykalne-badanie głowy i szyi, Samokształcenie promocja zdrowia edukacja zdrowotna młodzieży w szkole, Wychowanie i kształcenie od starożytności do średniowiecza, konspekt zajęć, test z pediatrii, pedagogika społeczna zagadnienia i odpowiedzi, Rodzaje stali, cztery orientacje w teoriach wychowania, ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ODŻYWIANIA DLA PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU I, różne pytania z odpowiedziami z pedagogiki, Pytania z badań fizykalnych, Genetyka, wykład + seminaria, Problem alkoholizmu wsród młodzieży, Rola pielęgniarki w tworzeniu środowiska terapeutycznego, Poglądy starożytnych Greków oraz Rzymian na wychowanie oraz kształceni, Metodologia badań wykład nr 2, Starość w aspekcie statystycznym - problem starzenia się społeczeństw , Historia Wychowania I rok - ściąga, Astma oskrzelowa, Prawo dotyczące pielęgniarki, TEST Z SOCJOLOGII, kwestie społeczne w pedagogice , Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 1, pojęcia - wprowadzenie do pedagogiki, Mukowiscydoza, Promocja zdrowia: stres i emocje, Układ pokarmowy, Badania fizykalne, Organizacja pracy pielęgniarki w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologi, socjologia wychowania, Pedagogika specjalna - Dykcik, anestezjologia, chirurgia, wykład wstrząs, Filozofia - założenia, myśli, Metody i techniki badań socjologicznych opracowanie wykładów do egzami, referat- Janusz Korczak, socjologia wychowania-zagadnienia do egzaminu, WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII, Koło I-st, Badania fizykalne ukł. nerwowy, Rola pielęgniarki rodzinnej w zapobieganiu chorobom tarczycy (nadczynn, Opieka nad noworodkiem z zaburzeniami oddechowymi., Cele kształcenia, Geriatria- społeczne systemy wsparcia osób starszych, Chemia organiczna labolatorium - skrypt, Funkcja ogólna a funkcje specjalne wychowania i style wychowania, Ściąga z filozofii I roku pedagogiki, Wytrzymałość Materiałów ćwiczenia - ściągi, Pierwsza pomoc BLS( pokaz multimed.) dla szkoły podstawowej, Metodologia badań wykład nr 3, Specyfika pracy na OIT, farmakologia, Edukacyjna rola położnej, Miastenia, Dietetyka, dietetyka kobiety ciężarnej, dieta cukrzyków, Organizacja systemu ochrony zdrowia, Obliczanie ekstremów funkcji, Niezgodności recepturowe, ostra niewydolnosc prawokomorowa, PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI, Neurologia, Promocja Zdrowia (I rok pielęgniarstwa), filozofia ściągi, pediatria, celiaklia - pakiet dla rodziców, niepełnosprawność, cele procesu nauczania, Chirurgia-wykład1,2, test 2 z pielęgniarstwa ginekologicznego, POChP, Sciagi Filozofia, Modele pielęgnowania, Hierarchia wartości seniorów wg teorii Maslowa. Diagnoza i możliwości, Pedagogika rodziny, Ekg w zawale mięśnia sercowego, pojęcia pedagogiczne, około 30 opracowanych zagadnień z biochemii (poziom pielęgniarstwo), Psychologia społeczna, Fizyka Wzory I Prawa Z Objaśnieniami, Jezierski, K, palenia tytoniu, socjologia wychowania , Historia administracji - test, WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGii , współczesne kierunki pedagogiczne, epidemiologia testy przykladowe, andragogika opracowania na egz, Aloholizm, ostre i przewlekłe choroby układu pokarmowego, Historia wychowania, Praca z dzieckiem z ADHD, narkotyczne i nienarkotyczne leki przeciwbólowe, Pedagogika ściąga, Resocjalizacja, ciekawostki o OIOM-u, pediatria, testy z mikrobiologii, Wstęp do prawoznawstwa -skrypt, Psychologia rozwojowa - rozwój psychiczny człowieka, szkoły różnowiercze, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 1 (rar1/3), wytrzymałośc, materiałów, Nakłucia jamy opłucnej i otrzewnej, Proces pielęgnowania w OZT, Przesłanie łóżka pustego w jedna pielęgniarkę, typy osobowości- diagnoza, Dotyk noworodka, pedeutologia, stany zagrożenia życia u dzieci, astma oskrzelowa, Niedostosowanie społeczne, Diagnoza pielęgniarska, Zasady tlenoterapii, Diagnozy łacińskie, Niezgodności, Rehabilitacja osób z chorobami reumatoidalnymi. wg Wiktor Dega, 1994, Barber - Dzihad kontra Mc Świat, Kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczyciela, Studium przypadku - historia CocaColi, Pedagogika społeczna, Psychiatria, zakażenia ran chirurgicznych, proces pielęgnacyjny z chirurgii, Psychologiczne koncepcje człowieka, odleżyny, diagnostyka resocjalizacyjna, Statyczna próba rozciągania, reumatoidalne zapalenie stawów, badanie fizykalne układu nerwowego, teoria J.Piageta, nadciśnienie tętnicze, interna, ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, proc-oparz-II-pop.doc, Szacka, STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU, metodologia badań społecznych, Wytrzymałość Materiałów I - ściągi, choroby zakaźne XX i XXI wieku, Przemiany w polskim szkolnictwie, Zapalenie Ucha Środkowego U Dzieci, Metody Badań Pedagogicznych, Rola opoekuna medycznego w zaspokajaniu potrzeb biopsychospołecznych, egazamin pediatria, Filozofia ZAGADNIENIA DO EGZAMINU, test z opieki długoterminowej , Rozmowy terapeutyczne, Choroby tarczycy, Biomedyczne podstawy rozwoju, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, Objawy chirurgiczne chorób układu pokarmowego. Metody rozpoznawania, w, Szkolnictwo w czasach reformacji, Koncepcja człowieka wegług Sokratesa i Platona, Wychowanie w Grecji, Sparcie i Atenach., system oświatowy w Polsce, Filozofia, cw. semestr 1 zeszyt, populacja, cechy populacji, oddziaływania pomiędzy populacjami, Wprowadzenie do pedagogiki, Pedagogika, podział, rola pielegniarki zakaznia szpitalne, Pamięć krótkotrwała i trwała, pamięć rozumiana jako zdolność i jako proces., test z socjologii wychowania, psychologia kliniczna-depresja, eutanazja, intensywna obserwacja, Układ naczyniowy i limfatyczny, Rodzaje stresu.sposoby radzenia sobie ze stresem, psychologia społeczna ściąga, Wychowanie jako kluczowe pojęcie pedagogiki, Wykłady Pedagogika, Anestezjologia- Obrażenia wielonarządowe, OSOBOWOŚĆ, choroby układu oddechowego u dzieci, odleżyny, drogi podawania leków, inhalacja ,tlenopiatera, Opis przypadku pomocy rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem., profilaktyka stresu, scenariusz zajęć- asertywność, projekt prasy dwukolumnowej, stany nagłe w ginenekologii, RODZINA JAKO GRUPA SPOLECZNA I JEJ ROLA W PROCESIE EDUKACJI I WYCHOWAN, Prostytucja, narkomania, samobójstwa, Monitorowanie kliniczne - rola i zadania pielęgniarki, Nowe wychowanie jako nurt wiodący w pedagogice współczesnej, POSTĘPOWANIE PIELĘGNIARSKIE W ZABURZENIACH FUNKCJI UKŁADU N, Przygotowanie chorego do zabiegu i pielęgnowanie po przeszczepie narzą, Edukacja zdrowotna, Ściąga Egzamin z filozofi, Pedagogika, Badanie fizykalne, skala Glasgow i AVPU, Stany nagłe u dzieci, Metody i techniki pracy wychowawczo - opiekuńczej, Korupcja - esej, ściąga - podstawy prawa, Plan edukacji zdrowotnej , Pojęcia i systemy pedagogiczne-Antypedagogika i postpedagogika, Zabiegi ratunkowe i diagnostyczne w stanach zagrożenia życia, Filozofia na egzamin, METODOLOGIA case study analiza danych zastanych analiza treści, Bezpośrednie i pośrednie skutki choroby dla stanu psychicznego pacjent, Pytania na egzamin z PRAWA CYWILNEGO , Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 2 (rar1/3), Problem bezrobocia młodzieży ? wyzwanie dla polityki społecznej, Hospicjum to też życie, PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, Edukacja personelu medycznego w zakresie zapobiegania zakażeniom szp, teorie pielęgniarstwa, Rany - funkcje skóry, pierwsza pomoc, rodzaje ran, oparzenia, Konspekt do zajec teoretycznych, Zapalenie pluc u seniora, Schizofrenia, metodologia badań pedagicznych- wykład, Zagadnienia egzaminacyjne z wprowadzenia do pedagogiki 2009/2010, pedeutologia-wykład , System kształcenia pielęgniarek w Polsce, PEDAGOGIKA SPECJALNA-ściągi, test z opieki długoterminowej , Rodzaje Probówek do pobierania krwi i ich przeznaczenie ? system Vacue, Badania fizykalne-jama brzuszna, Stomia jelitowa vademecum, socjologia ogólna, Aleksander Kamiński współczesne kierunki pedagogiczne, ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI W KONCEPCJI ERIKSONA, Metody pracy opiekuńczo - wychowawczej, cukrzyca interna, Prezentacja Pierwsza Pomoc, Noworodek z niska masa urodzeniowa, zasady zmiany opatrunku, Czasy w j. angielskim - WSKIZ, badania fizykalne SSPAiIO, projekt pkm, historia wychowania ćwiczenia, Pielęgnowanie dziecka z niedożywieniem, rola pilegniarki w łagodzeniu bólu osób w stanie terminalnym, Ankieta, proces pielęgnowania, sprawozdanie z wytrzymałości materiałów, pytania z socjologii dla pielęgniarek, Porażenia i niedowłady w chorobach kręgosłupa i rdzenia kręgowego., Zdrowie publiczne - promieniowanie, żywienie, profilaktyka, promocja z, Definicje z wprowadzenia do pedagogiki, Farmakoterapia, historii myśli pedagogicznej, Lokalny program promocji zdrowia na temat raka szyjki macicy, infekcje układu moczowego, urazy klatki piersiowej, pytania kontrolne-historia wychowania, Zakażenia szpitalne, szkoła jako środowisko wychowawcze, Grupy społeczne i procesy grupowe, Środki dydaktyczne oraz metody oceniania, Mikrobiologia - testy, Organizacja systemu ochrony zdrowia, sciaga z dydaktyki, Podstawy Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Schemat obliczeń przekładni walcowej o zębach prostych, Pielęgnowanie chorego po operacji śledziony, Filozofia w pigułce cz1., ŻYWIENIE POZAJELITOWE, Wstrząs,