proces pielęgnowania, proces pielęgnowania pacjenta neurologicznego, Proces pielęgnowania nadciśnienie tętnicze, Proces pielęgnowania neurologia, udar mózgu, Proces pielegnowania z pielegniarstwa internistycznego, Proces pielęgnowania na 5, Proces pielęgnowania pacjenta z nowotworem płuc, Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z nadcisnieniem tętniczym - WSHE, proces pielęgnowania z pediatrii , Proces pielęgnowania pacjenta z niewydolnością oddechową w POCHP, Proces pielęgnowania z wieloma problemami zdrowotnymi, Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą, Proces pielęgnowania w chorobie Alzheimera, Proces pielęgnowania - udar mózgu (neurologia), Proces pielęgnowania neurologia, udar mózgu, Proces pielęgnowania w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym, Proces pielęgnowania - marskość wątroby, Proces pielęgnowania psychiatria, Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirurgii, Proces pielęgnowania, Opieka nad dzieckiem z biegunka- konspekt, proces pielęgnowania chorego po udarze, proces pielęgnowania, pediatria, Proces pielęgnowania, proces pielęgnacyjny z interny, Proces pielęgnowania w pediatrii, proces pielęgnowania pediatria, Proces pielęgnowania z chirurgii, Podstawowe założenia modelu/teorii pielęgniarstwa Dorothy Orem, rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z depresją, Chirurgia proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania - ginekologia, cukrzyca, Pediatria- proces pielęgnowania, PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA, Pielęgnowanie chorego z ostrą niewydolnością krążenia, Geriatria proces pielegnowania, Proces pielegnowania z anestezjo, standardy w pielegniarstwie, Proces pielęgnowania Choroba Parkinsona, Schizofrenia - proces pielęgnowania, proces pielęgnowania pacjenta z POChP, Proces pielęgnowania, Opieka pielęgniarska nad pacjentem po złamaniu szyjki kości udowej., Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z astmą oskrzelową, nadciśn ienie problemy pacjenta, proces pielęgnowania - położnictwo, proces pielęgnowania pacjenta z niewydolnością oddechową w POCHP, Pielęgnowanie pacjenta z zaburzeniami układu nerwowego, PIELĘGNIARSTWO - pytania na obronę, proces pielęgnowania zapalenie płuc, Socjologia zagadnienia na kolokwium, plan opieki pacjenta z zapaleniem płuc, opieka paliatywna, Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem w chorobach wieku podeszłego., Zadania pielęgniarki wobec dziecka hospitalizowanego, METODOLOGIA badań pedagogicznych do egzaminu, proces pięlęgnowania , Rola i zadania pielęgniarki w POZ, proces pielęgnowania, proces pielęgnowania interna, Proces pielęgnowania - oddział intensywnej opieki medycznej, proces pielęgnowania, Zdrowie Publiczne - System opieki zdrowotnej w Polsce, Proces pielęgnowania- oddział dziecięcy, Proces pielęgnowania (kardiologia), proces pielęgnowania pacjenta, proces pielęgnowania, pielęgnacja pacjenta z zapaleniem płuc, testy z chirurgi, proces pielęgnowania, proces pielęgnowania- rak piersi, test z chirurgii, bank pytań, Stomia- pielęgnowanie, edukacja pacjenta w cukrzycy-rola pielegniarki, Proces pielęgnowania- ginekologia, Proces pielęgnowania niedokrwienny udar mózgu POZ, interna proces pielegnacyjny z zawałem mięśnia sercowego i hiperlipide, Pielęgnowanie w chorobie nowotworowej kości, STANDARDY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ WOBEC PRZEWLEKLE CHOREGO , Plan opieki nad niemowlakiem, Proces pielęgnacji chorego na POCHP, Proces pielęgnowania- ginekologia, Wprowadzenie do psychologii, Procedura przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego, Proces pielęgnowania - interna, Proces pielęgnowania pacjenta i jego rodziny w środowisku domowym, proces pielegnacyjny, Ciała Obce - LARYNGOLOGIA, Wprowadzenie do pielęgniarstwa, Metodologia Badań Naukowych, Pielęgnacja i rehabilitacja chorego po amputacji., Formy opieki nad osobami w starszym wieku. Rola pielęgniarki rodzinnej, historia wychowania- pytania i odpowiedzi do egzaminu, proces pielęgnowania z chirurgii, Proces pielęgnowania chorej na zapalenie przydatków, Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem geriatrycznym w schorzeniac, Endoproteza stawu biodrowego-proces pielegnowania, Edukacja pacjenta z cukrzyca typu 1, Pediatria - konspekt z wykładu, Opieka Paliatywna, badania fizykalne testy, Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom wewnątrzszpitalnym, Stany zagrożenia życia, Pielęgnowanie pacjenta z ostrą niewydolnością oddechową, Konspekt zajęć z Pierwszej Pomocy dla klasy 6, Pielęgnowanie chorych z chorobami układu oddechowego, specyfika procesu pielęgnowania wobec chorych neurologicznie, zlamanie szyjki kości udowej, Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem terminalnie chorym, Proces pielęgnowania po usunięciu perforowanego wrzoda żołądka, proces pielęgnowania, socjologia kilka zagadnien na egzamin, Kobieta ciężarna - proces pielęgnowania, Proces pielęgnacyjny pacjenta ze stomią, Teoria pielęgnowania, proces pielęgnowania po cięciu cesarskim, Cele wychowania, Proces pielęgnowania w wybranych chorobach układu krążenia u dzieci, Proces pielęgnowania jako metoda pracy pielęgniarki, samokształcenie z chirurgii, Metodologia- ściąga, proces pielęgnowania urologia, ETAPY PROCESU PIELĘGNOWANIA ROLA PIELĘGNIARKI W USTALANIU DIAGNOZY, TECHNIKI BADAŃ PEDAGOGICZNYCH , Pielegnowanie, chory z astmą oskrzelową, psychologia egzamin I rok pedagogika, Proces pielegnowania kłębuszkowe zapalenie nerek, Geriatria-proces pielęgnowania, Problemy pielęgniarskie u pacjenta w OIT, Promocja zdrowia - plan metodyczny zajęć, proces pielegnowania-interna, Rola Pielęgniarki w opiece nad pacjentem nieprzytomnym, Zaburzenia rytmu serca, Proces pielęgnowania pacjenta oparzonego, test 1 z pielęgniarstwa anestezjologicznego, Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród osób otyłych i z, wyrostek robaczkowy, Geriatria ściąga, proces pielęgnacji , proces pielęgnowania neurologia, SPRAWOZDANIE Z OPIEKI NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ TYPU II, Organizacja systemu ochrony zdrowia, rola i zadania pielęgniarki w NZK, proces pielęgnowania na internę, problemy opiekuńcze pacjenta z udarem mózgu, Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z hemofilią, Choroby dróg oddechowych u dzieci, historia wychowania w pigulce, CHOROBA WRZODOWA żOŁĄDKA I DWUNASTNICY. , PRACA ZALICZENIOWA Z METODOLOGII BADAŃ, Konspekt- pęcherzyk żółciowy, pielegnowanie niepelnosprawnych, zapalenie płuc, Zasady opieki nad pacjentem we wstrząsie, Egzamin - Psychologia Ogólna, Konspekt do zajec praktycznych, proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania, opieka w połogu fizjologicznym, METODOLOGIA pojęcia metody fazy procesu badawczego, Udar Mózgu, Ból w chorobie nowotworowej, Postępowanie z chorym ze stomią jelitową, test z pediatrii II rok, alkoholizm wśród młodzieży, proces pielęgnowania, tabela lekow, test 2 z pielęgniarstwa anestezjologicznego, ściąga ze wstępu do socjologii, Proces pielęgnowania...najczęściej spotykane, proces pielęgnowania w reumatologii, Problemy etyczne i moralne pielęgniarki w dobie współczesnej medycyny , Pielegnowanie, Proces pielęgnowania-położnictwo, Standardy opieki pielęgniarskiej chorego nieprzytomnego, METODOLOGIA ankieta wywiad obserwacja eksperyment focus monografia, Szkolnictwo w starożytności Sokrates,Platon,Arystoteles,Kwintylian, ściąga/teoretyczne podstawy wychowania, plan pielęgnacji chorego z POCHP, Opieka środowiskowa, Historia wychowania i myśli pedagogicznej w skórcie, okresy rozwojowe człowieka, Zmiany w układach u osób starszych, geriatria, Rehabilitacja-Odleżyny, rak piersi, Podstawy zarządzania - skrypt, Problematyka nadcisnienia tetniczego, pielegnacja pacjenta po udarze mózgu, endoproteza stawu biodrowego i kolanowego, proces pielęgnowania, życie ze stwardnieniem rozsianym, Rola i zadania pielęgniarki w POZ, zapalenie oskrzelików u dziecka proces pielegnacyjny, badania fizykalne pielegniarstwo, zapobieganie zakażeniom szpitalnym, Proces pielęgnowania dziecka z nerwicą, pielęgniarstwo ratunkowe, karta Przebieg praktyk, Opieka pielęgniarska nad pacjentem z procesem rozrostowym OUN, Praca licencjacka - Higiena bielizny i odzieży szpitalnej warunkiem..., zespol stopy cukrzycowej, program edukacyjny dla chorego z cukrzyca, Janusz Korczak- Prezentacja, SPECYFIKA PRACY Z PACJENTEM NEUROLOGICZNYM, Opieka nad chorym umierającym -praca zaliczeniowa, Drogi szerzenia się zakażeń szpitalnych. Zapobieganie i zwalczanie zak, historia wychowania- streszczenie, Testy z interny, Proces pielęgnacyjny dziecka z ZN, Pielęgnowanie dziecka z porażeniem mózgowym, Tabela lekow, edukacja pacjenta w cukrzycy-rola pielegniarki, interna studium przypadku, Badania fizykalne, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, rola i zadania pielęgniarki w POZ, diagnoza pielęgniarska osoby samotnej w środowisku wiejskim, Pytania z egzaminu lekarskiego LEP, Proces pielęgnowania - ból, Pedeutologia opracowanie zagadnień na egzamin, metodologia badań pedagogicznych - pozostałe techniki/ metody badawcze, Podstawy pielęgniarstwa i badania fizykalnego, Konspekt, Dodaktyka ogólna / teoretyczne podstawy kształcenia, podstawy pielęgniarstwa na egzamin dyplomowy, Psychologia społeczna - do egzaminu, teoretyczne podstawy wychowania, Neurologia ściąga, proces pielęgnowania metodą Neuman, Ankieta, standard opieki dziecko odwodnione, Współczesne kierunki pedagogiczne, Sytuacje wskazujące na dylematy etyczne pracy pielęgniarek. Sytuacje m, Zdrowie Publiczne, Filozofia, pedagogika społeczna, Diagnoza i plan opieki nad chorą po operacji tarczycy., rak piersi, procespielęgnacji 2, konspekt - profilaktyka raka piersi, edukacja pacjenta ze stomią, Test z socjologii ~PIOTR SZTOMPKA~, Teorie pielęgnowania, o lekach -dla pielegniarek, Wykazy leków, dawki i dawkowanie leków u dzieci, proszki, tabletki, Ostra niewydolność oddechowa, PROCES PIELĘGNOWANIA W ŻYLAKACH KOŃCZYN DOLNYCH, ściąga psychologi I semestr, Opieka długoterminowa nad chorym z przewlekłą niewydolnością krążenia, ściąga - wprowadzenie do psychologii, Choroba Alzheimera, Recenzje artykułów pedagogicznych, cukrzyca, Osobowość, struktura osobowości, teorie osobowości, anestezjologia, empatia pielegniarki wobec umierającego dziecka, pielęgnacja stopy cukrzycowej, Zagadnienia do egzaminu z podstaw pielęgniarstwa, pielegniarstwo, proces pielegnowania, Monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe w oddziale Intensywnej Tera, Przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych, Wspierająca rola pielęgniarki wobec pacjenta i jego rodziny, Cukrzyca - typy, objawy, leczenie, pielegniarstwo-zdrowie publiczne, Charakterystyka wybranej choroby wieku starczego: proces pielęgnowania, teoria wychowania pyt i odp, Pyatnia z chirurgi, socjologia niektore pojecia, pierwsza pomoc w różnych stanach, proces cukrzyca, Rehabilitacja i Pielęgnowanie Pacjentów z SM, geriatria, projekt badawczy, Badnia fizykalne, zagadnienia na dydaktykę, konspekt edukacyjny, osteoporoza, modele pielęgnowania, Rola opoekuna medycznego w zaspokajaniu potrzeb biopsychospołecznych, choroby zoladka i dwunastnicy, Zagadnienia socjologiczne- Szacka, badania fizykalne, endoproteza, Teorie i filozofia pielegniarstwa, historia myśli pedagogicznej-wychowania, PIELĘGNOWANIE PACJENTA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ O NIEPOMYŚLNYM ROKOWANI, cukrzyca typu 2, ZAGDANINIA DO EGZAMINU Z CHIRURGII I PIELEGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO (Św, promocja zdrowia, Pielęgnowanie dziecka z chorobą nowotworową, program edukacyjny-anoreksja, Metodologia badań pedagogicznych, proces pielęgnowania kobiety ciężarnej, zaburzenia odżywiania osob starszych, Wzór obserwacjji pacj.z udarem mózgu, Opieka pielęgniarki środowiskowej nad przewlekle chorym, pielegnacja po usunieciu pecherzyka zolciowego, sztompka, Opracowane zagadnienia na egzamin z socjologii, badania fizykalne testy, Rak szyjki macicy, Dokumentacja edukacji zdrowotnej - cukrzyca, Psychologia rozwojwa, Pielęgniarstwo Psychiatryczne, Teoretyczne podstawy wychowania dr Szablewska, Profilaktyka raka szyjki macicy, Filozofia: teoria poznania, metafizyka, etyka, Definicje pedagogiczne, Proces pielęgnownia stabilna dusznica bolesna, Definicja zdrowia WHO, profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia, depresja w wieku starszym,podeszłym, Pielegniarstwo, proces pielęgnowania, promocja zdrowia, edukacja zdrowota, ratunkowa ocena EKG, cierpienie i śmierć w życiu człowieka, Rehabilitacja w reumatoidalnym zapaleniu stawow, Opieka nad pacjentem z niedrożnością jelit, choroby układu oddechowego, proces pielęgnacji 1, Psychologia - ściąga, edukacja pacjenta z depresją, Wspierająca rola pielęgniarki nad chorym i jego rodziną, Konspekt do zajec praktycznych, Rola czasu wolnego w życiu podopiecznego DPS -, Podopieczny przewlekle chory. Planowanie działań w domu. , badania fizykalne , Wprowadzenie do psychologii, Model opieki nad pacjentem ze stomią, Pielęgnowanie chorego z udarem krwotocznym, promocja zdrowia, mechanika płynów, Pytania z bloku ogólnozawodowego, Zespół Downa-prezentacja, zawał, pedagogika społeczna, Badanie fizykalne (I rok pielęgniarstwa 2007), Wprowadzenie do podawanie leków drogą iniekcji, Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirugrii, proces pielęgnowania z chirurgii, proces pielegnowania-wytrzewienie jelit, zespoły neurologiczne, profillaktyka i leczenie odlezyn, Działania profilaktyczno-edukacyjne w pielegniarstwie, EDUKACJA RODZICÓW Z ZAKRESU PIELĘGNACJI NOWORODKA PO WYPISIE DO DOMU, Metodologia badań wykład nr 4, konspekt zajęć- pierwsza pomoc, PEDAGOGIKA SPOŁECZNA opracowany materiał na egzamin, odleżyny, Procesy pielegnowania, procespielęgnacji 3, Stany przejściowe noworodka, Iniekcje - wykonanie, testy z chirurgii, egzamin z pediatrii, Skrypt - podstawowe zagadnienia socjologii, Zalecenia dla pacjenta po amputacji kończyny, Pielęgnowanie chorego w stanie ciężkiej sepsy, historia wychowania - wykłady, Teoretyczne Podstawy Wychowania, Badanie układu oddechowego, proces pielęgnowania w niewydolności krążeniowo-oddechowej, Epidemiologia zakażeń szpitalnych: , pielęgnacja położnicy po cięciu cesarskim, opieka nad dzieckiem z porażaniem mózgowym, Ściąga z ochrony własności intelektualnej, Konspekt edukacyjny- pielęgniarstwo pediatryczne, przepuklina, pielęgniarstwo geriatryczne, badania fizykalne, wybrane problemy okresu noworodkowego, Farmakologia, PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII Akademia Med. we Wrocław. Piel., badania, w ,pielęgniarstwie, chirurgia, problemy i dylematy etyczne pielegniarki, stres psychologiczny, Konspekt nakłucie jamy opłucnej, specjalizacja, pielęgniarstwo, ospa wietrzna, osteoporoza, Kształcenie ustawiczne dorosłych, PRZEDMIOT I ZADANIA DYDAKTYKI OGÓLNEJ. WYBRANE PROBLEMY., Interna, modele pielęgnowania najbardziej pasujące do wykorzystania w geriatrii, Stres i radzenie sobie ze stresem, Układ krążenia, Anestezja, pielęgniarka iw diagnostyce chorób metabolicznych u dzieci, Procesy pielęgnacyjne, Zasady komunikacji z pacjentem i jego rodziną w różnych stanach chorob, Proces pielęgnowania po usunięciu pęcherzyka żółciowego, uzależnienie narkomania, anastezjologia testy, psychologia kliniczna wykłady, Zagrożenia zdrowia i życia w środowisku pracy i nauki (BHP), Andragogika, Aronson - Psychologia społeczna serce i umysł -skrypt, choroby tarczycy, Postępowanie pielęgniarskie pacjenta z zaburzeniami wzroku i słuchu, Pielęgniarstwo i pielęgnowanie w wybranych definicjach a własne wyobra, Czynniki społeczne i ekonomiczne warunkujące zdrowie, Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych, BLS u dorosłych, ściągacz dwuramienny do łożysk, neonatologia, program edukacyjny Anoreksja, Wyniszczenie organizmu, Indywidualny Program Resocjalizacji, Uruchamianie, rehabilitacja pacjenta, pielęgniarska opieka długoterminowa plan opieki , Zagadnienia do egzaminu z polityki społecznej, Choroba niedokrwienna serca, pielegnowanie dziecka z chorobami ukladu moczowego, Pacjent umierający-plan opieki, zasady etyki zawodowej, pedagogika porównawcza, praca samokształeniowa, rodzina współczesna, zagadnienia na egzamin z pielęgniarstwa internistycznego, metodologia badań społecznych, 1. Organizacja i zasady pracy na intensywnej terapii, Stwardnienie rozsiane, alkoholizm jako zjawisko marginalizacji społecznej, Farmakologia- wykład 3, proces pielęgnacyjny z położnictwa- opieka rodzącej w 1 sym-tabela, Indywidualny Program Resocjalizacji, Psychologia ogólna , Socjologia, Otyłość - problem współczesnej medycyny, Opieka nad chorym na cukrzycę w okresie okołooperacyjnym, diagnoza piel.- miażdżyca kończyn dolnych, pedagogika, otępienie-praca zaliczeniowa z bibliografią, samokształcenie z interny, Mózgowe porażenie dziecięce - postępowanie pielęgniarskie, Pojęcia i systemy pedagogiczne, pielęgmowanie osoby niepełnosprawnej- stwardnienie zanikowe boczne, Udział w usprawnianiu pacjenta, główne założenia pedagogiki Johna Deweya, Interna-proces pielęgnowania, Odleżyny , Zalecenia dla pacjenta po operacji żylaków kończyn dolnych, procesy pielegnowania, filozofia zagadnienia egzaminacyjne, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, sprawozdanie z praktyk studenckich w szkole, HISTORIA WYCHOWANIA, promocja zdrowia psychicznego, Projekt programu edykacyjno-zdrowotnego dla dzieci, standard postępowania w stanie przedrzucawkowym i rzucawce..., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wybrane modele teorii pielęgnowania, zadania pielegniarki POZ, rola pielęgniarki w pielęgnowaniu dziecka z gorączką, Układ oddechowy i jego choroby, Pedagogika społeczna - Zagadnienia na kolokwium., metodologia badań pedagogicznych- umcs, ściąga z psychologii, Standard - nadciśnienie tętnicze pierwotne, Ośrodkowy układ nerwowy, Rola pielęgniarki w łagodzeniu objawów ze strony układu oddechowego, Andragogika - wykłady i ćwiczenia, proces pielęgnowania-hospicjum, Inhalacje i tlenoterapia, METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH, Historia Filozofii, Przekładnia zębata stożkowa obliczenia, pedagogika, ściąga z socjologii, Etyka w pracy opiekuna medycznego, Proces pielęgnowania GERD, proces pielęgnacji , Metodologia badań pedagogicznych, Dydaktyka. wykłady, Kompleksowa rehabilitacja w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów, Diagnostyka układu krążenia, geriatria, testy z ginekologii i poloznictwa, Filozoficzne koncepcje człowieka, Projekt podnośnika i przekładni zebatej, studium indywidualnego przypadku, promocja zdrowia-modele opieki, zastosowanie, studium przypadku, chirurgia pytania opracowane, zjawiska patologii społecznej , Algorytmy działań pielęgniarskich, Mycie głowy pacjentowi w leżącemu w łóżku, Nowe wychowanie, Podstawy ped. resocjalizacyjnej, Styl życia, Zachowania pro i anty zdrowotne, historia myśli pedagogicznej pytania i odpowiedzi, proces pielęgnowania neurologia, Stany zagrożenia życia w ukł. krwionośnym, Interna, Problemy pielegnacyjne w chorobie Parkinsona, Proces pielęgnowania pacjenta po nagłym zatrzymaniu krążenia, Zagadnienia na teoretyczne podstawy wychowania, Szkolnictwo chrześcijańskie,Karol Wielki,uniwersytety, ściąga psychologia sem. I cd., Konspekt lekcji W-Fu w klasach I-III, test z rehabilitacji, test z opieki długoterminowej 12.2008 r., anastezjologia testy, internz test II, ściąga z pedagogiki specjalnej, Plan procesu pielęgnacji wg Virginii Henderson, Charakterystyka podstawowych diet, dziecko z chorobą nowotworową, Metodologia badań wykład nr 1, janusz korczak założenia pedagogiczne, Teoretyczne podstawy wychowania, test z interny, Przygotowanie rodzącej do porodu fizjologicznego, Metody badań pedagogicznych, Metody wychowania, Osobowość, zagadnienia na kolokwium z socjologii, analiza zbiorcza teori pielęgniarskich, Ćwiczenia rehabilitacyjne w chorobie Parkinsona, Ocena stanu pacjenta na oddziale wewnętrznym, Historia wychowania 1, stany nagl???????‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚??, RODZINA I JEJ FUNKCJE, Filozofia - ściąga, Historia myśli pedagogicznej-kolokwium, samokształcenie z pediatrii , proces pielęgnacji , chirurgia-egzamin-pielegniarstwo, Choroby wewnętrzne - badanie podmiotowe i przedmiotowe, stany naglące w położnictwie i ginekologii, Nowotwory - informacje ogólne, monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe, HISTORIA WYCHOWANIA - ściąga, Wprowadzenie do pedagogiki, Teoretyczne podstawy kształcenia, pielegnacja w nowotworach jelita grubego, metody i organizacja badań, Streszczenie fizyki - PK, WIL, Budownictwo I rok., Technologia Postaci Leków, Proces pielegnowania i opis przypadku, Pytania do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, Pytania, Promocja Zdrowia(I rok pielęgniarswa 2007), Psychologia społeczna pytania na egzamin 01/2009, Psychologia rozwojowa, Pielęgniarstwo połoznicze, projekt pkm - podnośnik słupowy, Mózgowe Porażenie Dziecięce, komunikowanie sie z chorym umierajacym, Problemy psychologiczne osob niepelnosprawnych, Przekładnia zębata stożkowa, Opis działania leków, Odmiana nazwisk w języku polskim - tabele, Farmakologia Test Nr 2, opieka nad umirającym, projekt pkm podnośnik słupowy, Ratownictwo medyczne, POZ prezentacja o antykoncepcji, PROBLEMY PIELĘGNACYJNE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA I SPOSOBY ICH EL, Bauman- Tak zwana globalizacja, Problemy zdrowotne wieku podeszłego, ratownictwo kardiologia i wstrząsy, Pielęgniarka w zapobieganiu powikłaniom wynikającym z unieruchomienia, proces pielęgnacyjny zespół nerczycowy, podstawowe zasady iniekcji, Podstawy Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, Medycyna Ratunkowa, Podstatwowe zabiegi reanimacyjne u dzieci, metoda indywidualnego przypadku, test z pediatrii, Postępowanie z noworodkiem po porodzie fizjologicznym, Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, Alkoholizm, Macierze, Filozofia - materiały na egzamin., Stwardnienie rozsiane, ŚCIĄGA NA KOLOWKIUM Z PSYCHOLOGII 1 ROK PEDAGOGIKA I 1 SEMESTR!!, WSPÓLCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE, Całościowa ocena geriatryczna, badanie fizykalne układu oddechowego, Zawał mięsnia sercowego, Socjologia Rodziny wykład 1, padaczka u dzieci, pedagogika, test POZ kurs kwalifikacyjny, teoria wychowania, Przemoc, Wspierająca rola pielęgniarki wobec pacjenta i jego rodziny, cukrzyca typu b, interna, konspekt edukacyjny, metody badań pedagogicznych - zagadnienia, pielęgnowanie dziecka z zapaleniem gardła, pedagogika ściąga sem I , resocjalizacja , metody badań w pedagogice społecznej, wywiad i badanie fizykalne, Rehabilitacja, Opieka paliatywna, Atlas pasożytów człowieka - parazytologia, Metody i techniki badawcze, Ankieta dotycząca spędzania czasu wolnego przez młodzież, Egzamin opiekun medyczny, dydaktyka, testy z ginekologii, konspekt zajęc na metodykę przedszkolną, Modelowe rozwiazania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wstrzyknięcia do mięśniowe, dożylne i wlewy kroplowe, Choroba parkinsona, badania fizykalne-układ krążenia, Guzy mózgu, Barbara Szacka - Wrowadzenie do socjologii, POChP, promocja zdrowie- choroby cywilizacyjne, psychologia rozwoju i osobowości, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Proces pielęgnowania pacjenta ze schizofrenią, badanie fizykalne dla pielęgniarek, Wqlsvniq, Schizofrenia, Pacjent niepełnosprawny, gry i zabawy dla dzieci- konspekt zajęć- ŚLIZGACZE, Pedagogika społeczna ćwiczenia 1 i 2, Podstawy pielęgniarstwa, badania fizykalne - jama brzuszna, Komorowe zaburzenia rytmu serca, medycyna ratunkowa książka, biomedetyczne podstawy rozwoju i wychowania, eutanazja-zagrożenie współczesności, Analiza i ocena reform oświatowych w Polsce w XVIII wieku., cewnikownie pęcherza moczowego, Kolokwium z Wprowadzenia do Psychologii rok I sem. I, Opieka położniczo- pielęgniarska w ciąży powikłanej., pediatria, Dieta cukrzycowa, pielegnacja w niedroznosci jelit, Rytmy EKG, skany, szacka Wprowadzenie do socjologii, Nietrzymanie moczu, Urologia, program zdr. rak szyjki.doc, Pedagogika jako nauka o wychowaniu, ALKOHOLIZM I JEGO WPŁYW NA DYSFUNKCJONALNOŚĆ RODZINY, Niepełnosprawność, funkcje wychowawcze w zakładach karnych, pedagogika specjalna, pediatria, udar niedokrwienny mógu , Wypalenie zawodowe , terapia zajęciowa, NIEPRZYSTOSOWANIE I NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE - PROBLEMY RESOCJALIZACJ, Zaburzenia oddychania u noworodka (wcześniaka), zakażenia szpitalne, autorytet wychowawcy, proces pielęgnowania pediatria, anoreksji i bulimia , Psychologia ogólna - ćwiczenia, Systemy kształcenia pielęgniarek w UE, Patologie społeczne- prostytucja, narkomania, samobójstwa, PODSTAWY PRAWNE RESOCJALIZACJI, Zagadnienia na egzamin z socjologii, Iniekcje podskórne, Proces wychowania i jego elementy, Eutanazja, rany i urazy, Historia wychowania w pigułce, odleżyny, Opis działania leków (wersja doc.), test 1 z pielęgniarstwa ginekologicznego, edukacja położnicy przez pielegniarkę, elementy systemu dydaktycznego, Tadeusz Dobrzanski - Rysunek techniczny maszynowy, Ostra i przewlekła niewydolność nerek-samokształcenie, Dziennik praktyk u pedagoga, ściąga z zarządzania w pielęgniarstwie część 2, Stany zagrożenia życia pochodzenia metabolicznego i endokrynnego., Historia wychowania od antyku po współczesność, testy z pediatrii, pytania z eg z ginekologii , metoda indywidulanych przypadków, Metody badań pedagogicznych, notatki z podstaw pielęgniarstwa, Zachowania prospołeczne, agresja, uprzedzenia, Standardy opieki nad chorymi psychiatrycznie: chory z depresją, chory , Moje rozważania na temat transplantacji narządów, aborcji i eutanazji, charakterystyka wybranych środowisk wychowawczych, Nowotwory jelita grubego, teoria pielęgnowania, zbior zadań z mechaniki ogólnej, scenariusz zajęć wychowawczych - gotowy szablon, wspóczesne teorie socjologiczne, funkcjonowanie ludzi starszych w domach opieki społecznej, resekcja żolądka, Anoreksja i bulinia- prezentacja, choroba niedokrwienna, Budowa gruczołu piersiowego, proces intensywna terapia tabelka, JAKIE ZNACZENIE ROZWOJOWE MA ZABAWA?, Teoretyczne podstawy wychowania I rok - wykłady, Choroby zakaźne, Anatomia-skrypt ratownik medyczny, pojęcia z pedagogiki, Pielęgnacja pacjenta po operacja, Opieka Paliatywna, Plan pielegnacji z pediatrii - stan po zapaleniu mozgu., Zasady operacjonalizacji celów kształcenia, Filozofia w pigułce dla polonistów, R Meighan, historia wychowania, Łobocki, Pomoc społeczna, cukrzyca, HPV - rak szyjki macicy, badania fizykalne-badanie głowy i szyi, Psychiatria test, pielęgniarstwo położnicze, ratownictwo medyczne, zaburzenia psychiczne i psychotyczne, Diagnostyka w położnictwie i ginekologii (DPG), Program szczepień jako przykład dziłań profilaktycznych, Pedagogika Ogólna, polityka społeczna, Pediatria - materiały na zaliczenie, metodologia badań pedagogicznych - kwestionariusz, proces pielęgnowania pacjentki z zasniadem groniastym, Alkoholizm, Komunikowanie z pacjentem w wieku starczym w zaburzeniach psychicznych, METODOLOGIA zasady przy redagowaniu kwestionariusza, Iniekcje domięśniowe, śródskórne, podskórne, ospa wietrzna, Reakcja dzieci na chorobę i fakt hospitalizacji, postępowanie pielęgniarskie, PRZEMOC W RODZINIE, Wybrane zagadnienia fizyki teoretycznej, teoretyczne podstawy wychowania - podstawowe pojęcia, Farmakologia + MEd ratunkowa, ginekologia testy, Komunikacja werbalna i niewerbalna, Choroby jelita grubego, Samokształcenie promocja zdrowia edukacja zdrowotna młodzieży w szkole, Rehabilitacja, anoreksja , Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, zla notatka, Andrzej Frycz Modrzewski., zagadnienia egzaminacyjne z pielęgniarstwa pediatrycznego, Propedeutyka położnictwa, Wychowanie i kształcenie od starożytności do średniowiecza, cztery orientacje w teoriach wychowania, konspekt zajęć, pedagogika społeczna zagadnienia i odpowiedzi, test z pediatrii, Rodzaje stali, Astma oskrzelowa, ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ODŻYWIANIA DLA PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU I, różne pytania z odpowiedziami z pedagogiki, Pytania z badań fizykalnych, Problem alkoholizmu wsród młodzieży, Poglądy starożytnych Greków oraz Rzymian na wychowanie oraz kształceni, Genetyka, wykład + seminaria, Historia Wychowania I rok - ściąga, Metodologia badań wykład nr 2, Rola pielęgniarki w tworzeniu środowiska terapeutycznego, Starość w aspekcie statystycznym - problem starzenia się społeczeństw , Prawo dotyczące pielęgniarki, Proces pielęgnowania w OZT, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 1, Promocja zdrowia: stres i emocje, TEST Z SOCJOLOGII, Mukowiscydoza, kwestie społeczne w pedagogice , pojęcia - wprowadzenie do pedagogiki, Badania fizykalne, Organizacja pracy pielęgniarki w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologi, Układ pokarmowy, Rola pielęgniarki rodzinnej w zapobieganiu chorobom tarczycy (nadczynn, chirurgia, wykład wstrząs, europejskie, anestezjologia, Opieka nad noworodkiem z zaburzeniami oddechowymi., Filozofia - założenia, myśli, socjologia wychowania, Pedagogika specjalna - Dykcik, POChP, referat- Janusz Korczak, Metody i techniki badań socjologicznych opracowanie wykładów do egzami, socjologia wychowania-zagadnienia do egzaminu, Geriatria- społeczne systemy wsparcia osób starszych, WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII, Miastenia, Chemia organiczna labolatorium - skrypt, Koło I-st, Badania fizykalne ukł. nerwowy, Cele kształcenia, Wytrzymałość Materiałów ćwiczenia - ściągi, Funkcja ogólna a funkcje specjalne wychowania i style wychowania, Metodologia badań wykład nr 3, Edukacyjna rola położnej, Ściąga z filozofii I roku pedagogiki, Promocja Zdrowia (I rok pielęgniarstwa), Pierwsza pomoc BLS( pokaz multimed.) dla szkoły podstawowej, Specyfika pracy na OIT, Dietetyka, dietetyka kobiety ciężarnej, dieta cukrzyków, farmakologia, celiaklia - pakiet dla rodziców, Organizacja systemu ochrony zdrowia, Obliczanie ekstremów funkcji, Neurologia, Niezgodności recepturowe, ostra niewydolnosc prawokomorowa, PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI, filozofia ściągi, pediatria, niepełnosprawność, cele procesu nauczania, Chirurgia-wykład1,2, Praca z dzieckiem z ADHD, test 2 z pielęgniarstwa ginekologicznego, Ekg w zawale mięśnia sercowego, współczesne kierunki pedagogiczne, Modele pielęgnowania, iniekcje podskórne, Sciagi Filozofia, Hierarchia wartości seniorów wg teorii Maslowa. Diagnoza i możliwości, około 30 opracowanych zagadnień z biochemii (poziom pielęgniarstwo), Pedagogika rodziny, Aloholizm, pojęcia pedagogiczne, socjologia wychowania , Psychologia społeczna, Fizyka Wzory I Prawa Z Objaśnieniami, Jezierski, K, Diagnoza pielęgniarska, palenia tytoniu, Historia administracji - test, WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGii , epidemiologia testy przykladowe, testy z mikrobiologii, Barber - Dzihad kontra Mc Świat, narkotyczne i nienarkotyczne leki przeciwbólowe, proc-oparz-II-pop.doc, ostre i przewlekłe choroby układu pokarmowego, andragogika opracowania na egz, Historia wychowania, Pedagogika ściąga, ciekawostki o OIOM-u, Resocjalizacja, pediatria, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 1 (rar1/3), astma oskrzelowa, Wstęp do prawoznawstwa -skrypt, szkoły różnowiercze, stany zagrożenia życia u dzieci, Niedostosowanie społeczne, Zasady tlenoterapii, proces pielęgnacyjny z chirurgii, Psychologia rozwojowa - rozwój psychiczny człowieka, wytrzymałośc, materiałów, Nakłucia jamy opłucnej i otrzewnej, Przesłanie łóżka pustego w jedna pielęgniarkę, typy osobowości- diagnoza, Dotyk noworodka, pedeutologia, Diagnozy łacińskie, Studium przypadku - historia CocaColi, reumatoidalne zapalenie stawów, Niezgodności, Rehabilitacja osób z chorobami reumatoidalnymi. wg Wiktor Dega, 1994, nadciśnienie tętnicze, interna, Kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczyciela, Psychiatria, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, Pedagogika społeczna, odleżyny, zakażenia ran chirurgicznych, Statyczna próba rozciągania, Psychologiczne koncepcje człowieka, diagnostyka resocjalizacyjna, badanie fizykalne układu nerwowego, teoria J.Piageta, Rola opoekuna medycznego w zaspokajaniu potrzeb biopsychospołecznych, ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, Szacka, metodologia badań społecznych, Przemiany w polskim szkolnictwie, STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU, Metody Badań Pedagogicznych, Wytrzymałość Materiałów I - ściągi, choroby zakaźne XX i XXI wieku, Filozofia ZAGADNIENIA DO EGZAMINU, Zapalenie Ucha Środkowego U Dzieci, egazamin pediatria, Objawy chirurgiczne chorób układu pokarmowego. Metody rozpoznawania, w, psychotechnika, socjotechnika, kulturotechnika w resocjalizacji, Rozmowy terapeutyczne, Biomedyczne podstawy rozwoju, test z opieki długoterminowej , Opis przypadku pomocy rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem., intensywna obserwacja, Choroby tarczycy, Szkolnictwo w czasach reformacji, Koncepcja człowieka wegług Sokratesa i Platona, Wychowanie w Grecji, Sparcie i Atenach., projekt prasy dwukolumnowej, system oświatowy w Polsce, Filozofia, cw. semestr 1 zeszyt, Pedagogika, podział, populacja, cechy populacji, oddziaływania pomiędzy populacjami, psychologia kliniczna-depresja, Wprowadzenie do pedagogiki, rola pielegniarki zakaznia szpitalne, Pamięć krótkotrwała i trwała, pamięć rozumiana jako zdolność i jako proces., test z socjologii wychowania, eutanazja, Układ naczyniowy i limfatyczny, Rodzaje stresu.sposoby radzenia sobie ze stresem, psychologia społeczna ściąga, Przygotowanie chorego do zabiegu i pielęgnowanie po przeszczepie narzą, odleżyny, drogi podawania leków, inhalacja ,tlenopiatera, Wychowanie jako kluczowe pojęcie pedagogiki, Wykłady Pedagogika, profilaktyka stresu, OSOBOWOŚĆ, Anestezjologia- Obrażenia wielonarządowe, choroby układu oddechowego u dzieci, Monitorowanie kliniczne - rola i zadania pielęgniarki, Stany nagłe u dzieci, scenariusz zajęć- asertywność, skala Glasgow i AVPU, stany nagłe w ginenekologii, RODZINA JAKO GRUPA SPOLECZNA I JEJ ROLA W PROCESIE EDUKACJI I WYCHOWAN, teorie pielęgniarstwa, Prostytucja, narkomania, samobójstwa, Konspekt do zajec teoretycznych, Nowe wychowanie jako nurt wiodący w pedagogice współczesnej, POSTĘPOWANIE PIELĘGNIARSKIE W ZABURZENIACH FUNKCJI UKŁADU N, Edukacja zdrowotna, Badanie fizykalne, Ściąga Egzamin z filozofi, Pedagogika, Metody i techniki pracy wychowawczo - opiekuńczej, Plan edukacji zdrowotnej , Korupcja - esej, Schizofrenia, Zabiegi ratunkowe i diagnostyczne w stanach zagrożenia życia, ściąga - podstawy prawa, Noworodek z niska masa urodzeniowa, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 2 (rar1/3), Pojęcia i systemy pedagogiczne-Antypedagogika i postpedagogika, Rany - funkcje skóry, pierwsza pomoc, rodzaje ran, oparzenia, Filozofia na egzamin, Pytania na egzamin z PRAWA CYWILNEGO , METODOLOGIA case study analiza danych zastanych analiza treści, cukrzyca interna, PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, Bezpośrednie i pośrednie skutki choroby dla stanu psychicznego pacjent, Hospicjum to też życie, Problem bezrobocia młodzieży ? wyzwanie dla polityki społecznej, Edukacja personelu medycznego w zakresie zapobiegania zakażeniom szp, Zagadnienia egzaminacyjne z wprowadzenia do pedagogiki 2009/2010, PEDAGOGIKA SPECJALNA-ściągi, pedeutologia-wykład , proces pielęgnowania z pediatri, Zapalenie pluc u seniora, Stomia jelitowa vademecum, zasady zmiany opatrunku, metodologia badań pedagicznych- wykład, urazy klatki piersiowej, socjologia ogólna, System kształcenia pielęgniarek w Polsce, test z opieki długoterminowej , Rodzaje Probówek do pobierania krwi i ich przeznaczenie ? system Vacue, Badania fizykalne-jama brzuszna, ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI W KONCEPCJI ERIKSONA, infekcje układu moczowego, Aleksander Kamiński współczesne kierunki pedagogiczne, Metody pracy opiekuńczo - wychowawczej, proces pielęgnowania, Prezentacja Pierwsza Pomoc, sprawozdanie z wytrzymałości materiałów, badania fizykalne SSPAiIO, Porażenia i niedowłady w chorobach kręgosłupa i rdzenia kręgowego., ŻYWIENIE POZAJELITOWE, Czasy w j. angielskim - WSKIZ, projekt pkm, historia wychowania ćwiczenia, Pielęgnowanie dziecka z niedożywieniem, rola pilegniarki w łagodzeniu bólu osób w stanie terminalnym, Zdrowie publiczne - promieniowanie, żywienie, profilaktyka, promocja z, Farmakoterapia, Ankieta, pytania z socjologii dla pielęgniarek, Lokalny program promocji zdrowia na temat raka szyjki macicy, PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM, Definicje z wprowadzenia do pedagogiki, pytania kontrolne-historia wychowania, historii myśli pedagogicznej, Mikrobiologia - testy, Zakażenia szpitalne, szkoła jako środowisko wychowawcze, Wstrząs, Grupy społeczne i procesy grupowe, Środki dydaktyczne oraz metody oceniania,