proces pielęgnowania, proces pielęgnowania pacjenta neurologicznego, Proces pielęgnowania nadciśnienie tętnicze, Proces pielęgnowania neurologia, udar mózgu, Proces pielegnowania z pielegniarstwa internistycznego, Proces pielęgnowania na 5, Proces pielęgnowania pacjenta z nowotworem płuc, Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z nadcisnieniem tętniczym - WSHE, proces pielęgnowania z pediatrii , Proces pielęgnowania pacjenta z niewydolnością oddechową w POCHP, Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą, Proces pielęgnowania z wieloma problemami zdrowotnymi, Proces pielęgnowania w chorobie Alzheimera, Proces pielęgnowania - udar mózgu (neurologia), Proces pielęgnowania neurologia, udar mózgu, Proces pielęgnowania w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym, Proces pielęgnowania - marskość wątroby, Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirurgii, Proces pielęgnowania psychiatria, Proces pielęgnowania, Opieka nad dzieckiem z biegunka- konspekt, proces pielęgnowania chorego po udarze, proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania, pediatria, proces pielęgnacyjny z interny, Proces pielęgnowania w pediatrii, proces pielęgnowania pediatria, rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z depresją, Podstawowe założenia modelu/teorii pielęgniarstwa Dorothy Orem, Chirurgia proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania z chirurgii, Proces pielęgnowania - ginekologia, cukrzyca, PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA, Pielęgnowanie chorego z ostrą niewydolnością krążenia, Pediatria- proces pielęgnowania, Proces pielegnowania z anestezjo, standardy w pielegniarstwie, Geriatria proces pielegnowania, Schizofrenia - proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania, Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z astmą oskrzelową, Proces pielęgnowania Choroba Parkinsona, nadciśn ienie problemy pacjenta, Opieka pielęgniarska nad pacjentem po złamaniu szyjki kości udowej., proces pielęgnowania pacjenta z POChP, Pielęgnowanie pacjenta z zaburzeniami układu nerwowego, proces pielęgnowania - położnictwo, PIELĘGNIARSTWO - pytania na obronę, proces pielęgnowania pacjenta z niewydolnością oddechową w POCHP, Socjologia zagadnienia na kolokwium, proces pielęgnowania zapalenie płuc, plan opieki pacjenta z zapaleniem płuc, opieka paliatywna, Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem w chorobach wieku podeszłego., METODOLOGIA badań pedagogicznych do egzaminu, Zadania pielęgniarki wobec dziecka hospitalizowanego, Rola i zadania pielęgniarki w POZ, proces pielęgnowania, proces pielęgnowania interna, Zdrowie Publiczne - System opieki zdrowotnej w Polsce, Proces pielęgnowania - oddział intensywnej opieki medycznej, proces pięlęgnowania , proces pielęgnowania, proces pielęgnowania, proces pielęgnowania pacjenta, Proces pielęgnowania (kardiologia), testy z chirurgi, pielęgnacja pacjenta z zapaleniem płuc, Proces pielęgnowania- oddział dziecięcy, test z chirurgii, proces pielęgnowania, bank pytań, proces pielęgnowania- rak piersi, edukacja pacjenta w cukrzycy-rola pielegniarki, Proces pielęgnowania- ginekologia, Proces pielęgnowania niedokrwienny udar mózgu POZ, Stomia- pielęgnowanie, STANDARDY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ WOBEC PRZEWLEKLE CHOREGO , Pielęgnowanie w chorobie nowotworowej kości, interna proces pielegnacyjny z zawałem mięśnia sercowego i hiperlipide, Proces pielęgnowania- ginekologia, Plan opieki nad niemowlakiem, Proces pielęgnacji chorego na POCHP, Wprowadzenie do psychologii, Procedura przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego, Proces pielęgnowania pacjenta i jego rodziny w środowisku domowym, proces pielegnacyjny, Wprowadzenie do pielęgniarstwa, Proces pielęgnowania - interna, Metodologia Badań Naukowych, Pielęgnacja i rehabilitacja chorego po amputacji., Formy opieki nad osobami w starszym wieku. Rola pielęgniarki rodzinnej, historia wychowania- pytania i odpowiedzi do egzaminu, proces pielęgnowania z chirurgii, Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem geriatrycznym w schorzeniac, Endoproteza stawu biodrowego-proces pielegnowania, Opieka Paliatywna, Pediatria - konspekt z wykładu, Edukacja pacjenta z cukrzyca typu 1, Proces pielęgnowania chorej na zapalenie przydatków, badania fizykalne testy, Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom wewnątrzszpitalnym, Konspekt zajęć z Pierwszej Pomocy dla klasy 6, Stany zagrożenia życia, Pielęgnowanie pacjenta z ostrą niewydolnością oddechową, Pielęgnowanie chorych z chorobami układu oddechowego, zlamanie szyjki kości udowej, specyfika procesu pielęgnowania wobec chorych neurologicznie, Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem terminalnie chorym, socjologia kilka zagadnien na egzamin, proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania po usunięciu perforowanego wrzoda żołądka, Kobieta ciężarna - proces pielęgnowania, Proces pielęgnacyjny pacjenta ze stomią, Teoria pielęgnowania, Cele wychowania, samokształcenie z chirurgii, Proces pielęgnowania w wybranych chorobach układu krążenia u dzieci, Proces pielęgnowania jako metoda pracy pielęgniarki, Metodologia- ściąga, ETAPY PROCESU PIELĘGNOWANIA ROLA PIELĘGNIARKI W USTALANIU DIAGNOZY, TECHNIKI BADAŃ PEDAGOGICZNYCH , Pielegnowanie, psychologia egzamin I rok pedagogika, proces pielęgnowania po cięciu cesarskim, Geriatria-proces pielęgnowania, Promocja zdrowia - plan metodyczny zajęć, proces pielegnowania-interna, Problemy pielęgniarskie u pacjenta w OIT, Zaburzenia rytmu serca, chory z astmą oskrzelową, Proces pielegnowania kłębuszkowe zapalenie nerek, test 1 z pielęgniarstwa anestezjologicznego, Proces pielęgnowania pacjenta oparzonego, Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród osób otyłych i z, Rola Pielęgniarki w opiece nad pacjentem nieprzytomnym, proces pielęgnacji , Organizacja systemu ochrony zdrowia, Geriatria ściąga, wyrostek robaczkowy, proces pielęgnowania neurologia, SPRAWOZDANIE Z OPIEKI NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ TYPU II, problemy opiekuńcze pacjenta z udarem mózgu, historia wychowania w pigulce, Choroby dróg oddechowych u dzieci, proces pielęgnowania na internę, CHOROBA WRZODOWA żOŁĄDKA I DWUNASTNICY. , rola i zadania pielęgniarki w NZK, Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z hemofilią, PRACA ZALICZENIOWA Z METODOLOGII BADAŃ, pielegnowanie niepelnosprawnych, Zasady opieki nad pacjentem we wstrząsie, Egzamin - Psychologia Ogólna, zapalenie płuc, proces pielęgnowania, METODOLOGIA pojęcia metody fazy procesu badawczego, Konspekt- pęcherzyk żółciowy, opieka w połogu fizjologicznym, Konspekt do zajec praktycznych, Ból w chorobie nowotworowej, Udar Mózgu, test z pediatrii II rok, Postępowanie z chorym ze stomią jelitową, alkoholizm wśród młodzieży, proces pielęgnowania, tabela lekow, Proces pielęgnowania, test 2 z pielęgniarstwa anestezjologicznego, ściąga ze wstępu do socjologii, Proces pielęgnowania...najczęściej spotykane, Proces pielęgnowania-położnictwo, Pielegnowanie, Problemy etyczne i moralne pielęgniarki w dobie współczesnej medycyny , Szkolnictwo w starożytności Sokrates,Platon,Arystoteles,Kwintylian, METODOLOGIA ankieta wywiad obserwacja eksperyment focus monografia, ściąga/teoretyczne podstawy wychowania, Historia wychowania i myśli pedagogicznej w skórcie, proces pielęgnowania urologia, Standardy opieki pielęgniarskiej chorego nieprzytomnego, okresy rozwojowe człowieka, plan pielęgnacji chorego z POCHP, Zmiany w układach u osób starszych, geriatria, Opieka środowiskowa, Rehabilitacja-Odleżyny, proces pielęgnowania w reumatologii, Podstawy zarządzania - skrypt, Problematyka nadcisnienia tetniczego, pielegnacja pacjenta po udarze mózgu, rak piersi, Rola i zadania pielęgniarki w POZ, życie ze stwardnieniem rozsianym, zapalenie oskrzelików u dziecka proces pielegnacyjny, proces pielęgnowania, pielęgniarstwo ratunkowe, karta Przebieg praktyk, endoproteza stawu biodrowego i kolanowego, badania fizykalne pielegniarstwo, zapobieganie zakażeniom szpitalnym, Opieka pielęgniarska nad pacjentem z procesem rozrostowym OUN, Praca licencjacka - Higiena bielizny i odzieży szpitalnej warunkiem..., Janusz Korczak- Prezentacja, Ciała Obce - LARYNGOLOGIA, SPECYFIKA PRACY Z PACJENTEM NEUROLOGICZNYM, Drogi szerzenia się zakażeń szpitalnych. Zapobieganie i zwalczanie zak, Proces pielęgnowania dziecka z nerwicą, historia wychowania- streszczenie, zespol stopy cukrzycowej, Testy z interny, Opieka nad chorym umierającym -praca zaliczeniowa, Tabela lekow, edukacja pacjenta w cukrzycy-rola pielegniarki, Badania fizykalne, Pielęgnowanie dziecka z porażeniem mózgowym, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, program edukacyjny dla chorego z cukrzyca, rola i zadania pielęgniarki w POZ, diagnoza pielęgniarska osoby samotnej w środowisku wiejskim, Pytania z egzaminu lekarskiego LEP, Pedeutologia opracowanie zagadnień na egzamin, metodologia badań pedagogicznych - pozostałe techniki/ metody badawcze, Proces pielęgnowania - ból, Dodaktyka ogólna / teoretyczne podstawy kształcenia, Proces pielęgnacyjny dziecka z ZN, podstawy pielęgniarstwa na egzamin dyplomowy, interna studium przypadku, Psychologia społeczna - do egzaminu, teoretyczne podstawy wychowania, Neurologia ściąga, Podstawy pielęgniarstwa i badania fizykalnego, Konspekt, proces pielęgnowania metodą Neuman, Ankieta, standard opieki dziecko odwodnione, Sytuacje wskazujące na dylematy etyczne pracy pielęgniarek. Sytuacje m, Współczesne kierunki pedagogiczne, Zdrowie Publiczne, Filozofia, pedagogika społeczna, rak piersi, procespielęgnacji 2, Diagnoza i plan opieki nad chorą po operacji tarczycy., konspekt - profilaktyka raka piersi, Test z socjologii ~PIOTR SZTOMPKA~, Teorie pielęgnowania, edukacja pacjenta ze stomią, o lekach -dla pielegniarek, Wykazy leków, dawki i dawkowanie leków u dzieci, proszki, tabletki, Ostra niewydolność oddechowa, ściąga psychologi I semestr, Opieka długoterminowa nad chorym z przewlekłą niewydolnością krążenia, ściąga - wprowadzenie do psychologii, cukrzyca, Recenzje artykułów pedagogicznych, Choroba Alzheimera, Osobowość, struktura osobowości, teorie osobowości, anestezjologia, empatia pielegniarki wobec umierającego dziecka, pielęgnacja stopy cukrzycowej, pielegniarstwo, Monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe w oddziale Intensywnej Tera, Zagadnienia do egzaminu z podstaw pielęgniarstwa, Przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych, Cukrzyca - typy, objawy, leczenie, pielegniarstwo-zdrowie publiczne, Wspierająca rola pielęgniarki wobec pacjenta i jego rodziny, teoria wychowania pyt i odp, Pyatnia z chirurgi, PROCES PIELĘGNOWANIA W ŻYLAKACH KOŃCZYN DOLNYCH, socjologia niektore pojecia, pierwsza pomoc w różnych stanach, Rehabilitacja i Pielęgnowanie Pacjentów z SM, geriatria, projekt badawczy, zagadnienia na dydaktykę, proces cukrzyca, Charakterystyka wybranej choroby wieku starczego: proces pielęgnowania, Badnia fizykalne, modele pielęgnowania, Zagadnienia socjologiczne- Szacka, choroby zoladka i dwunastnicy, Teorie i filozofia pielegniarstwa, historia myśli pedagogicznej-wychowania, cukrzyca typu 2, konspekt edukacyjny, osteoporoza, Rola opoekuna medycznego w zaspokajaniu potrzeb biopsychospołecznych, endoproteza, ZAGDANINIA DO EGZAMINU Z CHIRURGII I PIELEGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO (Św, promocja zdrowia, Pielęgnowanie dziecka z chorobą nowotworową, Metodologia badań pedagogicznych, badania fizykalne, PIELĘGNOWANIE PACJENTA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ O NIEPOMYŚLNYM ROKOWANI, program edukacyjny-anoreksja, proces pielęgnowania kobiety ciężarnej, Wzór obserwacjji pacj.z udarem mózgu, zaburzenia odżywiania osob starszych, pielegnacja po usunieciu pecherzyka zolciowego, Opieka pielęgniarki środowiskowej nad przewlekle chorym, sztompka, badania fizykalne testy, Opracowane zagadnienia na egzamin z socjologii, Psychologia rozwojwa, Rak szyjki macicy, Profilaktyka raka szyjki macicy, Filozofia: teoria poznania, metafizyka, etyka, Pielęgniarstwo Psychiatryczne, Dokumentacja edukacji zdrowotnej - cukrzyca, Teoretyczne podstawy wychowania dr Szablewska, Definicje pedagogiczne, Definicja zdrowia WHO, profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia, Pielegniarstwo, promocja zdrowia, edukacja zdrowota, proces pielęgnowania, depresja w wieku starszym,podeszłym, ratunkowa ocena EKG, cierpienie i śmierć w życiu człowieka, Proces pielęgnownia stabilna dusznica bolesna, Rehabilitacja w reumatoidalnym zapaleniu stawow, choroby układu oddechowego, Opieka nad pacjentem z niedrożnością jelit, proces pielęgnacji 1, Psychologia - ściąga, Wspierająca rola pielęgniarki nad chorym i jego rodziną, edukacja pacjenta z depresją, Rola czasu wolnego w życiu podopiecznego DPS -, Wprowadzenie do psychologii, badania fizykalne , Podopieczny przewlekle chory. Planowanie działań w domu. , Pielęgnowanie chorego z udarem krwotocznym, Model opieki nad pacjentem ze stomią, mechanika płynów, Pytania z bloku ogólnozawodowego, promocja zdrowia, Zespół Downa-prezentacja, pedagogika społeczna, Wprowadzenie do podawanie leków drogą iniekcji, Badanie fizykalne (I rok pielęgniarstwa 2007), zawał, zespoły neurologiczne, proces pielęgnowania z chirurgii, proces pielegnowania-wytrzewienie jelit, Konspekt do zajec praktycznych, Działania profilaktyczno-edukacyjne w pielegniarstwie, Metodologia badań wykład nr 4, konspekt zajęć- pierwsza pomoc, profillaktyka i leczenie odlezyn, PEDAGOGIKA SPOŁECZNA opracowany materiał na egzamin, EDUKACJA RODZICÓW Z ZAKRESU PIELĘGNACJI NOWORODKA PO WYPISIE DO DOMU, odleżyny, procespielęgnacji 3, Iniekcje - wykonanie, Stany przejściowe noworodka, egzamin z pediatrii, testy z chirurgii, Skrypt - podstawowe zagadnienia socjologii, Zalecenia dla pacjenta po amputacji kończyny, historia wychowania - wykłady, Teoretyczne Podstawy Wychowania, Badanie układu oddechowego, Epidemiologia zakażeń szpitalnych: , opieka nad dzieckiem z porażaniem mózgowym, Ściąga z ochrony własności intelektualnej, pielęgniarstwo geriatryczne, przepuklina, Konspekt edukacyjny- pielęgniarstwo pediatryczne, Pielęgnowanie chorego w stanie ciężkiej sepsy, pielęgnacja położnicy po cięciu cesarskim, badania, w ,pielęgniarstwie, PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII Akademia Med. we Wrocław. Piel., Farmakologia, chirurgia, wybrane problemy okresu noworodkowego, problemy i dylematy etyczne pielegniarki, stres psychologiczny, Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirugrii, specjalizacja, pielęgniarstwo, Kształcenie ustawiczne dorosłych, osteoporoza, PRZEDMIOT I ZADANIA DYDAKTYKI OGÓLNEJ. WYBRANE PROBLEMY., Interna, Konspekt nakłucie jamy opłucnej, badania fizykalne, Układ krążenia, Stres i radzenie sobie ze stresem, Anestezja, ospa wietrzna, pielęgniarka iw diagnostyce chorób metabolicznych u dzieci, proces pielęgnowania w niewydolności krążeniowo-oddechowej, Zasady komunikacji z pacjentem i jego rodziną w różnych stanach chorob, modele pielęgnowania najbardziej pasujące do wykorzystania w geriatrii, uzależnienie narkomania, anastezjologia testy, psychologia kliniczna wykłady, Procesy pielegnowania, Procesy pielęgnacyjne, Proces pielęgnowania po usunięciu pęcherzyka żółciowego, Andragogika, Zagrożenia zdrowia i życia w środowisku pracy i nauki (BHP), Postępowanie pielęgniarskie pacjenta z zaburzeniami wzroku i słuchu, Pielęgniarstwo i pielęgnowanie w wybranych definicjach a własne wyobra, Czynniki społeczne i ekonomiczne warunkujące zdrowie, Aronson - Psychologia społeczna serce i umysł -skrypt, choroby tarczycy, BLS u dorosłych, Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych, ściągacz dwuramienny do łożysk, Wyniszczenie organizmu, Indywidualny Program Resocjalizacji, neonatologia, Uruchamianie, rehabilitacja pacjenta, Zagadnienia do egzaminu z polityki społecznej, pielęgniarska opieka długoterminowa plan opieki , proces pielegnowania, pedagogika porównawcza, Pacjent umierający-plan opieki, zasady etyki zawodowej, Choroba niedokrwienna serca, pielegnowanie dziecka z chorobami ukladu moczowego, praca samokształeniowa, program edukacyjny Anoreksja, rodzina współczesna, metodologia badań społecznych, zagadnienia na egzamin z pielęgniarstwa internistycznego, 1. Organizacja i zasady pracy na intensywnej terapii, Farmakologia- wykład 3, alkoholizm jako zjawisko marginalizacji społecznej, proces pielęgnacyjny z położnictwa- opieka rodzącej w 1 sym-tabela, Stwardnienie rozsiane, Psychologia ogólna , Socjologia, Opieka nad chorym na cukrzycę w okresie okołooperacyjnym, pedagogika, Indywidualny Program Resocjalizacji, Otyłość - problem współczesnej medycyny, Pojęcia i systemy pedagogiczne, główne założenia pedagogiki Johna Deweya, Zalecenia dla pacjenta po operacji żylaków kończyn dolnych, Odleżyny , diagnoza piel.- miażdżyca kończyn dolnych, filozofia zagadnienia egzaminacyjne, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, samokształcenie z interny, Mózgowe porażenie dziecięce - postępowanie pielęgniarskie, otępienie-praca zaliczeniowa z bibliografią, HISTORIA WYCHOWANIA, procesy pielegnowania, Udział w usprawnianiu pacjenta, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wybrane modele teorii pielęgnowania, zadania pielegniarki POZ, Projekt programu edykacyjno-zdrowotnego dla dzieci, Układ oddechowy i jego choroby, Pedagogika społeczna - Zagadnienia na kolokwium., metodologia badań pedagogicznych- umcs, rola pielęgniarki w pielęgnowaniu dziecka z gorączką, ściąga z psychologii, standard postępowania w stanie przedrzucawkowym i rzucawce..., Ośrodkowy układ nerwowy, Rola pielęgniarki w łagodzeniu objawów ze strony układu oddechowego, Andragogika - wykłady i ćwiczenia, pielęgmowanie osoby niepełnosprawnej- stwardnienie zanikowe boczne, Inhalacje i tlenoterapia, METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH, Historia Filozofii, Standard - nadciśnienie tętnicze pierwotne, sprawozdanie z praktyk studenckich w szkole, Przekładnia zębata stożkowa obliczenia, pedagogika, ściąga z socjologii, promocja zdrowia psychicznego, Metodologia badań pedagogicznych, Interna-proces pielęgnowania, Dydaktyka. wykłady, proces pielęgnowania-hospicjum, proces pielęgnacji , Kompleksowa rehabilitacja w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów, Diagnostyka układu krążenia, Filozoficzne koncepcje człowieka, Etyka w pracy opiekuna medycznego, Projekt podnośnika i przekładni zebatej, testy z ginekologii i poloznictwa, promocja zdrowia-modele opieki, zastosowanie, studium przypadku, studium indywidualnego przypadku, geriatria, zjawiska patologii społecznej , Algorytmy działań pielęgniarskich, Mycie głowy pacjentowi w leżącemu w łóżku, chirurgia pytania opracowane, Podstawy ped. resocjalizacyjnej, historia myśli pedagogicznej pytania i odpowiedzi, Styl życia, Zachowania pro i anty zdrowotne, Stany zagrożenia życia w ukł. krwionośnym, Interna, Zagadnienia na teoretyczne podstawy wychowania, Nowe wychowanie, Szkolnictwo chrześcijańskie,Karol Wielki,uniwersytety, test z opieki długoterminowej 12.2008 r., anastezjologia testy, Problemy pielegnacyjne w chorobie Parkinsona, ściąga psychologia sem. I cd., test z rehabilitacji, Konspekt lekcji W-Fu w klasach I-III, internz test II, ściąga z pedagogiki specjalnej, Charakterystyka podstawowych diet, Metodologia badań wykład nr 1, janusz korczak założenia pedagogiczne, test z interny, dziecko z chorobą nowotworową, Metody badań pedagogicznych, Osobowość, zagadnienia na kolokwium z socjologii, Metody wychowania, Plan procesu pielęgnacji wg Virginii Henderson, analiza zbiorcza teori pielęgniarskich, Historia wychowania 1, stany nagl???????‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚??, Ocena stanu pacjenta na oddziale wewnętrznym, Filozofia - ściąga, RODZINA I JEJ FUNKCJE, Przygotowanie rodzącej do porodu fizjologicznego, Ćwiczenia rehabilitacyjne w chorobie Parkinsona, chirurgia-egzamin-pielegniarstwo, samokształcenie z pediatrii , Choroby wewnętrzne - badanie podmiotowe i przedmiotowe, stany naglące w położnictwie i ginekologii, Nowotwory - informacje ogólne, Historia myśli pedagogicznej-kolokwium, HISTORIA WYCHOWANIA - ściąga, Teoretyczne podstawy wychowania, Teoretyczne podstawy kształcenia, metody i organizacja badań, Wprowadzenie do pedagogiki, Streszczenie fizyki - PK, WIL, Budownictwo I rok., Technologia Postaci Leków, Pytania do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, Pytania, Promocja Zdrowia(I rok pielęgniarswa 2007), Psychologia społeczna pytania na egzamin 01/2009, Psychologia rozwojowa, Pielęgniarstwo połoznicze, projekt pkm - podnośnik słupowy, Mózgowe Porażenie Dziecięce, Problemy psychologiczne osob niepelnosprawnych, pielegnacja w nowotworach jelita grubego, Przekładnia zębata stożkowa, Proces pielegnowania i opis przypadku, komunikowanie sie z chorym umierajacym, Opis działania leków, Odmiana nazwisk w języku polskim - tabele, Farmakologia Test Nr 2, monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe, projekt pkm podnośnik słupowy, POZ prezentacja o antykoncepcji, Ratownictwo medyczne, Bauman- Tak zwana globalizacja, Podstawy Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, Medycyna Ratunkowa, Problemy zdrowotne wieku podeszłego, Podstatwowe zabiegi reanimacyjne u dzieci, test z pediatrii, ratownictwo kardiologia i wstrząsy, podstawowe zasady iniekcji, metoda indywidualnego przypadku, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, Macierze, opieka nad umirającym, Filozofia - materiały na egzamin., Pielęgniarka w zapobieganiu powikłaniom wynikającym z unieruchomienia, proces pielęgnowania neurologia, ŚCIĄGA NA KOLOWKIUM Z PSYCHOLOGII 1 ROK PEDAGOGIKA I 1 SEMESTR!!, Stwardnienie rozsiane, WSPÓLCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE, Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, Postępowanie z noworodkiem po porodzie fizjologicznym, Całościowa ocena geriatryczna, PROBLEMY PIELĘGNACYJNE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA I SPOSOBY ICH EL, badanie fizykalne układu oddechowego, Alkoholizm, Socjologia Rodziny wykład 1, padaczka u dzieci, pedagogika, test POZ kurs kwalifikacyjny, teoria wychowania, Proces pielęgnowania GERD, proces pielęgnacji , Wspierająca rola pielęgniarki wobec pacjenta i jego rodziny, pielęgnowanie dziecka z zapaleniem gardła, metody badań pedagogicznych - zagadnienia, pedagogika ściąga sem I , Przemoc, resocjalizacja , metody badań w pedagogice społecznej, Rehabilitacja, Atlas pasożytów człowieka - parazytologia, cukrzyca typu b, interna, konspekt edukacyjny, Metody i techniki badawcze, Ankieta dotycząca spędzania czasu wolnego przez młodzież, Egzamin opiekun medyczny, testy z ginekologii, konspekt zajęc na metodykę przedszkolną, Modelowe rozwiazania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wstrzyknięcia do mięśniowe, dożylne i wlewy kroplowe, dydaktyka, Zawał mięsnia sercowego, proces pielęgnacyjny zespół nerczycowy, badania fizykalne-układ krążenia, Choroba parkinsona, psychologia rozwoju i osobowości, Barbara Szacka - Wrowadzenie do socjologii, promocja zdrowie- choroby cywilizacyjne, Guzy mózgu, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, wywiad i badanie fizykalne, Wqlsvniq, POChP, Opieka paliatywna, Schizofrenia, gry i zabawy dla dzieci- konspekt zajęć- ŚLIZGACZE, badanie fizykalne dla pielęgniarek, Podstawy pielęgniarstwa, Pacjent niepełnosprawny, Pedagogika społeczna ćwiczenia 1 i 2, badania fizykalne - jama brzuszna, Komorowe zaburzenia rytmu serca, medycyna ratunkowa książka, biomedetyczne podstawy rozwoju i wychowania, Analiza i ocena reform oświatowych w Polsce w XVIII wieku., eutanazja-zagrożenie współczesności, Proces pielęgnowania pacjenta ze schizofrenią, cewnikownie pęcherza moczowego, pediatria, pielegnacja w niedroznosci jelit, szacka Wprowadzenie do socjologii, Opieka położniczo- pielęgniarska w ciąży powikłanej., Rytmy EKG, skany, Pedagogika jako nauka o wychowaniu, ALKOHOLIZM I JEGO WPŁYW NA DYSFUNKCJONALNOŚĆ RODZINY, Kolokwium z Wprowadzenia do Psychologii rok I sem. I, Niepełnosprawność, funkcje wychowawcze w zakładach karnych, program zdr. rak szyjki.doc, pedagogika specjalna, udar niedokrwienny mógu , NIEPRZYSTOSOWANIE I NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE - PROBLEMY RESOCJALIZACJ, zakażenia szpitalne, Dieta cukrzycowa, autorytet wychowawcy, terapia zajęciowa, pediatria, Psychologia ogólna - ćwiczenia, anoreksji i bulimia , Nietrzymanie moczu, Urologia, Zagadnienia na egzamin z socjologii, Iniekcje podskórne, Patologie społeczne- prostytucja, narkomania, samobójstwa, Wypalenie zawodowe , Proces wychowania i jego elementy, Zaburzenia oddychania u noworodka (wcześniaka), PODSTAWY PRAWNE RESOCJALIZACJI, Eutanazja, odleżyny, Historia wychowania w pigułce, Opis działania leków (wersja doc.), test 1 z pielęgniarstwa ginekologicznego, rany i urazy, elementy systemu dydaktycznego, Tadeusz Dobrzanski - Rysunek techniczny maszynowy, Historia wychowania od antyku po współczesność, Ostra i przewlekła niewydolność nerek-samokształcenie, Stany zagrożenia życia pochodzenia metabolicznego i endokrynnego., testy z pediatrii, Metody badań pedagogicznych, pytania z eg z ginekologii , ściąga z zarządzania w pielęgniarstwie część 2, notatki z podstaw pielęgniarstwa, edukacja położnicy przez pielegniarkę, Zachowania prospołeczne, agresja, uprzedzenia, metoda indywidulanych przypadków, Dziennik praktyk u pedagoga, charakterystyka wybranych środowisk wychowawczych, teoria pielęgnowania, zbior zadań z mechaniki ogólnej, scenariusz zajęć wychowawczych - gotowy szablon, Nowotwory jelita grubego, Moje rozważania na temat transplantacji narządów, aborcji i eutanazji, funkcjonowanie ludzi starszych w domach opieki społecznej, resekcja żolądka, Anoreksja i bulinia- prezentacja, choroba niedokrwienna, proces pielęgnowania pediatria, wspóczesne teorie socjologiczne, proces intensywna terapia tabelka, Budowa gruczołu piersiowego, Teoretyczne podstawy wychowania I rok - wykłady, JAKIE ZNACZENIE ROZWOJOWE MA ZABAWA?, Choroby zakaźne, Anatomia-skrypt ratownik medyczny, pojęcia z pedagogiki, Pielęgnacja pacjenta po operacja, Plan pielegnacji z pediatrii - stan po zapaleniu mozgu., Standardy opieki nad chorymi psychiatrycznie: chory z depresją, chory , Filozofia w pigułce dla polonistów, Zasady operacjonalizacji celów kształcenia, historia wychowania, Łobocki, Pomoc społeczna, HPV - rak szyjki macicy, Opieka Paliatywna, ratownictwo medyczne, Systemy kształcenia pielęgniarek w UE, Psychiatria test, R Meighan, pielęgniarstwo położnicze, zaburzenia psychiczne i psychotyczne, Diagnostyka w położnictwie i ginekologii (DPG), cukrzyca, Pedagogika Ogólna, Program szczepień jako przykład dziłań profilaktycznych, Pediatria - materiały na zaliczenie, metodologia badań pedagogicznych - kwestionariusz, Alkoholizm, polityka społeczna, METODOLOGIA zasady przy redagowaniu kwestionariusza, Komunikowanie z pacjentem w wieku starczym w zaburzeniach psychicznych, Iniekcje domięśniowe, śródskórne, podskórne, Reakcja dzieci na chorobę i fakt hospitalizacji, postępowanie pielęgniarskie, Wybrane zagadnienia fizyki teoretycznej, Farmakologia + MEd ratunkowa, Komunikacja werbalna i niewerbalna, ginekologia testy, ospa wietrzna, PRZEMOC W RODZINIE, Choroby jelita grubego, Rehabilitacja, zla notatka, Andrzej Frycz Modrzewski., proces pielęgnowania pacjentki z zasniadem groniastym, Samokształcenie promocja zdrowia edukacja zdrowotna młodzieży w szkole, teoretyczne podstawy wychowania - podstawowe pojęcia, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, anoreksja , zagadnienia egzaminacyjne z pielęgniarstwa pediatrycznego, Propedeutyka położnictwa, badania fizykalne-badanie głowy i szyi, Wychowanie i kształcenie od starożytności do średniowiecza, konspekt zajęć, test z pediatrii, pedagogika społeczna zagadnienia i odpowiedzi, Rodzaje stali, cztery orientacje w teoriach wychowania, ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ODŻYWIANIA DLA PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU I, różne pytania z odpowiedziami z pedagogiki, Pytania z badań fizykalnych, Problem alkoholizmu wsród młodzieży, Genetyka, wykład + seminaria, Rola pielęgniarki w tworzeniu środowiska terapeutycznego, Poglądy starożytnych Greków oraz Rzymian na wychowanie oraz kształceni, Historia Wychowania I rok - ściąga, Metodologia badań wykład nr 2, Starość w aspekcie statystycznym - problem starzenia się społeczeństw , Astma oskrzelowa, Prawo dotyczące pielęgniarki, TEST Z SOCJOLOGII, kwestie społeczne w pedagogice , Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 1, pojęcia - wprowadzenie do pedagogiki, Mukowiscydoza, Promocja zdrowia: stres i emocje, Organizacja pracy pielęgniarki w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologi, Układ pokarmowy, Badania fizykalne, socjologia wychowania, Pedagogika specjalna - Dykcik, anestezjologia, chirurgia, wykład wstrząs, Filozofia - założenia, myśli, Metody i techniki badań socjologicznych opracowanie wykładów do egzami, referat- Janusz Korczak, socjologia wychowania-zagadnienia do egzaminu, WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII, Opieka nad noworodkiem z zaburzeniami oddechowymi., Rola pielęgniarki rodzinnej w zapobieganiu chorobom tarczycy (nadczynn, Koło I-st, Badania fizykalne ukł. nerwowy, Chemia organiczna labolatorium - skrypt, Cele kształcenia, Geriatria- społeczne systemy wsparcia osób starszych, Funkcja ogólna a funkcje specjalne wychowania i style wychowania, Metodologia badań wykład nr 3, Ściąga z filozofii I roku pedagogiki, Wytrzymałość Materiałów ćwiczenia - ściągi, Pierwsza pomoc BLS( pokaz multimed.) dla szkoły podstawowej, Specyfika pracy na OIT, Dietetyka, dietetyka kobiety ciężarnej, dieta cukrzyków, farmakologia, Edukacyjna rola położnej, Miastenia, Organizacja systemu ochrony zdrowia, Obliczanie ekstremów funkcji, Niezgodności recepturowe, ostra niewydolnosc prawokomorowa, PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI, Neurologia, Promocja Zdrowia (I rok pielęgniarstwa), filozofia ściągi, pediatria, celiaklia - pakiet dla rodziców, niepełnosprawność, cele procesu nauczania, Chirurgia-wykład1,2, POChP, test 2 z pielęgniarstwa ginekologicznego, Sciagi Filozofia, Modele pielęgnowania, Hierarchia wartości seniorów wg teorii Maslowa. Diagnoza i możliwości, Praca z dzieckiem z ADHD, Pedagogika rodziny, Ekg w zawale mięśnia sercowego, pojęcia pedagogiczne, około 30 opracowanych zagadnień z biochemii (poziom pielęgniarstwo), Psychologia społeczna, Fizyka Wzory I Prawa Z Objaśnieniami, Jezierski, K, palenia tytoniu, socjologia wychowania , Historia administracji - test, WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGii , współczesne kierunki pedagogiczne, epidemiologia testy przykladowe, Proces pielęgnowania w OZT, Aloholizm, andragogika opracowania na egz, ostre i przewlekłe choroby układu pokarmowego, Historia wychowania, narkotyczne i nienarkotyczne leki przeciwbólowe, Pedagogika ściąga, ciekawostki o OIOM-u, Resocjalizacja, pediatria, testy z mikrobiologii, Wstęp do prawoznawstwa -skrypt, Psychologia rozwojowa - rozwój psychiczny człowieka, szkoły różnowiercze, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 1 (rar1/3), wytrzymałośc, materiałów, Nakłucia jamy opłucnej i otrzewnej, Przesłanie łóżka pustego w jedna pielęgniarkę, typy osobowości- diagnoza, Dotyk noworodka, pedeutologia, stany zagrożenia życia u dzieci, astma oskrzelowa, Niedostosowanie społeczne, Diagnoza pielęgniarska, Zasady tlenoterapii, Diagnozy łacińskie, Niezgodności, Rehabilitacja osób z chorobami reumatoidalnymi. wg Wiktor Dega, 1994, Barber - Dzihad kontra Mc Świat, Kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczyciela, Studium przypadku - historia CocaColi, Pedagogika społeczna, Psychiatria, proces pielęgnacyjny z chirurgii, zakażenia ran chirurgicznych, Statyczna próba rozciągania, odleżyny, Psychologiczne koncepcje człowieka, diagnostyka resocjalizacyjna, reumatoidalne zapalenie stawów, badanie fizykalne układu nerwowego, teoria J.Piageta, proc-oparz-II-pop.doc, nadciśnienie tętnicze, interna, ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, Rola opoekuna medycznego w zaspokajaniu potrzeb biopsychospołecznych, Szacka, Przemiany w polskim szkolnictwie, metodologia badań społecznych, STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU, Wytrzymałość Materiałów I - ściągi, choroby zakaźne XX i XXI wieku, Zapalenie Ucha Środkowego U Dzieci, Metody Badań Pedagogicznych, egazamin pediatria, Filozofia ZAGADNIENIA DO EGZAMINU, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, test z opieki długoterminowej , Rozmowy terapeutyczne, Choroby tarczycy, Biomedyczne podstawy rozwoju, Objawy chirurgiczne chorób układu pokarmowego. Metody rozpoznawania, w, Szkolnictwo w czasach reformacji, Koncepcja człowieka wegług Sokratesa i Platona, Wychowanie w Grecji, Sparcie i Atenach., system oświatowy w Polsce, Filozofia, cw. semestr 1 zeszyt, populacja, cechy populacji, oddziaływania pomiędzy populacjami, Wprowadzenie do pedagogiki, Pedagogika, podział, rola pielegniarki zakaznia szpitalne, Pamięć krótkotrwała i trwała, pamięć rozumiana jako zdolność i jako proces., test z socjologii wychowania, psychologia kliniczna-depresja, eutanazja, intensywna obserwacja, Układ naczyniowy i limfatyczny, Rodzaje stresu.sposoby radzenia sobie ze stresem, psychologia społeczna ściąga, Opis przypadku pomocy rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem., Wychowanie jako kluczowe pojęcie pedagogiki, Wykłady Pedagogika, Anestezjologia- Obrażenia wielonarządowe, OSOBOWOŚĆ, choroby układu oddechowego u dzieci, odleżyny, drogi podawania leków, inhalacja ,tlenopiatera, profilaktyka stresu, projekt prasy dwukolumnowej, scenariusz zajęć- asertywność, stany nagłe w ginenekologii, RODZINA JAKO GRUPA SPOLECZNA I JEJ ROLA W PROCESIE EDUKACJI I WYCHOWAN, Prostytucja, narkomania, samobójstwa, Monitorowanie kliniczne - rola i zadania pielęgniarki, Nowe wychowanie jako nurt wiodący w pedagogice współczesnej, POSTĘPOWANIE PIELĘGNIARSKIE W ZABURZENIACH FUNKCJI UKŁADU N, Przygotowanie chorego do zabiegu i pielęgnowanie po przeszczepie narzą, Edukacja zdrowotna, Ściąga Egzamin z filozofi, Pedagogika, Stany nagłe u dzieci, Badanie fizykalne, skala Glasgow i AVPU, Metody i techniki pracy wychowawczo - opiekuńczej, Plan edukacji zdrowotnej , Korupcja - esej, ściąga - podstawy prawa, Pojęcia i systemy pedagogiczne-Antypedagogika i postpedagogika, Zabiegi ratunkowe i diagnostyczne w stanach zagrożenia życia, Filozofia na egzamin, METODOLOGIA case study analiza danych zastanych analiza treści, teorie pielęgniarstwa, Konspekt do zajec teoretycznych, Bezpośrednie i pośrednie skutki choroby dla stanu psychicznego pacjent, Pytania na egzamin z PRAWA CYWILNEGO , Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 2 (rar1/3), Problem bezrobocia młodzieży ? wyzwanie dla polityki społecznej, Hospicjum to też życie, PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, Schizofrenia, Edukacja personelu medycznego w zakresie zapobiegania zakażeniom szp, Rany - funkcje skóry, pierwsza pomoc, rodzaje ran, oparzenia, Zapalenie pluc u seniora, metodologia badań pedagicznych- wykład, Zagadnienia egzaminacyjne z wprowadzenia do pedagogiki 2009/2010, pedeutologia-wykład , System kształcenia pielęgniarek w Polsce, PEDAGOGIKA SPECJALNA-ściągi, test z opieki długoterminowej , Rodzaje Probówek do pobierania krwi i ich przeznaczenie ? system Vacue, Badania fizykalne-jama brzuszna, Stomia jelitowa vademecum, socjologia ogólna, cukrzyca interna, Aleksander Kamiński współczesne kierunki pedagogiczne, zasady zmiany opatrunku, Noworodek z niska masa urodzeniowa, ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI W KONCEPCJI ERIKSONA, Metody pracy opiekuńczo - wychowawczej, Prezentacja Pierwsza Pomoc, Czasy w j. angielskim - WSKIZ, badania fizykalne SSPAiIO, projekt pkm, historia wychowania ćwiczenia, proces pielęgnowania, Pielęgnowanie dziecka z niedożywieniem, sprawozdanie z wytrzymałości materiałów, rola pilegniarki w łagodzeniu bólu osób w stanie terminalnym, Ankieta, pytania z socjologii dla pielęgniarek, Porażenia i niedowłady w chorobach kręgosłupa i rdzenia kręgowego., Zdrowie publiczne - promieniowanie, żywienie, profilaktyka, promocja z, Definicje z wprowadzenia do pedagogiki, Farmakoterapia, infekcje układu moczowego, urazy klatki piersiowej, historii myśli pedagogicznej, Lokalny program promocji zdrowia na temat raka szyjki macicy, pytania kontrolne-historia wychowania, Zakażenia szpitalne, szkoła jako środowisko wychowawcze, Mikrobiologia - testy, Grupy społeczne i procesy grupowe, Środki dydaktyczne oraz metody oceniania, Organizacja systemu ochrony zdrowia, sciaga z dydaktyki, Podstawy Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Schemat obliczeń przekładni walcowej o zębach prostych, Pielęgnowanie chorego po operacji śledziony, intensywna obs 2, Filozofia w pigułce cz1., ŻYWIENIE POZAJELITOWE,