proces pielęgnowania, proces pielęgnowania pacjenta neurologicznego, Proces pielęgnowania nadciśnienie tętnicze, Proces pielęgnowania neurologia, udar mózgu, Proces pielegnowania z pielegniarstwa internistycznego, Proces pielęgnowania na 5, Proces pielęgnowania pacjenta z nowotworem płuc, Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z nadcisnieniem tętniczym - WSHE, proces pielęgnowania z pediatrii , Proces pielęgnowania pacjenta z niewydolnością oddechową w POCHP, Proces pielęgnowania z wieloma problemami zdrowotnymi, Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą, Proces pielęgnowania w chorobie Alzheimera, Proces pielęgnowania - udar mózgu (neurologia), Proces pielęgnowania neurologia, udar mózgu, Proces pielęgnowania w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym, Proces pielęgnowania - marskość wątroby, Proces pielęgnowania psychiatria, Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirurgii, Proces pielęgnowania, Opieka nad dzieckiem z biegunka- konspekt, proces pielęgnowania chorego po udarze, proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania, pediatria, proces pielęgnacyjny z interny, Proces pielęgnowania w pediatrii, proces pielęgnowania pediatria, rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z depresją, Podstawowe założenia modelu/teorii pielęgniarstwa Dorothy Orem, Chirurgia proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania z chirurgii, Proces pielęgnowania - ginekologia, cukrzyca, PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA, Pielęgnowanie chorego z ostrą niewydolnością krążenia, Pediatria- proces pielęgnowania, Proces pielegnowania z anestezjo, Geriatria proces pielegnowania, standardy w pielegniarstwie, Schizofrenia - proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania Choroba Parkinsona, Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z astmą oskrzelową, Opieka pielęgniarska nad pacjentem po złamaniu szyjki kości udowej., nadciśn ienie problemy pacjenta, proces pielęgnowania pacjenta z POChP, proces pielęgnowania - położnictwo, Pielęgnowanie pacjenta z zaburzeniami układu nerwowego, PIELĘGNIARSTWO - pytania na obronę, proces pielęgnowania pacjenta z niewydolnością oddechową w POCHP, proces pielęgnowania zapalenie płuc, Socjologia zagadnienia na kolokwium, plan opieki pacjenta z zapaleniem płuc, opieka paliatywna, Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem w chorobach wieku podeszłego., METODOLOGIA badań pedagogicznych do egzaminu, Zadania pielęgniarki wobec dziecka hospitalizowanego, Rola i zadania pielęgniarki w POZ, proces pielęgnowania, proces pielęgnowania interna, proces pięlęgnowania , Zdrowie Publiczne - System opieki zdrowotnej w Polsce, Proces pielęgnowania - oddział intensywnej opieki medycznej, proces pielęgnowania, proces pielęgnowania, proces pielęgnowania pacjenta, Proces pielęgnowania (kardiologia), pielęgnacja pacjenta z zapaleniem płuc, testy z chirurgi, Proces pielęgnowania- oddział dziecięcy, proces pielęgnowania, test z chirurgii, bank pytań, proces pielęgnowania- rak piersi, edukacja pacjenta w cukrzycy-rola pielegniarki, Proces pielęgnowania- ginekologia, Stomia- pielęgnowanie, Proces pielęgnowania niedokrwienny udar mózgu POZ, STANDARDY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ WOBEC PRZEWLEKLE CHOREGO , Pielęgnowanie w chorobie nowotworowej kości, interna proces pielegnacyjny z zawałem mięśnia sercowego i hiperlipide, Plan opieki nad niemowlakiem, Proces pielęgnacji chorego na POCHP, Proces pielęgnowania- ginekologia, Wprowadzenie do psychologii, Procedura przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego, Proces pielęgnowania pacjenta i jego rodziny w środowisku domowym, Proces pielęgnowania - interna, proces pielegnacyjny, Wprowadzenie do pielęgniarstwa, Ciała Obce - LARYNGOLOGIA, Metodologia Badań Naukowych, Pielęgnacja i rehabilitacja chorego po amputacji., Formy opieki nad osobami w starszym wieku. Rola pielęgniarki rodzinnej, historia wychowania- pytania i odpowiedzi do egzaminu, proces pielęgnowania z chirurgii, Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem geriatrycznym w schorzeniac, Endoproteza stawu biodrowego-proces pielegnowania, Opieka Paliatywna, Pediatria - konspekt z wykładu, Edukacja pacjenta z cukrzyca typu 1, Proces pielęgnowania chorej na zapalenie przydatków, badania fizykalne testy, Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom wewnątrzszpitalnym, Konspekt zajęć z Pierwszej Pomocy dla klasy 6, Stany zagrożenia życia, Pielęgnowanie pacjenta z ostrą niewydolnością oddechową, Pielęgnowanie chorych z chorobami układu oddechowego, zlamanie szyjki kości udowej, specyfika procesu pielęgnowania wobec chorych neurologicznie, Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem terminalnie chorym, socjologia kilka zagadnien na egzamin, proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania po usunięciu perforowanego wrzoda żołądka, Kobieta ciężarna - proces pielęgnowania, Proces pielęgnacyjny pacjenta ze stomią, Teoria pielęgnowania, Cele wychowania, Proces pielęgnowania w wybranych chorobach układu krążenia u dzieci, samokształcenie z chirurgii, Proces pielęgnowania jako metoda pracy pielęgniarki, proces pielęgnowania po cięciu cesarskim, Metodologia- ściąga, ETAPY PROCESU PIELĘGNOWANIA ROLA PIELĘGNIARKI W USTALANIU DIAGNOZY, TECHNIKI BADAŃ PEDAGOGICZNYCH , Pielegnowanie, psychologia egzamin I rok pedagogika, Geriatria-proces pielęgnowania, Promocja zdrowia - plan metodyczny zajęć, Problemy pielęgniarskie u pacjenta w OIT, proces pielegnowania-interna, Proces pielegnowania kłębuszkowe zapalenie nerek, chory z astmą oskrzelową, Zaburzenia rytmu serca, Rola Pielęgniarki w opiece nad pacjentem nieprzytomnym, test 1 z pielęgniarstwa anestezjologicznego, Proces pielęgnowania pacjenta oparzonego, Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród osób otyłych i z, proces pielęgnacji , wyrostek robaczkowy, Organizacja systemu ochrony zdrowia, Geriatria ściąga, SPRAWOZDANIE Z OPIEKI NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ TYPU II, proces pielęgnowania neurologia, problemy opiekuńcze pacjenta z udarem mózgu, proces pielęgnowania na internę, historia wychowania w pigulce, Choroby dróg oddechowych u dzieci, Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z hemofilią, CHOROBA WRZODOWA żOŁĄDKA I DWUNASTNICY. , rola i zadania pielęgniarki w NZK, PRACA ZALICZENIOWA Z METODOLOGII BADAŃ, Zasady opieki nad pacjentem we wstrząsie, pielegnowanie niepelnosprawnych, zapalenie płuc, Egzamin - Psychologia Ogólna, Konspekt- pęcherzyk żółciowy, proces pielęgnowania, METODOLOGIA pojęcia metody fazy procesu badawczego, opieka w połogu fizjologicznym, Konspekt do zajec praktycznych, Ból w chorobie nowotworowej, Udar Mózgu, Proces pielęgnowania, test z pediatrii II rok, Postępowanie z chorym ze stomią jelitową, alkoholizm wśród młodzieży, proces pielęgnowania, proces pielęgnowania urologia, tabela lekow, test 2 z pielęgniarstwa anestezjologicznego, ściąga ze wstępu do socjologii, Proces pielęgnowania...najczęściej spotykane, Pielegnowanie, Proces pielęgnowania-położnictwo, Problemy etyczne i moralne pielęgniarki w dobie współczesnej medycyny , METODOLOGIA ankieta wywiad obserwacja eksperyment focus monografia, Szkolnictwo w starożytności Sokrates,Platon,Arystoteles,Kwintylian, ściąga/teoretyczne podstawy wychowania, proces pielęgnowania w reumatologii, plan pielęgnacji chorego z POCHP, Historia wychowania i myśli pedagogicznej w skórcie, Standardy opieki pielęgniarskiej chorego nieprzytomnego, okresy rozwojowe człowieka, Zmiany w układach u osób starszych, geriatria, Opieka środowiskowa, Rehabilitacja-Odleżyny, Podstawy zarządzania - skrypt, Problematyka nadcisnienia tetniczego, rak piersi, pielegnacja pacjenta po udarze mózgu, Rola i zadania pielęgniarki w POZ, życie ze stwardnieniem rozsianym, zapalenie oskrzelików u dziecka proces pielegnacyjny, endoproteza stawu biodrowego i kolanowego, proces pielęgnowania, badania fizykalne pielegniarstwo, pielęgniarstwo ratunkowe, karta Przebieg praktyk, zapobieganie zakażeniom szpitalnym, Opieka pielęgniarska nad pacjentem z procesem rozrostowym OUN, Praca licencjacka - Higiena bielizny i odzieży szpitalnej warunkiem..., Janusz Korczak- Prezentacja, Proces pielęgnowania dziecka z nerwicą, SPECYFIKA PRACY Z PACJENTEM NEUROLOGICZNYM, zespol stopy cukrzycowej, Drogi szerzenia się zakażeń szpitalnych. Zapobieganie i zwalczanie zak, Opieka nad chorym umierającym -praca zaliczeniowa, historia wychowania- streszczenie, Testy z interny, Tabela lekow, program edukacyjny dla chorego z cukrzyca, edukacja pacjenta w cukrzycy-rola pielegniarki, Pielęgnowanie dziecka z porażeniem mózgowym, Badania fizykalne, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, rola i zadania pielęgniarki w POZ, diagnoza pielęgniarska osoby samotnej w środowisku wiejskim, Pytania z egzaminu lekarskiego LEP, Pedeutologia opracowanie zagadnień na egzamin, interna studium przypadku, Proces pielęgnacyjny dziecka z ZN, metodologia badań pedagogicznych - pozostałe techniki/ metody badawcze, Proces pielęgnowania - ból, Dodaktyka ogólna / teoretyczne podstawy kształcenia, podstawy pielęgniarstwa na egzamin dyplomowy, Podstawy pielęgniarstwa i badania fizykalnego, Konspekt, Psychologia społeczna - do egzaminu, teoretyczne podstawy wychowania, Neurologia ściąga, Ankieta, proces pielęgnowania metodą Neuman, standard opieki dziecko odwodnione, Współczesne kierunki pedagogiczne, Sytuacje wskazujące na dylematy etyczne pracy pielęgniarek. Sytuacje m, Zdrowie Publiczne, Filozofia, pedagogika społeczna, rak piersi, Diagnoza i plan opieki nad chorą po operacji tarczycy., procespielęgnacji 2, konspekt - profilaktyka raka piersi, Test z socjologii ~PIOTR SZTOMPKA~, Teorie pielęgnowania, edukacja pacjenta ze stomią, o lekach -dla pielegniarek, Wykazy leków, dawki i dawkowanie leków u dzieci, proszki, tabletki, Ostra niewydolność oddechowa, ściąga psychologi I semestr, Opieka długoterminowa nad chorym z przewlekłą niewydolnością krążenia, ściąga - wprowadzenie do psychologii, Choroba Alzheimera, cukrzyca, Recenzje artykułów pedagogicznych, Osobowość, struktura osobowości, teorie osobowości, anestezjologia, empatia pielegniarki wobec umierającego dziecka, pielęgnacja stopy cukrzycowej, PROCES PIELĘGNOWANIA W ŻYLAKACH KOŃCZYN DOLNYCH, pielegniarstwo, Monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe w oddziale Intensywnej Tera, Zagadnienia do egzaminu z podstaw pielęgniarstwa, Przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych, Cukrzyca - typy, objawy, leczenie, pielegniarstwo-zdrowie publiczne, Wspierająca rola pielęgniarki wobec pacjenta i jego rodziny, teoria wychowania pyt i odp, Pyatnia z chirurgi, socjologia niektore pojecia, Charakterystyka wybranej choroby wieku starczego: proces pielęgnowania, pierwsza pomoc w różnych stanach, geriatria, Rehabilitacja i Pielęgnowanie Pacjentów z SM, projekt badawczy, proces cukrzyca, zagadnienia na dydaktykę, Badnia fizykalne, modele pielęgnowania, choroby zoladka i dwunastnicy, Zagadnienia socjologiczne- Szacka, Rola opoekuna medycznego w zaspokajaniu potrzeb biopsychospołecznych, Teorie i filozofia pielegniarstwa, badania fizykalne, historia myśli pedagogicznej-wychowania, konspekt edukacyjny, osteoporoza, cukrzyca typu 2, endoproteza, ZAGDANINIA DO EGZAMINU Z CHIRURGII I PIELEGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO (Św, promocja zdrowia, PIELĘGNOWANIE PACJENTA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ O NIEPOMYŚLNYM ROKOWANI, Pielęgnowanie dziecka z chorobą nowotworową, Metodologia badań pedagogicznych, program edukacyjny-anoreksja, proces pielęgnowania kobiety ciężarnej, Wzór obserwacjji pacj.z udarem mózgu, zaburzenia odżywiania osob starszych, pielegnacja po usunieciu pecherzyka zolciowego, Opieka pielęgniarki środowiskowej nad przewlekle chorym, sztompka, Opracowane zagadnienia na egzamin z socjologii, badania fizykalne testy, Psychologia rozwojwa, Rak szyjki macicy, Profilaktyka raka szyjki macicy, Pielęgniarstwo Psychiatryczne, Filozofia: teoria poznania, metafizyka, etyka, Dokumentacja edukacji zdrowotnej - cukrzyca, Teoretyczne podstawy wychowania dr Szablewska, Definicje pedagogiczne, Definicja zdrowia WHO, profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia, Proces pielęgnownia stabilna dusznica bolesna, depresja w wieku starszym,podeszłym, Pielegniarstwo, promocja zdrowia, edukacja zdrowota, proces pielęgnowania, ratunkowa ocena EKG, cierpienie i śmierć w życiu człowieka, Rehabilitacja w reumatoidalnym zapaleniu stawow, choroby układu oddechowego, Opieka nad pacjentem z niedrożnością jelit, proces pielęgnacji 1, Psychologia - ściąga, edukacja pacjenta z depresją, Wspierająca rola pielęgniarki nad chorym i jego rodziną, Rola czasu wolnego w życiu podopiecznego DPS -, Podopieczny przewlekle chory. Planowanie działań w domu. , Wprowadzenie do psychologii, badania fizykalne , Pielęgnowanie chorego z udarem krwotocznym, Model opieki nad pacjentem ze stomią, mechanika płynów, Pytania z bloku ogólnozawodowego, promocja zdrowia, Zespół Downa-prezentacja, pedagogika społeczna, Konspekt do zajec praktycznych, Wprowadzenie do podawanie leków drogą iniekcji, Badanie fizykalne (I rok pielęgniarstwa 2007), zawał, zespoły neurologiczne, proces pielęgnowania z chirurgii, proces pielegnowania-wytrzewienie jelit, Działania profilaktyczno-edukacyjne w pielegniarstwie, Metodologia badań wykład nr 4, profillaktyka i leczenie odlezyn, konspekt zajęć- pierwsza pomoc, EDUKACJA RODZICÓW Z ZAKRESU PIELĘGNACJI NOWORODKA PO WYPISIE DO DOMU, PEDAGOGIKA SPOŁECZNA opracowany materiał na egzamin, odleżyny, procespielęgnacji 3, proces pielegnowania, Stany przejściowe noworodka, Iniekcje - wykonanie, egzamin z pediatrii, testy z chirurgii, Skrypt - podstawowe zagadnienia socjologii, Zalecenia dla pacjenta po amputacji kończyny, historia wychowania - wykłady, Teoretyczne Podstawy Wychowania, Badanie układu oddechowego, Pielęgnowanie chorego w stanie ciężkiej sepsy, Epidemiologia zakażeń szpitalnych: , opieka nad dzieckiem z porażaniem mózgowym, Ściąga z ochrony własności intelektualnej, Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirugrii, pielęgnacja położnicy po cięciu cesarskim, pielęgniarstwo geriatryczne, przepuklina, Konspekt edukacyjny- pielęgniarstwo pediatryczne, badania fizykalne, badania, w ,pielęgniarstwie, PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII Akademia Med. we Wrocław. Piel., Farmakologia, wybrane problemy okresu noworodkowego, chirurgia, problemy i dylematy etyczne pielegniarki, stres psychologiczny, specjalizacja, pielęgniarstwo, Procesy pielegnowania, osteoporoza, proces pielęgnowania w niewydolności krążeniowo-oddechowej, Kształcenie ustawiczne dorosłych, PRZEDMIOT I ZADANIA DYDAKTYKI OGÓLNEJ. WYBRANE PROBLEMY., Interna, ospa wietrzna, Konspekt nakłucie jamy opłucnej, Stres i radzenie sobie ze stresem, Układ krążenia, Anestezja, pielęgniarka iw diagnostyce chorób metabolicznych u dzieci, Zasady komunikacji z pacjentem i jego rodziną w różnych stanach chorob, modele pielęgnowania najbardziej pasujące do wykorzystania w geriatrii, uzależnienie narkomania, anastezjologia testy, Procesy pielęgnacyjne, psychologia kliniczna wykłady, Proces pielęgnowania po usunięciu pęcherzyka żółciowego, Andragogika, Zagrożenia zdrowia i życia w środowisku pracy i nauki (BHP), Postępowanie pielęgniarskie pacjenta z zaburzeniami wzroku i słuchu, Pielęgniarstwo i pielęgnowanie w wybranych definicjach a własne wyobra, Czynniki społeczne i ekonomiczne warunkujące zdrowie, Aronson - Psychologia społeczna serce i umysł -skrypt, choroby tarczycy, BLS u dorosłych, Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych, ściągacz dwuramienny do łożysk, Wyniszczenie organizmu, neonatologia, Indywidualny Program Resocjalizacji, Uruchamianie, rehabilitacja pacjenta, pielęgniarska opieka długoterminowa plan opieki , Zagadnienia do egzaminu z polityki społecznej, pielegnowanie dziecka z chorobami ukladu moczowego, pedagogika porównawcza, Choroba niedokrwienna serca, Pacjent umierający-plan opieki, zasady etyki zawodowej, program edukacyjny Anoreksja, praca samokształeniowa, rodzina współczesna, zagadnienia na egzamin z pielęgniarstwa internistycznego, metodologia badań społecznych, 1. Organizacja i zasady pracy na intensywnej terapii, alkoholizm jako zjawisko marginalizacji społecznej, Farmakologia- wykład 3, proces pielęgnacyjny z położnictwa- opieka rodzącej w 1 sym-tabela, Stwardnienie rozsiane, Psychologia ogólna , Socjologia, Indywidualny Program Resocjalizacji, Opieka nad chorym na cukrzycę w okresie okołooperacyjnym, pedagogika, Otyłość - problem współczesnej medycyny, Pojęcia i systemy pedagogiczne, główne założenia pedagogiki Johna Deweya, diagnoza piel.- miażdżyca kończyn dolnych, Zalecenia dla pacjenta po operacji żylaków kończyn dolnych, Mózgowe porażenie dziecięce - postępowanie pielęgniarskie, samokształcenie z interny, Odleżyny , otępienie-praca zaliczeniowa z bibliografią, filozofia zagadnienia egzaminacyjne, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, procesy pielegnowania, HISTORIA WYCHOWANIA, Udział w usprawnianiu pacjenta, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Projekt programu edykacyjno-zdrowotnego dla dzieci, Wybrane modele teorii pielęgnowania, zadania pielegniarki POZ, standard postępowania w stanie przedrzucawkowym i rzucawce..., rola pielęgniarki w pielęgnowaniu dziecka z gorączką, Układ oddechowy i jego choroby, Pedagogika społeczna - Zagadnienia na kolokwium., metodologia badań pedagogicznych- umcs, ściąga z psychologii, Ośrodkowy układ nerwowy, Rola pielęgniarki w łagodzeniu objawów ze strony układu oddechowego, Andragogika - wykłady i ćwiczenia, pielęgmowanie osoby niepełnosprawnej- stwardnienie zanikowe boczne, sprawozdanie z praktyk studenckich w szkole, Standard - nadciśnienie tętnicze pierwotne, Inhalacje i tlenoterapia, METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH, Historia Filozofii, pedagogika, Przekładnia zębata stożkowa obliczenia, Interna-proces pielęgnowania, ściąga z socjologii, promocja zdrowia psychicznego, proces pielęgnowania-hospicjum, Etyka w pracy opiekuna medycznego, Metodologia badań pedagogicznych, proces pielęgnacji , Dydaktyka. wykłady, Kompleksowa rehabilitacja w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów, Diagnostyka układu krążenia, geriatria, testy z ginekologii i poloznictwa, Filozoficzne koncepcje człowieka, Projekt podnośnika i przekładni zebatej, promocja zdrowia-modele opieki, zastosowanie, studium indywidualnego przypadku, studium przypadku, zjawiska patologii społecznej , chirurgia pytania opracowane, Algorytmy działań pielęgniarskich, Mycie głowy pacjentowi w leżącemu w łóżku, Podstawy ped. resocjalizacyjnej, historia myśli pedagogicznej pytania i odpowiedzi, Styl życia, Zachowania pro i anty zdrowotne, Stany zagrożenia życia w ukł. krwionośnym, Interna, Zagadnienia na teoretyczne podstawy wychowania, Nowe wychowanie, Szkolnictwo chrześcijańskie,Karol Wielki,uniwersytety, test z rehabilitacji, test z opieki długoterminowej 12.2008 r., anastezjologia testy, Problemy pielegnacyjne w chorobie Parkinsona, Konspekt lekcji W-Fu w klasach I-III, ściąga psychologia sem. I cd., internz test II, ściąga z pedagogiki specjalnej, Charakterystyka podstawowych diet, Metodologia badań wykład nr 1, janusz korczak założenia pedagogiczne, dziecko z chorobą nowotworową, Plan procesu pielęgnacji wg Virginii Henderson, test z interny, Metody badań pedagogicznych, Osobowość, zagadnienia na kolokwium z socjologii, Przygotowanie rodzącej do porodu fizjologicznego, Metody wychowania, analiza zbiorcza teori pielęgniarskich, Historia wychowania 1, stany nagl???????‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚??, Ocena stanu pacjenta na oddziale wewnętrznym, Filozofia - ściąga, RODZINA I JEJ FUNKCJE, Ćwiczenia rehabilitacyjne w chorobie Parkinsona, chirurgia-egzamin-pielegniarstwo, samokształcenie z pediatrii , Choroby wewnętrzne - badanie podmiotowe i przedmiotowe, stany naglące w położnictwie i ginekologii, Nowotwory - informacje ogólne, Historia myśli pedagogicznej-kolokwium, Teoretyczne podstawy wychowania, HISTORIA WYCHOWANIA - ściąga, Teoretyczne podstawy kształcenia, metody i organizacja badań, Wprowadzenie do pedagogiki, Streszczenie fizyki - PK, WIL, Budownictwo I rok., Technologia Postaci Leków, Pytania do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, Pytania, Promocja Zdrowia(I rok pielęgniarswa 2007), Psychologia społeczna pytania na egzamin 01/2009, Psychologia rozwojowa, Proces pielęgnowania GERD, Pielęgniarstwo połoznicze, projekt pkm - podnośnik słupowy, Mózgowe Porażenie Dziecięce, pielegnacja w nowotworach jelita grubego, komunikowanie sie z chorym umierajacym, Proces pielegnowania i opis przypadku, Problemy psychologiczne osob niepelnosprawnych, Przekładnia zębata stożkowa, Opis działania leków, monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe, Odmiana nazwisk w języku polskim - tabele, Farmakologia Test Nr 2, projekt pkm podnośnik słupowy, POZ prezentacja o antykoncepcji, Ratownictwo medyczne, Bauman- Tak zwana globalizacja, Problemy zdrowotne wieku podeszłego, opieka nad umirającym, ratownictwo kardiologia i wstrząsy, Podstawy Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, Medycyna Ratunkowa, proces pielęgnowania neurologia, Podstatwowe zabiegi reanimacyjne u dzieci, test z pediatrii, metoda indywidualnego przypadku, podstawowe zasady iniekcji, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, Macierze, Pielęgniarka w zapobieganiu powikłaniom wynikającym z unieruchomienia, Postępowanie z noworodkiem po porodzie fizjologicznym, Filozofia - materiały na egzamin., ŚCIĄGA NA KOLOWKIUM Z PSYCHOLOGII 1 ROK PEDAGOGIKA I 1 SEMESTR!!, Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, PROBLEMY PIELĘGNACYJNE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA I SPOSOBY ICH EL, proces pielęgnacji , Stwardnienie rozsiane, WSPÓLCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE, Alkoholizm, Całościowa ocena geriatryczna, badanie fizykalne układu oddechowego, Socjologia Rodziny wykład 1, padaczka u dzieci, pedagogika, test POZ kurs kwalifikacyjny, teoria wychowania, Wspierająca rola pielęgniarki wobec pacjenta i jego rodziny, metody badań pedagogicznych - zagadnienia, pielęgnowanie dziecka z zapaleniem gardła, pedagogika ściąga sem I , Przemoc, proces pielęgnacyjny zespół nerczycowy, resocjalizacja , metody badań w pedagogice społecznej, konspekt edukacyjny, Rehabilitacja, Zawał mięsnia sercowego, Atlas pasożytów człowieka - parazytologia, cukrzyca typu b, interna, Metody i techniki badawcze, Ankieta dotycząca spędzania czasu wolnego przez młodzież, Egzamin opiekun medyczny, testy z ginekologii, konspekt zajęc na metodykę przedszkolną, Modelowe rozwiazania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wstrzyknięcia do mięśniowe, dożylne i wlewy kroplowe, dydaktyka, badania fizykalne-układ krążenia, Choroba parkinsona, Opieka paliatywna, wywiad i badanie fizykalne, psychologia rozwoju i osobowości, Barbara Szacka - Wrowadzenie do socjologii, promocja zdrowie- choroby cywilizacyjne, Guzy mózgu, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, POChP, Wqlsvniq, badanie fizykalne dla pielęgniarek, Schizofrenia, gry i zabawy dla dzieci- konspekt zajęć- ŚLIZGACZE, Podstawy pielęgniarstwa, Pacjent niepełnosprawny, Pedagogika społeczna ćwiczenia 1 i 2, badania fizykalne - jama brzuszna, Komorowe zaburzenia rytmu serca, medycyna ratunkowa książka, biomedetyczne podstawy rozwoju i wychowania, Analiza i ocena reform oświatowych w Polsce w XVIII wieku., eutanazja-zagrożenie współczesności, Proces pielęgnowania pacjenta ze schizofrenią, cewnikownie pęcherza moczowego, pediatria, pielegnacja w niedroznosci jelit, szacka Wprowadzenie do socjologii, Opieka położniczo- pielęgniarska w ciąży powikłanej., Rytmy EKG, skany, Pedagogika jako nauka o wychowaniu, ALKOHOLIZM I JEGO WPŁYW NA DYSFUNKCJONALNOŚĆ RODZINY, Kolokwium z Wprowadzenia do Psychologii rok I sem. I, program zdr. rak szyjki.doc, Niepełnosprawność, funkcje wychowawcze w zakładach karnych, pedagogika specjalna, Dieta cukrzycowa, udar niedokrwienny mógu , Nietrzymanie moczu, Urologia, NIEPRZYSTOSOWANIE I NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE - PROBLEMY RESOCJALIZACJ, terapia zajęciowa, zakażenia szpitalne, autorytet wychowawcy, pediatria, anoreksji i bulimia , Psychologia ogólna - ćwiczenia, PODSTAWY PRAWNE RESOCJALIZACJI, Zagadnienia na egzamin z socjologii, Iniekcje podskórne, Proces wychowania i jego elementy, Zaburzenia oddychania u noworodka (wcześniaka), Patologie społeczne- prostytucja, narkomania, samobójstwa, Wypalenie zawodowe , rany i urazy, Eutanazja, odleżyny, Historia wychowania w pigułce, Opis działania leków (wersja doc.), test 1 z pielęgniarstwa ginekologicznego, elementy systemu dydaktycznego, Tadeusz Dobrzanski - Rysunek techniczny maszynowy, Historia wychowania od antyku po współczesność, Stany zagrożenia życia pochodzenia metabolicznego i endokrynnego., Ostra i przewlekła niewydolność nerek-samokształcenie, testy z pediatrii, edukacja położnicy przez pielegniarkę, Metody badań pedagogicznych, pytania z eg z ginekologii , ściąga z zarządzania w pielęgniarstwie część 2, notatki z podstaw pielęgniarstwa, Zachowania prospołeczne, agresja, uprzedzenia, metoda indywidulanych przypadków, proces pielęgnowania pediatria, Dziennik praktyk u pedagoga, charakterystyka wybranych środowisk wychowawczych, teoria pielęgnowania, zbior zadań z mechaniki ogólnej, scenariusz zajęć wychowawczych - gotowy szablon, Nowotwory jelita grubego, Moje rozważania na temat transplantacji narządów, aborcji i eutanazji, funkcjonowanie ludzi starszych w domach opieki społecznej, resekcja żolądka, Anoreksja i bulinia- prezentacja, choroba niedokrwienna, wspóczesne teorie socjologiczne, Budowa gruczołu piersiowego, proces intensywna terapia tabelka, Teoretyczne podstawy wychowania I rok - wykłady, JAKIE ZNACZENIE ROZWOJOWE MA ZABAWA?, Choroby zakaźne, Standardy opieki nad chorymi psychiatrycznie: chory z depresją, chory , Anatomia-skrypt ratownik medyczny, Systemy kształcenia pielęgniarek w UE, pojęcia z pedagogiki, Pielęgnacja pacjenta po operacja, Plan pielegnacji z pediatrii - stan po zapaleniu mozgu., Filozofia w pigułce dla polonistów, Zasady operacjonalizacji celów kształcenia, historia wychowania, R Meighan, Łobocki, Pomoc społeczna, HPV - rak szyjki macicy, Opieka Paliatywna, ratownictwo medyczne, Psychiatria test, pielęgniarstwo położnicze, zaburzenia psychiczne i psychotyczne, Diagnostyka w położnictwie i ginekologii (DPG), cukrzyca, Pedagogika Ogólna, Program szczepień jako przykład dziłań profilaktycznych, badania fizykalne-badanie głowy i szyi, Pediatria - materiały na zaliczenie, metodologia badań pedagogicznych - kwestionariusz, Alkoholizm, polityka społeczna, METODOLOGIA zasady przy redagowaniu kwestionariusza, Komunikowanie z pacjentem w wieku starczym w zaburzeniach psychicznych, Iniekcje domięśniowe, śródskórne, podskórne, Reakcja dzieci na chorobę i fakt hospitalizacji, postępowanie pielęgniarskie, Wybrane zagadnienia fizyki teoretycznej, Farmakologia + MEd ratunkowa, ginekologia testy, PRZEMOC W RODZINIE, Komunikacja werbalna i niewerbalna, ospa wietrzna, Choroby jelita grubego, teoretyczne podstawy wychowania - podstawowe pojęcia, Rehabilitacja, anoreksja , proces pielęgnowania pacjentki z zasniadem groniastym, zla notatka, Samokształcenie promocja zdrowia edukacja zdrowotna młodzieży w szkole, Andrzej Frycz Modrzewski., Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, zagadnienia egzaminacyjne z pielęgniarstwa pediatrycznego, Propedeutyka położnictwa, Wychowanie i kształcenie od starożytności do średniowiecza, konspekt zajęć, test z pediatrii, pedagogika społeczna zagadnienia i odpowiedzi, Rodzaje stali, cztery orientacje w teoriach wychowania, ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ODŻYWIANIA DLA PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU I, różne pytania z odpowiedziami z pedagogiki, Pytania z badań fizykalnych, Poglądy starożytnych Greków oraz Rzymian na wychowanie oraz kształceni, Problem alkoholizmu wsród młodzieży, Genetyka, wykład + seminaria, Rola pielęgniarki w tworzeniu środowiska terapeutycznego, Metodologia badań wykład nr 2, Historia Wychowania I rok - ściąga, Starość w aspekcie statystycznym - problem starzenia się społeczeństw , Astma oskrzelowa, Prawo dotyczące pielęgniarki, TEST Z SOCJOLOGII, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 1, kwestie społeczne w pedagogice , pojęcia - wprowadzenie do pedagogiki, Mukowiscydoza, Promocja zdrowia: stres i emocje, Organizacja pracy pielęgniarki w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologi, Układ pokarmowy, Badania fizykalne, socjologia wychowania, Pedagogika specjalna - Dykcik, anestezjologia, Rola pielęgniarki rodzinnej w zapobieganiu chorobom tarczycy (nadczynn, chirurgia, wykład wstrząs, Filozofia - założenia, myśli, Metody i techniki badań socjologicznych opracowanie wykładów do egzami, referat- Janusz Korczak, Opieka nad noworodkiem z zaburzeniami oddechowymi., socjologia wychowania-zagadnienia do egzaminu, WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII, Geriatria- społeczne systemy wsparcia osób starszych, Koło I-st, Badania fizykalne ukł. nerwowy, Chemia organiczna labolatorium - skrypt, Cele kształcenia, Funkcja ogólna a funkcje specjalne wychowania i style wychowania, Metodologia badań wykład nr 3, Ściąga z filozofii I roku pedagogiki, Wytrzymałość Materiałów ćwiczenia - ściągi, Pierwsza pomoc BLS( pokaz multimed.) dla szkoły podstawowej, Edukacyjna rola położnej, Specyfika pracy na OIT, POChP, Dietetyka, dietetyka kobiety ciężarnej, dieta cukrzyków, farmakologia, Miastenia, Organizacja systemu ochrony zdrowia, Obliczanie ekstremów funkcji, Promocja Zdrowia (I rok pielęgniarstwa), Niezgodności recepturowe, ostra niewydolnosc prawokomorowa, Neurologia, PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI, Proces pielęgnowania w OZT, celiaklia - pakiet dla rodziców, filozofia ściągi, pediatria, niepełnosprawność, cele procesu nauczania, Chirurgia-wykład1,2, Praca z dzieckiem z ADHD, test 2 z pielęgniarstwa ginekologicznego, Ekg w zawale mięśnia sercowego, Modele pielęgnowania, Sciagi Filozofia, Hierarchia wartości seniorów wg teorii Maslowa. Diagnoza i możliwości, współczesne kierunki pedagogiczne, Pedagogika rodziny, Proces pielęgnowania pacjenta po nagłym zatrzymaniu krążenia, pojęcia pedagogiczne, około 30 opracowanych zagadnień z biochemii (poziom pielęgniarstwo), socjologia wychowania , Psychologia społeczna, Fizyka Wzory I Prawa Z Objaśnieniami, Jezierski, K, palenia tytoniu, Historia administracji - test, WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGii , epidemiologia testy przykladowe, Aloholizm, andragogika opracowania na egz, narkotyczne i nienarkotyczne leki przeciwbólowe, ostre i przewlekłe choroby układu pokarmowego, Historia wychowania, Pedagogika ściąga, ciekawostki o OIOM-u, Resocjalizacja, testy z mikrobiologii, pediatria, Wstęp do prawoznawstwa -skrypt, stany zagrożenia życia u dzieci, Barber - Dzihad kontra Mc Świat, Psychologia rozwojowa - rozwój psychiczny człowieka, szkoły różnowiercze, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 1 (rar1/3), wytrzymałośc, materiałów, Diagnoza pielęgniarska, Nakłucia jamy opłucnej i otrzewnej, Przesłanie łóżka pustego w jedna pielęgniarkę, typy osobowości- diagnoza, Dotyk noworodka, astma oskrzelowa, pedeutologia, Niedostosowanie społeczne, Zasady tlenoterapii, Diagnozy łacińskie, Studium przypadku - historia CocaColi, Niezgodności, proc-oparz-II-pop.doc, Rehabilitacja osób z chorobami reumatoidalnymi. wg Wiktor Dega, 1994, Kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczyciela, reumatoidalne zapalenie stawów, proces pielęgnacyjny z chirurgii, Pedagogika społeczna, Psychiatria, zakażenia ran chirurgicznych, Statyczna próba rozciągania, odleżyny, Psychologiczne koncepcje człowieka, nadciśnienie tętnicze, interna, diagnostyka resocjalizacyjna, badanie fizykalne układu nerwowego, teoria J.Piageta, ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, Rola opoekuna medycznego w zaspokajaniu potrzeb biopsychospołecznych, Szacka, metodologia badań społecznych, Przemiany w polskim szkolnictwie, STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU, Wytrzymałość Materiałów I - ściągi, choroby zakaźne XX i XXI wieku, Zapalenie Ucha Środkowego U Dzieci, Metody Badań Pedagogicznych, egazamin pediatria, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, Filozofia ZAGADNIENIA DO EGZAMINU, Biomedyczne podstawy rozwoju, test z opieki długoterminowej , Rozmowy terapeutyczne, Choroby tarczycy, Objawy chirurgiczne chorób układu pokarmowego. Metody rozpoznawania, w, Szkolnictwo w czasach reformacji, Koncepcja człowieka wegług Sokratesa i Platona, Wychowanie w Grecji, Sparcie i Atenach., system oświatowy w Polsce, Filozofia, cw. semestr 1 zeszyt, populacja, cechy populacji, oddziaływania pomiędzy populacjami, Wprowadzenie do pedagogiki, Pedagogika, podział, rola pielegniarki zakaznia szpitalne, Pamięć krótkotrwała i trwała, pamięć rozumiana jako zdolność i jako proces., psychologia kliniczna-depresja, test z socjologii wychowania, intensywna obserwacja, eutanazja, projekt prasy dwukolumnowej, Układ naczyniowy i limfatyczny, Rodzaje stresu.sposoby radzenia sobie ze stresem, psychologia społeczna ściąga, Opis przypadku pomocy rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem., europejskie, Wychowanie jako kluczowe pojęcie pedagogiki, Wykłady Pedagogika, Przygotowanie chorego do zabiegu i pielęgnowanie po przeszczepie narzą, OSOBOWOŚĆ, Anestezjologia- Obrażenia wielonarządowe, profilaktyka stresu, choroby układu oddechowego u dzieci, odleżyny, drogi podawania leków, inhalacja ,tlenopiatera, scenariusz zajęć- asertywność, stany nagłe w ginenekologii, RODZINA JAKO GRUPA SPOLECZNA I JEJ ROLA W PROCESIE EDUKACJI I WYCHOWAN, Prostytucja, narkomania, samobójstwa, Stany nagłe u dzieci, Monitorowanie kliniczne - rola i zadania pielęgniarki, Nowe wychowanie jako nurt wiodący w pedagogice współczesnej, POSTĘPOWANIE PIELĘGNIARSKIE W ZABURZENIACH FUNKCJI UKŁADU N, Edukacja zdrowotna, Ściąga Egzamin z filozofi, Pedagogika, Badanie fizykalne, skala Glasgow i AVPU, Metody i techniki pracy wychowawczo - opiekuńczej, Plan edukacji zdrowotnej , teorie pielęgniarstwa, Konspekt do zajec teoretycznych, Korupcja - esej, Zabiegi ratunkowe i diagnostyczne w stanach zagrożenia życia, ściąga - podstawy prawa, Pojęcia i systemy pedagogiczne-Antypedagogika i postpedagogika, Filozofia na egzamin, Pytania na egzamin z PRAWA CYWILNEGO , METODOLOGIA case study analiza danych zastanych analiza treści, Bezpośrednie i pośrednie skutki choroby dla stanu psychicznego pacjent, Hospicjum to też życie, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 2 (rar1/3), Problem bezrobocia młodzieży ? wyzwanie dla polityki społecznej, PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, Schizofrenia, Edukacja personelu medycznego w zakresie zapobiegania zakażeniom szp, Rany - funkcje skóry, pierwsza pomoc, rodzaje ran, oparzenia, Zapalenie pluc u seniora, Zagadnienia egzaminacyjne z wprowadzenia do pedagogiki 2009/2010, metodologia badań pedagicznych- wykład, cukrzyca interna, pedeutologia-wykład , System kształcenia pielęgniarek w Polsce, PEDAGOGIKA SPECJALNA-ściągi, Stomia jelitowa vademecum, test z opieki długoterminowej , Noworodek z niska masa urodzeniowa, Rodzaje Probówek do pobierania krwi i ich przeznaczenie ? system Vacue, Badania fizykalne-jama brzuszna, socjologia ogólna, zasady zmiany opatrunku, ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI W KONCEPCJI ERIKSONA, Aleksander Kamiński współczesne kierunki pedagogiczne, Metody pracy opiekuńczo - wychowawczej, Prezentacja Pierwsza Pomoc, proces pielęgnowania, Czasy w j. angielskim - WSKIZ, badania fizykalne SSPAiIO, projekt pkm, historia wychowania ćwiczenia, Pielęgnowanie dziecka z niedożywieniem, sprawozdanie z wytrzymałości materiałów, rola pilegniarki w łagodzeniu bólu osób w stanie terminalnym, urazy klatki piersiowej, infekcje układu moczowego, Farmakoterapia, Ankieta, pytania z socjologii dla pielęgniarek, Porażenia i niedowłady w chorobach kręgosłupa i rdzenia kręgowego., Zdrowie publiczne - promieniowanie, żywienie, profilaktyka, promocja z, Definicje z wprowadzenia do pedagogiki, proces pielęgnowania z pediatri, historii myśli pedagogicznej, Lokalny program promocji zdrowia na temat raka szyjki macicy, pytania kontrolne-historia wychowania, Zakażenia szpitalne, szkoła jako środowisko wychowawcze, Mikrobiologia - testy, Grupy społeczne i procesy grupowe, Środki dydaktyczne oraz metody oceniania, Organizacja systemu ochrony zdrowia, sciaga z dydaktyki, Podstawy Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Schemat obliczeń przekładni walcowej o zębach prostych, Pielęgnowanie chorego po operacji śledziony,