proces pielęgnowania, proces pielęgnowania pacjenta neurologicznego, Proces pielęgnowania nadciśnienie tętnicze, Proces pielęgnowania neurologia, udar mózgu, Proces pielegnowania z pielegniarstwa internistycznego, Proces pielęgnowania na 5, Proces pielęgnowania pacjenta z nowotworem płuc, Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z nadcisnieniem tętniczym - WSHE, proces pielęgnowania z pediatrii , Proces pielęgnowania pacjenta z niewydolnością oddechową w POCHP, Proces pielęgnowania z wieloma problemami zdrowotnymi, Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą, Proces pielęgnowania w chorobie Alzheimera, Proces pielęgnowania - udar mózgu (neurologia), Proces pielęgnowania neurologia, udar mózgu, Proces pielęgnowania w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym, Proces pielęgnowania - marskość wątroby, Proces pielęgnowania psychiatria, Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirurgii, Proces pielęgnowania, Opieka nad dzieckiem z biegunka- konspekt, proces pielęgnowania chorego po udarze, proces pielęgnowania, pediatria, Proces pielęgnowania, proces pielęgnacyjny z interny, Proces pielęgnowania w pediatrii, proces pielęgnowania pediatria, Podstawowe założenia modelu/teorii pielęgniarstwa Dorothy Orem, rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z depresją, Proces pielęgnowania z chirurgii, Chirurgia proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania - ginekologia, cukrzyca, PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA, Pielęgnowanie chorego z ostrą niewydolnością krążenia, Pediatria- proces pielęgnowania, Geriatria proces pielegnowania, Proces pielegnowania z anestezjo, standardy w pielegniarstwie, Schizofrenia - proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania Choroba Parkinsona, Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z astmą oskrzelową, Opieka pielęgniarska nad pacjentem po złamaniu szyjki kości udowej., nadciśn ienie problemy pacjenta, proces pielęgnowania pacjenta z POChP, proces pielęgnowania - położnictwo, Pielęgnowanie pacjenta z zaburzeniami układu nerwowego, PIELĘGNIARSTWO - pytania na obronę, proces pielęgnowania pacjenta z niewydolnością oddechową w POCHP, proces pielęgnowania zapalenie płuc, Socjologia zagadnienia na kolokwium, plan opieki pacjenta z zapaleniem płuc, opieka paliatywna, Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem w chorobach wieku podeszłego., METODOLOGIA badań pedagogicznych do egzaminu, Zadania pielęgniarki wobec dziecka hospitalizowanego, Rola i zadania pielęgniarki w POZ, proces pielęgnowania, proces pięlęgnowania , proces pielęgnowania interna, Proces pielęgnowania - oddział intensywnej opieki medycznej, Zdrowie Publiczne - System opieki zdrowotnej w Polsce, proces pielęgnowania, proces pielęgnowania, proces pielęgnowania pacjenta, Proces pielęgnowania (kardiologia), Proces pielęgnowania- oddział dziecięcy, pielęgnacja pacjenta z zapaleniem płuc, testy z chirurgi, proces pielęgnowania, test z chirurgii, proces pielęgnowania- rak piersi, bank pytań, edukacja pacjenta w cukrzycy-rola pielegniarki, Stomia- pielęgnowanie, Proces pielęgnowania- ginekologia, Proces pielęgnowania niedokrwienny udar mózgu POZ, STANDARDY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ WOBEC PRZEWLEKLE CHOREGO , interna proces pielegnacyjny z zawałem mięśnia sercowego i hiperlipide, Pielęgnowanie w chorobie nowotworowej kości, Plan opieki nad niemowlakiem, Proces pielęgnowania- ginekologia, Proces pielęgnacji chorego na POCHP, Wprowadzenie do psychologii, Procedura przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego, Proces pielęgnowania - interna, Proces pielęgnowania pacjenta i jego rodziny w środowisku domowym, Ciała Obce - LARYNGOLOGIA, Wprowadzenie do pielęgniarstwa, proces pielegnacyjny, Metodologia Badań Naukowych, Pielęgnacja i rehabilitacja chorego po amputacji., Formy opieki nad osobami w starszym wieku. Rola pielęgniarki rodzinnej, historia wychowania- pytania i odpowiedzi do egzaminu, proces pielęgnowania z chirurgii, Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem geriatrycznym w schorzeniac, Endoproteza stawu biodrowego-proces pielegnowania, Opieka Paliatywna, Pediatria - konspekt z wykładu, Proces pielęgnowania chorej na zapalenie przydatków, Edukacja pacjenta z cukrzyca typu 1, badania fizykalne testy, Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom wewnątrzszpitalnym, Stany zagrożenia życia, Konspekt zajęć z Pierwszej Pomocy dla klasy 6, Pielęgnowanie pacjenta z ostrą niewydolnością oddechową, Pielęgnowanie chorych z chorobami układu oddechowego, zlamanie szyjki kości udowej, specyfika procesu pielęgnowania wobec chorych neurologicznie, Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem terminalnie chorym, socjologia kilka zagadnien na egzamin, proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania po usunięciu perforowanego wrzoda żołądka, Kobieta ciężarna - proces pielęgnowania, Proces pielęgnacyjny pacjenta ze stomią, Teoria pielęgnowania, Cele wychowania, Proces pielęgnowania w wybranych chorobach układu krążenia u dzieci, samokształcenie z chirurgii, proces pielęgnowania po cięciu cesarskim, Proces pielęgnowania jako metoda pracy pielęgniarki, Metodologia- ściąga, ETAPY PROCESU PIELĘGNOWANIA ROLA PIELĘGNIARKI W USTALANIU DIAGNOZY, TECHNIKI BADAŃ PEDAGOGICZNYCH , Pielegnowanie, psychologia egzamin I rok pedagogika, Geriatria-proces pielęgnowania, Proces pielegnowania kłębuszkowe zapalenie nerek, Promocja zdrowia - plan metodyczny zajęć, chory z astmą oskrzelową, Problemy pielęgniarskie u pacjenta w OIT, proces pielegnowania-interna, Zaburzenia rytmu serca, Rola Pielęgniarki w opiece nad pacjentem nieprzytomnym, Proces pielęgnowania pacjenta oparzonego, test 1 z pielęgniarstwa anestezjologicznego, Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród osób otyłych i z, wyrostek robaczkowy, proces pielęgnacji , Organizacja systemu ochrony zdrowia, SPRAWOZDANIE Z OPIEKI NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ TYPU II, Geriatria ściąga, proces pielęgnowania neurologia, problemy opiekuńcze pacjenta z udarem mózgu, proces pielęgnowania na internę, rola i zadania pielęgniarki w NZK, Choroby dróg oddechowych u dzieci, historia wychowania w pigulce, Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z hemofilią, CHOROBA WRZODOWA żOŁĄDKA I DWUNASTNICY. , PRACA ZALICZENIOWA Z METODOLOGII BADAŃ, pielegnowanie niepelnosprawnych, proces pielęgnowania urologia, Zasady opieki nad pacjentem we wstrząsie, zapalenie płuc, Konspekt- pęcherzyk żółciowy, Egzamin - Psychologia Ogólna, proces pielęgnowania, Konspekt do zajec praktycznych, opieka w połogu fizjologicznym, METODOLOGIA pojęcia metody fazy procesu badawczego, Ból w chorobie nowotworowej, Proces pielęgnowania, Udar Mózgu, test z pediatrii II rok, Postępowanie z chorym ze stomią jelitową, proces pielęgnowania, alkoholizm wśród młodzieży, tabela lekow, test 2 z pielęgniarstwa anestezjologicznego, ściąga ze wstępu do socjologii, Proces pielęgnowania...najczęściej spotykane, Pielegnowanie, Proces pielęgnowania-położnictwo, proces pielęgnowania w reumatologii, Problemy etyczne i moralne pielęgniarki w dobie współczesnej medycyny , METODOLOGIA ankieta wywiad obserwacja eksperyment focus monografia, Szkolnictwo w starożytności Sokrates,Platon,Arystoteles,Kwintylian, ściąga/teoretyczne podstawy wychowania, plan pielęgnacji chorego z POCHP, Historia wychowania i myśli pedagogicznej w skórcie, Standardy opieki pielęgniarskiej chorego nieprzytomnego, okresy rozwojowe człowieka, Zmiany w układach u osób starszych, geriatria, Opieka środowiskowa, Rehabilitacja-Odleżyny, Podstawy zarządzania - skrypt, Problematyka nadcisnienia tetniczego, rak piersi, pielegnacja pacjenta po udarze mózgu, życie ze stwardnieniem rozsianym, Rola i zadania pielęgniarki w POZ, endoproteza stawu biodrowego i kolanowego, zapalenie oskrzelików u dziecka proces pielegnacyjny, proces pielęgnowania, badania fizykalne pielegniarstwo, pielęgniarstwo ratunkowe, karta Przebieg praktyk, zapobieganie zakażeniom szpitalnym, Opieka pielęgniarska nad pacjentem z procesem rozrostowym OUN, Praca licencjacka - Higiena bielizny i odzieży szpitalnej warunkiem..., Proces pielęgnowania dziecka z nerwicą, Janusz Korczak- Prezentacja, SPECYFIKA PRACY Z PACJENTEM NEUROLOGICZNYM, zespol stopy cukrzycowej, Opieka nad chorym umierającym -praca zaliczeniowa, Drogi szerzenia się zakażeń szpitalnych. Zapobieganie i zwalczanie zak, program edukacyjny dla chorego z cukrzyca, historia wychowania- streszczenie, Testy z interny, Tabela lekow, edukacja pacjenta w cukrzycy-rola pielegniarki, Pielęgnowanie dziecka z porażeniem mózgowym, Badania fizykalne, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, rola i zadania pielęgniarki w POZ, interna studium przypadku, diagnoza pielęgniarska osoby samotnej w środowisku wiejskim, Proces pielęgnacyjny dziecka z ZN, Pytania z egzaminu lekarskiego LEP, Pedeutologia opracowanie zagadnień na egzamin, Proces pielęgnowania - ból, metodologia badań pedagogicznych - pozostałe techniki/ metody badawcze, Podstawy pielęgniarstwa i badania fizykalnego, Konspekt, Dodaktyka ogólna / teoretyczne podstawy kształcenia, podstawy pielęgniarstwa na egzamin dyplomowy, Psychologia społeczna - do egzaminu, teoretyczne podstawy wychowania, Neurologia ściąga, proces pielęgnowania metodą Neuman, Ankieta, standard opieki dziecko odwodnione, Współczesne kierunki pedagogiczne, Sytuacje wskazujące na dylematy etyczne pracy pielęgniarek. Sytuacje m, Zdrowie Publiczne, Filozofia, pedagogika społeczna, Diagnoza i plan opieki nad chorą po operacji tarczycy., rak piersi, procespielęgnacji 2, konspekt - profilaktyka raka piersi, Test z socjologii ~PIOTR SZTOMPKA~, Teorie pielęgnowania, edukacja pacjenta ze stomią, o lekach -dla pielegniarek, Wykazy leków, dawki i dawkowanie leków u dzieci, proszki, tabletki, Ostra niewydolność oddechowa, ściąga psychologi I semestr, Opieka długoterminowa nad chorym z przewlekłą niewydolnością krążenia, ściąga - wprowadzenie do psychologii, Choroba Alzheimera, cukrzyca, Recenzje artykułów pedagogicznych, PROCES PIELĘGNOWANIA W ŻYLAKACH KOŃCZYN DOLNYCH, Osobowość, struktura osobowości, teorie osobowości, anestezjologia, empatia pielegniarki wobec umierającego dziecka, pielęgnacja stopy cukrzycowej, Zagadnienia do egzaminu z podstaw pielęgniarstwa, Monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe w oddziale Intensywnej Tera, pielegniarstwo, Przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych, Cukrzyca - typy, objawy, leczenie, Wspierająca rola pielęgniarki wobec pacjenta i jego rodziny, pielegniarstwo-zdrowie publiczne, teoria wychowania pyt i odp, Pyatnia z chirurgi, Charakterystyka wybranej choroby wieku starczego: proces pielęgnowania, socjologia niektore pojecia, pierwsza pomoc w różnych stanach, geriatria, Rehabilitacja i Pielęgnowanie Pacjentów z SM, proces cukrzyca, projekt badawczy, zagadnienia na dydaktykę, Badnia fizykalne, modele pielęgnowania, choroby zoladka i dwunastnicy, Zagadnienia socjologiczne- Szacka, konspekt edukacyjny, osteoporoza, Rola opoekuna medycznego w zaspokajaniu potrzeb biopsychospołecznych, Teorie i filozofia pielegniarstwa, badania fizykalne, historia myśli pedagogicznej-wychowania, endoproteza, cukrzyca typu 2, PIELĘGNOWANIE PACJENTA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ O NIEPOMYŚLNYM ROKOWANI, ZAGDANINIA DO EGZAMINU Z CHIRURGII I PIELEGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO (Św, promocja zdrowia, program edukacyjny-anoreksja, Pielęgnowanie dziecka z chorobą nowotworową, Metodologia badań pedagogicznych, proces pielęgnowania kobiety ciężarnej, Wzór obserwacjji pacj.z udarem mózgu, zaburzenia odżywiania osob starszych, pielegnacja po usunieciu pecherzyka zolciowego, Opieka pielęgniarki środowiskowej nad przewlekle chorym, sztompka, Opracowane zagadnienia na egzamin z socjologii, badania fizykalne testy, Rak szyjki macicy, Psychologia rozwojwa, Pielęgniarstwo Psychiatryczne, Profilaktyka raka szyjki macicy, Teoretyczne podstawy wychowania dr Szablewska, Filozofia: teoria poznania, metafizyka, etyka, Dokumentacja edukacji zdrowotnej - cukrzyca, Definicje pedagogiczne, Definicja zdrowia WHO, profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia, Proces pielęgnownia stabilna dusznica bolesna, depresja w wieku starszym,podeszłym, Pielegniarstwo, promocja zdrowia, edukacja zdrowota, proces pielęgnowania, ratunkowa ocena EKG, proces pielegnowania, cierpienie i śmierć w życiu człowieka, Rehabilitacja w reumatoidalnym zapaleniu stawow, choroby układu oddechowego, Opieka nad pacjentem z niedrożnością jelit, proces pielęgnacji 1, Psychologia - ściąga, Wspierająca rola pielęgniarki nad chorym i jego rodziną, edukacja pacjenta z depresją, Rola czasu wolnego w życiu podopiecznego DPS -, Podopieczny przewlekle chory. Planowanie działań w domu. , badania fizykalne , Pielęgnowanie chorego z udarem krwotocznym, Wprowadzenie do psychologii, Model opieki nad pacjentem ze stomią, Konspekt do zajec praktycznych, mechanika płynów, Pytania z bloku ogólnozawodowego, promocja zdrowia, Zespół Downa-prezentacja, pedagogika społeczna, Badanie fizykalne (I rok pielęgniarstwa 2007), Wprowadzenie do podawanie leków drogą iniekcji, zawał, proces pielęgnowania z chirurgii, zespoły neurologiczne, proces pielegnowania-wytrzewienie jelit, Działania profilaktyczno-edukacyjne w pielegniarstwie, profillaktyka i leczenie odlezyn, Metodologia badań wykład nr 4, konspekt zajęć- pierwsza pomoc, EDUKACJA RODZICÓW Z ZAKRESU PIELĘGNACJI NOWORODKA PO WYPISIE DO DOMU, PEDAGOGIKA SPOŁECZNA opracowany materiał na egzamin, odleżyny, procespielęgnacji 3, Stany przejściowe noworodka, Iniekcje - wykonanie, egzamin z pediatrii, Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirugrii, testy z chirurgii, Skrypt - podstawowe zagadnienia socjologii, Zalecenia dla pacjenta po amputacji kończyny, historia wychowania - wykłady, Teoretyczne Podstawy Wychowania, Badanie układu oddechowego, Pielęgnowanie chorego w stanie ciężkiej sepsy, Epidemiologia zakażeń szpitalnych: , pielęgnacja położnicy po cięciu cesarskim, opieka nad dzieckiem z porażaniem mózgowym, Ściąga z ochrony własności intelektualnej, pielęgniarstwo geriatryczne, przepuklina, Konspekt edukacyjny- pielęgniarstwo pediatryczne, badania fizykalne, PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII Akademia Med. we Wrocław. Piel., badania, w ,pielęgniarstwie, Farmakologia, chirurgia, wybrane problemy okresu noworodkowego, proces pielęgnowania w niewydolności krążeniowo-oddechowej, problemy i dylematy etyczne pielegniarki, stres psychologiczny, Konspekt nakłucie jamy opłucnej, Procesy pielegnowania, specjalizacja, pielęgniarstwo, osteoporoza, Kształcenie ustawiczne dorosłych, PRZEDMIOT I ZADANIA DYDAKTYKI OGÓLNEJ. WYBRANE PROBLEMY., Interna, ospa wietrzna, Stres i radzenie sobie ze stresem, Układ krążenia, Anestezja, pielęgniarka iw diagnostyce chorób metabolicznych u dzieci, modele pielęgnowania najbardziej pasujące do wykorzystania w geriatrii, Zasady komunikacji z pacjentem i jego rodziną w różnych stanach chorob, uzależnienie narkomania, anastezjologia testy, Procesy pielęgnacyjne, psychologia kliniczna wykłady, Proces pielęgnowania po usunięciu pęcherzyka żółciowego, Zagrożenia zdrowia i życia w środowisku pracy i nauki (BHP), Andragogika, Aronson - Psychologia społeczna serce i umysł -skrypt, Postępowanie pielęgniarskie pacjenta z zaburzeniami wzroku i słuchu, Pielęgniarstwo i pielęgnowanie w wybranych definicjach a własne wyobra, Czynniki społeczne i ekonomiczne warunkujące zdrowie, choroby tarczycy, BLS u dorosłych, Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych, ściągacz dwuramienny do łożysk, Wyniszczenie organizmu, neonatologia, Indywidualny Program Resocjalizacji, Uruchamianie, rehabilitacja pacjenta, pielęgniarska opieka długoterminowa plan opieki , Zagadnienia do egzaminu z polityki społecznej, program edukacyjny Anoreksja, Choroba niedokrwienna serca, pielegnowanie dziecka z chorobami ukladu moczowego, pedagogika porównawcza, Pacjent umierający-plan opieki, zasady etyki zawodowej, praca samokształeniowa, rodzina współczesna, zagadnienia na egzamin z pielęgniarstwa internistycznego, metodologia badań społecznych, 1. Organizacja i zasady pracy na intensywnej terapii, alkoholizm jako zjawisko marginalizacji społecznej, Farmakologia- wykład 3, proces pielęgnacyjny z położnictwa- opieka rodzącej w 1 sym-tabela, Stwardnienie rozsiane, Psychologia ogólna , Indywidualny Program Resocjalizacji, Socjologia, Opieka nad chorym na cukrzycę w okresie okołooperacyjnym, pedagogika, otępienie-praca zaliczeniowa z bibliografią, samokształcenie z interny, Otyłość - problem współczesnej medycyny, Mózgowe porażenie dziecięce - postępowanie pielęgniarskie, Pojęcia i systemy pedagogiczne, diagnoza piel.- miażdżyca kończyn dolnych, główne założenia pedagogiki Johna Deweya, Odleżyny , Zalecenia dla pacjenta po operacji żylaków kończyn dolnych, filozofia zagadnienia egzaminacyjne, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, procesy pielegnowania, HISTORIA WYCHOWANIA, Udział w usprawnianiu pacjenta, Projekt programu edykacyjno-zdrowotnego dla dzieci, Interna-proces pielęgnowania, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wybrane modele teorii pielęgnowania, zadania pielegniarki POZ, standard postępowania w stanie przedrzucawkowym i rzucawce..., pielęgmowanie osoby niepełnosprawnej- stwardnienie zanikowe boczne, rola pielęgniarki w pielęgnowaniu dziecka z gorączką, Układ oddechowy i jego choroby, Pedagogika społeczna - Zagadnienia na kolokwium., sprawozdanie z praktyk studenckich w szkole, metodologia badań pedagogicznych- umcs, ściąga z psychologii, Ośrodkowy układ nerwowy, Rola pielęgniarki w łagodzeniu objawów ze strony układu oddechowego, Andragogika - wykłady i ćwiczenia, promocja zdrowia psychicznego, Standard - nadciśnienie tętnicze pierwotne, Inhalacje i tlenoterapia, METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH, Historia Filozofii, proces pielęgnowania-hospicjum, Przekładnia zębata stożkowa obliczenia, pedagogika, ściąga z socjologii, Etyka w pracy opiekuna medycznego, proces pielęgnacji , Metodologia badań pedagogicznych, Dydaktyka. wykłady, Kompleksowa rehabilitacja w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów, Diagnostyka układu krążenia, geriatria, testy z ginekologii i poloznictwa, Filozoficzne koncepcje człowieka, Projekt podnośnika i przekładni zebatej, promocja zdrowia-modele opieki, zastosowanie, studium indywidualnego przypadku, studium przypadku, zjawiska patologii społecznej , chirurgia pytania opracowane, Algorytmy działań pielęgniarskich, Mycie głowy pacjentowi w leżącemu w łóżku, Podstawy ped. resocjalizacyjnej, historia myśli pedagogicznej pytania i odpowiedzi, Styl życia, Zachowania pro i anty zdrowotne, Stany zagrożenia życia w ukł. krwionośnym, Interna, Nowe wychowanie, Zagadnienia na teoretyczne podstawy wychowania, Szkolnictwo chrześcijańskie,Karol Wielki,uniwersytety, test z rehabilitacji, test z opieki długoterminowej 12.2008 r., anastezjologia testy, Problemy pielegnacyjne w chorobie Parkinsona, Konspekt lekcji W-Fu w klasach I-III, ściąga psychologia sem. I cd., internz test II, ściąga z pedagogiki specjalnej, Charakterystyka podstawowych diet, Metodologia badań wykład nr 1, janusz korczak założenia pedagogiczne, dziecko z chorobą nowotworową, Plan procesu pielęgnacji wg Virginii Henderson, test z interny, Metody badań pedagogicznych, Proces pielęgnowania GERD, Przygotowanie rodzącej do porodu fizjologicznego, Osobowość, zagadnienia na kolokwium z socjologii, Metody wychowania, analiza zbiorcza teori pielęgniarskich, Historia wychowania 1, stany nagl???????‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚??, RODZINA I JEJ FUNKCJE, Ocena stanu pacjenta na oddziale wewnętrznym, Filozofia - ściąga, Ćwiczenia rehabilitacyjne w chorobie Parkinsona, Teoretyczne podstawy wychowania, samokształcenie z pediatrii , chirurgia-egzamin-pielegniarstwo, Choroby wewnętrzne - badanie podmiotowe i przedmiotowe, stany naglące w położnictwie i ginekologii, Historia myśli pedagogicznej-kolokwium, Nowotwory - informacje ogólne, HISTORIA WYCHOWANIA - ściąga, Wprowadzenie do pedagogiki, Teoretyczne podstawy kształcenia, metody i organizacja badań, Streszczenie fizyki - PK, WIL, Budownictwo I rok., Technologia Postaci Leków, pielegnacja w nowotworach jelita grubego, Pytania do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, Pytania, Promocja Zdrowia(I rok pielęgniarswa 2007), Psychologia społeczna pytania na egzamin 01/2009, Psychologia rozwojowa, proces pielęgnowania neurologia, Pielęgniarstwo połoznicze, projekt pkm - podnośnik słupowy, Mózgowe Porażenie Dziecięce, Problemy psychologiczne osob niepelnosprawnych, komunikowanie sie z chorym umierajacym, Proces pielegnowania i opis przypadku, Przekładnia zębata stożkowa, Opis działania leków, monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe, Odmiana nazwisk w języku polskim - tabele, Farmakologia Test Nr 2, opieka nad umirającym, proces pielęgnacji , projekt pkm podnośnik słupowy, Ratownictwo medyczne, POZ prezentacja o antykoncepcji, Bauman- Tak zwana globalizacja, Problemy zdrowotne wieku podeszłego, ratownictwo kardiologia i wstrząsy, Podstawy Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, Medycyna Ratunkowa, Podstatwowe zabiegi reanimacyjne u dzieci, test z pediatrii, metoda indywidualnego przypadku, PROBLEMY PIELĘGNACYJNE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA I SPOSOBY ICH EL, podstawowe zasady iniekcji, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, Postępowanie z noworodkiem po porodzie fizjologicznym, Macierze, Pielęgniarka w zapobieganiu powikłaniom wynikającym z unieruchomienia, Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, Filozofia - materiały na egzamin., ŚCIĄGA NA KOLOWKIUM Z PSYCHOLOGII 1 ROK PEDAGOGIKA I 1 SEMESTR!!, Stwardnienie rozsiane, WSPÓLCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE, Alkoholizm, Całościowa ocena geriatryczna, badanie fizykalne układu oddechowego, Socjologia Rodziny wykład 1, padaczka u dzieci, pedagogika, test POZ kurs kwalifikacyjny, teoria wychowania, proces pielęgnacyjny zespół nerczycowy, Wspierająca rola pielęgniarki wobec pacjenta i jego rodziny, metody badań pedagogicznych - zagadnienia, Zawał mięsnia sercowego, pielęgnowanie dziecka z zapaleniem gardła, pedagogika ściąga sem I , Przemoc, konspekt edukacyjny, resocjalizacja , metody badań w pedagogice społecznej, cukrzyca typu b, interna, Rehabilitacja, Atlas pasożytów człowieka - parazytologia, Metody i techniki badawcze, Ankieta dotycząca spędzania czasu wolnego przez młodzież, Egzamin opiekun medyczny, testy z ginekologii, konspekt zajęc na metodykę przedszkolną, Opieka paliatywna, Modelowe rozwiazania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wstrzyknięcia do mięśniowe, dożylne i wlewy kroplowe, dydaktyka, wywiad i badanie fizykalne, badania fizykalne-układ krążenia, Choroba parkinsona, Barbara Szacka - Wrowadzenie do socjologii, Guzy mózgu, psychologia rozwoju i osobowości, promocja zdrowie- choroby cywilizacyjne, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, POChP, Wqlsvniq, badanie fizykalne dla pielęgniarek, Schizofrenia, Pacjent niepełnosprawny, gry i zabawy dla dzieci- konspekt zajęć- ŚLIZGACZE, Podstawy pielęgniarstwa, Pedagogika społeczna ćwiczenia 1 i 2, badania fizykalne - jama brzuszna, Komorowe zaburzenia rytmu serca, medycyna ratunkowa książka, biomedetyczne podstawy rozwoju i wychowania, Analiza i ocena reform oświatowych w Polsce w XVIII wieku., eutanazja-zagrożenie współczesności, Proces pielęgnowania pacjenta ze schizofrenią, cewnikownie pęcherza moczowego, pediatria, pielegnacja w niedroznosci jelit, Opieka położniczo- pielęgniarska w ciąży powikłanej., Rytmy EKG, skany, szacka Wprowadzenie do socjologii, Kolokwium z Wprowadzenia do Psychologii rok I sem. I, program zdr. rak szyjki.doc, Pedagogika jako nauka o wychowaniu, Dieta cukrzycowa, ALKOHOLIZM I JEGO WPŁYW NA DYSFUNKCJONALNOŚĆ RODZINY, Niepełnosprawność, funkcje wychowawcze w zakładach karnych, pedagogika specjalna, udar niedokrwienny mógu , Nietrzymanie moczu, Urologia, zakażenia szpitalne, NIEPRZYSTOSOWANIE I NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE - PROBLEMY RESOCJALIZACJ, terapia zajęciowa, pediatria, autorytet wychowawcy, anoreksji i bulimia , Psychologia ogólna - ćwiczenia, PODSTAWY PRAWNE RESOCJALIZACJI, Zagadnienia na egzamin z socjologii, Iniekcje podskórne, Proces wychowania i jego elementy, Zaburzenia oddychania u noworodka (wcześniaka), Patologie społeczne- prostytucja, narkomania, samobójstwa, Wypalenie zawodowe , rany i urazy, Eutanazja, odleżyny, Historia wychowania w pigułce, Opis działania leków (wersja doc.), test 1 z pielęgniarstwa ginekologicznego, elementy systemu dydaktycznego, Tadeusz Dobrzanski - Rysunek techniczny maszynowy, Dziennik praktyk u pedagoga, Historia wychowania od antyku po współczesność, Stany zagrożenia życia pochodzenia metabolicznego i endokrynnego., Ostra i przewlekła niewydolność nerek-samokształcenie, testy z pediatrii, pytania z eg z ginekologii , edukacja położnicy przez pielegniarkę, ściąga z zarządzania w pielęgniarstwie część 2, Metody badań pedagogicznych, notatki z podstaw pielęgniarstwa, Zachowania prospołeczne, agresja, uprzedzenia, metoda indywidulanych przypadków, proces pielęgnowania pediatria, charakterystyka wybranych środowisk wychowawczych, Nowotwory jelita grubego, Systemy kształcenia pielęgniarek w UE, teoria pielęgnowania, zbior zadań z mechaniki ogólnej, scenariusz zajęć wychowawczych - gotowy szablon, Moje rozważania na temat transplantacji narządów, aborcji i eutanazji, Standardy opieki nad chorymi psychiatrycznie: chory z depresją, chory , funkcjonowanie ludzi starszych w domach opieki społecznej, resekcja żolądka, Anoreksja i bulinia- prezentacja, choroba niedokrwienna, wspóczesne teorie socjologiczne, Budowa gruczołu piersiowego, proces intensywna terapia tabelka, Proces pielęgnowania pacjenta po nagłym zatrzymaniu krążenia, Teoretyczne podstawy wychowania I rok - wykłady, JAKIE ZNACZENIE ROZWOJOWE MA ZABAWA?, Choroby zakaźne, Anatomia-skrypt ratownik medyczny, pojęcia z pedagogiki, Pielęgnacja pacjenta po operacja, Plan pielegnacji z pediatrii - stan po zapaleniu mozgu., Filozofia w pigułce dla polonistów, Zasady operacjonalizacji celów kształcenia, Opieka Paliatywna, historia wychowania, R Meighan, Łobocki, Pomoc społeczna, HPV - rak szyjki macicy, pielęgniarstwo położnicze, ratownictwo medyczne, Psychiatria test, zaburzenia psychiczne i psychotyczne, badania fizykalne-badanie głowy i szyi, Diagnostyka w położnictwie i ginekologii (DPG), cukrzyca, Pedagogika Ogólna, Program szczepień jako przykład dziłań profilaktycznych, polityka społeczna, Pediatria - materiały na zaliczenie, metodologia badań pedagogicznych - kwestionariusz, Alkoholizm, METODOLOGIA zasady przy redagowaniu kwestionariusza, Komunikowanie z pacjentem w wieku starczym w zaburzeniach psychicznych, Iniekcje domięśniowe, śródskórne, podskórne, Reakcja dzieci na chorobę i fakt hospitalizacji, postępowanie pielęgniarskie, Wybrane zagadnienia fizyki teoretycznej, Farmakologia + MEd ratunkowa, ginekologia testy, PRZEMOC W RODZINIE, Komunikacja werbalna i niewerbalna, ospa wietrzna, proces pielęgnowania pacjentki z zasniadem groniastym, Choroby jelita grubego, teoretyczne podstawy wychowania - podstawowe pojęcia, Rehabilitacja, anoreksja , zla notatka, Samokształcenie promocja zdrowia edukacja zdrowotna młodzieży w szkole, Andrzej Frycz Modrzewski., Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, zagadnienia egzaminacyjne z pielęgniarstwa pediatrycznego, Propedeutyka położnictwa, Wychowanie i kształcenie od starożytności do średniowiecza, cztery orientacje w teoriach wychowania, konspekt zajęć, test z pediatrii, pedagogika społeczna zagadnienia i odpowiedzi, Rodzaje stali, ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ODŻYWIANIA DLA PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU I, różne pytania z odpowiedziami z pedagogiki, Pytania z badań fizykalnych, Poglądy starożytnych Greków oraz Rzymian na wychowanie oraz kształceni, Problem alkoholizmu wsród młodzieży, Genetyka, wykład + seminaria, Rola pielęgniarki w tworzeniu środowiska terapeutycznego, Metodologia badań wykład nr 2, Historia Wychowania I rok - ściąga, Starość w aspekcie statystycznym - problem starzenia się społeczeństw , Astma oskrzelowa, Prawo dotyczące pielęgniarki, TEST Z SOCJOLOGII, Mukowiscydoza, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 1, kwestie społeczne w pedagogice , Proces pielęgnowania w OZT, pojęcia - wprowadzenie do pedagogiki, Promocja zdrowia: stres i emocje, Organizacja pracy pielęgniarki w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologi, Układ pokarmowy, Badania fizykalne, Rola pielęgniarki rodzinnej w zapobieganiu chorobom tarczycy (nadczynn, Opieka nad noworodkiem z zaburzeniami oddechowymi., socjologia wychowania, Pedagogika specjalna - Dykcik, europejskie, anestezjologia, chirurgia, wykład wstrząs, Filozofia - założenia, myśli, Metody i techniki badań socjologicznych opracowanie wykładów do egzami, referat- Janusz Korczak, socjologia wychowania-zagadnienia do egzaminu, WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII, Geriatria- społeczne systemy wsparcia osób starszych, Chemia organiczna labolatorium - skrypt, Koło I-st, Badania fizykalne ukł. nerwowy, Cele kształcenia, Miastenia, Funkcja ogólna a funkcje specjalne wychowania i style wychowania, Metodologia badań wykład nr 3, Ściąga z filozofii I roku pedagogiki, Wytrzymałość Materiałów ćwiczenia - ściągi, Pierwsza pomoc BLS( pokaz multimed.) dla szkoły podstawowej, Edukacyjna rola położnej, Specyfika pracy na OIT, POChP, Dietetyka, dietetyka kobiety ciężarnej, dieta cukrzyków, farmakologia, Organizacja systemu ochrony zdrowia, Obliczanie ekstremów funkcji, Promocja Zdrowia (I rok pielęgniarstwa), Niezgodności recepturowe, ostra niewydolnosc prawokomorowa, Neurologia, PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI, celiaklia - pakiet dla rodziców, filozofia ściągi, pediatria, niepełnosprawność, cele procesu nauczania, Chirurgia-wykład1,2, Praca z dzieckiem z ADHD, test 2 z pielęgniarstwa ginekologicznego, Ekg w zawale mięśnia sercowego, Modele pielęgnowania, Sciagi Filozofia, Hierarchia wartości seniorów wg teorii Maslowa. Diagnoza i możliwości, współczesne kierunki pedagogiczne, około 30 opracowanych zagadnień z biochemii (poziom pielęgniarstwo), Pedagogika rodziny, pojęcia pedagogiczne, socjologia wychowania , Psychologia społeczna, Aloholizm, Fizyka Wzory I Prawa Z Objaśnieniami, Jezierski, K, palenia tytoniu, Historia administracji - test, WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGii , epidemiologia testy przykladowe, testy z mikrobiologii, ostre i przewlekłe choroby układu pokarmowego, andragogika opracowania na egz, narkotyczne i nienarkotyczne leki przeciwbólowe, Historia wychowania, Barber - Dzihad kontra Mc Świat, Pedagogika ściąga, ciekawostki o OIOM-u, Resocjalizacja, pediatria, Wstęp do prawoznawstwa -skrypt, Diagnoza pielęgniarska, stany zagrożenia życia u dzieci, Psychologia rozwojowa - rozwój psychiczny człowieka, szkoły różnowiercze, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 1 (rar1/3), wytrzymałośc, materiałów, Nakłucia jamy opłucnej i otrzewnej, proc-oparz-II-pop.doc, Przesłanie łóżka pustego w jedna pielęgniarkę, typy osobowości- diagnoza, Dotyk noworodka, astma oskrzelowa, pedeutologia, Niedostosowanie społeczne, Zasady tlenoterapii, Diagnozy łacińskie, Studium przypadku - historia CocaColi, Niezgodności, Rehabilitacja osób z chorobami reumatoidalnymi. wg Wiktor Dega, 1994, Kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczyciela, reumatoidalne zapalenie stawów, proces pielęgnacyjny z chirurgii, Psychiatria, Pedagogika społeczna, odleżyny, zakażenia ran chirurgicznych, Statyczna próba rozciągania, nadciśnienie tętnicze, interna, Psychologiczne koncepcje człowieka, diagnostyka resocjalizacyjna, badanie fizykalne układu nerwowego, teoria J.Piageta, Rola opoekuna medycznego w zaspokajaniu potrzeb biopsychospołecznych, ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, Szacka, metodologia badań społecznych, Przemiany w polskim szkolnictwie, STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU, Wytrzymałość Materiałów I - ściągi, choroby zakaźne XX i XXI wieku, Zapalenie Ucha Środkowego U Dzieci, Metody Badań Pedagogicznych, egazamin pediatria, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, Filozofia ZAGADNIENIA DO EGZAMINU, Rozmowy terapeutyczne, Biomedyczne podstawy rozwoju, test z opieki długoterminowej , Objawy chirurgiczne chorób układu pokarmowego. Metody rozpoznawania, w, Choroby tarczycy, Szkolnictwo w czasach reformacji, Koncepcja człowieka wegług Sokratesa i Platona, Wychowanie w Grecji, Sparcie i Atenach., system oświatowy w Polsce, Filozofia, cw. semestr 1 zeszyt, Pedagogika, podział, populacja, cechy populacji, oddziaływania pomiędzy populacjami, psychologia kliniczna-depresja, Wprowadzenie do pedagogiki, intensywna obserwacja, Opis przypadku pomocy rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem., rola pielegniarki zakaznia szpitalne, Pamięć krótkotrwała i trwała, pamięć rozumiana jako zdolność i jako proces., test z socjologii wychowania, eutanazja, projekt prasy dwukolumnowej, Układ naczyniowy i limfatyczny, Rodzaje stresu.sposoby radzenia sobie ze stresem, psychologia społeczna ściąga, Wychowanie jako kluczowe pojęcie pedagogiki, Wykłady Pedagogika, Przygotowanie chorego do zabiegu i pielęgnowanie po przeszczepie narzą, profilaktyka stresu, OSOBOWOŚĆ, Anestezjologia- Obrażenia wielonarządowe, choroby układu oddechowego u dzieci, odleżyny, drogi podawania leków, inhalacja ,tlenopiatera, scenariusz zajęć- asertywność, stany nagłe w ginenekologii, RODZINA JAKO GRUPA SPOLECZNA I JEJ ROLA W PROCESIE EDUKACJI I WYCHOWAN, Prostytucja, narkomania, samobójstwa, Stany nagłe u dzieci, Monitorowanie kliniczne - rola i zadania pielęgniarki, Nowe wychowanie jako nurt wiodący w pedagogice współczesnej, POSTĘPOWANIE PIELĘGNIARSKIE W ZABURZENIACH FUNKCJI UKŁADU N, teorie pielęgniarstwa, Edukacja zdrowotna, Badanie fizykalne, Ściąga Egzamin z filozofi, Pedagogika, skala Glasgow i AVPU, Metody i techniki pracy wychowawczo - opiekuńczej, Plan edukacji zdrowotnej , Konspekt do zajec teoretycznych, Korupcja - esej, Zabiegi ratunkowe i diagnostyczne w stanach zagrożenia życia, ściąga - podstawy prawa, Pojęcia i systemy pedagogiczne-Antypedagogika i postpedagogika, Filozofia na egzamin, Pytania na egzamin z PRAWA CYWILNEGO , METODOLOGIA case study analiza danych zastanych analiza treści, Bezpośrednie i pośrednie skutki choroby dla stanu psychicznego pacjent, Hospicjum to też życie, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 2 (rar1/3), Problem bezrobocia młodzieży ? wyzwanie dla polityki społecznej, PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, Schizofrenia, Edukacja personelu medycznego w zakresie zapobiegania zakażeniom szp, Rany - funkcje skóry, pierwsza pomoc, rodzaje ran, oparzenia, cukrzyca interna, Zapalenie pluc u seniora, Zagadnienia egzaminacyjne z wprowadzenia do pedagogiki 2009/2010, metodologia badań pedagicznych- wykład, PEDAGOGIKA SPECJALNA-ściągi, pedeutologia-wykład , Noworodek z niska masa urodzeniowa, System kształcenia pielęgniarek w Polsce, Stomia jelitowa vademecum, test z opieki długoterminowej , Rodzaje Probówek do pobierania krwi i ich przeznaczenie ? system Vacue, Badania fizykalne-jama brzuszna, socjologia ogólna, zasady zmiany opatrunku, ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI W KONCEPCJI ERIKSONA, Aleksander Kamiński współczesne kierunki pedagogiczne, Metody pracy opiekuńczo - wychowawczej, Prezentacja Pierwsza Pomoc, proces pielęgnowania z pediatri, infekcje układu moczowego, proces pielęgnowania, Czasy w j. angielskim - WSKIZ, badania fizykalne SSPAiIO, projekt pkm, historia wychowania ćwiczenia, Pielęgnowanie dziecka z niedożywieniem, urazy klatki piersiowej, sprawozdanie z wytrzymałości materiałów, rola pilegniarki w łagodzeniu bólu osób w stanie terminalnym, Farmakoterapia, Ankieta, pytania z socjologii dla pielęgniarek, Porażenia i niedowłady w chorobach kręgosłupa i rdzenia kręgowego., Zdrowie publiczne - promieniowanie, żywienie, profilaktyka, promocja z, Definicje z wprowadzenia do pedagogiki, historii myśli pedagogicznej, Lokalny program promocji zdrowia na temat raka szyjki macicy, Mikrobiologia - testy, pytania kontrolne-historia wychowania, Zakażenia szpitalne, szkoła jako środowisko wychowawcze, Grupy społeczne i procesy grupowe, Środki dydaktyczne oraz metody oceniania, ŻYWIENIE POZAJELITOWE, Organizacja systemu ochrony zdrowia, sciaga z dydaktyki, intensywna obs 2, Podstawy Pedagogiki Resocjalizacyjnej,