proces pielęgnowania, proces pielęgnowania pacjenta neurologicznego, Proces pielęgnowania nadciśnienie tętnicze, Proces pielęgnowania neurologia, udar mózgu, Proces pielegnowania z pielegniarstwa internistycznego, Proces pielęgnowania na 5, Proces pielęgnowania pacjenta z nowotworem płuc, Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z nadcisnieniem tętniczym - WSHE, proces pielęgnowania z pediatrii , Proces pielęgnowania pacjenta z niewydolnością oddechową w POCHP, Proces pielęgnowania z wieloma problemami zdrowotnymi, Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą, Proces pielęgnowania w chorobie Alzheimera, Proces pielęgnowania - udar mózgu (neurologia), Proces pielęgnowania neurologia, udar mózgu, Proces pielęgnowania w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym, Proces pielęgnowania - marskość wątroby, Proces pielęgnowania psychiatria, Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirurgii, Proces pielęgnowania, Opieka nad dzieckiem z biegunka- konspekt, proces pielęgnowania chorego po udarze, proces pielęgnowania, pediatria, Proces pielęgnowania, proces pielęgnacyjny z interny, Proces pielęgnowania w pediatrii, proces pielęgnowania pediatria, Podstawowe założenia modelu/teorii pielęgniarstwa Dorothy Orem, rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z depresją, Proces pielęgnowania z chirurgii, Chirurgia proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania - ginekologia, cukrzyca, PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA, Pediatria- proces pielęgnowania, Pielęgnowanie chorego z ostrą niewydolnością krążenia, Geriatria proces pielegnowania, Proces pielegnowania z anestezjo, standardy w pielegniarstwie, Schizofrenia - proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania Choroba Parkinsona, Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z astmą oskrzelową, Opieka pielęgniarska nad pacjentem po złamaniu szyjki kości udowej., nadciśn ienie problemy pacjenta, proces pielęgnowania pacjenta z POChP, proces pielęgnowania - położnictwo, Pielęgnowanie pacjenta z zaburzeniami układu nerwowego, PIELĘGNIARSTWO - pytania na obronę, proces pielęgnowania pacjenta z niewydolnością oddechową w POCHP, proces pielęgnowania zapalenie płuc, Socjologia zagadnienia na kolokwium, plan opieki pacjenta z zapaleniem płuc, opieka paliatywna, Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem w chorobach wieku podeszłego., METODOLOGIA badań pedagogicznych do egzaminu, Zadania pielęgniarki wobec dziecka hospitalizowanego, Rola i zadania pielęgniarki w POZ, proces pielęgnowania, proces pięlęgnowania , proces pielęgnowania interna, Proces pielęgnowania - oddział intensywnej opieki medycznej, Zdrowie Publiczne - System opieki zdrowotnej w Polsce, proces pielęgnowania, proces pielęgnowania, proces pielęgnowania pacjenta, Proces pielęgnowania- oddział dziecięcy, Proces pielęgnowania (kardiologia), pielęgnacja pacjenta z zapaleniem płuc, testy z chirurgi, proces pielęgnowania, test z chirurgii, proces pielęgnowania- rak piersi, bank pytań, edukacja pacjenta w cukrzycy-rola pielegniarki, Stomia- pielęgnowanie, Proces pielęgnowania- ginekologia, Proces pielęgnowania niedokrwienny udar mózgu POZ, interna proces pielegnacyjny z zawałem mięśnia sercowego i hiperlipide, STANDARDY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ WOBEC PRZEWLEKLE CHOREGO , Pielęgnowanie w chorobie nowotworowej kości, Plan opieki nad niemowlakiem, Proces pielęgnowania- ginekologia, Proces pielęgnacji chorego na POCHP, Wprowadzenie do psychologii, Procedura przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego, Proces pielęgnowania pacjenta i jego rodziny w środowisku domowym, Proces pielęgnowania - interna, Ciała Obce - LARYNGOLOGIA, Wprowadzenie do pielęgniarstwa, proces pielegnacyjny, Metodologia Badań Naukowych, Pielęgnacja i rehabilitacja chorego po amputacji., Formy opieki nad osobami w starszym wieku. Rola pielęgniarki rodzinnej, historia wychowania- pytania i odpowiedzi do egzaminu, proces pielęgnowania z chirurgii, Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem geriatrycznym w schorzeniac, Endoproteza stawu biodrowego-proces pielegnowania, Opieka Paliatywna, Pediatria - konspekt z wykładu, Proces pielęgnowania chorej na zapalenie przydatków, Edukacja pacjenta z cukrzyca typu 1, Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom wewnątrzszpitalnym, badania fizykalne testy, Stany zagrożenia życia, Konspekt zajęć z Pierwszej Pomocy dla klasy 6, Pielęgnowanie pacjenta z ostrą niewydolnością oddechową, Pielęgnowanie chorych z chorobami układu oddechowego, zlamanie szyjki kości udowej, specyfika procesu pielęgnowania wobec chorych neurologicznie, Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem terminalnie chorym, proces pielęgnowania, socjologia kilka zagadnien na egzamin, Proces pielęgnowania po usunięciu perforowanego wrzoda żołądka, Kobieta ciężarna - proces pielęgnowania, Proces pielęgnacyjny pacjenta ze stomią, Teoria pielęgnowania, Cele wychowania, Proces pielęgnowania w wybranych chorobach układu krążenia u dzieci, proces pielęgnowania po cięciu cesarskim, samokształcenie z chirurgii, Proces pielęgnowania jako metoda pracy pielęgniarki, Metodologia- ściąga, ETAPY PROCESU PIELĘGNOWANIA ROLA PIELĘGNIARKI W USTALANIU DIAGNOZY, TECHNIKI BADAŃ PEDAGOGICZNYCH , Pielegnowanie, psychologia egzamin I rok pedagogika, Geriatria-proces pielęgnowania, Proces pielegnowania kłębuszkowe zapalenie nerek, chory z astmą oskrzelową, Promocja zdrowia - plan metodyczny zajęć, Problemy pielęgniarskie u pacjenta w OIT, proces pielegnowania-interna, Zaburzenia rytmu serca, Rola Pielęgniarki w opiece nad pacjentem nieprzytomnym, Proces pielęgnowania pacjenta oparzonego, test 1 z pielęgniarstwa anestezjologicznego, Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród osób otyłych i z, wyrostek robaczkowy, proces pielęgnacji , Organizacja systemu ochrony zdrowia, SPRAWOZDANIE Z OPIEKI NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ TYPU II, Geriatria ściąga, proces pielęgnowania neurologia, proces pielęgnowania na internę, problemy opiekuńcze pacjenta z udarem mózgu, rola i zadania pielęgniarki w NZK, Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z hemofilią, Choroby dróg oddechowych u dzieci, historia wychowania w pigulce, CHOROBA WRZODOWA żOŁĄDKA I DWUNASTNICY. , PRACA ZALICZENIOWA Z METODOLOGII BADAŃ, proces pielęgnowania urologia, pielegnowanie niepelnosprawnych, Zasady opieki nad pacjentem we wstrząsie, Konspekt- pęcherzyk żółciowy, zapalenie płuc, Egzamin - Psychologia Ogólna, proces pielęgnowania, Konspekt do zajec praktycznych, METODOLOGIA pojęcia metody fazy procesu badawczego, opieka w połogu fizjologicznym, Proces pielęgnowania, Ból w chorobie nowotworowej, Udar Mózgu, test z pediatrii II rok, Postępowanie z chorym ze stomią jelitową, proces pielęgnowania, alkoholizm wśród młodzieży, tabela lekow, test 2 z pielęgniarstwa anestezjologicznego, ściąga ze wstępu do socjologii, Proces pielęgnowania...najczęściej spotykane, Pielegnowanie, proces pielęgnowania w reumatologii, Problemy etyczne i moralne pielęgniarki w dobie współczesnej medycyny , Proces pielęgnowania-położnictwo, METODOLOGIA ankieta wywiad obserwacja eksperyment focus monografia, Szkolnictwo w starożytności Sokrates,Platon,Arystoteles,Kwintylian, ściąga/teoretyczne podstawy wychowania, plan pielęgnacji chorego z POCHP, Historia wychowania i myśli pedagogicznej w skórcie, Standardy opieki pielęgniarskiej chorego nieprzytomnego, okresy rozwojowe człowieka, Zmiany w układach u osób starszych, geriatria, Opieka środowiskowa, Rehabilitacja-Odleżyny, Podstawy zarządzania - skrypt, Problematyka nadcisnienia tetniczego, rak piersi, pielegnacja pacjenta po udarze mózgu, życie ze stwardnieniem rozsianym, Rola i zadania pielęgniarki w POZ, endoproteza stawu biodrowego i kolanowego, proces pielęgnowania, zapalenie oskrzelików u dziecka proces pielegnacyjny, badania fizykalne pielegniarstwo, pielęgniarstwo ratunkowe, karta Przebieg praktyk, zapobieganie zakażeniom szpitalnym, Opieka pielęgniarska nad pacjentem z procesem rozrostowym OUN, Praca licencjacka - Higiena bielizny i odzieży szpitalnej warunkiem..., Proces pielęgnowania dziecka z nerwicą, Janusz Korczak- Prezentacja, zespol stopy cukrzycowej, SPECYFIKA PRACY Z PACJENTEM NEUROLOGICZNYM, Opieka nad chorym umierającym -praca zaliczeniowa, program edukacyjny dla chorego z cukrzyca, Drogi szerzenia się zakażeń szpitalnych. Zapobieganie i zwalczanie zak, historia wychowania- streszczenie, Testy z interny, Tabela lekow, edukacja pacjenta w cukrzycy-rola pielegniarki, Pielęgnowanie dziecka z porażeniem mózgowym, Badania fizykalne, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, interna studium przypadku, rola i zadania pielęgniarki w POZ, Proces pielęgnacyjny dziecka z ZN, diagnoza pielęgniarska osoby samotnej w środowisku wiejskim, Pytania z egzaminu lekarskiego LEP, Pedeutologia opracowanie zagadnień na egzamin, Proces pielęgnowania - ból, metodologia badań pedagogicznych - pozostałe techniki/ metody badawcze, Podstawy pielęgniarstwa i badania fizykalnego, Konspekt, Dodaktyka ogólna / teoretyczne podstawy kształcenia, podstawy pielęgniarstwa na egzamin dyplomowy, Psychologia społeczna - do egzaminu, teoretyczne podstawy wychowania, Neurologia ściąga, proces pielęgnowania metodą Neuman, Ankieta, standard opieki dziecko odwodnione, Współczesne kierunki pedagogiczne, Sytuacje wskazujące na dylematy etyczne pracy pielęgniarek. Sytuacje m, Zdrowie Publiczne, Filozofia, pedagogika społeczna, Diagnoza i plan opieki nad chorą po operacji tarczycy., rak piersi, procespielęgnacji 2, konspekt - profilaktyka raka piersi, Test z socjologii ~PIOTR SZTOMPKA~, Teorie pielęgnowania, edukacja pacjenta ze stomią, o lekach -dla pielegniarek, Wykazy leków, dawki i dawkowanie leków u dzieci, proszki, tabletki, Ostra niewydolność oddechowa, ściąga psychologi I semestr, Opieka długoterminowa nad chorym z przewlekłą niewydolnością krążenia, ściąga - wprowadzenie do psychologii, PROCES PIELĘGNOWANIA W ŻYLAKACH KOŃCZYN DOLNYCH, Choroba Alzheimera, cukrzyca, Recenzje artykułów pedagogicznych, Osobowość, struktura osobowości, teorie osobowości, anestezjologia, empatia pielegniarki wobec umierającego dziecka, pielęgnacja stopy cukrzycowej, Zagadnienia do egzaminu z podstaw pielęgniarstwa, Monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe w oddziale Intensywnej Tera, pielegniarstwo, Cukrzyca - typy, objawy, leczenie, Przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych, Wspierająca rola pielęgniarki wobec pacjenta i jego rodziny, pielegniarstwo-zdrowie publiczne, teoria wychowania pyt i odp, Charakterystyka wybranej choroby wieku starczego: proces pielęgnowania, Pyatnia z chirurgi, socjologia niektore pojecia, pierwsza pomoc w różnych stanach, geriatria, Rehabilitacja i Pielęgnowanie Pacjentów z SM, proces cukrzyca, projekt badawczy, zagadnienia na dydaktykę, Badnia fizykalne, modele pielęgnowania, konspekt edukacyjny, osteoporoza, choroby zoladka i dwunastnicy, Zagadnienia socjologiczne- Szacka, Rola opoekuna medycznego w zaspokajaniu potrzeb biopsychospołecznych, badania fizykalne, Teorie i filozofia pielegniarstwa, historia myśli pedagogicznej-wychowania, endoproteza, PIELĘGNOWANIE PACJENTA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ O NIEPOMYŚLNYM ROKOWANI, cukrzyca typu 2, ZAGDANINIA DO EGZAMINU Z CHIRURGII I PIELEGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO (Św, promocja zdrowia, program edukacyjny-anoreksja, Pielęgnowanie dziecka z chorobą nowotworową, Metodologia badań pedagogicznych, proces pielęgnowania kobiety ciężarnej, Wzór obserwacjji pacj.z udarem mózgu, zaburzenia odżywiania osob starszych, pielegnacja po usunieciu pecherzyka zolciowego, Opieka pielęgniarki środowiskowej nad przewlekle chorym, sztompka, Opracowane zagadnienia na egzamin z socjologii, badania fizykalne testy, Rak szyjki macicy, Psychologia rozwojwa, Pielęgniarstwo Psychiatryczne, Profilaktyka raka szyjki macicy, Teoretyczne podstawy wychowania dr Szablewska, Filozofia: teoria poznania, metafizyka, etyka, Dokumentacja edukacji zdrowotnej - cukrzyca, proces pielegnowania, Definicje pedagogiczne, Definicja zdrowia WHO, profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia, Proces pielęgnownia stabilna dusznica bolesna, depresja w wieku starszym,podeszłym, Pielegniarstwo, promocja zdrowia, edukacja zdrowota, proces pielęgnowania, ratunkowa ocena EKG, cierpienie i śmierć w życiu człowieka, Rehabilitacja w reumatoidalnym zapaleniu stawow, choroby układu oddechowego, Opieka nad pacjentem z niedrożnością jelit, proces pielęgnacji 1, Psychologia - ściąga, Wspierająca rola pielęgniarki nad chorym i jego rodziną, edukacja pacjenta z depresją, Rola czasu wolnego w życiu podopiecznego DPS -, Wprowadzenie do psychologii, Podopieczny przewlekle chory. Planowanie działań w domu. , badania fizykalne , Pielęgnowanie chorego z udarem krwotocznym, Konspekt do zajec praktycznych, Model opieki nad pacjentem ze stomią, mechanika płynów, Pytania z bloku ogólnozawodowego, promocja zdrowia, Zespół Downa-prezentacja, pedagogika społeczna, Badanie fizykalne (I rok pielęgniarstwa 2007), Wprowadzenie do podawanie leków drogą iniekcji, zawał, proces pielęgnowania z chirurgii, zespoły neurologiczne, proces pielegnowania-wytrzewienie jelit, profillaktyka i leczenie odlezyn, Działania profilaktyczno-edukacyjne w pielegniarstwie, Metodologia badań wykład nr 4, konspekt zajęć- pierwsza pomoc, EDUKACJA RODZICÓW Z ZAKRESU PIELĘGNACJI NOWORODKA PO WYPISIE DO DOMU, PEDAGOGIKA SPOŁECZNA opracowany materiał na egzamin, odleżyny, procespielęgnacji 3, Stany przejściowe noworodka, Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirugrii, Iniekcje - wykonanie, egzamin z pediatrii, testy z chirurgii, Skrypt - podstawowe zagadnienia socjologii, Zalecenia dla pacjenta po amputacji kończyny, historia wychowania - wykłady, Teoretyczne Podstawy Wychowania, Badanie układu oddechowego, Pielęgnowanie chorego w stanie ciężkiej sepsy, Epidemiologia zakażeń szpitalnych: , pielęgnacja położnicy po cięciu cesarskim, opieka nad dzieckiem z porażaniem mózgowym, Ściąga z ochrony własności intelektualnej, pielęgniarstwo geriatryczne, przepuklina, Konspekt edukacyjny- pielęgniarstwo pediatryczne, badania fizykalne, Farmakologia, proces pielęgnowania w niewydolności krążeniowo-oddechowej, PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII Akademia Med. we Wrocław. Piel., badania, w ,pielęgniarstwie, chirurgia, wybrane problemy okresu noworodkowego, Konspekt nakłucie jamy opłucnej, Procesy pielegnowania, problemy i dylematy etyczne pielegniarki, stres psychologiczny, specjalizacja, pielęgniarstwo, osteoporoza, Kształcenie ustawiczne dorosłych, PRZEDMIOT I ZADANIA DYDAKTYKI OGÓLNEJ. WYBRANE PROBLEMY., Interna, ospa wietrzna, Układ krążenia, Stres i radzenie sobie ze stresem, Anestezja, pielęgniarka iw diagnostyce chorób metabolicznych u dzieci, modele pielęgnowania najbardziej pasujące do wykorzystania w geriatrii, Zasady komunikacji z pacjentem i jego rodziną w różnych stanach chorob, Proces pielęgnowania po usunięciu pęcherzyka żółciowego, uzależnienie narkomania, anastezjologia testy, Procesy pielęgnacyjne, psychologia kliniczna wykłady, Zagrożenia zdrowia i życia w środowisku pracy i nauki (BHP), Andragogika, Aronson - Psychologia społeczna serce i umysł -skrypt, Postępowanie pielęgniarskie pacjenta z zaburzeniami wzroku i słuchu, Pielęgniarstwo i pielęgnowanie w wybranych definicjach a własne wyobra, Czynniki społeczne i ekonomiczne warunkujące zdrowie, choroby tarczycy, BLS u dorosłych, Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych, ściągacz dwuramienny do łożysk, Wyniszczenie organizmu, neonatologia, Indywidualny Program Resocjalizacji, Uruchamianie, rehabilitacja pacjenta, pielęgniarska opieka długoterminowa plan opieki , program edukacyjny Anoreksja, Zagadnienia do egzaminu z polityki społecznej, Choroba niedokrwienna serca, pielegnowanie dziecka z chorobami ukladu moczowego, pedagogika porównawcza, Pacjent umierający-plan opieki, zasady etyki zawodowej, praca samokształeniowa, rodzina współczesna, zagadnienia na egzamin z pielęgniarstwa internistycznego, metodologia badań społecznych, 1. Organizacja i zasady pracy na intensywnej terapii, alkoholizm jako zjawisko marginalizacji społecznej, Farmakologia- wykład 3, Stwardnienie rozsiane, proces pielęgnacyjny z położnictwa- opieka rodzącej w 1 sym-tabela, Psychologia ogólna , Indywidualny Program Resocjalizacji, Socjologia, Opieka nad chorym na cukrzycę w okresie okołooperacyjnym, pedagogika, otępienie-praca zaliczeniowa z bibliografią, samokształcenie z interny, Otyłość - problem współczesnej medycyny, Mózgowe porażenie dziecięce - postępowanie pielęgniarskie, Pojęcia i systemy pedagogiczne, diagnoza piel.- miażdżyca kończyn dolnych, główne założenia pedagogiki Johna Deweya, Odleżyny , Zalecenia dla pacjenta po operacji żylaków kończyn dolnych, filozofia zagadnienia egzaminacyjne, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, procesy pielegnowania, HISTORIA WYCHOWANIA, Udział w usprawnianiu pacjenta, Interna-proces pielęgnowania, Projekt programu edykacyjno-zdrowotnego dla dzieci, pielęgmowanie osoby niepełnosprawnej- stwardnienie zanikowe boczne, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, sprawozdanie z praktyk studenckich w szkole, Wybrane modele teorii pielęgnowania, zadania pielegniarki POZ, standard postępowania w stanie przedrzucawkowym i rzucawce..., promocja zdrowia psychicznego, rola pielęgniarki w pielęgnowaniu dziecka z gorączką, Układ oddechowy i jego choroby, Pedagogika społeczna - Zagadnienia na kolokwium., metodologia badań pedagogicznych- umcs, ściąga z psychologii, Ośrodkowy układ nerwowy, Rola pielęgniarki w łagodzeniu objawów ze strony układu oddechowego, Andragogika - wykłady i ćwiczenia, Standard - nadciśnienie tętnicze pierwotne, Inhalacje i tlenoterapia, METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH, Historia Filozofii, proces pielęgnowania-hospicjum, Przekładnia zębata stożkowa obliczenia, pedagogika, ściąga z socjologii, Etyka w pracy opiekuna medycznego, Metodologia badań pedagogicznych, proces pielęgnacji , Dydaktyka. wykłady, Kompleksowa rehabilitacja w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów, Diagnostyka układu krążenia, geriatria, testy z ginekologii i poloznictwa, Filozoficzne koncepcje człowieka, Projekt podnośnika i przekładni zebatej, promocja zdrowia-modele opieki, zastosowanie, studium indywidualnego przypadku, studium przypadku, zjawiska patologii społecznej , chirurgia pytania opracowane, Algorytmy działań pielęgniarskich, Mycie głowy pacjentowi w leżącemu w łóżku, Podstawy ped. resocjalizacyjnej, Nowe wychowanie, historia myśli pedagogicznej pytania i odpowiedzi, Styl życia, Zachowania pro i anty zdrowotne, Stany zagrożenia życia w ukł. krwionośnym, Interna, Zagadnienia na teoretyczne podstawy wychowania, Szkolnictwo chrześcijańskie,Karol Wielki,uniwersytety, test z rehabilitacji, test z opieki długoterminowej 12.2008 r., anastezjologia testy, Problemy pielegnacyjne w chorobie Parkinsona, ściąga psychologia sem. I cd., Konspekt lekcji W-Fu w klasach I-III, internz test II, ściąga z pedagogiki specjalnej, Charakterystyka podstawowych diet, dziecko z chorobą nowotworową, Metodologia badań wykład nr 1, janusz korczak założenia pedagogiczne, Plan procesu pielęgnacji wg Virginii Henderson, Proces pielęgnowania GERD, test z interny, Metody badań pedagogicznych, Przygotowanie rodzącej do porodu fizjologicznego, Osobowość, Metody wychowania, zagadnienia na kolokwium z socjologii, analiza zbiorcza teori pielęgniarskich, Historia wychowania 1, stany nagl???????‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚??, RODZINA I JEJ FUNKCJE, Teoretyczne podstawy wychowania, Ocena stanu pacjenta na oddziale wewnętrznym, Filozofia - ściąga, Ćwiczenia rehabilitacyjne w chorobie Parkinsona, samokształcenie z pediatrii , chirurgia-egzamin-pielegniarstwo, Choroby wewnętrzne - badanie podmiotowe i przedmiotowe, stany naglące w położnictwie i ginekologii, Historia myśli pedagogicznej-kolokwium, Nowotwory - informacje ogólne, HISTORIA WYCHOWANIA - ściąga, proces pielęgnacji , Wprowadzenie do pedagogiki, Teoretyczne podstawy kształcenia, pielegnacja w nowotworach jelita grubego, metody i organizacja badań, Streszczenie fizyki - PK, WIL, Budownictwo I rok., proces pielęgnowania neurologia, Technologia Postaci Leków, Pytania do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, Pytania, Promocja Zdrowia(I rok pielęgniarswa 2007), Psychologia społeczna pytania na egzamin 01/2009, Psychologia rozwojowa, Pielęgniarstwo połoznicze, projekt pkm - podnośnik słupowy, Mózgowe Porażenie Dziecięce, Problemy psychologiczne osob niepelnosprawnych, komunikowanie sie z chorym umierajacym, Proces pielegnowania i opis przypadku, Przekładnia zębata stożkowa, Opis działania leków, monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe, Odmiana nazwisk w języku polskim - tabele, Farmakologia Test Nr 2, opieka nad umirającym, projekt pkm podnośnik słupowy, Ratownictwo medyczne, POZ prezentacja o antykoncepcji, Bauman- Tak zwana globalizacja, Problemy zdrowotne wieku podeszłego, ratownictwo kardiologia i wstrząsy, Podstawy Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, Medycyna Ratunkowa, Podstatwowe zabiegi reanimacyjne u dzieci, test z pediatrii, metoda indywidualnego przypadku, PROBLEMY PIELĘGNACYJNE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA I SPOSOBY ICH EL, podstawowe zasady iniekcji, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, Pielęgniarka w zapobieganiu powikłaniom wynikającym z unieruchomienia, Postępowanie z noworodkiem po porodzie fizjologicznym, Macierze, Alkoholizm, Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, Filozofia - materiały na egzamin., ŚCIĄGA NA KOLOWKIUM Z PSYCHOLOGII 1 ROK PEDAGOGIKA I 1 SEMESTR!!, Stwardnienie rozsiane, WSPÓLCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE, Całościowa ocena geriatryczna, badanie fizykalne układu oddechowego, Socjologia Rodziny wykład 1, padaczka u dzieci, pedagogika, test POZ kurs kwalifikacyjny, proces pielęgnacyjny zespół nerczycowy, teoria wychowania, Zawał mięsnia sercowego, Wspierająca rola pielęgniarki wobec pacjenta i jego rodziny, metody badań pedagogicznych - zagadnienia, pielęgnowanie dziecka z zapaleniem gardła, pedagogika ściąga sem I , Przemoc, cukrzyca typu b, interna, konspekt edukacyjny, resocjalizacja , metody badań w pedagogice społecznej, Rehabilitacja, Atlas pasożytów człowieka - parazytologia, Metody i techniki badawcze, Ankieta dotycząca spędzania czasu wolnego przez młodzież, Egzamin opiekun medyczny, Opieka paliatywna, wywiad i badanie fizykalne, testy z ginekologii, konspekt zajęc na metodykę przedszkolną, Modelowe rozwiazania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wstrzyknięcia do mięśniowe, dożylne i wlewy kroplowe, dydaktyka, badania fizykalne-układ krążenia, Choroba parkinsona, Barbara Szacka - Wrowadzenie do socjologii, Guzy mózgu, psychologia rozwoju i osobowości, promocja zdrowie- choroby cywilizacyjne, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, POChP, Wqlsvniq, badanie fizykalne dla pielęgniarek, Schizofrenia, Pacjent niepełnosprawny, gry i zabawy dla dzieci- konspekt zajęć- ŚLIZGACZE, Podstawy pielęgniarstwa, Pedagogika społeczna ćwiczenia 1 i 2, badania fizykalne - jama brzuszna, Komorowe zaburzenia rytmu serca, medycyna ratunkowa książka, biomedetyczne podstawy rozwoju i wychowania, Analiza i ocena reform oświatowych w Polsce w XVIII wieku., eutanazja-zagrożenie współczesności, Proces pielęgnowania pacjenta ze schizofrenią, cewnikownie pęcherza moczowego, pediatria, pielegnacja w niedroznosci jelit, Kolokwium z Wprowadzenia do Psychologii rok I sem. I, Opieka położniczo- pielęgniarska w ciąży powikłanej., Rytmy EKG, skany, szacka Wprowadzenie do socjologii, program zdr. rak szyjki.doc, Pedagogika jako nauka o wychowaniu, Dieta cukrzycowa, ALKOHOLIZM I JEGO WPŁYW NA DYSFUNKCJONALNOŚĆ RODZINY, Niepełnosprawność, funkcje wychowawcze w zakładach karnych, pedagogika specjalna, pediatria, udar niedokrwienny mógu , Nietrzymanie moczu, Urologia, terapia zajęciowa, zakażenia szpitalne, NIEPRZYSTOSOWANIE I NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE - PROBLEMY RESOCJALIZACJ, autorytet wychowawcy, anoreksji i bulimia , Psychologia ogólna - ćwiczenia, PODSTAWY PRAWNE RESOCJALIZACJI, Zagadnienia na egzamin z socjologii, Iniekcje podskórne, Proces wychowania i jego elementy, Proces pielęgnowania pacjenta po nagłym zatrzymaniu krążenia, Zaburzenia oddychania u noworodka (wcześniaka), Patologie społeczne- prostytucja, narkomania, samobójstwa, Wypalenie zawodowe , rany i urazy, Eutanazja, odleżyny, Historia wychowania w pigułce, Opis działania leków (wersja doc.), test 1 z pielęgniarstwa ginekologicznego, elementy systemu dydaktycznego, Systemy kształcenia pielęgniarek w UE, Tadeusz Dobrzanski - Rysunek techniczny maszynowy, Dziennik praktyk u pedagoga, Historia wychowania od antyku po współczesność, Stany zagrożenia życia pochodzenia metabolicznego i endokrynnego., Ostra i przewlekła niewydolność nerek-samokształcenie, ściąga z zarządzania w pielęgniarstwie część 2, testy z pediatrii, pytania z eg z ginekologii , edukacja położnicy przez pielegniarkę, Metody badań pedagogicznych, notatki z podstaw pielęgniarstwa, Zachowania prospołeczne, agresja, uprzedzenia, metoda indywidulanych przypadków, proces pielęgnowania pediatria, Moje rozważania na temat transplantacji narządów, aborcji i eutanazji, charakterystyka wybranych środowisk wychowawczych, Nowotwory jelita grubego, teoria pielęgnowania, zbior zadań z mechaniki ogólnej, scenariusz zajęć wychowawczych - gotowy szablon, wspóczesne teorie socjologiczne, Standardy opieki nad chorymi psychiatrycznie: chory z depresją, chory , funkcjonowanie ludzi starszych w domach opieki społecznej, resekcja żolądka, Anoreksja i bulinia- prezentacja, choroba niedokrwienna, Budowa gruczołu piersiowego, proces intensywna terapia tabelka, Teoretyczne podstawy wychowania I rok - wykłady, JAKIE ZNACZENIE ROZWOJOWE MA ZABAWA?, Choroby zakaźne, Anatomia-skrypt ratownik medyczny, pojęcia z pedagogiki, Pielęgnacja pacjenta po operacja, Plan pielegnacji z pediatrii - stan po zapaleniu mozgu., Filozofia w pigułce dla polonistów, R Meighan, Zasady operacjonalizacji celów kształcenia, Opieka Paliatywna, historia wychowania, Łobocki, Pomoc społeczna, HPV - rak szyjki macicy, pielęgniarstwo położnicze, ratownictwo medyczne, Psychiatria test, zaburzenia psychiczne i psychotyczne, badania fizykalne-badanie głowy i szyi, Diagnostyka w położnictwie i ginekologii (DPG), cukrzyca, Program szczepień jako przykład dziłań profilaktycznych, Pedagogika Ogólna, polityka społeczna, Pediatria - materiały na zaliczenie, metodologia badań pedagogicznych - kwestionariusz, Alkoholizm, METODOLOGIA zasady przy redagowaniu kwestionariusza, Komunikowanie z pacjentem w wieku starczym w zaburzeniach psychicznych, proces pielęgnowania pacjentki z zasniadem groniastym, Iniekcje domięśniowe, śródskórne, podskórne, Reakcja dzieci na chorobę i fakt hospitalizacji, postępowanie pielęgniarskie, PRZEMOC W RODZINIE, Wybrane zagadnienia fizyki teoretycznej, Farmakologia + MEd ratunkowa, ginekologia testy, Komunikacja werbalna i niewerbalna, ospa wietrzna, Choroby jelita grubego, teoretyczne podstawy wychowania - podstawowe pojęcia, Rehabilitacja, anoreksja , zla notatka, Samokształcenie promocja zdrowia edukacja zdrowotna młodzieży w szkole, Andrzej Frycz Modrzewski., Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, zagadnienia egzaminacyjne z pielęgniarstwa pediatrycznego, Propedeutyka położnictwa, Wychowanie i kształcenie od starożytności do średniowiecza, cztery orientacje w teoriach wychowania, konspekt zajęć, test z pediatrii, pedagogika społeczna zagadnienia i odpowiedzi, Rodzaje stali, ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ODŻYWIANIA DLA PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU I, różne pytania z odpowiedziami z pedagogiki, Pytania z badań fizykalnych, Poglądy starożytnych Greków oraz Rzymian na wychowanie oraz kształceni, Problem alkoholizmu wsród młodzieży, Genetyka, wykład + seminaria, Metodologia badań wykład nr 2, Rola pielęgniarki w tworzeniu środowiska terapeutycznego, Historia Wychowania I rok - ściąga, Starość w aspekcie statystycznym - problem starzenia się społeczeństw , Astma oskrzelowa, Prawo dotyczące pielęgniarki, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 1, TEST Z SOCJOLOGII, Mukowiscydoza, kwestie społeczne w pedagogice , Proces pielęgnowania w OZT, pojęcia - wprowadzenie do pedagogiki, Promocja zdrowia: stres i emocje, Organizacja pracy pielęgniarki w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologi, Układ pokarmowy, Badania fizykalne, Rola pielęgniarki rodzinnej w zapobieganiu chorobom tarczycy (nadczynn, Opieka nad noworodkiem z zaburzeniami oddechowymi., socjologia wychowania, Pedagogika specjalna - Dykcik, europejskie, anestezjologia, chirurgia, wykład wstrząs, Filozofia - założenia, myśli, Metody i techniki badań socjologicznych opracowanie wykładów do egzami, referat- Janusz Korczak, socjologia wychowania-zagadnienia do egzaminu, WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII, Geriatria- społeczne systemy wsparcia osób starszych, Chemia organiczna labolatorium - skrypt, Koło I-st, Badania fizykalne ukł. nerwowy, Cele kształcenia, Miastenia, Funkcja ogólna a funkcje specjalne wychowania i style wychowania, Metodologia badań wykład nr 3, Ściąga z filozofii I roku pedagogiki, Wytrzymałość Materiałów ćwiczenia - ściągi, Pierwsza pomoc BLS( pokaz multimed.) dla szkoły podstawowej, Edukacyjna rola położnej, Specyfika pracy na OIT, POChP, Dietetyka, dietetyka kobiety ciężarnej, dieta cukrzyków, farmakologia, Organizacja systemu ochrony zdrowia, Obliczanie ekstremów funkcji, Promocja Zdrowia (I rok pielęgniarstwa), Niezgodności recepturowe, ostra niewydolnosc prawokomorowa, Neurologia, PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI, celiaklia - pakiet dla rodziców, filozofia ściągi, pediatria, niepełnosprawność, cele procesu nauczania, Chirurgia-wykład1,2, Praca z dzieckiem z ADHD, test 2 z pielęgniarstwa ginekologicznego, Ekg w zawale mięśnia sercowego, Modele pielęgnowania, Sciagi Filozofia, Hierarchia wartości seniorów wg teorii Maslowa. Diagnoza i możliwości, współczesne kierunki pedagogiczne, około 30 opracowanych zagadnień z biochemii (poziom pielęgniarstwo), Pedagogika rodziny, pojęcia pedagogiczne, socjologia wychowania , Psychologia społeczna, Aloholizm, Fizyka Wzory I Prawa Z Objaśnieniami, Jezierski, K, palenia tytoniu, Historia administracji - test, WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGii , epidemiologia testy przykladowe, testy z mikrobiologii, ostre i przewlekłe choroby układu pokarmowego, Barber - Dzihad kontra Mc Świat, andragogika opracowania na egz, narkotyczne i nienarkotyczne leki przeciwbólowe, Historia wychowania, Pedagogika ściąga, ciekawostki o OIOM-u, Resocjalizacja, pediatria, Wstęp do prawoznawstwa -skrypt, Diagnoza pielęgniarska, stany zagrożenia życia u dzieci, Psychologia rozwojowa - rozwój psychiczny człowieka, szkoły różnowiercze, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 1 (rar1/3), wytrzymałośc, materiałów, Nakłucia jamy opłucnej i otrzewnej, proc-oparz-II-pop.doc, Przesłanie łóżka pustego w jedna pielęgniarkę, typy osobowości- diagnoza, Dotyk noworodka, astma oskrzelowa, pedeutologia, Niedostosowanie społeczne, Zasady tlenoterapii, Diagnozy łacińskie, Studium przypadku - historia CocaColi, Niezgodności, Rehabilitacja osób z chorobami reumatoidalnymi. wg Wiktor Dega, 1994, Kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczyciela, proces pielęgnacyjny z chirurgii, reumatoidalne zapalenie stawów, Psychiatria, Pedagogika społeczna, odleżyny, zakażenia ran chirurgicznych, Statyczna próba rozciągania, nadciśnienie tętnicze, interna, Psychologiczne koncepcje człowieka, diagnostyka resocjalizacyjna, badanie fizykalne układu nerwowego, teoria J.Piageta, Rola opoekuna medycznego w zaspokajaniu potrzeb biopsychospołecznych, ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, Szacka, metodologia badań społecznych, Przemiany w polskim szkolnictwie, STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU, Wytrzymałość Materiałów I - ściągi, choroby zakaźne XX i XXI wieku, Filozofia ZAGADNIENIA DO EGZAMINU, Zapalenie Ucha Środkowego U Dzieci, Metody Badań Pedagogicznych, egazamin pediatria, Rozmowy terapeutyczne, Biomedyczne podstawy rozwoju, test z opieki długoterminowej , Objawy chirurgiczne chorób układu pokarmowego. Metody rozpoznawania, w, Choroby tarczycy, Szkolnictwo w czasach reformacji, Koncepcja człowieka wegług Sokratesa i Platona, Wychowanie w Grecji, Sparcie i Atenach., Opis przypadku pomocy rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem., system oświatowy w Polsce, Filozofia, cw. semestr 1 zeszyt, Pedagogika, podział, populacja, cechy populacji, oddziaływania pomiędzy populacjami, psychologia kliniczna-depresja, Wprowadzenie do pedagogiki, intensywna obserwacja, rola pielegniarki zakaznia szpitalne, Pamięć krótkotrwała i trwała, pamięć rozumiana jako zdolność i jako proces., test z socjologii wychowania, eutanazja, projekt prasy dwukolumnowej, Układ naczyniowy i limfatyczny, Rodzaje stresu.sposoby radzenia sobie ze stresem, psychologia społeczna ściąga, Wychowanie jako kluczowe pojęcie pedagogiki, Wykłady Pedagogika, Przygotowanie chorego do zabiegu i pielęgnowanie po przeszczepie narzą, profilaktyka stresu, OSOBOWOŚĆ, Anestezjologia- Obrażenia wielonarządowe, choroby układu oddechowego u dzieci, odleżyny, drogi podawania leków, inhalacja ,tlenopiatera, scenariusz zajęć- asertywność, Monitorowanie kliniczne - rola i zadania pielęgniarki, stany nagłe w ginenekologii, RODZINA JAKO GRUPA SPOLECZNA I JEJ ROLA W PROCESIE EDUKACJI I WYCHOWAN, Prostytucja, narkomania, samobójstwa, Stany nagłe u dzieci, teorie pielęgniarstwa, Nowe wychowanie jako nurt wiodący w pedagogice współczesnej, POSTĘPOWANIE PIELĘGNIARSKIE W ZABURZENIACH FUNKCJI UKŁADU N, Edukacja zdrowotna, Badanie fizykalne, Ściąga Egzamin z filozofi, Pedagogika, skala Glasgow i AVPU, Metody i techniki pracy wychowawczo - opiekuńczej, Plan edukacji zdrowotnej , Konspekt do zajec teoretycznych, Korupcja - esej, Zabiegi ratunkowe i diagnostyczne w stanach zagrożenia życia, ściąga - podstawy prawa, Pojęcia i systemy pedagogiczne-Antypedagogika i postpedagogika, Filozofia na egzamin, Pytania na egzamin z PRAWA CYWILNEGO , METODOLOGIA case study analiza danych zastanych analiza treści, Bezpośrednie i pośrednie skutki choroby dla stanu psychicznego pacjent, Hospicjum to też życie, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 2 (rar1/3), Problem bezrobocia młodzieży ? wyzwanie dla polityki społecznej, PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, Schizofrenia, Edukacja personelu medycznego w zakresie zapobiegania zakażeniom szp, Rany - funkcje skóry, pierwsza pomoc, rodzaje ran, oparzenia, cukrzyca interna, Zapalenie pluc u seniora, Zagadnienia egzaminacyjne z wprowadzenia do pedagogiki 2009/2010, metodologia badań pedagicznych- wykład, PEDAGOGIKA SPECJALNA-ściągi, pedeutologia-wykład , Noworodek z niska masa urodzeniowa, socjologia ogólna, System kształcenia pielęgniarek w Polsce, Stomia jelitowa vademecum, test z opieki długoterminowej , Rodzaje Probówek do pobierania krwi i ich przeznaczenie ? system Vacue, Badania fizykalne-jama brzuszna, zasady zmiany opatrunku, ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI W KONCEPCJI ERIKSONA, Aleksander Kamiński współczesne kierunki pedagogiczne, Metody pracy opiekuńczo - wychowawczej, Prezentacja Pierwsza Pomoc, proces pielęgnowania z pediatri, infekcje układu moczowego, proces pielęgnowania, Czasy w j. angielskim - WSKIZ, badania fizykalne SSPAiIO, projekt pkm, historia wychowania ćwiczenia, Pielęgnowanie dziecka z niedożywieniem, urazy klatki piersiowej, sprawozdanie z wytrzymałości materiałów, rola pilegniarki w łagodzeniu bólu osób w stanie terminalnym, Porażenia i niedowłady w chorobach kręgosłupa i rdzenia kręgowego., Farmakoterapia, Ankieta, pytania z socjologii dla pielęgniarek, Zdrowie publiczne - promieniowanie, żywienie, profilaktyka, promocja z, Definicje z wprowadzenia do pedagogiki, historii myśli pedagogicznej, Lokalny program promocji zdrowia na temat raka szyjki macicy, Mikrobiologia - testy, pytania kontrolne-historia wychowania, Zakażenia szpitalne, psychotechnika, socjotechnika, kulturotechnika w resocjalizacji, szkoła jako środowisko wychowawcze, ŻYWIENIE POZAJELITOWE, Grupy społeczne i procesy grupowe, Środki dydaktyczne oraz metody oceniania, Organizacja systemu ochrony zdrowia, sciaga z dydaktyki, intensywna obs 2,