proces pielęgnowania, proces pielęgnowania pacjenta neurologicznego, Proces pielęgnowania nadciśnienie tętnicze, Proces pielęgnowania neurologia, udar mózgu, Proces pielegnowania z pielegniarstwa internistycznego, Proces pielęgnowania na 5, Proces pielęgnowania pacjenta z nowotworem płuc, Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z nadcisnieniem tętniczym - WSHE, proces pielęgnowania z pediatrii , Proces pielęgnowania pacjenta z niewydolnością oddechową w POCHP, Proces pielęgnowania z wieloma problemami zdrowotnymi, Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą, Proces pielęgnowania w chorobie Alzheimera, Proces pielęgnowania - udar mózgu (neurologia), Proces pielęgnowania neurologia, udar mózgu, Proces pielęgnowania w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym, Proces pielęgnowania - marskość wątroby, Proces pielęgnowania psychiatria, Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirurgii, Proces pielęgnowania, Opieka nad dzieckiem z biegunka- konspekt, proces pielęgnowania chorego po udarze, proces pielęgnowania, pediatria, Proces pielęgnowania, proces pielęgnacyjny z interny, Proces pielęgnowania w pediatrii, proces pielęgnowania pediatria, Podstawowe założenia modelu/teorii pielęgniarstwa Dorothy Orem, Proces pielęgnowania z chirurgii, rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z depresją, Chirurgia proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania - ginekologia, cukrzyca, PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA, Pediatria- proces pielęgnowania, Pielęgnowanie chorego z ostrą niewydolnością krążenia, Geriatria proces pielegnowania, Proces pielegnowania z anestezjo, standardy w pielegniarstwie, Schizofrenia - proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania Choroba Parkinsona, Proces pielęgnowania, Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z astmą oskrzelową, Opieka pielęgniarska nad pacjentem po złamaniu szyjki kości udowej., proces pielęgnowania pacjenta z POChP, nadciśn ienie problemy pacjenta, proces pielęgnowania - położnictwo, Pielęgnowanie pacjenta z zaburzeniami układu nerwowego, proces pielęgnowania pacjenta z niewydolnością oddechową w POCHP, PIELĘGNIARSTWO - pytania na obronę, proces pielęgnowania zapalenie płuc, Socjologia zagadnienia na kolokwium, plan opieki pacjenta z zapaleniem płuc, opieka paliatywna, Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem w chorobach wieku podeszłego., Zadania pielęgniarki wobec dziecka hospitalizowanego, METODOLOGIA badań pedagogicznych do egzaminu, Rola i zadania pielęgniarki w POZ, proces pięlęgnowania , proces pielęgnowania, proces pielęgnowania interna, Proces pielęgnowania - oddział intensywnej opieki medycznej, Zdrowie Publiczne - System opieki zdrowotnej w Polsce, proces pielęgnowania, Proces pielęgnowania- oddział dziecięcy, proces pielęgnowania, proces pielęgnowania pacjenta, Proces pielęgnowania (kardiologia), pielęgnacja pacjenta z zapaleniem płuc, testy z chirurgi, proces pielęgnowania, test z chirurgii, proces pielęgnowania- rak piersi, bank pytań, Stomia- pielęgnowanie, edukacja pacjenta w cukrzycy-rola pielegniarki, Proces pielęgnowania- ginekologia, Proces pielęgnowania niedokrwienny udar mózgu POZ, STANDARDY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ WOBEC PRZEWLEKLE CHOREGO , interna proces pielegnacyjny z zawałem mięśnia sercowego i hiperlipide, Pielęgnowanie w chorobie nowotworowej kości, Plan opieki nad niemowlakiem, Proces pielęgnowania- ginekologia, Proces pielęgnacji chorego na POCHP, Wprowadzenie do psychologii, Procedura przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego, Proces pielęgnowania pacjenta i jego rodziny w środowisku domowym, Proces pielęgnowania - interna, Ciała Obce - LARYNGOLOGIA, Wprowadzenie do pielęgniarstwa, proces pielegnacyjny, Metodologia Badań Naukowych, Pielęgnacja i rehabilitacja chorego po amputacji., Formy opieki nad osobami w starszym wieku. Rola pielęgniarki rodzinnej, historia wychowania- pytania i odpowiedzi do egzaminu, proces pielęgnowania z chirurgii, Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem geriatrycznym w schorzeniac, Endoproteza stawu biodrowego-proces pielegnowania, Opieka Paliatywna, Proces pielęgnowania chorej na zapalenie przydatków, Pediatria - konspekt z wykładu, Edukacja pacjenta z cukrzyca typu 1, Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom wewnątrzszpitalnym, badania fizykalne testy, Stany zagrożenia życia, Pielęgnowanie pacjenta z ostrą niewydolnością oddechową, Konspekt zajęć z Pierwszej Pomocy dla klasy 6, Pielęgnowanie chorych z chorobami układu oddechowego, specyfika procesu pielęgnowania wobec chorych neurologicznie, zlamanie szyjki kości udowej, Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem terminalnie chorym, proces pielęgnowania, socjologia kilka zagadnien na egzamin, Proces pielęgnowania po usunięciu perforowanego wrzoda żołądka, Kobieta ciężarna - proces pielęgnowania, Proces pielęgnacyjny pacjenta ze stomią, Teoria pielęgnowania, Cele wychowania, Proces pielęgnowania w wybranych chorobach układu krążenia u dzieci, proces pielęgnowania po cięciu cesarskim, samokształcenie z chirurgii, Proces pielęgnowania jako metoda pracy pielęgniarki, Metodologia- ściąga, ETAPY PROCESU PIELĘGNOWANIA ROLA PIELĘGNIARKI W USTALANIU DIAGNOZY, TECHNIKI BADAŃ PEDAGOGICZNYCH , Pielegnowanie, psychologia egzamin I rok pedagogika, chory z astmą oskrzelową, Geriatria-proces pielęgnowania, Proces pielegnowania kłębuszkowe zapalenie nerek, Problemy pielęgniarskie u pacjenta w OIT, Promocja zdrowia - plan metodyczny zajęć, proces pielegnowania-interna, Zaburzenia rytmu serca, Rola Pielęgniarki w opiece nad pacjentem nieprzytomnym, Proces pielęgnowania pacjenta oparzonego, test 1 z pielęgniarstwa anestezjologicznego, Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród osób otyłych i z, wyrostek robaczkowy, proces pielęgnacji , SPRAWOZDANIE Z OPIEKI NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ TYPU II, Organizacja systemu ochrony zdrowia, Geriatria ściąga, proces pielęgnowania neurologia, proces pielęgnowania na internę, rola i zadania pielęgniarki w NZK, problemy opiekuńcze pacjenta z udarem mózgu, proces pielęgnowania urologia, Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z hemofilią, Choroby dróg oddechowych u dzieci, historia wychowania w pigulce, CHOROBA WRZODOWA żOŁĄDKA I DWUNASTNICY. , PRACA ZALICZENIOWA Z METODOLOGII BADAŃ, pielegnowanie niepelnosprawnych, Konspekt- pęcherzyk żółciowy, zapalenie płuc, Zasady opieki nad pacjentem we wstrząsie, Egzamin - Psychologia Ogólna, proces pielęgnowania, Konspekt do zajec praktycznych, opieka w połogu fizjologicznym, METODOLOGIA pojęcia metody fazy procesu badawczego, Proces pielęgnowania, Udar Mózgu, Ból w chorobie nowotworowej, test z pediatrii II rok, Postępowanie z chorym ze stomią jelitową, proces pielęgnowania, alkoholizm wśród młodzieży, tabela lekow, test 2 z pielęgniarstwa anestezjologicznego, ściąga ze wstępu do socjologii, Proces pielęgnowania...najczęściej spotykane, proces pielęgnowania w reumatologii, Pielegnowanie, Problemy etyczne i moralne pielęgniarki w dobie współczesnej medycyny , Proces pielęgnowania-położnictwo, METODOLOGIA ankieta wywiad obserwacja eksperyment focus monografia, Szkolnictwo w starożytności Sokrates,Platon,Arystoteles,Kwintylian, ściąga/teoretyczne podstawy wychowania, plan pielęgnacji chorego z POCHP, Historia wychowania i myśli pedagogicznej w skórcie, Standardy opieki pielęgniarskiej chorego nieprzytomnego, okresy rozwojowe człowieka, Zmiany w układach u osób starszych, geriatria, Opieka środowiskowa, Rehabilitacja-Odleżyny, Podstawy zarządzania - skrypt, Problematyka nadcisnienia tetniczego, rak piersi, pielegnacja pacjenta po udarze mózgu, endoproteza stawu biodrowego i kolanowego, życie ze stwardnieniem rozsianym, Rola i zadania pielęgniarki w POZ, proces pielęgnowania, zapalenie oskrzelików u dziecka proces pielegnacyjny, badania fizykalne pielegniarstwo, pielęgniarstwo ratunkowe, karta Przebieg praktyk, zapobieganie zakażeniom szpitalnym, Opieka pielęgniarska nad pacjentem z procesem rozrostowym OUN, Proces pielęgnowania dziecka z nerwicą, Praca licencjacka - Higiena bielizny i odzieży szpitalnej warunkiem..., Janusz Korczak- Prezentacja, zespol stopy cukrzycowej, program edukacyjny dla chorego z cukrzyca, SPECYFIKA PRACY Z PACJENTEM NEUROLOGICZNYM, Opieka nad chorym umierającym -praca zaliczeniowa, Drogi szerzenia się zakażeń szpitalnych. Zapobieganie i zwalczanie zak, historia wychowania- streszczenie, Testy z interny, Pielęgnowanie dziecka z porażeniem mózgowym, Tabela lekow, edukacja pacjenta w cukrzycy-rola pielegniarki, interna studium przypadku, Badania fizykalne, Proces pielęgnacyjny dziecka z ZN, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, rola i zadania pielęgniarki w POZ, diagnoza pielęgniarska osoby samotnej w środowisku wiejskim, Pytania z egzaminu lekarskiego LEP, Proces pielęgnowania - ból, Pedeutologia opracowanie zagadnień na egzamin, metodologia badań pedagogicznych - pozostałe techniki/ metody badawcze, Podstawy pielęgniarstwa i badania fizykalnego, Konspekt, Dodaktyka ogólna / teoretyczne podstawy kształcenia, podstawy pielęgniarstwa na egzamin dyplomowy, Psychologia społeczna - do egzaminu, teoretyczne podstawy wychowania, Neurologia ściąga, proces pielęgnowania metodą Neuman, Ankieta, standard opieki dziecko odwodnione, Współczesne kierunki pedagogiczne, Sytuacje wskazujące na dylematy etyczne pracy pielęgniarek. Sytuacje m, Zdrowie Publiczne, Filozofia, pedagogika społeczna, Diagnoza i plan opieki nad chorą po operacji tarczycy., rak piersi, procespielęgnacji 2, konspekt - profilaktyka raka piersi, Test z socjologii ~PIOTR SZTOMPKA~, Teorie pielęgnowania, edukacja pacjenta ze stomią, o lekach -dla pielegniarek, Wykazy leków, dawki i dawkowanie leków u dzieci, proszki, tabletki, Ostra niewydolność oddechowa, ściąga psychologi I semestr, Opieka długoterminowa nad chorym z przewlekłą niewydolnością krążenia, PROCES PIELĘGNOWANIA W ŻYLAKACH KOŃCZYN DOLNYCH, ściąga - wprowadzenie do psychologii, Choroba Alzheimera, Recenzje artykułów pedagogicznych, cukrzyca, Osobowość, struktura osobowości, teorie osobowości, anestezjologia, empatia pielegniarki wobec umierającego dziecka, pielęgnacja stopy cukrzycowej, Zagadnienia do egzaminu z podstaw pielęgniarstwa, Monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe w oddziale Intensywnej Tera, pielegniarstwo, Przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych, Wspierająca rola pielęgniarki wobec pacjenta i jego rodziny, Cukrzyca - typy, objawy, leczenie, pielegniarstwo-zdrowie publiczne, teoria wychowania pyt i odp, Charakterystyka wybranej choroby wieku starczego: proces pielęgnowania, Pyatnia z chirurgi, socjologia niektore pojecia, pierwsza pomoc w różnych stanach, proces cukrzyca, geriatria, Rehabilitacja i Pielęgnowanie Pacjentów z SM, projekt badawczy, zagadnienia na dydaktykę, Badnia fizykalne, konspekt edukacyjny, osteoporoza, modele pielęgnowania, choroby zoladka i dwunastnicy, Zagadnienia socjologiczne- Szacka, Rola opoekuna medycznego w zaspokajaniu potrzeb biopsychospołecznych, proces pielegnowania, badania fizykalne, Teorie i filozofia pielegniarstwa, endoproteza, historia myśli pedagogicznej-wychowania, PIELĘGNOWANIE PACJENTA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ O NIEPOMYŚLNYM ROKOWANI, cukrzyca typu 2, ZAGDANINIA DO EGZAMINU Z CHIRURGII I PIELEGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO (Św, promocja zdrowia, program edukacyjny-anoreksja, Pielęgnowanie dziecka z chorobą nowotworową, Metodologia badań pedagogicznych, proces pielęgnowania kobiety ciężarnej, zaburzenia odżywiania osob starszych, Wzór obserwacjji pacj.z udarem mózgu, Opieka pielęgniarki środowiskowej nad przewlekle chorym, pielegnacja po usunieciu pecherzyka zolciowego, sztompka, Opracowane zagadnienia na egzamin z socjologii, badania fizykalne testy, Rak szyjki macicy, Psychologia rozwojwa, Pielęgniarstwo Psychiatryczne, Profilaktyka raka szyjki macicy, Teoretyczne podstawy wychowania dr Szablewska, Filozofia: teoria poznania, metafizyka, etyka, Dokumentacja edukacji zdrowotnej - cukrzyca, Definicje pedagogiczne, Proces pielęgnownia stabilna dusznica bolesna, Definicja zdrowia WHO, profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia, depresja w wieku starszym,podeszłym, Pielegniarstwo, proces pielęgnowania, promocja zdrowia, edukacja zdrowota, ratunkowa ocena EKG, cierpienie i śmierć w życiu człowieka, Opieka nad pacjentem z niedrożnością jelit, Rehabilitacja w reumatoidalnym zapaleniu stawow, choroby układu oddechowego, proces pielęgnacji 1, Psychologia - ściąga, Wspierająca rola pielęgniarki nad chorym i jego rodziną, edukacja pacjenta z depresją, Rola czasu wolnego w życiu podopiecznego DPS -, Podopieczny przewlekle chory. Planowanie działań w domu. , Wprowadzenie do psychologii, badania fizykalne , Pielęgnowanie chorego z udarem krwotocznym, Konspekt do zajec praktycznych, Model opieki nad pacjentem ze stomią, promocja zdrowia, mechanika płynów, Pytania z bloku ogólnozawodowego, Zespół Downa-prezentacja, pedagogika społeczna, Badanie fizykalne (I rok pielęgniarstwa 2007), Wprowadzenie do podawanie leków drogą iniekcji, zawał, proces pielęgnowania z chirurgii, zespoły neurologiczne, proces pielegnowania-wytrzewienie jelit, profillaktyka i leczenie odlezyn, Działania profilaktyczno-edukacyjne w pielegniarstwie, Metodologia badań wykład nr 4, konspekt zajęć- pierwsza pomoc, EDUKACJA RODZICÓW Z ZAKRESU PIELĘGNACJI NOWORODKA PO WYPISIE DO DOMU, PEDAGOGIKA SPOŁECZNA opracowany materiał na egzamin, Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale chirugrii, odleżyny, procespielęgnacji 3, Stany przejściowe noworodka, Iniekcje - wykonanie, egzamin z pediatrii, testy z chirurgii, Skrypt - podstawowe zagadnienia socjologii, Zalecenia dla pacjenta po amputacji kończyny, historia wychowania - wykłady, Teoretyczne Podstawy Wychowania, Badanie układu oddechowego, Pielęgnowanie chorego w stanie ciężkiej sepsy, pielęgnacja położnicy po cięciu cesarskim, Epidemiologia zakażeń szpitalnych: , proces pielęgnowania w niewydolności krążeniowo-oddechowej, opieka nad dzieckiem z porażaniem mózgowym, Ściąga z ochrony własności intelektualnej, przepuklina, pielęgniarstwo geriatryczne, Konspekt edukacyjny- pielęgniarstwo pediatryczne, badania fizykalne, Farmakologia, PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII Akademia Med. we Wrocław. Piel., Procesy pielegnowania, badania, w ,pielęgniarstwie, wybrane problemy okresu noworodkowego, chirurgia, Konspekt nakłucie jamy opłucnej, problemy i dylematy etyczne pielegniarki, stres psychologiczny, specjalizacja, pielęgniarstwo, osteoporoza, Kształcenie ustawiczne dorosłych, PRZEDMIOT I ZADANIA DYDAKTYKI OGÓLNEJ. WYBRANE PROBLEMY., ospa wietrzna, Interna, Układ krążenia, Stres i radzenie sobie ze stresem, Anestezja, modele pielęgnowania najbardziej pasujące do wykorzystania w geriatrii, pielęgniarka iw diagnostyce chorób metabolicznych u dzieci, Zasady komunikacji z pacjentem i jego rodziną w różnych stanach chorob, Proces pielęgnowania po usunięciu pęcherzyka żółciowego, uzależnienie narkomania, anastezjologia testy, Procesy pielęgnacyjne, psychologia kliniczna wykłady, Zagrożenia zdrowia i życia w środowisku pracy i nauki (BHP), Andragogika, Aronson - Psychologia społeczna serce i umysł -skrypt, Postępowanie pielęgniarskie pacjenta z zaburzeniami wzroku i słuchu, Pielęgniarstwo i pielęgnowanie w wybranych definicjach a własne wyobra, Czynniki społeczne i ekonomiczne warunkujące zdrowie, choroby tarczycy, BLS u dorosłych, Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych, ściągacz dwuramienny do łożysk, Wyniszczenie organizmu, program edukacyjny Anoreksja, neonatologia, Indywidualny Program Resocjalizacji, Uruchamianie, rehabilitacja pacjenta, pielęgniarska opieka długoterminowa plan opieki , Zagadnienia do egzaminu z polityki społecznej, Choroba niedokrwienna serca, pielegnowanie dziecka z chorobami ukladu moczowego, pedagogika porównawcza, Pacjent umierający-plan opieki, zasady etyki zawodowej, praca samokształeniowa, rodzina współczesna, zagadnienia na egzamin z pielęgniarstwa internistycznego, metodologia badań społecznych, 1. Organizacja i zasady pracy na intensywnej terapii, alkoholizm jako zjawisko marginalizacji społecznej, Farmakologia- wykład 3, Stwardnienie rozsiane, proces pielęgnacyjny z położnictwa- opieka rodzącej w 1 sym-tabela, Indywidualny Program Resocjalizacji, Psychologia ogólna , Socjologia, Opieka nad chorym na cukrzycę w okresie okołooperacyjnym, pedagogika, otępienie-praca zaliczeniowa z bibliografią, samokształcenie z interny, diagnoza piel.- miażdżyca kończyn dolnych, Mózgowe porażenie dziecięce - postępowanie pielęgniarskie, Otyłość - problem współczesnej medycyny, Pojęcia i systemy pedagogiczne, główne założenia pedagogiki Johna Deweya, Odleżyny , Zalecenia dla pacjenta po operacji żylaków kończyn dolnych, filozofia zagadnienia egzaminacyjne, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Udział w usprawnianiu pacjenta, procesy pielegnowania, HISTORIA WYCHOWANIA, promocja zdrowia psychicznego, pielęgmowanie osoby niepełnosprawnej- stwardnienie zanikowe boczne, Interna-proces pielęgnowania, Projekt programu edykacyjno-zdrowotnego dla dzieci, standard postępowania w stanie przedrzucawkowym i rzucawce..., sprawozdanie z praktyk studenckich w szkole, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wybrane modele teorii pielęgnowania, zadania pielegniarki POZ, rola pielęgniarki w pielęgnowaniu dziecka z gorączką, Układ oddechowy i jego choroby, Pedagogika społeczna - Zagadnienia na kolokwium., metodologia badań pedagogicznych- umcs, ściąga z psychologii, Ośrodkowy układ nerwowy, Rola pielęgniarki w łagodzeniu objawów ze strony układu oddechowego, Andragogika - wykłady i ćwiczenia, Standard - nadciśnienie tętnicze pierwotne, Inhalacje i tlenoterapia, METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH, Historia Filozofii, proces pielęgnowania-hospicjum, Przekładnia zębata stożkowa obliczenia, pedagogika, ściąga z socjologii, Etyka w pracy opiekuna medycznego, proces pielęgnacji , Metodologia badań pedagogicznych, Dydaktyka. wykłady, Kompleksowa rehabilitacja w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów, Diagnostyka układu krążenia, geriatria, testy z ginekologii i poloznictwa, Filozoficzne koncepcje człowieka, Projekt podnośnika i przekładni zebatej, promocja zdrowia-modele opieki, zastosowanie, studium indywidualnego przypadku, studium przypadku, zjawiska patologii społecznej , chirurgia pytania opracowane, Algorytmy działań pielęgniarskich, Mycie głowy pacjentowi w leżącemu w łóżku, Nowe wychowanie, Podstawy ped. resocjalizacyjnej, Styl życia, Zachowania pro i anty zdrowotne, historia myśli pedagogicznej pytania i odpowiedzi, Stany zagrożenia życia w ukł. krwionośnym, Interna, Zagadnienia na teoretyczne podstawy wychowania, Szkolnictwo chrześcijańskie,Karol Wielki,uniwersytety, test z rehabilitacji, test z opieki długoterminowej 12.2008 r., anastezjologia testy, Problemy pielegnacyjne w chorobie Parkinsona, ściąga psychologia sem. I cd., Konspekt lekcji W-Fu w klasach I-III, internz test II, Proces pielęgnowania GERD, ściąga z pedagogiki specjalnej, Plan procesu pielęgnacji wg Virginii Henderson, Charakterystyka podstawowych diet, dziecko z chorobą nowotworową, Metodologia badań wykład nr 1, janusz korczak założenia pedagogiczne, test z interny, Przygotowanie rodzącej do porodu fizjologicznego, Metody badań pedagogicznych, Osobowość, Metody wychowania, Teoretyczne podstawy wychowania, zagadnienia na kolokwium z socjologii, analiza zbiorcza teori pielęgniarskich, Historia wychowania 1, stany nagl???????‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚???‚‚?‚?‚‚??‚?‚‚??‚‚?‚?‚‚??, RODZINA I JEJ FUNKCJE, Ocena stanu pacjenta na oddziale wewnętrznym, Filozofia - ściąga, Ćwiczenia rehabilitacyjne w chorobie Parkinsona, samokształcenie z pediatrii , chirurgia-egzamin-pielegniarstwo, Choroby wewnętrzne - badanie podmiotowe i przedmiotowe, stany naglące w położnictwie i ginekologii, Historia myśli pedagogicznej-kolokwium, Nowotwory - informacje ogólne, proces pielęgnacji , HISTORIA WYCHOWANIA - ściąga, proces pielęgnowania neurologia, Wprowadzenie do pedagogiki, Teoretyczne podstawy kształcenia, pielegnacja w nowotworach jelita grubego, metody i organizacja badań, Streszczenie fizyki - PK, WIL, Budownictwo I rok., Technologia Postaci Leków, Pytania do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, Pytania, Promocja Zdrowia(I rok pielęgniarswa 2007), Psychologia społeczna pytania na egzamin 01/2009, Psychologia rozwojowa, Pielęgniarstwo połoznicze, projekt pkm - podnośnik słupowy, Mózgowe Porażenie Dziecięce, Problemy psychologiczne osob niepelnosprawnych, komunikowanie sie z chorym umierajacym, monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe, Proces pielegnowania i opis przypadku, Przekładnia zębata stożkowa, Opis działania leków, Odmiana nazwisk w języku polskim - tabele, Farmakologia Test Nr 2, opieka nad umirającym, projekt pkm podnośnik słupowy, Ratownictwo medyczne, POZ prezentacja o antykoncepcji, Bauman- Tak zwana globalizacja, Problemy zdrowotne wieku podeszłego, Pielęgniarka w zapobieganiu powikłaniom wynikającym z unieruchomienia, ratownictwo kardiologia i wstrząsy, Podstawy Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, Medycyna Ratunkowa, PROBLEMY PIELĘGNACYJNE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA I SPOSOBY ICH EL, Podstatwowe zabiegi reanimacyjne u dzieci, podstawowe zasady iniekcji, test z pediatrii, metoda indywidualnego przypadku, Postępowanie z noworodkiem po porodzie fizjologicznym, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, Macierze, Alkoholizm, Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, Filozofia - materiały na egzamin., ŚCIĄGA NA KOLOWKIUM Z PSYCHOLOGII 1 ROK PEDAGOGIKA I 1 SEMESTR!!, Stwardnienie rozsiane, WSPÓLCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE, proces pielęgnacyjny zespół nerczycowy, Całościowa ocena geriatryczna, badanie fizykalne układu oddechowego, Socjologia Rodziny wykład 1, padaczka u dzieci, pedagogika, test POZ kurs kwalifikacyjny, teoria wychowania, Zawał mięsnia sercowego, Przemoc, Wspierająca rola pielęgniarki wobec pacjenta i jego rodziny, metody badań pedagogicznych - zagadnienia, pielęgnowanie dziecka z zapaleniem gardła, konspekt edukacyjny, pedagogika ściąga sem I , cukrzyca typu b, interna, resocjalizacja , metody badań w pedagogice społecznej, Rehabilitacja, Opieka paliatywna, Atlas pasożytów człowieka - parazytologia, Metody i techniki badawcze, Ankieta dotycząca spędzania czasu wolnego przez młodzież, Egzamin opiekun medyczny, wywiad i badanie fizykalne, testy z ginekologii, konspekt zajęc na metodykę przedszkolną, Modelowe rozwiazania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wstrzyknięcia do mięśniowe, dożylne i wlewy kroplowe, dydaktyka, badania fizykalne-układ krążenia, Choroba parkinsona, Barbara Szacka - Wrowadzenie do socjologii, Guzy mózgu, psychologia rozwoju i osobowości, promocja zdrowie- choroby cywilizacyjne, Proces pielęgnowania pacjenta po nagłym zatrzymaniu krążenia, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, badanie fizykalne dla pielęgniarek, POChP, Wqlsvniq, Schizofrenia, Pacjent niepełnosprawny, gry i zabawy dla dzieci- konspekt zajęć- ŚLIZGACZE, Pedagogika społeczna ćwiczenia 1 i 2, Podstawy pielęgniarstwa, Komorowe zaburzenia rytmu serca, badania fizykalne - jama brzuszna, Proces pielęgnowania pacjenta ze schizofrenią, medycyna ratunkowa książka, biomedetyczne podstawy rozwoju i wychowania, Analiza i ocena reform oświatowych w Polsce w XVIII wieku., eutanazja-zagrożenie współczesności, cewnikownie pęcherza moczowego, Kolokwium z Wprowadzenia do Psychologii rok I sem. I, pediatria, pielegnacja w niedroznosci jelit, Opieka położniczo- pielęgniarska w ciąży powikłanej., Rytmy EKG, skany, szacka Wprowadzenie do socjologii, Dieta cukrzycowa, program zdr. rak szyjki.doc, Pedagogika jako nauka o wychowaniu, ALKOHOLIZM I JEGO WPŁYW NA DYSFUNKCJONALNOŚĆ RODZINY, Niepełnosprawność, funkcje wychowawcze w zakładach karnych, pedagogika specjalna, Nietrzymanie moczu, Urologia, pediatria, udar niedokrwienny mógu , NIEPRZYSTOSOWANIE I NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE - PROBLEMY RESOCJALIZACJ, terapia zajęciowa, zakażenia szpitalne, autorytet wychowawcy, anoreksji i bulimia , Psychologia ogólna - ćwiczenia, PODSTAWY PRAWNE RESOCJALIZACJI, Zagadnienia na egzamin z socjologii, Iniekcje podskórne, Proces wychowania i jego elementy, Zaburzenia oddychania u noworodka (wcześniaka), Patologie społeczne- prostytucja, narkomania, samobójstwa, Wypalenie zawodowe , rany i urazy, Eutanazja, Systemy kształcenia pielęgniarek w UE, odleżyny, Historia wychowania w pigułce, Opis działania leków (wersja doc.), test 1 z pielęgniarstwa ginekologicznego, elementy systemu dydaktycznego, Tadeusz Dobrzanski - Rysunek techniczny maszynowy, proces pielęgnowania pediatria, Dziennik praktyk u pedagoga, Historia wychowania od antyku po współczesność, Stany zagrożenia życia pochodzenia metabolicznego i endokrynnego., Ostra i przewlekła niewydolność nerek-samokształcenie, ściąga z zarządzania w pielęgniarstwie część 2, testy z pediatrii, pytania z eg z ginekologii , edukacja położnicy przez pielegniarkę, Metody badań pedagogicznych, metoda indywidulanych przypadków, notatki z podstaw pielęgniarstwa, Zachowania prospołeczne, agresja, uprzedzenia, Moje rozważania na temat transplantacji narządów, aborcji i eutanazji, charakterystyka wybranych środowisk wychowawczych, Nowotwory jelita grubego, Standardy opieki nad chorymi psychiatrycznie: chory z depresją, chory , teoria pielęgnowania, zbior zadań z mechaniki ogólnej, scenariusz zajęć wychowawczych - gotowy szablon, wspóczesne teorie socjologiczne, funkcjonowanie ludzi starszych w domach opieki społecznej, resekcja żolądka, Anoreksja i bulinia- prezentacja, choroba niedokrwienna, Budowa gruczołu piersiowego, JAKIE ZNACZENIE ROZWOJOWE MA ZABAWA?, proces intensywna terapia tabelka, Teoretyczne podstawy wychowania I rok - wykłady, Choroby zakaźne, Anatomia-skrypt ratownik medyczny, pojęcia z pedagogiki, Pielęgnacja pacjenta po operacja, Plan pielegnacji z pediatrii - stan po zapaleniu mozgu., Opieka Paliatywna, Zasady operacjonalizacji celów kształcenia, Filozofia w pigułce dla polonistów, R Meighan, historia wychowania, Łobocki, Pomoc społeczna, HPV - rak szyjki macicy, pielęgniarstwo położnicze, ratownictwo medyczne, Psychiatria test, zaburzenia psychiczne i psychotyczne, badania fizykalne-badanie głowy i szyi, Diagnostyka w położnictwie i ginekologii (DPG), cukrzyca, Program szczepień jako przykład dziłań profilaktycznych, Pedagogika Ogólna, polityka społeczna, Pediatria - materiały na zaliczenie, metodologia badań pedagogicznych - kwestionariusz, Alkoholizm, proces pielęgnowania pacjentki z zasniadem groniastym, METODOLOGIA zasady przy redagowaniu kwestionariusza, Komunikowanie z pacjentem w wieku starczym w zaburzeniach psychicznych, Iniekcje domięśniowe, śródskórne, podskórne, Reakcja dzieci na chorobę i fakt hospitalizacji, postępowanie pielęgniarskie, PRZEMOC W RODZINIE, Wybrane zagadnienia fizyki teoretycznej, Farmakologia + MEd ratunkowa, ginekologia testy, Komunikacja werbalna i niewerbalna, ospa wietrzna, Choroby jelita grubego, Samokształcenie promocja zdrowia edukacja zdrowotna młodzieży w szkole, teoretyczne podstawy wychowania - podstawowe pojęcia, Rehabilitacja, anoreksja , zla notatka, Andrzej Frycz Modrzewski., Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, zagadnienia egzaminacyjne z pielęgniarstwa pediatrycznego, Propedeutyka położnictwa, Wychowanie i kształcenie od starożytności do średniowiecza, cztery orientacje w teoriach wychowania, konspekt zajęć, pedagogika społeczna zagadnienia i odpowiedzi, test z pediatrii, Rodzaje stali, ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ODŻYWIANIA DLA PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU I, różne pytania z odpowiedziami z pedagogiki, Astma oskrzelowa, Pytania z badań fizykalnych, Poglądy starożytnych Greków oraz Rzymian na wychowanie oraz kształceni, Problem alkoholizmu wsród młodzieży, Genetyka, wykład + seminaria, Metodologia badań wykład nr 2, Rola pielęgniarki w tworzeniu środowiska terapeutycznego, Historia Wychowania I rok - ściąga, Starość w aspekcie statystycznym - problem starzenia się społeczeństw , Prawo dotyczące pielęgniarki, Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 1, TEST Z SOCJOLOGII, Mukowiscydoza, kwestie społeczne w pedagogice , Proces pielęgnowania w OZT, pojęcia - wprowadzenie do pedagogiki, Promocja zdrowia: stres i emocje, Organizacja pracy pielęgniarki w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologi, Układ pokarmowy, Badania fizykalne, chirurgia, wykład wstrząs, europejskie, Rola pielęgniarki rodzinnej w zapobieganiu chorobom tarczycy (nadczynn, Opieka nad noworodkiem z zaburzeniami oddechowymi., socjologia wychowania, Pedagogika specjalna - Dykcik, anestezjologia, POChP, referat- Janusz Korczak, Filozofia - założenia, myśli, Metody i techniki badań socjologicznych opracowanie wykładów do egzami, socjologia wychowania-zagadnienia do egzaminu, WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII, Geriatria- społeczne systemy wsparcia osób starszych, Chemia organiczna labolatorium - skrypt, Koło I-st, Badania fizykalne ukł. nerwowy, Cele kształcenia, Miastenia, Funkcja ogólna a funkcje specjalne wychowania i style wychowania, Metodologia badań wykład nr 3, Edukacyjna rola położnej, Ściąga z filozofii I roku pedagogiki, Wytrzymałość Materiałów ćwiczenia - ściągi, Pierwsza pomoc BLS( pokaz multimed.) dla szkoły podstawowej, Specyfika pracy na OIT, Dietetyka, dietetyka kobiety ciężarnej, dieta cukrzyków, farmakologia, celiaklia - pakiet dla rodziców, Organizacja systemu ochrony zdrowia, Obliczanie ekstremów funkcji, Promocja Zdrowia (I rok pielęgniarstwa), Niezgodności recepturowe, ostra niewydolnosc prawokomorowa, Neurologia, PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI, filozofia ściągi, pediatria, niepełnosprawność, cele procesu nauczania, Chirurgia-wykład1,2, Praca z dzieckiem z ADHD, test 2 z pielęgniarstwa ginekologicznego, Ekg w zawale mięśnia sercowego, Modele pielęgnowania, Sciagi Filozofia, Hierarchia wartości seniorów wg teorii Maslowa. Diagnoza i możliwości, współczesne kierunki pedagogiczne, około 30 opracowanych zagadnień z biochemii (poziom pielęgniarstwo), Pedagogika rodziny, Aloholizm, pojęcia pedagogiczne, socjologia wychowania , Psychologia społeczna, Fizyka Wzory I Prawa Z Objaśnieniami, Jezierski, K, palenia tytoniu, Historia administracji - test, WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGii , epidemiologia testy przykladowe, Barber - Dzihad kontra Mc Świat, testy z mikrobiologii, ostre i przewlekłe choroby układu pokarmowego, andragogika opracowania na egz, narkotyczne i nienarkotyczne leki przeciwbólowe, Diagnoza pielęgniarska, Historia wychowania, Pedagogika ściąga, ciekawostki o OIOM-u, Resocjalizacja, pediatria, Wstęp do prawoznawstwa -skrypt, proc-oparz-II-pop.doc, stany zagrożenia życia u dzieci, astma oskrzelowa, Niedostosowanie społeczne, Psychologia rozwojowa - rozwój psychiczny człowieka, szkoły różnowiercze, proces pielęgnacyjny z chirurgii, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 1 (rar1/3), wytrzymałośc, materiałów, Nakłucia jamy opłucnej i otrzewnej, Przesłanie łóżka pustego w jedna pielęgniarkę, typy osobowości- diagnoza, Dotyk noworodka, pedeutologia, Zasady tlenoterapii, Diagnozy łacińskie, Studium przypadku - historia CocaColi, Niezgodności, Rehabilitacja osób z chorobami reumatoidalnymi. wg Wiktor Dega, 1994, Kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczyciela, Psychiatria, reumatoidalne zapalenie stawów, Pedagogika społeczna, nadciśnienie tętnicze, interna, odleżyny, zakażenia ran chirurgicznych, Statyczna próba rozciągania, Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające, Psychologiczne koncepcje człowieka, diagnostyka resocjalizacyjna, badanie fizykalne układu nerwowego, teoria J.Piageta, Rola opoekuna medycznego w zaspokajaniu potrzeb biopsychospołecznych, ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, Szacka, metodologia badań społecznych, Przemiany w polskim szkolnictwie, STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU, Wytrzymałość Materiałów I - ściągi, choroby zakaźne XX i XXI wieku, Filozofia ZAGADNIENIA DO EGZAMINU, Zapalenie Ucha Środkowego U Dzieci, Metody Badań Pedagogicznych, egazamin pediatria, Rozmowy terapeutyczne, Biomedyczne podstawy rozwoju, test z opieki długoterminowej , Objawy chirurgiczne chorób układu pokarmowego. Metody rozpoznawania, w, Choroby tarczycy, Opis przypadku pomocy rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem., Szkolnictwo w czasach reformacji, Koncepcja człowieka wegług Sokratesa i Platona, Wychowanie w Grecji, Sparcie i Atenach., system oświatowy w Polsce, Filozofia, cw. semestr 1 zeszyt, intensywna obserwacja, Pedagogika, podział, populacja, cechy populacji, oddziaływania pomiędzy populacjami, psychologia kliniczna-depresja, Wprowadzenie do pedagogiki, projekt prasy dwukolumnowej, rola pielegniarki zakaznia szpitalne, Pamięć krótkotrwała i trwała, pamięć rozumiana jako zdolność i jako proces., test z socjologii wychowania, eutanazja, Układ naczyniowy i limfatyczny, Rodzaje stresu.sposoby radzenia sobie ze stresem, psychologia społeczna ściąga, Przygotowanie chorego do zabiegu i pielęgnowanie po przeszczepie narzą, odleżyny, drogi podawania leków, inhalacja ,tlenopiatera, Wychowanie jako kluczowe pojęcie pedagogiki, Wykłady Pedagogika, profilaktyka stresu, OSOBOWOŚĆ, Anestezjologia- Obrażenia wielonarządowe, choroby układu oddechowego u dzieci, Monitorowanie kliniczne - rola i zadania pielęgniarki, scenariusz zajęć- asertywność, stany nagłe w ginenekologii, RODZINA JAKO GRUPA SPOLECZNA I JEJ ROLA W PROCESIE EDUKACJI I WYCHOWAN, Prostytucja, narkomania, samobójstwa, Stany nagłe u dzieci, teorie pielęgniarstwa, Konspekt do zajec teoretycznych, Nowe wychowanie jako nurt wiodący w pedagogice współczesnej, POSTĘPOWANIE PIELĘGNIARSKIE W ZABURZENIACH FUNKCJI UKŁADU N, Edukacja zdrowotna, Badanie fizykalne, Ściąga Egzamin z filozofi, Pedagogika, skala Glasgow i AVPU, Metody i techniki pracy wychowawczo - opiekuńczej, Plan edukacji zdrowotnej , Korupcja - esej, Zabiegi ratunkowe i diagnostyczne w stanach zagrożenia życia, ściąga - podstawy prawa, Pojęcia i systemy pedagogiczne-Antypedagogika i postpedagogika, Filozofia na egzamin, Pytania na egzamin z PRAWA CYWILNEGO , METODOLOGIA case study analiza danych zastanych analiza treści, Krysicki Wlodarski - Analiza matematyczna w zadaniach część 2 (rar1/3), PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, Bezpośrednie i pośrednie skutki choroby dla stanu psychicznego pacjent, Rany - funkcje skóry, pierwsza pomoc, rodzaje ran, oparzenia, Hospicjum to też życie, cukrzyca interna, Problem bezrobocia młodzieży ? wyzwanie dla polityki społecznej, Schizofrenia, Edukacja personelu medycznego w zakresie zapobiegania zakażeniom szp, Zagadnienia egzaminacyjne z wprowadzenia do pedagogiki 2009/2010, Zapalenie pluc u seniora, zasady zmiany opatrunku, metodologia badań pedagicznych- wykład, PEDAGOGIKA SPECJALNA-ściągi, pedeutologia-wykład , proces pielęgnowania z pediatri, Stomia jelitowa vademecum, Noworodek z niska masa urodzeniowa, socjologia ogólna, System kształcenia pielęgniarek w Polsce, test z opieki długoterminowej , Rodzaje Probówek do pobierania krwi i ich przeznaczenie ? system Vacue, Badania fizykalne-jama brzuszna, ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI W KONCEPCJI ERIKSONA, Aleksander Kamiński współczesne kierunki pedagogiczne, Metody pracy opiekuńczo - wychowawczej, Prezentacja Pierwsza Pomoc, proces pielęgnowania, infekcje układu moczowego, Czasy w j. angielskim - WSKIZ, badania fizykalne SSPAiIO, urazy klatki piersiowej, projekt pkm, historia wychowania ćwiczenia, ŻYWIENIE POZAJELITOWE, Pielęgnowanie dziecka z niedożywieniem, sprawozdanie z wytrzymałości materiałów, rola pilegniarki w łagodzeniu bólu osób w stanie terminalnym, Porażenia i niedowłady w chorobach kręgosłupa i rdzenia kręgowego., Zdrowie publiczne - promieniowanie, żywienie, profilaktyka, promocja z, Farmakoterapia, Ankieta, pytania z socjologii dla pielęgniarek, Definicje z wprowadzenia do pedagogiki, historii myśli pedagogicznej, Lokalny program promocji zdrowia na temat raka szyjki macicy, Mikrobiologia - testy, pytania kontrolne-historia wychowania, psychotechnika, socjotechnika, kulturotechnika w resocjalizacji, Zakażenia szpitalne, szkoła jako środowisko wychowawcze, Grupy społeczne i procesy grupowe, Środki dydaktyczne oraz metody oceniania, Wstrząs, Organizacja systemu ochrony zdrowia, sciaga z dydaktyki,