ikona pliku doc

wszesnoszkolna i przedszkolna notatki

:)


  584 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 584
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 40.00 kB.


Pedagogika wczesnoszkolna jest rozległą i złożona dziedziną wiedzy. Obejmuje bowiem nie tylko problematykę kształcenia dzieci w zakresie 7 kierunków edukacji czy tzw. przedmiotów nauczania ( j. polskiego, matematyki, środowiska społ-przyrodn., plastyki, muzyki, techniki o kultury fizycznej), ale także problematykę zajęć pozalekcyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych itp. Praca pedagogiczna z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym bywa powszechnie określana terminem ?nauczanie początkowe?. Termin ten dotyczy praktycznej działalności nauczycieli w klasach 1-3 i ma charakter organizacyjnej konwencji. Pracę z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym określa się czasami jako wychowanie i nauczanie początkowe lub kształcenie i wychowanie początkowe. Wiedzę zaś o tym, jak wychowywać i kształcić dzieci, ujmuje się w postaci ?metodyki nauczania początkowego i pracy wychowawczej?. Termin ?metodyka? w sensie semantycznym, oznacza rejestr sposobów pracy z dzieckiem, ma charakter instrumentalny. Pedagogika wczesnoszkolna jako subdyscyplina nauk pedag., zobowiązuje do analizy faktów i zjawisk w kontekście działalności dziecka w młodszym wieku szkolnym w sposób naukowy, tzn. w sposób uwzględniający metodologiczne zasady konstruowania teorii naukowych czy też systemów teoretycznych. Nauczanie początkowe jako zagadnienie pedagogiczne pojawiło się w wieku oświecenia. Na początku XIX w. możemy wyróżnić 2 koncepcje dotyczące upowszechnienia nauczania początkowego. 1 reprezentowana była przez zwolenników tzw. systemu Bella-Lancastra. 2 koncepcję reprezentowali zwolennicy szwajcarskiego pedagoga Pestalozziego. 1. System Bella-Lancastra polegał na tym, że jeden nauczyciel prowadził zajęcia ze starszymi uczniami(tzw. monitorami), którzy z kolei uczyli innych uczniów. System ten, przy braku nauczycieli, umożliwiał szybkie upowszechnien
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 40.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!