ikona pliku pdf

Wstrzyknięcia podskórne, iniekcje notatki


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 346,35 kB.


Wstrzyknięcia podskórne – (skrót – s.c.)
Istota wstrzyknięcia podskórnego. Podanie płynu (lek lub szczepionka) w miejsce obfitujące w luźną tkankę podskórną w ilości nie większej niż 2 ml. Cel wstrzyknięcia podskórnego Dodatkowe wprowadzenie do organizmu:  insuliny;  heparyny i jej preparatów:  szczepionek;  surowicy;  leków przeciwbólowych. Miejsca wstrzyknięcia podskórnego:  Brzuch - między grzebieniem biodrowym a pępkiem, pozostawienie wolnej powierzchni o promieniu około 2 cm w okolicy pępka.  Udo - połowa zewnętrznej powierzchni uda powyżej kolana z wyłączeniem okolicy na szerokość dłoni.  Ramię - połowa zewnętrznej powierzchni.  Okolica podłopatkowa. Przeciwwskazania do wykonania wstrzyknięcia podskórnego  Stan zapalny lub ropny w miejscu wstrzyknięcia.  Zwłóknienie tkanki podskórnej.  Skłonność do krwawień.  Zmiany patologiczne skóry, np. wysypka.  Wstrząs. Procedura wykonania wstrzyknięcia podskórnego Zestaw do wykonania wstrzyknięcia podskórnego:  Strzykawka jednorazowa do 2 ml dostosowana do dawki leku;  Igły: jedna do nabrania leku, druga do wykonania wstrzyknięcia podskórnego – nr 6 lub 7 ;  Środki do dezynfekcji ampułki lub fiolki;  Gaziki jałowe do odkażania ampułek/fiolek;  Pojemnik na odpady;  Pojemnik na zużyty sprzęt;  Rękawiczki ochronne jednorazowego użytku.  Zlecony lek. Etapy wykonania wstrzyknięcia podskórnego:  Sprawdzenie zlecenia lekarskiego;  Poinformowanie pacjenta o celu, istocie, przebiegu wstrzyknięcia i ewentualnych niepożądanych objawach po wstrzyknięciu podskórnym;  Uzyskanie zgody pacjenta lub jego opiekuna na wykonanie wstrzyknięcia;  Umycie higieniczne rąk;  Przygotowanie zestawu;  Założenie jednorazowych rękawiczek  Polecenie pacjentowi przyjęcia pozycji siedzącej lub leżącej: pozycja uwarunkowana jest stanem lub wiekiem pacjenta;
1


Przygotowanie miejsca wkłucia: ◦ ocena palpacyjna i wzrokowa miejsca wkłucia; ◦ odkażenie miejsca wstrzyknięcia: ▪ gazikiem nasączonym środkiem dezynfekcyjnym ▪ lub spryskanie skóry środkiem dezynfekującym w sprayu i odczekanie 60 s w celu umożliwienia zadziałania środka. Wykonanie wstrzyknięcia: ◦ wyjęcie strzykawki i igły z opakowania; ◦ połączenie igły ze strzykawką; ◦ sprawdzenie wyglądu ampułki/fiolki i daty ważności leku; ◦ uzyskanie dostępu do leku - zdezynfekowanie ampułki / fiolki; ◦ zdjęcie osłonki z igły; ◦ nabranie leku do strzykawki; odpowietrzenie strzykawki ◦ zmiana igły na strzykawce; odpowietrzenie igły ◦ utworzenie fałdu skórnego o grubości 2-3 cm kciukiem i palcem wskazującym lewej ręki; ◦ uprzedzenie pacjenta o momencie wkłucia; ◦ wprowadzenie igły do tkanki pod kątem 45 lub 60º w stosunku do powierzchni skóry na głębokość równą 3/4 długości igły (dwie techniki): I technika: ◦ rozluźnienie fałdu skórnego: ◦ wykonanie ruchu aspirującego przez odciągnięcie lewą ręką tłoka strzykawki: ▪ usuniecie strzykawki i igły z tkanki, jeśli w strzykawkę lub w nasadzie igły pojawi się krew (świadczy to o wprowadzeniu igły do naczynia krwionośnego): ▪ wykonanie powtórnie wstrzyknięcia z użyciem nowego leku w innym miejscu: ◦ podanie zaleconej dawki leku przez uciśnięcie tłoka strzykawki lewym kciukiem, palec wskazujący i środkowy ułożony na skrzydełkach tłoka, zachowanie właściwej szybkości podawania leku; II technika: ◦ - rozluźnienie fałdu skórnego; ◦ - przeniesienie lewej ręki :ramienia na nasadę i cylinder strzykawki; ◦ ~ wykonanie ruchu aspirującego przez odciągnięcie prawą ręką tłoka strzykawki: ▪ usunięcie strzykawki i igły z tkanki, jeśli W strzykawce lub w nasadzie igły pojawi się krew (świadczy to o wprowadzeniu igły do naczynia krwionośnego): ▪ wykonanie powtórnie wstrzyknięcia z użyciem nowego leku w innym miejscu; ◦ podanie zleconej dawki leku przez naciśnięcie tłoka strzykawki prawym kciukiem; palec wskazujący i środkowy ułożony na skrzydełkach tłoka; zachowanie właściwej szybkości podawania leku: ◦ przeniesienie prawej ręki na nasadę i cylinder strzykawki; ◦ utrzymywanie stałego kontaktu z pacjentem obserwowanie jego stanu; ◦ usunięcie igły z tkanki. Przypomnienie pacjentowi sposobu zachowania po wykonaniu wstrzyknięcia: powinien ucisnąć i (lub) rozmasować miejsce wkłucia suchym gazikiem; Uporządkowanie zestawu: posegregowanie używanego sprzętu, usunięcie materiału jednorazowego użytku do pojemników na odpady komunalne i do spalenia. Zdjęcie rękawiczek i higieniczne umycie rąk. Udokumentowanie wykonania wstrzyknięcia podskórnego w indywidualnej karcie zleceń lekarskich.
   
Możliwe powikłania wstrzyknięcia podskórnego  Martwica tkanek w wyniku wprowadzenia leku przeznaczonego do podawania domięśniowego lub dożylnego.  Przyspieszone działanie leku w przypadku niezamierzonego podania go domięśniowo.
2
      
Ból spowodowany płytkim wstrzyknięciem leku. Odczyny skórne powstające wskutek zbyt płytkiego wstrzyknięcia leku. Ból wywołany zbyt szybkim wprowadzeniem leku. Zanik tkanki podskórnej, zwłóknienie i stwardnienie na skutek częstych wstrzyknięć w to samo miejsce. Krwiak podskórny po podawaniu preparatów heparyny. Wstrząs anafilaktyczny po podawaniu surowicy, rzadko insuliny. Uszkodzenie nerwów i naczyń krwionośnych (rzadko występujące).
Podawanie leków we wstrzyknięciach podskórnych Podawanie insuliny – to najczęściej podawany lek Istota wstrzyknięcia insuliny Wprowadzenie insuliny w miejsce obfitujące w luźną tkankę podskórną. Podając poprzez Pen- kąt wkłucia igły 90º. Cel wstrzyknięcia insuliny Obniżenie stężenia glukozy W organizmie człowieka. Miejsca wstrzyknięcia insuliny:  Okolica brzuszna. (szybsze wchłanianie )  Okolica udowa ( wolniejsze wchłanianie)  Okolica pośladkowa.  Okolica ramieniowa. Procedura wykonania wstrzyknięcia insuliny strzykawką i igłą  Zestaw do wykonania wstrzyknięcia insuliny:  Strzykawka jednorazowa do 2 ml;  Igły: jedna do nabrania leku, druga do wykonania wstrzyknięcia podskórnego, np. 0,33 × 13 lub 0,45 × 16;  Środek do dezynfekcji fiolki;  Gaziki jałowe do odkażania fiolki;  Pojemnik na odpady;  Pojemnik na zużyty sprzęt;  Rękawiczki ochronne jednorazowego użytku.  Zlecona insulina. Etapy wykonania wstrzyknięcia insuliny:  Sprawdzenie zlecenia lekarskiego.  Poinformowanie. pacjenta o celu, istocie, przebiegu wstrzyknięcia i ewentualnych niepożądanych objawach po wstrzyknięciu insuliny.  Uzyskanie zgody pacjenta lub jego opiekuna na wykonanie wstrzyknięcia.  Umycie higieniczne rąk.  Przygotowanie zestawu.  Założenie rękawiczek jednorazowego użytku.  Polecenie pacjentowi przyjęcia pozycji i siedzącej lub leżącej, pozycja uwarunkowana jest stanem i wiekiem pacjenta.  Przygotowanie miejsca wkłucia: ◦ ocena palpacyjna i wzrokowa miejsca wkłucia; ◦ odkażenie miejsca wstrzyknięcia: ▪ gazikiem nasączonym środkiem dezynfekcyjnym lub spryskanie skóry środkiem
3

   
dezynfekcyjnym w sprayu i odczekanie 60 s w celu umożliwienia zadziałania środka. Wykonanie wstrzyknięcia: ◦ wyjęcie strzykawki i igły opakowania; ◦ połączenie igły ze strzykawką: ◦ sprawdzenie wyglądu fiolki i daty ważności insuliny; ◦ uzyskanie dostępu do leku w fiolce; ◦ zdjęcie osłonki z igły; ◦ nabranie insuliny do strzykawki; ◦ zmiana igły na strzykawce; ◦ utworzenie fałdu skórnego o grubości 2- 3 cm kciukiem i palcem wskazującym lewej ręki: ◦ uprzedzenie pacjenta o momencie wkłucia; ◦ wprowadzenie igły do tkanki pod katem 45 lub 90° ( kąt zależny od długości igły oraz od tkanki pacjenta) w stosunku do powierzchni skóry na głębokość równą 3/4 długości (dwie techniki): Technika I ▪ rozluźnienie fałdu skórnego; ▪ wykonanie ruchu aspirującego przez odciągniecie lewą ręka tłoka strzykawki:  usuniecie strzykawki i igły z tkanki, jeśli w strzykawce lub w nasadzie igły pojawi się krew (świadczy to o wprowadzeniu igły do naczynia krwionośnego);  wykonanie powtórnie wstrzyknięcia z użyciem nowego leku winnym miejscu; ▪ podanie zleconej dawki leku przez uciśnięcie tłoka strzykawki lewym kciukiem; palec wskazujący i środkowy ułożony na skrzydełkach tłoka: zachowanie właściwej szybkości podawania leku: Technika II ▪ rozluźnienie fałdu skórnego; ▪ przeniesienie lewej ręki z ramienia na nasadę i cylinder strzykawki: ▪ wykonanie ruchu aspirującego przez odciągniecie prawą ręką tłoka strzykawki:  usunięcie strzykawki i igły z tkanki. jeśli w strzykawce lub w nasadzie igły pojawi się krew (świadczy to o wprowadzeniu igły do naczynia krwionośnego);  wykonanie powtórnie wstrzyknięcia z użyciem nowego leku w innym miejscu:  podanie zleconej dawki leku przez uciśniecie tłoka strzykawki prawym kciukiem; palec wskazujący i środkowy ułożony na skrzydełkach tłoka: zachowanie właściwej szybkości podawania leku;  przeniesienie prawej ręki na nasadę i cylinder strzykawki; ▪ utrzymywanie stałego kontaktu z pacjentem, obserwowanie jego stanu; ▪ usunięcie igły z tkanki. Przypomnienie pacjentowi sposobu zachowania po wykonaniu wstrzyknięcia, powinien ucisnąć miejsce wkłucia suchym gazikiem. Uporządkowanie zestawu: posegregowanie używanego sprzętu, usuniecie materiału jednorazowego użytku do pojemników' na odpady komunalne i do spalenia. Zdjęcie rękawiczek i higieniczne umycie rąk. Udokumentowanie wykonania wstrzyknięcia insuliny w indywidualnej karcie zleceń lekarskich.
Procedura wykonania wstrzyknięcia insuliny wstrzykiwaczem (penem) Zestaw do wstrzyknięcia insuliny wstrzykiwaczem (p
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 346,35 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!