ikona pliku docx

wstep teoretyczny Wyznaczanie ogniskowej soczewki i układu soczewek metoda Bessela notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 160,94 kB.


I WSTĘP TEORETYCZNY

Definicje ogniska i ogniskowej soczewek i zwierciadeł. Zdolność skupiająca soczewki i zwierciadła, jej jednostka i wymiar.

Ognisko - punkt, w którym przecinają się promienie świetlne, początkowo równoległe do osi optycznej, po przejściu przez układ optyczny skupiający czyli ognisko rzeczywiste. Natomiast punkt, w którym przecinają się przedłużenia tych promieni po przejściu przez rozpraszający układ optyczny nazywamy ogniskiem pozornym.

Punkt leżący na głównej osi optycznej, w miejscu którego zostaje skupiona wiązka promieni biegnących równolegle do osi optycznej w niedużej odległości, po przejściu przez soczewkę nazywamy ogniskiem soczewki skupiającej.  

      rys 1 ognisko soczewki skupiającej

Punkt leżący na głównej osi optycznej, w miejscu którego przecinają się przedłużenia promieni trzyosiowych, rozproszonych przez soczewkę ,biegnących początkowo równolegle do głównej osi optycznej nazywamy ogniskiem soczewki rozpraszającej.

rys 2  ognisko soczewki rozpraszającej

Odległość ogniska  od  środka  soczewki  nazywamy  ogniskową  soczewki.  Wartość  ogniskowej       soczewki  określona  jest  wzorem: 
                                                       

Wzór ten uwzględnia zarówno wklęsłe, jak i wypukłe soczewki. Przyjęto w nim następującą konwencję: jeżeli pierwsza powierzchnia soczewki, patrząc od strony padania promieni, jest wypukła, to R1 jest dodatnie, a jeśli jest wklęsła - ujemne. Dla tylnej powierzchni soczewki znaki są odwrócone: R2 jest dodatnie, jeśli powierzchnia jest wklęsła i ujemne, jeśli jest wypukła. Jeżeli któraś z powierzchni jest płaska, to jej promień krzywizny jest nieskończony, a jego odwrotność wynosi zero.

2.Zależność ogniskowych soczewek i zwierciadeł od ich budowy i własności optycznychośrodka wzory i zależności

Jednostką zdolności skupiającej jest dioptria (symbol dp lub D).Oznacza to, że soczewka posiada zdolność skupiającą równą 1 dioptrii, jeżeli jej ogniskowa wynosi 1 m

Soczewki dzielimy na dwie podstawowe grupy: skupiające i rozpraszające.
Poniżej przedstawiony został podział soczewek optycznych ze względu na kształt:        
1) dwuwypukłe                                    
2) płasko-wypukła         
3) wklęsło-wypukła
4) płasko-wklęsla
5) dwuwklęsłe

Obrazy w soczewce skupiającej :

1) Jeżeli przedmiot leży przed soczewką w odległości x > 2f, to jego obraz jest odwrócony, pomniejszony i rzeczywisty.
2) Jeżeli przedmiot leży przed soczewką w odległości x = 2f, to jego obraz jest odwrócony, tej samej wielkości co przedmiot
i rzeczywisty.
3) Jeżeli przedmiot leży przed soczewką w odległości f <  To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 160,94 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!