ikona pliku doc

Wstęp do prawoznawstwa -skrypt notatki

Zasady, Definicje, reguly


  867 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 867
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 174,00 kB.


Wstęp do prawodawstwa. WYKŁAD Prawo jako zjawisko społeczne. Funkcja organizacyjna ? organizuje życie społ., zachowania ludzi i kontroluje je (obok prawa istnieją inne systemy normatywne ? moralność, religia, obyczaj, kultura organizacji) Twórcą i wykonawcą prawa jest państwo przez swoje uprawnione organy. Normy prawne to dyrektywy skierowane do określonego adresata, nakazują lub zakazują określonego zachowania w danych okolicznościach. Cechy systemu prawnego: - relacje międzyludzkie, - nie dotyczy relacji człowieka do siebie samego, - nie dotyczy zjawisk przyrody, chyba, że odniesienie do stosunków międzyludzkich, - tylko sytuacje uchwytne zewnętrznie, - wyraża wartości i potrzeby ogólnospołeczne, - system aksjonomatyczny (aksjologia ? nauka o wartościach), - powstaje w procesie decyzyjnym, - prawo jest żywe, powstaje i można się z nim zapoznać, - prawo podlega formalizacji, - jest formułowane i sankcjonowane przez społeczeństwo. Postawy wobec prawa: Legalizm ? przestrzeganie wynika z szacunku dla systemu prawnego, Oportunizm ? nie naruszenie prawa z obawy przed karą, Konformizm ? naśladowanie zachowań innych osób ? przestrzegających prawa Perswazyjność prawa ? jest możliwe nie podporządkowywanie się normom prawa. Wzorzec zachowania => norma => przepis => akt Prawo ? wzory zachowań uznane za właściwe, będące obowiązkiem, dyscyplinujące do danego zachowania Prawo jako przedmiot badań naukowych Iuris prudentia ? nauka prawa z czasów Rzymu. Nauka: 1. proces badawczy ? poznanie otaczającej rzeczywistości; 2. uporządkowany zespół twierdzeń zweryfikowanych jako prawdziwe/prawdopodobne poprzez metody badawcze. Nauka powstaje dzięki potrzebie człowieka, pędowi do wiedzy; pełni funkcje kulturotwórcze i kształtujące światopogląd. Wiedza naukowa powstaje na gruncie wiedzy potocznej, jest bardziej ogólna, teoretyczna i bardziej pewna. Prawa nauki s
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 174,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!