ikona pliku doc

Wstęp do prawoznawstwa notatki

notatki z wykładów z prawoznawstwa. bardzo szczegółowe, wszystko omówione jasno po kolei.


  101 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 101
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 932.00 kB.


Zagadnienia z Prawoznawstwa
Kolor czarny – profesor Morawski;
Kolor czerwony – wykład prof. Gryniuk;
Kolor niebieski – prof. Kustra;
      Kryteria i podział nauk.
Nauka – dwie podstawowe interpretacje;
      Pragmatyczna – uczenie się, zdobywanie wiedzy;
      Apragmatyczna – rezultat procesu zdobywania wiedzy; zespół twierdzeń spełniających określone kryteria; wynik procesów badawczych (zbiór tez i hipotez naukowych), budowanie na podstawie tez teorie naukowe(wąski, szeroki i średni zasięg)
Dodatkowo:
- znaczenie instytucjonalne – instytucje, wykładanie nauk;
- znaczenie funkcjonalne – proces dochodzenia do prawdy, proces badawczy, proces prawny
- proces uczenia się (znaczenie potoczne)
Wypowiedzi naukowe – standardy: komunikatywność, istotność, uporządkowanie, uzasadnialność, sprawdzalność.
Podział nauk:
      Nauki społeczne i przyrodnicze;
      Teoretyczne i praktyczne (wg organizacji badań)
      Empiryczne i formalne (wg metody uzasadniania stwierdzeń)
Nauki teoretyczne – wyjaśnianie i opisywanie różnego rodzaju procesów i zjawisk; - pytanie „jak jest?” – np. fizyka, biologia, historia, socjologia, ekonomia; [nauki deskryptywne] funkcje poznawcze; opis rzeczywistości; wyjaśniają badane zjawiska, uogólniają, weryfikują, formułują nowe tezy, nowe teorie;
Nauki praktyczne – ich celem jest formułowanie i uzasadnianie różnego rodzaju norm, dyrektyw, ocen i wzorów zachowania; - pytanie „jak być powinno?”, „jak powinniśmy się zachować?” – np. nauki inżynieryjne, nauki medyczne, etyka normatywna, gramatyka; [nauki normatywne]
Nauki empiryczne (indukcyjne) – swoje twierdzenia uzasadniają odwołując się do wyników szeroko rozumianego doświadczenia; np. fizyka, geografia, socjologia, psychologia;
Nauki formalne (dedukcyjne)– doświadczenie nie jest potrzebne, dowodzenie twierdzeń odbywa się za pomocą reguł inferencyjnych(reguły wnioskowania)z innych twierdzeń, niektóre przyj
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 932.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!