ikona pliku odt

WspólczesnepProblemy globalizacji notatki


  185 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 185
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 46,24 kB.Stanisław Michalkiewicz
- Współczesne problemy globalizacji.
Wykład 1 - 2
Aspekty globalizacji. Kwestie historyczne-kształtowanie się procesów
globalizacyjnych.
Wykład 3 - 4
Geografia produktów strategicznych. Podmioty gospodarcze.
Wykład 5 - 6
Pieniądze i system monetarny. Rola banków centralnych
i państw w gospodarce.
Wykład 7 - 8
Polityczny aspekt globalizacji. Imperia i centra polityczne.
Militarny aspekt globalizacji. Triada strategiczna.
Wykład
9
Militarny aspekt globalizacji
- cd.
Pakty polityczno-wojskowe.
Strategie globalne i wpływ na kwestie ustrojowe.
Internet
Wykład 10
Kulturowy aspekt globalizacji.
Cywilizacje-pojęcie,charakterystyka,stosunek do religii.
Cywilizacja łacińska - trzy filary.
Wykład 11
Kulturowy aspekt globalizacji.
Chrześcijaństwo i polityczna poprawność.
Państwo neutralne światopoglądowo.
Wykład 12
Cywilizacja żydowska.
23
Wykład
1-2
Wstęp.
Globalizacja to proces odbywający się w skali obejmującej cały ziemski glob.
Jest wielopłaszczyznowa i wieloaspektowa, ma entuzjastów i przeciwników.
Procesy globalne przebiegają równocześnie, obejmując swym zakresem całą kulę ziemską albo jej większą część
Przykładem procesu globalnego jest
globalne ocieplenie spowodowane nadmierną emisją dwutlenku węgla w państwach uprzemysłowionych.
Skutki rozprzestrzeniają się na cały ziemski glob, bo rośnie średnia temperatura na całym świecie.
Ekonomiczny aspekt globalizacji
w gospodarce polega na tym, że granice polityczne nie odgrywają takiej roli jak w produkcji dóbr, zwiększa się przepływ towarów, kapitałów, ludzi
ponad granicami politycznymi.
Gospodarka to wytwarzanie oraz wymiana towarów i usług.
Ponieważ większości dóbr nie jest nieskończenie wiele – mamy do czynienia ze
zjawiskiem rzadkości czyli ograniczoności.
Konsumpcja - czyli dostarczanie towarów i usług jest celem gospodarki.
Wzrost konsumpcji oznacza, że gospodarka spełnia cel, dla którego istnieje.
Zjawiska ograniczające konsumpcję są niekorzystne dla gospodarki.
Swobodny przepływ towarów, kapitałów i ludzi sprzyja równomiernemu nasyceniu towarami
i usługami wszystkich zakątków świata, stwarza sprzyjające warunki dla konsumpcji. Jest to korzystne z ekonomicznego punktu widzenia.
Niektóre elementy globalizacyjne stwarzają niebezpieczeństwa. Zjawisko rzadkości ogranicza dostęp do towarów i usług.
Dotychczas uczestniczenie w konsumpcji było uzależnione od uczestniczenia w produkcji dóbr i usług. Pieniądze były jedyną legitymacją do uczestniczenia w konsumpcji.
Sprawiedliwość
- definicja starożytna -
niezłomna i stała wola oddawania każdemu, co mu się należy.(
np.pieniądze wykonaną za pracę.).
Sprawiedliwość społeczna –
pogląd, że uczestnictwo w konsumpcji jest prawem naturalnym
przynależnym każdemu, nawet bez wysiłku z jego strony.
Kwestie historyczne – kształtowanie się procesów globalizacyjnych
W świecie starożytnym wyspy cywilizacyjne były od siebie izolowane, ale istniały pomiędzy nimi
międzykontynentalne więzi ekonomiczne
- szlaki handlowe,
wzdłu&
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 46,24 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!