ikona pliku doc

WSPÓLCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE notatki

Opracowane zagadnienia z wts, plus streszczenia kilku tekstów.


  1110 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1110
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 126,00 kB.


Streszczenie tekstu: H. Blumer, Społeczeństwo jako symboliczna interakcja, W: Kryzys i schizma t.1. Najpierw definiuje Blumer pojęcie symbolicznej interakcji pisząc, iż odnosi się ono do tego typu interakcji, którego cechą jest, że ludzie interpretują czy definiują wzajemnie swoje działania, zamiast po prostu na nie reagować Analizując teorię Meada, uważa Blumer za kluczowe założenie, iż człowiek wyposażony jest w jaźń, a to oznacza, że może być przedmiotem własnych działań ? może w stosunku do siebie działać tak, jak czyni to wobec innych ludzi Zdolność oddziaływania na siebie to ? wg Meada ? mechanizm umożliwiający człowiekowi wskazywanie sobie samemu rzeczy znajdujących się w jego otoczeniu. Świadome życie człowieka to nieprzerwany strumień udzielanych sobie samemu wskazań Dzięki wyposażeniu człowieka w ów mechanizm (wskazywania), dokonuje się interpretacja działań innych, zinterpretować bowiem czyjeś działanie to nic innego, jak wskazać sobie samemu, że ma ono takie lub inne znaczenie czy charakter.Zdolność udzielania sobie wskazań ma, zdaniem Meada (w interpretacji Blumera), podwójne znaczenie. Po pierwsze ? wskazać coś oznacza: wydobyć to coś z kontekstu, Po drugie ? działania jednostki nie stanowią jedynie wyzwolenia reakcji, lecz są przez nią tworzone czy konstruowane. Najistotniejsze elementy teorii Meada (wg Blumera): społeczeństwo ludzkie składa się z jednostek posiadających jaźń; indywidualne działanie jest konstrukcją, nie zaś prostym wyzwoleniem reakcji ? istota ludzka tworzy je postrzegając i interpretując cechy sytuacji, w której działa; grupa lub działanie zbiorowe polega na wzajemnym dostosowywaniu indywidualnych działań. TEORIA BLUMERA Społeczne działania ludzi są przez istniejące koncepcje ujmowane jako emanacja sił na ludzi oddziałujących, nie zaś ? jak być powinno ? jako akty tworzone przez nich samych wyniku interpre
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 126,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!