ikona pliku doc

współczesne problemy psychologii notatki

program wykładów ze współczesnych problemów psychologii


  118 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 118
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 45,00 kB.


Dr Paweł Kurtek                                                 A.D. 2013/14
Instytut Pedagogii i Psychologii
Współczense problemy psychologii
Program wykładu (ns20/s30 h)
      Przedmiot, gałęzie psychologii. Główne nurty współczesnej psychologii. Psychologiczne koncepcje człowieka (Kim jest człowiek -„jest czy staje się”)– ujęcia potoczne i naukowe
      Problemy osobowości w ujęciu:
A/ psychoanalitycznym (Góra lodowa) od nieświadomości po jaźń. Klasyczna struktura i funkcje: Ego, Id, Superego. Analiza Transakcyjna jako próba upowszechnienia teorii psychoanalitycznej. Mechanizmy obronne. Od panseksualizmu po kulturowe konteksty różnych wymiarów świadomości-koncecja Junga – nieświadomość kolektywna i archetypy, nieświadomosć osobowa i kompleksy. Teorie relacji z obiektem – przepracowywanie lęku podstawowego w oparciu o zabawy relacyjne. (studium przypadku Marysia i Jeż czyli postawy życiowe).
B/ humanistyczno-egzystencjalnym – (Twórca-uwolenienie z okowów przeszłości) – Hierarchiczna koncepcja potrzeb i metapotrzeb A. Maslowa, atrybuty zdrowego ja (samoaktualizującego się); Koncepcja logoteorii V. Frankla - noetyczny wymiar człowieka (w kierunku poczucia koherencji A. Antonowsky’ego). Człowiek wobec cierpienia i transcendencji - system wartości jako wykładnik poczucia sensu życia (w kierunku Schelerowskiej aksjosfery). Od samorealizacji po transgresję własnego „ja”. (Jeż)
C/ behawioralnym (Tabula rasa) – człowiek jako ofiara wzmocnień (rodzaje wzmocnień), generalizacja i różnicowanie reakcji (doświadczenie korektywne w sytuacjach szkolnych). Oduczanie (desensytyzacja, technika implozywna, awersyjne przewarunkowanie, modelowanie, wzmacnianie zachowań alternatywnych, zmiana otoczenia, wygaszanie) (studium przypadku – „Sala samobójców”).
D/ poznawczym (Komputer)– filtrowany odbiór świata. System przekonań (obraz siebie, własnej przyszłości, świata, II człowieka); pozytywne i depresyjne myślenie wg Becka. K
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 45,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!