plik doc

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE I.UWAGI OGÓLNE 1.POJĘCIE PRAWA RODZINNEGO -prawo rodzinne: zajmuje się szeroko rozumiana rodziną i stosunkami prawnymi jakie zachodzą w rodzinie zarówno majątkowymi jak i niemajątkowymi, jakie wynikają z małżeństwa, pokrewieństwa oraz opieki i kurateli 2.ŹRÓDŁA PRAWA RODZINNEGO -źródła prawa rodzinnego:       konstytucja       kodeks rodzinny i opiekuńczy-ustawa z 25.02.1964r. (obowiązująca od 01....

plik doc

wizja nauczyciela wobec dziecka

Jest to forma eseju profilu osobowości i kompetencji nauczyciela wobec dziecka jako młodego dorastającego człowieka
Moja wizja mnie jako nauczyciela wobec dziecka W moim mniemaniu nauczyciel to zawód szczególny, zaszczytny i zobowiązujący. Obecne zaniedbanie, zbagatelizowanie znaczenia tego zawodu-sztuki spowodowało, iż podejście wielu nauczycieli również uległo degradacji, co z kolei odbiło się na ich działalności. Nie zdają sobie sprawy jak ważny urząd pełnia. Moja wizja mnie jako nauc...

plik doc

Rozwój mowy dziecka

referat na temat rozwoju mowy dziecka
Rozwój mowy dziecka Wykonała: Olga Jurczyk EWiP z n. j.ang. III r. I st. Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną. Człowiek nabywa tej umiejętności w ciągu całego swojego życia  w kontaktach z ludźmi. Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka jest podstawą w kształtowaniu  i rozwoju jego osobowości. Dzięki rozumieniu poznaje otaczający je świat, a dzięki umiejętności mówienia potrafi wyrazić swoje spostrzeżenia, pragnienia, uczucia ora...

plik doc

Charakterystyka postaw rodzicielskich.

Typy postaw rodzicielskich i ich znaczenie dla rozwoju dziecka.
Charakterystyka postaw rodzicielskich i ich znaczenie dla rozwoju dziecka. Od wczesnego dzieciństwa maluchy obserwują swoich rodziców, często starając się ich naśladować. Nawet w zabawach próbują odgrywać role mamy i taty. Mówimy więc o identyfikacji ? początkowo z matką, później utożsamiają się z osobnikami własnej płci ? chłopcy biorą za wzór ojca. Tak więc rodzice stają się pierwszymi modelami, wzoram...

plik doc

Prostytucja, narkomania, samobójstwa

Opis prostytucji, narkomani i samobójstw jako patologi społecznej.
Patologie społeczne PROSTYTUCJA Prostytucję definiuje się w różnorodny sposób. Na podstawie obszernego przeglądu literatury Mc Caghy z stwierdza, że prostytucję określają trzy następujące przesłanki: Zachowanie, które dla klienta ma znaczenie seksualne i zmierza do zaspokojenia jego popędu ( bez względu na formę choćby zboczoną, tego zachowania); Element tran...