ikona pliku doc

wspolczesne kierunki pedagogiczne notatki

wspolczesne kierunki pedagogiczne


  75 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 75
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 222.50 kB.


Współczesne kierunki pedagogiczne – wykłady – Prof. Dr hab. Prusak
Cel przedmiotu współczesnych kierunków pedagogicznych to:
      Ukazanie prądów i kierunków w pedagogice w XX wieku, oraz przedstawienie przedstawicieli,
      Zrozumienie istoty przemian w pedagogice na tle uwarunkowań społecznych,
      Poszukiwanie i wyjaśnienie (eksplikacja) treści i kierunków, które mogą służyć współcześnie.
Treść przedmiotu:
      Znajomość i orientacja w teoriach pedagogicznych XX wieku a w szczególności w naukach o wychowaniu,
      Prognozowanie kierunków i ukazanie sprzeczności w pedagogice (np. antypedagogika),
      Współczesne nurty i kierunki przemian w pedagogice.
Pedagogika jako nauka – jest wyodrębniona jako nauka o wychowaniu człowieka. Człowiek który oderwał pedagogikę od filozofii to Herbart, a pedagogikę oparł na etyce i psychologii (środki realizacji celów). Wszystko to było związane ze szkołą Herbarta. XIX wiek ukształtował kierunki w pedagogice. Były to m.in.:
      Indywidualizm pedagogiczny to rozwój jednostki, który to zakładał że:
      motywem jest dojście jednostki do perfekcji,
      swoboda i niezależność jednostki,
      niechęć do podporządkowania się wychowaniu.
      Socjologizm – jest to inaczej uspołecznienie wychowanka, który zakładał, że zjawisko wychowania jest skutkiem oddziaływań społecznych oraz jest to przeniesienie do pedagogiki metod badań pedagogicznych.
Początki pedagogiki w XX wieku to pedagogika eksperymentalna – czyli szukanie skutecznych metod nauczania i zabiegów wychowawczych , które prowadzą do lepszego przygotowania skuteczniejszej nauki. Wiek XX to także pedagogika normatywna – w oparciu której opieramy się na aksjologii pedagogicznej, czyli określeniu celów i ideałów wychowania. kolejnym kierunkiem w pedagogice XX wieku był także personalizm w wychowaniu Jana Maritain, który zakładał prymat osoby ludzkiej nad rzeczą. Podstawowymi wartościami w tym kierunku są trzy rzeczy (tz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 222.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!