ikona pliku docx

Wspieranie i kierowanie w wychowaniu – różne kierunki. notatki

Pedagogika kultury


  90 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 90
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 15.25 kB.


5. pytanie problemowe-Wspieranie i kierowanie w wychowaniu różne kierunki.

Nie należy przeciwstawiać sobie różnych form wychowania ,ale je ze sobą integrować. Żadna z teorii wychowania nie posiada pierwszeństwa nad drugą, żadna też w wychowaniu nie powinna być pomijana. Przez wiele lat pedagodzy usiłowali zmierzyć się z definicją wychowania. Do natury pedagogiki, bowiem, jako nauki o wychowaniu należy formułowanie sądów postulujących proces wychowanie, ale również ukazywanie, jak on powinien przebiegać.

Wychowanie w pedagogice o orientacji pozytywistycznej, to proces warunkowania i modelowania zachowań. W relacjach wychowawczych nie jest tu ważne uwzględnienie wewnętrznych doświadczeń dziecka. Nauczyciel i uczeń kierują się w swoim działaniu na osiągniecie celu, wymiernego efektu, kierowanie polega tu na wykształceniu odpowiednich kompetencji. Widzimy tu typowo techniczne podejście do wychowania i kierowania procesem wychowawczym dziecka. Sprzeciwia się temu pedagogika empiryczno- analityczna, która wyjaśnia rzeczywistość poprzez odpowiedzi na zadawane pytania lub weryfikację założonych hipotez.  

 Pedagogika kultury niejako inaczej podchodzi do wychowania i kierowania w nim. Hessen podaje warstwicową koncepcję wychowania, warstwy te obejmują sferę” biologiczną , społeczną, kulturową i duchową. Tak pojmowane wychowanie „przechodzi” przez kolejne fazy: anomia- człowiek jako istota biologiczna wymagająca pielęgnowania, heteronomia- człowiek jako istota społeczna wymagająca „urobienia”, czyli wrastająca w kulturę i przyjmująca niekiedy na drodze przymusu wychowawczego, poszczególne wartości, aż do autonomii- odpowiedzialnej wolności, gdzie człowiek jako osoba, wykształcona dzięki uznaniu najwyższych wartości kulturowych za własne ,staje się osobą dojrzałą. Pedagogika kultury formułuje postulat wychowania opartego na przeżywaniu i interpretacji wytworów kultury, która zmienia i kształtuje jednostkę. Kierowanie polega tu na tym ,że nauczyciel nie jest jedynie „informatorem”, ale również „interpretatorem” rzeczywistości potrafiącym ujawnić swoje subiektywne wartości i przekonania.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 15.25 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!