ikona pliku doc

Wspierająca rola pielęgniarki wobec pacjenta i jego rodziny notatki

rola pielęgniarki


  1089 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1089
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 64,50 kB.


Małgorzata Pieszak gr. A1 Praca zaliczeniowa z psychologii Temat: Wspierająca rola pielęgniarki wobec pacjenta i jego rodziny. Kilka słów wstępu dla czytających. Dla wyjaśnienia głównym celem pracy pielęgniarki jest udzielanie pomocy ludziom chorym i potrzebującym oraz promowanie zdrowia. To elementarne zadania zawodowe w każdej dziedzinie, specjalizacji pielęgniarstwa. Napisanie tej pracy nie obędzie się bez uogólnienia specyfiki pracy w zawodzie. Pomoże to przypomnieć i zobrazować problematykę tematu a w dalszych akapitach przejdziemy do faktycznej analizy. Zacznijmy od ważnej definicji. Pielęgnowanie to inaczej zapewnienie profesjonalnej opieki ludziom przewlekle chorym, przygotowywanym do leczenia szpitalnego, a także po leczeniu szpitalnym w domu. Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia. Zadania pielęgniarki, pracującej zarówno w otwartej opiece zdrowotnej (przychodnie, ambulatoria), jak i zamkniętej (szpitale) obejmuje opiekę pielęgnacyjną, współudział w zabiegach diagnostycznych i leczniczych oraz działalność profilaktyczną. Opieka pielęgnacyjna to dbanie o higienę i czystość ciała, utrzymanie w czystości bielizny osobistej, karmienie, oraz udział w innych czynnościach wymagających pomocy u osób pozostających pod opieką pielęgniarki. To również przygotowanie i aktywizowanie pacjenta do samo opieki. Praca pielęgniarki na oddziale leczniczym to proces pielęgnowania, ale również wykonywanie zleceń lekarskich wynikających z ustalonego programu leczenia pacjenta. Do zadań pielęgniarki współdziałającej w leczeniu pacjenta należą: przygotowanie pacjenta
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 64,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!