ikona pliku odt

WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII notatki

Teorie i metody socjologiczne. Człowiek istotą społeczną. Perspektywa socjobiologiczna Kultura Interakcje społeczne Socjalizacja i wychowanie Kontrola społeczna Grupa Rodzina Struktura społeczna Zróżnicowanie i nierówności społeczne Globaliza


  902 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 902
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 46,54 kB.WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII

Anna Mielczarek-Żejmo
LITERATURA
„CZŁOWIEK W TEATRZE ŻYCIA CODZIENNEGO” Erwing Goffman /konieczne do zaliczenia/
„WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII” B. Szacka Oficyna Naukowa Warszawa 2003
„SOCJOLOGIA” P. Sztompka „Znak” Kraków 2006
„SOCJOLOGIA” A. Giddens PWN Warszawa 2004
„CZŁOWIEK ISTOTA SPOŁECZNA” E. Aronson PWN Warszawa 2000
„SOCJOLOGIA-PODSTAWOWE POJĘCIA I ICH ZASTOSOWANIE” J.H. Turner „Zysk i spółka” Poznań 1998
Program wykładów:
Przedmiot socjologii. Teorie i metody socjologiczne. Człowiek istotą społeczną. Perspektywa socjobiologiczna
Kultura
Interakcje społeczne
Socjalizacja i wychowanie
Kontrola społeczna
Grupa
Rodzina
Struktura społeczna
Zróżnicowanie i nierówności społeczne
Globalizacja
Test
Zaliczenie zajęć /pytania z wykładów w tym jedno otwarte i trzy z książki Goffmana/.


03.10.2009 r.
Wykład 1

Przedmiot socjologii. Teorie i metody socjologiczne. Człowiek istotą społeczną. Perspektywa socjobiologiczna
SOCJOLOGIA

/nauka dostarczająca wiedzy o zjawiskach i procesach zachodzących
w zbiorowościach ludzkich/. Posiada „własny język”. Jako dyscyplina naukowa narodziła się w połowie XIX w.
Za jej ojca uważany jest August Comte, który wyodrębnił – francuski filozof .
Instytucjonalizacja socjologii-
uznanie socjologii za dyscyplinę nauki przez utworzenie katedr czy wydziałów uniwersyteckich, instytutów badawczych, periodyków socjologicznych, stowarzyszeń,
i organizacji socjologów a także utworzenie stanowisk dla zawodowych socjologów – praktyków
w przemyśle, administracji, wojsku itp.
Cechy nauki:
niezadowalanie się samym opisem ale zmierzanie do wyjaśniania przy wykorzystywaniu istniejących teorii,
przestrzeganie reguł postępowania badawczego,
neutralność i powstrzymywanie się od wartościowania.
Przez teorię socjologiczną rozumie się „wszelki zespół założeń ontologicznych, epistemologicznych i metodologicznych, abstrakcyjnych pojęć oraz ogólnych twierdzeń o rzeczywistości społecznej, mający na dostarczyć wyjaśnienia dostępnej wiedzy opisowej na jej temat oraz ukierunkować dalsze badania”.
ARYSTOTELES
Człowiek jest istotą społeczną ”ten zaś kto nie żyje w społeczeństwie jest bestią albo bogiem”. Jest istotą zdolną do wytwarzania kultury /wytwór musi zostać rozpowszechniony i przekazany z pokolenia na pokolenie/, realizuje potrzeby biologiczne
i emocjonalne.
Społeczeństwo –
to zbiorowość powiązanych ze sobą w „przestrzeni międzyludzkiej” jednostek, która nieustannie się zmienia, przekształca, „żyje”.
NURTY:
funkcjonalizm,
teorie konfliktu,
interakcjonizm symboliczny
FUNKCJONALIZM -
twórcą funkcjonalizmu był Herbert Spenser /1820-1903/ filozof brytyjski:
Społeczeństwo traktowane jako system, który składa się z określonych części, każda
z części pełni określone funkcje /przykład – religia pełni funkcję wychowawczą -
ukryta funkcja wg Mertona integracyjna/, panuje ład i porządek, społeczeństwo nie rozpada się,
wyst
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 46,54 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!