plik pdf

PSYCHOLOGIA PERCEPCJI - FUNKCJE UWAGI

PSYCHOLOGIA PERCEPCJI - FUNKCJE UWAGI
Funkcje uwagi Podzielność uwagi Zadania mierzące funkcje uwagi Teorie funkcji uwagi Teorie uwagi podzielnej - odpowiadają na pytania, jak możliwe jest nadzorowanie więcej niż jednej czynności w tym samym czasie. 1. Teoria modułów, czyli kanałów sensorycznych - uwaga w tym aspekcie byłaby systemem niezależnych modułów, przetwarzających informacje i samoistnie się kontrolujących. 2. Teoria zasobów - kiedy musimy robić kilka rzeczy, które są skomplikow...

plik docx

Józefa Joteyko

Referat na temat życia i działalności Józefy Joteyko

Postać Józefy Franciszki Joteyko z całą pewnością zasługuje na to, aby zajmować miejsce obok tak wybitnych postaci kobiecych naszego kraju z okresu przełomu XIX i XX wieku jak: Marii Skłodowskiej Curie, Heleny Radlińskiej, Stefanii Sempołowskiej czy Anieli Szycówny. Była to pierwsza we Francji kobieta -cudzoziemka i druga po A. Mickiewiczu przedstawic...

plik doc

Zagadnienia na egzamin z psychologii

Opracowane zagadnienia na egzamin z wprowadzenia do psychologii. Krótko i na temat.
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN       Cele i przedmiot psychologii. Psychologia jest nauką, której przedmiotem zainteresowania jest człowiek (czy grupa ludzi) a jej celem jest badanie zachowania i procesów psychicznych. W uproszczeniu można powiedzieć, że psychologowie poszukują odpowiedzi na pytanie jaka jest natura ludzka? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie poddają analizie procesy wewnętrzne je...

plik doc

Modele warunkowania

Referat na temat: Opisz zasady uczenia się w modelu warunkowania. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne.
TEMAT: Opisz zasady uczenia się w modelu warunkowania.       W definicji podanej przez Andersona uczenie się jest procesem, poprzez który na skutek doświadczenia zachodzą względnie trwałe zmiany w potencjale zachowaniowym. Z tej definicji wynika, że uczenie się prowadzi do zmiany, która jest kluczowa dla uczenia się. Jeśli rzeczywiście się czegoś nauczymy, jesteśm...

plik doc

Koncepcja poznawcza w uczeniu się

Referat na temat: Wybierz i scharakteryzuj jedno z podejść psychologicznych, które jest według Ciebie najskuteczniejsze dla Twojego rozwoju.
TEMAT A: Wybierz i scharakteryzuj jedno z podejść psychologicznych, które jest według Ciebie najskuteczniejsze dla Twojego rozwoju. W trakcie rozwoju psychologii pojawiały się różne sposoby myślenia o możliwości wyjaśniania zachowania człowieka. Niektóre koncepcje starają się wyjaśniać zachowanie instynktami i popędami będącymi "mechanizmami psychiczn...

plik doc

Lęk w ujęciu różnych koncepcji psychologicznych

Referat na temat lęku, opisany jest on w oparciu o różne koncepcje psychologiczne.
TEMAT: Lęk w ujęciu różnych teorii psychologicznych.       Jak podaje Spencer A. Rathus w „Psychologii współczesnej” lęk to „stan psychiczny cechujący się napięciem, obawą, strachem i poczuciem zagrożenia”. To uczucie znane jest wszystkim ludziom i nierozerwalnie wiąże się z naszym życiem. Zdolność przeżywania lęku jest warunkiem do zachowania zdrowia i życia; pełni on również funkcję alarmu...