ikona pliku pdf

WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGii notatki

treści do egzaminu, konwersatoria z wprowadzenia do psychologii


  876 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 876
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 2,82 MB.


KONWERSATORIA 1. CELE BADAN PSYCHOLOGICZNYCH opisywanie tego, co si? naprawd? dzieje wyjasnianie tego, co si? dzieje przewidywanie tego, co si? wydarzy sterowanie tym, co si? dzieje polepszanie jakosci zycia, przez zmienianie tego, co si? dzieje 2. OPISYWANIE ZACHOWANIA A JEGO WYJASNIENIA - ROZNICE MI^DZY TYMI DWOMA PODSTAWOWYMI CELAMI, JAKIE STOJ4 PRZED PSYCHOLQGIA JAKO NAUKA WNIOSKOWANIE OPISYWANIE opis zachowania bezstronny w sposob obiektywny, wykraczanie poza to, co mozna zaobserwowac bezstronnie wycia^ganie wnioskow, interpretacja, odpowiedz na pytania ,,co" i ,jak" si? stalo
podawanie faktow bez proby interpretacji
3. ,,EWA ZDENERWOWALA SIE/' - CZY TO ZDANIE MA CHARAKTER OPISUJ^CY? UZASADNIJ. JAKIE S^ CECHY OPISU W PSYCHOLOGII? Zdanie nie ma charakteru opisujajsego. Cechy opisu: • obiektywny - zdanie wyraza nasz sajd • dotyczy cech zewn?trznych, ktore kazdy obserwator moze spostrzec tak samo w zdaniu nie ma mowy o cechach zewn?trznych • obejmuje opisy zachowania (gesty, wyraz twarzy, wykonywane dzialania), nie zas wnioskowanie o stanach wewnetrznych - zdanie jest wnioskowaniem o stanach wewn?trznych • unikanie wnioskow o cechach i atrybutach, ktorych nie mozna obserwowac bezposrednio 4. TYPY WYJASNIEN STOSOWANYCH W PSYCHOLOGII. OMOW FUNKCJONALNY • wnioskowanie o przyczynach natury mentalistycznej (psychicznej) • wyjasnienia formulowane w kategoriach fizjologicznych • analogic TYP
wyj asnienia za pomocq. modeli :\"'jasnicnifl teoret/czne wyjasnkiii.3 ftmkcjonalue -' m'.-wi. te dane zjawiska sa^ze soba^ powiazane, ale nie vvyjasnir- >\i spnsoh •/. zacho'vauie wyjafiiia sie okreslaja^c warunki bodzcowc, ktojych jest one Nr<'*-.?iD - za v.yj^snienie reaiccji uwaza si? wyjasnienie war.mko-v r».>cr.co\v7cJi,
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 2,82 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!