ikona pliku doc

Wprowadzenie do psychologii notatki

streszczenie do egzaminu z wprowadzenia z psychologii


  3300 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 3300
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 95,00 kB.


Opracowanie do egzaminu Wprowadzenia do Psychologii Behawioryzm Powstanie, główni przedstawiciele, główne założenia. Koncepcja behawiorystyczna człowieka powstaje na przełomie XIX i XX wieku. Staje się najbardziej dojrzała i klarowna dzięki eksperymentom Thorndike?a, Tolmana i Skinner?a. Badacze ci sformułowali wiele praw rządzących ludzkim zachowaniem. K. Behawiorystyczna nigdy nie spotkała się z powszechnym uznaniem i zawsze wywoływała kontrowersje. Krytycy tej koncepcji uważają, że b. to nowa wersja średniowiecza w nauce, iż jest on próbą dehumanizacji (odczłowieczenia) ludzi. Jednocześnie wszyscy przyznają że pewne odkrycia b. dotyczące uczenia się i warunkowania (bytu i zachowania) są niekwestionowanym wkładem do nauk społecznych. Omówiona zostanie koncepcja b. wg Skinera ? oryginalny behawiorysta współczesny, najwybitniejszy psycholog drugiej połowy naszego 100-lecia. Uczony wydał głośną i kontrowersyjną książkę ?poza wolnością i godnością?. K. b. naszkicowana przez Skinnera jest niezwykle prosta i klarowna. Wg niej zachowanie człowieka, jego osiągnięcia w uczeniu się i pracy twórczej, kontakty interpersonalne i działalność organizacyjna są zależne od wyposażenia genetycznego oraz środowiska fizycznego i społecznego. (Środowisko (szkoła, media, p. Polit., rodzina) steruje zachowaniem jednostki). Struktura zachowania jest w dużym stopniu kopią struktury środowiska. Wg behawiorystów: środowisko jest konfiguracją/mozaiką bodźców. R=f(S1,S2,?Sn) <- R- reakcja człowieka, S- bodziec, f ? funkcja. Czyli reakcja człowieka stanowi funkcję bodźców zewnętrznych (funkcja jakby ktoś nie pamiętał, to tutaj ma znaczenie wymnożnika). Głównym zadaniem psychologa jest więc badanie relacji istniejących między S i R. W tym portrecie zabrakło miejsca na analizę stanów wewnętrznych, cech osobowości i postaw. Zdaniem Skinnera czynniki te nie regulu
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 95,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!