ikona pliku doc

Wprowadzenie do pielęgniarstwa notatki


  3240 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 3240
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 387,00 kB.


WPROWADZENIE DO PIELĘGNIARSTWA T: Proces pielęgnowania Pielęgniarstwo ? termin wieloznaczny, używany w znaczeniu jako szeroko rozumiane pojmowana działalność kształcenia i ukierunkowania zawodowego w zakresie systemu organizacyjnego pielęgniarek, ale też termin określający do określenia różnego rodzaju zadań i działań zawodowych. Przyczyna szerokiego pojęcia pielęgniarstwa było podniesienie pielęgniarstwa do dyscypliny naukowej (lata 70?), zainteresowanie zindywidualizowanym podejściem do człowieka chorego (lata 80?) i opracowanie polskiej filozofii pielęgnacyjnej (lata 90?), które postrzegają pielęgniarstwo jako działalność praktyczną i naukową. PIELĘGNIARSTWO PIELĘGNIARSTWO Ważna jest komunikacja między personelem jak i ? co najważniejsze ? pielegniarką a pacjentem. Komunikowanie musi być oparte na wiedzy. Dominuje komunikowanie werbalne, ale ważne jest niewerbalne komunikowanie się z pacjentem. Każda relacja interpersonalna musi być: celowa ? w ramach komunikowania się chcemy osiągnąć cel, jaki sobie założyliśmy efektywna ? przed wejściem w kontakt z II osobą ? myśl, jakie wrażenie zostawi się po sobie terapeutyczna ? wywiera pozytywny wpływ na podmiot opieki Komunikowanie ma przede wszystkim wpływ na wzbudzenie zaufania u pacjentów na indywidualne podejście, ale także na uzyskiwanie informacji o pacjencie z podmiotem opieki (rodzina, środowisko, sąsiedzi, grupy wsparcia) z przedmiotem opieki (laborant, psycholog, terapeuta) Komunikacja werbalna ? niewerbalna ? na co zwraca się uwagę: wiek wykształcenie doświadczenie z wcześniejszych pobytów stan zdrowia Definicje pielęgnowania: 1956r. (WHO) ? sprawowanie opieki nad chorym oraz zapobieganie chorobom i umacnianie zdrowia. 1966r. (Virginia Henderson ? ?Międzynarodowa Organizacja Pielęgniarstwa?) ? pomaganie człowiekowi zdrowemu lub chorem
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 387,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!