ikona pliku doc

wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej wykłady notatki

notatki z wykładów wdpr


  311 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 311
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 57.50 kB.


PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA- to dyscyplina naukowa która zarówno w warstwie teoretycznej jak i praktycznej zajmuje się problemami osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji.
Adresatem są osoby które:
-wykazują objawy niedostosowania społecznego, wykolejenia a nawet przestępczości
-osoby u których proces socjalizacji i wychowania nie powiódł się
-osoby manifestujące szereg utrwalonych zachowań szkodliwych (ekster- i internalizacyjnych) uznawanych w danej społeczności za szkodliwe dla innych lub dla jednostki
RESOCJALIZACJA to obszar praktycznych oddziaływań na jednostki społecznie niedostosowane, w celu doprowadzenia do stanu poprawnego funkcjonowania. Działania praktyczne mają charakter interdyscyplinarny, realizują się na przesteni trzech wiodących kierunków, czyli: teologii wychowania, teorii wychowania( dotycząca zależności pomiędzy działaniem wychowawcy a efektami po stronie wychowanka) metodyki wychowania resocjalizującego.
Celem oddziaływań resocjalizacyjnych są:
ukształtowanie cech osobowości wychowanka, aby umożliwiały poprawne funkcjonowanie społeczne
zmiana w zakresie postaw wychowanka przeciwdziałające wykolejeniu społecznemu
internalizację norm i wartości powszechnie przyjętych w danym środowisku
przyswajanie ideałów i wzorców kulturowych danej społeczności
H. MACHEL RESOCJALIZACJA : to proces psychokorekcyjny skierowany na zmianę charakterologiczną i zmianę postaw. To również proces uczenia się zachowań, kontroli nad własnymi reakcjami agresywnymi. To uczenie się zręczności życiowych i sposobów organizowania czasu wolnego.
L.PYTKA: to proces optymalnego uspołecznienia jednostki która w sposób twórczy przekształca siebie i własne środowisko życia.
Metodyka pracy resocjalizacyjnej to dziedzina zajmująca się wypracowywaniem optymalnych metod i technik oddziaływań na osoby poddawane resocjalizacji,
metody optymalne to takie które dają duże prawdopodobieństwo osiągnięci
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 57.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!