ikona pliku docx

Wprowadzenie do pedagogiki - opracowanie notatki

opracowanie


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 64.97 kB.


OPRACOWANE ZAGADNIENIA: Wprowadzenie do pedagogiki

 1.  Strategie czytelnicze

A. Sposoby podejścia do lektury

-analityk : czytanie linearne (bez czytania między wierszami), czytanie tekstu krok po kroku jako całość, tekst zwykły, zawsze taki sam, bez drugiego dna, bez niedomówień, tekst jako ZAPIS

-twórca:  zaproszenie do wysiłku interpretacyjnego, tworzenie nowego tekstu, tekst jako PRETEKST do własnych rozważań, dostrzeżenie drugiego dna, wyczytywanie „ducha” a nie samych liter, czytanie to przygoda

-krytyk: postawa wyższości czytelnika, który wie lepiej jak tekst powinien wyglądać a autor popełnia błędy; tekst ma się przydać- wybieranie ważnych dla siebie fragmentów, tekst jako PODTEKST do innego dzieła lub czytelnika

-nurek krążownik, pilot: aby zrozumieć tekst należy wgłębiać się w szczegóły, wielokrotnie czytać, tekst posiada przesłanie, które trzeba wydobyć, tekst to dzieło, tekst jako NADTEKST

-erudyta: wykorzystanie tekstu jako tła, postawa wspaniałomyślności czytelnika, tekst jest kontekstem, przypisem, potwierdzeniem wcześniejszych informacji, potwierdza własne myśli, tekst jako KONTEKST

-traper: wykorzystanie tekstu do tworzenia nowego tekstu na zasadzie skojarzeń, metafor, lektura jako inspiracja, rozumiemy inne teksty przez ten, tekst ciągle żywy bo każdy czytelnik szuka w nim czegoś inneg, tekst jako INTERTEKST

-raper, mcdonaldysta: pospiesznie kartkowanie tekstu w celu przyklejania etykietek, zaszufladkowania, strategia używana do czytania gazet, tekst jako FAST TEKST

-fascynat: fascynacja tekstem i autorem, głównym  celem nie jest odkrycie intencji autora, ale tego co autor może dać (drapieżna pokora- brak wyższość nad autorem z jednoczesnym zamiarem wydobycia jak najwięcej dla siebie z tekstu cennych rzeczy), tekst to „życiodajny ogród”, z którego czerpiemy korzyści, poszukiwanie czegoś więcej niż autor chciał przekazać, postawa prawdziwego czytelnika, czytanie dla własnej tożsamości

B.Patologie czytania

-stawiane siebie ponad autorem- krytyka, ale i chwalenie, stawianie siebie nad tekstem z poczuciem przewagi i ignorancji

-pomijanie trudnych fragmentów

-zmuszanie do czytania, zły dobór lektur

-nauka czytania a nie rozumienia tekstu

-bryki, skróty- brak kontaktu z żywym źródłem

-zniechęcanie do osobistego podejścia do tekstu przez narzucanie interpretacji

-przerabianie tylko streszczeń i opracowań a nie czytanie całych tekstów

 1.  Kształtowanie się refleksji pedagogicznej w perspektywie historycznej

Pedagogika to myślenie, refleksja nad praktyką wychowania:

 1.  Starożytność

-mityczne wzorce postępowania np. arete

-pełna ostrzeżeń i pouczeń i mądrości jest Księga Przysłów

-filozofia i teologia

 1.  Refleksja pedagogiczna stała się nauką w XVII wieku za sprawą wystąpienia Komeńskiego- twórca pedagogiki naukowej. Głosił edukację permanentną- trwająca całe życie, o nauczaniu każdego i nauczaniu wszystkiego
 2.  W XVIII, XIX wieku pojawiły się regularne wykłady z pedagogiki na uczelniach wyższych
 3.  Oświecenie- wzrost zainteresowania oświatą publiczną
 4.  Imannuel Kant po raz pierwszy wprowadził wykłady z pedagogiki w semestrze 1776/1777- głosił, że pedagogika musi stać się dyscypliną naukową , czyli refleksją racjonalną opartą o rozum; państwo i rodzice przystosowują dzieci tak by żyło się im łatwiej, lepiej
 5.  W 1780 r. w Berlinie profesor Trapp wydaje traktat dla studentów „Zarys pedagogiki”
 6.  Spójną koncepcję pedagogiki jako nauki stworzył Herbart (pierwszy uniwersytecki pedagog). W 1806 wydał „Pedagogikę ogólną z celu wychowania wysnutą”- wychowanie powinno być zaplanowane. Postulował za tym, że pedagogika powinna być samodzielną dyscypliną , uporządkował literaturę pedagogiczną w logiczny i spójny sposób. Oparł pedagogikę na naukach pomocniczych takich jak: etyka (wskazuje cele), psychologia (wskazuje metody)

Tradycja kształtowania się myśli pedagogicznej

-pedagogika kształcenie osobowości wypływa z etycznego punktu widzenia dobra, świat jest zbiorem idei i znaczeń i jest zwracaniem się ku wartością duchowym. Pedagogika ta jest negatywnie ustosunkowana do wszystkiego co automatyczne, mechaniczne, podkreśla wartość sensownego człowieka.

-pedagogika przygotowania do życia- człowiek jest za równo twórcą świata jak i jego wytworem, elementem. Życie stawia przed ludźmi zadania, które muszą rozwiązać. Świat jako teren działania człowieka i radzenia sobie z problemami.

-pedagogika systemu powszechnego myślenia:

 1.  Bogdan Suchodolski „Trzy pedagogiki”
 2.  Zygmunt Bielawski (1940 r.) „Odrębność pedagogiki jako nauki” polemika ze stanowiskiem krytycznym wobec pedagogiki( nauka niepotrzebna, nie samodzielna”) ujmuje ją jako naukę o przeżywaniu wartości w procesie rozwojowym
 3.  Sergiusz Hessen- pedagogika jako próba uświadomienia sobie wychowania (wyjście z bezczynności), cele jako zadania do realizowania
 1.  Pedagogika jako nauka
 1.  Przedmiot badań

Przedmiotem badań pedagogiki jest proces kształtowania osobowości.

Czynniki wychowania:

-R: rzeczywistość jak jest?

-I:czynnik intencjonalny- jak powinno być?

Zawężenie pedagogiki do stosunku uczeń- nauczyciel  sztuczna relacja  - prawdziwym wychowawcą jest kultura (religia, język, sztuka, tradycje, historie, rodzina, grupy społeczne, media, miejsce )

 1.  Poziomy teorii pedagogicznej

-I stopień : TEORIA POTOCZNA my oceniamy i wyrabiamy sobie zdanie, nasze sądy, nasza ocena

-II stopień: TRADYCJA -naśladownictwo pokoleń, coś co już jest utrwalone

-III stopień : PEDAGOGIKA GLOBALNA poziom myślenia naukowego, pogląd na wychowanie, tworzy globalna wiedzę pedagogiki

-IV stopień: PEDAGOGIKA NAUKOWA stawianie i rozwiązywanie problemów

 1.  Subdyscypliny

Subdyscypliny pedagogiki : historia wychowania,  pedagogika społeczna, dy...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 64.97 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!