ikona pliku doc

wpływ higieny otoczenia w warunkach szpitalnych na pacjenta notatki

praca zaliczeniowa


  245 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 245
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 32.50 kB.


Wpływ higieny otoczenia w warunkach szpitala, pacjenta.
Zakażenia szpitalne stanowią główną przyczynę wielu współczesnych chorób zakaźnych i dotyczą wszystkich szpitali na świecie, od placówek najniższych szczebli do wysoce specjalistycznych klinik, akademii i instytutów. Problem zakażeń zaistniał w innym wymiarze wraz z wprowadzeniem nowych inwazyjnych metod diagnostycznych (endoskopia), nowych technik operacyjnych (transplantacje, wszczepiania implantów), nowych metod leczniczych (wspomagane oddychanie, żywienie pozajelitowe) oraz w wyniku stosowania leków immunosupresyjnych. Immunosupresja oznacza hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych przez układ odpornościowy pod wpływem określonych czynników. Ponadto istotne znaczenie w zakażeniach szpitalnych ma również powstawanie i rozprzestrzenianie się coraz to nowych szczepów drobnoustrojów opornych na działanie antybiotyków.
Co to jest zakażenie szpitalne?
Terminem tym określa się każde zakażenie nabyte w szpitalu, rozpoznane klinicznie i potwierdzone laboratoryjnie, które nie ujawniło się w chwili przyjęcia do szpitala, a dopiero w okresie hospitalizacji lub po jej zakończeniu (do miesiąca, jeśli pacjent był operowany, a po wszczepieniu ciała obcego, np. protezy - nawet do roku). Czynnikiem etiologicznym zakażeń ujawniających się po wypisaniu pacjenta ze szpitala są najczęściej drobnoustroje pochodzące ze środowiska szpitalnego, które skolonizowały pacjenta w okresie jego kuracji. Do zakażeń szpitalnych zaliczamy także te, które rozwijają się u personelu medycznego i pozostają w ścisłym związku z jego pracą.
Zakażenia szpitalne mogą mieć źródło egzogenne, czyli pochodzić od innego chorego lub ze środowiska, a także endogenne w przypadku zakażenia własną florą bakteryjną skóry czy też błon śluzowych. Wraz z przebywaniem chorego w szpitalu jego flora endogenna zastępowana jest florą szpitaln
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 32.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!