ikona pliku rtf

Wpływ aktywności fizycznej na życie człowieka notatki

praca zaliczeniowa


  528 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 528
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 54.71 kB.


WPŁYW AKTYWNOŚĆI FIZYCZNEJ NA ORGANIZM CZŁOWIEKA
I.‭ ‬Wstęp
Rewolucja naukowo‭ ‬– techniczna,‭ ‬obok ogromnego postępu w rozwoju nauki,‭ ‬produkcji coraz większych ilości dóbr materialnych,‭ ‬zaspakajania stale rosnących potrzeb ludzkości niesie ze sobą wiele ujemnych skutków,‭ ‬jak:‭ ‬ograniczanie i niszczenie naturalnego środowiska człowieka,‭ ‬obniżenie jego aktywności ruchowej‭ (‬samochód,‭ ‬telewizja‭)‬,‭ ‬szerzenie się chorób współczesnych cywilizacji‭ (‬głównie chorób układu krążenia i nerwic‭)‬,‭ ‬a także niekorzystnych zjawisk społecznych,‭ ‬szczególnie wśród młodzieży.‭ ‬Usilnie poszukiwane środki zaradcze coraz częściej wskazują na ruch jako tę spośród innych form aktywności człowieka,‭ ‬która odgrywać będzie coraz większą rolę w zagospodarowaniu czasu wolnego i skutecznie przeciwdziałać fizycznej degradacji człowieka.
Jedną z podstawowych właściwości żywej materii jest zdolność przystosowywania się do zmieniających się warunków środowiska‭ (‬warunki klimatyczne,‭ ‬styl życia,‭ ‬postęp w rozwoju cywilizacyjnym itp.‭)‬.‭ ‬Do bodźców kształtujących organizm zaliczamy także pracę ludzką,‭ ‬która stanowiła zawsze jeden z głównych czynników,‭ ‬które wyróżniały nas ze świata zwierząt.‭ ‬Prosta praca fizyczna,‭ ‬jako jedna z form aktywności ruchowej,‭ ‬była przez wiele pokoleń istotnym bodźcem kształtującym organizm ludzki.‭ ‬Współcześnie jej rola maleje,‭ ‬ale inny rodzaj pracy nadal kształtuje organizm.
II.‭ ‬Wpływ wysiłku fizycznego na organizm
Ruch jest potrzebą biologiczną zwierząt i ludzi,‭ ‬jest elementarną podstawą zdrowia psychicznego i fizycznego.‭ ‬W organizmach pozbawionych ruchu zachodzą procesy patologiczne,‭ ‬organizmy te chorują i szybciej starzeją się.‭ ‬Wynika to z funkcji,‭ ‬jaką spełniaj
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 54.71 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!