ikona pliku doc

wodogłowie notatki

ogólna charakterystyka wodogłowia


ocena: 4.0, 8
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 42.00 kB.


Rozszczep wargi i podniebienia.
EPIDEMIOLOGIA
Rozszczep wargi i/lub podniebienia należy do najczęstszych wad rozwojowych – 15% wszystkich wad deformacyjnych. Częstość występowania wad rozszczepowych wargi i podniebienia w Polsce występuje 2-3/1000 żywo urodzonych noworodków. Każdego roku rodzi się z tą wadą około 800 dzieci.
Wada rozszczepowi występuje w 65% anomalii rozwojowych twarzoczaszki.
Rozszczepom podniebienia pierwotnego i wtórnego towarzyszą w około 15% inne wady rozwojowe. Wady rozszczepowe stanowią element wad o etiologii jednogenowej, aberracji chromosomowych (trisomia 13 – Zespół Patau), czy zespołów dymorficznych.
ETIOPATOGENEZA
Za różnicowanie tych wad mogą być odpowiedzialne liczne, synergistycznie działające zmutowane geny, zlokalizowane na wielu chromosomach. Mechanizm ich powstawania jest wieloczynnikowy: udział czynnika genetycznego udaje się ustalić w 20% przypadków, a czynnika środowiskowego w 10%. Wpływ na różnicowanie mają następujące czynniki środowiskowe:
      Alkohol
      Palenie papierosów
      Promieniowanie jonizujące
      Promienie Rentgena
      Leki przeciwpadaczkowe
      Sterydy
      Choroby metaboliczne matki
      Ostre choroby zakaźne
Wady rozwojowe twarzoczaszki są wewnątrzmacicznym zaburzeniem równowagi czynnościowej struktur części mózgowej i twarzowej czaszki, różnicującym się w okresie ontogenezy, od około 2-9 życia płodu.
KLASYfIKACJA WAD, ZASADY LECZENIA CHIRURGICZNEGO
Deformacje twarzoczaszki uniemożliwiają lub utrudniają harmonijne współdziałanie mięśni mimicznych, mięśni języka i mięśni pierścienia podniebienno-gardłowego, co skutkuje zaburzeniami połykania, oddychania, słuchu, mowy, ustawienia zębów i wyglądu twarzy dziecka.
Wady rozszczepowe:
      Rozszczep wargi
      Rozszczep wargi i wyrostka zębodołowego
      Rozszczep wargi, wyrostka zębodołowego, podniebienia kostnego i miękkiego jedno-lub obustronnego
      Izolowanego rozszczepu podniebienia
Najczęściej u
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 42.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!