ikona pliku doc

Władza wykonawcza notatki

Władza wykonawcza


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19.00 kB.


Władza wykonawcza: instytucje prezydenta RPà instytucja konstytucyjna (1921 na mocy konstytucji marcowej). Rada Państwa (przerwa, gdy nie ma prezydenta) à przewodniczący. Władza Prezydenta RP nie jest silna (uprawnienia są skromne). Część z nich ma charakter moralny. Wybory: proste, szybkie, łatwe. Kadencja trwa 5 lat (powszechne, równe, bezpośrednie, tajne, większościowe)à w I turze ponad 50% zostaje, jeśli nie to II tura i 2 kandydatów, którzy mieli najwięcej. Wybory zarządza Marszałek Sejmu (nie mogą być wcześniej niż 75 dni przed upływem kadencji). Inne czynniki (śmierć, zrzeczenie się funkcji, może odmówić wyboru, uznania przez ZN trwałej niezdolności do pełnienia funkcji à zdrowie à trzeba zwołać ZN i uznać. Marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory, może zostać zniesiony przez odpowiedzialność karną przez Trybunał). Kto może być? Ukończone 35 lat, korzysta z pełni praw politycznych, min 100 tys. głosów (obywateli). Kompetencje: najwyższy przedstawiciel RP i gwarant na ciągłość władzy państwowej, czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności państwa, nie może pełnić innego urzędu. A) reprezentuje państwo w stosunkach zewnętrznych: za zgodą Sejmu i Senatu ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli w innych państwach i organizacjach międzynarodowychà propozycje dostaje od MSZ, przyjmuje listy uwierzytelniające, w polityce zagranicznej współdziała z premierem RM B) siły zbrojneà zwierzchnik najwyższy: w czasie pokoju za pośrednictwem ministra, w czasie wojny mianuje Naczelnego Dowódcę na wniosek premiera, nadaje stopnie generalskie, w razie zagrożenia na wniosek Prezesa RM ogłasza powszechną i częściową mobilizację i użycie broni C) nadaje obywatelstwo, ordery i odznaczenia: prawo łaskià uchyli skutki wyroku sądu (może darować karę częściowo lub całościowo) à jedna z kompetencji, której nie mo
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!