ikona pliku pdf

wkucie obwodowe notatki

brak


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 433.07 kB.


Wstrzyknięcia dożylne - (skrót - iv)
Istota nakłucia żylnego Nakłucie naczynia żylnego za pomocą igły lub kaniuli w celu uzyskania dostępu naczyniowego żylnego, czyli tworzenie dojścia do światła żyły. Cel nakłucia żylnego:  Jednorazowe pobranie krwi do badania.  Podanie radiologicznego środka cieniującego.  Monitorowanie parametrów hemodynamicznych, np. ośrodkowego ciśnienia żylnego.  Jednorazowe podanie leku dożylnego.  Stosowanie okresowej farmakoterapii dożylnej, np. podawanie antybiotyków co kilka godzin.  Podanie preparatów o dużej gęstości, np. krwi lub preparatów krwiopochodnych.  Stosowanie wlewów dożylnych wielogodzinnych lub całodobowych.  Żywienie pozajelitowe. Miejsca nakłucia żylnego  Żyły powierzchowne kończyny górnej: ◦ Żyły grzbietu ręki. ◦ Żyły wewnętrznej strony nadgarstka. ◦ Żyły przedramienia. ◦ Żyły zgięcia łokciowego.  Żyły powierzchowne głowy wykorzystywane u noworodków i niemowląt, rzadziej u dorosłych.  Żyły szyjne: ◦ Żyła szyjna zewnętrzna. ◦ Żyła szyjna wewnętrzna.  Żyły podobojczykowe.  Żyły kończyn dolnych: ◦ Żyły grzbietu stopy. ◦ Żyła odpiszczelowa. ◦ Żyła udowa. Wybór miejsca do kaniulacji  Dostęp żylny, krótki, obwodowy; ◦ rozpocząć próby kaniulacji od żył kończynowych najbardziej dystalnych i najlepiej widocznych; ◦ kaniulować najbardziej dystalny odcinek widocznego naczynia; ◦ u osób z rozwiniętą lateralizacją preferować naczynia kończyny przeciwnej – lewy u praworęcznych, prawy u leworęcznych.  Niezależnie od rodzaju dostępu unikać kaniulacji: ◦ żył w naturalnych zgięciach kończynowych. np. dołu łokciowego - z powodu znacznej ruchomości tych miejsc możliwość dłuższego utrzymania kaniuli jest ograniczona; ◦ żył na kończynach dolnych – istnieje ryzyko rozwoju zakrzepowego zapalenia żył; ◦ żył głębokich – istnieje ryzyko rozwoju zakrzepicy żył głębokich, której powikłaniem może
1
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
być zatorowość płuc; żył znajdujących się blisko tętnic – istnieje ryzyko przypadkowego nakłucia tętnicy; żył kruchych i stwardniałych; żył po wcześniejszych kaniulacjach; w miejscach obrzękniętych: W obrębie zmienionej zapalnie skóry; w obrębie blizn.
Jeżeli dostęp żylny ma być centralny, należy: ◦ rozważyć możliwość kaniulacji naczynia obwodowego i użycie cewnika tak długiego, by spełniał zadanie dostępu centralnego; ◦ zaczynać próby kaniulacji od naczyń dystalnych; ◦ ›w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta i konieczności szybkiego podania leków zakładać dostęp, w odniesieniu do którego osoba wykonująca ma największe doświadczenie; ◦ unikać kaniulacji żył szyjnych wewnętrznych i podobojczykowych u pacjentów niespokojnych, pobudzonych psychoruchowo – istnieje możliwość ich uszkodzenia w trakcie kaniulacji.
Czynniki utrudniające nakłucie żyły:  Obfita tkanka tłuszczowa.  Niewidoczne i trudne do wymacania naczynia żylne.  Przesuwalne, odsuwające się od końca igły żyły.  Zwłóknienie tkanek po uprzednich licznych nakłuciach.  Zmiany zarostowie światła żyły.  Pobudliwość ruchowa pacjenta.  Powstanie skrzepu krwi w igłę w następstwie przedłużających się czynnośc1.  Zablokowanie wylotu igły na skutek oparcia jej ścięcia o ścianę naczynia lub zastawkę żylną.  Odruchowe obkurczenie się naczynia krwionośnego. Procedura wykonania nakłucia żyły igłą Zestaw do nakłucia żyły igłą:  Jałowa igła nr 7-9.  Jednorazowa jałowa strzykawka.  Opaska uciskowa (staza).  Środek do dezynfekcji miejsca wkłucia. np. Skinsept, Leko.  Rękawiczki ochronne jednorazowego użytku.  Pojemniki na zużyte igły.  Miska nerkowata na odpadki.  Materiał opatrunkowy do zabezpieczenia miejsca wkłucia. Etapy wykonania nakłucia żyły igłą:  Sprawdzanie zlecenia lekarskiego.  Poinformowanie pacjenta o istocie, celu, przebiegu zabiegu i ewentualnych niepożądanych objawach mogących wystąpić po zabiegu.  Uzyskanie zgody pacjenta lub jego opiekuna na wykonanie zabiegu.  Umycie higieniczne rąk.  Przygotowanie sprzętu (zestawu) niezbędnego do nakłucia żyły.  Polecenie pacjentowi przyjęcia pozycji siedzącej lub leżącej wygodnej dla pacjenta,
2
             
uwarunkowanej stanem lub wiekiem pacjenta. Założenie ochronny rękawiczek jednorazowego użytku. Wybranie dużej, dobrze widocznej żyły przez oglądanie i dotykanie. Założenie opaski uciskowej powyżej miejsca wkłucia. Zdezynfekowanie miejsca wkłucia środkiem antyseptycznym. Wyjęcie igły z opakowania, połączenie ze strzykawką, zdjęcie zabezpieczenia igły. Nakłucie żyły igłą połączoną ze strzykawką. Aspirowanie przez odciągnięcie tłoka: pojawienie się krwi świadczy o tym, że igła znajduje się w świetle żyły. Zwolnienie opaski uciskowej. Zrealizowanie celu nakłucia żyły. Po zakończeniu zabiegu przyłożenie w miejscu wkłuci jałowego gazika i usunięcie igły ze światła żyły. Zabezpieczenie miejsca wkłucia opatrunkiem uciskowym z równoczesnym uniesieniem ramienia pacjenta. Zabezpieczenie używanego sprzętu - umieszczenie w płynie dezynfekcyjnym lub przeznaczenie do spalenia. Dezynfekowanie i umycie rąk. Udokumentowanie wykonania zabiegu w dokumentacji pacjenta.
Technika nakłucia żyły igłą:  Ostrze igły (szlif) skierować ku górze.  Objąć kaniulowaną kończynę ręką od dołu celem dodatkowego unieruchomienia okolicy wkłucia i zmniejszenia ruchomości żyły.  Skórę poniżej planowanego miejsca wkłucia mocno napiąć (unieruchomienie żyły, aby nie przesunęła się podczas kłucia).  Nakłuć żyłę metodą: ◦ bezpośrednią – pod kątem 10-30°, tak aby igła osiągnęła żyłę najkrótszą drogą; ◦ pośrednią - 3-5 mm bocznie od żyły, igłę poprowadzić przez tkankę podskórną równolegle do skóry, światła żyły szukać po przejściu 0,5-1 cm.  Wprowadzić do żyły 3/4 długości igły.  Pojawienie się krwi w igle świadczy o położeniu igły w świetle żyły. Procedura nakłucia żyły kaniulą – venflonem:         Zestaw do nakłucia żyły kaniulą: Jednorazowa jałowa kaniula - venflon Jednorazowa jałowa strzykawka z 0,9% roztworem NaCI. Opaska uciskowa. Środek do dezynfekcji miejsca wkłucia np. Skinsept. Leko, Rękawiczki ochronne jednorazowego użytku. Miska nerkowata na odpadki. Materiał opatrunkowy do zabezpieczenia miejsca wkłucia.
Etapy wykonania nakłucia żyły kaniulą:  Sprawdzenie zlecenia lekarskiego.  Poinformowanie pacjenta o istocie, celu. przebiegu zabiegu i ewentualnych niepożądanych objawach mogących wystąpić po zabiegu.  Uzyskanie zgody pacjent na wykonanie zabiegu.
3
                
Umycie rąk. Przygotowanie sprzętu (zestawu) niezbędne do nakłucia żyły. Polecenie pacjentowi przyjęcia pozycji siedzącej lub leżącej wygodnej dla pacjenta i osoby wykonującej zabieg. Założenie ochronnych rękawiczek jednakowego użytku. Wybranie dużej dobrze widocznej żyły przez oglądanie i dotykanie. Założenie opaski uciskowej powyżej miejsca wkłucia. Zdezynfekowanie miejsca wkłucia. Nakłucie żyły kaniulą – pojawienie się krwi świadczy o tym, że kaniula znajduje się w świetle żyły. Zwolnienie opaski uciskowej. Wprowadzenie kaniuli do żyły z jednoczesnym wycofaniem mandrynu. Przepłukanie kaniuli 0,9% roztworem Na Cl. Zabezpieczenie światła wkłucia jałowym koreczkiem. Założenie jałowego opatrunku na miejsce wprowadzenia kaniuli. Umocowanie kaniuli za pomocą plastra. Podpisanie daty i godziny założenia – na plastrze. Zabezpieczenie używanego sprzętu – umieszczenie w płynie dezynfekcyjnym lub przeznaczenie do spalenia. Zdezynfekowanie i umycie rąk. Udokumentowanie wykonania zabiegu w dokumentacji pacjenta.
Technika nakłucia żyły kaniulą - venflonem:  Założyć opaskę uciskową powyżej miejsca wkłucia.  Zdezynfekować miejsce wkłucia.  Wyjąć kaniulę z opakowania.  Zdjąć z kaniuli plastikową osłonę.  Wziąć kaniulę do ręki, mocno trzymać trzema palcami – kciukiem i palcem wskazującym od góry, palcem środkom od dołu.  Miejsce nakłucia skóry powinno się znajdować około 0,5-l cm poniżej przewidywanego miejsca nakłucia żyły.  Kierując kaniulę pod kątem 25-30º do przebiegu żyły, przekłuć skórę, następnie obniżyć kaniulę prawie równolegle do skóry i wprowadzić do naczynia żylnego.  Pojawienie się krwi w komorze kontrolnej jest potwierdzeniem obecności kaniuli w świetle żyły.  Przesunąć kaniulę o l-2 mm ku przodowi naczynia, jednocześnie wycofać metalowy mandryn ze światła plastikowej obudowy.  Zwolnić ucisk żyły.  Sprawdzić efektywność kaniulacji - podać do kaniuli 5-10 ml 0,9% roztworu NaCl. O prawidłowym wykonaniu kaniulacji świadczy: ◦ brak reakcji bólowej w miejscu wkłuciu; ◦ niezaburzony przepływ przez kaniulę; ◦ brak uwypuklenia w okolicy końca wkłuciu; ◦ łatwe cofanie się krwi po odłączeniu strzykawki.  Zamknąć kaniulę koreczkiem i przepłukać przez zastawkę do wstrzyknięć - zapobiega to wstrzyknięciu krwi cofniętej do kaniuli podczas zakładania korka.  Zaopatrzyć miejsce wkłucia za pomocą suchego jałowego opatrunku, jałowej folii samoprzylepnej, zabezpieczyć przez oklejenie. Pielęgnacja kaniuli i miejsca wkłucia:  Mycie rąk przed wykonaniem każdej czynności związanej z dostępem żylnym.  Zabezpieczenie miejsca wkłucia jałowym opatrunkiem.
4
        
Zachowanie maksymalnej jałowości przy użytkowaniu kaniuli – jałowe korki, strzykawki, aparaty do
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 433.07 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!