ikona pliku doc

wizja utopii pedagogicznej sliwerski notatki

praca na temat ?WIZJA PRZYSZŁEJ UTOPII PEDAGOGICZNEJ ŚLIWERSKI ?NURTY, TEORIE PEDAGOGIKI?. ?


  217 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 217
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 93.50 kB.


?WIZJA PRZYSZŁEJ UTOPII PEDAGOGICZNEJ ŚLIWERSKI ?NURTY, TEORIE PEDAGOGIKI?. ? Pozycja pt.: ?Współczesne teorie i nurty wychowania? ? B. Śliwerskiego daje do myślenia czytelnikowi. Przeglądając i analizując treści kolejnych rozdziałów poświęconych różnorakim nurtom w pedagogice można stwierdzić, że bogactwo zawartych w niej idei jest tak wielkie, że pozwala czytelnikowi na porównanie ich zarówno pod względem naukowym jak i czysto ideologicznym. Pozycja napisana jest w sposób przejrzysty i dostępny nawet dla człowieka nie związanego z tematem. Studentom natomiast pozwala na porównywanie, selekcjonowanie i zapamiętywanie treści związanych z przedmiotem ich studiowania według przyjmowanych przez nich różnych kryteriów. Jest ciekawą konfrontacją współczesności z tradycją oraz ukazuje szereg  alternatywnych spojrzeń na istotę wychowania i kształcenia. We wstępie do każdej z pedagogik prezentowanych przez autora znajduje się zajmująca, a zarazem interesująca charakterystyka przedstawiciela danego nurtu,  jak również jego poglądy i warunki w jakich tworzył, co miało istotny wpływ na kierunki jego dalszego rozwoju naukowego . We współczesnym świecie pojawiło się wiele nowych koncepcji edukacyjnych. Mówi się i pisze o edukacji alternatywnej, elastycznej, pedagogice humanistycznej, antypedagogice. Większość propagowanych koncepcji edukacyjnych oparta jest na pedagogicznej orientacji na dziecko. Jedną z takich współczesnych teorii wychowania jest właśnie pedagogika Gestalt, zmierzająca do całościowego postrzegania świata i człowieka, wspierająca procesy rozwojowe. Gestalt po niemiecku znaczy kształt, forma. Gestaltyzm to kierunek w psychologii, który głosi, że życie psychiczne człowieka jest całością, której format i właściwości nie dają się sprowadzić do sumy cech jej części składowych. W pedagogice Gestalt integruje wiedzę, doświadczenie i
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 93.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!