ikona pliku pdf

Wielkie Zespoły Geriatryczne notatki

charakterystyka wielkich problemów w geriatrii


  100 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 100
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1,41 MB.


KURS SPECJALISTYCZNY – KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO
WYBRANE WIELKIE ZESPOŁY GERIATRYCZNE
Mgr piel Mariusz Pająk
Kielce 2014
Kurs opracowany w ramach projektu systemowego pn.: „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa „ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2013 – 2015
Odrębności przebiegu chorób w podeszłym wieku
We współczesnej praktyce lekarsko - pielęgniarskiej „zarówno w lecznictwie otwartym, jak i zamkniętym ludzie starzy stanowią przeważającą grupę pacjentów wszystkich specjalności medycznych (z wyjątkiem pediatrii i położnictwa)”. Dlatego tez znajomość odrębności patofizjologii wieku starczego oraz zasad geriatrii, co najmniej w podstawowym jej zarysie, jest niezbędne dla każdego lekarza praktyka, pielęgniarki praktyki. Zainteresowanie specyfiką medycyny starości rozpoczęło się już na przełomie XIX i XX wieku. Popularne stało się hasło:” Dodać życia do lat, a nie lat do życia”. Nie ma powodu, aby podważać zasadność tego hasła, jednak natura realizuje swoje prawa we właściwy dla niej sposób: zwiększa się przeciętna długość życia, w społeczeństwach całego świata wzrasta odsetek osób starych, przy czym ta tendencja wzrostowa dotyczy przede wszystkim osób w zaawansowanej starości, a tym samym z ograniczoną zdolnością do samodzielnego życia.
Kurs opracowany w ramach projektu systemowego pn.: „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa „ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2013 – 2015
Ta sytuacja jest wyzwaniem nie tylko dla
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1,41 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!