ikona pliku odt

Wiedza o rodzinie notatki

Wykłady wiedza o rodzinie PEDAGOGIUM 2011


  90 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 90
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 39,61 kB.


Zjazd 1 Wykład 1 06.02.2011
Dr. B. Nowak
Wiedza o rodzinie
Rola i funkcje rodzin
B. Jakubowska J.Markiewicz Rodzina w kryzysie Warszawa
S.Kawula J.Brągiel A.Janke Pedagogika rodziny Torun
T.Rostowska Małżeństwo ,rodzina ,praca Kraków
Z.Tyszka Rodzina we współczesnym świecie Poznań
Rodzina -stanowi najbardziej intymne (osobiste) środowisko życia
-podstawowe naturalne środowisko społeczno wychowawcze .
Konkrety życia dziecka ;
-środowisko rodzinne ,szkolne, rówieśnicze
Dorośli
-środowisko rodzinne, praca ,znajomi
Rodzina
Jej wyjątkowość i niepowtarzalnośc tkwi w;
-zachodzących w niej unikatowych interakcji, mozaikowych klimatach(każda rodzina jest inna)
-w specyficznym dla każdej rodziny sposobie realizowania jej podstawowych funkcji
-za rodzine powszechnie uznaje się parę małżeńską z dziećmi
Forma rodziny nuklearnej utworzonej poprzez małżeństwo jest uważana za najbardziej korzystną forme życia jednostkowego i współżycia społecznego ,gdyż są w niej zaspokajane potrzeby ludzkie zarówno podstawowe jak i wyższego rzędu.
Potrzeby:
      samorealizacji – potrzeby samorealizacji – wyrażają się w dążeniu człowieka do rozwoju swoich możliwości; stanowią środek do zaspokojenia potrzeb fizjologicznych lub reakcje kompensujące niezaspokojenie innych potrzeb,
      estetyczne (potrzeba harmonii i piękna)
      poznawcze (potrzeby wiedzy, rozumienia, nowości)
      szacunku i uznania – potrzeby uznania i prestiżu we własnych oczach i w oczach innych ludzi;
      pragnienie potęgi, wyczynu i wolności,
      potrzeba respektu i uznania ze strony innych ludzi, dobrego statusu społecznego, sławy, dominacji, zwracania na siebie uwagi.
      przynależności - występuj
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 39,61 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!