ikona pliku doc

wiedza o kulturze notatki

Różne zagadnienia na egzamin z wiedzy o kulturze.


  372 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 372
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 68.00 kB.


1) Antropologia ? nauka o człowieku, badająca zróżnicowanie jego cech fizycznych w zależności od rasy i okresu rozwoju. A. kulturowa ? bada wszelkie rodzaje kultury i ich sprzężenie zwrotne z człowiekiem. A. społeczna ? to kultura decyduje o regułach społecznych, nie genetyka, jak np. u owadów. Do połowy XIX w. wartościujące podejście do kultury: kultura europejska najlepsza, a kultury innych krajów Ocenianie przez jej pryzmat. Potem Darwin obalił takie myślenie. 2) 7 dyscyplin związanych z antropologią kulturową: Etnografia ? dokładny opis kultury jednego wybranego społeczeństwa Etnologia ? suma etnografii wielu społeczeństw. Socjologia ? badanie stosunków społecznych. Archeologia ? wykopaliska dostarczają informacji o dawnych kulturach Lingwistyka i językoznawstwo ? język wiele mówi o sposobie myślenia i kulturze Religioznawstwo ? ważne, bo kiedyś religia dominowała w życiu, np. ogień jako bóstwo. Antropologia filozoficzna ? zajmuje się człowiekiem jako istotą społeczną, tworzącą kulturę. W XIX ?kultura? i ?cywilizacja? były synonimami, ale dziś nie mówimy: minister cywilizacji. 3) Szkoły: - Ewolucjonizm (Tylor, Spencer) - Dyfuzjonizm - Funkcjonalizm (Malinowski) ? lata 20. 30. - Konfiguracjonizm (Rut Benedikt) - Amerykańska szkoła kultury i osobowości (Larf Linton) ?lata 50. 60. - Strukturalizm (Calud Levi-Strauss) ? lata 50. 60. 3 rodzaje kultury: I materialna II socjetalna (komunikacja ? interakcja semiotyczna) III symboliczna (tylko ludzie) - ludowa - popularna - elitarna Pojęcia: Cecha kulturowa ? najmniejszy wyróżnik odrębności: przedmiot, idea Temat kulturowy ? postulat akceptowany przez społeczeństwo, pobudzający do działania i kierujący nimi (np. biologiczne dojrzewanie dziewcząt ? w wielu kulturach rytuały do tego). Wzór kulturowy: Aspe
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 68.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!