ikona pliku doc

Wiadomości - fleksja notatki

Podstawowe wiadomości o fleksji


ocena: 4.0, 5
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 77.50 kB.


PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z FLEKSJI OPISOWEJ JĘZYKA POLSKIEGO
      Każda forma fleksyjna ma budowę binarną - składa się z tematu fleksyjnego i flektywu – w nim informacja na temat funkcji gramatycznych wyrazu. Prosty flektyw = końcówce fleksyjnej, w złożonym są jeszcze morfemy formotwórcze (np. naj-, -ąc)
      TEMAT FLEKSYJNY – to ta część odmiennego wyrazu, która w trakcie odmiany nie zmienia się (lub zaszłe zmiany mieszczą się w alternacjach), czyli część wspólna wszystkich form fleksyjnych danego wyrazu. W temacie fleksyjnym mieści się znaczenie wyrazu.
      temat fleksyjny może przyjąć postać:
      stałą we wszystkich przypadkach:
M. mecz-Ø,
D. mecz-u
C. mecz-owi
B. mecz-Ø
N. mecz-em      
Msc. mecz-u
W. mecz-u
Dodatkowo między mianownikiem a biernikiem tego rzeczownika zachodzi zjawisko synkretyzmu – dla różnych przypadków ta sama końcówka fleksyjna.
      temat fleksyjny z obocznością: lalk- : lalk’- : lakc- : lalek-
M. lalk – a
D. lalk’ – i
C. lalc – e
B. lalk – ę
N. lalk – ą
Msc. lalc – e
W. lalk – ę
M. lalk’ – i
D. lalek – Ø
C. lalk – om
B. lalk’ – i
N. lalk – ami
Msc. lalk – ach
W. lalk’ – i
3. temat fleksyjny rozszerzony - taki mają:
      rzeczowniki r. męskiego zakończone na –anin (patrz przykład niżej),
      rzeczowniki r. nijakiego na –ę (ramię, imię, kocię),
      liczebniki zbiorowe (dwoje, troje, pięcioro)
M. poganin - Ø
D. poganin –a
C. poganin – owi
B. poganin – a
N. poganin – em
Msc. poganini – e
W. poganini – e
M. pogani – e
D. pogan – Ø
C. pogan – om
B. pogan – Ø
N. pogan – ami
Msc. pogan – ach
W. pogani – e
M. imi - ę
D. imieni –a
C. imieni - u
B. imi - ę
N. imieni – em
Msc. imieni – u
W. imi – ę
M. imion – a
D. imion – Ø
C. imion – om
B. imion – a
N. imion – ami
Msc. imion – ach
W. imion – a
M. troj - e
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 77.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!