ikona pliku doc

Wczesna diagnoza, wczesne wspomaganie i interwencja notatki

Projekt własny z pedagogiki specjalnej! ,,Wczesna diagnoza,interwencja i wspomaganie\" na przykładzie dziecka z uszkodzonym narządem słuchu


  233 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 233
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 205.00 kB.


Z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, przeprowadzonego w maju 2002 r. wynika, że na 6 941 652 żyjących w naszym kraju dzieci w wieku od 0 do 14 lat aż 184 206 jest niepełnosprawnych. Brak natomiast informacji dotyczących zakresu występowania zaburzeń w rozwoju u dzieci w wieku 0 do 7 lat. Wiadomo jedynie, ze wskutek nieprawidłowego przebiegu ciąży, powikłanego porodu u około 1,2% rodzących się dzieci, zarówno w naszym kraju, jak i na świecie, rozpoznawane są choroby metaboliczne, genetyczne, uszkodzenia zmysłów, mózgowe porażenie dziecięce lub inne poważne wady rozwojowe. Wsparcia i pomocy ze strony specjalisty wymagają jednak nie tylko te dzieci, u których stwierdzono widoczną niepełnosprawność, ale także wcześniaki, dzieci z niską wagą urodzeniową, niedotlenieniem mózgu w czasie porodu itp.
. ,,Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, Jadwiga Gluźniewicz ,Urszula Strzelczyk
Wszystko, co działo się z dzieckiem przed porodem i po nim ma określona chronologię czasowa- to znaczy wszystkie zmiany rozwojowe miały i będą miały swoja kolejność i pojawiają się u wszystkich normalnie rozwijających się dzieci mniej wiecej w przybliżonym czasie. Dlatego podstawowym kryterium różnicującym prawidłowy przebieg rozwoju psychoruchowego dziecka od jego zakłóceń jest zgodność rozwoju poszczególnych funkcji z normami wiekowymi.
. ,,Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole” poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców., pod red. Teresy Serafin, MENiS, Warszawa 2005.
Wszyscy wiemy, że pierwsze sześć lat życia to okres szczególnej wrażliwości, warunkujący kształtowanie się późniejszych osobowościowych struktur regulacyjnych. W tym wieku następuje najbardziej intensywnie zarówno uczenie się społeczne, jak i rozwój wszystkich funkcji poznawczych. Wyrównywanie szans niepełnosprawnyc
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 205.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!