ikona pliku doc

Wartości znaczące dla nauczyciela, a etyczne wymogi pełnienia roli za notatki

Praca nauczyciela, jego powinności zawodowe i sposób ich wykonywania (a głównie ich podmiot – uczeń) niejako zwiększają pod pewnym względem roszczenia moralne, powodują wzrost wrażliwości na określone wartości moralne. Tylko nauczyciel świadomy ponoszonej osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje może skutecznie stawić czoła sytuacjom dydaktycznym i wychowawczym, jakie stwarza współczesna rzeczywistość szkolna. Rozwiązywanie wszelkich sytuacji zawodowych nie jest uzależnione od znajomości zakazów czy nakazów, ale od zrozumienia i umiejętności dokonania przez nauczyciela moralnego wyboru: co lepsze w konkretnych warunkach.


  123 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 123
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 38,00 kB.


Wartości znaczące dla nauczyciela,
a etyczne wymogi pełnienia roli zawodowej
Praca nauczyciela, jego powinności zawodowe i sposób ich wykonywania (a głównie ich podmiot – uczeń) niejako zwiększają pod pewnym względem roszczenia moralne, powodują wzrost wrażliwości na określone wartości moralne.
Tylko nauczyciel świadomy ponoszonej osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje może skutecznie stawić czoła sytuacjom dydaktycznym i wychowawczym, jakie stwarza współczesna rzeczywistość szkolna. Rozwiązywanie wszelkich sytuacji zawodowych nie jest uzależnione od znajomości zakazów czy nakazów, ale od zrozumienia i umiejętności dokonania przez nauczyciela moralnego wyboru: co lepsze w konkretnych warunkach.
Współcześnie termin „wartość” rozumiemy:
      ze stanowiska obiektywistycznego – pewna właściwość przedmiotów - -niezależnie od tego, jak je oceniają ludzie
      ze stanowiska subiektywistycznego – jako właściwość nadawania przedmiotom przez człowieka w zależności od jego potrzeb, uczuć, woli
„Wartość” wg G. Kerschensteinera - „Wartość jest właściwością rzeczy zjawiającą się pod wpływem jej oddziaływania na odczuwającą świadomość.”
Wg B. Nawroczyńskiego – „Przeżycie wartości o charakterze oczywistym to wypadek, kiedy na podstawie zbadania stanu rzeczy intuicyjnie nabierzemy przekonania, iż podmiot X ze względu na cechę N może zaspokoić cechę Y. Gdy takie przekonanie wygłasza osoba o wyrobionym sumieniu jej sąd wartościujący jest jak najlepiej przystosowany do obiektywnego stanu rzeczy. (...) Trafne wartościowanie możliwe jest zaś wtedy, gdy należycie ukształtował się organ wartościowania – sumienie.”
Wartości rozwijały i zmieniały się w ciągu całej historii. Ten fakt zmian i rozwoju wartości jest istotny z punktu widzenia następstw moralności czynów ludzkich. Tzn., że w postępie wiedzy ludzkiej i możliwości technicznych otwierają s
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 38,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!