ikona pliku doc

„W jaki sposób mogę wykorzystać wiedzę na temat rozwoju w okresie doro notatki

Sposób sformułowania powyższego pytania zakłada, że człowiek jest zdolny do wykorzystania swojej wiedzy dotyczącej rozwoju w okresie dorosłości na gruncie zawodowym i prywatnym.


  55 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 55
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 92.00 kB.


WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO
Studia Niestacjonarne
Przedmiot: Andragogika

Temat: „W jaki sposób mogę wykorzystać wiedzę na temat rozwoju w okresie dorosłości na gruncie zawodowym
i prywatnym?”
                                                Rok akademicki 2012/2013
Semestr IV
Nazwisko i Imię: Pastuszak Hanna

SZCZECIN 2013
Sposób sformułowania powyższego pytania zakłada, że człowiek jest zdolny do wykorzystania swojej wiedzy dotyczącej rozwoju w okresie dorosłości na gruncie zawodowym i prywatnym. Niewątpliwie jest to trudne zadanie do zrealizowania, acz wykonalne. Wszak często ludźmi kierują irracjonalne pobudki, nie posiadające uzasadnienia w faktach oraz w rzeczywistości – przyswojona wiedza nie musi skutkować lepszym zrozumieniem własnych zachowań i zachowań innych ludzi, nie musi także być wykorzystywana w praktyce, pozostając zbiorem pustych prawd, sprawdzających się
w ramach koncepcji naukowych, a nie w rzeczywistości. Wydaje mi się, że wykorzystanie wiedzy, o której mowa jest prostsze do urzeczywistnienia na gruncie zawodowym niż prywatnym. Pewne procesy są łatwiejsze do zaobserwowania w życiu społecznym niż
w prywatnym. Do tej myśli wrócę po przedstawieniu poniższych refleksji dotyczących rozwoju w okresie dorosłości, starając się skonkretyzować możliwe sposoby wykorzystania omawianej wiedzy.
Czasy współczesne często charakteryzowane są jako przepełnione kultem młodości, odstawiające na boczny tor ludzi starszych. W takiej perspektywie wiek może, z jednej strony powodować wykluczenie jednostki z udziału w życiu kulturalnymi i społeczno-politycznym,
a z drugiej być zalążkiem pojawiania się procesów alienacji społecznej, aż po utratę tożsamości. Społeczeństwo postindustrialne cechuje się gwałtownymi zmianami w zakresie wytwarzania i przetwarzania informacji. Zalew informacji, pojawianie się nowych urządzeń
i technologii sprawiają, że czas
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 92.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!