ikona pliku docx

Uniwersytet Trzeciego Wieku notatki

Uniwersytet trzeciego wieku


ocena: 4.0, 7
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 21.44 kB.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Instytut Ochrony Zdrowia

Pielęgniarstwo

Przedmiot:  Pielęgniarstwo geriatryczne

Temat: Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) w Polsce i na świecie idea założenia, cele. Inne organizacje pozarządowe w Polsce i na świecie  działające na rzecz osób starszych.

Imię i nazwisko: Aneta Nawrot

Rok akademicki: 2013/ 2014

Semestr V

    Uniwersytet Trzeciego Wieku to placówka dydaktyczna przeznaczona i powołana dla osób w podeszłym wieku. Idea tworzenia sieci placówek edukujących i integrujących osoby starsze zapoczątkowana została w latach siedemdziesiątych XX wieku przez Pierra Vellas, twórcy pierwszego na świecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy uniwersytecie w Tuluzie. To wydarzenie stanowiło początek dynamicznego rozwoju ruchu Uniwersytetu Trzeciego Wieku na terenie Europy i poza nią. Pierwszy UTW w Polsce powstał w Warszawie już w 1975 r. - jego założycielką była wielka propagatorka idei uniwersytetów trzeciego wieku, prof. Halina Szwarc.

    Powstała idea by ludzie starzy mogli aktualizować swoją wiedzę, aby mogli łatwiej orientować się w zmieniającej się coraz szybciej rzeczywistości i by mogli być nadal w pełni aktywni.

W 1982 roku w opracowanym i wydanym  przez ONZ  planie działania na rzecz osób starszych znalazło się po raz pierwszy stwierdzenie „Instytucje państwowe, organizacje pozarządowe i środki masowego przekazu mają podjąć starania, aby osoby stare miały dostęp do wiedzy na różnym poziomie (w skali świata także do alfabetyzacji), aby nie musiały żyć z piętnem upośledzenia fizycznego czy psychicznego, a także nie były pozbawione zadań i uznania w swoim środowisku”. W ten sposób ONZ zwróciło uwagę na edukację osób starszych. W tradycyjnym modelu kształcenia ustawicznego nie wyznaczono jej osobnego miejsca, oświata pozaszkolna realizowana była na rzecz młodszych osób dorosłych i w średnim wieku. Starania o włączenie osób starszych w proces kształcenia ustawicznego podjęły dopiero Uniwersytety Trzeciego Wieku  wdrażające do nauczania programy i metody specjalne dla osób starszych uwzględniające ich stan zdrowia i możliwości.

Zanim powstały pierwsze UTW różne formy kształcenia seniorów praktykowano już w wielu krajach Europy, Ameryki i Azji . W Ameryce w połowie lat 50. ludzie starsi uczestniczyli w wielu programach organizowanych przez instytucje państwowe, związki zawodowe, czy prywatnych przedsiębiorców. Kształcenie odbywało się zarówno na uniwersytetach, w szkołach publicznych jak i w formie kursów korespondencyjnych. W Australii kształceniem seniorów zajęto się w połowie lat 80., podobnie w Nowej Zelandii. W Japonii zajęcia dla seniorów zaczęto organizować już w latach 60., a od 1980 r. oferowano kursy dla seniorów w ramach Programu Dalszej Edukacji Osób Starszych. Poza tym rząd wspierał przedsięwzięcia na rzecz kształcenia starszych m. in. poprzez edukację w Kolegiach dla Seniorów prowadzonych przy placówkach opieki społecznej. W Korei Południowej programy dla osób starszych są realizowane od 1972 r, w Singapurze od polowy lat 80. W Szwecji , Finlandii i Danii edukacja seniorów odbywa się na uniwersytetach ludowych. W Finlandii prowadzone są Akademie dla Seniorów: w ramach uniwersytetów ludowych, a także dwu- trzy tygodniowe kursy przygotowujące do emerytury. Przygotowaniem do emerytury zajmują się również inne instytucje ( w latach 80. były to np. Centralna Liga Opieki nad Ludźmi Starszymi). W Danii pierwszy uniwersytet dla rencistów powstał w 1971r. We Francji kształcenie osób starszych, tak jak cała oświata dorosłych, zdominowane jest przez kształcenie zawodowe. Istnieją trzy obszary edukacyjne kształcenia dorosłych:

- połączenie kształcenia ludowego z pedagogiką czasu wolnego czyli obszar animacji społeczno- kulturalnej;

- praca kształceniowa związków zawodowych;

- kształcenie zawodowe.

Oświata dorosłych we Francji, już w latach 80. została określona jako kształcenie społeczno- ekonomiczne, szczególny nacisk kładzie ona na nauczanie niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 21.44 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!