ikona pliku docx

Układ nerwowy notatki


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 63.11 kB.


UKŁAD NERWOWY
Układ nerwowy
    anatomicznie dzieli się na ośrodkowy i obwodowy
    funkcjonalnie w skład obu powyższych wchodzi układ nerwowy autonomiczny, czyli wegetatywny
Podstawowe informacje -
    Składa się z rdzenia kręgowego i mózgowia – ośrodkowy
    Obwodowy – nerwy, sploty i zwoje nerwowe
    Nerwy łączące się z mózgowiem to nerwy czaszkowe
    Nerwy łączące się z rdzeniem kręgowym to nerwy rdzeniowe
    Jest 12 par nerwów czaszkowych i 31 par nerwów rdzeniowych

Autonomiczny (wegetatywny) układ nerwowy
    Zaopatruje narządy, których czynność jest niezależna od woli (narządy wewnętrzne, naczynia krwionośne, skórę, mięśnie gładkie, mięsień sercowy, gruczoły)
    Reguluje środowisko wewnętrzne organizmu – podtrzymanie jego życia
    Część obwodowa to pnie współczulne, zwoje i sploty nerwowe autonomiczne
    Komórki i włókna tego układu znajdują się w obrębie nerwów czaszkowych i rdzeniowych

Układ somatyczny
    Odbiera bodźce ze środowiska zew.
    Unerwia czuciowo szkielet, błony śluzowe i skórę
    Unerwia ruchowo mięśnie poprzecznie prążkowane
    Podstawa czynnej strony życia

Życie płodowe
    Neuroblasty – przekształcają się w komórki nerwowe
    Spongiocyty – komórki glejowe ośrodkowego układu nerwowego i komórki osłonkowe (np. lemocyty) obwodowych włókien nerwowych
    Komórki różnicujące się ze spongiocytów pełnią funkcję ochronną i odżywczą dla komórek nerwowychOŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY

MÓZGOWIE
    PODZIAŁ ONTOGENETYCZNY - w okresie życia płodowego rozwija się z 3 pierwotnych ektodermalnych pęcherzyków zarodkowych
    Przodomózgowie
    Kresomózgowie środkowe
    Międzymózgowie (wgórzomózgowie i podwzgórze)
    Śródmózgowie – z jego części rozwija się
    Część grzbietowa – pokrywa
    Część brzuszna – konary mózgu
    Tyłomózgowie
    Wtórne, a z niego – most i móżdżek
    Rdzeniomózgowie – rdzeń przedłużony
    PODZIAŁ ANATOMICZNY
    Mózg z kresomózgowia i międzymózgowia
    Pień mózgu – śródmózgowie, most, rdzeń przedłużony, móżdżek
W trakcie rozwoju embrionalnego w przedłużeniu kanału środkowego cewy nerwowej powstają obszerniejsze przestrzenie przekształcające się w układ połączonych ze sobą komór.
    Dwie komory boczne
-powstają w półkulach mózgu
    Komora trzecia
-powstaje w kresomózgowiu środkowym i międzymózgowiu
    Komora czwarta
-powstaje w tyłomózgowiu wtórnym i rdzeniomózgowiu
W śródmózgowiu leży wąski przewód – wodociąg mozgu – łączy komorę 3 z komorą 4.
Powierzchnia wewnętrzna układu komorowego pokryta specyficzną wyściółką –EPENDYMĄ
ISTOTA SZARA – skupienie ciał kom. nerwowych w centralnym układzie nerwowym
ISTOTA BIAŁA –skupienie włókien nerwowych, wysępuje w postaci pęczków, prążków, pasm, wstęg, sznurów, taśm, promienistości itd.

KORA
    istota szara pokrywająca część ośrodkowego układu nerwowego (np. kora mózgu i móżdżku)
    położona wewnątrz niego wytwarza jądra, pasma, słupyKRESOMÓZGOWIE I KOMORY BOCZNE

    KRESOMÓWZGOWIE ŚRODKOWE –kresomózgowie nieparzyste, tworzą:
    Spoidło wielkie – ciało modzelowate
    Spoidło przednie mózgu
    Spoidło sklepienia
    Blaszka krańcowa
    Pole przedwzrokowe

    PÓŁKULA MÓZGU (ma 3 powierzchnie i 3 brzegi)
    BRZEGI:
    Brzeg górny – oddziela powierzchnię przyśrodkową od wypukłej powierzchni górno-bocznej
    Brzeg dolny – oddziela pow. górno – boczną od dolnej
    Brzeg przyśrodkowy – oddziela pow. dolną od przyśrodkowej
    Posiada 3 zakończenia – bieguny
    Czołowy
    Potyliczny
    Skroniowy
    W każdej półkuli wyróżnia się kilka części – PŁATY
    Płat czołowy – widoczny na wszystkich trzech powierzchniach półkuli
    Płat ciemieniowy – widoczny na powierzchni górno – bocznej i przyśrodkowej
    Płat skroniowy –widoczny na powierzchni górno-boczna i dolna
    Płat potyliczny - widoczny na wszystkich powierzchniach półkuli
    Płat limbiczny
    Węchomózgowie
    Wyspa    BRUZDY
    Bruzda środkowa- oddziela płat czołowy od ciemieniowego
    Bruzda boczna – płat skroniowy od dołu bocznego mózgu
    Bruzda ciemieniowo-potyliczna – płat ciemieniowy od płata potylicznego
    Umowna linia łącząca szczyt bruzdy ciemieniowo-potylicznej i bruzdę potyliczną poprzeczną z wcięciem podpotylicznym - płat potyliczny od płata skroniowego i ciemieniowego
    Wcięcie przedpotyliczne – oddziela płat potyliczny od płata skroniowego na powierchchni dolnej półkuli
    Płaty powyższe od limbicznego oddzielają bruzdy
    Przywęchowa przednia
    Obręczy
    Podciemieniowa
    Ostrogowa
    Węchowa
    Wyspa
    Leży na powierzchni górno-bocznej półkuli mógu
    Z zewnątrz nie jest widoczna
    Przykrywają ją części sąsiednich płatów: czołowego, ciemieniowego i skroniowego – tworząć tzw.wieczka ( czołowe, czołowo-ciemieniowe, skroniowe)
    Każdy z płatów podzielony na mniejsze bruzdy zwane zakrętami
    Płat czołowy ma zakręty:
    Czołowy dolny, środkowy i górny
    Przedśrodkowy
    Czołowy przyśrodkowy
    Okołośrodkowy przedni
    Oczodołowy
    Prosty
    Płat ciemieniowy
    Zakręt zarodkowy
    Płacik ciemieniowy górny i dolny
    Zakręt okołoośrodkowy tylny
    Przedlinek
    Płat potyliczny
    Zakręt potyliczny dolny, środkowy, górny
    Tylne części zakrętów skroniowo-potylicznego bocznego i przyśrodkowego
    Zakręt językowaty
    Klinek


    Płat skroniowy
    Zakręt skroniowy dolny, środkowy, górny
    Zakręty skroniowe poprzeczne ukryte na dnie bruzdy bocznej mózgu
    Przednie części zakrętów potyliczne-skroniowych bocznego i przyśrodkowego
    Płat limbiczny
    Zakręty tworzące jego pas obwodowy
    Pole podspoidłowe
    Zakręt obręczy
    Zakręt przyhipokampowy
    Części należące od pasa dośrodkowego
    Hipokamp
    Zakręt zębaty
    Tasiemeczko waty
    Zakręty Andrzeja Retziusa
    Wyspa
    Zakręt długi
    Zakręty krótkie
    Oba oddzielone od sąsiednich płatów bruzdą okólną
    WĘCHOMÓZGOWIE
    Leży na powierzchni dolnej półkuli
    Zalicza się do niego:
    Opuszkę węchową
    Pasmo węchowe
    Trójkąt węchowy
    Prążki węchowe boczny i przyśrodkowy
    Istota dziurkowata przednia
    Zakręt półksiężycowaty i okalający
    W skład kresomózgowia
    Przegroda kresomózgowia
    Przegroda przezroczysta – rozpięta między sklepieniem, a ciałem modzelowatym
    Zakręt przykrańcowy – położony na powierzchni przyśrodkowej półkuli
    Sklepienie
    Odnoga
    Trzon
    Słup
Trzony obu sklepień (prawego i lewego) – zrośnięte pomiędzy sobą, a ich odnogi łączy spoidło sklepienia.
Sklepienie tworzą włókna nerwowe przebiegające od hipokampa do podwzgórza.


    WEWNĘTRZNA BUDOWA KRESOMÓZGOWIA
    Kora – istota szara pokrywająca półkule mózgu, pod którą znajduje się istota biała
    Istota białą – włókna nerwowe, otaczające skupiska istoty szarej tworzące jądra podkorowe (jądra podstawne)
    Jądra podstawne
    Jądro ogoniaste składają się ze skorupy nazywane ciałem
    Jądro soczewkowate i gałki bladej prążkowanym
    Przedmurze
    Ciało migdałowate

Jądro ogoniaste i skorupa tworzą prążkowie.

    Istotę białą półkuli tworzą włókna nerwowe:
    Kojarzeniowe – łączą poszczególne obszary istoty szarej w obrębie jednej półkuli
    Kojarzeniowe krótkie – łączące sąsiadujące zakręty
    Kojarzeniowe długie – łączące ze sobą istotę szarą różnych płatów
    Do pęczków kojarzeniowych długich należy:
    O...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 63.11 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!