ikona pliku doc

typowanie sprawców przestępstw notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 52.00 kB.


TYPOWANIE SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
Analiza sposobu działania sprawcy, a następnie wykorzystanie jej wyników w celach wykrywczych, została rozpoczęta od kategorii przestępstw, jakim jest kradzież z włamaniem. Z tego też względu H. Gross w swoim podręczniku sługuje się terminem modus furandi (od łac. fur– złodziej). Z biegiem czasu dostrzeżono wiele cech znamiennych także w działaniu innych sprawców i zaczęto prowadzić specjalne rejestry poświęcone sposobom popełniania poszczególnych przestępstw. Pierwszy taki system rejestracji wprowadzono w 1913 roku
w Anglii – tzw. Crime Iudex. W Polsce natomiast rejestr taki powstał w 1926 roku. Rejestry te mają na celu ułatwić hipotetyczne typowanie sprawców przestępstw. Odbywa się to na drodze bądź analogii z wcześniejszymi przestępstwami, bądź eliminacji przez pryzmat psychofizycznych możliwości, czyniących dane sprawstwo mało prawdopodobnym, bądź też łączenia w podmiotowe serie przestępstw o nieustalonym sprawstwie.
Co to jest i od czego zależy?
Wykrywanie sprawców różnego rodzaju przestępstw i ich sprawców stanowi jeden z podstawowych przedmiotów zainteresowania kryminalistyki. Jest też głównym kierunkiem działań organów ścigania, które korzystają z wiedzy kryminalistycznej. Skuteczność i sprawność działań wykrywczych ma szczególne znaczenie dla procesu dowodzenia. Regułą bowiem jest, że nie ma dowodzenia bez uprzedniego wykrycia sprawcy, a przynajmniej jego czynu. Środki prowadzące do realizacji tego celu są różnorodne. Jednym z nich mogą być kwestie dotyczące „modus operandi”.
Celem procesu wykrywania jest ogół działań organów ścigania nastawionych na ujawnienie zdarzenia, określonego na danym etapie postępowania jak na przykład przestępstwo oraz na uzyskaniu informacji pozwalających postawić hipotezę dotyczącą osoby pozostającej w relacji przyczynowej z tym zdarzeniem. Następnie na ustaleniu danych odnoszących
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 52.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!