ikona pliku doc

tyflopedagogika praca socjalna notatki

jedne z zajec


  305 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 305
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 47.00 kB.


TYFLOPEDAGOGIKA Tyflopedagogika (z gr. typhlos - niewidomy) to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem, edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych i niedowidzących w placówkach oświatowych (w tym integracyjnych) oraz poradniach specjalistycznych. W Polsce jako pierwsza podjęła systematyczne badania nad zagadnieniami pedagogiki niepełnosprawnych Maria Grzegorzewska. Tyflopedagogika obejmuje swoimi badaniami: niewidomych od urodzenia lub przed 5 rokiem życia; ociemniałych; szczątkowo widzących; niedowidzących; inwalidów wzroku z kalectwem narządów ruchu; inwalidów wzroku z upośledzeniem umysłowym. Komisja powołana przez Polski Związek Niewidomych stworzyła projekt obowiązującej, i stosowanej w praktyce definicji ślepoty: Do niewidomych w ścisłym znaczeniu tego słowa zalicza się dzieci i dorosłych, którzy nic nie widzą od urodzenia lub od tak wczesnego dzieciństwa, że nie pamiętają, aby kiedykolwiek cokolwiek widzieli. Do ociemniałych zalicza się wszystkich bez względu na wiek, którzy posługiwali się wzrokiem, lecz go całkowicie utracili: nagle, np. w okresie działań wojennych (inwalidzi wojenni i cywilne ofiary wojny), podczas wypadku przy pracy (inwalidzi pracy), wskutek nieszczęśliwych wypadków, zatruć, po różnych operacjach itp.; stopniowo, np. w wyniku przewlekłych chorób, braku bezpieczeństwa i higieny pracy, jako późniejsze następstwa działań wojennych, wypadków itp. Do szczątkowo widzących zalicza się ludzi bez względu na wiek, którzy mają bardzo dużą, lecz nie całkowitą utratę wzroku, to znaczy: odróżniają tylko światło od ciemności i nie mogą poprawić widzenia szkłami; z odległości 1 metra rozpoznają zarys słupa, drzew, ludzi, ale nawet przy zastosowaniu szkieł nie mogą posługiwać się wzrokiem przy zabawie (dzieci), podczas nauki, w pracy itp
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 47.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!