ikona pliku docx

TWF EGZAMIN notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 18.60 kB.


KULTURA- ogół uznawanych wartości i utrwalanych zachowań oraz ich rezultatów dotyczących człowieka i jego otoczenia.
KULTURA ROZUMIANA PODMIOTOWO- ogół uznawanych wartości i utrwalonych zachowań oraz ich rezultatów dotyczących człowieka
KULTURA ROZUMIANA PRZEDMIOTOWO- ogół uznawanych wartości oraz ich zachowań oraz ich rezultatów dotyczących otoczenia człowieka.
KULTURA ROZUMIANA PODMIOTOWO
KULTURA DUCHOWA
KULTURA FIZYCZNA
Ogół uznawanych wartości i utrwalonych zachowań oraz ich rezultatów dotyczących przymiotów umysłu człowieka
Ogół uznawanych wartości i utrwalonych zachowań oraz ich rezultatów dotyczących przymiotów ciała człowieka.

KULTURA FIZYCZNA
GLOBALNA
KRAWCZYK
HOLISTYCZNA
OSIŃSKI
W TROSCE O CIALO
DEMEL
AKSJOLOGICZNA
GRABOWSKI
To wględnie zintegrowany i utrwalony system zachowań w dziedzinie dbałości o rozwój fizyczny, sprawność ruchową, zdrowie i piękno człowieka, przebiegających według przyjętych w danej zbiorowości wzorów, a także rezultatów owych zachowań
Ogół wytworów o charakterze materialnym w dziedzinie dbałości o ciało i fizyczne funkcjonowanie człowieka, uznawanych w niej wartości i wzorów postępowania, które zostały przyjęte i mogą być przekazywane w danej zbiorowości
To wyraz określonej postawy wobec własnego ciała, świadoma i aktywna troska o swój rozwój, sprawność i zdrowie.To umiejętność organizowania i spędzania czasu z największym pożytkiem dla zdrowia fizycznego i psychicnego
To zarówno świadomość potrzeb jak i możliwości organizmu w dziedzinie aktywności ruchowej, jak i odpowiednie zachowania służące ich realizacji a taże relatywnego tylu potrzeb i możliwości.

FORMY UCZESTNICTWA W KULTURZE FIZYCZNEJ
REHABILITACJA RUCHOWA
REKREACJA RUCHOWA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Zwana też fizjoterapią, powstała w służbie osób niepełnosprawnym.
Celem jest kompensacja lub przywrócenie w następstwach choroby lub kalectwa funkcji psychiczno – motorycznej, czy ubytków somatycznych za pomocą środków fizycznych
Dotyczy głównie ludzi w wieku poprodukcyjnym i produkcyjnym o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach somatyczno-motorycznyego rozwoju.
Celem jest renowacja, podtrzymywanie, pomnażanie zdrowia, sprawności fizycznej a podstawowym środkiem jest aktywność ruchowa.
Zmienna i świadoma działalność ukierunkowana na wytworzenie właściwego zespołu postaw i nastawień przekazywania podstawowych wiadomości, a także dążenie do hartowania na bodźce środowiska oraz zdobywanie sprawności, wydajności postawy ciała

FORMY UCZESTNICTWA W REKREACJI RUCHOWEJ
UCZESTNICTWO INDYWIDUALNE LUB ZBIOROWE W ĆWICZENIACH FIZ
SPONTAN
REKREACJA ZINTYTUCJONALIZOWANA I ZORGANIZOWANA

SZKOŁA
REKERACJA ZORGANIZOWANAZAWODY
Małe grupy
Charakter spontaniczny
Np.: ścieżki zdrowia, gimnastyka, weekendy rodzinne, spacery , rajdy rowerowe
Prowadzone przez fachowców
Określone formy metodyczne
Systematyczne
Jednakowe grupy ( płeć, wiek, kondycja)

Najczęściej forma sportowa
Indywidualna bądź grupowa rywalizacja
Dąży do wyników
Towarzyszą symbole zwycięstwa

REWOLUCJA CYWILIZACYJNA A EWOLUCJA BIOLOGICZNA
Ewolucja biologiczna w żadnym stopniu nie nadąża za rewolucjonyjnymi przemianami w warunkach jego wyrównania.
Podczas gdy 100 lat temu podczas pracy człowiek zużywał 90 % energi na pracę , teraz wynosi to 1 %.
Nawet krótkotrwałe ograniczenie aktywności prowadzi do zmian funkcjonalnych takich jak : odwapnienie kości, zanik mięśni, spadek wydolności, wydłużenie czasu reakcji
Stwierdzono że pasywny ruchowo tryb życia prowadzi do pojawienia się zmian starzenia motorycznego już w progu dojrzałości. Aktywność fizyczna pozwala zaś zachować sprawność fizyczną i wydolność organizmu do późnej starości.
Efektem postępu technicznego są nie tylko udogodnienia życia i wzrost dobrobytu lecz także rozwój chorób cywilizacyjnych takich jak : cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca, otyłość.
FUNKCJE WSPÓŁCZESNEJ REKREACJI RUCHOWEJ
ZDROWOTNA
REGENERACYJNA
SPOŁECZNO- AFILIACYJNA
AUTOESPRESYJNA
AUTOINNOWACYJNA
Profilaktyka i terapia chorób cywilizacyjnych
Usuwanie zmęczenia po pracy
Uwalnianie od stresów, napięć współczesnego życia
Zaspakajanie potrzeb samorealizacji
Przeciwdziałanie procesom starzenia się

ROZUMIENIE PRACY
PODMIOTOWE
PRZEDMIOTOWE
Praca to warunek „ życia po ludzku” oraz drogą samorealizacji
Czas pracy wykorzystany na regenerację sił oraz czasami doskonalenie swoich kompetencji
Praca jako źródło cierpienia i poczucia bezsensu życia
Czas po pracy jest czasem ucieczki od obowiązków życiowych, czasem też poszukiwanie przyjemności


ROZUMIENIE PRACY
DZIEDZINA WYCHOWANIA
WYCHOWANIE DO REKREACJI
WYCHOWANIE DO HEDONIZMU
FUNKCJA WYCHOWAWCZA
Przygotowanie do rekreacji i pracy
Przygotowanie do pielęgnacji ciała jako narzędzia pracy
Przygotowanie do spędzania czasu wolnego od pracy w sposób maksymalizujący
Dodatkowo kolekcjonowanie wrażeń
KONSEKWENCJE WYCHOWANIA
Poczucie przedmiotowości pracy, chęć doskonalenia siebie jako uczestnika procesów pracy podmiotowej
Poczucie przedmiotowości pracy, chęć uwolnienia się od pracy i poszukiwanie w życiu przyjemności

SPORT JAKO ZJAWISKO
FENOMENOLOGICZNE
Sport jest wyrazem dążeń człowieka do osiągniecia nieosiągalnego, zaspokaja potrzebę życia w świecie wizji, umożliwiając ucieczkę od świata zwykłego
PSYCHOANALITYCZNE
Sport jako przejaw reakcji na frustrację człowieka , wynikającą z niemożności zaspokojenia różnych potrzeb i aspiracji
ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWE
Sport jako element stylu życia , wynikający ukształtowanych wartości i utrwalonych różnych zbiorowościach wzorów zachowań
SEMIOTYCZNE
Symboliczny wyraz znaczeń przypisywanych przez ludzi. Takimi wartościami jak zwycięstwo , porażka, siła , słabość
STRUKTUROWO- FUNKCJONALNE
Sytuuje sport spośród innych elementów kultury takich jak wierzenia, ideologie, zwyczaje, normy , wartości
AKSJOLOGICZNE
Doszukujące się w sporcie zarówno elementów kultury bytu jak i kultury społecznej a także kultury symbolicznej.

ZABAWA- spontaniczna czynność ludzka o charakterze ludycznym i kreatywnym . Człowiek uczestniczy z zamiarem osiągnięcia emocjonalnej satysfakcji. Prowadzona i przerywana dobrowolnie.
CECHY ZABAWY
1.niesie przyjemność i zadowolenie
2.brak celów zewnętrznych
3.spontaniczna i dobrowolna
4.aktywne zaangażowanie ze strony uczestnika
5.ma określony stosunek do tego co nie jest zabawą
6.łączy sferę congnitywną i społeczną

RODZAJE ZABAW
Teoria stymulacyjna
Teoria kompetencyjna
Społeczno- kontaktowa
ETOLOGICZNA

poszukiwaniu przeżycia w niebezpieczeństwie i prowokowaniu silnych wrażeń. Zachowanie polegające na poszukiwaniu bodźców, które muszą zawierać wysoki potencjał wywołujący podniecenie.
Człowiek ma skłonność do ryzykownej, inspirowanej przez siebie gry, realizując ją na rozmaitych polach:
- hazard
- alkohol, seks, narkotyki
- trans taneczny podczas koncertów
- kibic, kibol

Wywodzi się z tych samych przesłanek co stymulacyjna, eksponuje jednak na pierwszy plan dążenie do doskonałości i mistrzostwa w ciężkich warunkach niosących za sobą ryzyko.

środowisko społeczne człowieka, jako główny czynnik wywołujący zabawę i wzorce postępowania.


Zabawa jako aktywność poprzedzająca i przygotowująca procesu uspołecznienia. Poprzez zabawę kreowane są role społeczne. Zabawa może być traktowana jako czynność wzorcowa
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 18.60 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!