ikona pliku docx

Twardosc Rockwell notatki

Badanie twardosci Rockwel


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 17,34 kB.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Instytut nauk technicznych

Laboratorium Inżynierii Materiałowej

Data wykonania ćwiczenia

Nr. Ćwiczenia

Ocena ze sprawozdania

…………………………………………

Wykonał:                                           

Grupa

Temat:

                   Badanie twardości metali metodą Rockwella

Prowadzący

………………………………..

1.WSTĘP TEORETYCZNY.

 Lepkością lub tarciem wewnętrznym nazywamy zjawisko występowania sił stycznych przeciwstawiających się przemieszczeniu jednych części ciała względem innych jego części. Wskutek tarcia występującego między cząsteczkami cieczy lub gazu, poruszająca się cząstka pociąga za sobą cząsteczki sąsiadujące z nią z prędkością tym bardziej zbliżoną do prędkości własnej, im ciecz lub gaz są bardziej lepkie. Analogicznie, cząsteczka spoczywająca hamuje poruszające się cząsteczki sąsiednie. Ze względu na to, że wszystkie rzeczywiste ciecze i gazy są lepkie zjawisko lepkości odgrywa istotną rolę podczas przepływu cieczy oraz podczas  ruchu ciała stałego w ośrodku ciekłym.

Ciało stałe, poruszające się w ośrodku ciekłym, napotyka na opór. W otoczeniu ciała obserwujemy wtedy ruch cieczy. Mechanizm tego zjawiska jest następujący : warstwa cieczy, przylegająca do powierzchni poruszającego się ciała, wprawia w ruch pozostałe warstwy cieczy. Tak więc istotną rolę odgrywa tu lepkość cieczy. Dla ciała o symetrii osiowej, poruszającego się w kierunku osi, wypadkowa siła oporu działa przeciwstawnie do kierunku ruchu. Doświadczalnie stwierdza się, że dla małych prędkości siła tarcia wewnętrznego R jest wprost proporcjonalna do prędkości v. Poza tym, zależy ona od charakterystycznego wymiaru liniowego ciała l oraz od współczynnika lepkości cieczy .

Równanie określające siłę oporu (tarcia wewnętrznego) ma postać:      R= - K l  v

gdzie: K jest to stała zależna od kształtu ciała. Dla kuli o promieniu r (l = r) mamy K= 6 i równanie przechodzi w tzw. prawo Stokesa:                       R = - 6 r  v .

Na małą kulkę spadającą swobodnie w cieczy lepkiej działają siły :                                                                      - ciężar ciała  F = m.g = .Vg                                                                                                                                                     - siła wyporu Archimedesa W = -.V.g                                                                                                                                    - siła oporu (tarcia wewnętrznego wynikająca z ruchu) R = -6.r..v                                                                        

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 17,34 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!