ikona pliku doc

Tryb rozkazujący w języku polskim notatki

Scenariusz lekcji wraz z ćwiczeniami do lekcji na temat tworzenia trybu rozkazującego w języku polskim. Polski dla cudzoziemców, poziom średnio zaawansowany, cz.4.


  525 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 525
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 67,50 kB.


Temat lekcji: Zróbmy o wreszcie!- wprowadzenie trybu rozkazującego czasownika.
Cel ogólny:
      wprowadzenie trybu rozkazującego czasownika.
Cele szczegółowe:
      wskazanie zasad tworzenia trybu rozkazującego,
      wskazanie funkcji komunikacyjnych trybu rozkazującego,
      wprowadzenie informacji o alternacjach spółgłoskowych i samogłoskowych pojawiających się podczas tworzenia trybu rozkazującego,
      ćwiczenia komunikacyjne,
      doskonalenie umiejętności wymowy,
      poszerzanie zasobu leksykalnego,
Pomoce:
      tablica i kreda,
      kserokopie z tekstami, ćwiczeniami i tabelami gramatycznymi
Formy pracy:
      praca indywidualna,
      praca w grupach,
      praca w parach
      praca zbiorowa
Techniki pracy:
      praca z tekstem – głośne czytanie tekstu,
      uzupełnianie ćwiczeń gramatycznych,
      samodzielne tworzenie krótkich wypowiedzi z użyciem trybu rozkazującego
Metody nauczania:
      komunikacyjna,
      gramatyczno – tłumaczeniowa,
      kognitywna
Materiały:
      Aleksandra Janowska, Magdalena Pastuchowa, Dzień dobry, Katowice 2002,
      Anna Dąbrowska, Romana Łobodzińska, Polski dla cudzoziemców, Wrocław 1995,
      Piotr Garncarek, Czas na czasownik, Kraków 2002.

ETAP
LEKCJI
CEL
CZAS
PRZEBIEG LEKCJI
I
Nawiązanie kontaktu, przejście na język docelowy
5 minut
Powitanie studentów. Lektor sprawdza obecność, pyta uczniów: Co słychać? Co się wydarzyło w ostatnich dniach?
II
Wprowadzenie do tematu zajęć - Ćwiczenia usprawniające czytanie i mówienie
15 minut
Lektor rozdaje uczniom kserokopie z tekstem:
      uczniowie czytają tekst głośno, następnie odpowiadają na pytania znajdujące się pod tekstem,
      lektor wyjaśnia kłopotliwe wyrażenia i zwroty.
III
Wprowadzenie materiału gramatycznego
10 minut
Lektor rozdaje uczniom kserokopie zawierające materiał gramatyczny ujęty w tabelach. Następnie tłumaczy uczniom zasady tworzenia trybu przypuszczającego oraz sposoby jego wykorzystania w języku polskim.
IV
Wdrażanie nowego materiału gramatycznego
10 minut
Lektor
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 67,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!