ikona pliku doc

Transport w Polsce notatki

Transport w Polsce


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 4.12 MB.


Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
w Dęblinie
Ekonomika transportu
Transport w Polsce
Marcin STANKIEWICZ
1343
Rok akademicki 2012/2013
Semestr IV
Dęblin 2013

W świetle dostępnych pod koniec 2010 r. danych, w Polsce w dalszym ciągu brak jest spójnego i sprawnie funkcjonującego systemu transportowego, zintegrowanego z systemem europejskim i globalnym. Bez efektywnego i sprawnego transportu nie jest możliwe przyspieszenie wzrostu gospodarczego i rozwoju wymiany z zagranicą. Z punktu widzenia celów rozwojowych Polski i aspiracji obywateli jest bardzo istotne, by transport nie tylko przestał być barierą hamującą rozwój gospodarczy kraju, lecz aby stał się istotnym elementem przyczyniającym się do jego rozwoju poprzez stworzenie racjonalnie zintegrowanej infrastruktury, rozwój nowych technologii transportowych i zapewnienie przedsiębiorcom oraz obywatelom usług wysokiej jakości na wolnym, konkurencyjnym rynku transportowym.
Infrastruktura drogowa
Z punktu widzenia wpływu na rozwój gospodarczy kraju, infrastrukturę transportową należy ocenia pod względem jej stanu technicznego i poziomu dostępności. W 2010r. istotnym wyzwaniem rozwojowym było zwiększenie dynamiki poprawy wskaźników gęstości sieci infrastruktury transportowej o wysokich standardach jakościowych w relacji do wzrostu PKB i intensywności przewozów. Konsekwentne podnoszenie wartości ww. wskaźników przełoży się na polepszenie warunków konkurowania polskich przedsiębiorców z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi na rynkach międzynarodowych, a tym samym na wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki. Przy braku bezwzględnych miar wpływu stanu infrastruktury transportowej na wzrost gospodarczy, posługujemy się miarami względnymi, wśród których stosuje się głównie porównania międzynarodowe za pomocą wspomnianych wskaźników geograficznych lub demograficznych nasycenia kraju w infrastrukturę drogową i kolejową.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 4.12 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!