plik doc

PKM ściąga Niedziela

Ściąga z PKMu od Niedzieli
Nośność spoczynkowa łożyska (oznaczona symbolem Co) jest obliczana na podstawie dokumentu R76 i odnosi się do łożysk, które obracają się bardzo wolno (do 10 obr/min) lub wychylają się w niewielkich granicach. W tych przypadkach nie zachodzi zmęczeniowe zużycie powierzchni pracujących, a dopuszczalne obciążenie łożyska jest ograniczone wielkością wywołanego odkształcenia plastycznego w miejscach styku części tocznych z bieżniami. Pod pojęciem nośności spoczynkowej...

plik doc

Transport morski i żegluga śródlądowa na świecie i w Polsce

Opis transportu na morzu, w powietrzu itd.
Temat: Transport morski i żegluga śródlądowa na świecie i w Polsce. Transport morski: zalety i wady transportu morskiego: Z A L E T Y : - duża ładowność, - niski koszt, - możliwość przewozu różnorodnych towarów. W A D Y : - wolny, - możliwość katastrof ekologicznych, - niedocelowy. charakterystyka transportu morskiego: Obsługuje ponad ? wymiany handlowej świata. Transport ten cechuje duża specjalizacja: - kontenerowce, - ta...

plik doc

systemy transportowe

kilka podstawowych zagadnień;)
System transportowy ? jest to system, którego celem działania jest transport (przemieszczanie, przewóz) ludzi i (lub) ładunków. Wskaźnikiem oceny jakości systemu może być czas przewozu, koszt przewozu itp. Modele statyczne ? są to modele odwzorowujące system i otoczenie w ustalonym stanie. Modele statyczne nie zawierają odwzorowania upływu czasu, np. sieć dróg. Modele dynamiczne ? są to modele odwzorowujące działanie systemu i otoczenia w czasie. Modele...