ikona pliku doc

Tomasz z Akwinu i jego poglądy notatki

Najważniejsze założenia Tomasza z Akwinu. Materiał zaczerpnięty z W. Tatarkiewicza \"Historia Filozofi\". Czytelne notatki, napewno się przydadzą.


  229 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 229
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 39.00 kB.


Św. Tomasz z Akwinu (1225- 1274)
Jego filozofia wzorowała się na jego poprzedniku Arystotelesie. Przejął od Arystotelesa teorie poznania, przyczynowego poznania, pojecie aktu itp. Udowodnił, że filozofia Arystotelesa jest zgodna z wiarą chrześcijańską. Tomasz oddzielił wiarą od wiedzy, dziedzinę rozumu od dziedziny objawienia. Tomasz twierdził, iż rozum poznaje nie tylko rzeczy materialne, ale także Boga, jego istnienie. Istnieją jednak rzeczy, które dla rozumu są niedostępne np. trójca święta czy grzech pierworodny, tylko objawienie może człowiekowi te prawdy objawić. To rozgraniczenie było początkiem krytycznego rozdzielenia prawd ze względu na ich Rożną naturę. Tomasz twierdził, iż tajemnica wiary przekracza możliwości rozumu. Niektóre prawdy przekraczają rozum, ale żadna mu się nie sprzeciwia. Nie może być sprzeczności miedzy objawieniem a rozumem. Wszelka prawda objawiona pochodzi od Boga. Prawda, jaką bóg zsyła na drodze łaski, uzupełnia, ale nie zmienia tej, którą udostępnia na drodze przyrody. Tak powstało oddzielenie filozofii od teologii. Teologia buduje na podstawie objawienia, filozofia wyłącznie na zasadzie rozumu.
Nauka o bycie:
Substancje i uniwersalia. Według św. Tomasza nie jest dokładnie znana ani Bogu ani człowiekowi dusza czy istota rzeczy materialnej, dane są jemu tylko rzeczy jednostkowe. One służą za punkt wyjścia do poznania. Rzeczy jednostkowe i tylko one są substancjami, czyli samoistnymi bytami-zasadnicze stanowisko Tomasza. Uniwersalizm to pogląd umiarkowanie realistyczny w duchu Arystotelesa. Powszechniki istnieją tylko z łącznością z jednostkami, istnieją w substancjach, ale same nimi nie są. Mogą mieć trojaką postać:
Powszechnik może być zawarty w substancji jednostkowej, której jest istota
Powszechnik może być wyabstrahowany przez umysł inaczej refleksjami
Powszechnik niezależny od rzeczy jest wzorem, według którego Bóg stworzył świat.
Sk
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 39.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!