ikona pliku doc

tgy notatki

tyu


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 52.50 kB.


WYKŁAD 2
WARTOŚCI WSKAŹNIKA ELASTYCZNOŚCI CENOWEJ POPYTU NA ŻYWNOŚC
EDP < -1 Popyt doskonale elastyczny
EDP = -1 Popyt proporcjonalnie elastyczny
-1 EDP <0 Popyt mało elastyczny
EDP = 0 Popyt sztywny
EDP >0 Popyt odwrotnie elastyczny
Prawo Engela Schwabego
W miarę wzrostu dochodów ludności zmniejsza się udział wydatków na żywnośc w całościowych wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych
rośnie udział wydatków na dobra trwałego użytku
a następnie na zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu (kształcenie, ochrona zdrowia, kultura, turystyka)
Inaczej:
      W miarę wzrostu dochodów wydatki na żywnośc relatywnie maleją
Popyt na żywnośc jest nieelastyczny
Współczynnik elastyczności mieszanej popytu na dobro A względem ceny dobra B
- zmiana popytu na dobro A
- zmiana ceny dobra B
>0 = dobra substytucyjne
<0 = dobra komplementarne
= 0 = dobra samoistne
PODAŻ
PODAŻ = ilośc dobra, jaką sprzedawcy gotowi są zaoferowac przy różnym poziomie ceny
Prawo podaży – wielkośc podaży danego dobra zmienia się w tym samym kierunku, co zmieniamy ceny
Równowaga rynkowa
Cena równowagi – cena równoważąca rynek:
      Rozmiary zapotrzebowania = wielkośc oferty
Równowaga rynkowa = dostosowanie podaży do efektywnego popytu
      Nie występuje wzrost ogólnego poziomu cen bez odpowiedniej podwyżki dochodów
      Cały efektywny popyt może być zaspokojony z bieżącej podwyżki oraz rezerw
      Nie tworzą się zapasy
Wybór ekonomiczny
      Racjonalne zachowania podmiotów = świadomy wybór, kalkulacja, rozumowanie
      Ratio (łac) = rozum
Wszystkie poważniejsze decyzje gospodarcze są racjonalne, np.
      Kupic samochód, dom itp.
Maksymalizacja użyteczności wg Vilfredo Pareto (?)
Wybór konsumenta na rynku określają:
      Wielkośc dochodów
      Rynkowe ceny dóbr
      Gusty (preferencje)
Swoboda wyboru
Konsument ocenia koszyki – ustala hierarchię dobroci koszyków wg swoich preferencji
Preferencje przedstawia krz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 52.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!