ikona pliku rtf

TEZY DO EGZAMINU Z PRZEDMIOTU PEDAGOGIKA OGÓLNA notatki

w


  203 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 203
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 42.53 kB.


TEZY DO EGZAMINU Z PRZEDMIOTU PEDAGOGIKA OGÓLNA 
ROK AKADEMICKI 2008/2009 
1. Proszę wyjaśnić pojęcia pedagogika i pedagogia 
Pedagogika – nauka o wychowaniu, jedna z nauk o człowieku.
pedagogia - czyli praktyka wychowawcza, zespół umiejętności i czynności wychowawczych.
1. Pojęcie nauki i jej funkcje
Nauka – to zbiór zadań opisujących rzeczywistość, zadania te wymagają pewnej systematyzacji i muszą być ustalone na podstawie pozasubiektywnych …
Funkcje:
Funkcja diagnostyczna – polegająca na gromadzeniu wiedzy o tym co było i o tym co jest czyli na stwierdzaniu jej obiektywnego stanu;
Funkcja prognostyczna – określenie na podstawie poznanych prawidłowości przebiegu zjawisk przyszłych, zmian i rozwoju obiektywnej rzeczywistości;
Funkcja instrumentalno – techniczna – dostarczanie wiedzy o tym, jak realizować zamierzone cele społeczne;
Funkcja humanistyczna – która umożliwia zaspokojenie potrzeb intelektualnych człowieka w dziedzinie jego dążeń do pełnego poznania obiektywnej rzeczywistości oraz pozwala na kształtowanie się jego naukowego poglądu na świat.
2. Charakterystyka pedagogiki jako nauki 
Pedagogika – nauka o wychowaniu, jedna z nauk o człowieku.
Pedagogika jest nauką teoretyczną i praktyczną. Jest nauką opisową i normatywną:
opisowa bo opisuje rzeczywistość wychowawczą, czyli stwierdza jak przebiegają procesy wychowania,
normatywną ponieważ tworzy pewne normy i ustala jak procesz wychowania powinien przebiegać.
Antypedagogika – nowa koncepcja pedagogiczna, powstała w 1975, twórcą H. von Schoeneback
Pedagogika z greckiego – pais – chłopiec, agos – prowadzę. Najpierw to prowadzanie dotyczyło wychowania fizycznego, czyli przygotowania chłopców do zawodów sportowych. Wraz z rozwojem kultury, szczególnie w Atenach, zadaniem pajdagogosa stało się nauczanie początków pisania, czytania, a także wpajania chłopcom zasad moralnych.
Paidagogos
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 42.53 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!