ikona pliku doc

testy z pediatrii notatki

testy


  1002 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1002
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 139,50 kB.


Pediatria Początek formularza Dół formularza Do charakterystycznych objawów płonicy zalicza się: a. zapalenie gardła b. wolny trójkąt Fiłatowa c. linie Pastii d. język malinowy e. wszystkie powyższe Do objawów tężyczki utajonej zalicza się wszystkie wymienione, poza: a. objawem Chwostka b. objawem Lusta c. objawem Ortolaniego d. objawem Rousseau e. wszystkie wymienione są objawami tężyczki utajonej Do pierwszorzędowych cech płciowych zalicza się: a. jądra i jajniki b. piersi c. owłosienie łonowe d. owłosienie pachowe e. prącie Do pozapłucnych objawów zakażenia Mycoplasma pneumoniae zalicza się: wysypki grudkowo-plamiste zespół Stevens-Johnsona niedokrwistość hemolityczną aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych zespół Guillain-Barre zapalenie stawów zapalenie mięśnia sercowego a. 1, 3, 5, 7 b. 1, 6, 7 c. 2, 5, 6, 7 d. 3, 4, 5, 6 e. wszystkie wymienione Do przyczyn polidypsji u dzieci zalicza się wszystkie wymienione z wyjątkiem: a. polidypsja psychogenna b. cukrzyca c. hiperkalcemia d. moczówka prosta e. wszystkie wymienione mogą być przyczyną polidypsji u dzieci Do szpitala zgłasza się 7-letni chłopiec, w którego szkole panuje świnka. Dziecko dotychczas nie chorowało na świnkę ani nie było przeciwko niej szczepione. Od wczoraj wymiotuje, gorączkuje do 38,80C, skarży się na ból głowy. W badaniu przedmiotowym nie stwierdzono powiększenia ślinianek, stwierdzono natomiast wyraźną sztywność karku. W związku z tym wykonano punkcję lędźwiową. Obraz płynu mózgowo-rdzeniowego przedstawiał się następująco: pleocytoza 750/mm3, 90% limfocytów, białko 0,5 g/l, glukoza 55 mg/dl. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem w tym przypadku będzie: a. świnkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych b. świnkowe zapalenie mózgu c. bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych d. bakteryjne
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 139,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!